Bondia.cat 25/07/2014

1,019 views

Published on

TITULAR: Els bancs busquen terroristes i traficants entre els seus clients
FOTO: El solar dels pisos de la Llotja, enlaire

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,019
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 25/07/2014

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 25 DE JULIOL DEL 2014 Els bancs busquen terroristes i traficants entre els seus clients p. 10 p. 09 PUBLICITAT Exigeixen a milers de dipositants que actualitzin la seva identificació o els bloquejaran el compte NÚMERO 1.924 ANY 9 En aplicació de la llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i del Finançament delTerrorisme FACEBOOK Imputats41alcaldesi càrrecsdelaFMCper lesdietesirregulars p. 06 Sismilocupatsmésa Lleidai300aturats menysd’abrilajuny p. 05 L’ALDI de la localitat retira el producte arrel d’una campanya de queixes Barbastreno volbotifarra etiquetada encatalà El solar dels pisos de la Llotja, en l’aire La Paeria podria recuperar sense cost el pati quevavendre per 50 milions GOOGLE EARTH p. 03
 2. 2. 02 D'INTERÈS BONDIA DIVENDRES, 25 DE JULIOL DEL 2014 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Baquero. Riu Ebre, 10 Anadon. Balmes, 44 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Martí. Anselm Clavé, 35 Baquero. Riu Ebre, 10 Anadon. Balmes, 44 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 AL·LÈRGIES Parietària 2 = Gramínies 3 = Olivera 0 = Agrella 0 D Blets 3 = Castanyer 1 D Plantatge 2 = Troana 1 D Alternaria 4 = Cladosporium 4 = Del 21 al 27 de juliol Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació exepcional. EltempsaLleida L’estiunoarrenca: tornenlestempestesi lespedregades Sembla que no hi haurà calma d’estiu, enguany. Ara que començaven a normalitzar- se les temperatures caloroses típiques d’aquesta època de l’any, sembla que torna la inestabilitat. A partir de mig matí s’esperen xàfecs al Pirineu, al Prepirineu i, de manera més aïllada a la resta de la plana de Lleida. Al Pirineu seran forts i aniran acompanyats de tempesta i puntualment de calamarsa. Les temperatures no es mouen gaire. 06.43 h 21.25 h Minvant www.bondia.cat meteo@bondia.cat DISSABTE DIUMENGE Entra a www.bondia.cat i vota, esperem la teva resposta A la pregunta de la setmana passada: Creus que la Generalitat hauria de cobrar els rescats als excursionistes? 1 • Només en els casos de negligència 2 • Sí, per descomptat 3 • No, no ho crec 4 • Poc o molt, però sempre ElslectorsdelBonDia handecidit: 78,6% 1 16,1% 2 5,4% 3 0% 4 I la pregunta d’aquesta setmana és: Creus que el Govern hauria de ser més bel·ligerant contra els atacs a camions amb fruita de Lleida?
 3. 3. BONDIA DIVENDRES, 25 DE JULIOL DEL 2014 03 AVUI LaPaeriaencarapodriarecuperar elsolarambquèvapagarlaLlotja Abans que acabivenut o subhastat pel ‘banc dolent’ o a mans del BBVA, nou amo de Catalunya Banc REDACCIÓ. LLEIDA El solar de 4.639 metres qua- drats situat al costat de la Llot- jaiquefacantonadaentrel’avin- gudaTortosaielvialdelpontde PardinyesiquelaPaeriavaven- dre l’any 2007 per 50 milions d’euros,quevanservirperpagar el Palau de Congressos, podria revertiral’ajuntamentdeLleida si s’aplica la condició resolutò- ria que figura a l’escriptura de compravenda de 12 de març de 2007. Aquesta condició resolu- tòriaestableixquesil’adjudica- tària del solar no construeix les dos torres de pisos previstes en aquestterreny,aquestaparcel·la (una part de l’antic mercat de fruites i verdures) revertiria al- tra vegada a la Paeria. El Centre de Negocis i Con- vencions, la societat de la Pae- ria tenidora del solar i explota- dora de la Llotja, va ‘consentir’ en ‘posposar’ aquesta condició resolutòria perquè l’empresa compradora, la filial immobilià- ria de l’antiga Caixa Catalunya, va entrar en crisi i no va poder executarlestorresdepisospre- vistes. De fet, ha estat la caigu- daenbarrenadel’entitatdecrè- dit,juntamentambl’esclatdela bombollaimmobiliària, laqueha desmanegattotselsplans.L’únic materialitzat ha estat la cons- trucció de la Llotja amb els 50 milions que Caixa Catalunya va pagarpelsolarannexe,unaope- ració que ara investiga el titular del jutjat d’Instrucció nº 30 de Barcelona dins la querella pre- sentada contra l’antiga cúpula de l’entitat de crèdit catalana, que aquesta setmana acaba d’adjudicar-se el BBVA. La vigència d’aquesta condi- ció resolutòria es dedueix de la El solar on s’havien d’aixecar dos grans torres de pisos, entre la llotja i el vial del pont de Pardinyes GOOGLE EARTH PUBLICITAT LLICÈNCIA D’OBRES FINS AL 2017 La vigència de la condició re- solutòria inclosa a l’escriptu- ra de compravenda del solar pot pivotar també sobre les successivespròrroguesquela Paeria ha anat concedint a la promotora per la construcció de les dos torres -de 16 i 24 plantes respectivament- de pisos de luxe, que inclourien uns 200 habitatges en total, tal com estava previst al pro- jecte original de l’any 2007. Defet,afinalsdel2012l’ajun- tament de Lleida va concedir una pròrroga de 5 anys, fins el 2017, per a demanar la lli- cència d’obres. Lesdostorresdepisosno estandescartadesdeltot Una condició resolutòria vigent La Paeria podria exigir la seva execució si no es fan els pisos Un jutge investiga la venda del solar En la querella contra l’antiga cúpula de Catalunya Caixa decissiód’unaregistradoradela propietat de Lleida, del passat dijous17dejuliol,enquesuspèn la inscripció que pretenia la So- ciedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestruc- turación Bancaria SA (Sareb), l’anomenat‘bancdolent’ipropi- etari ara del solar annexe a la Llotja, perquè el Centre de Ne- gocisiConvencionsSAnohavia atorgat“autoritzacióiconsenti- ment a la transmissió”. De fet, aquest solar, que ara no val ni una quarta part del que va cos- tar, podria acabar finalment a mans del BBVA si la Paeria no exerceix el seu dret. Vidres trencatsal Palau L’empresaVidresViola va subs- tituir ahir, emprant una enorme grua,diversosvidrestrencatsdel foyer,alasegonaplantadel’edi- ficidelaLlotja.Elcanvidevidres forma part de l’acord de la ga- rantia de l’obra, segons la Pae- ria. Els vidres, de grans dimen- sions,estanformatsper4capes dediferentstipusperassegurar la seva resistència i seguretat. En ocasions es produeixin rup- tures espontànies d’ alguna de lescapes,perònocomportacap risc de caiguda delvidre.També durantl’estiuestàprevistrealit- zar tasques de manteniment de lapedradelafaçana,mitjançant l’aplicació d’un producte re- pel•lentdel’aiguaqueevitaràta- quesdelsòxidsdeferroquedo- nenelseucaracterísticcolorala pedra Quarsita.
