Is het einde nabij??

459 views

Published on

Voorganger ds Rozeboom
organist Joh de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
459
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Is het einde nabij??

 1. 1. WelkomVoorganger ds Rozeboomorganist Johannes de VriesThema: “Is heteinde nabij?”<br />
 2. 2. VDD ELB 263 – 1, 2, 4, 6Door de wereld gaat een woorden het drijft de mensen voort:"Breek uw tent op, ga op reisnaar het land, dat Ik u wijs.<br />
 3. 3. (refrein:)Here God, wij zijn vervreemden door te luist' ren naar uw stem.Breng ons saam met uw ontheemdennaar het nieuw Jeruzalem.<br />
 4. 4. 2. Door de wereld gaat een stoetdie de ban brak van het bloed.Die bij wat op aarde leeftnu geen burgerrecht meer heeft.<br />
 5. 5. (refrein:)Here God, wij zijn vervreemden door te luist' ren naar uw stem.Breng ons saam met uw ontheemdennaar het nieuw Jeruzalem.<br />
 6. 6. 4. Door de wereld klinkt een liedtegen angsten en verdriet,tegen onrecht, tegen dwangrichten pelgrims hun gezang.<br />
 7. 7. (refrein:)Here God, wij zijn vervreemden door te luist' ren naar uw stem.Breng ons saam met uw ontheemdennaar het nieuw Jeruzalem.<br />
 8. 8. 6. Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort: "Breek uw tent op, ga op reisnaar het land, dat Ik u wijs."<br />
 9. 9. (refrein:)Here God, wij zijn vervreemden door te luist' ren naar uw stem.Breng ons saam met uw ontheemdennaar het nieuw Jeruzalem.<br />
 10. 10. WelkomVoorganger ds Rozeboomorganist Johannes de VriesThema: “Is heteinde nabij?”<br />
 11. 11. Intochtspsalm 75 – 1, 2, 4U alleen, U loven wij,U loven wij, onze Heer,want uw naam zo rijk van eeris tot onze vreugd nabij.Men vertelt in heel het landal de wondren van uw hand.<br />
 12. 12. 2"Ja, Ik kom, Ik kies de tijd,Ik kies de tijd ten gericht.Lijkt het of de aarde zwicht,wankelt recht en zekerheid,Ik bewaar het wereldrond,op mijn trouw is het gegrond."<br />
 13. 13. 4Of gij oost- of westwaarts ziet,om hulp zoekt in de woestijn,alle grootheid is slechts schijn:God is Rechter die gebiedt.Hij verhoogt en Hij slaat neernaar zijn recht, Hij is de Heer.<br />
 14. 14. Votum en groetInleidend woord.GebedLezen Matt. 24 : 1 t-m 14De komst van de Mensenzoon <br />
 15. 15. 1 Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. 2 Hij zei tegen hen: ‘Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!’ <br />
 16. 16. 3 Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ 4 Jezus antwoordde hun:<br />
 17. 17. ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. 5 Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. 6 Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren,<br />
 18. 18. al is daarmee het einde nog niet gekomen. 7 Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: 8 dat alles is het begin van de weeën. 9 Dan zal men jullie onderdrukken en doden,<br />
 19. 19. en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. 10 Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. 11 Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen.<br />
 20. 20. . 13 Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. 14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. <br />
 21. 21. G 300 - 1, 2, 6Eens, als de bazuinen klinkenuit de hoogte, links en rechts,duizend stemmen ons omringen,ja en amen wordt gezegd,rest er niets meer dan te zingen, -Heer, dan is uw pleit beslecht.<br />
 22. 22. 2Scheurt het voorhang van de wolken,wordt uw aangezicht onthuld,vaart de tijding door de volkendat Gij alles richten zult:Heer, dan is de dood verzwolgen,want de schriften zijn vervuld.<br />
 23. 23. 6 Van die dag kan niemand weten,maar het woord drijft aan tot spoed,zouden wij niet haastig eten,gaandeweg Hem tegemoet,Jezus Christus, gistren, heden,komt voor eens en komt voor goed!<br />
 24. 24. Matt. 24 : 15 t-m 3615 Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed), 16 dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; 17 wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen,<br />
 25. 25. 18 en wie op het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. 19 Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! 20 Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat. 21 Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen,<br />
 26. 26. zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. 22 En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. 23 Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,”<br />
