Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ene-Margit Tiit: REL 2011: Eesti-sisene ränne ja teine elukoht

993 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ene-Margit Tiit: REL 2011: Eesti-sisene ränne ja teine elukoht

 1. 1. REL 2011: Eesti-siseneränne ja teine elukohtEne-Margit TiitREL 2011 metoodikajuhtRAHVUSVAHELINESTATISTIKA-AASTA
 2. 2. Sünnikoht ja summaarne siseränne Sünnikoht – isiku ema püsielukoht tema sünni ajal. 85% Eesti püsielanike sünnikoht on Eesti (eelmiseloenduse ajal oli vastav näitaja 82%). Siserändest käsitletakse käesolevas ettekandes Eestipüsielanike kogu eluaja jooksul toimunud Eesti sisestelukohavahetust (summaarne siseränne). Summaarse rände indikaatoriks on sünnikoha jarahvaloendusel märgitud elukoha erinevus, st et sünnikohtja elukoht paiknevad erinevates asustusüksustes. Kui isik pärast elukohavahetust on naasnud sünnikohta(-valda, -linna), siis tema summaarne ränne jääbavastamata.22.05.2013
 3. 3. Kus on Eestis sündinud inimestesünnikoht? (%)0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0Eesti Vabariigi endine territoorium….. Tartus..kodumaakonna muus vallas..kodumaakonna muus linnas..muu maakonna linnas..muu maakonna vallas..Tallinnasmuus maakonnas..kodulinnas/vallaskodumaakonnas22.05.2013
 4. 4.  Võrreldes eelmise loendusega on sünnimaakonnaselavate isikute arv jäänud ligikaudu samaks, kuigi Eestissündinute osakaal on suurenenud.22.05.2013
 5. 5. Eestis sündinud Eesti püsielanikest elab oma sünnimaakonnas 69%, sünnilinnas või -vallas 47%. Sünnimaakonnast on lahkunud üle poole Järva- jaJõgevamaal sündinud inimestest. Harju maakonna kõrvalon teistesse Eesti maakondadesse võrdlemisi vähe väljarännanud Ida-Virumaal ja Pärnumaal sündinud inimesed.22.05.2013
 6. 6. Sünnimaakonnas elavate inimesteosatähtsus maakonniti, 31.12.2011 (%)0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0022.05.2013
 7. 7. Meeste ja naiste rändeaktiivsus maakonniti(%)0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00M_JÄRVAN_JÄRVAM_JÕGEVAN_JÕGEVAM_PÕLVAN_PÕLVAM_VALGAN_VALGAM_LÄÄNEN_LÄÄNEM_VILJANDIN_VILJANDIM_RAPLAN_RAPLAM_HIIUN_HIIUM_VÕRUN_VÕRUM_LÄÄNE-VIRUN_LÄÄNE-VIRUM_SAAREN_SAAREM_TARTUN_TARTUM_PÄRNUN_PÄRNUM_IDA-VIRUN_IDA-VIRUM_HARJUN_HARJUsünnimaakonnas.. sünnilinnas / -vallas22.05.2013
 8. 8.  Selgub, et praktiliselt kõigis maakondades on mehedkonservatiivsemad ning lahkuvad sünnimaakonnast jasünnilinnast/ -vallast väiksema tõenäosusega kui naised. Naised, kes sünnikohast lahkuvad, rändavad meestestmärksa suurema tõenäosusega linna.22.05.2013
 9. 9. Rännusiht – linn või maa? (%)0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00M_IDA-VIRUN_IDA-VIRUM_HARJUN_HARJUM_HIIUN_HIIUM_SAAREN_SAAREM_VALGAN_VALGAM_TARTUN_TARTUM_PÄRNUN_PÄRNUM_LÄÄNEN_LÄÄNEM_JÕGEVAN_JÕGEVAM_VÕRUN_VÕRUM_RAPLAN_RAPLAM_PÕLVAN_PÕLVAM_LÄÄNE-VIRUN_LÄÄNE-VIRUM_VILJANDIN_VILJANDIM_JÄRVAN_JÄRVA EestimaavaldEestimaalinn22.05.2013