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIVENDRES, 25 DE JULIOL DEL 2014 Elspassatsdies9,10i11elPar- lamentdeCatalunyaielseuple- nari van ser escenari del cinquè debat sobre el sector agrari que esportaatermealanostracam- bra i al nostre país. Un debat sempre necessari i esperat des detoteslesassociacionsempre- sarials agràries i entitats, i tam- bépertoteslesforcespolítiques. Personalment el vaig viure com un espai d’anàlisi, de refle- xió i de posada en valor de polí- tiquesdellargadurada,d’estra- tègiesdefutur,perunsectorque es mostra dinàmic i competitiu, quenecessital’impulsielreforç necessari per crear les condici- onsquel’ajudinaadaptar-seals nous temps i als nous requeri- ments econòmics i ambientals. Des d’aquest punt de par- tida, i tenint en compte l’impor- tant grau de compliment de les resolucions de l’anterior debat del 2010 i el camí que ens vam marcar, des del meu grup parla- mentarivamencetarlesconver- ses amb les diferents entitats i associacionsqueconformenire- presentenl’ampliventalldepro- ductors dels diferents àmbits i sectorsdelapagesiaidelapes- ca. Els productors i els seus re- presentants eren els veritables protagonistes d’aquest debat i elsprincipalsdestinatarisdeles propostesilesreflexionsquefè- iem els diferents representants delsgrupspolíticsenlesnostres intervencions. I crec que és en aquest punt on les interven- cions d’alguns diputats no van estar a l’alçada, i l’ànim de la polèmicaoeltitularfàcilelsvan fer perdre el principal objectiu del debat: posar eines al servei del sector per tal que pugui ser més competitiu alhora que sos- tenible mediambientalment. Així doncs vam escoltar com des d’ICV, la portaveu de la co- missió d’agricultura , la diputa- da Sara Vilà elevava una anèc- dota al centre del debat amb el tema de la marca de llet que s’oferia en el bar del Parlament. El comentari va generar un se- guit de comentaris que només van servir per generar disputes entre productors de llet i preo- cupacions als treballadors d’in- dústries làcties. Disputes que ens allunyen del que ens hauria depreocupariocuparatots,iso- bretot als representants po- lítics,comqueelsproductesque esprodueixinaCatalunyasiguin de qualitat, que es garanteixi la sevatraçabilitataixícomtambé que no es produeixin desequili- bris en la cadena alimentària i queelsproductorsrebinunpreu just pels seus productes. També vam escoltar com la portaveudelPP,ladiputadaDo- lors López, com patia més per defensar el govern de Madrid i les seves polítiques recentralit- zadores pel que fa al nou PDRo a la PAC, que per les propostes que debatíem de cara al sector, als productors i a la indústria agroalimentària, que torno a recordar, erenelcentreielnord del nostre debat. Des de CIUvam denunciar la invasiódecompetènciesquesu- posenleslleisestatalsd’integra- ció cooperativa i la llei de cade- na alimentària. Dues lleis a les qualss’hapresentatrecursd’in- constitucionalitat. Però la cosa no queda no- més aquí. L’Estat ens sotmet al bloqueig competencial per una banda i també a l’ofec econò- mic per una altra, com el que exerceixambelpladedesenvo- lupament rural que suposa una retalladaeconòmicadel74%en la seva aportació. I recentralit- zació amb el model regiona- litzat de la PAC que ens vol im- posar l’Estat, molt lesiu pels in- teressosdelapagesiacatalana. No pot ser que un pagès català rebi la meitat que un de la resta d’Espanya o un terç del que rep un pagès alemany. Em voldria estendre una mi- caméseneltemadelespropos- tes aprovades atès que la dipu- tada Dolors López va publicar fa uns dies un article on descri- viaunreguitzelldepropostesdel seu partit que no havien estat aprovades. Crec que ens haurí- em de llegir bé les 20 propostes aprovades després del debat i publicadesenelbutlletídelPar- lament del dia 16 de juliol i així no caldria faltar a la veritat. Comvaigdirenlamevainter- venció i ara repeteixo, tots els grups parlamentaris som res- ponsables de les propostes que vam presentar, de la nostra ca- pacitatdenegociacióipacteiel resultat del debat està publicat enaquestes20propostesdeles qualsparlavaiquevanserapro- vades per àmplies majories. Aquestéselfullderutaqueens hem marcat i aquí caldrà veure l’alçada de la responsabilitat de lesforcespolítiquespertaldefer possible la seva aplicació. Per tant, per clarificar possi- blesconfusionsalesqueenspot portar l’article publicat per la diputadadelPP,vullrecalcarels següentstemesques’esmenten en l’article: Proposta6.Entornsocialifa- miliar: dones, joves, habitatge i seguretat. S’aprova el reforç en la prevenció dels delictes i el re- forçdelavigilànciadelsmossos d’esquadra en zones agràries i rurals amb coordinació amb al- tres agents de l’autoritat sobre- tot agents rurals. I no només ai- xòsinóqueesvaaprovarunas- pectemoltimportantenlainves- tigació dels delictes com és te- nirencompteellucrecessantpel quefaaladeterminaciódeldany causat. També s’aprova la revi- sió de les normes urbanístiques per tal de facilitat l’accés a l’ha- bitatge dels joves que es volen quedar al camp. Propostes1i2.Regulaciódel mercat i Desenvolupament Ru- ral. Fixen les mesures pels ajuts tant pel que fa a la producció ecològicacomlaproduccióinte- grada.Campanyesdepromoció de productes locals i de pro- ximitat. Fer possible l’acord as- solit entre el Departament d’Agricultura,Ramaderia,Pesca Alimentació i Medi Natural i els representants de les organitza- cions sindicals i la Federació de cooperatives per tal de garantir el finançament autonòmic del ProgramadeDesenvolupament Rural 2014-2020. Proposta 14. Aquesta pro- posta té 10 punts per tal d’afa- vorir i reconèixer el paper fona- mentaldelcooperativismeagra- ri com a motor de desenvolupament rural. Desti- narrecursosnecessarisperdes- envoluparelplamarcdecoope- ratives, obrir convocatòria d’ajuts per consolidar el pla de concentracióimodernitzacióde cooperatives agràries, etc. Per tant, tot el que ens diu la diputada que no es va aprovar, està aprovat i a més per àmpli- es majories. Però no solament està aprovat el que la diputada ens deia sinó que en alguns te- meslespropostesencarafanun pas més enllà, i són encara més ambicioses. Jo no sé que farà el seu grup, Sra. López, ja que no ens ho diu, però li puc assegu- rar que des de CIU treballarem per tal que aquestes propostes s’apliquin. Perònonomésaquestessinó que a més a més voldria desta- car-ne d’altres que presentades perCIUconjuntamentambERC van rebre un ampli suport en la seva aprovació: 1. Laproposta4.Recerca, Desenvolupament i Innovació, Transferència i Formació. Res- saltaria l’anàlisi de l’oferta for- mativa al món rural, en especial FP.Analitzarnecessitatsiapos- tarperimplementarformacióen aquells àmbits lligats al territo- ri. 2. La proposta 1. Regula- ció de mercats. Impulsar tots aquells instruments que per- metin que el productor sempre puguirebreunpreupersobredel preu de cost. 3. Laproposta16.Econo- mia i internacionalització. Rea- litzar les actuacions necessà- riesperaincrementarlapresèn- cia de Catalunya en les institucions europees del sec- toragroalimentari,enlesxarxes europees existents. 4. La proposta 17. Simpli- ficació administrativa. Continu- artreballantpermodernitzarels canals de comunicació entre l’administracióagràriaielciuta- dà . Potenciar la declaració res- ponsable per tal de substituir l’aportació de documentació en elsprocedimentsadministratius. Totplegat,crecqueelbalanç deldebatmonogràficésmoltpo- sitiu i que el seu resultat ha de ser el full de ruta tant del go- verncomdelsectoridetotesles forces polítiques per treballar sempre amb l’objectiu de donar impulsalsectoragrariipesquer, amb diàleg i consens per pri- oritzar aquelles polítiques que handeserunamilloraperlaqua- litat de vida en el món rural. Avui Catalunya és el segon clúster regional agroalimentari d’Europa.Iaixògràciesalsector que és un sector modern, com- petitiu i exportador. Un sector quevolserfortiquenecessitael suport de totes aquelles políti- quesquepotenciïnlasevacom- petitivitat. Per tant, des de CIU, continuem al servei del sector agroalimentari,ambdiàleg,amb consens, però amb la fermesa i lacontundèncianecessàriesque necessitaladefensail’aplicació del nostre autogovern. Elfuturdelsectoragrariadebat DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Maria Sanuy Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial Els Governs treuen pit amb les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) d’ahir. 402.400 persones han trobat feina en el segon trimestre d’aquest any a tot l’Estat, 6.000 a Lleida. A causa d’aquesta intensitat, el descens de l’atur també ha estat més fort del previst amb 310.400 desocupats menys (300 a Lleida) i una reducció de la taxa d’1,45 punts, fins al 24,47%. Millor que siguin positives que negatives, les dades que afecten al drama de l’atur. Però això no ens ha de fer oblidar pas que ha estat gràcies a l’auge dels contractes temporals i a temps parcial, el que significa que l’ocupació de baixa qualitat s’està consolidant. ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del digital (www.bondia.cat). Esconsolidal’ocupaciódebaixaqualitat Avui Catalunya és el segon clúster agroalimentari d’Europa. I això gràcies a un sector modern, competitiu i exportador, que necessita que potenciïn la seva competitivitat Cristina Bosch i Arcau Diputada de CiU per Lleida al Parlament.
