REL 2011 tulemused:
Leibkonnad ja perekonnad
Ene-Margit Tiit
Pressikonverents 28.08.2013
Sisukord
 Leibkond ja perekond
 Isik perekonnas ja leibkonnas
 Isiku seisundi muutus elukaare vältel
 Muutused leibkon...
LEIBKOND JA PEREKOND
28.08.2013
Leibkond
Leibkond – ühises eluruumis elavad isikud, keda seob
ühine kodune majapidamine (ühine eelarve ja ühine toit)
või ...
Perekond
Perekond ehk perekonnatuum (tuumpere) on kindla
struktuuriga leibkond:
1. Abielu- või vabaabielupaar
2. Abielu- v...
Leibkonnatüübid ja leibkonnaliikmed
Leibkondi % Isikuid %
Üheliikmeline 239 587 39,9 239 587 18,7
Mitmeliikmeline mitteper...
Leibkonnatüübid ja isikud leibkondades
28.08.2013
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
% leibkondadest
% isikut...
Leibkonnad linnalistes ja maa-asulates (%)
28.08.2013
0.00 5.00 10.0015.0020.0025.0030.00
üksik naine
üksik mees
mitme lii...
ISIK PEREKONNAS JA
LEIBKONNAS
28.08.2013
Isiku seisund perekonnas
Perekonda kuuluv isik võib olla:
 abikaasa/ partner
 üksikvanem
 Laps
Partnerid võivad olla ka...
Isiku seisund leibkonnas
 Pere- ja mitmepere leibkonna puhul on kõigi perekonda
kuuluvate isikute seisund leibkonnas sama...
Isiku seisund leibkonnas (% isikutest)
28.08.2013
29.5
13.3
6.7
27.6
18.7
4.1
abikaasa
vabaabielupartner
üksikvanem
laps
ü...
Isiku seisund leibkonnas, detailsem (%)
28.08.2013
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00
mittepereleibkonna liige
pereleibkonnas ela...
ISIKU SEISUNDI MUUTUS
ELUKAARE VÄLTEL
28.08.2013
Isiku seisund leibkonnas sõltuvalt
vanusest
Erinevas vanuses inimeste seisund leibkonnas üldiselt
muutub – selle määrab el...
Mehe seisund leibkonnas sõltuvalt vanusest
28.08.2013
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0-4
5-9
10-14
15-19
20-2...
Naise seisund leibkonnas sõltuvalt vanusest
28.08.2013
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0-4
5-9
10-14
15-19
20-...
MUUTUSED LEIBKONDADE
ARVUS JA KOOSTISES
28.08.2013
Leibkondade arvukuse ja keskmise
suuruse muutus
Eelmise rahvaloenduse ajal,
31.03.2000, oli Eestis 582 089 tavaleibkonda
...
Leibkondade jaotus (%) keskmise liikmete
arvu järgi 2000. ja 2011. aastal
28.08.2013
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00
7+
6
5
4...
Muutused leibkonnaliikmete arvus
 Suurenes üheliikmeliste leibkondade arv ja osakaal
(33,5%40%, lisandus 44 000 leibkond...
Isiku seisund leibkonnas 2000 ja 2011 (%)
28.08.2013
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
2000
2011
Rahvaloenduste vahel toimunud muutused
 Vähenes laste, seaduslike abikaasade ja leibkonna
lisaliikmete arv ning osakaal;
...
PARTNERITE SARNASUS JA
ERINEVUS
VANUS
28.08.2013
Partnerite keskmine vanus seaduslikus ja
vabaabielus
28.08.2013
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
Abikaasa linnas V...
Partnerite vanus
 Mehe ja naise vanusevahe on Eestis väga pikka
aega olnud pisut üle 2 aasta ja on seda ka praegu –
abiel...
PARTNERITE RAHVUS
28.08.2013
Partnerite rahvus
Kõigist paaridest on selliseid, milles mõlemad partnerid
on eestlased 64,9%; 2000. aastal oli selliseid ...
Samast rahvusest partneritega paarid
(%)
28.08.2013
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
2000...
PARTNERITE HARIDUS
28.08.2013
Abielus või vabaabielus meeste ja naiste
haridustaseme jaotus (%)
28.08.2013
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00...
Pereinimeste haridus-
tase linnas ja maal (%)
28.08.2013
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
Üldpõhiharidus või
väh...
