Bondia.cat 29/07/2013

322 views

Published on

TITULAR: FiraTàrrega dedica el 5% d’ingresos a fins solidaris
FOTO: Les Borges fitxa aturats per a manteniment

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bondia.cat 29/07/2013

 1. 1. 29 D’AGOST DEL 2013 Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: FiraTàrregadedicael5% d’ingresosafinssolidaris El partit acaba amb empat a zero i els blaugrana fan bona la igualada a 1 del matx d’anada al Calderón Les Borges fitxa aturats per a manteniment L’Ajuntament garriguenc ha pogut contractar tresveïns durant 6 mesos ElBarça pateixperò s’emportala Supercopa AJUNTAMENT DE LES BORGES p. 08 i Edit. 04p. 13 p. 08 PUBLICITAT Part de la recaptació, per adquirir productes al Magatzem d’Aliments Solidaris El70%delesobresper ‘reparar’laN-230a l’Aranjas’hanenllestit p. 03 Alcarràsretallaendos anysfinsaun30%del seudeutemunicipal p. 08 NÚMERO 1.791 ANY 8 Es busca difondre la tasca dels bancs d’aliments i conscienciar la ciutadania Lamajoriad’usuarisde pisosd’inclusiósociala Lleidatirenendavant p. 05 LAURA CORTÉS (ACN)
 2. 2. BONDIA DIJOUS, 29 D’AGOST DEL 2013 02 D'INTERÈS PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Baquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells) De 22.00 a 09.00 h Recasens. Prat de la Riba, 30 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Arcaya. Plaça de la Sal, 2 Baquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells) De 22.00 a 09.00 h Anadon. Balmes, 44 AL·LÈRGIES Parietària 2-1 = Gramínies 2-1 = Olivera 0 = Artemisia 1-2 = Blets 3-4 - Castanyer 0 = Palmeres 0 = Pi 0 = Plantatge 1-0 = Poligonàcies 1-0 = Alternaria 4 = Cladosporium 4 = Del 26 d’agost a l’1 de setembre Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació excepcional. EltempsaLleida Nuvolositat,sobretotal matí,illeugerapujada delestemperatures A la major part del territori lleidatà el cel estarà entre mig i molt ennuvolat fins a mig matí. A partir d’aleshores minvarà la nuvolositat, si bé a la tarda creixeran nuvolades a punts de muntanya. Les temperatures seran semblants a les d’ahir o lleugerament més altes. Les mínimes al Pirineu es mouran entre 9 i 14 graus i entre 14 i 19 a Ponent, i les màximes, entre 19 i 24 al Pirineu i entre 24 i 29 a Ponent. 07.39 h 20.52 h Minvant www.bondia.cat meteo@bondia.cat DIVENDRES DISSABTE http://www.jordibalasch.es/
 3. 3. BONDIA DIJOUS, 29 D’AGOST DEL 2013 03 AVUI PUBLICITATPUBLICITAT El70%delesobresper‘reparar’la N-230al’Aranjaestanacabades Elstreballsavancenalritmeprevistis’esperaques’enllesteixindurantelmesd’octubreonovembre REDACCIÓ / ACN. VIELHA La subdelegada del Govern a Lleida, Inma Manso, va explicar ahir que les obres a les carrete- res afectades per la riuada a la Val d’Aran del passat mes de juny “avancen a bon ritme”. Els treballs de reparació estan ja al 70% i, segons Manso, els alcal- des de la zona estan “molt con- tents”amblafeinaqueestàdu- ent a terme el Ministeri de Fo- ment, principalment a la carretera N-230. D’entre els treballs, s’ha en- llestit ja “la part més complica- da”, segons Manso, entre Les i Bossòst.Mansohadestacatque les obres han costat 23 milions d’eurosperquès’hatreballatdu- rant24hores,tresempreses,en trestorns,perquè“ensvamcom- prometreafer-lestanràpidcom fos possible”. La subdelegada calcula que els treballs de repa- ració acabaran a l’octubre o no- vembre. LaN-230,unaviaquerepca- dadiauns600vehiclesentreVi- elha i França, estava especial- ment en molt mal estat des de Lesalafronterafrancesa,d’aquí la celeritat en els treballs de re- paració. De fet, dues setmanes després de les greus riuades, ja esvarestablir lacirculació pera turismes al pas fronterer d’aquestacarretera,sibéelsca- mions van trigar una mica més a poder-hi transitar. I és que el perilld’esfondramentsdelacal- çadaquehihaviaeneltrammés malmèsperlaforçadel’aiguava obligarlesadministracionsatre- ballardevalentdurantunmesa fi de restablir el pas de vehicles pesantscapalafronterafrance- sa.UncopaFrança,però,elsve- ïnsdelazonasostenenquelasi- tuació és ben diferent i afirmen que el govern gal no ha dedicat elsmateixosesforçosperresta- blir la normalitat. L’actuació té un cost de 23 milions d’euros Perquè hi treballen les 24 hores al dia tres empreses El tram en pitjor estat: Bossòst-Les La subdelegada, Inma Manso, sosté que ja s’ha fet el més difícil INVERSIÓ DE LA CHE 4.100.000euroséselque invertirà la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE)enrepararelsdanys causats a les lleres dels rius aranesos en les inun- dacions del passat 18 de juny.XavierdePedro,pre- sident de la CHE, va viat- jardimartsallaVald’Aran perinformaralsindic,Car- lesBarreraialsalcaldesde leszonesafectades,deles actuacionsques’haninici- at a la llera del riu Garona perrepararelsdanyscau- sats per les avingudes ex- traordinàries d’aigua. 4milionsperles destrossesales lleresdelsrius Operaris treballant la setmana passada a la carretera N-230 LOURDES CARDONA
 4. 4. BONDIA DIJOUS, 29 D’AGOST DEL 2013 04 OPINIÓ L’Ajuntament de Lleidava apro- var en el Ple celebrat el passat mesdejulioladherir-sealacam- panya Cuina Catalana Patrimo- ni de la Humanitat, Candidatu- ra Unesco 2014, per donar su- port a la preservació i la difusió del nostre patrimoni culinari i el seureconeixementcomaPatri- moni Cultural Immaterial de la Humanitat. Tots som conscients de que la cuina tradicional catalana és undelselementsqueconformen la nostra cultura i que actual- mentestàreconegudaarreudel mon, tant pels seus productes com per les persones i professi- onals que hi treballen i que ofe- reixen una indiscutible qualitat en els plats que es serveixen en elsdiferentsivariatsrestaurants que hi ha escampats per tota la geografia de Catalunya. No se’ns escapa l’admiració que desperten i es professa als nostres xef i son nombrosos els restaurants catalans que gau- deixen d’un reconegut i meres- cut prestigi internacional, com eselcasdelCellerdeCanRoca, Pasado el desastre de las inundaciones que desoló el paisajedenuestroValledeArán, todo empieza a recobrar la nor- malidad.Atítulopasadoqueno olvidado, recuerdo a las autori- dades pertinentes que ere pre- cisoelaborarunprotocolodeac- tuacióncivilanteposiblescatás- trofes venideras. El aviso que nuestros técni- cos dieron a los dirigentes fue menospreciado. Fueron los ve- cinosquienestuvieronqueobrar por cuenta propia en las prime- rashorasyabandonarsuscasas y negocios. Quizá la visita del Sr. Artur Maseldíaanterioreclipsólares- ponsabilidaddenuestrospolíti- cos. El escenario que sirvió para agasajaralpresidentaldíasigui- entefuebarridoporlatrombade agua,llevándoseconsigo,puen- tes, casas e ilusiones. Aunque las autoridades ya conocíanlosdesignioscuatrodí- as antes, obviaron la responsa- bilidaddealertaralapoblación. Lapolíticadeinauguracionesti- ene mucho brillo y no deja vis- lumbrar la realidad. Por fortuna ysuertenosecobraronvidashu- manas, pero la suerte es ca- prichosa y no dura siempre. No se avisó a la población ni tan sólo se tomaron mínimas precauciones; no se abrieron compuertas del río, no se limpi- aron los cauces del mismo por desidiadenohacerunapetición anual.Tampocosellegaronasal- var algunos vehículos como las ambulancias que se anegaron. Sres.Pónganseatrabajar,no eludan responsabilidades y ha- gan frente a nuestro negocio queeseldetodos.Elaguaesca- prichosayno la para nadie pero si hay previsión se puede mini- mizar sus efectos catastróficos. ParacolmoelseñorSíndicde Aran pide un estudio técnico al conseller de Territori i Soste- nibilitat de la Generalitat para hacer un análisis de las causas naturales que provocaron las inundaciones… ¡inaudito! Creo que la lógica aplastan- teahorraríadichoestudioyselo hago llegar en forma de coctel: “Nieveacumulada+temperatu- ras elevadas + grandes precipi- taciones+compuertascerradas delaspresas+faltadeprevisión =desbordamientoinminentedel cauce del rio, señorSíndic”. P.D: Junto al protocolo de inundacionesadjuntenunproto- colo de incendios. designatcomamillorrestaurant del mon, i tants altres que, any rereany,sonreconegutsidistin- gits amb les estrelles que ator- ga la prestigiosa Guia Michelin, on, per cert, en la present edició d’aquest any hi figuren 49 res- taurants catalans, entre ells un de la província de Lleida com és el restaurant Fogony de Sort. Sens dubte, és necessari re- conèixer