 5. 5. BONDIA DIVENDRES, 25 DE JULIOL DEL 2014 05 LLEIDA ElPPrevela quelaPaeria va“enredar” unaempresa Per ingressar780.000€ REDACCIÓ. LLEIDA El regidor i portaveu del PP, Jo- anVilella,va denunciar ahir que la Paeria va intentar “enredar” aunaempresadeSaragossaper poder ingressar 780.000 euros amb la venda d’una finca muni- cipal a Cappont, “quan aquesta parcel·la no estava neta de gra- vàmens, sinó que encara tenia un dret preferent de reversió a favordelsanteriorspropietaris”. Vilellavaanunciarqueenlaprò- ximaComissiód’Urbanismede- manaràexplicacionsiresponsa- bilitats“peraquestaactuacióin- correcta i lesiva per als ciutadans”.Elregidorvaafirmar que l’ajuntament es va “voler passar de llest” i que “l’alcalde es va haver de retractar amb un decret per evitar sortir-ne mal- parat”. Vilella es refereix al de- cretdel24demarçdel2011,que dóna conformitat a la renúncia i aretornaral’empresaelsdiners de la fiança definitiva. Lleidaocupa6.000persones mésenelsdarrerstresmesos L’atur a la demarcació se situa en 34.300, 300 menys que el primer trimestre REDACCIÓ. LLEIDA El nombre de persones ocupa- des a la demarcació de Lleida el segon trimestre es va situar en 182.600 persones, cosa que suposa 6.000 llocs de treball més que el període anterior, (el primer trimestre del 2014 n’hi havia176.600)segonslesdades de l’Enquesta de Població Acti- va (EPA) feta pública ahir per l’Institut Nacional d’Estadís- tica.Noobstant,aquestaxifraes queda lluny de les 186.700 per- sones ocupades que es van comptabilitzar l’últim trimestre del2013oles190.100deltercer trimestre del mateix any. Pel que fa a l’evolució de l’atur, a les comarques lleidata- nes s’ha situat el segon trimes- tre en 34.300 persones, 300 menys que el primer trimestre. La taxa d’atur ha quedat fixada en el 15,81%, 0,58 punts menys que el 16,39% amb què va tan- car el primer trimestre. Imatge d’arxiu d’un bar de Girona. ACN SERVEIS, L’ÚNIC SECTOR QUE GUANYA OCUPATS Agricultura, indústria i cons- trucció perden treballadors a Lleida, mentre que el sector serveis en guanya. Segons les dades de l’Enquesta de Po- blació Activa, un 7,5% de llei- datansesdediquenal’agricul- tura, davant del 8,6% que ho feienel1rtrimestre.Pelquefa a la indústria, el % d’ocupats baixa d’un 12,5% a un 12,4% i construcciódepassadel9,7al 8,7.Elsectorserveismantéuna augment constant, des del 69,2% fins al71,3% actuals. En el total de Catalunya, el nombre de d’aturats s’ha reduït de69.800personeselsegontri- mestreenrelacióambl’anterior i suposa la disminució més im- portant dels últims 12 anys. El nombre d’aturats s’ha situat en 770.400, a nivells del tercer tri- mestre del 2011, i ha fixat la ta- xad’aturen20,22%,1,88punts menys que la del primer trimes- tre.Enelconjuntdel’estatespa- nyoll’aturhabaixatde310.400 i ha deixat la taxa en el 24,47%, la disminució més rellevant des del2006.Encreaciód’ocupació, Catalunyaéslasegonacomuni- tat de l’Estat, darrere les Bale- ars,quecreamésllocsdetreball, amb 79.300 noves ocupacions. Noobstant,entermesinteranu- als Catalunya agafa el lideratge amb prop de 100.000 llocs de treball creats en l’últim any. EntregadepremisdelConcursdeFanalets FranHijósiLauraGutiérrezvanserelsguanyadorsdelpopular concursqueperSantJaumeorganitzal’AgrupacióIlerdencade Pessebristes. Enguanyhi han participat uns 150 fanalets. CambradeComerçiEKKE,pelbenestaral’empresa Ambdues entitatsvan firmar un conveni de col·laboració per desenvoluparipromourelaculturadelbenestaralesempre- ses per millorar la qualitat de vida i els hàbits saludables. CAMBRA DE COMERÇ DE LLEIDA REDACCIÓ. LLEIDA Unatrentenadepersonesesvan tancarlanitdedimecresadijous a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova convocades per la MareaBlancaperprotestarcon- tra la creació del consorci sani- tari de les comarques de Lleida que promou el Departament de Salut de la Generalitat. Les pro- testesvan continuar ahir al ma- tí als jardins de l’Arnau i es van centrar en denunciar el tanca- ment de llits durant l’estiu i les llargues llistes d’espera per a intervencions quirúrgiques. La Marea Blanca de Lleida ja ha recollit 38.575 signatures con- tràries al consorci sanitari i en defensa d’una sanitat “100% pública”. La Marea Blanca pro- testa contra la decisió de la Ge- neralitatdecrearunensdescen- tralitzat per gestionar la sanitat públicaaLleidaalmargedel’ICS icomplementadaperpetitsser- veis de gestió local o comarcal, de manera que el conjunt de la sanitatalterritoriquedariaagru- pada sota el mateix gestor. Passenlanital’Arnauper reivindicarlasanitatpública Treballadors i usuaris es van tancar a l’Arnau contra el consorci sanitari. ACN Mésaparcament imilloresviàries alaMariola REDACCIÓ. LLEIDA En el marc de la campanya Fem dissabte, es realitzaran millores depavimentacióireparacionsen 20carrersiespais,esreposaran set elements de mobiliari urbà i es canviaran globus i faroles en cinc carrers de la Mariola. Tam- bé es millorarà la senyalització i s’instal·larà una banda reducto- ra de velocitat al carrer Pius XII - La Rioja. A més, es crearan 72 noves places d’aparcament per a cotxes i motos. Pallassosi bufonsdemà alaZonaAlta REDACCIÓ. LLEIDA La tercera edició del Festival de Pallassos i Bufons Buuuf!!! ofe- rirà demà 6 espectacles dife- rentsrepartitsentrelaPlaçaRi- card Viñes i la Plaça 8 de Març, ambl’objectiudepromoureifer present els pallassos i bufons a la ciutat. El festival forma part del programa cultural Les Nits d’Estiu a Lleida, que inclou més de200propostesdemúsica,te- atre,dansa,màgia,oci,cultura...
 6. 6. 06 COMARQUES BONDIA DIVENDRES, 25 DE JULIOL DEL 2014 REDACCIÓ. BELLVÍS El cap de setmana, Bellvís tornaatravessareltúneldel temps per aterrar al segle XVII, quan es van posar les bases de la Guerra dels Se- gadors. La passejada en torxes fins als Arcs, prevista per aquestanit,obriràfoc alsFi- rals,pledepropostes.Lafes- tainclourepresentacionsde llegendes, espectacles de malabars amb foc o recrea l’ocupació de les tropes de Felip IV el 1637. D’altra banda, inclou pa- radesdevendadeproductes artesans, amb demostraci- ons d’artesans. No hi man- caran les danses populars, com ara el ball pla, les cor- randes o la bolangera, així BellvísretornaalsegleXVII Més de 300 persones participen activament en els Firals Els nens celebraran el bateig dels bessons de Cal Bufalà amb danses AJUNTAMENTDE BELLVÍS com els acròbates o balls amb gegants o braus de foc. I l’esce- nificaciódelbateigd’unhereude cal Bufalà, a més de titelles per als més petits. Uns 300 veïns s’hi bolcaran en els Firals, en qualitat d’orga- nitzadors o donant vida a dife- rents personatges com nobles, bandolers, soldats, embauca- dors,recaptadorsobruixes.Tots els actes són gratuïts. ELSFIRALSDEBELLVIS,BLOGSPOT.COM ‘L’anelladeCalBufalà’,una llegendaqueclamaperlajustícia REDACCIÓ. BELLVÍS LafamíliaBufalàteniaconce- didaunaprerrogativareialque atorgava el dret d’asil a tota persona que fugia de la justí- cia i que podia arribar a tocar l’anella de la seva picaporta. Aquest dret l’utilitza el se- nyordeBufalàenaquestafes- taperprotegirenJoanilaMa- ria de la persecució del capità Rodrigo.Eldesenllaçdelahis- tòria és un judici públic en el qual el senyor de Bufalà, de- fensor de la presumpció d’in- nocència,intentademostrarla d’en Joan, i així poder fer fora al Capità i els seus soldats. ACN. SABADELL La jutgessa de Sabadell que investigal’anomenatcasMercu- ri ha imputat bona part dels 44 càrrecs de la Federació de Mu- nicipis de Catalunya (FMC) que hauriencobratdietessuposada- ment irregulars entre 2011 i 2012. Fa unes setmanes es va saber que l’expresident de la FMCManuelBustoshauriapro- mogutunsistemadecobrament de sobresous camuflats segons elllocqueocupavenelsalcaldes enl’organigramadel’entitatino segons les dietes efectivament generades en desplaçaments o àpats. Ara el jutjat ha començat anotificarlaimputacióaalguns dels alcaldes.Tres dels alcaldes investigats són aforats i només seran imputats si ho decideix el Tribunal Superior de Justícia de CatalunyaoelTribunalSuprem. Cal recordar que entre aquests 44 càrrecs hi havia dos alcaldes de Lleida, el de Solso- na i el de Tremp, l’exalcaldessa Imputatsalcaldesper cobrardietesirregulars La jutgessa cita 41 càrrecs de la Federació de Municipis Manuel Bustos. ACN de Mollerussa i un exalcalde de Guissona, ara diputat. Lanotíciahacomençatacór- rerdesprésquel’alcaldedeMa- taró, Joan Mora (CiU), ho publi- quésaprimerahorad’aquestdi- jous a la tarda al seu Twitter. L’exalcalde de la mateixa locali- tat Joan Antoni Barón (PSC) ho ha confirmat en declaracions a l’ACN i ha concretat que ell ha estatcitatadeclararelproper4 de setembre. Per la seva banda, CiU,ERCiICV-EUiAhanconfir- matlesimputacionsdelsseusal- caldes, mentre que el PP ha as- segurat que Reyes no ho està. Republicansiconvergentstam- bé han assegurat que els seus dosaforatsnohanrebutcapno- tificació d’imputació. En canvi, elPSChaeluditrespondresobre la qüestió. LaFiscaliaAnticorrupciójava explicarqueveiaclarsindicisde delicte després d’analitzar l’in- forme que la jutgessa va encar- regar als Mossos d’Esquadra. L’esclat de l’escàndol va provo- carladimissiódeBustosdetots els seus càrrecs a l’Ajuntament de Sabadell i a la Diputació, el nomenament d’un nou secreta- ri general de la FMC i la dimis- siódelscàrrecsdeCiUdinsdela FMC.Moltsalcaldeshanditsen- tir-se enganyats i han retornat els diners cobrats, que van dels quasi 24.000 euros de Bustos als800d’algunsaltresalcaldes. Sucsfetsambexcedentsde fruitaperabeneficència Principi d’acord entre la indústria i entitats REDACCIÓ. LLEIDA Elsectordelaindústriatransfor- madora i les entitats benèfi- ques Banc dels Aliments i Creu Rojavan assolir ahir a Lleida un principi d’acord per tal de desti- nar a beneficència suc elaborat amb excedents de fruita amb l’objectiuderegularelmercatde fruita de pinyol en un any mar- cat per una producció elevada i pelspreusbaixosquerepelpro- ductor arran del solapament de la producció a nivell europeu provocatperl’avançamentdela campanya 2014. Aquest princi- pi d’acord, que no estableix vo- lum de fruita a retirar sinó pre- visions obertes en funció de l’evoluciódelmercat,s’hauràde concretarenelspròximsdiesper tal d’habilitar els mecanismes necessarisalmésaviatpossible. D’altrabanda,elpresidentde la Diputació de Lleida, Joan Re- ñé, va fer ahir una defensa del sector agrari i ramader lleidatà en el transcurs del Ple de la cor- poració on també es va reiterar la condemna de l’ens als atacs soferts a França en camions de fruitadeLleida.Reñévacelebrar la unanimitat del Ple en conve- nir amb la capacitat estratègica d’aquestsectorivaposardema- nifestquelaretalladadelsrecur- sos estatals a Catalunya està afectant seriossament el PDR. MuseudeVerdú,plaer perl’artilagastronomia REDACCIÓ. VERDÚ El Museu de Joguets de Verdú reobrirà reconvertit en el nou Mayoral Espai d’Art. El cuiner lleidatàAlbertMiramon(Fogons deForés)s’inspiraràenlesobres de Miró per crear l’experiència gastronòmica Miró aTaula. Volsd’avionsmilitars sobreelSegriàielPla REDACCIÓ. MOLLERUSSA Diverses poblacions de l’est del Segrià i del Pla d’Urgell van ser testimonis ahir delsvols a baixa altura d’almenys un avió a reac- ció,probablementdel’exèrcites- panyol,quevasorprendreelsve- ïns per l’intens soroll.