Partnerite hariduse
vahekord (%):
vasakul linnalistes, paremal
maa-asulates
28.08.2013
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
N_Põhi ...
Partnerite haridustasemete võrdsus ja
ebavõrdsus (%)
28.08.2013
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
M>N M=N M<N
Linnas
Maal
Perekonnainimeste haridus
 Põhi- ja sellest madalama haridusega
perekonnainimeste arv on Eestis suhteliselt väike
(pisut ...
LEIBKONDADE MAJANDUS JA
SOTSIAALELU
28.08.2013
Peamiselt
tööst
elatuvad
Peamiselt
pensionist
elatuvad
Peamine
elatus-
allikas ei
ole töö ega
pension
Kokku
Leibkondi 374 ...
Leibkondade ja leibkonnaliikmete
jagunemine peamise elatusallika järgi (%)
28.08.2013
62.4
29.1
8.5
peamiselt
tööst
peamis...
LAPSED
28.08.2013
Missuguses leibkonnas elavad
erinevas vanuses lapsed? (%)
28.08.2013
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
Alla 7-aasta...
Laste kasvupered
 Mida noorem laps, seda sagedamini on tema
vanemad vabaabielus
 Mida vanem laps, seda sagedamini kasvab...
Keskmine laste arv lastega peres linnas ja
maal sõltuvalt laste vanusepiirist
28.08.2013
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.6...
MAAKONDLIKUD ERISUSED
28.08.2013
Leibkondade keskmine suurus maakonniti
28.08.2013
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
IDA-VIRUMAAKOND
LÄÄNEMAAK...
Alaealiste lastega leibkondade osakaal
(%)
28.08.2013
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
IDA-VIRUMAAKOND
LÄÄNEMAAK...
 Lastega perede arv on kahanenud kõigis
maakondades, vastavalt on vähenenud ka leibkonna
keskmine suurus.
 Maakondade va...
Tänan kuulamise ja
kaasamõtlemise eest!
28.08.2013
Presentatsiooni pealkiri või esitaja nimi28.08.2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ene-Margit Tiit: REL 2011 tulemused. Leibkonnad ja perekonnad

1,137 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,137
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ene-Margit Tiit: REL 2011 tulemused. Leibkonnad ja perekonnad

 1. 1. REL 2011 tulemused: Leibkonnad ja perekonnad Ene-Margit Tiit Pressikonverents 28.08.2013
 2. 2. Sisukord  Leibkond ja perekond  Isik perekonnas ja leibkonnas  Isiku seisundi muutus elukaare vältel  Muutused leibkondade arvus ja koostises  Partnerite sarnasus ja erinevus  Vanus  Rahvus  Haridus  Leibkondade majandus- ja sotsiaalelu  Lapsed  Maakondlikud erisused 28.08.2013
 3. 3. LEIBKOND JA PEREKOND 28.08.2013
 4. 4. Leibkond Leibkond – ühises eluruumis elavad isikud, keda seob ühine kodune majapidamine (ühine eelarve ja ühine toit) või omaette elav isik.  Tavaleibkond 98,8% püsielanikest (1 279 328)  Asutusleibkond 1,2% püsielanikest (14 263)  Kodutud 0,07% püsielanikest (864) Asutusleibkond leibkond, mis koosneb isikutest, kes loendusmomendil olid elanud või tõenäoliselt elavad vähemalt 12 kuud asutuses, mis tegutseb aasta ringi ööpäev läbi ja võimaldab seal elavatele inimestele ülalpidamist – majutust, toitu ja vajaduse korral ka hooldust ja ravi (nt asenduskodu, hooldekodu). 28.08.2013
 5. 5. Perekond Perekond ehk perekonnatuum (tuumpere) on kindla struktuuriga leibkond: 1. Abielu- või vabaabielupaar 2. Abielu- või vabaabielupaar lapse või lastega 3. Üksikvanem lapse või lastega A. Leibkond võib olla perekond, B. Leibkond võib sisaldada perekonda (tuuma) ja lisaks veel muid liikmeid – näiteks noor perekond ja vanaema, C. Leibkond võib sisaldada mitut perekonda, näiteks noorpere ja vanaisa-vanaema D. Leibkond võib olla ka ilma ühegi perekonnata, näiteks õde ja vend E. Leibkond on ka omaette elav üksikisik. A ja B – pereleibkond, C – mitmepereleibkond, D ja E – mittepereleibkond 28.08.2013