i garantir la continu- ïtatdelprestigidelacuinacata- lana, perquè aquesta ressenya de qualitat potencia els nostres productes i restaurants, el tu- risme i la nostra economia, i per aquestsmotiusdesdelgrupmu- nicipal del PP varem donar su- port a aquesta iniciativa. Noobstant,perunaltraban- da,tambécreiemquehihad’ha- verunesprioritatsal’horadefer propostes a la Unesco per ser PatrimonidelaHumanitat,ique, en el cas de Lleida, ha de portar elnomdelaSeuVella.Nopodem oblidar que tenim una candida- turapendentique,alnostrepa- rer, ha de ser preferent i que es la del Conjunt Monumental del Turó de la Seu Vella com a Pa- trimoniMundial,unacandidatu- ra que es necessari potenciar i promocionar. EmsemblamoltbéquelaGe- neralitat,ambl’argumentdeque es un producte de país, promo- cionilacuinacatalanaperquèsi- gui Patrimoni de la Humanitat, peròlaSeuVellaqueés,desprès de la Sagrada Família, i en opi- niódelspropisciutadansdeCa- talunya, el segon monument mésvaloratiimportantd’aquest mateixpaís,fadeuanysquees- perai,avuiperavui,lasevacan- didaturanitecalendari,nisabem si veritablement si està treba- llant de manera efectiva. Des del PP hem presentat tres mocions al Ple de la Paeria iunaalParlamentdeCatalunya per demanar que es treballi de formadecisivaifermaenlacan- didaturadelConjuntMonumen- tal del Turó de la Seu Vella per- què sigui reconeguda per la UnescocomaPatrimoniMundi- al, però, fins ara, malaurada- ment,tansolshemtrobatbones paraules i pocs fets, moltes es- cenificacions i poques realitats. Em sap greu dir-ho, però, pel que es veu, la candidatura de la Seu Vella, lamentablement, no ha trobat, almenys fins ara, ni l’estimació,nil’entusiasmeamb el que el Govern de la Generali- tat està potenciant i promocio- nantaltrescandidaturesperser Patrimoni Mundial. El procés és llarg i difícil, pe- ròsiunacandidaturahadetenir un caràcter prioritari per Lleida, aquestahadeserladelaSeuVe- lla, i espero i desitjo que si a la Paeria,algundia,lidemanenque es decanti per alguna, ho tingui clar i no s’equivoqui i que sigui el Conjunt Monumental del Tu- ró de la Seu Vella. Pernosaltres,pelgrupmuni- cipaldelPP,aquestaeslaprime- ra,perdavantdequalsevolaltra. Amb unTuro de la Seu Vella re- conegut com a Patrimoni Mun- dial, tots hi sortirem benefi- ciats, també els restaurants de Lleida. Primer,laSeuVella Unapolítica aranesamés responsable DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Ramon Ribé Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial FiraTàrrega, destinará, per primera vegada, un 5% dels ingressos en taquilla dels espectacles al Magatzem d’Aliments Solidaris del municipi amb l’objectiu, no sols de poder comprar productes per a les persones necessitades, sinó també per conscienciar la ciutadania de la importància d’aquestes entitats solidàries en un moment com l’actual. Mentre una bona part del sector teatral del país clama contra el polèmic augment de l’IVA, hi ha institucions com FiraTàrrega que, fins i tot, és capaç de destriar una part dels seus ingressos per als més desfavorits. La capacitat de reinventar-se en els moments de crisi enforteix els que ho intenten. ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del digital (www.bondia.cat). FiraTàrregasolidària Grup d’Iniciativa enth Aran Paula González Joan Vilella Portaveu del PP a l’Ajuntament de Lleida
 5. 5. BONDIA DIJOUS, 29 D’AGOST DEL 2013 05 LLEIDA PUBLICITAT 16èMercatdelesRebaixesal’EixComercial La 16a edició del Mercat de les Rebaixes de l’Eix Comercial va arrencar ahir amb gairebé una setantena d’establiments comercials -una vintena de provinents de fora de l’Eix- amb 95 parades. El Mercat es cloura demà al vespre (20.30h). Polèmicapels‘okupes’ quenovolenunpissocial La Paeria no ho entén i no descarta desallotjar-los LAURA CORTÉS (ACN). LLEIDA L’alcaldeaccidentaldeLleida,Jo- sep Presseguer, va reconèixer aquest dimecres que no entén perquèunafamíliaqueestàocu- pantil·legalmentunacasaalbar- ri de la Bordeta, no accepta un pis social cedit per la Paeria al carrer Cavallers. “No entenem quins perjudicis tenen contra aquest pis”, va dir. A més, Pres- seguer va destacar que la ces- sió és gratuïta, ja que no tenen cap ingrés i que l’Ajuntament, paral·lelament,elstramitariauna renda mínima d’inserció perquè en el futur poguessin fer front a un lloguer social. Ara, des de l’Ajuntament no descarten des- allotjar-los si la casa no reuneix les condicions d’habitabilitat. “Tant de bo no haguem d’ar- ribar a aquest punt”, va lamen- tar Presseguer. AJUNTAMENT DE LLEIDA L’EXPERIÈNCIA POSITIVA DE CURRO A la visita, però, també els va acompanyar el Curro, un por- tuguès de 63 anys que fa 4 anysvaserusuarid’aquestspi- sos. Hiva arribar perquè esva trobar al carrer, sense feina i amb un problema de salut a la cama. Va acceptar accedir al programa i va viure en un ha- bitatge d’aquest tipus un any. Ara viu de manera autònoma, ambuncompany,enunpisde lloguer al carrer Cavallers. El75%d’usuarisdepisosd’inclusió socialsuperenelsseusproblemes Fins a 86 persones han passat des del 2006 pels tres habitatges de reinserció que té l’Ajuntament LAURA CORTÉS (ACN). LLEIDA El75%delsusuarisd’habitatges d’inclusió social de Lleida acon- segueixenelsseusobjectius,se- gonsvaasseguraraquestdime- cresl’alcaldeaccidentaldelaciu- tat, Josep Presseguer. Aquests objectius són molt diversos, ja que les problemàtiques també hosón;desdedrogadiccionsfins a problemes físics. Els destina- taris d’aquests pisos són perso- nes queviuen al carrer però que accepten entrar a formar part d’un programa de reinserció. L’Ajuntament de Lleida compta ambtrespisosd’aquestescarac- terístiques a la ciutat amb ca- pacitat per a 18 persones. Des del 2006 han passat per a aquestshabitatges86persones. L’estada varia molt en cada cas, ja que pot ser des de pocs me- sos fins a 4 anys. L’alcaldeaccidentaldeLleida, JosepPresseguer,JosepPresse- guer, va visitar ahir un dels tres pisosd’inclusiósocialdequèdis- posal’Ajuntamentalaciutat.En aquest, situat al Centre His- tòric, hi viuen 4 homes (la seva capacitat és de 5 persones) que hanpreferitmantenirlasevain- timitat. LA MAJORIA VIVIEN AL CARRER La majoria dels usuaris d’aquests pisos són gent que, per circumstàncies diverses, s’hanvistobligatsaviurealcar- rer,perquènotenenrecursosper mantenir una habitatge i s’han vist “desemparats”, tal com ha definitPresseguer.Peraccedira aquestspisos,acceptenunpro- grama d’intervenció individual ambl’objectiudereinserir-seso- cialment. Persones de distintes problemàtiques Des de drogaaddicions fins a problemes físics L’estada varia molt, segons cada cas La permanència pot oscil·lar des de pocs mesos fins a 4 anys Novasessiódelciclede cinemaalafresca REDACCIÓ. LLEIDA Lessessionsdecinemaalafres- cacontinuen.LaPlaçadel’Audi- tori acull avui (22 h), una nova sessiódecinema,amblaprojec- ció del film Madagascar 3. Comencenlesobresdels accessosalFruitcentre REDACCIÓ. LLEIDA La Paeria inicia els accessos al Fruitcentre. Els 1rs treballs con- sisteixeneneldesbrossamentde lazonaelidesmuntatgedelsan- tics magatzems militars. Cursdepsicopatologies infantilsaCreuRoja REDACCIÓ. LLEIDA Creu Roja Lleida organitza un curs sobre psicopatologies in- fantils i juvenils, que es durà a terme entre el 24 de setembre i el 8 d’octubre.