 7. 7. BONDIA DIVENDRES, 25 DE JULIOL DEL 2014 07 PUBLICITAT
 8. 8. 08 FESTA MAJOR DE GOLMÉS BONDIA DIVENDRES, 25 DE JULIOL DEL 2014 PROGRAMA D’ACTES DIVENDRES, 1 AGOST 19.50h Repic de campanes d’inici de Festa Major 20.00h Xerrada informati- va. El gos com animal de companyia, a càrrec de Bu- xits. Lloc: Centre Cívic, sala Dr. Baiget 21.00hEspectacledeteatre i cançons d’abans i després delaguerra.Lloc:TeatreCa- sal 21.00hPartitdefutboldeve- teransdeprimeradivisióen- tre Veterans Golmés i CFJ Mollerussa Veterans. Lloc: Camp de futbol municipal 00.00h Tardanée Summer Festival.Nitelectrònicaamb DJLydiaSanz,DJNar6sound iDJJuli,videojockey,go-go’s, ponts de llum, efectes, mà- quinesdefum,làsers,panta- lla de projeccions i pirotèc- nia tota la nit. Lloc: Piscines DISSABTE, 2 D’AGOST 12.30hVermutpopular.Lloc: Plaça Catalunya 19.00h Espectacle infantil amb Desastrosus Cirkus. Lloc: Parc del Centenari 20.00h Missa dels difunts. Lloc: Església parroquial 22.00h Sopar del jovent. Preu:10euros.Lloc:Parcdel Centenari 22.30hEspectacleambDeu- deveu en benefici d’una ONG.Preus:8euros(antici- padaal’Ajuntament)i10eu- ros (taquilla). Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra 23.30h Correbarsamenitzat per la xaranga Suquet Cale- ro. Lloc: Parc del Centenari 00.30h Concert del jovent amb els grups LaTerrasseta de Preixens + Xeic! + Afro- chiguawa. Lloc: Carrer Pau Casals DIUMENGE, 3 D’AGOST 10.00h Tirada de bitlles de FestaMajor.Lloc:Lateraldel teatre El Casal 10.30h Matinal de country amb El C.B.E.Country gold de Sidamon (DJ Araceli). Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra 12.00h Festa de l’escuma. Lloc:ParcdelCentenari.Se- guidament, parc aquàtic Di- ver Park. fins a les 14.00h. Lloc: Piscines Municipals 16.00h Campionat de boti- farra, sistema suís. Inscrip- ció: 10 euros/parella. Lloc: Bar Boxer 16.00h Continua el Parc aquàtic Lloc: Piscines. 18.30h Concert de Festa Majoracàrrecdelacoblaor- questra Internacional Ma- ravella. Lloc: Pavelló Salva- dor Ezquerra 20.00h Sessió llarga de ball amb la Maravella. Lloc: Pa- velló Salvador Ezquerra 23.30hSerenataacàrrecde la cobla orquestra Interna- cionalMaravella.Lloc:Esglé- siaparroquialSantSalvador DILLUNS, 4 D’AGOST 11.00hFangadapopular.Ta- llers de fang per a nens i ne- nes.Lloc:Terrassadelespis- cines municipals 18.30h Concert a càrrec del grup-orquestral Montse &Joe Transfer. Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra 20.00h Sessió llarga de ball a càrrec del grup-orquestral Montse&Joe Transfer. Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra 20.00h Classe popular d’aguagim. Inscripcions al bar de les piscines del 28 de juliol al 3 d’agost 23.30hFestadelMojitoamb elmonòlegLuismi.Lloc:Parc del Centenari DIMARTS, 5 D’AGOST 11.00h Animació Infantil amb La Gran Sabata. Inclou jocs gegants, jocs amb glo- busiguerradeconfetti.Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra 18.30h Concert a càrrec de la Cobla Orquestra Interna- cional Montgrins. Lloc: Pa- velló Salvador Ezquerra 20.00h Sessió llarga de ball amb la Montgrins. Lloc: Pa- velló Salvador Ezquerra 23.30hSerenataacàrrecde l’orquestra Montgrins. Lloc: EsglésiaParroquialSantSal- vador 00.30h Concert jove amb el grup Desbagats. Lloc: Parc del Centenari DIMECRES, 6 D’AGOST SANTSALVADOR 11.30hMissasolemneenho- nor a Sant Salvador. Predi- carà mossèn Joan Carreres i Puig, rector d’ Anglesola i amb la participació de l’Or- feó Golmesenc. Seguida- ment, processó acompa- nyatsperlamúsicadelaCo- blaCostaBrava iCantsdels Goigs. Lloc: Església parro- quial 13.30h Ballada de sardanes amb la cobla Costa Brava. Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra 18.30h Concert de Festa Major a càrrec de la Cobla Orquestra Internacional Costa Brava.Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra 20.00h Sessió llarga de ball amblaCostaBrava.Lloc:Pa- velló Salvador Ezquerra 23.00h Cloenda de Festa Major2014ambelcastellde focs de la Pirotècnia Igual. Es recomana als assistents que se situïn al carrer Pau Casalsperveurel’espectacle pirotècnic.Lloc:Campdefut- bol municipal PUBLICITAT REDACCIÓ. GOLMÉS Més d’una trentena de propos- tes es donen cita a la festa de Sant Salvador de Golmés, que comença el proper divendres 1. Destaca els Deudeveu, guanya- dorsdelprogramaOhhappyday, de TV3, que actuen per primer cop a Ponent. Un altre plat fort és el Tardanée Summer Fes- tival, una nit electrònica que combinarà les sessions de DJ amb go-gos, làsers, projeccions i pirotècnia. Elsjovesvibrarantambéamb lesmelodiesdeLaTerrassetade Preixens i Afrochiguawa o els Desgabats. Per la seva banda, els ballarucs podran escollir en- tre la Maravella, Montse i Joe, Montgrins i Costa Brava, que amenitzaran les revetlles. A la mainada se’ls convida a divertir-seambambespectacles comDesastrosusCirkusilaGran sabata.Elsesperenaméselsta- llers de fang, un bany d’escuma ielparcaquàtic,obertduranttot Elsespectaclessónels protagonistesfestius Cita amb DeudeVeu, Maravella, Montgrins o nit electrònica El concert de DeudeVeu és en benefici d’una ONG DEUDEDEVEU el diumenge. Una missa solem- ne amb processó i les sardanes posen la nota tradicional al pro- grama, que inclou bitlles, sopar jove, botifarra, una matinal de countryounafestadel“mojito” ambmonologuista. Elcastellde focs posarà el punt i final a les festes, organitzades per l’Ajun- tament.Totselsactessóndecai- re gratuït, tret del sopar del jo- vent(10euros)il’espectacledels DeudeVeu (8 euros anticipada, 10 euros a taquillla).
 9. 9. BONDIA DIVENDRES, 25 DE JULIOL DEL 2014 09 COMARQUES REDACCIÓ. GUIMERÀ Elspropersdies9i10d’agost, Guimerà emprèn de nou unvi- atge cap al segle XIII, quan va rebre el privilegi de celebrar mercat.Acolliràlavintenaedi- ciódelMercatMedieval,ons’hi aplegaran un centenar de pa- radesambproductespropisde l’Edat Mitjana, així com una quinzena d’artesans, que tre- ballen la pedra, la cistelleria, l’espart o el pergamí. Paral·lelament,elsvisitants gaudiran amb cercaviles, es- quetxos de la vida quotidiana, tallers de malabars o especta- cles itinerants, entre d’altres. Destaca el muntatge Quan es tanquin les portes, on el grup local retornaran als inicis de la història del poble per il·lustrar sobre la fundació i desenvolu- pament d’una vila medieval. A més, es podrà descobrir l’obra pictòrica de Francesc Charles, exposadaalmuseuLaCortdel Guimeràretornaals seusorígenscomavila El Mercat Medieval aplega unes 100 parades i 15 artesans A més d’incloure tallers i espectacles, difondran l’oferta de cases rurals AJUNTAMENT DE GUIMÈRÀ Batlle, on es projectarà un au- diovisual que recollirà els vint anys del mercat. Enaquestaediciólavilaapos- ta per difondre el seu potencial turístic,ambunestandinforma- tiu de les cases rurals del poble. Iconvocaelsegonconcursd’Ins- tagram, buscant les millors fo- tos. Elements que el consoliden com un dels mercats medievals més importants de Lleida. Participants del camp de treball del Pla de les Tenalles al Talladell LesGarriguesmancomuna lesactivitatsperalsjoves ‘Accions en ruta’vol unir tot el que es faci a la zona REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES A partir d’ara totes les activi- tats adreçades al jovent que es posin en marxa a les Garrigues estaransotaelparaiguadelpro- jecte Accions en ruta, una inici- ativa que endega l’Oficina Jove, ambelsuportdelaDireccióGe- neral de Joventut i els ajunta- ments de la comarca. Elprojectetélafinalitatd’unir tots els projectes que es facin a la comarca per tal de poder dis- senyar accions amb una major qualitat,assolintunacohesióre- al dels joves de les Garrigues i, al mateix temps, facilitant-los l’accés a totes les accions. ACTIVITATS D’ESTIU D’altrabanda,lescomarques de Lleida acolliran aquest estiu uns18.700infantsijovesiprop de3.070monitorsidirectorsde lleure que participaran en unes 570 activitats de lleure, segons lesprevisionsdelaDireccióGe- neral de Joventut. MUSEU COMARCAL DE L’URGELL REDACCIÓ. BARBASTRE ElsupermercatALDIdeBarbas- tre ha acabat retirant les bo- tifarres i els altres productes de carn etiquetats només en cata- là,unsquantsdiesdesprésd’ha- ver-sefetpúbliquesalapremsa aragonesa les crítiques de tres clientsquanse’nvanadonar.Ai- xín’informavaeldiariAragonDi- gital.es, que recull la reacció del supermercatarrandelapolèmi- ca: “La incidència produïda en aquesta botiga té l’origen en un error logístic de distribució i d’etiquetat, perquè la presenta- ciódelproductehauriadecons- tar també en castellà”. ElHeraldodeAragónpublica- vaelcapdesetmanapassatuna notícia en què recollia opinions indignades de tres ciutadans de Barbastre, mitjançant la plata- forma anticatalanista Platafor- Paquets de llonganissa amb etiquetes en català La companyia esgrimeix un “error logístic” de distribució i etiquetat Plataforma Aragonesa No Hablamos Catalán L’ens que ha gestionat les reclamacions Ressò a la premsa Els mitjans aragonesos van publicar les crítiques al supermercat ALDIretiraelsproductes etiquetatsencatalàde labotigadeBarbastre Arran de les queixes de tres clients d’aquest establiment maAragonesaNoHablamosCa- talán,perquèalsupermercatAL- DI hi havia botifarres etiqueta- des només en català. Així ho relatava el diari: “Chorche F. i Ana D. denuncien que,desprésd’haveradquiritun paquetdebotifarraenvasadaal buit en la secció frigorífica i un cop a casa, esvan trobar amb la sorpresa que l’etiquetat només era en català. En paraules de Chorche G., “això és una vergo- nya. Pensem a recollir signatu- res entre els cliets d’ALDI i lliu- rar-lesalsupermercatperexigir una rectificació, o canviarem de comerç”. Ara el supermercat ha sortit a dir que “aquest error no ha afectat la resta de botigues d’Aragó” i que “tots els produc- tes de la botiga de Barbastre compleixen les normatives”.