 6. 6. Leibkonnatüübid ja leibkonnaliikmed Leibkondi % Isikuid % Üheliikmeline 239 587 39,9 239 587 18,7 Mitmeliikmeline mittepere 10 498 1,8 22 202 1,7 Lasteta paariga 119 761 20,0 247 445 19,3 Lastega paariga 142 274 23,7 530 123 41,4 Üksikvanemaga 78 004 13,0 190 668 14,9 Mitmepere 9 708 1,6 49 303 3,9 28.08.2013
 7. 7. Leibkonnatüübid ja isikud leibkondades 28.08.2013 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 % leibkondadest % isikutest
 8. 8. Leibkonnad linnalistes ja maa-asulates (%) 28.08.2013 0.00 5.00 10.0015.0020.0025.0030.00 üksik naine üksik mees mitme liikmega mittepereleibkond mitmepereleibkond üksikvanem, vähemalt üks <18… üksikvanem, lapsed 18+ vabaabielupaar, lasteta vabaabielupaar, vähemalt üks… vabaabielupaar, lapsed 18+ abielupaar, lasteta abielupaar, vähemalt üks <18 laps abielupaar, lapsed 18+ Maa-asulad Linnalised asulad
 9. 9. ISIK PEREKONNAS JA LEIBKONNAS 28.08.2013
 10. 10. Isiku seisund perekonnas Perekonda kuuluv isik võib olla:  abikaasa/ partner  üksikvanem  Laps Partnerid võivad olla ka samasoolised, abikaasad mitte. Üksikvanemal on perekonnas laps, aga ei ole (selles perekonnas) abikaasat ega partnerit. Lapsel (perekonnas)  on samas perekonnas vähemalt üks vanem ja  ei ole selles perekonnas abikaasat/ elukaaslast ega last Lapse vanusele ei ole mingeid piiranguid – „laps“ võib olla ka 60-aastane! 28.08.2013
 11. 11. Isiku seisund leibkonnas  Pere- ja mitmepere leibkonna puhul on kõigi perekonda kuuluvate isikute seisund leibkonnas sama, mis perekonnas.  Leibkonda võib kuuluda veel lisaliikmeid, kes perekonnatuuma ei kuulu (näiteks lastega paariga koos elav vanaema).  Kui leibkonna lisaliige on alla 18-aastane, siis on tema seisund „laps leibkonnas“. 28.08.2013
 12. 12. Isiku seisund leibkonnas (% isikutest) 28.08.2013 29.5 13.3 6.7 27.6 18.7 4.1 abikaasa vabaabielupartner üksikvanem laps üksi elav isik muu
 13. 13. Isiku seisund leibkonnas, detailsem (%) 28.08.2013 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 mittepereleibkonna liige pereleibkonnas elav lisaliige üksi elav isik laps, elab koos üksikvanemaga laps, elab koos vabaabielus… laps, elab koos abielus vanematega üksikvanem vabaabielupartner lastega… vabaabielupartner lasteta… abikaasa lastega perekonnas abikaasa lasteta perekonnas
 14. 14. ISIKU SEISUNDI MUUTUS ELUKAARE VÄLTEL 28.08.2013
 15. 15. Isiku seisund leibkonnas sõltuvalt vanusest Erinevas vanuses inimeste seisund leibkonnas üldiselt muutub – selle määrab elukaar. Mõnevõrra erinev on seisundite jagunemine ka meestel ja naistel. Kõige olulisem erisuse põhjus on naiste pikem eluiga, samuti asjaolu, et üksikvanemad on meil valdavalt naised. Ülejäänud põhjused on pigem seotud eluhoiakute ja väärtushinnangutega. 28.08.2013
 16. 16. Mehe seisund leibkonnas sõltuvalt vanusest 28.08.2013 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ abikaasa vabaabielupartner üksikvanem laps üksi elav isik muu perekonda mittekuuluv isik asutusleibkonna liige kodutu
