Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anu Tonurist: REL2011: leibkondade elamistingimused

1,234 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anu Tonurist: REL2011: leibkondade elamistingimused

 1. 1. REL2011 tulemused: leibkondade elamistingimused Anu Tõnurist Metoodik-juhtivstatistik Pressikonverents 25.10.2013
 2. 2. Üldandmed leibkondade elukohtade kohta ELURUUMI TÜÜP REL2011 REL2000 Tavaleibkondade arv Tavaeluruum REL2011 REL2000 Tavaleibkondade % 586 675 565 441 97,8 97,2 Ühiselamu või muu majutusruum 8546 11 866 1,4 2 Elamiseks kasutatav mitteeluruum 1257 1069 0,2 0,2 Eluruumi tüüp teadmata 3354 3713 0,6 0,6 25.10.2013 Anu Tõnurist
 3. 3. Üldandmed leibkondade struktuuri kohta  Ühe liikmega leibkonnad – 33,5%  Mitme liikmega mittepereleibkonnad – 3,1%  Abielupaar (sh lastega) – 36,8%  Vabaabielupaar (sh lastega) – 10,1%  Lastega üksikvanem – 14,7%  Mitmepereleibkond – 1,8% 01.01.2006 Anu Tõnurist
 4. 4. Millistes eluruumides elatakse? Korter Ühe liikmega 2000 leibkond 2011 Mitme liikmega 2000 mittepereleibkond 2011 Väikeelamu Lasteta abielu- 2000 või vabaabielupaar 2011 Lastega abielu- 2000 või vabaabielupaar 2011 Lastega 2000 üksikvanem 2011 Mitmepereleibkond 2000 2011 0 25.10.2013 20 40 60 80 % 100 Anu Tõnurist
 5. 5. Leibkonna eluaseme vanus (%) Maa-asulate leibkonnad Enne 1919 1919–1945 Linnaliste asulate leibkonnad 1946–1960 1961–1970 1971–1980 1981–1990 1991–2000 2001–2005 2006 või hiljem või pooleliolev % 0 25.10.2013 5 10 15 20 25 Anu Tõnurist
 6. 6. Eluruumi kasutamise alus (%) Leibkonnatüüp Omanik Üürnik Muu Ühe liikmega leibkond 73,2 12,0 14,8 … üksik alla 65 a 69,7 16,7 13,6 … üksik vähemalt 65 a 78,9 4,4 16,7 Mitme liikmega mittepereleibkond 73,7 13,8 12,5 Abielu- või vabaabielupaar 85,1 6,9 8,0 … lasteta 84,1 7,1 8,8 … vähemalt ühe <18 a lapsega 82,5 8,5 9,0 … ainult täisealiste lastega 95,3 2,2 2,6 Lastega üksikvanem 81,5 9,6 8,9 … vähemalt ühe <18 a lapsega 72,0 15,0 13,0 … ainult täisealiste lastega 89,6 4,9 5,5 Mitmepereleibkond 93,6 3,4 3,0 25.10.2013 Anu Tõnurist
 7. 7. Korterelamu või korteritega mitteelamu Väikeelamu Leibkondade olmemugavused (1) Maa-asulate leibkonnad Elekterküte Keskküte Veeklosett ..vann (dušš) Pesemisvõimalus Veevärk Kööginurk Köök Elekterküte Keskküte Veeklosett ..vann (dušš) Pesemisvõimalus Veevärk Kööginurk Köök Linnaliste asulate leibkonnad % 0 25.10.2013 20 40 60 80 100 Anu Tõnurist
 8. 8. Leibkondade olmemugavused laste arvu järgi 100 % Ühe alla 18-aastase lapsega leibkond 95 Kahe alla 18-aastase lapsega leibkond 90 Kolme alla 18-aastase lapsega leibkond 85 Vähemalt nelja alla 18-aastase lapsega leibkond 80 Lasteta leibkond 75 Köök Veevärk Pesemisvõi võimalus kööginurk 01.01.2006 ..vann (dušš) VeeKeskküte klosett või elekterküte Anu Tõnurist
 9. 9. Ühe liikmega leibkond Lastega üksikvanem Leibkondade olmemugavused (2) Elekterküttega 2011 Keskküttega 2000 Veeklosetiga Vanniga (dušiga) Veevärgiga Kööginišiga Köögiga Elekterküttega Keskküttega Veeklosetiga Vanniga (dušiga) Veevärgiga Kööginišiga Köögiga % 0 25.10.2013 20 40 60 80 100 Anu Tõnurist
 10. 10. Lastega abieluvõi vabaabielupaar Leibkondade olmemugavused (3) 2011 Elekterküttega Keskküttega 2000 Veeklosetiga Vanniga (dušiga) Veevärgiga Kööginišiga Lasteta abieluvõi vabaabielupaar Köögiga Elekterküttega Keskküttega Veeklosetiga Vanniga (dušiga) Veevärgiga Kööginišiga Köögiga % 0 25.10.2013 20 40 60 80 100 Anu Tõnurist
