Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alis Tammur: Rahvastikuprognoos aastani 2040

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Alis Tammur: Rahvastikuprognoos aastani 2040

 1. 1. Rahvastikuprognoos aastani 2040 Töörühm TÜ Matemaatilise statistika instituut Mare Vähi Ene-Margit Tiit TÜ Ökoloogia ja maateaduse instituut Tiit Tammaru Kadri Leetmaa Statistikaamet Alis Tammur Ettekanne siseministeeriumi pressikonverentsil 27.02.2014
 2. 2. Rahvastikuprognoosi järgi aastal 2040:  Elab Eestis 1 195 000 inimest, mis on ligi kümnendiku võrra vähem praegusest  Elanikkond on keskmiselt tunduvalt vanem  Sündide arv aastas väheneb  Ülalpeetavate hulk tööealise suhtes kasvab 27.02.2014 Alis Tammur
 3. 3. Rahvaarv, 2000–2040 1,400,000 1,375,000 1,350,000 1,325,000 1,300,000 1,275,000 1,250,000 1,225,000 1,200,000 1,175,000 1,150,000 2000 2004 2008 2012 2016 Variant 1 27.02.2014 2020 2024 2028 2032 2036 2040 Variant 2 Alis Tammur
 4. 4. Rahvastikupüramiid, 2013 85+ Naised 80-84 Mehed 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 -60,000 -40,000 27.02.2014 -20,000 0 20,000 40,000 60,000 Alis Tammur
 5. 5. Rahvastikupüramiid, 2040 85+ Naised 80-84 Mehed 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 -60,000 -40,000 27.02.2014 -20,000 0 20,000 40,000 60,000 Alis Tammur
 6. 6. Laste ja pensioniealiste osatähtsus, 2014–2040 30% 65+ versioon 1 65+ versioon 2 25% 0-14 versioon 1 0-14 versioon 2 20% 15% 10% 5% 0% 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 27.02.2014 Alis Tammur
 7. 7. Ülalpeetavate määr, 2000–2040 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 2000 2004 2008 2012 2016 Ülalpeetavate määr versioon 1 27.02.2014 2020 2024 2028 2032 2036 2040 Ülalpeetavate määr versioon 2 Alis Tammur
 8. 8. Sündide arv aastas, 2014–2040 15000 Variant 1 Variant 2 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 27.02.2014 Alis Tammur
 9. 9. -5% -10% 27.02.2014 Saare maakond Põlva maakond Jõgeva maakond Ida-Viru maakond Viljandi maakond Võru maakond Tartu maakond Harju maakond Eesti kokku Rapla maakond Pärnu maakond Lääne maakond Lääne-Viru maakond -15% Valga maakond Hiiu maakond Järva maakond Rahvaarvu muutus, 2012–2040 10% 5% 0% -20% -25% -30% -35% Alis Tammur
 10. 10. Rahvaarvu muutus, 2012–2040 27.02.2014 Alis Tammur
 11. 11. 27.02.2014 Hiiu maakond Valga maakond Ida-Viru maakond Järva maakond Saare maakond Lääne maakond Jõgeva maakond Põlva maakond Viljandi maakond Võru maakond Lääne-Viru maakond Pärnu maakond Rapla maakond Eesti kokku Harju maakond Tartu maakond 65-aastaste ja vanemate osatähtsus kogurahvastikust, 2012 ja 2040 45% 2012 40% 2040 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Alis Tammur
 12. 12. 65-aastaste ja vanemate osatähtsus maakondades, 2012 27.02.2014 Alis Tammur
 13. 13. 65-aastaste ja vanemate osatähtsus maakondades, 2040 27.02.2014 Alis Tammur
 14. 14. 27.02.2014 Tartu maakond Harju maakond Eesti kokku Pärnu maakond Rapla maakond Põlva maakond Lääne-Viru maakond Lääne maakond Valga maakond Jõgeva maakond Võru maakond Viljandi maakond Järva maakond Saare maakond Ida-Viru maakond Hiiu maakond Laste (0-14-aastaste) osatähtsus kogurahvastikust, 2012 ja 2040 18% 2012 16% 2040 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Alis Tammur
 15. 15. Laste osatähtsus maakondades, 2012 27.02.2014 Alis Tammur
 16. 16. Laste osatähtsus maakondades, 2040 27.02.2014 Alis Tammur
 17. 17. Tartu maakond, 2013 85+ Naised 80-84 Mehed 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 -8000 -6000 27.02.2014 -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000 Alis Tammur
 18. 18. Tartu maakond, 2040 85+ Naised 80-84 Mehed 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 -8000 -6000 27.02.2014 -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000 Alis Tammur
 19. 19. Võru maakond, 2013 85+ Naised 80-84 Mehed 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 -1500 -1000 27.02.2014 -500 0 500 1000 1500 Alis Tammur
 20. 20. Võru maakond, 2040 85+ Naised 80-84 Mehed 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 -1500 -1000 27.02.2014 -500 0 500 1000 1500 Alis Tammur
 21. 21. 27.02.2014 Alis Tammur

×