Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Siim Krusell: Etnilised lõhed tööturul ja majanduskriisi mõjud

631 views

Published on

Statistikaamet tutvustas 11.01.2017 kogumikku „Sotsiaaltrendid“, mis võtab vaatluse alla leibkondade toimetuleku, elukvaliteedi ja heaolu. Esitlusel analüüsis Siim Krusell eestlaste ja mitte-eestlaste tööturupositsiooni majanduskriisi eel, selle ajal ning pärast seda. Erilise tähelepanu all oli eesti keele oskus kui eeldatav mitte-eestlaste tööturuvõimaluste parandaja.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Siim Krusell: Etnilised lõhed tööturul ja majanduskriisi mõjud

 1. 1. Kogumiku esitlus Statistikaametis 11.01.2017
 2. 2. Siim Krusell, SA Kutsekoda Etnilised lõhed tööturul ja majanduskriisi mõjud
 3. 3. Eesmärk  Analüüsida eestlaste ja mitte-eestlaste tööturupositsiooni majanduskriisi eel, selle ajal ning pärast seda.  Erilise tähelepanu all oli eesti keele oskus kui eeldatav mitte-eestlaste tööturuvõimaluste parandaja. Seejuures ei keskendutud eesti keele oskusele üldiselt, vaid eesti keele oskuse eri tasemete mõjule. 11.01.2017
 4. 4. Töötuse määr rahvuse ja eesti keele oskuse järgi, 2007–2015 11.01.2017 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 5 10 15 20 25 30 35 % Eestlased Hea keeleoskusega mitte-eestlased Keskmise keeleoskusega mitte-eestlased Eesti keele oskuseta mitte-eestlased
 5. 5. Üleharitus rahvuse ja eesti keele oskuse järgi, 2007–2015 11.01.2017 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 % Eestlased Hea keeleoskusega mitte-eestlased Keskmise keeleoskusega mitte-eestlased Eesti keele oskuseta mitte-eestlased
 6. 6. Juhid ja tippspetsialistid rahvuse ja keeleoskuse järgi, 2007–2015 11.01.2017 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Eestlased Hea keeleoskusega mitte-eestlased Keskmise keeleoskusega mitte-eestlased Eesti keele oskuseta mitte-eestlased
 7. 7. Töötuks jäämise tõenäosus rahvuse ja eesti keele oskuse järgi, 2007, 2010, 2015 11.01.2017 Eestlased Hea keeleoskusega mitte-eestlased Keskmise keeleoskusega mitte-eestlased Eesti keele oskuseta mitte-eestlased 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 2007 2010 2015
 8. 8. Juhi või tippspetsialisti ametikohale jõudmise tõenäosus rahvuse ja eesti keele oskuse järgi, 2007, 2010, 2015 11.01.2017 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 Eestlased Hea keeleoskusega mitte-eestlased Keskmise keeleoskusega mitte-eestlased Eesti keele oskuseta mitte-eestlased 2007 2010 2015
 9. 9. Üleharituse tõenäosus rahvuse ja eesti keele oskuse järgi, 2007, 2010, 2015 11.01.2017 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 Eestlased Hea keeleoskusega mitte-eestlased Keskmise keeleoskusega mitte-eestlased Eesti keele oskuseta mitte-eestlased 2007 2010 2015
 10. 10. Kokkuvõte (1)  Keskmiselt oli eestlaste tööturupositsioon parem kui mitte-eestlastel.  Hea eesti keele oskusega mitte-eestlased olid enne ja pärast kriisi töötuse määra ja ametipositsiooni silmas pidades eestlastega võrdses, kui mitte pisut paremaski seisus. Majanduskriisi ajal olid aga ka hea eesti keele oskusega mitte-eestlaste töötusriskid suuremad kui eestlastel. 11.01.2017
 11. 11. Kokkuvõte (2)  Nendel mitte-eestlastel, kes olid omandanud kõrghariduse, oli raskem leida haridustasemele vastavat tööd olenemata vaatluse all olnud aastast.  Eesti tööandjatele on tööle värbamisel olulisimaks faktoriks siiski inimese tööoskused, mitte otseselt tema rahvus. Kuna eesti keele oskust eeldatakse paljudel töökohtadel, siis pigem püüavad tööandjad võimalikke riske vältida. Seega on näiteks võrdsete tööoskuste korral järjekorras esimesed need, kelle puhul võimalikud muud oskused (sh keeleoskus) on paremad. 11.01.2017
 12. 12. Kokkuvõte (3)  Headel aegadel – nii 2007. kui ka 2015. aastal – aga jõudsid oma aja ära oodata palju enamad järjekorras olijad ja nende seas oli nii eestlasi kui ka hea eesti keele oskusega mitte-eestlasi.  Hea eesti keele oskusega mitte-eestlastel ei pruugi olla sama edukad järjekorras, mis on primaarsele tööturule omaseid väärtustatud töökohti (nt juhid ja tippspetsialistid) pakkuva kassa ees. 11.01.2017
 13. 13. 11.01.2017

×