 11. 11. Levinumad tubade ja pinna kombinatsioonid Hoone liik 60-79m² 3 107 969 (18,4%) 40-49m² 2 84 457 (20,4%) 60-79m² 3 25 687 (14,9%) Kogu Eesti 40-49m² 2 96 033 (23,6%) 40-49m² 2 83 044 (24,1%) Maa 60-79m² 3 14 523 (23,2%) Kogu Eesti 60-79m² 3 16 755 (9,4%) Linn >140m² 5 6899 (10%) Maa 25.10.2013 Kogu Eesti Linn Väikeelamu Leibkondade arv ja % Maa Korterelamu või korteritega mitteelamu Tubade arv Linn Kõik liigid kokku Pind 60-79m² 3 11 164 (10,2%) Anu Tõnurist
 12. 12. Tiheliolek ühe leibkonnaga eluruumides Leibkondade arv % leibkondadest NORMIKOHANE: Liikmeid vähem kui tubasid TALUTAV: Liikmeid sama palju kui tubasid 263 562 51,9 152 017 29,9 KÕRGE: Liikmeid rohkem kui tubasid 92 296 18,2  Võrdlus 1999. a Sotsiaalministeeriumi eluolu-uuringuga:  41% leibkondadel liikmeid vähem kui tubasid  33% liikmeid sama palju kui tubasid  25% leibkondadel liikmeid rohkem kui tubasid 25.10.2013 Anu Tõnurist
 13. 13. Keskmine tubade arv ja pind elaniku kohta leibkonnatüüpide järgi Leibkonnatüüp Keskmine pind elaniku kohta, m² Keskmine tubade arv elaniku kohta Mitme liikmega mittepereleibkond 54,1 30 2,27 1,29 Abielu- või vabaabielupaar 27,6 1,09 … lasteta 35,1 1,43 … vähemalt ühe <18 a lapsega 23,5 0,9 … ainult täisealiste lastega 26,2 1,06 Lastega üksikvanem 26,8 1,15 … vähemalt ühe <18 a lapsega 24,4 1,02 … ainult täisealiste lastega 29,2 1,27 Mitmepereleibkond 18,9 0,76 31,4 (24,4) 1,28 (1,08) Ühe liikmega leibkond Kõik leibkonnad Sulgudes on toodud samad näitajad 2000. a loenduse andmetel. 25.10.2013 Anu Tõnurist
 14. 14. Eluruumi pind elaniku kohta sõltuvalt leibkonna laste arvust % 35 Ühe alla 18-aastase lapsega leibkond 30 25 Kahe alla 18-aastase lapsega leibkond 20 Kolme alla 18-aastase lapsega leibkond Vähemalt nelja alla 18-aastase lapsega leibkond 15 10 Lasteta leibkond 5 m2 Al la 6–6 9– 8 1 13 2 – 1 7 16 – 2 1 20 – 2 5 24 – 29 28 – 3 3 32 – 3 7 36 – 41 40 – 45 44 – 49 48 – 5 3 52 – 57 56 – 6 1 60 – 65 64 – 69 68 – 7 3 72 – 77 76 Vä 8 – 8 he 1– 0 m 84 al t8 5 0 25.10.2013 Anu Tõnurist
 15. 15. Kokkuvõte (1)  Lastega abielu- või vabaabielupaarid elavad võrreldes teiste leibkonnatüüpidega paremate olmetingimustega eluruumides. Samuti on nende seas palju eluruumi omanikke ning väikeelamutes elavaid leibkondi.  Lasterikastes leibkondades on olmemugavusi ning pinda elaniku kohta kodudes oluliselt vähem kui 1-2 lapsega leibkondades.  Lasteta abielu- või vabaabielupaaridel on eluruumis tihelioleku aste madalam kui lastega leibkondadel, st et neil on kodus rohkem pinda ja tube elaniku kohta ning rohkem privaatsust. 25.10.2013 Anu Tõnurist
 16. 16. Kokkuvõte (2)  Üksikvanemate seas on võrreldes teiste leibkonnatüüpidega rohkem üürnikke ning korteris elavaid leibkondi, kuid nende olmemugavused on võrreldaval tasemel lastega abielu- või vabaabielupaaridega.  Ühe liikmega leibkondadel on eluruumides teistest leibkonnatüüpidest avaramad tingimused, kuid kehvemad olmemugavused kui paaridel.  Üldise tendentsina võib öelda, et erinevat tüüpi leibkondade olmemugavused on ühtlustunud (nt lasteta leibkonnad ei ela oluliselt halvemate mugavustega eluruumides kui näiteks lastega leibkonnad) 01.01.2006 Anu Tõnurist
 17. 17. 01.01.2006 Anu Tõnurist

×