Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
2009 11 10 Ppt Zorg
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply
Published

De powerpointpresentatie over het zorgkader in het SO zoals gepresenteerd op dinsdag 10 november 2009.

De powerpointpresentatie over het zorgkader in het SO zoals gepresenteerd op dinsdag 10 november 2009.

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,415
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Zorgkader secundair onderwijs
  Proeftuin Gemotiveerd!
  Scholengemeenschappen De Bron, Edith Stein en Stroming
  Vrij Secundair Onderwijs regio Gent
  www.gemotiveerd.be
  1
 • 2. Inhoud
  Zorg en missie van de katholieke school
  Definitie van zorg
  Criteria voor een goed zorgsysteem
  Wie is wie?
  Hoe verloopt de zorg?
  Bronnen
  2
 • 3. 1. Zorg en missie van de katholieke school
  Opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs VSKO
  Totale vorming van de persoon
  Een gunstig klimaat scheppen
  Actief openstellen voor kansarmen
  Iedereen is oprecht begaan met de jongeren
  Visie op zorg VVKSO
  Pedagogisch project van elke school
  Vertaald in acties rond zorg
  3
 • 4. 2. Definitie van zorg (naar VVKSO)
  Zorg =
  alle initiatieven die het welbevinden van alle schoolbetrokkenen verhogen en maximale ontplooiingskansen creëren voor alle leerlingen
  4
 • 5. 3. Criteria voor een goed zorgsysteem
  verweven in de schoolcultuur
  ZORG
  een school doet het niet alleen
  visie
  dynamisch
  preventie
  leerlingen met specifieke behoeften
  de totale leerling
  betreft iedereen
  5
 • 6. 4. Wie is wie?
  6
 • 7. 4.1 De leerling staat centraal
  7
 • 8. Zelfsturend vermogen van de jongere wordt belangrijker
  Luisteren naar de jongeren zelf
  Openheid en aanvaarding
  Toenemend belang van de leeftijdsgenoten
  Leefwereld van de jongere
  Psycho-educatie
  Laagdrempelig en vlot toegankelijk
  Communicatie met ouders
  Discreet en vertrouwelijk
  8
 • 9. De individuele leerling centraal in zorg
  LEREN KIEZEN
  studieloopbaanbegeleiding
  3 domeinen
  LEREN LEREN
  studie- of leerprocesbegeleiding
  LEREN LEVEN
  sociaal-emotionele ontwikkeling
  9
 • 10. 4.2 Klasniveau
  10
 • 11. Elke leraar als eerste aanspreekpunt
  SAMEN LEREN
  Vakdeskundige
  Begeleider van het hele leerproces
  • Oog voor talent
  • 12. Competentiegericht leren
  • 13. Dialoog
  • 14. Begeleid zelfstandig leren
  • 15. Zelfvorming
  • 16. Vakoverschrijdende eindtermen (VOETen)
  • 17. Vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen (VOOD)
  • 18.
  SAMEN LEVEN
  Opvoeder
  Eerste aanspreekpunt
  11
 • 24. Klassenleraar / klastitularis
  Naast zijn opdracht als vakleraar:
  Extra aandacht voor het functioneren van zijn klasgroep en van elk individu
  Eerste aanspreekpunt voor de ouders
  Zorgt voor de rapporten en volgt de evolutie van de resultaten op
  Ouders kunnen verwachten dat hij / zij:
  er over waakt dat (nieuwe) leerlingen snel worden opgenomen in de klasgroep
   praktische informatie doorgeeft
   bereikbaar en beschikbaar is om te communiceren en besprekingen te voeren
   zorgt voor goede relaties
  12
 • 25. Investeren in de leraar = investeren in zorg
  Professionalisering van de leraar door:
  Aanvangsbegeleiding
  Pedagogische begeleiding
  Individuele nascholing
  Vakgroepwerking
  Allerhande werkgroepen
  Pastoraal
  Taalbeleid
  GOK-team
  Gezondheidsbeleid

  13
  Samen leren
  Samen leven
  +
 • 26. 4.3 Schoolniveau
  14
 • 27. Omkadering voor het schoolteam
  Ambten :
  Directeur
  Adjunct-directeur
  Technisch adviseur-coördinator (TAC), technisch adviseur (TA)
  Coördinator DBSO
  Internaatsbeheerder
  Ondersteunend personeel
  Middelen:
  Pakket uren – leraar
  Extra middelen
  15
 • 28. Schoolniveau: schooleigen functies in het kader van zorg
  Scholen kunnen personeelsleden vrijstellen voor functies ter extra begeleiding van leerlingen zoals leerlingenbegeleider, zorgcoördinator, graadcoördinator…
  Zorgcoördinator is geen officieel ambt in het SO
  Van school tot school is afhankelijk hoeveel uren zij genereren en besteden aan extra begeleiding voor de leerlingen (ASO/TSO/BSO/KSO)
  Vanuit de overheid worden - voor scholen met leerlingen met GOK-indicatoren - ook extra middelen toegekend voor GOK-begeleiding
  16
 • 29. Accenten in zorgbeleid
  Samen met het schoolteam zoekt de directie naar middelen om de zorggedachte bewust te integreren in de schoolorganisatie.
  17
 • 30. Rol van de scholengemeenschap
  Decretaal verplicht: o.a. ondersteuning van de scholen bij leerlingenbegeleiding en –oriëntering
  Dit kan door:
  Vrijmaken van middelen
  Organiseren van nascholingen en intervisies met het
  oog op professionalisering
  Pedagogische ondersteuning van zorgbeleid

