Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<ul><li>Hvorfor satser St. Olavs Hospital på rekruttering av helsefagarbeidere og hvilket kompetansebehov fyller denne fag...
St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim
Institusjoner og behandlingstilbud i Helse Midt-Norge Kolvereid Namsos Røros DPS Volda Ålesund Kristiansund Hjelset Molde...
Oppdraget <ul><li>Hvorfor satser St. Olavs Hospital på </li></ul><ul><li>rekruttering av helsefagarbeidere? </li></ul><ul...
<ul><li>St. Olav engasjert i utdanning av helsefagarbeidere </li></ul><ul><ul><li>Høring på fagplaner </li></ul></ul><ul><...
Lange tradisjoner med lærlinger <ul><li>Ambulansefag – 18 lærlinger </li></ul><ul><li>Institusjonskokk – 6 lærlinger ?? </...
Hvorfor helsefagarbeider? <ul><li>Bidra med å utdanne helsepersonell </li></ul><ul><li>Samfunnsansvar – prestisjeutdanning...
Lærling i sykehuset <ul><ul><li>Opprettelse av stillinger </li></ul></ul><ul><ul><li>Budsjett </li></ul></ul><ul><li>Samar...
Kommunens plikter <ul><li>Skrive lærekontrakt </li></ul><ul><li>Veiledningskurs for veiledere i sykehuset </li></ul><ul><...
Sykehusets plikter <ul><li>Sørge for kvalifiserte veiledere </li></ul><ul><li>Delta på 4 dagers veilederkurs </li></ul><ul...
Utfordringer <ul><li>Rekruttere flere lærlinger </li></ul><ul><ul><li>Utdanningsmessa </li></ul></ul><ul><ul><li>Møte med ...
Utdanningsmessa 2011
Hvor har vi lærlinger? <ul><li>8 lærlinger fra 01.03.11 </li></ul><ul><li>Psykisk helsevern – 4 </li></ul><ul><li>Medisins...
Utfordringer i sykehuset <ul><li>Færre hjelpepleiere til å veilede </li></ul><ul><li>Forventninger til hva lærlingene kan ...
Utfordringer - <ul><li>Økende antall studenter i praksis </li></ul><ul><li>Balansegangen mellom antall studenter, lærlinge...
HMN satser ! <ul><li>Ønsker økt satsing på helsefaglærling i hele regionen </li></ul>
Noen forslag: <ul><li>St. Olav representert i fagprøvenemnda? </li></ul><ul><li>Styrke samarbeide med kommunene gjennom sa...
Erfaringer <ul><li>Gode! </li></ul><ul><li>God hjelp i avdelingen </li></ul><ul><li>Vil fortsette med lærlinger </li></ul>...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Morgendagens helsearbeidere i nord, Vigdis Nesgård

615 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Morgendagens helsearbeidere i nord, Vigdis Nesgård