 10. 10. 10 ACTUALITAT BONDIA DIVENDRES, 25 DE JULIOL DEL 2014 AGÈNCIES. BARCELONA Entreelsanys2004i2014,lain- versió de l’Estat en infraestruc- tures a Catalunya s’ha desplo- matun50%,percentatgequere- presenta el doble del que ha caigut al conjunt de comunitats autònomes.Aixíhorevelaunin- formeelaboratpelgabinetd’es- tudiseconòmicsdelaCambrade ComerçdeBarcelona,queesva donar a conèixer ahir, l’endemà que l’Estat publiqués els seus càlculs de les balances fiscals. ACatalunya,eldèficitd’inver- sió en l’última dècada ha estat detrespuntspercentualsdemit- jana anual, per la qual cosa i en comparació amb la resta de co- munitats, la catalana és la que harebutunpercentatged’inver- sióestatalmésallunyatdelase- va contribució al Producte Inte- rior Brut, d’un 18,5%. Per sota de Catalunya, hi ha comunitats com Aragó, Castella-la Manxa i Madrid, amb caigudes entre el 60iel80%,mentrequeal’altre costat de la balança s’hi troben comunitatscomCastellaiLleóo Galíciaambcreixementsdefins al 200%. L’informe, basat en dades del pressupost executat pel Mi- nisterideFomentilessevesem- preses públiques com Aena, Adif, Renfe o Ports de l’Estat, marca un punt d’inflexió clar el 2009.Mentrequeenelscincpri- mersanysanalitzatslesinversi- onsvan créixer un 61% a l’Estat iun76%aCatalunya,enelscinc últimsanys(2013i2014només estan pressupostats), la caigu- da és del 53% en l’estat i del 71 % a Catalunya. Però el que més criticalaCambraésquelainver- siónotinguiencompteelpesde CatalunyaenelPIBdel’Estatni l’úsdelesinfraestructuresperal transportdepassatgersimerca- deries. Mentre que el PIB cata- là suposa entre el 18,5 i el 19% delPIBespanyol,ilasevapobla- ció alvoltant del 16%, les inver- sions en Catalunyavan suposar el 16,7 al 18,4% entre 2004 i 2010,peròdel2011al2014han baixat considerablement fins a rondar l’11% del total de l’Estat. PrimeraniversarideldescarrilamentdeSantiago Ahir, dia en què es complia un any de l’accident que va cau- sar79víctimes mortals a Santiago de Compostel·la, esva fer unhomenatgeiunaofrenafloral.S’haderecordarquedosde les víctimes estudiaven a la Universitat de Lleida. ACN Israel ataca una escola de l’ONU a Gaza Almenys 17 refugiats palestins van morir i 200 més van re- sultar ferits ahir en un bombardeig israelià sobre una escola del’ONUaGaza.Alcentrehihavia1.500refugiats,quehavi- en marxat de les zones més castigades pels atacs israelians. Advocatscatalans protesten perlalleidejustíciagratuïta AGÈNCIES. BARCELONA Uns150advocatscatalansesvan manifestaraMadridcontralallei de justícia gratuïta. Creuen que suposarà pèrdua de drets en un servei“essencial”iavisenquees traspassen les “línies vermelles” del dret de defensa, fonamental en una societat democràtica. AdaColausen’alegraria sielPSCdesaparegués AGÈNCIES. BARCELONA La líder de Guanyem Barcelona, AdaColau,celebrariaqueelPSC desaparegués,vadeclararahira la revista Jotdown. “Té tots els números. S’ho ha guanyat a pols”,vaexplicar.SegonsColau, elPSC-comCiUiPP-ésunpar- tit “corrupte i clientelar” i una part del “problema”. L’autordelesbalancesen lamenta“l’úspolític” AGÈNCIES. MADRID L’autordelnoumètodedecàlcul delesbalancesfiscalsdel’Estat, Ángel de la Fuente,va lamentar ahirendeclaracionsaRAC1l’”ús polític” que, segons ell, s’ha fet des de Catalunya de la diferèn- cia entre la despesa estatal feta a cada comunitat autònoma i el volumd’ingressosfiscalsquege- nera cada territori. AGÈNCIES. MADRID Un avió MD83 de la companyia espanyola Swiftair operat per Air Algerie es va estavellar ahir “en una zona desèrtica de difícil accés”situadaentreGaoiKidal, a Mali, segons va informar l’ae- roport d’Ouagadougou (Bur- kina Faso), on s’havia enlairat. Air Algerie va fixar en 116 el nombre de persones que vo- laven a l’avió sinistrat, que co- brialalíniaOuagadougou-Alger. A part dels sis tripulants espa- nyols (tres madrilenys, dos ma- llorquins i un basc), la majoria dels passatgers eren francesos (unacinquantena).Altancament d’aquestaedició,doscacesfran- cesos amb base a Niamey (Ní- ger)buscavenlesrestesdel’apa- rell a la regió de Gao. S’estavellaaMaliun avióamb116passatgers Sis membres de la tripulació eren espanyols Unreutardadoshoresa morirexecutataArizona Lapenacapitalesrevisarà,jaqueéseltercercasdel2014 AGÈNCIES. WASHINGTON JosephWood,unpresde55anys condemnat a mort per dos as- sassinats, va tardar dues hores a morir executat dimecres a la presó de Florence, Arizona. Se- gons van posar per escrit els seus advocats, va passar “una hora panteixant i esbufegant” a lalliteraquanjasesuposavaque estava sedat. La defensa va re- clamar, sense èxit, que s’aturés l’execució.Elfiscalgenerald’Ari- zona va informar de la mort de Wood dues hores després d’ajeure’s a la llitera, quan una execució per injecció letal ha de duraruns10minuts.Desprésde dos casos al gener i al maig, en què els reus van trigar més del previstamorir,elsistemad’apli- caciódelapenacapitalestroba en revisió i les execucions sus- pesesalmenysfinsalnovembre. REDACCIÓ. LLEIDA Milers de clients d’entitats ban- càries estan rebent les darreres setmanes notificacions del seu banconse’lscomminaaaportar documentsd’identificacióactu- als amb l’amenaça que si no els aporten restringiran l’operativa dels comptes al seu nom fins al punt de bloquejar-los. La notifi- cació ve donada pel que dispo- sa la Llei 10/2010 de Prevenció deBlanqueigdeCapitalsidelFi- nançament del Terrorisme, que exigeix a les entitats financeres “tenircòpiaactualitzadadelsdo- cuments d’identificació vigents dels clients”, segons una de les cartes en poder del Bondia.cat. Aquestalleidatadefaquatre anys,perònohaestatfinsl’abril passat que el ministeri d’Hisen- da no ha desenvolupat el Re- glament(aprovatperreialdecret En aplicació de la Llei contra el blanqueig de capitals És del 2010, però fins el maig d’enguany no es va aprovar el reglament Bloquejarà tots els comptes no coneguts Afecta milers de clients que operen molt poc Labancabuscaentre elsclientsterroristesi blanquejadorsdediner Exigeix la plena identificació de milers de dipositants de5demaig)queregulalesobli- gacions,tantdelesentitatsban- càries com dels clients, quant a notificacionsicomunicacionsde toteslesdadesquepuguinreve- lar que s’està davant d’operaci- ons sospitoses. És per això que nohaestatfinsaraquelesenti- tatsbancàriesnohancomençat a exigir la identificació actualit- zadaicomplertadelstitularsde comptes, la majoria gairebé in- actius o vells. Una d’aquestes entitats diu al client que en cas dequeaquestnofacilitiladocu- mentaciósol·licitada,apartirdel proper 30 de setembre restrin- giràl’operativadelscomptesno identificats degudament. No es podranferingressosoreintegra- mentsenefectiu;lestransferèn- ciesitraspassosquedaranretin- guts en el compte; impedirà l’operativa de compra de valors isubscripciódefonsd’inversiói pensionsis’atendranelscàrrecs domiciliats al compte fins a es- gotar-ne el saldo disponible en la data del bloqueig. Lainversiódel’Estaten infraestructurescauen10 anysel50%aCatalunya Eldoblequeelconjuntdelescomunitatsautònomes
 11. 11. BONDIA DIVENDRES, 25 DE JULIOL DEL 2014 11 ESPORTS REDACCIÓ. LLEIDA El Lleida Esportiu jugarà la pro- peratemporadaalgrupIIIdeSe- gona B, després que la Federa- cióEspanyolafespúblicsahirles quatre agrupacions de la cate- goria.Així,elLleidatornaràaes- tar al mateix grup que els altres sis equips catalans (Badalona, Nàstic, Hospitalet, Olot, Reus i Sant Andreu), vuit valencians (Alcoià,ElxIl·licità,Eldense,Hèr- cules, Huracà, Olímpic, Valèn- cia Mestalla i Vila-real B), dos balears(AtlèticBalearsiMallor- ca B) i un aragonès, el Saragos- sa B. La Lliga començarà el 24 d’agost i la Federació Espanyo- la té previst sortejar el calenda- ri la propera setmana. D’altra banda, el Lleida té a provadesd’aquestdijousalcen- tral Franco Matias Russo. El ju- gador,naturald’Argentina,té19 anys i prové de la Lliga del seu país.Francohajugatal’equipfi- lial del All Boys i durant aques- ta pretemporada s’ha entrenat amb el primer equip que milita aPrimera.Desprésdel’entrena- ment matinal amb el Lleida Es- portiu, el jugador es va mostrar satisfetdelseutreballivaasse- gurarque“seguirétreballantper demostrar el que sé fer”. Ahir tambéva ser torn per la presen- tació d’un dels fitxatges d’aquestatemporada,DaniFra- goso. “Amb la il·lusió i ambició que tenim tots, tant el club com els jugadors i els tècnics, segur que quest anyfarem alguna co- sagranjaquetotsjuntshemde serunapinyaianarenlamatei- xadirecció”,vaadmetre.Frago- so va dir que Idiakez ha parlat amb cada jugador i “ens ha de- manat que ho hem de donar tot almàximiqueajudemal’equip. Hem de deixar de banda les in- dividualitats i ser una pinya”. LleidaEsportiutornarà ajugaralmateixgrup delsequipscatalans El defensa argentí Franco Matías, a prova amb els blaus Dani Fragoso va ser presentat ahir com a nou jugador del Lleida Esportiu per aquesta temporada. LLEIDA ESPORTIU VuitmundialistestornenalafeinaambelBarça Piqué,Xavi,JordiAlba,Busquets,Pedro,Iniesta,RakiticiSong van tornar ahir a la feina a Can Barça després de la seva par- ticipacióalMundialdeBrasil.ElfrancésJérémyMathieutam- bé va passar la revisió mèdica abans de ser presentat. FCBARCELONA.CAT Nova exhibició del’italià NibalialTour AGÈNCIES. HAUTACAM L’italiàVincenzoNibaliesvaim- posar aquest dijous en l’etapa mítica d’Hautacam, l’última cita amb l’alta muntanya, iva deixar sentenciat el seu triomf en el TourdeFrança,mentrequel’es- panyol Alejandro Valverde va cauredelpodiperdossegons.El ciclista del Movistar, que no va poderseguirelritmedelsmillors enl’ascensal’Hautacam,deca- tegoria especial, va ser avançat pelsfrancesosThibautPinot,se- gon ara de la general a 7.10 de Nibali,iJean-ChristophePeraud, tercer a 7.23. Valverde és ara quart a7.25 del líder.