 6. 6. BONDIA DIJOUS, 29 D’AGOST DEL 2013 06 AQUELARRE CERVERA REDACCIÓ. CERVERA Falten escasses hores perquè comenci la reunió de bruixes méspopulardeCatalunyaiCer- vera ja ho té tot a punt per aco- llir una nova edició, la 36a, de l’Aquelarre. L’espectacle d’enguany, que es representa a Cal Racó la nit de dissabte, a través de 3 actes, girarà entorn la recerca de la bruixa contemporània, on la fe- minitat i el món animal hi seran molt presents. Els personatges protagonistesactuaranalacer- cad’unéssersupremqueelsre- presenti a imatge i semblança seva, el Mascle Cabró. La música, juntament amb la representacióteatral,cobraràun paper protagonista. Així doncs, lamúsicaendirecteacompanya- rà l’espectacle. Per aquest espectacle es compta,comjaéshabitual,amb lesdiversesentitatsdeCervera, moltavesadesalmóndel’espec- tacle de carrer. Més d’un cente- Cerverarecercalabruixa actualdurantAquelarre La feminitat i el món animal seran presents en l’espectacle Imatge de la cercavila de l’any passat AQUELARRE nar d’actors i actrius i un cente- nar més de diables, participa- ran en la baixada i en els dife- rents actes i correfocs. Des de l’any 2002, la gresca arrenca esotèrica arrenca la nit dedivendres.EnguanyBandTo- kades i Sound de Secà uneixen i mostren els seus ritmes plega- des, acompanyats de diversos elements escènics per fer d’aquest divendres d’Aquelarre un moment veritablement Ato- kalíptic. PROGRAMA D’ACTES DIVENDRES, 30 D’AGOST 18:00h Spiritual Cafè - Cen- tre Cultural Imaginari Kiku Mistu:HaimaChillOut(finsa les 06:00h), a la plaça Fos- sar 00:00hActuaciódeDJCam- pi qui pugui que ve el Cabró, a la plaça Major 00:30h Concert de High Ti- mes, a la plaça Major 02:00hCorrefocacàrrecdels Diables de Cervera Carran- quers, a la plaça Major 02:30hEspectacledepercus- sió Atokalíptic by Bandtoka- des and Sound de Secà, a la plaça Major 03:00h Concert de La Gran Orquesta Republicana, a la plaça Major 04:30h Actuació de DJ Cam- pi qui pugui que ve el Cabró, a la plaça Major DISSABTE, 31 D’AGOST 17:00hOberturadelaFiradel Gran Boc, a la Universitat 17:15hConferènciainaugural de la Fira del Gran Boc: Ritu- alperalaprosperitat,acàrrec del’ElviraFreire,alPatiPrin- cipal de la Universitat 18:00h Cercavila de l’Aque- larret (sortida des del brolla- dor del carrer General Güell fins la plaça Pius XII) 18:00h Spiritual Cafè - Cen- tre Cultural Imaginari Kiku Mistu: Haima Chill Out (Fins a les 06:00h), a la plaça Fos- sar 18:00h Conferència: Existei- xen els fantasmes? I els fenò- mens paranormals?, a càrrec de Sebastià D’Arbó, a l’Espai deconferènciesMarilóCasals de la Universitat 18:30h Taller de llenguatge corporal No hi ha una segona oportunitat per una primera impressió, a càrrec de Xavi Tort, a la Universitat 19:30h Conferència de tarot 22 passos pel canvi, a càrrec de M. del Mar Tort, a l’Espai deconferènciesMarilóCasals de la Universitat 20:30h Taller El dolor del cos com a mirall del dolor de l’Ànima, a càrrec de Rubén Escarpín, a la Universitat 23:00h Encesa de la Univer- sitat i sortida de la Cercavila finsaCalRacó,alaUniversi- tat 00:00hConcertdeElSonde la Chama, a la plaça Pius XII 00:00hConferència:Compo- tenciarlaintuïció?,acàrrecde Mª del MarTort i XaviTort, a l’Espai de conferències Ma- riló Casals de la Universitat 00:00h Taller: Meditació del tempspresent,acàrrecdeMi- quelVallés(MeditaSegarra), a la Universitat 00:00h Concert en acústic a càrrecdelduetMimhaAnima Gemea, a la Universitat 00:15h 1r. acte de l’ Especta- cle: Arribada de la cercavila i Ball de la Polla, a Cal Racó 00:30h Concert de La Salse- ta del Poble Sec, a la plaça Major 00:30hConcertdeKayoMa- layo (presentant la cançó de l’Aquelarre), a Cal Racó 00:30h Country, a la plaça Santa Anna 00:30h DJ Nitis by Itinerant Festival, a les Quatre Barres 02:00h2nactedel’Especta- cle:ArribadadelCorrefoc,Es- pectacle amb l’aparició del Mascle Cabró i El Ball de Di- ables, a Cal Racó 02:00h Ball amb Duo Axis, a la plaça Santa Anna 02:00hDJLuxury, a les Qua- tre Barres 02:30hConcertdeKayoMa- layo, a Cal Racó 02:30h Concert de Bongo Botrako, a la plaça Pius XII 04:00h Concert de Ebri Knight, a la plaça Major 04:00h3r.actedel’Especta- cle:ArribadadelCorrefoc,Es- pectacle amb l’escorreguda del Mascle Cabró i El Foque- ral, a Cal Racó 04:30hConcertdeZulú9.30, a la plaça Pius XII 04:30hJoeLeeDeejayby Iti- nerant Festival, a les Quatre Barres 05:00h Concert d’Antidot Ska Band, a Cal Racó DIUMENGE, 1 DE SETEM- BRE 18:00h Conferència: Els sig- nes del zodíac i la nostra fisi- ognomia,acàrrecdeGemma Blat a l’Espai de conferèn- cies Mariló Casals de la Uni- versitat 18:30h Taller: Feng Shui per atraurelaprosperitat,acàrrec de M. José Carrillo, a la Uni- versitat 19:30h Conferència: Liderat- gesocial:inspiracionsirecur- sos per canviar el món, a càr- rec d’Ernest Benach i Xavi García a l’Espai de conferèn- cies Mariló Casals de la Uni- versitat
 7. 7. BONDIA DIJOUS, 29 D’AGOST DEL 2013 07 AQUELARRE CERVERA REDACCIÓ. CERVERA Lapartmusicalésuningredient indispensable de l’Aquelarre de Cervera. Aquest any el progra- mamusicaldelafestaconstade 16actuacionsmusicalsambmés de 50 hores de música en direc- te.LaGranOrquestaRepublica- na, Bongo Botrako, Kayo Mala- yo, La Salseta del Poble Sec, Always Drinking Marchind Band, DJ Lúxury, entre altres, són els caps de cartell d’aques- ta 36a edició de l’Aquelarre de Cervera. Repartitsendiferentsplaces iescenaris,lamúsica(undelsei- xos vertebradors de la festa), inundarà la ciutat de ritme, ball, so i llums. Aquest any la plaça del Fos- saresconvertiràenunespaichill out amb actuacions de música hindúendirecte,performances, cervesaartesanaimenjarvege- tarià. Spiritual Cafè és el nom del’espectacleitinerantdelCen- tre Cultural Imaginari Kiku Mis- tu, que recorrevàries fires i fes- tivals d’arreu. Per l’Aquelarre s’instal·laràdivendresidissabte desdeles6delatardafinsales 6 de la matinada. Aquestambienttranquilcon- trastarà amb els concerts de la plaçaMajordedivendresambLa Gran Orquesta Republicana i Hight Times, dos grups de rock i ska que faran saltar la plaça, i dissabte, amb Ebri Knight i la ja inqüestionable Salseta del Po- ble Sec, que per 13à any conse- cutiu no es perdrà la festa. ACalRacó,hiactuaranAntí- dotSkaBandiKayoMalayopre- sentant la cançó de l’Aquelarre, a més a més de la Always Drin- king Marchind Band. La Salseta del Poble Sec, un dels conjunts indispensables Per 13à any consecutiu actuaran a la reunió de bruixes de la capital de la Segarra. El seu concert serà dissabte La plaça del Fossar es convertirà en un espai ‘chill out’ S’hi instal·larà l’espectacle ‘Spiritual Cafè’ del Centre Cultural Imaginari Kiku Mistu durant 12 hores Migcentenard’hores farcidesdemúsicaamb mésde16actuacions En diversos carrers i places les nits de demà i dissabte REDACCIÓ. CERVERA Per la 36a edició, l’Aquelarre compta amb una cançó pròpia delafesta.Composadapelgrup terrassencKayoMalayo,lacan- çó molt afí al seu estil, ens ex- plicacomelsmajordomsdel’in- fernpreparenelviatgedelacas- tadominantqueestraslladaràa laCasad’estiudelMascleCabró de Cervera, des d’on atendran les vacances infernals. La idea de fer la cançó de l’Aquelarre va sortir de manera espontània, no buscada. Una aposta entre el grup i membres de l’organització de la festa. Ambl’embranzidadelrepten’ha sortitaquestapeçamusicalque, a partir d’ara, acompanyarà l’Aquelarre. Arreldelacançósen’hapro- duït el videoclip de l’Aquelarre: L’Infern se’nva devacances. Ka- yoMalayo,DiablesCarranquers, BandTokades, Sound de Secà, Bombollers, Geganters, actors i actrius d’AleaTeatre, GreppTe- atre i altres actors cerverins, hi han participat. ElsKayoMalayograven elvídeoclipdelafesta S’anomena ‘L’infern se’nva devacances’ Imatge de l’enregistrament del vídeo de la cançó de l’Aquelarre AQUELARRE Aquestany tocadirectora artística REDACCIÓ. CERVERA SílviaPons,naturaldeMenorca icerverinadesdefaunsanys,és la primera dona que assumeix ladireccióartísticadel’especta- cle de l’Aquelarre en 36 edi- cions. Sílvia Pons, que en la se- vatascaprofessionalcombinael món lingüístic, literari i audiovi- sual, és llicenciada en Filologia Catalana i en Comunicació Au- diovisual, actualment és pro- fessora a la UdL. ElMascle Cabróestrena Casad’Estiu REDACCIÓ. CERVERA L’Aquelarre és una festa mul- titudinària, no apta per als que no estan disposats a perdre’s en les aglomeracions. Per això, per primera vegada s’ha posat en marxa una iniciativa que en permetrà gaudir d’una forma “descansada”.EstractadelaCa- sa d’Estiu del Mascle Cabró, un espaihabilitatpera300afortu- nats per tal que puguin veure l’espectacle còmodament, sen- se patir pels diables o la gent. L’Aquelarretjaéstotun adolescentamb15anys La cercavila se celebrarà dissabte a la tarda REDACCIÓ. CERVERA Lesbruixesibruixots,cuques,ti- telles, xanquers, tabals i diables tornaranaserelsprotagonistes del’AquelarretinfantildeCerve- ra.Comjaéshabitual,idesdefa 15 anys, la setmana prèvia a l’Aquelarre, el Centre Municipal deCulturadeCerveraorganitza els tallers de l’Aquelarret, on els nens i nenes aprenen a manipu- lar els elements que faran sortir a la cercavila infantil de dissab- te a la tarda. En la cercavila, un acte que any rere any congrega més públic de totes les edats, hi participen els nens i nenes que fan els tallers, el grup infantil dels Bombollers, la Colla infan- til dels Diables Carranquers, i la Colla infantil dels Dimonis de Montblanc, com a convidada.
