Bondia.cat 05/09/2013

361 views
298 views

Published on

TITULAR I FOTO: El nou horari de la duana dobla l’exportació de fruita

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
361
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 05/09/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 5 DE SETEMBRE DEL 2013 Elnouhorarideladuana doblal’exportaciódefruita Reclamen que es canviï l’actual Codi Penal i que els furts reincidents siguin considerats com a delicte 60ajuntaments deLleida,units peraturarels robatorisalcamp p. 03 p. 07 PUBLICITAT El punt duaner d’Edullesa continuarà obrint durant la tarda fins a final d’any L’exjugadordelLleida XabiGracia,nou entrenadord’Osasuna p. 12 Teleassistènciaatèna Lleidaciutat1.700 famíliesambgentgran p. 05 NÚMERO 1.794 ANY 8 ORIOL BOSCH (ACN) La subdelegada del Govern a Lleida, Inma Manso, va visitar ahir les instal·lacions de la duana Edullesa Un de cada quatre sinistres mortals es produeix a les carreteres lleidatanes Aquest estiu han mort a casa nostra 4 persones, força menys que al 2012 p. 06 L’exsecretari d’Organitza- ció renuncia fins que la seva vinculació s’aclareixi Zaragoza deixacàrrecs alPSCpel casMétodo3 p. 11 i Edit. 04
 2. 2. 02 D'INTERÈS BONDIA DIJOUS, 5 DE SETEMBRE DEL 2013 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Baquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells) De 22.00 a 09.00 h Sàez Pons. Major, 27 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Isanta. Alcalde Porqueras, 76 De 22.00 a 09.00 h Salafranca. Lluís Companys, 12 AL·LÈRGIES Parietària 2 = Gramínies 2 = Olivera 0 = Artemísia 1 = Blets 4 = Palmeres 0 = Pi 0 = Plantatge 1 D Poligonàcies 0 = Alternaria 4 = Cladosporium 4 = Del 2 al 8 de setembre Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació excepcional. EltempsaLleida Mésnuvolositatapartir delatarda,ambalguna plujamenoralPirineu Dominarà l’ambient assolellat amb el cel serè o poc ennuvolat, tot i que a partir de migdia creixeran núvols d’evolució diürna a punts de muntanya. A la tarda no es descarta algun ruixat aïllat al Pirineu, d’intensitat feble i moderada. Les temperatures seran semblants a les d’ahir. Així, les mínimes al Pirineu seran entre 5 i 10 graus i entre 10 i 15 a Ponent, i les màximes, d’entre 23 i 28 graus al Pirineu i de entre 27 i 32 a Ponent. 07.33 h 20.29 h Lluna nova www.bondia.cat meteo@bondia.cat DIVENDRES DISSABTE http://www.jordibalasch.es/
 3. 3. BONDIA DIJOUS, 5 DE SETEMBRE DEL 2013 03 AVUI PUBLICITAT Lleidaexportaeldobledequilosde fruitaambalnouhorarideladuana Edullesa passa dels 17milions de quilos de l’estiu de l’anypassat als 34,3 milions d’enguany REDACCIÓ. LLEIDA La duana Edullesa ha duplicat lesexportacionsdefruitadurant eljuliolil’agostenrelacióal’any passat gràcies a l’ampliació de l’horaridelesinstal·lacions,que tambéobrienalatardaielsdis- sabtes al matí. S’ha passat de l’emissió de 900 certificats fi- tosanitarisl’estiupassata1.859 aquest any, i de 17 a 34,3 mi- lions de quilos de fruita expor- tats. En vista aquests bons re- sultats es prorroga fins al de- sembre l’ampliació de l’horari. Així ho va donar a conèixer lasubdelegadadelgovernespa- nyol a Lleida, Inma Manso, que ahiralmatívavisitarlesinstal·la- cionsdeladuanaacompanyada pelsresponsablesdelesorganit- zacions agràries, UP, Asaja, i JARC. Manso va assegurar que la nova ampliació en l’horari ha estatpossible‘’gràciesal’impuls idefensafetsdesdelasubdele- gaciódelgovernespanyolaLlei- daperfacilitaralsectorproduc- torcomercialitzadordefruitade Lleidaelcamícap al’exportació nonoméselsmesosd’estiu,que sónelsqueconcentrenunama- jor activitat en aquest sentit, si- nó també fins a finals d’any’’. Aquesta va ser una reclamació del sector del passat mes de març, però és històrica, ja que fa més de 20 anys que ho recla- maven. Perampliarl’horarihacalgut contractarunfuncionariquetre- ballaenlagestiódelscertificats fitosanitaris que es fan a la càr- regadelscamionsabansd’inici- ar el viatge cap al seu destí. Per contractar-lo ha fet falta l’auto- rització del Ministeri d’Hisenda iAdministracionsPúbliques,que ho aprovà en ser un sector clau. Imatge dels molls de càrrega de la duana Edullesa amb camions estacionats esperant rebre el certificat fitosanitari i poder emprendre el seu viatge ORIOL BOSCH (ACN) TRES MESOS MÉS DEL PREVIST Des del dia 1 de juliol, la dua- naEdullesadónaserveidedi- lluns a divendres en horari de9.30a14.30horesalsma- tins i de 17.00 a 19.30 hores alestardes,amésamésdels dissabtes al matí de 9.30 a 13.30 hores. Inma Manso va anunciar ahir que aquest ho- rari es mantindrà fins al de- sembre, tres mesos més del previstinicialment.Anterior- ment,l’horarideladuanaera dedillunsadivendresnomés en horari de matí la qual co- sa obligava al sector lleidatà idezonesveïnesaviatjarfins aladuanadeVilamalla(Giro- na).Enaquestsentit,l’ampli- ació de l’horari a Edullesa ha permès descongestionar la duana gironina. Elserveiduanerdel’Esta- ció Duanera Lleidatana S.A. (Edullesa) que presta el Go- vern de l’Estat (a través de la subdelegació, l’Agència Tri- butària i SOIVRE) s’encarre- ga de les inspeccions fitosa- nitàriesdetotselsproductes vegetalsques’exportenapa- ïsosnocomunitarisialesIlles Canàries. Seguiràobrintalatardafinsafid’any Reclamació històrica del sector fruiter Feia més de 20 anys que els sindicats agraris demanaven que la duana obrís durant més hores Per facilitar-ho s’ha fitxat un funcionari De la mateixa manera s’ha descongestionat la duana de Vilamalla
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIJOUS, 5 DE SETEMBRE DEL 2013 Gairebéfaunmésquevaremde- manar a través de la premsa es- crita, que la regidora Montse Parra ens expliqués, a tots Hace ya muchos muchos vera- nos escribí un artículo en rela- ciónalfinaldelasvacacionesde AgostoylaentradadeSeptiem- bre en que se vuelve a poner en marcha la máquina de la ciu- dad, de nuevo el trabajo cotidi- ano, la vuelta al cole de los pe- ques, los atascos, el fútbol y to- doaquelloquenoshacefamiliar, yparamuchossoportable, eldía a día. Vuelve una vez más a arran- carelcicloconnostalgiaparaca- si todo el mundo y quizás con deseo para algunos, estableci- endo las nuevas referencias en alguna fiesta, con cada vez me- nos puentes, navidades, año nuevo, reyes, etcétera;yme en- tristece pensar que nada, o casi nada ha cambiado en las cos- tumbres de la gente. Recuerdo que, en mi caso, casi todo el agostopermanecíaenmidespa- cho con los colaboradores que disfrutaban vacaciones en otra época,puesentonces,almenos a mí me sobraba el trabajo, pe- aquellsqueestàveminteressats, com s’havia acabat el tema de la inundació de l’Arxiu Munici- pal.Potserlaregidoraestavade vacances i no va llegir el nostre escrit.Avuielvolemreproduirli- teralment perquè la consulta és la mateixa. A veure si ara tenim sort, la llegeix i contesta. Arran dels aiguats del dia 13 de juliol, va sortir a la premsa la notícia que la pluja havia inun- dat l’Arxiu Municipal de Lleida i danyat llibres dels segles XVI i XVII. Els soterranis del Pal·las, llocinadequatonlaPaeriaenca- ra té part de l’arxiu, es van veu- renegatsperl’aiguadescontro- lada. En aquella circumstància MontseParravaferunesdecla- racionsquepersorprenentsde- mostravenpoctacteidesconei- xement del tema. Resulta ser que –segons la regidora–, tot i que es van mullar molts docu- ments, capva patir mals, com si elpaperfosunllençolqueenei- xugar-se després de rentar-lo queda perfecte. Tot i això, tres llibresvius (ves a saber què deu volerdiraixò)vansortirafectats. La mateixa regidora parlava de ventiladors i assecadors (de ca- bells?) per accelerar el procés d’assecat de la documentació mullada i de la poca incidència delfetenlaconsulta,donatque és possible que estiguin digita- litzats.Endefinitiva,esminimit- zava una situació que els que l’hem viscuda en carns pròpies, sabem la magnitud de la tragè- dia quant a feina, tristesa que comportairecursosques’hihan de destinar.Aquesta situació té més a veure amb la instal·lació precària dels fons històrics de la Paeria que amb la el fet pun- tual d’una tempesta, perquè quan temps fa que hi ha un pro- jecte que no s’ha dut a terme d’arxiu municipal a l’alçada del valor dels seus fons? Passem d’unalegislaturaaunaaltrasen- se que es resolgui . Dit això, la nostra inquietud com a ciutadanes i professi- onals del tema és demanar a la regidoraperl’estatenquèestro- ba ara aquesta documentació que esva mullar. Demanar tam- bé si ja s’han portat a restaurar els llibres dels segles XVI i XVII. I finalment interessar-nos per com i quan es resoldran els pro- blemesquel’aiguacomportaen els espais on hi ha compactes. Ja se sap que la documenta- ció que custodia l’Arxiu Munici- pal és patrimoni cultural (i per tantdetothom)ilessotasignats, com a professionals del sector i ciutadanes, volem que es doni explicacions.Esperemquelare- gidora ens en doni alguna. ro hoy día en que en mi pro- fesiónestamosdebrazoscruza- dos, todavía procuro huir de los centros vacacionales masifica- dos donde se traslada la socie- dad para disfrutar del ocio bajo unasombrillayalcalordelasno- ches.Ynopretendoconellome- nospreciar a quienes lo hacen y lo disfrutan, que no siempre es lo mismo, sino sólo reflexionar acercadeesoséxodosmasivos. Ya sé que hacemos muchas cosas mal y quizás el concen- trarunenormeporcentajevaca- cional en agosto, sea una de ellasy, entiendoquegranparte delaculpalatieneelcalendario escolarylaboral; pero en un pa- ís como el nuestro que disfruta- mos de al menos tres meses de bonanzaestivalcostera,tanso- loquesepudieranrepartir, cre- aríamos un sistema mucho más eficaz y productivo en general. El calor de antaño, la ausen- cia de aire acondicionado, el botijoyelinsomniodelanoche, yanosonexcusasparaeltraba- joyel confort pues disfrutamos de esos avances en los puestos de trabajo, domicilios y vehícu- los públicos y privados. No al- canzo a entender por ejemplo porquéelmundojudicialseblo- quea totalmente durante agos- to, arrastrando