 1. 1. <ul><li>Hvorfor satser St. Olavs Hospital på rekruttering av helsefagarbeidere og hvilket kompetansebehov fyller denne faggruppen i spesialisthelsetjenesten.   </li></ul><ul><li>Vi vil gjerne høre kort om systemet og ordningen for forvaltning av lærlinger innen helsearbeiderfaget hos dere (avtale med kommunene, omfang av inntak m.m) , og lærlingenes produksjon og muligheten for å redusere vikarbruk  kan gjerne belyses. </li></ul><ul><li>Innsyn i hvordan lærlingene blir mottatt i sykehuset og hva som er tilbakemeldingen fra klinikkene. Gjerne eksempler der det har fungert godt, men det vil være interessant å høre om utfordringene også. </li></ul><ul><li>Hvordan ordningen har fungert som rekrutteringstiltak ville vi gjerne også hørt noe om.   </li></ul>
 2. 2. St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim
 3. 3. Institusjoner og behandlingstilbud i Helse Midt-Norge Kolvereid Namsos Røros DPS Volda Ålesund Kristiansund Hjelset Molde Tiller Trondheim Haltdalen Orkdal Leistad Stjørdal Levanger Larsnes Somatiske sykehus Psykisk helsevern: sykehus og DPS-døgntilbud Rusbehandling Rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner m. avtale Meråker Lokalsykehusområder Kastvollen Muritunet Selli Bjørnang Desentraliserte deltjenester Ørland Aure Tingvoll Rissa Morken Steinkjer Halsa Vestmo Oppdal Private sykehus m. avtale Private røntgeninstitutter m. avtale
 4. 4. Oppdraget <ul><li>Hvorfor satser St. Olavs Hospital på </li></ul><ul><li>rekruttering av helsefagarbeidere? </li></ul><ul><li>Opplæring av lærlinger, samarbeidsavtale </li></ul><ul><li>Utfordringer knyttet til mottak av lærlinger </li></ul><ul><li>Helsefaglærlingen en rekrutteringstiltak? </li></ul>
 5. 5. <ul><li>St. Olav engasjert i utdanning av helsefagarbeidere </li></ul><ul><ul><li>Høring på fagplaner </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekrutteringspatrulje i Trondheim </li></ul></ul><ul><ul><li>Hele tiden klart at det skulle være lærlinger i sykehuset – omfanget usikkert </li></ul></ul><ul><ul><li>Informasjonsarbeid - fra motstand og skepsis til velvillighet </li></ul></ul><ul><ul><li>Vi vil ha hjelpepleier og har ikke bruk for helsefagarbeider. Dårligere utdanning? </li></ul></ul>
 6. 6. Lange tradisjoner med lærlinger <ul><li>Ambulansefag – 18 lærlinger </li></ul><ul><li>Institusjonskokk – 6 lærlinger ?? </li></ul><ul><li>Dataelektroniker – 2 lærlinger ?? </li></ul><ul><li>Sikkerhetsfag – 1 lærling </li></ul><ul><li>Helsefagarbeider – hvor mange? </li></ul><ul><li>Tidligere også BU - lærlinger </li></ul>
 7. 7. Hvorfor helsefagarbeider? <ul><li>Bidra med å utdanne helsepersonell </li></ul><ul><li>Samfunnsansvar – prestisjeutdanning for myndighetene </li></ul><ul><li>Samhandlingsreformen </li></ul><ul><li>Sykehus- kommune gjensidig avhengig av hverandre </li></ul><ul><li>Egen rekruttering </li></ul>
 8. 8. Lærling i sykehuset <ul><ul><li>Opprettelse av stillinger </li></ul></ul><ul><ul><li>Budsjett </li></ul></ul><ul><li>Samarbeidsavtale Trondheim kommune og Fosenkommunene </li></ul><ul><ul><li>Plikter kommune, sykehus, lærling </li></ul></ul><ul><ul><li>Inntakskriterier </li></ul></ul><ul><ul><li>Varighet opplæring i sykehus </li></ul></ul>
 9. 9. Kommunens plikter <ul><li>Skrive lærekontrakt </li></ul><ul><li>Veiledningskurs for veiledere i sykehuset </li></ul><ul><li>Opplæring i Classfronter </li></ul><ul><li>Lærlingesamlinger </li></ul><ul><li>Oppmelding til fagprøve </li></ul><ul><li>Utbetale fast månedslønn </li></ul>
 10. 10. Sykehusets plikter <ul><li>Sørge for kvalifiserte veiledere </li></ul><ul><li>Delta på 4 dagers veilederkurs </li></ul><ul><li>Faglig ansvar for lærlingene </li></ul><ul><li>Skriftlig vurdering </li></ul><ul><li>Dekke fast månedslønn etter refusjonskrav </li></ul><ul><li>Klinikk betaler vakttillegg </li></ul>
 11. 11. Utfordringer <ul><li>Rekruttere flere lærlinger </li></ul><ul><ul><li>Utdanningsmessa </li></ul></ul><ul><ul><li>Møte med 1.års lærlinger før søknadsfrist </li></ul></ul><ul><li>Fylle opp antall stillinger! </li></ul><ul><ul><li>For få søkere </li></ul></ul><ul><ul><li>”ikke kvalifiserte” søkere </li></ul></ul>
 12. 12. Utdanningsmessa 2011
 13. 13. Hvor har vi lærlinger? <ul><li>8 lærlinger fra 01.03.11 </li></ul><ul><li>Psykisk helsevern – 4 </li></ul><ul><li>Medisinsk klinikk – 4 </li></ul><ul><li>Høst 2010 – 12 lærlinger </li></ul><ul><li>(lunge, hud, ryggmargsskader) </li></ul>
 14. 14. Utfordringer i sykehuset <ul><li>Færre hjelpepleiere til å veilede </li></ul><ul><li>Forventninger til hva lærlingene kan brukes til – arbeidsoppgaver. </li></ul><ul><li>Som lærling har du tidsbegrenset ansettelse i motsetning til elever i praksis </li></ul><ul><li>Turnus, verdiskapning, opplæring </li></ul><ul><li>Økonomi </li></ul>
 15. 15. Utfordringer - <ul><li>Økende antall studenter i praksis </li></ul><ul><li>Balansegangen mellom antall studenter, lærlinger og behandling av pasienter </li></ul>
 16. 16. HMN satser ! <ul><li>Ønsker økt satsing på helsefaglærling i hele regionen </li></ul>
 17. 17. Noen forslag: <ul><li>St. Olav representert i fagprøvenemnda? </li></ul><ul><li>Styrke samarbeide med kommunene gjennom samarbeidsavtaler </li></ul><ul><li>Evaluere dagens ordning – ettårig opplæringstid i sykehuset? </li></ul><ul><li>Utarbeide felles rekrutteringsstrategi sammen med Trondheim kommune? </li></ul><ul><li>Regionalt opplæringskontor? </li></ul>
 18. 18. Erfaringer <ul><li>Gode! </li></ul><ul><li>God hjelp i avdelingen </li></ul><ul><li>Vil fortsette med lærlinger </li></ul><ul><li>Noen fortsetter i deltidsstilling, noen benyttes som vikarer under og etter læretiden </li></ul>

×