 8. 8. BONDIA DIJOUS, 29 D’AGOST DEL 2013 08 COMARQUES REDACCIÓ. ALCARRÀS Alcarràscelebradesd’ahirifins diumenge la Festa Major d’Es- tiu. La Regidoria de Festes ha programat uns 40 actes per a totselspúblicsdurantels5dies de festes. De fet, l’Ajuntament manté un anymés aquests 5 di- es, així com la qualitat i quanti- tatd’actesgràciesadosfactors: la implicació del teixit associ- atiu de la vila a l’hora d’organit- zar actes i participar com a vo- luntaris en la logística, i l’ajuda d’empresesinegocisdelavilaa través de donacions econòmi- ques o el finançament d’actes. El Regidor de Festes, Santi Pelegrí, ha volgut destacar que estractad’unaFestaMajormolt popular, on tots els actes són gratuïts, excepte el concert de diumengedelarevelaciódeljazz catalàAndreaMotisiJoanCha- morro Quartet, que és de 10 €, l’anticipada, o 15 a guixeta. Pe- legrítambéhavolgutdestacarla Festa de les Penyes, amb 21 grups que organitzaran activi- tats al recinte de l’entorn del Mercat. Les penyes duen a ter- medurantaquestsdiesdiferents actes festius que congreguen a 5diesdeFestaMajoraAlcarràs L’Ajuntament programa fins a una quarantena d’actes L’exposició ‘Alcarràs Abans i Avui’ es pot veure durant la Festa Major AJUNTAMENT D’ALCARRÀS un nombrós públic.També cal destacarlaFestadelesCasso- les, el dissabte, que s’emmar- quen en el concurs cluinari Lo Cullerot, a la qual ja hi ha ins- crites 1.200 persones. Els in- gredients que s’hauran d’uti- litzaraquestanysónlallonga- nissa i l’albergínia. ARTISTES I GRUPS DE PRESTIGI Lesprincipalsatraccionsde laFestaseranl’espectacleper a infants i també adults del clown Marcel Gros, el dijous a Lo Casino; el ball i homenatge a la gent gran amb la prestigi- osaorquestraMontgrins,eldi- vendresales20h(preusimbò- lic d’1 €); el concert de la Tro- ba Kung-Fú, el divendres al recintedelesPenyes;oelcon- cert d’ Andrea Motis i Joan ChamorroQuartet,eldiumen- ge dia 1 a Lo Casino (preu de l’entrada anticipada 10 € i a guixeta 15). Correfocs, cerca- viles i desfilades de gegants... completaran una festa que ja és un referent al Baix Segre. Alcarràs retallaendos anysun30% elseudeute REDACCIÓ. ALCARRÀS L’equip de govern de l’Ajunta- ment d’Alcarràs ha aconseguit en els dos anys de mandat mu- nicipal situar-se per sota del lí- mit legal d’endeutament que marcalaLleidePressupostosde l’Estat i que situa aquest topall en el75%. Així doncs, el consis- tori alcarrassí ha rebaixat el seu deuteviu, a 30 de junyde 2013, finsun74%,unpuntpersotadel que marca la llei. Cal tenir en comptequeal2011,aquestdeu- te -que indica el percentatge d’endeutament sobre les recur- sos propis- se situava al 104%. L’alcalde, Miquel Serra,diu que es tracta d’una gran fita. Neixenels‘Caminsde FruitaDolçaalSegrià’ REDACCIÓ. LLEIDA Aitona dóna dissabte la sortida ala1aediciódelsCaminsdeFrui- taDolçaalSegrià,queconvidaa acostar els pobles productors d’aquestafruita.Desprésd’Aito- naesfaràaAlcoletge,Torresde Segre, Alguaire i Alfarràs. REDACCIÓ.TÀRREGA FiraTàrrega destinarà enguany per primera vegada el 5% de la recaptació de taquilla dels seus espectaclesdepagamental’ad- quisiciódeproductesperalMa- gatzem d’Aliments Solidaris del municipi. El certamen interna- cionald’artsescèniques,quetin- dràllocalacapitaldel’Urgelldel 5al8desetembre,voldonarsu- port així a les famílies més vul- nerables i que pateixen una si- tuació econòmica precària, i ho famitjançantelbancd’aliments que gestionen conjuntament el consistori i els Serveis Socials d’Atenció Primària (SSAP) amb distribució per part de Creu Ro- ja Urgell. Enaquestsentit,durantlase- gona quinzena de setembre Fi- raTàrrega adquirirà amb els in- gressosdel5%delataquillalots de productes com oli, formatge illet,osiguielscomestiblesmés escassos dels que aporten els excedents de la Unió Europea i que són de primera necessitat. ElgerentdeFiraTàrrega,Ori- olMartí,hamanifestatqueamb aquesta acció el certamen gua- nyaunvessantsolidariidecom- promís amb la societat. A la ve- gada,haafegitMartí,FiraTàrre- ga contribueix a divulgar la tas- cadelsbancsd’alimentsdelpaís i a conscienciar la ciutadania. Per la seva part, la regidora d’Acció Social, Josefina Berna- des, ha agraït aquest gest de col·laboració des de l’àmbit cul- turalambelsmésdesfavorits.El Magatzem d’Aliments Solidaris deTàrrega atén una mitjana de 130famíliescadames,xifraque suposa un total de 520 benefi- ciaris. FiraTàrregadestinarà el5%delsingressosde taquillaafinssolidaris En concret, al Magatzem d’Aliments Solidaris del municipi ‘Caçat’amb 8.500€en joiesalcotxe REDACCIÓ. LA FARGA DE MOLES LaGuàrdiaCivilvaenxampardi- marts un home que volia entrar a l’estat espanyol amb diverses joiesquehaviaadquiritaAndor- ra, valorades en uns 8.500 eu- ros, sense declarar-les. El van aturar al recinte duaner i li van trobar 3 rellotges de 5.000, 1.500 i 1.300 euros, a més d’un braçalet, una polsera i un collar. Tallateltúnel deVielhapel focd’uncamió ACN. VIELHA LacarreteraN-230,al’alturadel Túnel deVielha,va estar tallada durant gairebé mitja hora, ahir al matí, per un camió incendiat. Lacirculacióvaquedarinterrom- puda en tots dos sentits de la marxa entre les 8.18 hi les 8.41 hores. Dues unitats dels Bombers van intervenir per retirar el ve- hicle després de veure que treia fum i de confirmar, posterior- ment, que estava incendiat. Borgesfitxa aturatspera manteniment REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES L’Ajuntament de les Borges ha contractat a 3 persones atura- des per realitzar tasques de manteniment,netejaicondicio- namentdelsespaispúblicsijocs infantilsdelmunicipi.Aquestti- pus de contractació, que té lloc per 1r cop a Borges, permetrà executar projectes durant els propers 6 mesos. Tots tres són veïns de les Borges Blanques.
 9. 9. BONDIA DIJOUS, 29 D’AGOST DEL 2013 09 LES BORGES BLANQUES PUBLICITAT TotapuntalesBorgesperunanova ediciódelasevaFestaMajord’Estiu La capital de les Garrigues recupera un dia d’actes festius i torna a les 4 jornades habituals de gresca REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES El grup català de rumba La Pe- gatina serà el gran protago- nistadelaNitdeRockdelaFes- taMajordelesBorgesBlanques, la nit del dissabte, en un con- cert gratuït que tindrà lloc a la Plaça Europa. Els barcelonins, quepresentaranelseuúltimtre- ball (Eureka!) a partir de la una delamatinada,compartirancar- tellambelgrupdeversionsTrà- fic. D’altra banda la música fes- tivadeLaTerrassetadePreixens sonarà dilluns a la nit a la zona de Penyes, on el grup presenta- rà el seu segon disc (Rapinyai- res), un treball que compta amb col·laboracionsespecials,comel Petit de ca l’Eril, el mallorquí Tomeu Penya i Quico Pi de la Serra, que participa en una ver- sió de la seva cançó Si els fills de puta volessin. La Festa Major, però, arren- carà ja demà amb el tradicional parc aquàtic amb inflables les piscines, una jornada que tam- bé servirà per tancar el recinte fins l’anyvinent. La novetat pe- ròarribaràamitjanit,ambl’obra de teatre Pararapapa, de Mòni- ca Pèrez i Jordi Ríos, una diver- tida comèdia sobre la pater- nitat,ielballalaplacetadelTer- rall, amb el grup Cocktail. La gresca també arribarà a la zona de les penyes amb la Nit del Jo- vent, on actuarà el DJ Luka Ca- ro acompanyat d’espectacles i animació com ballarines, xan- ques, malabars amb foc, confe- ti i sorteig de regals. Dissabtealmigdiatindràlloc la proclamació de la Pubilla i l’Hereu de les Borges, i de la Pubilleta i l’Hereuet, una tradi- ció que s’ha recuperat enguany, mentre que a la tarda el Centre Cívic acollirà el lliurament dels premisOliverad’Orielpregóde Festa Major. A les set de la tar- dacomençaràla31aTrobadade Gegants, un dels plats forts del Les Basses del Terrall acolliran una nova edició del Concurs de Barques AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES programad’actes,queesperare- unir 1.500 participants d’arreu deCatalunyaamb140gegants. L’acteinclouràunacercavilaamb els mateixos gegants, grallers i correfocsalaplaçaConstitució. Així, les Borges recupera un diad’actesfestiusitornaales4 jornadeshabitualsdegrescadu- rant les quals es concentraran tots els actes i espectacles, la majoriadecarrer.L’últimajorna- da,eldimarts3desetembre,tin- drà lloc el Dia del Poble i del Terrall, una iniciativa que apos- ta per la participació ciutadana. Pelquefaalsactesdediumen- ge i dilluns tindran lloc majori- tàriamentalcarrer,jaquecom afirma la regidora de Joventut Maria Fusté, “enguany s’han prioritzat els espectacles i les actuacions de caire folklòric i popular, pensats per a què en pugui gaudir tota la família”. Així, el programa inclou diu- menge la cercavila de Bandes de Cornetes i Tambors (11.00h),l’espectacledemàgia i les sardanes al Terrall (12.00h), l’esbart dansaire (19.00h)ilaxaranga(20.00h), i dilluns les titelles al Terrall (12.00h), les sardanes (12.30h) i el grup d’animació (19.00h).Lafestatambéincor- poraràactesjaclàssicscomla Cursa d’Ornis, el Concurs de PescaalesBassesdelTerralli el Concurs de Barques. DIUMENGE I DILLUNS, ACTES MÉS ‘FAMILIARS’