tras de sí el fun- cionariado correspondiente, abogados, procuradores y em- pleados. Lógicamente, a parte del bloqueo propiamente dicho de la actividad, provoca una lo- cura colectiva de dejar resu- eltas cosas en julio, como si se acabara el mundo, y un aluvión de nuevos expedientes en sep- tiembre que llenan las estante- rías de temas de nuevo pen- dientes y abiertos para el resto del año. La ciudad en agosto es un remanso de paz, sin circula- ción, sin atascos, con todos los servicios ciudadanos y de ocio en total rendimiento de forma amable, restaurantes, bares y terrazasaccesiblesyfrescos,mi- entras que las bofetadas se re- parten en los chiringuitos y ba- res de los centros vacacionales, completos, calurosos y de trato despreciable.Quizástenemoslo quenosbuscamoso,talvez,nos guste reproducir en el período vacacionalnuestrocotidianodu- rante el resto del año. Cuandoseanalizanlosdesti- nos vacacionales de agosto po- demosdeducirqueensol,playa, Mediterráneo o zonas tropi- cales de África o Centroamé- rica; ese mes no es precisamen- teelmejoromásrecomendable, abriéndoseunabanicodevarios meses de idóneas condiciones por temperaturas, clima estaci- onal, etcétera. Sin embargo la gente sigue apuntándose al bo- chornosoeincómodoagosto, lo quemeratificaenquetalvezeso es lo que a la gente le gusta. Nosoyexpertoenpolíticatu- rística ni en temas económicos delossectoresdeactividad,pe- romepareceríaobvioqueunre- partomásdilatadoeneltiempo, abarcando quizás entre 3 o 4 meses lo que se concentra en uno resultaría más equilibrado. Entonceselnegocioturístico,la actividad laboral y contratacio- nes de empleo podrían optimi- zarseconelconsiguienteremar- cable resultado en beneficios. Simplemente a modo de ejemplo, si se pudieran repartir junio,julio,agostoyseptiembre en períodos quincenales esta- blecidos,dispondríamosdeocho paquetes vacacionales a esco- gersegúncadacual; lasvacaci- ones serían optativas en perío- dos quincenales, escogiendo la más conveniente en función de la especificidad laboral, profe- sionalofamiliar. Loscentrosde destinotendríannegociomásti- empo y darían también mayor flujo laboral. La luz de junio, las condicionesdeplayaymardeju- lio, el calor de agosto y la sere- nidad de septiembre ofrece muchasposibilidadesnadades- preciables para la satisfacción familiar. Quizás con ello el sec- tor de la hostelería e inmobilia- rio en régimen de alquiler sería más fresco y dinámico. No pre- tendo inventar nada ni cambiar elcursodelascosas, frutodela inerciaono;sinotansolopropo- nerunareflexiónpúblicaquein- vite a la gente a pensar que po- siblementehubierasistemasde reparto del bienestar de la gen- temásequitativosy,simeloper- miten, más saludables; máxime en los terribles tiempos de cri- sis que estamos padeciendo. He empezado este artículo recordando lo que escribí hace muchos años y, ahora me gus- taríaacabarlodeigualformaque entonces lo acabé. “Volverá la actividad, saltarán los nervios, revivirán las esperanzas, apre- miará el tiempo, faltarán horas, empezará la liga y nos castiga- rán las quinielas, el fútbol, Schuster, Butragueño y… Fal- con Crest. Cambien los lectores simplemente los nombres y co- mo por arte de magia, ese final será dolorosamente vigente. Denuevoseptiembre Il’Arxiu Municipal DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Ramon Ribé Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial L’escàndol generat pel cas Método 3 va camí de convertir-se en un culebrot que pot esquitxar diferents partits polítics. La darrera víctima, José Zaragoza, exsecre- tari d’organització del PSC, va haver de dimitir ahir dels seus càrrecs a l’executiva del partit després de conèixer-se que al 2010 hauria investigat el llavors candidat del PP a l’alcaldia de Badalona, Xavier García Albiol, per esbrinar si residia en aquesta població o a Barcelona. A cada dia que passa, creixen més ombres en el cas i encara queda molt camí per recórrer per identificar tots els botxins i les vícti- mes. Tot fa pensar que el procés ens desaparà moltes sorpreses. Potser massa. ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del digital (www.bondia.cat). L’escàndoldeMétodo3creix Arxiveres Maria Jesús Llavero Porcel Teresa Ibars Chimeno Mariano Gomà Otero Arquitecto
 5. 5. BONDIA DIJOUS, 5 DE SETEMBRE DEL 2013 05 LLEIDA L’Escola Pinyanavol ‘evitar’els barracotsja tex tex tex tex tex texzra REDACCIÓ. LLEIDA El Director dels Serveis Territo- rials d’Ensenyament a Lleida, el senyorMiquelAngelCullerés,va rebre ahir els representants de lacomissiód’obresdel’AMPAde l’escolaPinyanaquelihohade- manat per interessar-se per la construcció de l’escola institut de Pinyana, que compta ja amb quasi bé 200 alumnes en el cin- què curs que està en funciona- ment, i que encara està en bar- racons, tot i que aquestes infra- estructures són concebudes amb caràcter de provisionalitat i pel temps que fa que hi són ja haurien de donar lloc a l’edifici definitiu. DesdePinyanaesreclamaal Departament d’Ensenyament que, atenent la moció aprovada perunanimitatpelpledel’Ajun- tament de Lleida, fa més d’un any, es fixi ja un calendari per a laconstrucciód’aquestainfraes- tructura tan necessària també pel barri de Balàfia. CreuRojai Carrefour recullenper alsescolars Campanya de solidaritat REDACCIÓ. LLEIDA Lleida acolliràdemà i dissabte, dies 6 i 7 de setembre, la cin- quenaediciódelaTornadaal’Es- cola Solidària, una iniciativa im- pulsada per la Fundació Solida- ritat Carrefour en col·laboració amb Creu Roja. L’objectiu d’aquesta iniciativa, que tindrà lloca168hipermercatsicentres Carrefour de 43 províncies es- panyoles,ésreduirl’impacteque suposa l’adquisició de material escolar per a les famílies que passendificultatseconòmiques. La companyia posa en marxa aquesta campanya donant co- bertura a 6.000 infants en situ- ació d’emergència social de tot Espanyaiesperasuperarlaxifra de beneficiaris aconseguida en edicions anteriors. Per a això, a l’hipermercat Carrefour de Lleida, s’instal•la- rà una taula atesa per volun- tarisdeCreuRojaEspanyolaque recolliranelmaterialescolarque donin els ciutadans. Conveni“Caixa”iCambrapelteixitempresarial ElpresidentdelaCambradeLleida,JoanH.Simó,ieldirector territorialdeCaixaBankaCatalunya,JaumeMasana,vansig- nar un acord que ofereix una línia de productes i serveis fi- nancersespecíficsperalesempresesadheridesalaCambra. “LA CAIXA” ElPP volméscontrolalavendail·legaldeflors El portaveu municipal del PP, Joan Vilella, reclama que la Pa- eria incrementi el control sobre la venda il·legal de flors “per evitarl’intrusismeilacompetènciadeslleialqueaquestfetsu- posa a les botigues que venen flors i que paguen impostos. PP REDACCIÓ. LLEIDA L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat del tinent d’alcal- de i regidor de Benestar i Cohe- sióSocial,JosepPresseguer,ide latinentad’alcaldeiregidorade Tecnologia,MontseMínguez,va visitarlesnovesinstal·lacionsdel servei de Teleassistència muni- cipal, al Parc de Gardeny. Actu- alment,elserveiatèn1717famí- liesdeLleida(2100persones)xi- fra que suposa el 10% de la població major de 65 anys de la ciutat.El80%delsusuarisdeTe- leassistència són majors de 80 anysiel20%tenenentre65i80 anys. El servei municipal de Te- leassistència s’adreça a perso- nes de 65 anys que viuen soles oacompanyadesd’altresperso- nesgransipermetelseguiment d’aquestes persones per mitjà d’un penjoll que posa en comu- nicació l’usuari o usuària amb unacentrald’atencióquefunci- onatotselsdiesdel’any.Elper- fil d’usuari és una dona de més de 80 anys que viu sola. “És un servei fonamental amb l’increment de l’esperança de vida que tenim actualment. Ajuda a resoldre situacions i a gestionarlavidadelespersones grans actuant com a recordato- ri-agenda de temes mèdics, o proporcionantl’atencióespecí- fica que requereixen. És un ser- vei de 24h que permet atendre als lleidatans i lleidatanes que ho demanen”, va destacar l’al- calde de Lleida. Ros tambéva explicar que el serveicontinuaràincrementant- se i ha remarcat que tot i que la base d’aquest programa és “l’atenció persona a persona”. Teleassistènciaatèn1.700 famíliesambpersonesgrans El servei inclou nous dispositius de seguretat pels usuaris, com detectors de fum SERVEI GRATUÏTPER ALS MAJORS DE 80 ANYS ElServeideTeleassistènciade laPaeriaperalespersonesque sónmajorsdels80anysésde caràcter totalment gratuït, mentrela resta d’usuaris paga entre els 10 i els 15 euros. La resta del cost del servei el fi- nança íntegrament l’Ajunta- ment de Lleida. Aquest servei deteleassistènciahacreatfins acincnousllocsdetreballien el moment actual hi treballen 7persones. PUBLICITAT Fotografies antiguesde Lleidaala seudeFecoll REDACCIÓ. LLEIDA Gairebéunaseixantenadefoto- grafies de la Lleida de principis del segle passat es podenveure a la sala Manolo Calpe de la Fe- deració de Colles de l’Aplec en una exposició retrospectiva oberta al públic fins a finals d’aquest mes de setembre. Lamostralaformen58imat- ges del lleidatà Joan Belinchón on es plasmen indrets de la ciu- tat localitzats, bàsicament, al Centre Històric i on apareixen zones que, o bé ja han desapa- regut o bé han patit una gran transformació. El Canyeret, la plaça l’Ereta, la presó o l’entorn de l’actual Ramblad’Aragósónalgunsdels raconsquerecullenlesdiferents instantànies. Justíciaxifra en3,81% el seguiment de lavaga REDACCIÓ. LLEIDA ElDepartamentdeJustíciavaas- segurarqueahirelseguimentde laconvocatòriadevaga,ambda- des definitives facilitades pels òrgans judicials, del personal de l’Administració de justícia va ser al conjunt de Catalunya del 7,5%, d’un total de 7.509 funci- onarisdelscossosdegestió,tra- mitació i auxili judicial i els met- gesforenses.Lademarcacióllei- datana hauria estat la segona amb major percentatge de per- sones que van fer vaga, en aquest cas el 3,81%. Tanmateix, el Departament de Justíciava posar de manifest que no hi havia constància de la suspensiódecapjudicicomcon- seqüència de l’aturada durant el dia d’ahir.