 10. 10. Tallinna või Tartusse elama asunuteosatähtsus maakonnassündinuist, 31.12.2011 (%)0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00M_PÕLVAN_PÕLVAM_VÕRUM_TARTUM_VALGAM_PÄRNUM_JÕGEVAN_VÕRUM_IDA-VIRUN_TARTUM_VILJANDIN_VALGAN_PÄRNUN_JÕGEVAM_LÄÄNE-VIRUM_SAAREN_VILJANDIN_IDA-VIRUM_RAPLAM_JÄRVAN_SAAREM_LÄÄNEN_LÄÄNE-VIRUM_HIIUN_JÄRVAN_RAPLAN_LÄÄNEN_HIIUM_HARJUN_HARJU.. Tallinnas.. Tartus22.05.2013
 11. 11.  Tallinna on elama asunud üle viiendiku hiidlastest japeaaegu sama palju läänlasi. Tartusse on elama asunud ligi kümnendik Jõgeva jaPõlva maakonnas sündinutest.22.05.2013
 12. 12. Kus on sündinud Eesti maakondadelinna- ja maaelanikud? (%)0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0Harju valladTartu valladPärnu valladIda-Viru valladJõgeva linnadLääne valladViljandi valladJärva valladPõlva linnadLääne-Viru valladJõgeva valladValga valladRapla valladJärva linnadPõlva valladVõru valladHiiu linnadLääne linnadViljandi linnadHiiu valladLääne-Viru linnadSaare valladKogu EestiVõru linnadPärnu linnadSaare linnadTartu linnadValga linnadHarju linnadIda-Viru linnadSama asulaSama maakond22.05.2013
 13. 13. Eesti linnade ja valdade rahvastikusünnikoht Selgub, et Eestis on linnade rahvastik püsivam kuimaarahvastik: tervikuna on linnaelanikest suurem osa kuimaaelanikest sündinud samas maakonnas, kus nadpraegu elavad, samuti ka samas vallas või linnas. Elanikkonna stabiilsuse või suletuse poolest paistab väljaIda-Virumaa, siinsete linnade elanikkond on 90%-liseltsamas maakonnas ja 75%-liselt samas linnas sündinud.22.05.2013
 14. 14. Teine eluase (eluruum, elukoht) Teine eluase (elukoht) on isiku põhielukohast erinev(teises asulas paiknev) eluase, milles ta veedabvähemalt 3 kuud aastas. Kui isikul on leibkond, siis on põhielukohaks leibkonnaühine eluruum. Kõrgkooli õppurite puhul, kes elavad õpingute kohas,võib teiseks eluruumiks olla vanematekodu.22.05.2013
 15. 15. Teist eluaset omab ligi 80 000 Eestipüsielanikku (6,1%rahvastikust), 31.12.2011224452964926880LinnValdVälismaa22.05.2013
 16. 16. Teine eluase välismaal, 31.12.20111394228931737140213515309SoomeVenemaaNorraRootsiSuurbritanniaMuu välisriik22.05.2013
 17. 17. Maakonnaelanike osatähtsus, kellel on teineeluase, 31.12.2011 (%)0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00Ida-Viru maakondHarju maakondRapla maakondValga maakondKogu EestiJärva maakondLääne-Viru maakondPärnu maakondPõlva maakondJõgeva maakondVõru maakondViljandi maakondLääne maakondTartu maakondSaare maakondHiiu maakond EestiVälisriik22.05.2013
 18. 18. Kellel on teine eluruum? Teise eluruumi omanikest 57% on mehed. Eestis paiknevaid eluruume on meestel ja naistelvõrdselt. 79,7% teise eluruumi omanikest on eestlased.22.05.2013
 19. 19. Teise eluruumi omanike vanusjaotus050001000015000200002500030000350000-14 15-29 30-49 50-64 65+22.05.2013
 20. 20. Miks on inimestel teist eluruumi vaja?(%)0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.050.0Töö Õppimine Muu Põhjus teadmataMehedNaised22.05.2013
 21. 21. Kus paikneb teine eluruum? (%)0.05.010.015.020.025.030.035.040.022.05.2013
 22. 22. 22.05.2013 Esitluse või esitleja nimi

×