 17. 17. Naise seisund leibkonnas sõltuvalt vanusest 28.08.2013 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ abikaasa vabaabielupartner üksikvanem laps üksi elav isik muu perekonda mittekuuluv isik asutusleibkonna liige kodutu
 18. 18. MUUTUSED LEIBKONDADE ARVUS JA KOOSTISES 28.08.2013
 19. 19. Leibkondade arvukuse ja keskmise suuruse muutus Eelmise rahvaloenduse ajal, 31.03.2000, oli Eestis 582 089 tavaleibkonda  Tavaleibkonna keskmine suurus oli 2,33 inimest. Viimase rahvaloenduse ajal, 31.12.2011, oli Eestis 599 832 tavaleibkonda  Tavaleibkonna keskmine suurus oli 2,13 inimest. Leibkondade arv kasvas 3% võrra, kuigi rahvaarv kahanes 5,5% võrra. Leibkonna keskmine suurus kahanes 8,6% võrra. 28.08.2013
 20. 20. Leibkondade jaotus (%) keskmise liikmete arvu järgi 2000. ja 2011. aastal 28.08.2013 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 7+ 6 5 4 3 2 1 2011 2000
 21. 21. Muutused leibkonnaliikmete arvus  Suurenes üheliikmeliste leibkondade arv ja osakaal (33,5%40%, lisandus 44 000 leibkonda)  Pisut suurenes 2-liikmeliste leibkondade arv (28,4%28,9%, lisandus 8000)  Vähenes 3- ja 4-liikmeliste leibkondade arv ja osakaal (vastavalt 18,9 15,8% ja 13,3%10,5%, mõlema kahanemine üle 14 000)  Kõigi veel suuremate perede osakaal vähenes keskmiselt 25 protsendipunkti võrra, kokku enam kui 6000 võrra. 28.08.2013
 22. 22. Isiku seisund leibkonnas 2000 ja 2011 (%) 28.08.2013 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 2000 2011
 23. 23. Rahvaloenduste vahel toimunud muutused  Vähenes laste, seaduslike abikaasade ja leibkonna lisaliikmete arv ning osakaal;  Suurenes vabaabielupartnerite ja üksikute arv ning osakaal. 28.08.2013
 24. 24. PARTNERITE SARNASUS JA ERINEVUS VANUS 28.08.2013
 25. 25. Partnerite keskmine vanus seaduslikus ja vabaabielus 28.08.2013 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 Abikaasa linnas Vaba-abikaasa linnas Abikaasa maal Vaba-abikaasa maal Mees Naine
 26. 26. Partnerite vanus  Mehe ja naise vanusevahe on Eestis väga pikka aega olnud pisut üle 2 aasta ja on seda ka praegu – abielupaaridel 2,2, vabaabielupaaridel 2,4 aastat.  Abielupaaride keskmine vanus on 54 ja 52 aastat, linna ja maa vahel olulist erinevust ei ole.  Vabaabielupaaride keskmine vanus on 40 ja 37, maal – 42 ja 40 aastat. 28.08.2013
 27. 27. PARTNERITE RAHVUS 28.08.2013
 28. 28. Partnerite rahvus Kõigist paaridest on selliseid, milles mõlemad partnerid on eestlased 64,9%; 2000. aastal oli selliseid eestlaste paare 62%.  abielupaaridest 58,8% on eestlaste paarid  vabaabielupaaridest 78,5% on eestlaste paarid Ka puht-vene rahvusest paaride osakaal on eelmisest loendusest saadik veidi suurenenud: 19,4%19,7%. Praktiliselt kõigi teiste vähemusrahvuste puhul samast rahvusest paaride osakaal vähenes. 28.08.2013
 29. 29. Samast rahvusest partneritega paarid (%) 28.08.2013 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 2000, abielu 2011, abielu 2000, vaba-abielu 2011, vababielu
 30. 30. PARTNERITE HARIDUS 28.08.2013
 31. 31. Abielus või vabaabielus meeste ja naiste haridustaseme jaotus (%) 28.08.2013 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 Mees Naine
 32. 32. Pereinimeste haridus- tase linnas ja maal (%) 28.08.2013 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 Üldpõhiharidus või vähem Põhiharidus või vähem ja kutse Üldkeskharidus Keskharidus ja kutse Kõrgharidus Linn Maa