 6. 6. 06 COMARQUES BONDIA DIJOUS, 5 DE SETEMBRE DEL 2013 REDACCIÓ. VILANOVA DE B. VilanovadeBellpuigjahoté tot a punt per celebrar una nova edició de la seva Festa Majorqueesperllongaràper espai de 6 dies, des d’avui fins al dimecres vinent. Avuitindranlloclesfinals del 6è Torneig de Tennis (18h),partitdefutbolinfan- til (19.30h), presentació de l’hereu i la pubilla de la Fes- ta Major i imposició de ban- des (21h) i partit de futbol entre UE Vilanovenca i CF Mollerussa(21.30h).Perde- mà, cercavila (11h), ballada de sardanes (13h), festa aquàticaalespiscines(16h), tirada local de bitlles (17h), ball (20h), concert i ball de nit (00.00h), cerca tasques pels bars (00.30h) i concert FestamajoraVilanovadeBellpuig SIS DIES PLENS D’ACTES PER ATOTS ELS GUSTOS Les sardanes tornaran a ser presents a la Festa Major de Vilanova jove,enacabarelballdenit.Per dissabte,CircdelesMusaranyes (12h), 33è Concurs de Colles Sardanistes(18.30h),balldetar- da (20h) i festa de l jovent (00.30h). Diumenge, campi- onat d’escacs (10h), espectacle d’animacióinfantil(18h),espec- tacle musical (18.30h) i sessió llarga de ball (20h). I per di- lluns, parc infantil (tot el dia) i ball de fi de festa (20h). Ofrenadeflorsilecturadelmanifest durantlaDiadadel’11deSetembre REDACCIÓ. VILANOVA DE B. Les activitats festives progra- mades per l’Ajuntament de VilanovadeBellpuigambmo- tiu de la celebració de la seva Festa Major culminaran el di- mecres vinent, tot coincidint amb la Diada Nacional de Ca- talunya. D’aquesta manera, a dos quartsdedeudelvespre,al’es- paidelaplaçaPauCasals,tin- drà lloc una ofrena de flors, la lectura del manifest i la inter- pretació de l’himne nacional català, quecomptarà amb la col·laboració de la Coral Ver- ge del Lliri. La Coral Verge del Lliri participarà als actes de la Diada de Catalunya PUBLICITAT Undecadaquatresinistresmortals esprodueixencarreteresdeLleida Catalunya registra aquest 2013 un centenar d’accidents ambvíctimes mortals, que baixen un 30% REDACCIÓ. LLEIDA / BARCELONA Un total de 35 persones han mort a les carreteres catalanes des de la revetlla de Sant Joan finsal31d’agost,tresmenysque en el mateix període de l’any passat. Segons el director del Servei Català de Trànsit (SCT), JoanJosepIsern,eld’enguanyha estat el millor de tots els estius desqueelSCTdisposadedades oficials de sinistralitat. Així mateix, la reducció de sinistralitat del global de l’any 2013, des de l’1 de gener al 31 d’agost també ha estat la més elevada. Enguany sumem 100 mortsi592feritsgreusfinsal31 d’agost. Al 2012 van ser 143 menys morts i 668 ferits greus. Una de cada quatre víctimes mortals en accidents de trànsit han mort en carreteres de Llei- da, que suma quatre morts aquest estiu. Aquestes són xi- fres que contrasten amb les de l’anypassat,jaquetansolsenel mes d’agost van morir deu per- sones en accidents de trànsit. Totiaquestbalançpositiu,el director de l’SCT va manifestar que “hem d’intentar que aques- tareducciótinguicontinuïtatdu- rant la resta de l’any” iva apun- tarqueelpreocupa“quelasinis- tralitat s’incrementi en l’últim trimestre del 2013”. Segons va manifestar Isern, cal estar alerta perquè aquesta tendènciafavorableesprodueix dinsunmarcdemobilitat“com- plicat”, a causa d’un sensible abandonament per part dels conductors de les vies de paga- ment,l’envellimentdelparcmò- bil i el dèficit d’infraestructures. Per un cantó, la crisi econò- micahaminvatenun12%lacir- culacióperlesviesdepagament. Aquestes són, segons la Unió Europea, “30 vegades més se- gures que les vies convencio- nals”. Per l’altra, el parc mòbil ca- Un mosso fotografia un cotxe implicat en un accident a Sarroca de Lleida ORIOL BOSCH (ACN) talà està cada cop més envellit. En el 60% dels accidents mor- tals està implicat un cotxe de més de deu anys. De fet, la mei- tat dels vehicles catalans supe- ren aquesta antiguitat. Amés,vasubratllarahirIsern, les vies catalanes pateixen una densitat dues vegades i mitja méselevadaquelesespanyoles. Un desequilibri que fa evident “el dèficit d’infraestructures” que pateix el país. Tot i això, la mobilitat aquí només ha baixat un 1% aquest 2013. Trànsitcomunicaràpercartaa totselsconductorsquesiguin propietaris de vehicles que no han passat la ITV que han de passarlarevisió.Seràal’octu- bre.Durantunmestotselsavi- satstindrantempsperpassar- la o per comunicar a Trànsit que les seves dades no són correctes.Transcorregut aquest període, a través dels lectorsdematrículadequèdis- posen les càmeres instal·la- des a les carreteres, cada cop que es detecti un vehicle que circula sense la ITV, es proce- dirà a sancionar-lo. La multa per no haver passat la ITV és de200euros.Lamultapercir- cular amb una ITV “negativa” és de 500 euros. La voluntat noés“sancionar”,ésalertarels ciutadansqueconduirunvehi- cle en mal estat és “un perill”. SANCIONS PER NO TENIR LA ITV EN REGLA
 7. 7. BONDIA DIJOUS, 5 DE SETEMBRE DEL 2013 07 COMARQUES REDACCIÓ. LLEIDA Seixanta.Éselnombred’ajunta- mentsdelescomarquesdeLlei- daquejas’hanadheritalacam- panyaquepromoul’Ajuntament d’AlcarràspercanviarelCodiPe- nal a fi que els furts reincidents siguin considerats delicte. Segons avançava ahir Ràdio Lleida, un dels que s’hi han su- mat recentment és Almenar, on justament dimarts va tenir lloc unareunióconvocadaperlesco- munitats de regants a fi de pac- tar mesures de protesta contra elscontinusrobatoris.Vanacor- dartallarlaN-230cadacopque se’n produeixi un. L’alcalde d’Almenar, Pasqual Izquierdo,va explicar als micrò- fonsdel’emissoraquevolendur la petició a Madrid, al Congrés dels Diputats. Entreels60ajuntamentsad- heritsfinsarapagaranels3.000 euros que costa l’estudi que es- tanfentexpertsenlegislaciópe- nal de la Universitat de Lleida (UdL) per tal de fonamentar la petició,queestraslladaràalsdi- ferents grups polítics perquè la defensin. AAlmenars’hanregistrat29 denúnciesperrobatorisalcamp en els primers vuit mesos de l’any,segonsl’alcalde.Ésunade- nunciamésqueenelmateixpe- riode de l’any passat. La ma- joriasónperrobatoridemateri- al guardat als coberts dels camps de conreu. “Els objectes robatsmoltesvegadessóncon- siderats furts perquè potser no tenen un valor superior als 400 euros”,vadirl’alcalde,“peròpo- denprovocardanysalacollitao al’explotacióagrícolaperunva- lor superior als 400 euros i per tant ja podria considerar-se de- licte.Estemtreballantperdonar- li forma legal a aquesta rea- litat”. Veïns d’aquest municipi delSegriàhandescartat,demo- ment, muntar un sometent. 60ajuntamentsvolen aturarelsfurtsalcamp Reclamenqueelsfurtsreincidentssiguinconsideratsdelicte FERRAN GARCÍA (ACN). ORGANYÀ Les aventures d’en Pit-Roig, del joveautorde12anys,RicardLo- bo, es presentarà a l’actual edi- ció de la Fira del Llibre del Piri- neu,quecomençademà.Elcon- te, guanyador de l’última edició del Conta Contes que organitza la Biblioteca de Sant Agustí de laSeud’Urgell,explicalesaven- turesd’unpit-roigenelseuviat- gemigratoridelPirineualester- res de l’Ebre. Lobo a més de es- criure la història és l’autor dels dibuixosqueil·lustrenl’obra.La FiradelLlibredelPirineu,quear- riba a la 17a edició, comptarà amb la participació de 13 edito- rials i llibreries pirinenques. Elconted’unnende12 anys,estrelladelaFira delLlibredelPirineu La 17a edició compta amb 13 editorials i llibreries Ricard Lobo mostra el seu conte FERRAN GARCÍA (ACN) Elspareshaurandepagar partdelmenjadoralSobirà El Consell manté la gratuïtat del transport escolar MARTA LLUVICH (ACN). SORT El president del Consell Comar- caldelPallarsSobirà,LlàtzerSi- bís,haditqueeltransportesco- lar seguirà sent gratuït per tots els alumnes de la comarca i ha afegit que el menjador escolar serà cofinançat. Els pares hau- ran de pagar una part del men- jador escolar i l’altra l’assumirà l’administració.Sibíshaexplicat quefaltaperconcretarl’aporta- ció de l’administració. El presi- dent comarcal ha afegit que comptenambunaquantitatdes- tinada a beques menjador per ajudarlesfamíliesnecessitades. Si no haguessin aconseguit fi- nançamentaddicionalelsalum- nes haurien pagat 6,7 euros. Lallardeles Borgessolsté 15llocsbuits REDACCIÓ. LLES BORGES BLANQUES Quan falta una setmana perquè arrenqui el curs escolar 2013- 2014 la Llar d’Infants municipal Joan XXIII de les Borges Blan- ques ja compta gairebé amb to- tes les places plenes, ja que de les 74 places de capacitat, aquestasetmanaenquedenno- més15delliures.Elcentreamés, manté exactament el preu de l’anypassat,98eurosmensuals. PUBLICITAT Detingutsa l’Aquelarre perrobara dosmenors REDACCIÓ. CERVERA Els Mossos han detingut 4 per- sones acusades de cometre al- menys 3 robatoris durant la nit del’AquelarredeCervera.Lapo- liciava rebre la denuncia de dos menors d’edat que havien estat víctimes d’un robatori. Diumen- gealmatí esvalocalitzaralsau- tors i durant l’escorcoll del seu cotxe els van trobar 4 telèfons mòbils, 2 aparells GPS, ulleres de sol, 2 càmeres digitals i ma- terialqueestrobahabitualment en un cotxe. Aixòva determinar que havien rebentat un cotxe la mateixamatinada.Lapoliciano ha tancat el cas perquè és creu que haurien pogut robar a més llocs. Els detinguts són dos ma- jors d’edat de Mollerussa i Bar- bens, que han ingressat a pre- só, i dos menors. Mollerussaavançales obresalapiscinacoberta REDACCIÓ. MOLLERUSSA L’Ajuntament de Mollerussa va iniciar ahir, una setmana abans del previst, les obres de renova- ciódelateuladadelapiscinaco- berta. PUBLICITAT Incendidevegetacióala LV-7011aJuncosa REDACCIÓ. JUNCOSA Unincendivacalcinarahir4.700 metres quadrats de vegetació al punt quilomètric 6,3 de la LV- 7011 a Juncosa. Hi van treballar 3 mitjans aeris i7 de terrestres.