  Proeftuin Gemotiveerd!
  Brug BaSO
  Studieloopbaanroosters
  Gemotiveerd verslag
  Uitstroomonderzoek
  Oriënteringsportfolio
  18
 • 31. 4.4 Partners
  19
 • 32. Partners
  Ouders/voogd
  Internaat/MPI
  CLB
  Pedagogische begeleidingsdiensten
  GON vanuit BuSO
  Professionele hulpverlening
  Netwerken
  20
 • 33. 5. Hoe verloopt de zorg?
  ACTIES
  ZORGPIRAMIDE BASISONDERWIJS
  Schooloverstijgende
  zorg
  doorverwijzen
  Bijzondere zorg
  compenseren en dispenseren
  Speciale zorg
  remediëren
  Extra zorg
  volgen en signaleren
  Algemene zorg
  preventie
  21
 • 34. Basisonderwijs
  Secundair onderwijs
  22
  Externe
  zorg
  Schooloverstijgende
  zorg
  Bijzondere zorg
  Individuele zorg
  Speciale zorg
  Extra zorg
  Basiszorg
  Algemene zorg
 • 35. 5.1 Basiszorg
  23
  Externe
  zorg
  Individuele zorg
  ACTIES:
  Preventie
  Volgen en signaleren
  Basiszorg
  23
 • 36. Acties rond 3 hoofdthema’s
  LEREN KIEZEN
  studieloopbaanbegeleiding
  3 domeinen
  BASISZORG
  LEREN LEREN
  studie- of leerprocesbegeleiding
  LEREN LEVEN
  sociaal-emotionele ontwikkeling
  24
 • 37. Basiszorg in het SO
  Inschrijvingsbeleid van de school
  Ouders/voogd als partners
  Betrokkenheid van de leerlingen
  Klassenraden
  Streven naar een evenwichtig zorgbeleid
  25
  BASISZORG
 • 38. Inschrijvingsbeleid van de school = intake
  Informatie-uitwisseling:
  Getuigschrift / attest basisonderwijs
  BaSO-fiche
  Gemotiveerd verslag
  Schoolreglement, leefregels
  Informatie over het studieaanbod
  Eventueel individuele zorgfiche