 10. 10. BONDIA DIJOUS, 29 D’AGOST DEL 2013 10 LES BORGES BLANQUES SALUTACIÓ DE LA COMISSIÓ DE FESTES DE LES BORGES BLANQUESSALUTACIÓ DE L’ALCALDE DE LES BORGES, ENRIC MIR Benvolguts i benvolgudes, com cada any enaquestesda- tes rebem la nostra Festa Major. Aquest any, lasituació municipalenspermetatendrela petició d’un bon nombre de bor- gencs i borgenques per a recu- perar els actes festius del darrer dia, gràcies sobretot a la bona feina, la il·lusió i la responsabili- tat de tots els que es preocupen de preparar-la. Els integrants de la Comissió deFestessihantornatadedicar a consciència, per aconseguir quegransipetitslapugueugau- dirdevalent.Hansabutadaptar les activitats previstes a les cir- cumstàncies actuals i, sense re- nunciar a la qualitat dels espec- taclesidelsgrupsquehipartici- paran,s’hafetungranesforçper mirar de no estirar més el braç que la màniga. Gràcies també a lacomprensiódelsartistesidels organitzadors, disposem d’un programa excel·lent i a l’alçada del que la capital de les Gar- rigues ha de poder oferir a la se- va ciutadania i a tots els amics queenshivulgueuacompanyar. També em dec en nom de tot l’equipdegovern,d’agrairatots els treballadors municipals, in- closes els cossos i forces de se- guretat, la seva dedicació ja que tots plegats contribuïu aquests dies a fer possible la nostra Fes- ta Major i l’alegria de totes les persones que hi assistirem. Endarrerlloc,aprofitoaques- tes línies per transmetre el de- sigquegaudiutantcomussigui possible d’aquestes festes, tant nostres, tradicionals i històri- ques.Araésl’horaderetrobarels amicsdetotalavida,d’omplirels carrers i places d’il·lusió, per a gaudir plegats dels espectacles ideserelsmillorsamfitrionspos- sibles a tots elsvisitants que re- brem a les Borges. Estem con- vençuts que totes les novetats d’enguany,amésdelaXXXITro- badadegegants,grallersicorre- focs, la cursa d’ORNIS, els con- cursos de pesca i barques, el dia del Poble i delTerrall o el nostre popular castell de focs, entre d’altresgransactesquenouspo- deu perdre, contribuiran decisi- vament. Amicsiamigueshiesteucon- vidats,éslafestadetots.Queva- gi de gust i que comenci la Fes- ta Major 2013 de les Borges Blanques! Enric Mir i Pifarré Alcalde de les Borges Blanques Amics i amigues de les Bor- ges Blanques: Ja la tenim aquí!LaFestaMajor2013és a punt de començar i aquest anytornaavenirfarcidad’ac- tivitats culturals, lúdiques i festivesperaquetotsplegats puguem aparcar per una es- tona les dificultats i els pro- blemes, divertir-nos tots junts i gaudir del nostre po- ble. Com ja sabreu, aquest any recuperem els actes de l’últimdia,ihemintentatque aquestprogramaqueteniua les mans cobreixi totes les franges d’edat, amb una àm- plia oferta d’activitats cultu- rals i de lleure diverses, que manté les tradicions més ar- relades, però també s’obre a novestendènciesipropostes. Un anymés, des de la Co- missió de Festes hem inten- tat que ningú se’n senti ex- clòs i que tothom hi pugui participar, sent molt consci- ents que el pressupost no permet cap excés. Amb aquestaintenció,eldivendres tindrem el parc aquàtic a la piscina,teatreambl’obraPa- rarapapa i nit del jovent a la zona penyes amb Itenerant Open Air, i ball per als no tan joves alTerrall amb l’orques- ta CockTail. Pel que fa al dissabte, aquest any hi haurà jocs de fustaperalamainada,sarda- nes amb la cobla Lo Castell, i un dels nostres plats forts, la XXITrobadadegegants,gra- llers i correfocs, amb més de 140 gegants i 1.500 partici- pants d’arreu de Catalunya. Alatardaialvespretornarem a ballar, i arribarem fins a la matinadaambelsconcertsde rock de la Pegatina iTràfic. Eldiumengeseràeldiade la màgia per als més petits, amb un altre dels nostres gransclàssics,elXXXVICon- curs de Sardanes amb la Co- blaMontgrins.Nofaltaranel ConcertdeTarda,nielsBalls de Tarda i Nit, però tampoc l’esbartdansaireRenaixença, nilaxarangaperlaciutat,pe- rò el que que no podia faltar és una de les activitats més divertides, la Cursa d’Ornis. La nit acabarà, segurament tard, a la zona de penyes i al concertdeversionsdelPave- lló-Envelat. De cara al dilluns, tornem alsclàssicsambelConcursde Pesca de les Basses del Ter- rall, que comparteix cartell amb les titelles per a la quit- xalla,lessardanesielconcert, ball de tarda i nit amb Nueva Etapa.Tambétindremunaal- tre plat fort, la Cursa de Bar- quesalTerrall,alaquesegui- rà una altra important nove- tat, el CorreBars pels carrers de les Borges i tornarem a clourelajornadaalazonade penyesambLaTerrassetade Preixens i República Ska. Eldimarts,darrerdiacele- brarem una altra novetat, el Dia del Poble i delTerrall, on hi farem una gimcana popu- larperapetitsigrans,unaac- tuació de jazz, un dinar po- pular i un sopar del jovent, o el II Campionat de Tennis Taula.També hi haurà un es- cala en hi-fi a la Plaça, ball de tarda i nit, amb el tradici- onal Castell de Focs i les ac- tuacionsdelsgrupsielsDJlo- cals a la zona de Penyes. Finalmentnomésensres- ta agrair a l’equip de govern, als treballadors de l’Ajunta- ment,alsgrupsiartistesque participen la seva implicació per fer-la possible. Esperem que us entretingui i divertei- xiiqueenshipuguemtrobar tots. Bona Festa Major 2013 de les Borges Blanques! Comissió de Festes de les Borges Blanques
 11. 11. BONDIA DIJOUS, 29 D’AGOST DEL 2013 11 LES BORGES BLANQUES PUBLICITAT LaborgencaPatríciaPadróguanyael ConcursdeCartellsdelaFestaMajor La jove borgenca de 19 anys Patrícia Padróva triar el tradicional correfocs com a temàtica central REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES La guanyadora del Concurs de CartellsdelaFestaMajordeles Borges Blanques d’enguany va serPatríciaPadróGòdia,unajo- ve borgenca de només 19 anys, estudiantdeDissenyiArtsGrà- fiquesal’EscolaOndaradeTàr- rega. El cartell guanyador, presen- tat sota el pseudònim Gamma, destaca per la seva tonalitat ta- ronjaqueescenifical’esclatdels focs dels diables, un dels actes més esperats i que acostuma a aplegar més gent. Padró, que rebrà 200 euros de premi, veurà el seu cartell exposatjuntamentamblaresta d’obres presentades en una mostraquetéllocdurantaques- ta Festa Major a l’emblemàtic Espai Macià. L’alcalde de les Borges Blan- ques, Enric Mir; el tinent d’al- calde i regidor de Cultura, Fran- cesc Macià; dos representants de la Comissió de Festes i el dissenyadorgràficJaumeClaret, vanformareljuratd’aquestcon- curs en el què hi han pres part finsauntotaldesetparticipants. UN CARTELL CENTRAT EN EL CORREFOCS Mir ha destacat “que el car- tell guanyador s’hagi centrat en els correfocs, una de les activi- tats més multitudinàries i que compten amb una tradició més llargaalesBorges,jaquesece- lebrajuntamentambelsgegants i els grallers”. ELS ACTES DE ‘FOC’ A LA FESTA MAJOR Precisamentienrelacióamb la temàtica del cartell guanya- dor, el castell de foc que marca- ràelfinaldelesfestestindràlloc eldimartsadosquartsdedotze de la nit. Altres actes vinculats amb el focseranl’encesadelatradicio- naltracadeFestaMajor(dissab- te 31, a les 12 del matí, a la Pla- ça), l’entrada dels correfocs a la Plaça (dissabte 31, cap a les 7 delatarda).També,iambmotiu de lacelebració dels 25 anys del grup de diables Recerca, tindrà lloc el bateig d’un nou gegant (dissabte, 31, a dos quarts de dotze del matí). Al concurs s’hi van presentar 7 aspirants La guanyadora del certamen rebrà 200 euros com a premi Exposició de tots els cartells participants La mostra es pot veure durant aquesta Festa Major a l’Espai Macià AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES Presentació del cartell guanyador de la Festa Major de les Borges 2013
 12. 12. BONDIA DIJOUS, 29 D’AGOST DEL 2013 12 LES BORGES BLANQUES FESTA MAJOR DE LES BORGES BLANQUES 2013 - 30 I 31 D’AGOST, 1, 2 I 3 DE SETEMBRE - PROGRAMA D’ACTES DIVENDRES, 30 D’AGOST 11.00h PARC AQUÀTIC. Pis- cinesmunicipals.Entradagra- tuïta. 12.00h REPIC DE CAMPA- NES, a càrrec de l’Escola de Campaners de les Borges Blanques. 19.00h SEGON REPIC DE CAMPANESanunciantlaFes- ta Major, a càrrec de l’Escola de Campaners de les Borges Blanques. 21.00h PARTIT DE FUTBOL entre el Borges (2a Catalana) i el Balaguer (1a Catalana). Entrada gratuïta. 23.40h TEATRE AMB L’OBRA ‘PARARAPAPÀ’, al Pavelló-Envelat. Preu: 12 € (entrada anticipada, Ajunta- ment) i 15 € a taquilla. Entra- da gratuïta per als menors de 12 anys. A L’ACABAR EL TEATRE, BALLDEFESTAMAJORamb l’orquestra Cocktail, a la pla- ceta delTerrall. 00.30hNITDELJOVENTamb Itinerant Open Air, amb Luka Caro, un dels deejay’s revela- ció 2013. A la zona Penyes. DISSABTE, 31 D’AGOST 08.00 SEGON RECORRE- GUT DE CAÇA MEMORIAL FRANCESC RUÉ al camp d’entrenament de la Societat de Caçadors de les Borges. Seguidament,esmorzarpopu- lar. 10.00hTIRADA DE BITLLES IPETANCAalPasseigdelTer- rall. 11.30h REPIC DE LA TRAÇA I REPIC ELCANÓ DELSALÓ, a càrrec de l’Escola de Cam- paners de les Borges Blan- ques. 11.30h BATEIG D’UN NOU GEGANT amb motiu del 25è aniversari del grup de diables Recerca. 12.00h ENCESA DE LATRA- DICIONALTRACADEFESTA MAJOR a la plaça. ACONTINUACIÓCERCAVILA amb la Banda de Cornetes o Tambors de les Borges. 