 8. 8. 08 FIRATÀRREGA BONDIA DIJOUS, 5 DE SETEMBRE DEL 2013 PUBLICITAT FiraTàrregarefermalaseva vocaciópluraliinnovadora L’edició 2013 del certamen, que arrenca avui, inclou unavuitantena d’espectacles REDACCIÓ.TÀRREGA Del5al8desetembretindràlloc FiraTàrrega 2013, la fira per ex- cel·lència de les Arts de Carrer, uncatàlegdedisciplinesqueen- tenen l’espai on s’exhibeixen com un element essencial del seu discurs. Però el cert és que fa mesos que l’edició d’enguany està en marxa, i té uns objectius clars: descobriralpúblictoteslespos- sibilitats espectaculars de l’es- pai públic i convertirTàrrega en motor d’activitat artística en l’àmbiteuropeu.Peraconseguir- ho, s’ha dissenyat una progra- macióbasadaenlanovetat,lari- quesa de continguts i escriptu- res, la vocació internacional i la connexió directa amb l’actuali- tat. En aquest sentit, cal desta- car que FiraTàrrega va estrenar ahir mateix nou web i que en- guany reforça la seva presència alesxarxessocials(Twitter,Fa- cebook, Instagram i Youtube). El tret de sortida de FiraTàr- rega 2013 el donarà l’espec- tacleTransforma-T,delacompa- nyia Nats Nus, sota la direcció delcatalàToniMira,unapropos- ta inspiradaen lanostrarealitat mésimmediata,enelcontextso- cialipolíticqueestemvivintique técomatemaprincipalelcanvi. La dansa, l’acrobàcia i el vídeo seranelsprotagonistesd’aquest La setmana passada es va fer la presentació oficial del certamen a Barcelona DEPARTAMENT DE CULTURA espectacle de gran format que FiraTàrrega coprodueix amb l’AjuntamentdeSaragossa-Fes- tes del Pilar. 78sónelsespectaclesquees podran veure durant els quatre dies de Fira, a càrrec de77com- panyies que procedents de Ca- talunya(57%),larestadel’Estat espanyol(22%)idepaïsosd’ar- reu del món (21%): Mèxic, Co- lòmbia, Xile, Regne Unit, Fran- ça, Bèlgica i Itàlia. Dins la pro- gramaciós’hiincloul’espectacle inaugural, els que formen part de la secció oficial, els de la pla- taformaFiraTàrregaielsWorks- hops. Les propostes integrades dinselProgramaempresacom- pleten la programació de Fira- Tàrrega 2013. N’hi ha una tren- tena en total. Del total d’espectacles de la programació oficial, més de la meitat (un 52%) són estrenes absolutes. ‘Transforma’t’ inaugura la Fira Un espectacle de Nats Nus i Toni Mira El 50% d’espectacles s’estrenen a Tàrrega Hi participen un total de 77 companyies Itinerarisal gustde cadatipus devisitant La Fira en proposa 10 REDACCIÓ.TÀRREGA FiraTàrrega, que se celebra del 5 al 8 de setembre, oferirà per primer cop 10 itineraris perquè els espectadors puguin trobar fàcilment el tipus d’espectacles queméselsinteressinisiguindel seu gust. Així, d’entre les dese- nes d’espectacles, els visitants podranescollirentrerecorreguts especialitzatsendansa,circ,es- pectacles en sala, per més joves o d’altres tipus. La fira de teatre al carrer de la capital de l’Urgell arriba a la 33a edició amb un pressupostd’1,1milionsd’euros iunaassistènciaprevistad’unes 150.000 persones. Hi haurà el PackMini,pelsméspetits;elTàr- rega Slow, pels que no volen un ritme trepidant sinó tranquil·li- tat; laRutaHardcore, al contrari de l’anterior, aposta per 20 es- pectaclesenquatredies,deixant sensepausaal’espectador;laFi- ra d’abans sí que molava, és per nostàlgics, amb propostes molt lúdiques i d’entreteniment; la Ruta Youngster, per a joves; la Vampírica, pels que prefereixen els espectacles nocturns i de sala; l’Opció Multiplayer, per gaudir en grup, amb propostes generalistes, que generen con- sens en col·lectius variats; el Pack Billy Elliot, especialitzat en dansa; o el Planeta Mart, per les propostes més arriscades.
 9. 9. BONDIA DIJOUS, 5 DE SETEMBRE DEL 2013 09 FIRATÀRREGA PUBLICITAT REDACCIÓ.TÀRREGA FiraTàrrega destinarà enguany per primera vegada el 5% de la recaptació de taquilla dels seus espectaclesdepagamental’ad- quisiciódeproductesperalMa- gatzem d’Aliments Solidaris del municipi. El certamen internacional d’artsescèniques,quetindràlloc a la capital de l’Urgell del 5 al 8 desetembre,voldonarsuportai- xíalesfamíliesmésvulnerables i que pateixen una situació eco- nòmica precària, i ho fa mitjan- çantelbancd’alimentsqueges- tionen conjuntament el consis- tori i els Serveis Socials d’Atenció Primària (SSAP) amb distribució per part de Creu Ro- ja Urgell. Enaquestsentit,durantlase- gona quinzena de setembre Fi- raTàrrega adquirirà amb els in- gressosdel5%delataquillalots de productes com oli, formatge illet,osiguielscomestiblesmés escassos dels que aporten els LaFiradestinael5%dels ingressosafinssolidaris Serviran per comprar aliments per a famílies necessitades Se’n beneficiarà el Magatzem d’Aliments Solidaris de la ciutat AJUNTAMENT DE TÀRREGA REDACCIÓ.TÀRREGA Tàrregaesconvertiràelsdiesde laFiraenmotord’activitatartís- tica en l’àmbit Europeu. Des de jafadieslaciutatil’equipdeFi- raTàrregatreballenperquèaixò sigui possible, amb el muntatge iadequaciódels24espaisd’ex- hibició -21 del Programa Oficial i 3 de la programació Empresa- ipreparantlaciutatperl’arriba- da massiva de gent d’arreu del món.147.000personesvantre- pitjar Tàrrega l’any passat du- rant la Fira. FiraTàrregaproposaenlase- va 33a edició un catàleg de dis- ciplines que entenen l’espai on s’exhibeixencomunelementes- sencial del seu discurs, i és per aquestmotiulaqueplanificació iorganitzaciód’aquestsésindis- pensableiesfaminuciosament. 417artistesocuparantotselses- paisiescenarisperoferiralsas- sistents un total de 300 funci- ons durant 4 dies.714 són ja els professionalsacreditats(de403 entitats)ahoresd’ara,unaxifra superior a la de 2012. Tàrrega,motorartístici econòmicqueaplegaun milerdeprofessionals Esdevé un espai de referència a nivell europeu Imatge d’arxiu de la Fira ACN excedents de la Unió Europea i que són de primera necessitat. COMPROMÍS SOCIAL ElgerentdeFiraTàrrega,Ori- olMartí,hamanifestatqueamb aquesta acció el certamen gua- nyaunvessantsolidariidecom- promís amb la societat. A la ve- gada,haafegitMartí,FiraTàrre- ga contribueix a divulgar la tas- ca dels bancs d’aliments del pa- ís i a conscienciar la ciutadania. Per la seva part, la regidora d’Acció Social, Josefina Berna- des, ha agraït aquest gest de col·laboració des de l’àmbit cul- tural amb els més desfavorits. Compta amb 24 espais d’exhibició L’any passat, la Fira va rebre 147.000 visitants Més de 300 funcions en quatre dies A càrrec de més de 400 artistes d’arreu
 10. 10. 10 FESTA MAJOR GUISSONA BONDIA DIJOUS, 5 DE SETEMBRE DEL 2013 PUBLICITAT PROGRAMA D’ACTES DIJOUS, 5 DE SETEMBRE 20:10h Cercavila amb ge- gants i capgrossos, amenit- zada per gralles i tabals dels Margeners de Guissona, se- guida del pregó. 22:30hHavaneresalafresca amb el grup Cavall Bernat, a plaçaMajor.Esrepartiràrom cremat entre els assistents. 01:00hNitdemarxaalapla- ça Major amb el grup local Jharto i DJ Campi qui Pugui. DIVENDRES, 6 SETEMBRE 11:30hFestadel’escuma,ala plaça del Mil·lenari. 12:00h Presentació de l’In- ventaridelPatrimonideGuis- sona, sala de plens. 12:30hBalladadesardanesa la plaça Bisbe Benlloch. 17:30hTeatreambNoemto- quislafloralCentreCatòlica càrrec d’Els 4 Gats. 18:00h Espectacle de tite- lles El gra de blat de La Cre- mallera,alaplaçadelVellPlà. 20:00hBallllargambBoule- vard, a plaça Bisbe Benlloch. 00:00hCorrefocpelnuclihis- tòric. 01:00h Nit Jove a la plaça majorambElPetitdeCal’Eril, PosemlaQuartaiVPJandro. DISSABTE,7DE SETEMBRE 10:00h Tot el matí, portes obertes al Museu Guissona. 10:00h Tot el dia, exposició de Bonsais a Sant Felip Neri a càrrec Ateneu Guissona. 11:00h Parc infantil amb in- flables, pista de quads i pas- sejos en tren, a la plaça del Mil·lenari. 12:00h 30 anys de Mayfair SchoolambelgrupPercussió SounddeSecà,aplaçamajor. 12:30h Sardanes amb la Co- bla Vents de Riella d’Agra- munt,aplaçaBisbeBenlloch. 13:00hVermutsalcampanar. 16:30h XXII Campionat de Partides Ràpides d’Escacs, davant de l’Ateneu. 18:00h Actuació castellera amb Els Margeners de Guis- sona, la Colla Joves Xiquets de Valls i els Castellers de Sants, a la plaça major. 18:00h Apadrina una espel- ma i encén l’estelada!, al car- rer Fluvià. 20:00h Ball llarg amb Glacé, a la plaça Bisbe Benlloch. 21:30h Encesa de l’estelada de Guissona. Il·lumina el ca- mí cap a la Independència! 21:30hGimkanajoveacàrrec de la Colla dels Quartos. A l’acabar sopar jove a l’Escor- xador. Preu: 10€ amb sopar i avituallament inclòs. 00:30h Nit jove a la plaça Major amb el grup de versi- ons7 de Rock, Un, Dos,Tres, Kuà i Kayo Malayo. DIUMENGE, 8 SETEMBRE 11:00h Animació musical amb l’espectacle Festa sala- da de la companyia Encara Farem Salat. 13:15hVermutsalcampanar. 13:15h Sardanes amb la Co- bla Meravella a la plaça Bis- be Benlloch. 17:30hTrobada de Gegants. 17:00h Futbol: UE Guissona contra el Lleida Esportiu. 19:00hConcertdeFestaMa- joriballacàrrecdel’Orques- tra Internacional Meravella. DIMECRES, 11 SETEMBRE 10:00Tirada de Festa Major al Camp deTir Les Pletes. 11:00Lecturadelmanifestde laDiada,acàrrecdeLluísOr- pí, amb l’aixecament d’un pi- lar commemoratiu a càrrec dels Margeners de Guissona a la plaça President Macià. 12:30 Sardanes, a la plaça Bisbe Benlloch. REDACCIÓ. GUISSONA Guissona ja ho té tot apunt per començar avui una nova edició de la seva festa Major, que en- guany es trasllada al 100% al carrer, tornant a la festa major tradicional, amb un programa d’actes gratuït i de qualitat que inclouactivitatsperatotselspú- blics, amb titelles, inflables, es- cuma, sardanes, concerts, balls i concerts nocturns. Les novetats no s’aturen en aquest punt, perquè Guissona, durantaquestafestamajor,pre- sentarem la restauració dels 8 capgrossos de la vila, una inici- ativa que ha estat desenvolu- padaperl’escultoralocalAgnès Pla. D’aquesta manera, així doncs, amb la cercavila d’inau- guraciódelafestaeldia5ilatro- bada de gegants, el dia 8 po- drem veure aquests divertits personatges passejant per la nostra vila, el diumenge junta- ment amb els Geganters de Guissona,deToràielsdeCerve- ra. PRESENTACIÓ DE L’INVENTARI DEL PATRIMONI DE GUISSONA Un altre element a destacar d’aquesta festa major és la pre- sentaciódel’InventaridelPatri- moni de Guissona, una activitat que tindrà lloc demà divendres a 2/4 de 12 del matí obra de la FundacióCasesiLlevotencol·la- boració amb l’Ajuntament de Guissona, un inventari rigorós que ens ajudarà conèixer millor la vila de Guissona. Toti que el gruix dels actes esdesenvolupendesd’avuiifins Guissonatraslladatota la FestaMajoralcarrer ambtotd’actesgratuïts Presentaran la restauració dels 8 capgrossos de lavila Els gegants tornara a tenir protagonisme a la Festa Major de Guissona AJUNTAMENT DE GUISSONA diumenge, les activitats fes- tives retornaran dimecres, tot coincidint amb la Diada Nacio- nal de Catalunya. Aquesta jornada arrencarà amb una tirada local de bitlles, per continuar amb la lectura del manifest de la Diada, que anirà a càrrec de Lluís Orpí, l’aixeca- mentd’unpilarcastellercomme- moratiu i, per finalitzar, una ba- llada de sardanes amb la cobla Ciutat deTàrrega. L’Inventari del Patrimoni guissonenc Presenten les dades per conèixer millor Guissona Els actes culminen la jornada de la Diada Bitlles, manifest, pilar casteller i sardanes
