15.8.2013 Arnfinn Sundsfjord om Helsefak og behovet for MHII

241 views

Published on

Presentasjonen til Helsefaks dekan Arnfinn Sundsfjord på møtet med stortingspolitikere fra nord, 15. august 2013

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
241
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

15.8.2013 Arnfinn Sundsfjord om Helsefak og behovet for MHII

 1. 1. Helsemøte ved Helsefak 15. august 2013 Arnfinn Sundsfjord, dekan arnfinn.sundsfjord@uit.no Kjøpmann Hans A Meyer 1918 (Tidens Tegn): «.. skaffe landsdelen egne høiskoler og universitet.. Da vil vi …, snart faa nok av dygtige mænd med rot i folket og kjendskap til landsdelen, folk som føler seg hjemme heroppe i Nord-Norge, og finder det selvsagt og naturlig at leve sit liv og øve sit arbeide her.»
 2. 2. 16.08.20 13 2 Det helsevitenskapelige fakultet • Stort, ressurssterkt og komplekst (ca. 40% av UiT) – 8 institutter – 1000 ansatte - 3000 studenter • En nasjonal nyskapning – Utdanning for samhandling - praksisnær – Tverrfaglige forskningsgrupper/-satsinger • Utdanning – 11 helseutdanninger + medisinsk biologi – 22 studieprogram, 11 videreutdanninger + + – God rekruttering • Forskning – 50-60 disputaser per år – Sterke miljø – større satsinger • Formidling: synliggjøre kompetanse - rekruttering
 3. 3. 16.08.20 13 3 Helsefak: antall studie-plasser/år relativ nasjonal andel (2011/12) • Tannlege (40/150; 26%) • Psykolog (45/220; 16% ) – økt med 10/år fra 2012 • Farmasøyt (35/125; 28%) • Lege (100/580; 17%) – ønskes økt fra 2013-14 • Sykepleier (145/3938; 3.7%/ NN-totalt 476/12%) – Økt opptak fra 2012: 120 heltid + 70 desentralisert • Bioingeniør (21/202; 10% ) • Tannpleier (17/101; 17% ) • Ergoterapeut (24/195; 12%) • Fysioterapeut (28/274; 10%) • Radiograf (30/173; 17%) • + master-/videreutd. inkl. helsesøster og jordmor
 4. 4. Noen konkrete resultater? • Nesten 2000 leger utdannet ved UiT fra 1979- – 70% arbeider i Nord 5-10 etter eksamen • 200 av 400 psykologer i Nord er utdannet ved UiT • Av 365 sykepleiere fra desentralisert utdanning 1994-2012 arbeider fortsatt 81.9% sin hjem-/nabokommune (Skaalvik og Norbye, 2013). • > 90% av tannleger utdannet 2009-13 til Nord • Fleksible, desentraliserte nettstøttede utdanninger – Sykepleie – bachelor siden 1990 – Sykepleie – master fra 2012 – Fysioterapi – bachelor siden 2003 – Fysioterapi – master (inkl. rehabilitering) – Barnevern – master fra 2012 – Ny studieplan medisin - regionalisert legeutdanning – Videreutdanninger 16.08.20 13 4
 5. 5. 16.08.20 13 5 Samhandlingsreformen – Konsekvenser for utdanningene • Utvikle studieprogram med tjenestene – Dimensjonering og innhold • Samhandlingskompetanse – Felles systemforståelse - dobbelidentitet – Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) • Nye læringsarenaer – Primærhelsetjenesten må styrkes (nå 1:3) • Samarbeidsarenaer med helsetjenesten – RHF/HF + kommunal sektor • Samordne grunn- og spesialistutdanning
 6. 6. Helsefaglige fellesemner Hel-Fel 1 • Alle førsteårstudenter – 700 studenter • Studie- og profesjons- forberedende • Dobbelidentitet – Etikk/kommunikasjon – Informasjonskompetanse – Akademisk tekst-/skrive forståelse – Helsevesenet, pasientforløp • Jeg ble både rørt og inspirert. • … illustrerende med tanke på ansvaret til helsepersonell og hvilken stor betydning disse ulike yrkesgruppene har. • Pasienter skal behandles med respekt og vi må alle vektlegge hjelp til selvhjelp ved sykdom eller skader. • Dette var to veldig flotte foredrag. Jeg satte stor pris på å få to ulike perspektiv; hvordan det er å være pasient og det å jobbe i helsevesenet. 16.08.20 13 6
 7. 7. Svenska läkarförbundet 2000-6: Studentenes selvvurdering ett år etter eksamen 16.08.20 13 7
 8. 8. 16.08.20 13 8 Fortsatt regionale forskjeller: fastlegelister uten lege 2008-11 Oslo, Vestfold, Buskerud, Hordaland : 0,0% Nordland : 15,5 - 8% Troms : 17,1 – 2.5% Finnmark : 15,9 – 6.8% Norge, gjennomsnitt : 4,7 – 1.4% Kilde: Hdir.Nøkkeltall for helsetjenesten.2009 og Styringsdata for fastlegeordningen 2012
 9. 9. “Universitetssykehuset Nord-Norge stenger 10 sengeplasser på Gastro- og nyremedisinsk avdeling. Bakgrunnen skyldes sykepleiermangel. De opplever store problemer ved å rekruttere nye offentlig godkjente sykepleiere”, sier klinikksjef Markus Rumpsfeld til Nordlys 23.mai i år. 16.08.20 13 9
 10. 10. “Bortimot 50 % av arbeidskraftmangelen i Finnmark de tre siste månedene er innenfor helse- og omsorgskategorien. Det er spesielt yrker som krever høyere formell kompetanse at mangelen er størst for eksempel spesialistleger, sykepleiere og andre helseyrker. Mangelen innenfor denne kategorien har økt betydelig fra 2012 og vil trolig også være en stor mangel i årene fremover. Utdannelse og rekruttering blir derfor viktig i tiden som kommer”, melder NAV Finnmark i mai 2013. 16.08.20 13 10
 11. 11. 16.08.20 13 11
 12. 12. 16.08.20 13 12
 13. 13. 16.08.20 13 13
 14. 14. Lovfesting av plikt til å ta imot og veilede studenter i praksisstudier 16.08.20 13 14 - Spesialisthelsetjenesten
 15. 15. Lovfesting av plikt til å ta imot og veilede studenter i praksisstudier 16.08.20 13 15 Skape en forutsigbar praksisarena med kompetanse- og tjenesteutvikling - Kommunehelsetjenesten
 16. 16. Samspill i praksis - arenaer • Arenaer for samspill - SAMSPILLSRÅD – Nasjonalt • Nasjonalt samspillsråd – oppstart januar 2013 • Universitets og høyskolerådets rolle – nasjonal tverrfaglig arena/nasjonale profesjonsråd – Regionalt • Samarbeidsarenaer med RHF/HF (USAM/HSAM) – Forskning har prioritet, utdanning må utvikles • Kommunesektoren – fragmentert – Kommunesektoren inn på den regionale arena – hvordan? • Midt-Norge: RHF/Fylkeskommuner/NTNU-Høgskoler/KS – Lokalt • Helsetjenesten inn på fakultet, institutt, studieprogram • Kombinerte stillinger i alle helsefaglige utdanninger • Forpliktende avtaler – nasjonale rammer 16.08.20 13 16

×