 12. 12. 12 PROPOSTES BONDIA DIVENDRES, 25 DE JULIOL DEL 2014 Cinemes Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Lleida Mi otro yo (+12) 19.35 21.05 22.35 El Gran Hotel Budapest (+12) 16.05 17.50 Tarzán (+7) 16.15 18.00 19.45 Malditos vecinos (+16) 21.30 Pancho, el perro millonario (apta) (HD) 18.25 20.05 Sabotaje (+16) 16.30 21.45 Principal Pl/ Paeria, 8 Lleida- Tel.: 902 17 09 38 Un largo viaje (+16) (HD) 16.00 18.05 20.10 Trascendence (+12) (HD) 18.05 22.15 Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 -Lleida Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es Yo, Frankenstein (+12) 16.10 18.15 20.00 22.10 •00.15 Azul y no tan rosa (+12) 22.30 •00.30 Campanilla, hadas y piratas (apta) 16.10 18.00 20.00 Maléfica (+7) 16.15 18.20 20.25 22.30•00.30 Sex Tape algo pasa en la nube (+16) 16.00 18.00 20.10 22.20•00.20 No hay dos sin tres(+12) 16.00 18.10 20.20 22.30•00.30 Bajo la misma estrella (+7) 16.20 19.10 22.10 •00.25 El amanecer del planeta de los simios (+7) 16.30 19.00 22.10 •00.25 Aviones 2 equipo de rescate (apta) 16.15 18.15 20.15 22.15 •00.10 Occidente es Occidente (apta) 16.15 18.20 20.20 22.30•00.25 X-Men: días del futuro pasado (+12) 16.20 19.10 22.00•00.30 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Lleida Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es Dimecres no festius: Sessió Low Cost (3€) Omar (+16) (VOS) 15.00 El extraordinario viaje de T.S. Spivet VOS (+7) 16.40 El abuelo que saltó por la ventana y se largó 18.25 20.20 Un toque de violencia 22.15 Corazón de león 15.45 19.10 22.30 Amanece en Edimburgo (apta) 17.30 Marsella (apta) 21.00 Los Andersson en Grecia 15.00 La chica del 14 de julio (+12) (VOS) 21.20 Barbacoa de amigos 16.30 18.05 19.45 22.45 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat - Tel.: 973 70 63 50 Sala Zero: diumenge 27 juliol, gaudeix del Gran Premi d’Hongria de F1 en pantalla gegant i HD El amanecer del planeta de los simios (+12) °13.10 °15.40 18.10 20.40 23.10 El amanecer del planeta de los simios (+12) °12.20 17.20 19.50 22.20 El amanecer del planeta de los simios (+12) °11.45 Maléfica (+7) °12.40 °14.30 16.20 18.10 20.00 21.50 •23.40 Perdona si te llamo amor (+12) °11.30 °13.35 15.40 17.45 19.50 Godzilla (+12) 22.00•00.05 Mil maneras de morder el polvo (+16) °11.40 °13.50 16.00 18.10 20.20 22.30•00.40 Mil maneras de morder el polvo (+16) °12.50 15.00 17.10 19.20 21.30 •23.40 Madre e hijo (+12) °11.30 °13.20 15.10 17.00 No hay dos sin tres (+12) 18.50 20.45 22.40•00.35 Al filo del mañana (+12) °11.40 °14.00 16.10 18.20 20.30 22.40•00.50 Rio 2 (apta) °12.00 °13.50 15.40 17.30 Nueva vida en Nueva York (+7) 19.20 21.25 •23.30 8 apellidos vascos (apta) °11.50 °13.40 15.35 17.20 X-Men: días del futuro pasado (+12) 19.05 21.35 •00.05 Aviones: equipo de rescate (apta( °12.20 °14.00 15.35 17.10 18.45 20.20 22.00 •23.35 Aviones: equipo de rescate (apta) 11.45 Sex Tape: algo pasa en la nube (+16) (HD) 13.45 15.30 17.15 19.00 20.45 22.30 00.15 Bajo la misma estrella (+7) °11.30 °13.45 16.00 18.15 20.30 22.45 Anarchy: La noche de las bestias 14.10 16.00 17.50 19.40 21.30 23.20 Juntos y revueltos (+7) °11.30 °13.40 15.50 18.00 20.10 22.20•00.30 Yo, Frankenstein (+12) 19.15 21.00 22.45•00.30 Campanilla, hadas y piratas (apta)(HD) °11.45 °13.15 °14.45 16.15 17.45 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com - Preu dilluns: 4,80€ Avions: equip al rescat (apta). Dv. 19.00; Ds. 19.00; Dg. 18.15; Dl. 19.00 El amanecer del planeta de los simios (+7). Dv. 22.30; Ds. 22.30; Dg. 20.15; Dl. 22.15 Sext Tape: algo pasa en la nube (+16). Dv. 19.00, 22.30; Ds. 19.00, 22.30; Dg. 18.15, 20.15; Dl. 19.00, 22.15 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com - Preu dilluns: 4,80€ Yo, Frankestein (+12). Ds. 19.15; Dg. 17.30; Dl. 22.15 Mejor otro día (+7). Ds. 22.30; Dg. 20.00 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com - Preu dilluns: 4,80€ Los Goonies (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30 Grace de Mónaco (+7). Ds. 22.30; Dg. 20.00; Dl. 22.15 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 11 92 11. www.circusa.com - Preu dilluns: 4,80€ El amanecer del planeta de los simios (+7) (Digital HD). Ds. 22.15; Dg. 19.00; Dl. 19.00, 22.15 Casal C/ Casal, 2. Montblanc - Tel.: 627 57 12 38. www.circusa.com 8 apellidos vascos (apta). Ds. 22.00; Dg. 19.15; Dl. 22.00 Paris Ctra de Torà. Solsona - Tel.: 973 48 02 77. www.circusa.com - Preu dilluns: 4,80€ - Dia de l’Espectador 5,50€ L’avi de 100 anys que es va escapar per la finestra (+7). Dv. 22.15; Ds. 22.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15 Los Goonies (apta). Ds. 18.30; Dg. 17.15 El Casal C/ Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.com TANCAT PER VACANCES Era Audiovisuau C/ Av. Calbeto, s/n . Vielha - Tel.: 973 11 92 11. www.circusa.com - Preu dilluns: 4,80€ Aviones: equipo al rescate (apta) (Digital HD). Ds. 19.00; Dg. 19.00; Dl. 19.00 L’avi de 100 anys que es va es capar per la finestra (+7) (Digital HD). Ds. 22.00; Dg. 22.00; Dl. 22.00 Vídeodepornocasolà queacabapujantalnúvol ‘Sex tape’ Comèdia. EUA, 2014. 94’. Dir.: Jake Kasdan. Int.: Jason Segel, Cameron Diaz, RobCorddry,EllieKemper,RobLowe.Cinemes:Lauren,JCAAlpicat,Majestic CameronDíaziJasonSegelsón una parella que fa temps que hanperdutlapassiósexual.Per mirar de recuperar-la, decidei- xen fer una gravació domèsti- cad’unasessiómaratonianade sexe durant la qual proven to- tes les posicions del Kamasu- tra.Inexplicablement,lagrava- cióestransfereixaunasèriede terminalsmòbilsquelaparella ha regalat a algunes persones properes (família, amics, com- panys de feina). Quan desco- breixen que la seva reputació és “a un click” de destruir-se emprenenunafrenèticacarre- ra per recuperar les còpies del seu vídeo. Aquesta recerca els porta- ràaviurelesmilperipèciesper tal de poder-lo recuperar. Cameron Díaz i Jason Segel, en una imatge promocional de ‘Sex tape’. Comèdiadramàticasobre lacrisidelamitjanaedat Barbacoa de amigos Comèdia.França,2014.98’.Dir.:EricLavaine.Int.:LambertWilson,FranckDu- bosc, Florence Foresti, Guillaume DeTonquedec. Cinemes: Funatic Aquesta pel·lícula francesa d’EricLavaineenssituaenmig de les vacances d’un grup d’amics,perprimercopenmolt tempssenselacompanyiadels seusfills.Latrobadaésconse- qüència de l’infart que acaba detenirAntonie,undelsmem- bres del grup, a partir del qual es proposa canviar una sèrie d’hàbits. Aquestes vacances semblen un bon espai per fer- ho,peròAntonieaniràunami- camassaenllàenelseupropò- sit. Un repartiment excel·lent, del qual destaca particular- mentelprotagonista,Lambert Wilson, que ens torna a rega- larunaaltragraninterpretació, iunbonguió,trufatdesituaci- onsdivertides,enunacomèdia dramàtica sobre la crisi de la mitjana edat. Un film coral que té com a punt culminant un sopar d’amics. Pel·lícules PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL25 AL31 DE JULIOL. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabtes ivigílies de festius.
