Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Het Profetisch Woord:        Daniël 11:43 e.v.      Het einde van de wetteloze       De grote verdrukk...
Hij regeert door de reserves van het goud en het zilver en met al debegerenswaardigheden van Mitzraïm, Lybiërs en Ethiopië...
Het einde van de wettelozeHij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de zeeën naarde luisterrijke heilige berg.Hij z...
11:45 tussen de zeeën:tussen deMiddellandse zee en de dode zee
…naar de luisterrijke heilige berg… Daniël 11:45             de berg Moria             de berg Sion
Blaas de bazuin in Sion,sla alarm op Mijn heilige berg… Joël 2:1             …want op de berg Sion zal ont- ...
Hij zal aan zijn einde komen en er zal geenhelper zijn’…. Daniël 11:45     In Babylon zal hij koning zijn en verslagen...
Daniël 12:1 In die era: Michaël zal opstaanJudas: 9 twistte met tegenstander over lichaam van MozesDaniël 10:13,21    é...
Satan uit de hemel op aardegeworpen – Openbaring 12:7-10
‘de grote vorst, staande boven de zonen vanuw volk’ 12:1     Daniëls volk:     gelovige Joden
‘het zal worden een tijdvak (era) van (ver)drukking dieniet geweest is sinds een natie op aarde tot aanzijngekomen is tot ...
de grote verdrukkingMattheüs 24:21,29 Marcus 13:19Want dan zal er een grote verdrukking zijn…Want die dagen zullen dagen v...
de grote verdrukking“Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zalgrote nood zijn in het land en toorn ov...
de grote verdrukking1260 dagen: ingekorte dagen (Mattheüs 24:22)Mattheüs 24:21 : grote verdrukkingMarcus 13:19 : zo’n verd...
grote verdrukking : term vooral voor Israël gebruikt           in Lucas ‘verontwaardiging’ (toorn) genoemd   ...
Het lichaam van Christus geldt:Romeinen 5:9gered voor de verontwaardiging1 Thessalonicenzen 1:10Hij bergt ons uit het kome...
Daniël 12:1-in dat tijdvak (era) zal uw volk ontkomen Wie -uw volk- ontkomen? ‘al wie gevonden wordt geschreven te zijn in...
Wie zal kunnen (be)staan in die dag?    God kent allen die het zullen overleven,    daarom: geschreven in de boekrol...
Israël zal uit de graven opkomenDeuteronomium 28:21 vloek van de ThoraEzechiël 37:1-10  vorming van Joodse staatHosea 6:...
Daniël 12:2velen die slapen in het stof van de grondzullen ontwaken, dezen tot eonisch leven,dezen tot versmading tot eoni...
Daniël 12:2velen die slapen in het stof van de grondzullen ontwaken, dezen tot eonisch/olam leven,dezen tot versmading tot...
De twee opstandingen1e opstanding: tot eonisch leven       -1000 jaren-2e opstanding: tot afgrijzen, veroordeling Da...
Profetisch woord18
Profetisch woord18
Profetisch woord18
Profetisch woord18
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Profetisch woord18