12.30hTITIROJOCSPERALA MAINAD, amb jocs de fusta pernensinotannens,alPas- seigdelTerrall.Entradagratu- ïta. 12.30h SARDANES amb la Cobla Lo Castell, als Jardins delTerrall. 13.00h PROCLAMACIÓ DE LA PUBILLA, HEREU, PUBI- LLETA I HEREUET DE LES BORGES BLANQUES 2013, als Jardins delTerrall. 16.00hPARTITAMISTÓSDE BILLARATRESBANDESen- treelsequipsdelasocietatBi- llar Coral Colón de Sabadell i elClubBillarBorges,alesins- tal·lacionsdelClubBillarBor- ges (Pavelló Francesc Macià, primer pis). Entrada gratuïta. 17.00h PLANTADA DE GE- GANTS,alPasseigdelTerrall. 18.00h REPIC DELS GE- GANTS I ESTRENA DEL RE- PIC DANSA DELS NANS, a càrrec de l’Escola de Campa- ners de les Borges Blanques. A CONTINUACIÓ LLIURA- MENTDELSPREMISOLIVE- RA D’OR I PREGÓ DE FESTA MAJOR, A CÀRREC DE JO- SEPMARIASOLÉISABATÉ, al Centre Cívic. 18.30h ENTRADA DELS GE- GANTS I GRALLERS a la pla- ça Constitució. A CONTINUACIÓ ENTRADA DELS CORREFOCS, a la Pla- ça. 20.30hBALLDETARDAamb l’orquestra Junior’s, al Pave- lló-Envelat. 00.30h BALL DE NIT amb l’orquestra Junior’s, al Pave- lló-Envelat. 01.00hNITDEROCK,ambels grups La Pegatina i Tràfic, a la plaça Europa. DIUMENGE,1DESETEMBRE 11.00hCERCAVILAdelaBan- da de Cornetes i Tambors de les Borges per tota la ciutat. 11.30h MAG SELVIN per als petits, als Jardins delTerrall. 12.00hMISSAMAJORal’es- glésia parroquial. 12.30h XXXVI CONCURS DE COLLESSARDANISTESamb laCoblaMontgrins,alPasseig delTerrall. 17.30h CONCERT DE FESTA MAJORamblaCobla-orques- tra ELS MONTGRINS, al Pa- velló-Envelat. 19.00h ESBART DANSAIRE RENAIXENÇA, a la plaça Constitució. 20.00h XARANGA amb el grup Bandarra Street Orkes- tra, sortint des de la placeta delTerrall. 20.30hBALLDETARDAamb l’orquestra Els Montgrins, al Pavelló-Envelat. 22.30h ORNIS, sortint de la placeta delTerrall. 00.30h CONCERT amb el grup Mondo Loco i Dj Men- do, a la zona Penyes. SEGUIDAMENT BATUCADA amb el grup Pim Pam Dale Maraca. A CONTINUACIÓ CONCERT amb el grup de versions Rag- gatunning,alPavelló-Envelat. DILLUNS, 2 DE SETEMBRE 08.00h CONCURS DE PES- CA a les Basses delTerrall. 12.00hTITELLESperalsmés petits (Pinotxo a l’aventura), als Jardins delTerrall. 12.30h BALLADA DE SAR- DANESamblacoblaVentsde Riella. A continuació, en mo- tiudel15èaniversaridelaCo- lla Brut Natura, oferiran un vermut a tots els assistents. 17.30h CONCERT DE FESTA MAJORambl’orquestraNue- va Etapa, al Pavelló-Envelat. 18.30h CONCURS DE BAR- QUES, a Basses delTerrall. 19.30h GRUP D’ANIMACIÓ BUGUI-BUGUI, sortint de la Biblioteca. 20.30hBALLDETARDAamb l’orquestaNuevaEtapa,alPa- velló-Envelat. 23.00h CORREBARS pels carrers de la ciutat. 23.00h CANTADA D’HAVA- NERES amb el grup Bergan- tí, a la Plaça. 00.30h BALL DE NIT amb l’orquestra Nueva Etapa, al Pavelló-Envelat. A CONTINUACIÓ DEL COR- REBARS CONCERT amb La Terrasseta de Preixens i Re- públicaSka,alazonaPenyes. DIMARTS, 3 DE SETEMBRE 11.00hGIMCANAperalsmés petits, als Jardins delTerrall. 12.00h JAZZ amb Miratjazz, als Jardins delTerrall. 13.30hDINARPOPULAR,als Jardins delTerrall. 16.00h II CAMPIONAT DE FESTA MAJOR DE TENNIS TAULA. 19.00h ESPECTACLE D’EN- TITATS(ESCALAENHI-FI),a la Plaça. 20.30hBALLDETARDAamb l’orquesta Intermelody. 21.30h SOPAR DEL JOVENT, a la zona Penyes. Preu: 10 €. 23.30h GRAN CASTELL DE FOC. 00.00h BALL DE NIT amb l’orquestraIntermelody,alPa- velló-Envelat. A PARTIR 12 NIT CONCERT amb els grups Last Disaster, TheAssclatsiMoreOver,ala zona Penyes. A CONTINUACIÓ DJ SALVA. PUBLICITAT PUBLICITAT
 13. 13. BONDIA DIJOUS, 29 D’AGOST DEL 2013 13 ACTUALITAT/ESPORTS AGÈNCIES. DAMASC Elprimerministresirià,Waelal- Halqi,vaadvertirahirqueelseu paísesconvertiràenun“cemen- tiri dels invasors” iva acusar els Estats Units i els seus aliats d’utilitzar “arguments falsos” pertaldejustificarunainterven- ció militar. Davant la possibilitat d’una intervenció militar, Al-Halqi va dir als governs que estudien Damascamenaçaque Síriaesconvertiràenun “cementirid’invasors” Mentre l’ONU debat si cal una intervenció militar al país Lapropostahaviaestatanun- ciada personalment aTwitter el primer ministre britànic, David Cameron: “Sempre hem dit que volíem que el Consell de Segu- retatdel’ONUassumeixilesse- ves responsabilitats amb Síria. Avui tenen l’oportunitat de fer- ho”. El premier va dir que “la Gran Bretanya ha redactat un esborranyderesoluciócondem- nant l’atac”. aquesta opció que el país “no s’espantarà per les seves ame- naces colonialistes i cap força del món podrà vèncer-la”. Mentrestant, els15membres del Consell de Seguretat de l’ONU debatien la proposta del Regne Unit per atacar Síria al considerar que el règim de Bai- xar al-Assad va utilitzar el pas- sat21d’agostarmesquímiques contra els civils. Rajoyesvacomprometre arespondrepassatl’estiu AGÈNCIES. BARCELONA El portaveu del Govern i conse- ller de Presidència, Francesc Homs,diuqueelpresidentespa- nyol, Mariano Rajoy, esva com- prometreacontestarlacartade Mas després de l’estiu. Detingutunprofessora l’Índiaperviolar14nenes AGÈNCIES. NOVA DELHI Un professor i encarregat d’una residènciaestudiantild’uncol·le- gi privat va ser detingut per su- posadamentviolar14nenesdu- rantelsúltimstresanysal’estat d’Arunachal Pradesh, a l’Índia. Encarahihaenpessetes 1.700milionsd’euros AGÈNCIES. MADRID Els espanyols conserven uns 1.700 milions d’euros en pesse- tes, segons el Banc d’Espanya. Elmespassat,elsespanyolsvan canviar 2 milions d’euros, 333 milions de pessetes. LaSerradelMontsanttornaatenirllúdrigues Han detectat a Margalef, al Priorat, un exemplar de llúdriga comuna.Aixídoncs,aquestanimaltornaalaSerradelMont- sant 25 anys després de desaparèixer-hi. Wertaugmentaun20%el pressupostperabeques El ministre sosté que és el “més alt de la història” AGÈNCIES. MADRID El ministre d’Educació, José Ig- nacio Wert, va explicar ahir que elpressupostdebequespelpro- per curs és de 1.417,54 milions d’euros, el que suposa un incre- ment del 20% respecte a exer- cicis anteriors, “el pressupost més elevat de la història, tant en termes relatius com abso- luts”, segons el ministre. Wertesvadefensaraixídeles crítiques de l’oposició i el món educatiu pel nou reglament de beques pel curs 2013-2014 aprovat el 2 d’agost pel Consell de Ministres. L’acusen d’acabar ambelprincipid’igualtatd’opor- tunitats. El ministre s’ha aferrat a l’augment pressupostari per afirmar que aquesta crítica “no reflecteix la realitat”. AGÈNCIES. BARCELONA El Barça es va endur la Super- copadesprésd’empatarazeroa casaenunpartitmoltintensifer bo l’empat a 1 del Calderón. Tot i que el Barça va sortir al camp per primercop en aquesta temporadaambMessiiNeymar com a titulars, els de Simeone van plantejar el partit de mane- ra molt similar al Calderón, amb unateranyinaquenodeixavaju- gar als de Tata Martino. Els mi- nuts se succeïen i les ocasions erenescassesperambduesban- des,mentreelsmatalassersana- venendurinteljocperevitarque els blaugrana trenessin el seu jestil de tocar i tocar. De fet, l’ocasió més clara de laprimerameitatlavantenirels visitants, amb un gran xut d’Ar- daTuramiunaencaramilloratu- rada de Víctor Valdés (m. 42). A la segona meitat els ma- drilenysvandeixarelcatenaccio i van avençar les línies, consci- entsqueel0a0elsdeixavasen- se Supercopa. Amb un Barça ElBarçasuaperassolir laSupercopad’Espanya El partit acaba 0 a 0 i fa bo l’empat a 1 assolit al Calderón Neymar remata amb el cap superant la defensa de Juanfran desorientat,arribarienlesprime- res ocasions, com una bona re- matada de Villa, rebutjada per Valdés. El Barça no acabava de rutllar i Pedro va entrar en el lloc d’un desaparegut Alexis i el Barça guanyava en profunditat i s’acostava perillosament a la porteria de Courtois. El partit també s’escalfava i a 10 minuts delfinalLuizFiliperebiarojadi- recta per agredir Alves. A 2 mi- nuts del final, Messi fallaria un penal estavellant la pilota al pal imantenintl’emoció,encaraque el marcador no es mouria. Dossolsonins,elsúnicscatalansal’HauteRoute Els solsonins Jordi Viladrich i Pere Roca són els únics cata- lans que participaran a la primera Haute Route Pirineus, una prova cicloesportiva de750 quilòmetres. Mollerussa, seudel4t Ral·lideTerra REDACCIÓ. MOLLERUSSA Mollerussa acollirà demà i dis- sabte 31 el 4t Ral·li Pla d’Urgell, que per primer cop puntuarà pel Campionat d’Espanya, fet que fa que la ciutat sigui l’única capitallleidatanaqueacull2pro- ves de campionats estatals d’aquest esport, segons va ex- plicarahirl’alcalde,MarcSolso- na, durant la presentació del campionat,quecomptaràambla participacióde57pilotsvinguts de diversos indrets d’Espanya. LaReial,ala fasedegrups deChampions AGÈNCIES. DONOSTI La Reial Sociedad esva classifi- car per a la fase de grups de la Champions League en tornar a vèncerl’OlympiquedeLiónova- ment per 2 a 0, en aquest cas ambsenglesgolsdelmexicàVe- la. Ahir també es van classificar per a la fase de grups de la Champions el Milan -que va eli- minarclaramentelPSV Eindho- ven de Cocu-, el Zenit de Sant Petersburg, el Celtic Glasgow i el Viktoria Plzen txec.