 13. 13. BONDIA DIVENDRES, 25 DE JULIOL DEL 2014 13 PROPOSTES Guiadel capde setmana Exposicions Americando L’Aparador. Plaça del Carme. La Seu d’Urgell. Fins al 26 de setembre Inauguracióavuidivendresdelamos- trafotogràficadeMarkWeigardiJuan Carlos Cabrejo sobre el seu recorre- gutatravésdelspaïsosdelsudd’Amè- rica, una crònica deviatgevestida de poesia, mirades regalades i paraules robades. Música XXXIV Festival Internacional de Música de Cervera Paranimf de la Universitat de Cervera. Divendres, 25- Dissabte, 26 (22.00 h.) Dv: Música de cambra amb els alum- nesdelCursInternacional;Ds:Orques- tresdelCursInternacional,ambobres de Gluck i Fauré. Organitza: Càtedra Cervera Emili Pujol. Carles Belda Auditori de la Sala Polivalent. Solsona. A les 22.00 hores Presentació del nou disc de música tradicional de Carles Belda. JazzSegre Espai Sant Llorenç. Preixana. A les 22.00 hores Concert gratuït amb ritmes de bossa novaibolerosacompanyatsdetapes i d’un taller de gintònics .Tast: 25€. Los Sirgadors Santa Maria de Montmagastrell. Tàrrega. Dissabte, 26. 22.30 hores El cicle L’Estiu a Poble ofereix el con- certLaTerraEnsomiadaamblamúsi- ca country-blues fusionada amb les jotes del Delta de l’Ebre dels Sirga- dors. Gratuït. Trobada d’acordionistes Arsèguel i La Seu d’Urgell. Dissabte, 26. A partir de les 12.00 hores ConcertaArsèguelitrobadad’acordi- onistesdelPirineualaSeu,apartirde les 22.00 h. 10è Festival del Romànic i dels Castells de Frontera Església de Santa Maria. Llimiana. Dissabte, 26. A les 19.00 hores CumGaudio,programademúsicasa- cra i profana amb la Coral Polifònica deTremp. Llotja Gospel’s Sons La Llotja. Lleida. Dissabte, 26 A les 22.00 hores Proposta musical de la formació Veus.kat,ambtemesadaptatsalcata- là. Cinema Mostrat’ en curt Sala polivalent de la biblioteca de Guissona. A les 19.30 hores Passis de diferents curts-metratges coordinatsperJuanFerrer,directorde laMostradeCinemaLlatinoamericà. Diversos Sant Jaume al Museu Museu de Lleida. A les 21.00 hores VisitatemàticasobreelcamídeSant Jaumeatravésdelatradició,lahistò- ria i l’art. L’acte està organitzat per l’AgrupacióIlerdencadePessebristes Trobada d’amics del cavall La Granadella Dissabte, 26 (durant tot el dia). Diumenge, 27 al matí. Ds: Concentració de cavallistes i ruta amb cavalls i carros; Dg: Demostració de ball amb cavalls. També hi haurà una fira artesana i jocs tradicionals. Mr. President Marge esquerra del riu Segre (davant Av. Jaume II) Lleida. Dissabte, 26. A les 19.00 hores L’ANCdelesTerresdeLleida promou una concentració com a part de la campanyademosaicsadreçatsadife- rentslídersmundialspercridarl’aten- ciósobreeldretadecidirdelpobleca- talà. L’ANC desplegarà un mural ge- gant de 30x60 metres, per cridar l’atenció en aquest cas, de la cance- llera alemanya, Angela Merkel. Esports Caminada nocturna Camí de Sant Jaume Sortida: Capella del Peu del Romeu. Lleida. A les 21.30 hores Caminada nocturna fins l’ermita de Butsènit(8km).Tornadaenautobús. Curses de muntanya a la Seu d’Urgell Passeig Joan Brudieu. La Seu d’Urgell. Dissabte, 26 i diumenge, 27 Informació: http://caditrail.com SegonaediciódelCadíTrail,cursade muntanya que engloba dues proves, laCadiUltraTrail(80km)ilaCadíTrail (42,5 km). Com a novetat, destacar que tots els corredors portaran a so- bre un geolocalitzador per saber en tot moment per on passan. ElCorJoveNacionalde CatalunyacantaEuropa El Cor Jove Nacional de Cata- lunya ofereix el concert Euro- pa de Nord a Sud, un recorre- gutatravésdecançonsdeldi- ferents països. El cor compta amb 28 cantaires de 18 a 28 anys, seleccionats anualment a través d’un procés d’audici- ons, sota la direcció artística del director noruec, Ragnar Rasmussenieldirectordel’Or- feó Català, Josep Vila i Casa- ñas.Elconcerts’inclouenelci- cle Nits d’Estiu a Lleida. Música Cor Jove Nacional de Catalunya Auditori Municipal Enric Granados. Divendres, 25 A les 20.30 hores. Preu: 5€. Entra a bondia.cat si vols informar-te de més actes culturals Plaça Ricard Viñes i Plaça 8 de Març de Lleida. Dissabte, 26. A partir de les 10.30 hores Buuuf!,elfestivallleidatà depallassosibufons Buuuf!,éselfestivaldepallasosiclowns que, amb la col·laboració de la Diputa- ció de Lleida i l’Institut d’Estudis Iler- dencs,oferiràduranttotdissabteactu- acions de diferents pallassos i clowns com Triciclown, Claret Clown, El Gran Rufus,LaXicana,FerranAixalàoElSo- brinodelDiablo.L’organitzaciódelfes- tival corre a càrrec de MagíValls. Festa de Santa Anna Montagut. Dissabte, 26 Exposició a la capella de fotos dels antics colons a la Casa de Montagut.També hi haurà sardinada i ball de festa. Festa de Colòmbia Guissona. Dissabte, 26. A partir de les 10.00 hores Presentació de l’Associació de Colombians de Catalunya, gimcana per conèixer la cultura, geografia i societat colombiana, jocs tradicionals, futbol i sopar gratuït per als participants. Visita a les trinxeres Plaça de l’Església. Gerb. Dissabte, 26. A les 11.00 hores Sortida des de la plaça amb els cotxes i desplaçament d’uns 10 minuts a peu per visitar les trinxeres de la Guerra Civil. XVITrobadaGegantera Rambla de Pardinyes. Dissabte, 26 A les 19.00 hores Trobada gegantera amb la participació de 19 colles i 350 geganters i grallers que faran una cercavila pel barri. FestaMajordePuiggròs Església parroquial de Puiggròs. Diumenge, 27. PresentaciódelsGoigsdeSantRoc iSantAntoni,acàrrecdeJoanBell- munt i Figueras. L’acte tindrà lloc desprésdelamissadeFestaMajor, que té lloc a les 12.30 h. Divendres, 25. A partir de les 9.00 hores Diferents llocs de Lleida. LafestivitatdeSantJaume reuneixtradicióihistòria Una missa en sufragi dels pessebristes di- funts(capelladelPeudel Romeu,9h)inicia ladiadadeSantJaume,ambrepicdecampa- nes de la Seu al migdia, i representació de l’obraSantJaumevedeGalicía,alpatidel’IEI (20.00h) a càrrec delTOAR; acabada la re- presentació, sortida de l’itinerari (21.00h) passant per la pl. dels Fananets fins arribar al Museu de Lleida, acabant els actes amb la Caminada Nocturna. Bellvís. Dissabte, 26. A partir de les 10.00 hores ElsFiralsdeBellvísila llegendadeCalBufalà L’obertura de la Fira Artesanal dels Fi- rals dóna el tret de sortida a les activi- tats que se celebren al poble per recor- darlallegendadeCalBufalà,ambellliu- ramentdel’AnelladeCalBufalàperpart dels seus descendents al poble de Bell- vís(11.30h),representaciódelsdiferents actesdelallegenda,espectacledetite- lles (19.00 h), i Sopar dels Nobles. Monestir cistercenc de Santa Maria de les Franqueses. Balaguer Diumenge, 27. A les 11.00 hores Concertdelsguanyadorsdel concurslíricGermansPla La VII edició del Concurs Internacional deCantLíricGermansPla-CiutatdeBa- laguer, va néixer amb l’objectiu donar unaoportunitatajovesvalorsiretreho- menatgealsgermansPla,instrumentis- tes i compositors de Balaguer del segle XVIII.Elsguanyadorsd’aquestany,Tànit Bono,mezzosoprano,Josep-RamonOli- vé, baríton actuaran acompanyant del pianista Alan Branch.