 33. 33. Partnerite hariduse vahekord (%): vasakul linnalistes, paremal maa-asulates 28.08.2013 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 N_Põhi N_Kesk N_Kõrg 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 N_Põhi N_Kesk N_Kõrg M_Põhi M_Kesk M_Kõrg
 34. 34. Partnerite haridustasemete võrdsus ja ebavõrdsus (%) 28.08.2013 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 M>N M=N M<N Linnas Maal
 35. 35. Perekonnainimeste haridus  Põhi- ja sellest madalama haridusega perekonnainimeste arv on Eestis suhteliselt väike (pisut üle viiendiku), seega 4/5 on vähemalt keskharidus.  Peredesse kuuluvate naiste keskmine haridustase on keskmiselt meestest kõrgem, eriti kõrghariduse osas.  Meestel on seevastu sagedamini üldharidust täiendav kutseharidus.  Kõige levinum haridustase on kõrgharidus (31%)  Maal on pereinimeste haridustase mõnevõrra madalam kui linnades, kuid erinevus ei ole suur.  Üle poole kõigist perekondadest on sellised, kus partnerite haridustasemed on võrdsed 28.08.2013
 36. 36. LEIBKONDADE MAJANDUS JA SOTSIAALELU 28.08.2013
 37. 37. Peamiselt tööst elatuvad Peamiselt pensionist elatuvad Peamine elatus- allikas ei ole töö ega pension Kokku Leibkondi 374 415 174 352 51 065 599 832 Leibkondade % 62,4 29,1 8,5 100 Leibkonnaliikmeid 943 327 254 818 81 183 1 279 328 Leibkonnaliikmete % 73,7 19,9 6,3 100 Leibkonna keskmine suurus 2,52 1,46 1,59 2,13 28.08.2013
 38. 38. Leibkondade ja leibkonnaliikmete jagunemine peamise elatusallika järgi (%) 28.08.2013 62.4 29.1 8.5 peamiselt tööst peamiselt pensionist ei tööst ega pensionist 73.7 19.9 6.3 peamiselt tööst peamiselt pensionist ei tööst ega pensionist
 39. 39. LAPSED 28.08.2013
 40. 40. Missuguses leibkonnas elavad erinevas vanuses lapsed? (%) 28.08.2013 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 Alla 7-aastased 7-11-aastased 12-17-aastased 18-24-aastased
 41. 41. Laste kasvupered  Mida noorem laps, seda sagedamini on tema vanemad vabaabielus  Mida vanem laps, seda sagedamini kasvab ta üksikvanemaga  Üksikisadega peresid on keskmiselt 10 korda vähem kui üksikemadega peresid, neid osakaal kasvab vanemate laste puhul mõõdukalt. 28.08.2013
 42. 42. Keskmine laste arv lastega peres linnas ja maal sõltuvalt laste vanusepiirist 28.08.2013 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 <25a <18 a <12a <7a <3a Linnas Maal
 43. 43. MAAKONDLIKUD ERISUSED 28.08.2013
 44. 44. Leibkondade keskmine suurus maakonniti 28.08.2013 2 2.05 2.1 2.15 2.2 2.25 2.3 2.35 2.4 2.45 2.5 IDA-VIRUMAAKOND LÄÄNEMAAKOND VÕRUMAAKOND VALGAMAAKOND JÄRVAMAAKOND KoguEesti VILJANDIMAAKOND TARTUMAAKOND LÄÄNE-VIRUMAAKOND HARJUMAAKOND HIIUMAAKOND PÄRNUMAAKOND JÕGEVAMAAKOND PÕLVAMAAKOND SAAREMAAKOND RAPLAMAAKOND 2000 2011
 45. 45. Alaealiste lastega leibkondade osakaal (%) 28.08.2013 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 IDA-VIRUMAAKOND LÄÄNEMAAKOND PÕLVAMAAKOND VÕRUMAAKOND HIIUMAAKOND VALGAMAAKOND VILJANDIMAAKOND JÄRVAMAAKOND JÕGEVAMAAKOND SAAREMAAKOND KoguEesti LÄÄNE-VIRU… PÄRNUMAAKOND TARTUMAAKOND HARJUMAAKOND RAPLAMAAKOND 2011 2000
 46. 46.  Lastega perede arv on kahanenud kõigis maakondades, vastavalt on vähenenud ka leibkonna keskmine suurus.  Maakondade vahel ei ole selles osas erinevusi, areng on toimunud ühtlustumise suunas. 28.08.2013
 47. 47. Tänan kuulamise ja kaasamõtlemise eest! 28.08.2013
 48. 48. Presentatsiooni pealkiri või esitaja nimi28.08.2013

×