 14. 14. BONDIA DIJOUS, 29 D’AGOST DEL 2013 14 PROPOSTES Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Tancat per vacances fins l’1 de setembre. Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 Tancat per vacances fins l’1 de setembre. Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es Niños grandes 2 (+16). 16.30, 18.30, 20.30, 22.30, •00.30 Disparando a perros (s/c). 22.20, •00.30 Gru mi villano favorito 2 (apta). 16.45, 18.40, 20.30 Aviones (apta). 16.30, 18.30, 20.30, 22.30, •00.30 Guerra mundial Z (+16). 16.00, 18.05, 20.15, 22.25, •00.30 Pacific Rim (+16). 16.20, 19.15, 22.00, •00.25 Els Barrufets 2 (apta). 16.15, 20.20 Los Pitufos 2 (apta). 18.15, 22.20, •00.20 El llanero solitario (+7). 16.10, 19.00, 22.00 Elysium (+16). 16.00, 18.10, 20.20, 22.25, •00.30 Expediente Warren: The conjuring (+18). 16.05, 18.10, 20.20, 22.25, •00.30 Lobezno inmortal (+12). 16.40, 19.15, 22.00, •00.20 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es El último concierto (apta). 15.10, 17.00, 18.50, 20.40, 22.30 Una canción para Marion (apta). 15.00 Hannah Arendt (+7). 17.00 La mejor oferta (+7). 18.50 Tu & yo (+12). 20.55 Después de mayo (+16). 22.45 Renoir (+16). 15.10, 18.15 La bicicleta verde (+apta). 16.35 Lo que el día debe a la noche (+7). 20.00 Llévame a la luna (+7). 22.45 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Elysium (+16). °11.45, °13.45, 15.45, 17.45, 19.45, 21.45, •23.45 Elysium (+16). °12.45, °14.45, 16.45, 18.45, 20.45, 22.45 •00.45 Guerra mundial Z (+16). °11.45, °13.55, 16.05, 18.15, 20.25, 22.35 Guerra mundial Z (+16) (3D). 19.50, 22.05, •00.15 Planes (Aviones) (apta). °12.00,°15.00, 16.45, 18.30, 20.15, 22.00, •23.40 Planes (Aviones) (apta) (3D). °11.40, 16.10 Planes (Aviones) (apta) (HD). °13.25, 17.55 Ahora me ves... (apta). °11.30, °13.40, 15.50, 18.00, 20.10, 22.20, •00.30 Expediente Warren: The conjuring (+18). 20.25, 22.30, •00.35 Los Pitufos 2(apta). °12.10, °14.10, 16.25, 18.25 Els Barrufets 2 (apta). °11.35, °15.15, 17.10, 19.05 Niños grandes 2 (+16.) 20.55, 22.45, •00.40 Gru, mi villano favorito 2 (apta). °12.30, 16.40 Gru, el meu dolent preferit 2 (apta). °14.50, 18.30 La mejor oferta (+7) 20.20, 22.30, •00.45 Monstruos University (apta) °11.50, °14.00, 16.15, 18.10 Exorcismo en Georgia (+16). 20.10, 22.10, •00.10 El llanero solitario (+7). °12.25,°15.10, 17.55, 20.40, •23.25 El llanero solitario (+7). °11.30, °14.15, 17.00, 19.45, 22.30 El llanero solitario (+7). °13.20, 16.05, 18.50, 21.25, •00.20 Red 2 (+16) (3D). °12.00, °14.10, 16.20, 18.30, 20.40, 22.50, •01.00 Juerga hasta el fin (+16) (HD). °12.00, °14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, •00.00 Pacific Rim (+16). °12.30, °15.00, 17.30, 20.00, 22.30 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com Cazadores de sombras (+12). Dv: 22.30; ds: 17.45, 20.10, 22.30; diu: 17.45, 20.10; dl: 19.15, 22.15 Epic: El mundo secreto (apta) (3D HD). Dv: 22.30, ds: 20.00; diu: 18.00; dl: 22.15 Epic: El món secret (apta) (HD). Ds: 18.00, 22.30; diu: 20.00; dl: 19.15 Un pedacito de cielo (apta). Dv: 22.30; ds: 18.20, 22.30; diu: 18.20; dl: 22.15 Hanna Arendt (+7). Ds: 20.20; diu: 20.20; dl: 19.15 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Epic: El mundo secreto (apta). Dv: 22.30; ds: 19.15, 22.30; diu: 18.00, 20.00, 22.00; dl: 19.15, 22.15 Un pedacito de cielo (apta). Dv: 22.30; ds: 22.30; diu: 20.15, 22.15; dl: 22.15 El llanero solitario (+7). Ds: 19.15; diu: 17.30, dl: 19.15 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.com Los Pitufos 2 (apta). Dv: 22.15; diu: 17.30, 19.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com Pacifim Rym (+12). Ds: 19.15; diu: 17.30; dl: 22.15 360 Juego de destinos (+16). ds: 22.30; diu: 20.00 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 65 24 99. www.circusa.com Elysium (+16) (HD). Ds: 22.30; diu: 19.30; dl: 22.15 Avions (apta) (HD). Dl: 19.00 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com Un pedacito de cielo (apta). Dv i ds: 22.30; diu: 20.00 Lobezno: Inmortal (+16). Diu: 17.30; dl: 19.15 Planell C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88. www.circusa.com Red 2 (+16). Dv: 22.30; diu: 18.30 Teatre Municipal Pg Àngel Guimerà s/n. Balaguer Tel.: 97 3 44 52 52. www.circusa.com Expediente Warren: The conjuring (+12). Dm: 22.00 Cinemes Exposicions Catalunyabombardejada Museu de la Noguera. Balaguer. Fins a l’1 de setembre. L’exposicióésunamostraproduïdapel MemorialDemocràticdelaGeneralitat de Catalunya que recorda les més de cinc milvíctimes mortals i els milers de ferits a conseqüència dels bombarde- josdurantlaGuerraCivil,iendestacala resistènciaciutadanadavantl’atacindis- criminat i sistemàtic a nombrosos mu- nicipiscatalansallunyatsenaquellmo- ment del front de guerra. 80è aniversari del Parlament de Catalunya Sala Montsuar de l’IEI. Lleida. Fins al 8 de setembre. ElPallarsil·luminaCatalunya Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà. Sort. Fins al 8 de setembre. Exposició itinerant que commemora el centenari de les hidroelèctriques al Pi- rineucatalà.Endesahaceditdelseuari- xu històric, una trentena de peces a la mostra, que explica d’una manera di- vulgativa, el paper de les hidroelèctri- ques en la industrialització de Catalu- nya. Els invents del TBO i els seus dibuixants Biblioteca Pública. Lleida. Fins al 13 de setembre. Proximitat. Construcció d’un projecte fotogràfic col·lectiu Sala Gòtica de l’IEI. Lleida. Fins al 15 de setembre. Temps de canvis. Col·lecció Fundació Privada AAVC Museu d’Art Jaume Morera. Lleida. Fins al 29 de setembre. L’exposicióTempsdecanvismostraín- tegrament el cos principal d’aquesta Col·lecció,iunaselecciódegravatsdels autors més significatius, en un discurs que vincula la seva creació als més de 30 anys d’història de l’AAVC (fundada l’any1979)ialseupapercomaagentdel canvienmoltesdelestransformacions quedurantaquestextensperíodes’han produïtenl’entramatartísticdelnostre país.Tres dècades d’organització i llui- ta per millorar el reconeixement social i econòmic de l’artista, en defensa dels seus dretsidelalegislacióqueelsem- para,iperpoderparticipardirectament en el disseny i l’aplicació de les políti- ques culturals. Sota Foc. Fotografies de festes defocd’AnibalTrejo Museu Comarcal. Cervera. Fins al 29 de setembre. Mostradefotografiessobrelesfesteson elfocilapirotècniatenenunpaperdes- tacat. Les hortes històriques de Ponent Museu de l’Aigua. Lleida. Fins al 30 de setembre. ElMuseudel’Aiguaacullalcampament deLaCanadienseaquestaexposicióiti- nerant, després de la seva presentació alMolídeSantAnastasielpassat26de juliol. La mostra recull els treballs dels membres del Grup d’Estudis HortaRiu sobre l’horta de Lleida, centrats en la sèquia de Fontanet i en els seusvalors patrimonials, socials, etnològics i am- bientals.Presentafotografiesantigues, documentsinèditsiunaudiovisualsen- sorial. El cant i el crit de la terra Casa taller Cal Jòria. Belianes. Fins al 30 de setembre. Aquesta exposició és una mostra dels darrers treballs de l’artista multidisci- plinarJordiTraperho,queresideixaBe- lianesdesdel2009.L’artistahadesen- volupatlasevaobradesde1967al’ac- tualitat, en diferents períodes i llenguatges artístics, i ha realitzat més de 150 exposicions personals i col·lec- tives a nivell nacional i internacional. Taps, cubs, dits Centre d’Art La Panera. Lleida. Fins al 6 d’octubre. A partir d’una selecció de projectes ar- tístics coneixerem les diferents tècni- quesd’estampació.Descobriremquèes potdibuixarambtintesdecolorsutilit- zantdiferentsmotlles:segells,vegetals, fustes...També podreu deixar la vostra empremta participant en un taller en què es realitzaran impressions sobre paper, cartó o teixits. Interior/Exterior Centre d’Art La Panera. Lleida. Fins al 6 d’octubre. Aproximacióaladualitatialescontra- diccionsquegeneral’úsdelsespais.In- teriorfareferènciaaallòprivat,sagrat, impenetrable, a aquella porta que s’ha detravessarperviureunaexperiència. El públic en serà conscient i preveurà elsresultats.Exterior,ésentèscomallò públic,compartit,modificableirealfins que desapareix. L’experiència seràvis- cuda,elpúblicnoenseràconscient,iels resultats seran més imprevisibles. G. Carbó Berthold: Pintura-pin- turade2003a2013 Fundació Vallpalou. Lleida. Fins al 19 d’octubre. G. Carbó Berthold és un artista ferma- mentaferratalesbasesd’unartqueha anatmadurantlenta,peròininterrompu- dament. Seguint les paraules de la crí- tica d’art Mariona Seguranyes, diríem delasevaevolucióquehaestatpausa- daperòsegura.Vaserfidelaunaespè- cie de pseudofiguració -coneguda en elsanys60i70comaNovaFiguració- finsaladècadadels80,amblaqualva aconseguir èxits en certàmens com: el primer premi de pintura III Biennal In- ternacional d’Eivissa (1968); el primer premi de dibuix III Biennal Internacio- naldel’EsportenlesBellesarts,Barce- lona(1971);ol’únicpremidepinturaIV Biennal de Blanco i Negro, Madrid (1976).Noobstantaixò,elpuntd’infle- xió en l’obra de Carbó Berthold haurí- emdesituar-loaprincipisdels80;apar- tirdellavors,l’abstraccióseràinevitable- mentlaprotagonistadelsseustreballs. Tallers i cursos Taller de fotografia de correfocs Museu Comarcal. Cervera. A partir de les 18.00 hores. Primertallerdefotografiaespecialitza- daenaquestatemàticaambunasessió teòrica sobre tècniques, seguretat i postproducció.Acàrrec d’AnibalTrejo. Música Concert a la fresca Jardins del Segrià. Lleida. A partir de les 21.30 hores. ElgrupSideburnoferiràeldarrerconcert del cicle. Amb la gespa al cul Parc de laTranssegre. Balaguer. A partir de les 22.30 hores. Concert del cicle del duet format per Edurne López i Josep M. Porté i Jasp. Projeccions Cinema a la fresca Penelles. A partir de les 22.00 hores. Projecciódelapel·lículaIntocableenel marc de la Festa Major. Festes Majors Festa Major d’Agramunt. A partir de les 10.00 hores. Lajornadacomençaala25aPintadade Murals, però també inclou una exposi- ció de puzzles que es podrà visitar du- ranttotalacelebracióalaSaladeCon- ferènciesdelCasalAgramuntí;unaex- posició fotogràfica de Mònica Utgés a l’Ajuntament;unCampionatdeBadmin- ton Infantil (16.00h); el Campionat d’adults(17.00h);unacercavilaijocsja- ponesos i pregó de la Festa Major (18.30h);unacantadad’havaneresamb els grups Marinada i Boira (22.00h); i el posterior concert dels grups La Ter- rasseta de Preixens i Kinton Cloud. El dia acabarà amb Lo Xiringuito Goico. Festa Major d’Alcarràs. A partir de les 10.00 hores. La Pedalada pel Terme serà el primer acte del dia, precedit però d’una xoco- latada popular per agafar forces. A la tarda, el popular pallasso Marcel Gros oferirà el seu espectacle L’embolic (18.00h). Abans del concert de la can- tautora Montse Castellà (23.30h) tin- dràlloclacercavilaidesfiladadepenyes (22.00h). Festa Major del Palau d’Anglesola. A partir de les 12.00 hores. ElPalaudonaeltretdesortidaalaFes- taMajorambunamissasolemneenho- nor al seu patró, que comptarà amb l’acompanyament musical de la Cobla OrquestraRosaledaielcantdelsgoigs a càrrec de l’Associació de Dones. Sor- tint de missa es farà el pregó i una ba- lladadesardanes.Alatardahihauràun espectacle de circ per a la canalla (18.00h) i una sessió llarga de ball per als adults (18.00h). També es podran visitardiversesexposicionsalLocalSo- ciocultural. Festa Major d’Aitona. A partir de les 20.30 hores. AitonadonaràeltretdesortidaalaFes- ta Major amb un repic de campanes i petards abans de la sardinada popular queesfaràalaZonaEsportiva(21.00h). El dia acabarà amb una Festa Hawaia- na a partir de mitjanit a la Carpa de la Penya elsTabolls. Aquelarre Dijous Gras d’Aquelarre Cervera. A partir de les 23.00 hores. Cervacila des del brollador del carrer General Güell i des dels semàfors del carrer Combat i correfoc des de la pla- çaSantaAnnaalaplaçadelFossar.Tot seguit, Gresca Catalana a la plaça del Fossar. Diversos Setmana de la Ganga Comerços. Guissona. Fins dijous 29 els comerços de la vila ofereixen descomptes i ofertes d’allò més atractius. Premis i concursos PremisZiryab.Creaciómusicali literparia Més informació a www.balaguer.cat Aquesta és una iniciativa de l’Escola MunicipaldeMúsicadeBalaguer,l’Ajun- tamentdeBalaguer,elMuseudelaNo- guerailaBibliotecaMargaridadeMont- ferrat. Són dos els premis que s’entre- guen: el Premi Narrativa Breu i el ConcursdeComposicióperaConjunts Instrumentals Infantils. Els objectius d’aquests premis són impulsar la crea- ció literària, donar a conèixer el patri- monihistòrico-culturaldelaciutatiim- pulsarlacreaciódenourepertorimusi- caliqueaquestespuguiutilitzarcoma material didàctic. Els treballs es poden presentarfins al 6 de setembre. PremisSeuVella2013 Més informació a www.amicsseuvellalleida.org Els treballs s’han de presentar abans del 15 d’octubre. ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALS PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL19 AL25 DE JULIOL. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius.