3,367 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Profetisch woord18

 1. 1. Het Profetisch Woord: Daniël 11:43 e.v. Het einde van de wetteloze De grote verdrukkingWegrukking van het lichaam van Christus – wanneer? Verlossing van Israël
 2. 2. Hij regeert door de reserves van het goud en het zilver en met al debegerenswaardigheden van Mitzraïm, Lybiërs en Ethiopiërs – reserves die inzijn snelheden zijn. Meldingen vanuit de zonsopgang en vanuit het noordenzullen hem schrik aanjagen. Hij zal uittrekken in grote razernij om velen teverdelgen en op te offeren Daniël 11:43,44 -hij beheerst Afrika -verzamelt de legers bij Armageddon -wil alle tegenstand neerslaan Openbaring 16:16; 19:19-21
 3. 3. Het einde van de wettelozeHij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de zeeën naarde luisterrijke heilige berg.Hij zal aan zijn einde komen en er zal geen helper voor hemzijn. Daniël 11:45
 4. 4. 11:45 tussen de zeeën:tussen deMiddellandse zee en de dode zee
 5. 5. …naar de luisterrijke heilige berg… Daniël 11:45 de berg Moria de berg Sion
 6. 6. Blaas de bazuin in Sion,sla alarm op Mijn heilige berg… Joël 2:1 …want op de berg Sion zal ont- koming zijn… Joël 2:32 Obadja :17
 7. 7. Hij zal aan zijn einde komen en er zal geenhelper zijn’…. Daniël 11:45 In Babylon zal hij koning zijn en verslagen worden: Jesaja 14:12 Openbaring 19:20
 8. 8. Daniël 12:1 In die era: Michaël zal opstaanJudas: 9 twistte met tegenstander over lichaam van MozesDaniël 10:13,21 één van de eerste vorstenOpenbaring 12:7-10 oorlog tegen de draak Michaël : wie is als God?
 9. 9. Satan uit de hemel op aardegeworpen – Openbaring 12:7-10
 10. 10. ‘de grote vorst, staande boven de zonen vanuw volk’ 12:1 Daniëls volk: gelovige Joden
 11. 11. ‘het zal worden een tijdvak (era) van (ver)drukking dieniet geweest is sinds een natie op aarde tot aanzijngekomen is tot op dat tijdvak (era) toe’ Daniël 12:1
 12. 12. de grote verdrukkingMattheüs 24:21,29 Marcus 13:19Want dan zal er een grote verdrukking zijn…Want die dagen zullen dagen van zon verdrukkingzijn…. gemeente door de grote verdrukking??
 13. 13. de grote verdrukking“Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zalgrote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En zij zullenvallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschapweggevoerd worden onder alle heidenen.” Lucas 21:20-24
 14. 14. de grote verdrukking1260 dagen: ingekorte dagen (Mattheüs 24:22)Mattheüs 24:21 : grote verdrukkingMarcus 13:19 : zo’n verdrukkingLucas 21:23 : grote nood en verontwaardiging over dit volk grote verdrukking = verontwaardiging van God
 15. 15. grote verdrukking : term vooral voor Israël gebruikt in Lucas ‘verontwaardiging’ (toorn) genoemd Gods verontwaardiging over: NU 2e helft 70e jw Daniël einde 2e helft 70e jw Daniël en daarnaalle oneerbiedigheid en Jakob volkerenongerechtigheid vanmensen
 16. 16. Het lichaam van Christus geldt:Romeinen 5:9gered voor de verontwaardiging1 Thessalonicenzen 1:10Hij bergt ons uit het komen van de verontwaardiging1 Thessalonicenzen 5:9-11niet gesteld / bestemd tot verontwaardigingGods verontwaardiging : over Israël en de volkeren vanafhet midden van de 70e jaarweek van Daniël
 17. 17. Daniël 12:1-in dat tijdvak (era) zal uw volk ontkomen Wie -uw volk- ontkomen? ‘al wie gevonden wordt geschreven te zijn in de boekrol’ Filippenzen 4:3  boekrol van het leven Openbaring 3:5 – niet eruit gewist Openbaring 13:8 – aanbidders van het beest
 18. 18. Wie zal kunnen (be)staan in die dag? God kent allen die het zullen overleven, daarom: geschreven in de boekrol (Daniël laat Gods kant zien) Volharden tot het einde en dan gered Mattheüs 10:22; 24:13 (De Heer laat de menselijke kant zien)
 19. 19. Israël zal uit de graven opkomenDeuteronomium 28:21 vloek van de ThoraEzechiël 37:1-10 vorming van Joodse staatHosea 6:1-3 herleving van Israël na 2 dagen 1880: 1e pioniers in Palestina 1896: Theodor Herzl – der Judenstaat 1897: 1e zionistisch congres te Basel 1917: Allenby trekt Jeruzalem binnen 1917: Balfour verklaring 1920-1948: Brits mandaatgebied 1967: Oost-Jeruzalem bevrijd 1973: Yom Kippur oorlog 1979: vrede met Egypte
 20. 20. Daniël 12:2velen die slapen in het stof van de grondzullen ontwaken, dezen tot eonisch leven,dezen tot versmading tot eonische afstotelijkheid
 21. 21. Daniël 12:2velen die slapen in het stof van de grondzullen ontwaken, dezen tot eonisch/olam leven,dezen tot versmading tot eonische/olam afstotelijkheid(Johannes 5:29)Voor-exilische profeten (Jesaja, Jeremia, Hosea, Joël, Amos, Obadja,Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja) zagen de toekomst als éénaparte gebeurtenis. Zij zagen niet twee komsten van Christus.De exilische profeten (Daniël, Ezechiël) zien wél twee komstenvan Christus, maar zij zien de gebeurtenissen ná de tweede komstniet als afzonderlijk, ze lijken op hetzelfde tijdstip te gebeuren.
 22. 22. De twee opstandingen1e opstanding: tot eonisch leven -1000 jaren-2e opstanding: tot afgrijzen, veroordeling Daniël 12:2; Johannes 5:29; Openbaring 20:4-6

×