  Spreken over zorg: aanbod gesprek met directie of leden van de ‘zorgwerkgroep’
  BASISZORG
  26
 • 39. Ouders/voogd als partners
  Kennismaking met het schoolleven en de werking van het CLB
  Rapporten als communicatiemiddel
  Oudercontacten
  Tijdens een eerste trimester, na de eerste klassenraad
  Bespreking van de resultaten, het gedrag …
  Op vraag
  Mogelijke participatie via de ouderraad
  BASISZORG
  27
 • 40. Betrokkenheid van de leerlingen
  Welbevinden bevorderen
  Mogelijke initiatieven voor participatie en inspraakstructuren:
  • Klasverantwoordelijke, vertrouwensleerling, peter/meter, leerlingenraad, inleefdagen, teambuilding …
  Samen leren en samen leven als positieve leerschool
  BASISZORG
  28
 • 41. Klassenraden: samenstelling
  Alle vakleerkrachten van één klas
  Eventueel
  Zorg- / graadcoördinator
  Directie
  CLB-medewerker
  GON-begeleider
  BASISZORG
  29
 • 42. Klassenraden: functies
  • Drie functies:
  • 43. Toelatingsklassenraad
  • 44. Begeleidende klassenraad
  • 45. Delibererende klassenraad
  • 46. Toelatingsklassenraad:
  Leerlingen toelaten in bepaalde studierichtingen
  BASISZORG
  30
 • 47. Klassenraden: functies
  • Begeleidende klassenraad:
  Portretteren van leerlingen en informatiedoorstroming van zorg
  Leerlingen opvolgen: kennis, vaardigheden en attitudes m.b.t. het functioneren van de leerlingen in de les en op school
  Signaleren van extra zorg
  Afspraken maken rond remediëren
  Advies naar oriëntering
  31
  BASISZORG
 • 48. Klassenraden: functies
  Delibererende klassenraad
  Leerlingen attesteren (A-, B-, C-attesten)
  Advies geven over de verdere schoolloopbaan
  Ondersteuning: CLB, Stapper, studieloopbaanroosters van de SG
  Beslist hierover autonoom op basis van de voorhanden zijnde gegevens en motiveert de beslissing
  32
  BASISZORG
 • 49. Klassenraden: informatie delen binnen het leerkrachtenteam
  Beschikbaarheid van dossiers van de leerlingen
  Communicatie over klassenraden
  Dringende communicatie
  Leerlingenvolgsysteem
  33
  BASISZORG
 • 50. Streven naar een evenwichtig zorgbeleid
  Samen met het schoolteam zoekt de directie naar middelen om de zorggedachte bewust te integreren in de schoolorganisatie.
  34
  BASISZORG
 • 51. 35
  BASISZORG
 • 52. 36
  BASISZORG
 • 53. 37
  BASISZORG
 • 54. 38
  BASISZORG
 • 55. 5.2 Individuele zorg
  ACTIES:
  Remediëren
  Compenseren en dispenseren
  39
  Externe
  zorg
  Individuele zorg
  Basiszorg
  39
  39
 • 56. Individuele zorg
  Input signalen
  Zorgwerkgroep
  Individuele zorg op school
  INDIVIDUELE ZORG
  40
 • 57. Individuele zorg
  Samen met het schoolteam zoekt de directie naar middelen om de zorggedachte bewust te integreren in de schoolorganisatie.
  De ‘zorgwerkgroep’ gaat aan de slag met individuele zorgvragen.
  INDIVIDUELE ZORG
  41
 • 58. Individuele zorg: input signalen
  Zorgwerkgroep ontvangt signalen van
  De leerling
  De klassenraad
  Individuele leerkracht, opvoeder, internaat
  Ouders
  CLB
  Andere scholen (BaSO-fiche, gemotiveerd verslag …)
  Leeftijdsgenoten

  INDIVIDUELE ZORG
  42
 • 59. Individuele zorg: zorgwerkgroep
  ‘Zorgwerkgroep’ (cel leerlingenbegeleiding, pedagogisch team …)
  Stelt een individueel zorgtraject op
  Vraagt medewerking aan alle betrokkenen (leerling, ouders, klassenleraar, klassenraad …)
  Geeft feedback en info aan alle betrokkenen
  Verwijst intern en extern door
  Volgt het zorgtraject op
  INDIVIDUELE ZORG
  43
 • 60. Individuele zorg op school
  INDIVIDUELE ZORG
  GON-begeleiding vanuit BuSO
  STICORDI-maatregelen (gemotiveerd verslag)
  Remediëringsklas
  Huiswerkklas, huiswerkbegeleiding
  Onderwijs aan huis
  Studiemogelijkheden
  Consequent sanctioneringsbeleid (belonen en straffen)
  Individuele handelingsplannen
  44
 • 61. Individuele zorg op school
  Leerlingenvolgkaart, contracten
  Advies en begeleiding bij studiekeuze
  Begeleiding door CLB
  Inhaallessen
  Tutoring

  INDIVIDUELE ZORG
  45
 • 62. 5.3 Externe zorg
  ACTIES:
  Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening
  46
  Externe
  zorg
  Individuele zorg
  Basiszorg
  46
  46
 • 63. Externe zorg: signalen
  De ‘zorgwerkgroep’ overlegt met CLB over een advies voor doorverwijzing (impuls vanuit klassenraad / individuele leerkracht/…)
  Op initiatief van de leerling of de ouders
  EXTERNE ZORG
  47
 • 64. Externe zorg: doorverwijzing
  EXTERNE ZORG
  Door CLB
  Door externe organisaties:
  Comité Bijzondere Jeugdzorg
  Jeugdrechtbank
  48
 • 65. Externe zorg
  EXTERNE ZORG
  • Een overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen
  www.desocialekaart.be
  • Bijvoorbeeld specifiek voor SO
  • 66. Time-outprojecten (On@break2)
  49
 • 67. Zorg: een continu proces
  Handelingsgericht werken
  Leerzorgkader
  Zorgcontinuüm
  50
 • 68. “We kunnen niet van alle leerlingen dezelfde sterren maken, wel kunnen we er voor zorgen dat ze allemaal schitteren.”
  51
 • 69. 6. Bronnen
  Mededeling Visie op zorg, Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs, 2004-10-20, ref.nr. M-VVKSO-2004-109
  Algemene Pedagogische Reglementering nr. 3 - De delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar (gewijzigd)2009-06-04, ref.nr.VKSO-2003-033
  Zorgvademecum VVKBaO
  52