 11. 11. BONDIA DIJOUS, 5 DE SETEMBRE DEL 2013 11 ACTUALITAT PUBLICITAT AGÈNCIES. BARCELONA L’exsecretari d’organització del PSC i diputat al Congrés, José Zaragoza, ha renunciat tempo- ralment al seu càrrec en l’exe- cutiva del PSOE fins que s’acla- reixi la seva vinculació amb els episodis d’espionatge de Méto- do 3. El dirigent socialista ha presaquestadecisióalconèixer- sequevaencarregarelfebrerdel 2010 a Método 3 que espiés l’aleshores regidor i candidat a l’alcaldia de Badalona pel PPC Xavier García Albiol, per esbri- nar si residia en aquesta pobla- ció o a Barcelona. I va donar el vistiplau a les indagacions. Així esdesprèndelscorreuselectrò- nics descoberts per la Policia a l’ordinador de la que va ser di- rectora de seguretat de l’agèn- cia,ElisendaVillena,iqueestan incorporats en el procés obert per la gravació al restaurant La Camarga del dinar entre la pre- sidentadelPartitPopulardeCa- talunya, Alicia Sánchez-Cama- cho,iVictoriaÁlvarez,l’examant de Jordi Pujol Ferrusola. Al seu torn, el secretari ge- neral del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,haafirmataquestdi- mecresquesiesconfirmaquehi ha “responsabilitats” dins del Rubalcaba insta el PSC a prendre mesures per l’espionatge ALBIOL DIU QUE EL PSC ACTUA COM LA ‘MÀFIA’ XavierGarciaAlbiolvaanunci- ar ahir que el seu partit es- tudiaemprendreaccionslegals contra el PSC per presumpta- ment haver-lo espiat, un com- portamentqueconsiderapro- pi de la “màfia”. “No pot ser que l’ exnúmero 2 del PSC es dediquiaposarespiesalsseus rivalspolíticsperquèliguanyen les eleccions a la tercera ciu- tatdeCatalunya.Demanouna miqueta de senyi dignitat”. Zaragozaabandonaels càrrecsalPSOE per l’escàndoldeMétodo3 PSCenrelacióambl’espionatge políticalalíderdelPPcatalà,Ali- cia Sánchez-Camacho, el partit que lidera Pere Navarro “ha d’adoptar decisions”. Així ma- teix,l’expresidentdelaGenera- litatiexprimersecretaridelPSC José Montilla i l’actual líder dels socialistes, Pere Navarro, hau- randecomparèixerenlacomis- siód’AfersInstitucionalsperdo- nar explicacions sobre la pre- sumpta relació del seu partit amb l’agència de detectius Método3ielscasosd’espionat- ge en la política catalana. NouaccésferroviarialportdeBarcelona LaGeneralitatielGoverncentralhanfirmataquestdimecres el protocol per coordinar la construcció del nou accés ferro- viari al Port de Barcelona, que costarà 108 milions d’euros. ACN AGÈNCIES. BARCELONA LaViaCatalanacapalaIndepèn- dencia,lacadenahumanaorga- nitzada en ocasió de la Diada, passaràpelsllocsmésemblemà- tics de Barcelona, com la Sa- grada Família o el Passeig de Gràcia, i entrarà en l’estadi del Camp Nou per una de les gra- deries.SegonshainformatlaAs- semblea Nacional Catalana (ANC),lacadenahumananotre- pitjarà la gespa del Camp Nou, peròelFCBarcelonahaautorit- zat que creui les instal·lacions perlagraderiadeTribunaperar- ribarfinsalallotjadel’estadi.En eltraminteriordelCampNoues- taranpresentspersonalitatsdel món de l’esport i representants delesfederacionsesportivesca- talanes. En la conferència de premsadepresentaciódelaVia Catalana, l’integrant del Secre- tariat de la ANC Ferran Civit ha explicatqueinicialmentlacade- nanomésvorejavaelCampNou però, després de l’autorització delFCBarcelona,s’hadecideixo mantenir aquest tram. LaViaCatalanapassarà pelcentredelCampNou També per la Sagrada Família i el Passeig de Gràcia Estrangerscomprenel 17%delspisosaEspanya AGÈNCIES. MADRID El 16,9% de les vivendes venu- des entre abril i juny (13.632) a tot Espanya van ser adquirides perestrangers,laproporciómés gran des del 2006. L’autopistaperdun12% d’usuarispelseucost AGÈNCIES. BARCELONA Les autopistes catalanes van perdre el 12% del trànsit durant lacampanyaestiuencaenbene- ficid’autoviesialtrescarreteres de menor rang i gratuïtes. José Zaragoza, a l’esquerra, va fer espiar presumptament García Albiol ARXIU
 12. 12. 12 ESPORTS BONDIA DIJOUS, 5 DE SETEMBRE DEL 2013 PUBLICITAT AGÈNCIES. CELJE Laseleccióestataldebàsquetva donar ahir un cop de puny da- muntdelataulaivaconfirmarla sevacandidaturaaguanyarl’Eu- ropeudeBàsquetpertercerave- gadaconsecutivadesprésd’apa- llissar Croàcia (68-40). Els balcànics van sortir en el 5 inicial sense el blaugrana An- teTomicidesprésd’unparcialde 15-0alprimerquart-quevapo- sar el 18-5 al marcador- ja va ser una llosa que els croates no van poder aixecar. Al segon i el tercer quart Espanyava jugar al ralentí i els balcànics es van acostar a diferències per sota dels deu punts amb el suport delsafeccionats.Vaserflord’es- tiu, una nova embranzida d’Es- panya va enllestir el partit. El paer en cap va rebre el carnet de mans del president de l’ICG Software Rosrecullelcarnetcom asocidel’ICGSoftware Felicita l’entitat pel gran paper a l’última OK Lliga REDACCIÓ. LLEIDA L’alcaldedeLleida,ÀngelRos,va recollir ahir el carnet de soci per alatemporada2013-14del’ICG LleidaHoquei.Elpaerencapha assistit a la presentació de la campanyad’abonatsperaques- ta temporada, acompanyat del president del club, Enric Duch, del regidor d’Esports Txema AlonsoideJordiCarbonell,vice- presidentdel’ICGLleidaHoquei. Ros va felicitar l’entitat per l’excel·lentpaperquevanprota- gonitzar l’any passat, en el seu retorn a l’OK Lliga iva remarcar que l’hoquei serà l’únic equip lleidatà que aquest any disputi una competició europea. “ En anys difícils hem fet excel·lents temporades.Eld’aquestadirec- tivaésunprojectemoltsòlidque s’hademostratalllargd’aquests anys i que va culminar la tem- porada passada. Segur que se- guirem creixent perquè l’afició i les ganes de treballar de la jun- ta ho faran possible”. Fàcildebutd’Espanyaa l’EuropeuambCroàcia Derroten el combinat balcànic per un clar 68-40 XabiGracia,exdelLleida, nouentrenadord’Osasuna Signa per 2 temporades i substituex Mendilíbar AGÈNCIES. PAMPLONA L’Osasuna ja ha trobat relleu al destituït José Luis Mendilibar. Xabi Gracia, navarrès de 43 anys, ocuparà la banqueta del Sadarlespròximesduestempo- rades. Durantlasevatrajectòriaes- portiva,XabiGraciavaserjuga- dor de la Unió Esportiva Lleida Gracia, entre d’altres equips, i com a entrenador va aconse- guirl’ascensaPrimeraambl’Al- meria, però nova renovar el seu contracteambelsandalusosino va poder debutar en una ban- queta de la Lliga BBVA. Anteri- orment havia dirigit el Ponteve- dra,elCadisielfilialdelVila-re- al. Xabi Gracia serà presentat oficialment avui dijous. Messipaga els5milions quedevia aHisenda Evita imposar una fiança AGÈNCIES. BARCELONA El davanter del Barça Lionel Messi i el seu pare han pagat elscincmilionsquedevienaHi- senda, després d’una querella per frau fiscal, i han evitat així amb aquest “pagament repara- tori”quelajutgeelsimposésuna fiançapergarantirlasevaeven- tual responsabilitat civil. Segons va informar el Tribu- nalSuperiordeJustíciadeCata- lunya (TSJC), la jutge de Gavà que investiga el cas ha rebutjat imposar una fiança a Messi do- nada la repercussió mundial i solvènciadelfutbolistaipel“pa- gament reparatori” que el seu pare, també imputat, va fer a l’agost passat de 5.016.542,27 euros “en compliment de les obligacionstributàriesenlama- nera,formaiquantiaquel’Agèn- cia Tributària ha estimat”. Els 5 milions dipositats pel pare de Messi, el 4 d’agost, ho són en “conceptedequotaiinteressos” en el procediment judicial obert a partir de la querella fiscal. FIRMA FOTO AGÈNCIES. BUENOS AIRES L’hotel Hilton de Buenos Aires, totalment blindat, viurà aquest dissabte la gran final per a les tres seus candidates a organit- zar els Jocs Olímpics per a l’any 2020,comsónMadrid,Istanbul iTòquio. Amb la pressió del repetidor, però també amb l’experiència acumulada, Madrid, que ja por- ta tres intents frustrats, acaba de preparar l’examen de 45 mi- nuts que tindrà per convèncer l’assemblea del Comitè Olímpic Internacional. Entre els punts de seducció no hi podia faltar, prescindint del’actualmomentpolític,l’evo- cació de la Barcelona del 92. TÒQUIO, LA FAVORITA Tòquio parteix com a favori- ta,perònovolcedirniunpamen 45 minuts per convèncer el ‘jurat’ Un dels punts forts serà l’evocació de la Barcelona del 92 Polèmica pel suport de Messi a Madrid L’argentí, un dels reclams deTurkish Airlines, patrocinador dels turcs Dos mil periodistes acreditats a la fita Seran els testimonis de l’esdeveniment Tòquio,favorita davantMadrida2dies del’elecció‘olímpica’ La candidatura niponavol enterrar el fantasma de Fukushima aquests dies previs a l’elecció, com ho proven els 350 milions que el govern japonès invertirà per enterrar els fantasmes radi- oactius de Fukushima. ENRENOU PEL SUPORT DE MESSI A MADRID Tampoc vol enrenous la can- didaturad’Istanbul,queharela- tivitzat una possible incompati- bilitatenelsuportqueLeoMes- si va oferir ahir a Madrid. Esdónalacircumstànciaque l’argentí és un dels reclams de la companyia aèria Turkish Airways, el patrocinador princi- pal dels turcs. Dosmilperiodistesacreditats a la capital argentina seran els testimonisdel’oberturadenous horitzons per als escollits i d’un dolorós naufragi per als perde- dors.