 27. 27. of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. 24 Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 25 Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. 26 Wanneer ze dus tegen jullie zeggen:<br />
 28. 28. “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. 27 Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen. 28 Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.<br />
 29. 29. 29 Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 30 Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt,<br />
 30. 30. en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. 31 Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen,<br />
 31. 31. van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. 32 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is.<br />
 32. 32. 34 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 35 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. <br />
 33. 33. 36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.<br />
 34. 34. G 63 – 1, 2, 51De Heer verschijnt te middernacht!Nu is nog alles stil,maar zalig hij die toch reeds wachten Hem begroeten wil.<br />
 35. 35. 2Want ook als niemand naar Hem vraagtnoch in zijn dag gelooft,zijn komst wordt door geen macht vertraagd:Hij heeft het zelf beloofd.<br />
 36. 36. 5De Heer verschijnt te middernacht!Nu is nog alles stil.Zalig, die toch geduldig wachten Hem begroeten wil.<br />
 37. 37. Is het einde nabij?<br />
 38. 38. ELB 406 1Eens zal op de grote morgenklinken het bazuingeschal,dan zal Jezus wederkomenals de Rechter van 't heelal.<br />
 39. 39. Refrein:Wie zal op die grote morgenbuigen voor die majesteit?Wie zal op die grote morgenvluchten voor die heerlijkheid?<br />
 40. 40. 2Eens zal op de grote morgen't mensdom zwijgen eind'lijk stil:dan zal Jezus Christus vragen:'Wat deed u om mijnentwil?'<br />
 41. 41. Refrein:Wie zal op die grote morgenbuigen voor die majesteit?Wie zal op die grote morgenvluchten voor die heerlijkheid?<br />
 42. 42. 3Eens zal op de grote morgenJezus' macht worden erkend:dan zal ieder mens beseffen,dat Gods Woord geen leugens kent.<br />
 43. 43. Refrein:Wie zal op die grote morgenbuigen voor die majesteit?Wie zal op die grote morgenvluchten voor die heerlijkheid?<br />
 44. 44. 4Eens zal op de grote morgenblank en bruin worden vereend:kleur of ras is niet belangrijk,maar Gods gunst aan ons verleend.<br />
 45. 45. Refrein:Wie zal op die grote morgenbuigen voor die majesteit?Wie zal op die grote morgenvluchten voor die heerlijkheid?<br />
 46. 46. GeloofsbelijdenisDaarna ELB 1941Er is een stad voor vriend en vreemdediep in het bloemendal,er is een mens die roept om vrede,die mens roept overal<br />
 47. 47. Refrein:Jeroesjalajiem, stad van God,wees voor de mensen een veilig huis.Jeroesjalajiem, stad van vrede,breng ons weer thuis.<br />
 48. 48. 2Er is een huis om in te wonenvoorbij het dodendal,er is een vader met zijn zonen,zij roepen overal.<br />
 49. 49. Refrein:Jeroesjalajiem, stad van God,wees voor de mensen een veilig huis.Jeroesjalajiem, stad van vrede,breng ons weer thuis.<br />
 50. 50. 3Er is een tafel om te etenvoorbij het niemandsland.Er is een volk dat wordt vergeten,dat volk roept overal.<br />
 51. 51. Refrein:Jeroesjalajiem, stad van God,wees voor de mensen een veilig huis.Jeroesjalajiem, stad van vrede,breng ons weer thuis.<br />
 52. 52. 4Er is een wereld zonder grenzen,zo groot als het heelal.Er is een hemel voor de mensen,dat hoor je overal.<br />
 53. 53. Refrein:Jeroesjalajiem, stad van God,wees voor de mensen een veilig huis.Jeroesjalajiem, stad van vrede,breng ons weer thuis.<br />
 54. 54. Bidden en dankenCollecte1ste Diaconie2de voor eigen gemeente<br />
 55. 55. Slotlied ELB 411Koor:Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid.Alle dingen maakt Hij nieuw.Hij is de Heer van mijn leven.<br />
 56. 56. Straks als er een nieuwe dag begint,en het licht het van het duister wint,mag ik bij Hem binnengaan,voor zijn troon gaan staan.Hef ik daar mijn loflied aan:<br />
 57. 57. Koor:Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid.Alle dingen maakt Hij nieuw.Hij is de Heer van mijn leven.<br />
 58. 58. Straks wanneer de grote dag begint,en het licht voor altijd overwint,zal de hemel opengaan,komt de Heer er aan.Heffen wij dit loflied aan:<br />
 59. 59. Jezus komt in heerlijkheid,zijn sjaloom wordt wereldwijd.Alle dingen maakt Hij nieuw.Hij is de Heer van ons leven.<br />
 60. 60. Zegen3 x amenZaterdagavond 19.30 uurfilm over Paulus.<br />

×