 15. 15. Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. BONDIA DIJOUS, 29 D’AGOST DEL 2013 15 OCI 6 7 1 Sudoku Abansqueacabil’estiupodriesconèixer algúespecial.Siusplantegeuunarela- ciómésseriosa,l’únicinconvenientpot- ser sigui la distància. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Dia propici per gaudir d’un entorn na- turalipracticarexercicifísic.Etaniràbé caminaral’airelliureiprendreelsol.Ne- cessites recuperar energies. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Iniciesunperíodefavorablealesfinan- ces. Els teus ingressos creixen, poc a poc, però de forma segura. Pot ser una jornada complicada en el laboral. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Si estàs coneixent a algú que acaba de sortird’unarelaciótempestuosa,hauràs deprendre’tlescosesambcalma.Res- pecta els seus terminis. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Si has comès un error en el treball, evi- tamostrar-tealadefensivaambelsteus superiors.Demanadisculpesitractade solucionar-ho,perquèhiestàsatemps. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Passaunacosaalteuvoltantqueetto- calafibrasensible.Potsernot’afectidi- rectament, però t’impliques personal- ment en el tema. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Algú posarà a prova la teva paciència ambimpertinènciesicomentarisdesa- fortunats.Nocaiguisalessevesprovo- cacions ja que et posaràs al seu nivell. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Elsteuscompanysisuperiorst’ajudaran asolucionarunproblemapersonalque aflora avui. No et preocupis perquè no transcendirà. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Abans d’afrontar una compra impor- tant,revisalatevaeconomia.Potserha- gisd’abaixarlestevespretensionsiad- quirir un altre producte més barat. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE La parella t’envia senyals perquè li de- diquis més temps. Feu bé en mantenir lesparcel·lesd’intimitat,peròtambéheu de treure temps per estar junts. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Not’avancisalsesdevenimentsnipren- guis decisions fins a veure com evolu- cionen les coses. Aviat arribarà la res- posta que esperes. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Podria produir-se una reestructuració en la teva empresa que et farà pensar queperillaelteullocdetreball.Demo- ment, no t’atabalis, igual no t’afecta. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.778 Solucions n. 1.777 1 8 9 3 1 8 6 5 8 6 1 5 9 2 8 1 5 4 8 7 9 5 8 1 9 6 5 2 8 4 3 6 1 7 9 4 5 8 2 4 2 5 1 3 8 6 9 7 8 9 7 5 2 6 4 3 1 2 7 8 4 5 6 9 1 3 3 6 1 7 8 9 2 5 4 9 4 5 2 1 3 7 6 8 1 2 9 8 3 5 6 4 7 5 7 3 9 4 6 8 1 2 6 8 4 1 7 2 3 5 9 14. CONTACTOS 25. VENTAS 1. OFERTAS NOIDE25anysambformacióengeron- tologias’ofereixpertenircuradeperso- nesgransoperajudarenqualsevoltas- caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell. Telf:625746395 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 HASDEferunregalaunamicofamiliarque acabadetenirunacriatura?Vencsaltador infantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac- te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806 16. VARIOS AMOR,FUTURO.Telf.806556139.Te- resavidente.Visa914761003.Adultos. Máximo1,49€. T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! COMPROOROYPLATA.Máximatasación. C/ Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida. Tel.675883815. 19. ALQUILERES ES LLOGA bar a la portella, prop de lleida, totalment muntat i en funcionament fins aquest mes de juny, es lloga per no poder atendre,noesdemanatraspas.Informació iconsultes636189656(FinquesCor) HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·les per fer-hi hort a les Borges Blanques, parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in- clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei- nes.Informacióiconsultes(finquescor) Tel.636189656. TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i en parlem. 20. TRASPASOS EMPRENEDORS. ES traspassa cafeteria restaurantalesBorges,moltcèntrica,ato- cadelterralimoltproperal’institut.Infor- macióiconsultes(FinquesCor)tel636189 656. ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto- reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enple rendiment,localde120m2.Rendimentde- mostrable.Informacióivisites636189656 (Finquescor) 22. VENTAS MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha- bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació. 185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel. 629770876. ENVENDAfincadevinyaavinaixa, varie- tatulldellebre, plantadadefa5anys, pos- sibilitat de reg. informacio i visites 636189656finquesCor INVERSORS,CASAen venda al centre de lesBorgesBlanques,areformar,alcostat delterral,puntmoltcèntric,solarde113m2 imésde300m2construïts,baixos,entre- sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatde finançamentperpartdelapropietat,pos- sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000 e.(finquesCor)636189656 OPORTUNITATDE NEGOCI, esven bar restaurant (semi nou) en funcionament alesgarrigues,mésvivenda(casadepe- draseminova)aldamuntmateixdelres- taurant, en total més de 600 m2 cons- truïts. Capacitat 80 començals (FinquesCor)636189656 FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba- nadepedraenperfecteestat,lloctranquil perpoderdescansaridisfrutardelanatu- ra. Preu: 24000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. TORRE AMB petit magatzem, en terreny deregadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel. 636189656. ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor- ges, totalment plana, actualment utilit- zada per sembrar. 15.500m2 aprox. Preu: 36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven- da. Arbeca a peu de carretera 8000m2. Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es- quetllar ametlles). Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues), unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca- banadepedraenbonestatiunes1000oli- veres.14hectareesaproximadament.Preu: 60.000€.Informacióiconsultes(finques- Cor)Tel.636189656. ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc- PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€. Tel.620269948. VENDA NAU industrial de 350 m2 a les Borges Blanques, en una parcel.la can- tonera de 650 m2. Informació i visites sensecompromís.636189656Finques- Cor. MERCEDES CLS 500. Full equip. 80.000Km. Gris plata. Perfecte estat. Tel.666248890.
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 29/08/2013 PUBLICITAT Avui felicitem les SABINA PUBLICITAT Sobrel’idiomadeles visitesalaGuissona Unveí de Cerdanyola del Vallès ensva remetre ahir una carta al director per queixar-se de l’idioma em- prat en una visita organit- zada al Grup Alimentari Guissona (GAG). Segons ell, livan garantir que lavi- sita de dimarts a les 10.00 seria en català i, tot just abans de començar-la, la treballadora encarregada de guiar-los hauria pre- guntat si hi havia algú que no entengués el català i com sí hi havia una perso- na, s’hauria fet en castellà. Després de mostrar el seu malestar, ell mateix diu que “hiva tensions entre les persones que anàvem a fer lavisita amb discussi- ons que no pertoquen”. La sang no devia arribar al riu. TWITTER @JosepMariaMarti «I a #Lleida no s’ofereix encara aquest tractament de bellesa? BBC News - Snail facials being offeredbyUKsalonbbc.in/18ja- gEu» @xcaballe «Tècnica utilitzada per la Pae- riade#Lleidaperrepararllibres vellsvíctimesd’inundacions:as- secadors de cabells» @MiquelPueyo «L’estupidesa pot ser analògica o digital. Si és digital,viatja més de pressa,però continua essent estupidesa.» @aol0075z «Ningunademocraciapuedeser perfecta con la religión por me- dio. Y eso vale tanto para todo OrienteMediocomoparaEspa- ña.» @kojackadas «Y no os preocupéis hay balas suficientes para acabar con los sueños de todos...» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA WAEL AL-HALQI El 1r ministre sirià avisa que el seupaísesconvertiràen“unce- mentiri d’invasors” i acusa els EUA d’usar arguments falsos per intervenir-hi militarment. PUNT I A PART ENRIC MIR L’Ajuntament de les Borges in- corporatrespersonesaturades veïnes del municipi per fer tas- ques de manteniment dels es- pais públics durant 6 mesos. Curs de cuina per nens i adolescents a l’Associació Gastronòmica Lo Tall LA FOTOTECA Felicitem l’ equip dels solters d’Alcarràs per la seva victòria! Cloenda d’ Estiu de Petits-Estiu de Joc a les escoles del Parc de l’Aigua

×