 13. 13. BONDIA DIJOUS, 5 DE SETEMBRE DEL 2013 13 PROPOSTES Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Insensibles (+16). 16.05, 17.55, 19.50, 21.45 Antes del anochecer (+7). 16.40, 18.35, 20.30, 22.25 La trama (+12). 16.15, 18.15, 20.15, 22.15 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 Exorcismo en Georgia (+06). 16.20, 18.15, 20.10, 22.05 Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es Mud (s/c). 16.30, 19.15, 22.00,•00.30 Elysium (+16). 16.00, 18.10, 20.20, 22.30, •00.35 Aviones (apta). 16.15, 18.15 Expediente Warren: The conjuring (+18). 20.15, 22.20, •00.30 Kick-ass 2: Con un par (+16). 16.05, 18.10, 20.25, 22.20, •00.30 Dolor y dinero (+16). 16.30, 19.15, 22.00, •00.30 El llanero solitario (+7). 16.10, 19.00, 22.00 Cazadores de sombras: Ciudad de hueso (+12). 16.00, 19.00, 22.00, •00.30 Epic: El mundo secreto (apta). 16.00, 18.10, 20.20, 22.30 Guerra mundial Z (+16). 16.00, 18.05, 20.15, 22.25, •00.30 Els Barrufets 2 (apta). 16.15, 20.20 Los Pitufos 2 (apta). 18.15, 22.20 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es El último concierto (apta). 17.00, 18.50, 20.40, 22.30 Llévame a la luna (+7). 15.10 La bicicleta verde (apta). 15.10 Hanna Arendt (+7). 17.00 La mejor oferta (+7). 18.50 Tú & yo (+12) (VOS). 20.55 Lo que el día debe a la noche (+7). 22.30 Renoir (+7). 17.00 Un pedacito de cielo (apta). 15.10, 18.50, 20.40, 22.30 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Epic: El mundo secreto (apta). °12.40, °14.45, 16.45, 18.40, 20.35, 22.30, •00.25 Epic: El mundo secreto (apta) (3D). 15.50, 19.45 Epic: El món secret (apta) (HD). 17.50, 21.45 Elysium (+16). °12.45, °14.45, 16.45, 18.45, 20.45, 22.45, •00.45 La mejor oferta (+7). 22.00, •00.15 Planes (Aviones) (apta). (3D). °12.30 Planes (Aviones) (apta). °12.00, °15.00, 16.45, 18.30, 20.15 Planes (Avions) (apta) (HD). °11.30, 16.10, 17.55 El llanero solitario (+7). °11.30, °14.15, 17.00, 19.45, 22.30 El llanero solitario (+7). °13.20, 16.05, 18.50, 21.35, •00.20 Expediente Warren: The conjuring (+18). 20.25, 22.30, •00.35 Los Pitufos 2 (apta). °12.10, °14.15, 16.25, 18.25 Els Barrufets 2 (apta.) °11.35, °15.05, 17.00, 18.55 Niños grandes 2 (+16). 20.50, 22.45, •00.40 Gru, el meu dolent preferit 2 (apta). °11.45, °14.40, 16.30 Red 2 (+16) 18.30, 20.40, 22.45, •00.50 Monstruos University (apta) °11.50, °14.00, 16.15, 18.10 Pacifim Rym (+16). 20.10, 22.40 Dolor y dinero (+16). °12.30, 15.40, 18.00, 20.15, 22.30, •00.45 Cazadores de sombras: Ciudad de hueso (+12). °11.45, °14.25, 16.50, 19.15, 21.45, •00.10 Kick-ass 2: Con un par (+16). °12.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, •00.20 Juerga hasta el fin (+16) (HD). °13.30, 19.40, 21.40, •23.40 Guerra mundial Z (+16) (3D). •23.45 Guerra mundial Z (+16). °11.45, °13.55, 16.05, 18.15, 20.25, 22.35, •00.40 Ahora me ves... (apta). °11.30, °13.40, 15.50, 18.00, 20.10, 22.20, •00.30 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com Cazadores de sombras (+12). Dv: 22.30; ds: 17.45, 20.10, 22.30; diu: 17.45, 20.10; dl: 19.15, 22.15 Epic: El mundo secreto (apta) (3D HD). Dv: 22.30, ds: 20.00; diu: 18.00; dl: 22.15 Epic: El món secret (apta) (HD). Ds: 18.00, 22.30; diu: 20.00; dl: 19.15 Un pedacito de cielo (apta). Dv: 22.30; ds: 18.20, 22.30; diu: 18.20; dl: 22.15 Hanna Arendt (+7). Ds: 20.20; diu: 20.20; dl: 19.15 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Epic: El mundo secreto (apta). Dv: 22.30; ds: 19.15, 22.30; diu: 18.00, 20.00, 22.00; dl: 19.15, 22.15 Un pedacito de cielo (apta). Dv: 22.30; ds: 22.30; diu: 20.15, 22.15; dl: 22.15 El llanero solitario (+7). Ds: 19.15; diu: 17.30, dl: 19.15 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.com Los Pitufos 2 (apta). Dv: 22.15; diu: 17.30, 19.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com Pacifim Rym (+12). Ds: 19.15; diu: 17.30; dl: 22.15 360 Juego de destinos (+16). ds: 22.30; diu: 20.00 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 65 24 99. www.circusa.com Elysium (+16) (HD). Ds: 22.30; diu: 19.30; dl: 22.15 Avions (apta) (HD). Dl: 19.00 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com Un pedacito de cielo (apta). Dv i ds: 22.30; diu: 20.00 Lobezno: Inmortal (+16). Diu: 17.30; dl: 19.15 Planell C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88. www.circusa.com Red 2 (+16). Dv: 22.30; diu: 18.30 Teatre Municipal Pg Àngel Guimerà s/n. Balaguer Tel.: 97 3 44 52 52. www.circusa.com Expediente Warren: The conjuring (+12). Dm: 22.00 Cinemes Exposicions Exposiciócol·lectiva Casal dels Artistes. Alpicat. Fins al 6 de setembre. 80è aniversari del Parlament de Catalunya Sala Montsuar de l’IEI. Lleida. Fins al 8 de setembre. ElPallarsil·luminaCatalunya Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà. Sort. Fins al 8 de setembre. Exposició itinerant que commemora el centenari de les hidroelèctriques al Pi- rineucatalà.Endesahaceditdelseuari- xu històric, una trentena de peces a la mostra, que explica d’una manera di- vulgativa, el paper de les hidroelèctri- ques en la industrialització de Catalu- nya. Artfetambpèl Cal Mas Vell. Agramunt. Fins al 8 de setembre. Dolors Portillo és una artesana que fa més de 25 anys que es dedica a fer art amb el pèl. Un art desconegut i poc re- conegutquerequereixmolteshoresde feina,paciènciaiinvestigacióconstant. Ella,juntamentambunaltrenoideVa- lència,ésl’únicapersonaaEspanyaque es dedica a treballar amb pèl. Portillo concretamenttreballatrestipusdepèl diferent,elnatural,elsintèticieldeca- vall.Ambpèlfamaquetesd’edificis,jo- ies, animals... La mostra que exposa a Agramunt compta amb 200 peces. Els invents del TBO i els seus dibuixants Biblioteca Pública. Lleida. Fins al 13 de setembre. Proximitat. Construcció d’un projecte fotogràfic col·lectiu Sala Gòtica de l’IEI. Lleida. Fins al 15 de setembre. Identitats Sala Cultural de l’Ajuntament. Solsona. Fins al 15 de setembre. LaSalaCulturaldel’Ajuntamentunaex- posicióparticipativad’imatgesdelaFes- ta Major datades d’entre el segle XIX i l’any 2000, tot i que el gruix principal defotografiescorresponalsegleXX.Es titulaIdentitatsitél’objectiuderecopi- lar el màxim de dades possibles sobre lesfotoshistòriquesdequèesdisposa, tant de les persones que hi apareixen com de les dates en quèvan ser captu- radesialtresinformacionsd’interès.És unmuntatgedel’AgrupaciódeGegan- tersdeSolsonaamblacol·laboracióde l’Ajuntament,laConfrariadelaMarede Déu del Claustre i l’Arxiu Comarcal. El vol del gat Sala Marsà de la Casa de Cultura. Tàrrega. Fins al 22 de setembre. Sèrie de litografies d’Antoni Miró ins- piradesenlanovel·lahomònimadel’au- torcubàAbelPrieto.27imatgescorres- ponentsals27capítolsdelanovel·laque tenen com a protagonista la ballarina SolPicó,unadelesartisteshabitualsa la programació de FiraTàrrega. Temps de canvis. Col·lecció Fundació Privada AAVC Museu d’Art Jaume Morera. Lleida. Fins al 29 de setembre. L’exposicióTempsdecanvismostraín- tegrament el cos principal d’aquesta Col·lecció,iunaselecciódegravatsdels autors més significatius, en un discurs que vincula la seva creació als més de 30 anys d’història de l’AAVC (fundada l’any1979)ialseupapercomaagentdel canvienmoltesdelestransformacions quedurantaquestextensperíodes’han produïtenl’entramatartísticdelnostre país.Tres dècades d’organització i llui- ta per millorar el reconeixement social i econòmic de l’artista, en defensa dels seus dretsidelalegislacióqueelsem- para,iperpoderparticipardirectament en el disseny i l’aplicació de les políti- ques culturals i, especialment, en la di- fusió social de l’art contemporani. Sota Foc. Fotografies de festes defocd’AnibalTrejo Museu Comarcal. Cervera. Fins al 29 de setembre. Mostradefotografiessobrelesfesteson elfocilapirotècniatenenunpaperdes- tacat. Les hortes històriques de Ponent Museu de l’Aigua. Lleida. Fins al 30 de setembre. ElMuseudel’Aiguaacullalcampament deLaCanadienseaquestaexposicióiti- nerant, després de la seva presentació alMolídeSantAnastasielpassat26de juliol. La mostra recull els treballs dels membres del Grup d’Estudis HortaRiu sobre l’horta de Lleida, centrats en la sèquia de Fontanet i en els seusvalors patrimonials, socials, etnològics i am- bientals.Presentafotografiesantigues, documentsinèditsiunaudiovisualsen- sorial. El cant i el crit de la terra Casa taller Cal Jòria. Belianes. Fins al 30 de setembre. Aquesta exposició és una mostra dels darrers treballs de l’artista multidisci- plinarJordiTraperho,queresideixaBe- lianesdesdel2009.L’artistahadesen- volupatlasevaobradesde1967al’ac- tualitat, en diferents períodes i llenguatges artístics, i ha realitzat més de 150 exposicions personals i col·lec- tives a nivell nacional i internacional. Taps, cubs, dits Centre d’Art La Panera. Lleida. Fins al 6 d’octubre. A partir d’una selecció de projectes ar- tístics coneixerem les diferents tècni- quesd’estampació.Descobriremquèes potdibuixarambtintesdecolorsutilit- zantdiferentsmotlles:segells,vegetals, fustes...També podreu deixar la vostra empremta participant en un taller en què es realitzaran impressions sobre paper, cartó o teixits. Interior/Exterior Centre d’Art La Panera. Lleida. Fins al 6 d’octubre. Aquest projecte fa una aproximació a ladualitatialescontradiccionsquege- neral’úsdelsespais.Interiorfareferèn- ciaaallòprivat,sagrat,impenetrable,a aquellaportaques’hadetravessarper viureunaexperiència.Elpúblicenserà conscientipreveuràelsresultats.Exte- rior, és entès com allò públic, compar- tit, modificable i real fins que desapa- reix. L’experiència serà viscuda, el pú- blicnoenseràconscient,ielsresultats seran més imprevisibles. Tallers i cursos Curs de vestits de paper Museu de Vestits de Paper. Mollerussa. A partir de les 17.00 hores. El Museu de Vestits de Paper ha orga- nitzatuntallerpermostrarlestècniques de creació d’aquestes originals peces amb l’objectiu de potenciar la partici- paciódepersonesd’arreuenelConcurs Nacional de Vestits de Paper, que en- guanytindrà lloc el 14 de desembre. Música Concerts a la Fresca Restaurant Jardins del Segrià. Lleida. A partir de les 21.00 hores. Darrer concert del cicle. Concert en di- rectedelgrupTheCrooners,músicadels anys30als80,eclèctics,imprevisibles, blues, rock & roll, swing, reagge... Sopar i música en directe al ritme de jazz uN Restaurant & Lounge Club. Lleida. A partir de les 23.00 hores. Lleidatindràcadadijousidivendresdes del dia 5 de setembre un nou espai per escoltarmúsicaendirecte.Estractade uNRestaurant&LoungeClububicatal carrer Serra de Prades, 4 que a partir d’araamenitzaràelsoparilescopesdels seusclientsambuncicledejazz,swing i soul de la mà de diferents músics de solvència contrastada, tots ells lleida- tans.Aixíqueal’uNincorporenalase- va nova carta, ingredients com el soul, la bossa nova, el swing, el pop i versi- ons de clàssics com els Beatles a l’estil de New Orleans, la música Dixieland o clàssicsdeljazzcomEllaFitzgerald,Lou- isArmstrongoBillieHolliday,percitar- ne alguns.Tots ells de la mà de músics proureconegutscomelcontrabaixIgna- si Gonzàlez, la cantant de gospel Tui Higgins, el guitarra Jordi Mestre o el trompetalleidatàWifredTerrades,tots ells amb una trajectòria vinculada a aquests estils en els que han col•labo- rat amb primeres figures. FiraTàrrega Espectacle inaugural: Transforma’t Espai Hort del Barceloní.Tàrrega. A partir de les 21.30 hores. Espectacle de dansa de gran format, creatperalainauguraciódeFiraTàrre- ga2013,queexploradiversosllenguat- gesescènics:l’acrobàcia,lamanipulació d’objectes,lapercussió,lesombresiels recursos audiovisuals. Dirigits pel ba- llarí i coreògraf Toni Mira, Nats Nus s’inspirenenlarealitatmésimmediata per reflexionar sobre la necessitat de reconduir i canviar la nostra societat. I hoplasmenmitjançantunjocvisualba- satenelmovimentilaversatilitatd’una granestructuracúbica.ToniMiravare- brel’any2010elPremiNacionaldeDan- saqueatorgalaGeneralitatdeCatalu- nya. Espectacle en coproducció amb l’Ajuntament de Saragossa, sense text i devisibilitat 360º. Festes Majors Festa Major de Castelldans Castelldans. A partir de les 11.30 hores. Elsactesprogramatsperavuiarrenca- ran amb una batucada pels carrers del poble i prosseguiran la missa solemne iprocessóamblacoblaVentsdeRiella (12.00h),sardanes amblamateixaco- bla(13.30h),semifinalifinaldelCampi- onat de Botifarra (17.00h), inflables i llits elàstics (matí i tarda), un partit de futbol-fang(18.00h),balldetardaamb l’orquestra Nueva Etapa, que amenit- zaràtambélasessiódeballnocturna,o el sopar deljovent, entre altres. Festa Major de Solsona Solsona. A partir de les 17.00 hores. Actuació de Sol Canta (18.00h), inau- guraciódel’EspaiViladomat(17.00h), que s’integra a la xarxa de sales d’art contemporani de Catalunya i que aco- lliràdiferentspropostesartístiquesicul- turals actuals. Tot seguit, inauguració del’exposicióEsculturestel·lúriques,de l’artistaJoanViladomat.Intervindrana l’acteelcantautorRogerMasieldirec- tor del MDCS i del Museu d’Art de Gi- rona,JaumeBernades.Presentaciódel webd’habitatgejove(20.00h)iassaig general dels ballets de la Festa Major (21.30h). Festa Major d’Aspa Aspa. A partir de les 21.00 hores. AspacomençalasevaFestaMajoravui a les 21.00 hores amb una Sardinada PopularalaplaçadelaVila,elstiquets del qual costen 4 euros, i un escala en hi-fi interpretatat pels nens i nenes de lavila. ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALS PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL2 AL5 DE SETEMBRE (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius.
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIJOUS, 5 DE SETEMBRE DEL 2013 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. 6 2 Sudoku Hihaurànotíciespositivesenassump- tesdesalutiaixòrenovaelteuoptimis- me i et fa mirar les teves obligacions amb més tranquil·litat . ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Planifiquesaviatunaentrevistadetre- ball o la visita a un contacte important que ara significa molt. Procura donar una imatge de calma i de control. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Les circumstàncies, potser un viatge ambamics,etserviranmoltbéperallu- nyardelatevamentpensamentsnega- tius o algun problema sentimental. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Les teves opinions o punts devista se- ran avui de gran ajuda per a algú pro- per queva potser una mica despistat o baix de moral. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL No facis massa cas als rumors a la fei- naperquèhihapersonesbastantnega- tivesapropiavuihasd’intentarevitar- les tot el que puguis. Allunya’t d’elles. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Solucionaràsalguntemarelacionatamb béns o cases que et planteges deixar o adquirir. Si ja has pres la decisió, no t’aturis a pensar si has fet el correcte. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE No gastis de cop avui totes les teves energies i dosifica esforços que segu- ramentetfaranmésfaltaunamicamés endavant. Et trobaràs molt actiu. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Etrecolzesalafamíliaoalaparellaper planificarunassumptedecanvid’habi- tatgei,finsitot,deciutatdavantelqual tens alguns temors. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Certessensacionsalteuvoltantetpro- duiran alguna preocupació i ganes d’allunyar-tedetotaixò.Podràsfer-ho millor a la nit. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Hihacertprojectequenoacabadesor- tirtalcomdesitges,ques’entorpeixpot- serperqüestionsdepressupost.Nosi- guis massa inflexible amb això. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Avui no li donaràs tantes voltes a aqueststemesquerealmentnot’apor- tenmésqueobsessions,sobretotenel físic o en la teva imatge. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Repsunabonanotíciaoveusqueesre- alitzaunacosaqueesperavesfatemps. Et sentiràs molt satisfet i això també t’ajudarà a obrir portes. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.781 Solucions n. 1.780 4 1 8 9 7 8 2 6 2 5 6 9 6 9 5 5 3 7 1 4 7 5 4 8 8 1 7 5 4 7 1 6 8 3 2 9 8 2 1 7 3 9 4 5 6 3 9 6 2 4 5 7 8 1 2 1 5 8 7 4 9 3 6 9 6 4 3 1 5 2 7 8 8 3 7 6 2 9 5 1 4 6 5 2 7 8 1 4 9 3 1 4 3 5 9 2 6 8 7 9 7 8 4 6 3 1 5 2 1. OFERTAS NOIDE25anysambformacióengeron- tologias’ofereixpertenircuradeperso- nesgransoperajudarenqualsevoltas- caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell. Telf:625746395 HERBALIFEDISTRIBUIDORindependien- te. www.herbalvie.com www.siquieres-puedes.comTel. 697 384 239-973890274. SEÑORAMEDIANAedad.Internaoexter- na. Se ofrece para servicios domésticos, cuidadodepersonamayoresoniños.Per- misodeconducir.Tel.698222314. 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 HASDEferunregalaunamicofamiliarque acabadetenirunacriatura?Vencsaltador infantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac- te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806 13. QUIRO - MASAJISTAS JOVENCITAENCANTADORA,masajepro- fesional,discreción.Altonivel.Tel.660371 405. 14. CONTACTOS ¡¡¡TRAVESTI PARAISO!!! Karla rubita, culitotragon,francéslácteo,besonegro. Orgasmosasegurados.Salidas.24h.Tel. 630632154. GATITAS NOVEDAD. Chicas cañeras, fiesteras,complacientes,cariñosas,ven aconocernos.24h.Salidas.Tel.973270 322-620421959.www.gatitas31.es JOVENCITA DISCRETA, masaje profesio- nal,anal,testicular,sado.Salidas.Tel.646 897356.24horas. 16. VARIOS T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! AMOR,FUTURO.Telf.806556139.Te- resavidente.Visa914761003.Adultos. Máximo1,49€. COMPROOROYPLATA.Máximatasación. C/ Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida. Tel.675883815. 19. ALQUILERES TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i en parlem. HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·les per fer-hi hort a les Borges Blanques, parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in- clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei- nes.Informacióiconsultes(finquescor) Tel.636189656. ES LLOGA bar a la portella, prop de lleida, totalment muntat i en funcionament fins aquest mes de juny, es lloga per no poder atendre,noesdemanatraspas.Informació iconsultes636189656(FinquesCor) PARTICULARAMUEBLADO,2dormito- rios,juntocastellers.285€/mes.Tel.619 747200. 20. TRASPASOS ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto- reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enple rendiment,localde120m2.Rendimentde- mostrable.Informacióivisites636189656 (Finquescor) EMPRENEDORS. ES traspassa cafeteria restaurantalesBorges,moltcèntrica,ato- cadelterralimoltproperal’institut.Infor- macióiconsultes(FinquesCor)tel636189 656. AMOLLERUSSA estraspassabarpercan- videresidència.Tel.677366792. 22. VENTAS MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha- bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació. 185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel. 629770876. VENDA NAU industrial de 350 m2 a les Borges Blanques, en una parcel.la can- tonera de 650 m2. Informació i visites sensecompromís.636189656Finques- Cor. OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues), unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca- banadepedraenbonestatiunes1000oli- veres.14hectareesaproximadament.Preu: 60.000€.Informacióiconsultes(finques- Cor)Tel.636189656. OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven- da. Arbeca a peu de carretera 8000m2. Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es- quetllar ametlles). Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor- ges, totalment plana, actualment utilit- zada per sembrar. 15.500m2 aprox. Preu: 36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. TORRE AMB petit magatzem, en terreny deregadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel. 636189656. FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba- nadepedraenperfecteestat,lloctranquil perpoderdescansaridisfrutardelanatu- ra. Preu: 24000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATDE NEGOCI, esven bar restaurant (semi nou) en funcionament alesgarrigues,mésvivenda(casadepe- draseminova)aldamuntmateixdelres- taurant, en total més de 600 m2 cons- truïts. Capacitat 80 començals (FinquesCor)636189656 INVERSORS,CASAen venda al centre de lesBorgesBlanques,areformar,alcostat delterral,puntmoltcèntric,solarde113m2 imésde300m2construïts,baixos,entre- sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatde finançamentperpartdelapropietat,pos- sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000 e.(finquesCor)636189656 ENVENDAfincadevinyaavinaixa, varie- tatulldellebre, plantadadefa5anys, pos- sibilitat de reg. informacio i visites 636189656finquesCor ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc- PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€. Tel.620269948. ALCOLETGETORRE 3 habitaciones, coci- na,baño,1.000m2terreno,aguapotabley luz.75.000euros.Tel. 610722297 VILANOVA DE Segrià torre en urbaniza- ción de 90m2 con parcela de 1.000m2. 115.000euros.Tel. 610722297. BORGES BLANQUES torre 85m2, 2 habi- taciones, piscina,7.000m2 de terreno, luz y aguaderiego.90.000euros.Tel.610722 297 TERRENOMASIASalat,3.500m2terreno deregadíocon2.000olivos,almacénagrí- cola90m2.16.000euros.Tel. 610722297 SEGUNDO PASEO de Ronda, piso 3 habi- taciones, 1 baño, exterior, buenas vistas. Para entrar avivir. 53.000 euros.Tel. 610 722296. NADALMEROLES,pisotodoreformado,4 habitaciones, 2 baños. 95.000 euros.Tel. 610722296. CARREFOURPISO130m2,4habitaciones, 2baños,exterior,parking.120.000euros. Tel.610722296. RONDA PISO 3 habitaciones, baño, parking,impecable.75.000euros.Tel.610 722296. BALAFIA PLANTA baja, independiente, a reformar, 3 habitaciones, 1 baño, patio. 55.000euros.Tel.610722296. ZONA ALTA piso todo reformado, 3 habi- taciones,2baños,luminosoyconparking. 115.000euros.Tel.610722296. CAPPONTÁTICO para reformar, exterior convistasalaSeuVella,2habitaciones,te- rrazade30m2.65.000euros.Tel.610722 296. CASTELLDANSTORREreformada,45m2, 1 habitación, 1.000m2 de terreno, agua, luz,placassolares. 25.000euros.Tel.610 722297. VILANOVADESegrià,terrenoderegadío, 10.000m2,almacen30m2.15.000euros. Tel.610722297. 25. VENTAS MERCEDES CLS 500. Full equip. 80.000Km. Gris plata. Perfecte estat. Tel.666248890.
 15. 15. BONDIA DIJOUS, 5 DE SETEMBRE DEL 2013 15 TELEVISIÓ 06.00 Notícies 3/24. 08.05 Els Matins. 14.00 Telenotícies comarques. 14.17 El medi ambient. 14.21 Un dia perfecte. 14.30 Telenotícies migdia. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. 16.35 Divendres. 18.47 Murdoch mysteries. 19.52 Espai Terra. 20.20 El Gran Dictat. 21.00 Telenotícies vespre. 21.50 La gran pel·lícula. Salt. 23.35 Pel·lícula. Arma fatal. 01.35 Divendres. 03.15 Fusió i swing a l’estudi. 04.00 Blues a l’estudi. 05.00 Ritmes a l’estudi. 06.00 MIC. 06.08 Emma i Guiu. 06.17 LMN’S. 06.47 Els barrufets. 08.00 El xai Shaun. 08.28 MIC. 08.53 La Supermots. 09.35 Doraemon. 10.45 Rekkit, el conill màgic. 11.25 Espies de veritat. 12.10 Els germans Kratt. 13.00 Misteris d’Scooby-Doo. 13.50 Shin Chan. 14.39 Els pingüins de Madagascar. 15.28 Bola de drac. 16.20 Marsupilami. 16.50 MIC. 17.27 La Supermots. 18.10 Rekkit, el conill màgic. 18.50 El llibre de la selva. 19.25 Doraemon. 20.18 Tom i Jerry. 20.55 Bola de drac Z. 21.20 La Riera. 22.05 Thalassa. 22.53 Cronos. 00.43 A la recerca de les fórmules de la vida. 07.20 8 de 8. 07.50 Catalunya blues. 08.20 Sue Thomas, el ojo del FBI. 09.05 Televenda. 11.10 Sue Thomas, el ojo del FBI. 12.00 Migdia. 14.00 Arucitys. 17.00 Serie. Dame un respiro. 17.25 Pel·lícula. La otra hermana. EUA, 1986. Dir: Roger Young. Int: Joanna Kerns, Debrah Farentino, Audra Lindley, StevenBauer, Ashley Burruss, Frank Erti, Gary Graham, George Brizzard 19.00 8 al dia. 22.30 Sèrie. Los 4.400. 00.50 Misteris... amb Sebastià d’Arbó. La riera de la mort; El poder de la màgia; Les Bruixes del Montseny; Tarot evolutiu. 02.00 Clips. 01.15 Bonus music. 08.00 Notícies vespre. 08.45 Bonus music. 12.00 Bat de sol (red). 13.00 Va de castells (red). 13.30 De Tee a Green (red). 14.00 Agrònoms. 14.30 Fira de Mollerussa. 14.45 Aran TV. 15.00 Bat de sol. 16.00 Mar de fons. 16.30 Bonus music. Videoclips. 17.30 Orquestra’t. Cap. 1. 18.00 Gaudeix la festa. 18.30 Agrònoms (red). 19.00 Fira de Tàrrega. 19.15 Aran TV (red). 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Pica Lletres. 20.30 Notícies vespre. Edita Ares Escribà. 21.10 El temps. Informació meteorològica. 21.14 Anem a dormir. Infantil. 21.15 Fira de Mollerussa. 21.30 Al dia. 22.00 Bat de sol. 23.00 Notícies vespre (red). 23.45 Televenda. 06.00 Noticias 24 horas. 10.05 La mañana de La 1. Con Mariló Montero. 14.05 L’informatiu. Inclou El Temps. 14.30 Corazón. Magazín rosa. 15.00 Telediario 1. Con Pilar García Muñiz y Sergio Sauca. 16.00 L’informatiu. 16.10 El tiempo. 16.15 Entre todos. 18.30 España directo. 20.15 Corazón. 21.00 Telediario 2. Con Ana Blanco y Marcos López. 21.50 El tiempo. 22.00 Programa per determinar. 23.45 Clásicos de La 1. 01.30 Las chicas de oro. 02.30 TVE es música. 04.30 Noticias 24h. 06.00 TVE es música. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 07.55 Biodiario. 08.00 Grandes documentales. 08.55 Biodiario. 09.00 España en comunidad. 09.30 El exportador. 10.00 Otros pueblos. 10.55 Cámara abierta. 11.10 Docufilia. 12.00 Más que perros y gatos. 12.30 Documental. 13.30 Curro Jiménez. 14.45 Docufilia. 15.35 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 18.00 Docufilia. 18.55 Ciencia europea. 19.05 Los años del NO-DO. 20.00 L’informatiu. 20.15 Moments. 20.30 Tinc una idea. 21.00 Docufilia. 22.00 El documental de La 2. 22.50 Crónicas. 23.45 La 2 Noticias. 00.05 Días de cine. 06.30 Informativos Telecinco. Presentado por Roberto Fernández y Ane Ibarzábal. 08.55 El programa de Ana Rosa. Presentado por Ana Rosa Quintana. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Con Emma García. 14.30 De buena ley. Presentado por Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentado por David Cantero, Isabel Jiménez y Sara Carbonero. 16.00 Sálvame diario. Con Jorge Javier Vázquez. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 21.05 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras y J.J. Santos. 22.15 Campamento de verano. Presentado por Joaquín Prat y Sonia Ferrer. 02.30 Premier Casino. 05.00 Fusión sonora. 06.25 Zumba GH Edition. 06.00 Vídeos musicales. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. Presentado por Susanna Griso. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Deportes 1. 16.00 Tu tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! 20.00 Atrapa un millón diario. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.39 Deportes 2. 21.45 La previsión de las 9. 22.00 El Hormiguero. 22.30 Verserie. 22.40 Arrow. 00.10 Érase una vez. 01.45 Sin rastro. 02.30 Ganing Casino. 05.00 Minutos musicales. 06.00 La Sexta en concierto. 07.45 Al rojo vivo (red). 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Crímenes imperfectos: ricos y famosos. 11.30 Historias criminales. 12.25 Al rojo vivo. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. 15.00 Jugones. Espacio de información deportiva. 15.35 La Sexta Meteo 1ª edición. 15.45 Sea Patrol. 17.40 Más vale tarde. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición. 20.55 La Sexta Méteo 2ª edición. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 El intermedio. 22.40 Encarcelados. 23.30 Las cárceles más duras de Rusia. 00.45 Cárceles. 01.45 Astro TV. 07.00 El zapping de los surferos. 08.45 El encantador de perros. Presentado por César Millán. 09.45 Alerta Cobra. Fiebre. 10.30 El último poli duro. Turno de noche. 11.30 Alerta Cobra. Días de perros. 12.30 Las mañanas de Cuatro. Con por Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes Cuatro. 15.45 Negocias como puedas. 16.30 Castle. Disparo mortal; Un asesinato entre plumas. 18.30 Te vas a enterar. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Previo Eurobasket 2013. 21.00 Eurobasket 2013. Eslovènia-Espanya. 22.30 Mentes criminales. Obra maestra; Prueba; Dorado Falls, Con amigos como estos...; Hanley Waters. 03.00 La línea de la vida. 04.15 Shopping. 05.30 Puro Cuatro. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 05/09/2013 PUBLICITAT Avui felicitem les CINTA i les OBDÚLIA PUBLICITAT Joc‘independentista’ perasmartphones Un joc per a smartphones i tablets d’Apple permet la “lluita contra els espa- nyols a la guerra per inde- penditzar els Països cata- lans”. Independence game és una aplicació basada “en el joc de taula Risk”, segons els seus creadors. Cada jugador ha d’escollir un dels dos contendents en la confrontació. Un és del dels interessos espa- nyols. “Defensa Espanya dels independentistes! ¿Estàs preparat per lluitar pel teu país? Enrola’t a In- dependence game: Espa- nya contra els catalans”, assenyalen els promotors. Amb aquestes aplicacions en lloc de buscar soluci- ons només suposen atiar el foc... una mica més. TWITTER @JordiPlens «Mai podrem ser perfectes, pe- rò, sempre podem ser millors. #Bondia #Lleida !!» @dnicatala «Estic molt molest amb @as- semblea , la #ViaCatalana no passa pel meu sofà... Vinga ca- talans, petem-ho! Recta final via.assemblea.cat/ca/» @MinaeDemina «TelaamblesescalesalaTerras- sa del Castell dels Templaris #Lleida @ Castell de Gardeny instagram.com/p/d0Qr- Cgr8P/» @nandratx «@assembleaJaensheminscrit a la #ViaCatalana. 5 més cap al tram 22, també des de #Lleida omplirem lesTerres de l’#Ebre!! #independència» @IsaMastro «Cada6minutosmuereunamu- jerenelmundoxpracticarseun abortoilegalaestoquierevolver el PPcon su reforma?» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA TEMEL KOTIL Turkish Airlines ha mostrat in- comprensiblementelseumales- tarperquèMessihadonatelseu suport a la candidatura de Ma- drid 2020. PUNT I A PART INMA MANSO La duana Edullesa seguirà obrintalatardafinsafinald’any, el que significa tres mesos més del que inicialment estava pre- vist. Concurs hípic de salt ‘Terres de Ponent’ LA FOTOTECA Felicitació a l’urgellenca Maria Assumpció Antúnez pels 102 anys La Coral Sant Bartomeu d’Alpicat, a l’Església de Sant Antolí d’Aitona

×