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIVENDRES, 25 DE JULIOL DEL 2014 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. Avui et sentiràs satisfet d’haver posat freaunasituacióquet’atabalava.Pot- ser has vist cara llargues, però a partir d’ara et sentiràs més relaxat. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Un dia millor que el d’ahir, fins i tot si veusquehihaalgunacosaenunnego- ci que no funciona com esperaves. Pe- rò t’ho prendràs amb filosofia. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG D’algunamanerahasrecuperatunapart delatevaindependènciaiaixòetfares- pirarprofundamentdoncsavuilalliber- tatd’accióetportaràmoltasatisfacció. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Et promets a tu mateix que ningú et prenguiladavanteraunaaltravegadaen unnegocioenuntreballifinsitotsies- tàs devacances pensaràs estratègies. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Afectivament et trobes ben acompa- nyat i fins i tot hi ha alguna tempesta que s’allunya en una relació i tot funci- onarà molt millor. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Elsteusinteressospersonalsmarcaran el dia i això significa que en gaudiràs molt, fins i tot si no hi ha ningú dispo- sataseguir-te.Not’importaràestarsol. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Els amics avui seran molt importants per a tu, ja que un et convidarà a algun lloc especial que et farà molta il·lusió. Passaràs una jornada perfecta. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Eldestíetportaadescobriralgunesco- ses molt interessants a través d’un whatsappoune-mail persaberquèfer amb una persona, com tractar-la. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Hi ha documents o papers que has de posar al dia i pot ser que et trobis amb alguna sorpresa i hagis d’actuar ràpi- dament per solucionar-ho. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Noestaràsinteressatenuncompromís seriósambunapersonaamblaqualtens una relació. Digues-li-ho clar i no li do- nis mésvoltes. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Sorgeix un imprevist en la teva econo- mia,laqualcosaetportaràareorganit- zar part de les tevesvacances, però no et queda altre remei que fer-ho. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Algú t’anuncia la seva visita i això pot serqueetposiunamicanerviósperquè sapsquehasd’ocultar-licertescosesa una altra persona. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop 4 2 Sudoku Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.914 Solucions n. 1.913 5 6 4 8 2 1 8 9 2 7 1 5 3 8 2 6 5 2 5 9 7 5 1 4 6 8 2 7 1 2 6 4 8 3 5 9 9 6 8 5 2 3 7 1 4 4 5 3 1 9 7 8 6 2 1 3 7 5 2 4 8 9 6 4 5 9 6 8 1 2 3 7 2 8 6 3 7 9 5 4 1 2 6 3 9 7 5 4 8 1 8 7 5 1 4 2 3 9 6 9 1 4 6 3 8 7 2 5 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 14. CONTACTOS ¡¡¡TRAVESTI ARIADNA!!! Rubiaza. Espe- cialistaprincipiantes.Corridasmutuas.Fe- tichismo. Vibradores. 24h. Tel. 678 921 866. 16. VARIOS T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! PROFESOR MOLA. No hay problema sin solución. Especialista recuperar la pareja, amor duradero, curar impotencia sexual. Resultados garantizados 4 días.Tel. 675 497689. 19. ALQUILERES ZONA UNIVERSIDAD. Apartamento de 1 habitación totalmente reformado. Finca conascensor. 300€.Tel.653751188. ALTILLODE70m2enZonaCarrefour.Ideal paraoficina.250€/653.75.11.88 PRATDElaRiba.Bonitoapartamentode2 habitacionesconcocinaindependiente,Te- rraza de 5m2. Suelo de parquet. Galería. Amueblado y equipado. 425 € / 653.75.11.88 ESTUDIO AMUEBLADO en Rovira Roure. 250€./653.75.11.88 APARTAMENT EN lloguer a cambrils, a pocsmetresdelaplatjaiproperalport.Es llogapertemporadad’estiuidesdesetem- breajunyamoltbonpreu.Informacióivi- sites(finquesCor)Tel.636189656 PARTICULAR LLOGO pis, 4 habitacions. 430€.Bordeta.Tel.973738083. 20. TRASPASOS TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i par- lem! ESTRASPASSArestaurantalesGarrigues, ambunpreudelloguerde450eurosmen- suals.Capacitatpera86començals,estot depedraitéunencantespecial.Antiguitat 10 anys. Informació i visites (finquesCor) Tel.636189656 22. VENTAS LESBORGESBlanques:OcasióPiscèntric 120m2 4 habitacions 2 banys 2 terrasses. Areformar.60.000€.FinquesBorgesTel. 670537829. PUIGVERDDELleida,asólo500mdelpue- blo.Almacénde120m2con18.000m2de terreno. 65.000€.Tel.610722297. TORRE BENAVENT de Segria con 2000 m2 de terreno y almacén de 15 m2. Con aguayluz.65.000€. Tel.610 722 297. BENAVENTDESegria.Torre.90m2,salón de 25m2, 3 habitaciones, cocina indepen- diente,terrenode1.700m2conpiscina,al- macén de 25m2, barbacoa. 120.000€ / 617.500.444 TORREENPartidadeLleida,a1km. Casa de125m2yterrenode8.900m2plantado de frutales. Salón con fuego a tierra, coci- na americana. 2 habitaciones. Legalizada (cédulahabitabilidad),luz,aguariego,agua potable. Almacénconcapacidad4coches. 105.000€Tel.610.72.22.97 PUIGVERD DE Lleida.Torre de 40m2 con 700m2 de terreno. Luz y agua dE riego. 35.000€/610.72.22.97 TERMENS. CASA con una superfície de 95m2, con 3 habitaciones, dobles, baño, cocina independiente, salón de 27m2 con fuego a tierra. Jardín de 3500m2.Terraza de 25m2. Calefacción a gasoil. Garaje de 150m2.110.000€.Tel.610722297 TORREDE65m2enRossellocon1600M2 deterrenoyterrazade20m2,2habitacio- nes dobles, salón 25M2, baño y cocina americana. Dispone de Luz y agua de rie- go. 50.000€/610.72.22.97 TORRE BORGES Blanques de 50m2 con garaje, calefacción, agua, luz, piscina, 4.000m2 de terreno. 63.000€ / 610.722.297 VILANOVA DE Segrià. Casa en urbaniza- ción, de 90m2, con terreno de 800m2. 3 habitaciones,salónycocinaindependien- te.Porche.Barbacoa.Luz,cloaca,aguapo- table y de riego, telefono. Legalizada. 99.000€/610.72.22.97 LAPINEDA.Apartamentoa1ªlíneademar. 4 habitaciones, 2 baños. Piscina Parking Comunitario.95.000€/610.72.22.97 CORBINS. CASA adosada 190m2 con jar- dínde60m2ygaraje.4habitaciones,2ba- ños.Buhardilla.160.000€/610.72.22.96 CASAENPlantaBajaenlaBordetaconpa- tiode15m2.3habitaciones.Suelodegres. Calefacción individual a gas. Fuego a tie- rra. 100.000€/610.72.22.96 PISOENAv.Valencia,de105m2,4habita- ciones, 2 baños, salón de 28m2. Exterior. Fincaconascensor.47.000€.Tel.610722 296 EDIFICIO BRASILIA. Piso de 148m2 con Parking.Exterior,con4habitaciones,2ba- ños. Calefacción central. 140.000 € .Tel. 610722296 FERRAN EL Catòlic. Piso con Parking y Trastero de 25m2. 2 habitaciones dobles, baño y cocina independiente. 38.000 € Tel.610722296. GANGAPISalesBorges,reformat,de3ha- bitacions, moblat i amb electrodomèstics, 2banys.40.000€.Informacióivisites(fin- quesCor)Tel.636189656. FINCAAMBcabanadevolta,entreelster- mes de les Borges, de 17.000 m2, plana, possibilitatderegar.Preu22.000€.Infor- mació i visites (finquesCor)Tel. 636 189 656. CASAREBAIXADAaLleida,zonaplaçaeu- ropa, 200 m2 de solar, uns 400 m2 cons- truïts,parkingperatresvehicles,bonacon- servació.Preu170.000euros.Informaciói visites(finquesCor)Tel.636189656. CASADEpoblealesBorgesBlanques,molt cèntrica, a reformar, solar d’uns 113 m2. Possibilitatdefinançament,opciódeper- mutaambalgunafincarústicaoaltrapro- pietatimmobiliària.Preu30.000euros.In- formació i visites (finquesCor) Tel. 636189656 FINCADE 30 hectarees ambvivenda a les BorgesBlanques,propdelpoble,sembra- daiambpossibilitatdeserregableambel futurcanalsegarragarrigues.Informaciói visites(finquesCor)Tel.636189656 RESTAURANTDE 400 m2 en venda a les Borges Blanques, a peu de carretera, en funcionament.Capacitatperauns100co- mençals,bastantnouimoltbenconservat. Informació i visites (finquesCor)Tel. 636 189656 TORREEN lloguer a les Borges Blanques, 4habitacions,ambpiscina,barbacoaizo- na per fer hort. Preu 450 euros. Informa- cióivisites(finquesCor)Tel.636189656 23. FINCAS RÚSTICAS FINCARÚSTICAd’uns400m2deregadiu, ideal per a fer-hi hort. Accés per camí as- faltat. Preu 3500 euros. Informació i visi- tes(finquesCor)Tel.636189656
 15. 15. BONDIA DIVENDRES, 25 DE JULIOL DEL 2014 15 TELEVISIÓ 06.00 Notícies 3/24. 10.35 La sagrada família. 11.40 Afers exteriors. Brasil. 12.50 Catalunya des de l’aire. 13.24 GR Pirineus. 14.00 Telenotícies comarques. 14.18 El medi ambient. 14.22 Un dia perfecte. 14.30 Telenotícies migdia. Presentat per Carles Prats i Núria Solé. 15.40 El Faro, cruïlla de camins. L’Irene aconsegueix seduir en Ricardo. 16.35 Plats bruts. 17.45 Temps de silenci. 18.55 Boulevard du Palais. El cas Muller. 20.38 Espai Terra. 21.00 Telenotícies vespre. Presentat per Toni Cruanyes. 21.55 Zona zàping. 22.30 La gran pel·lícula. Cor de tinta. Dir: Iain Softley. 23.55 Pel·lícula. 02.20 Waterloo Road. 03.11 Ritmes a l’estudi. 04.40 Jazz a l’estudi. 06.36 Les tres bessones. 07.53 MIC. 08.39 Lazy Town - Vilamandra. 09.30 Doraemon. 10.48 Els germans Kratt. 11.35 Espies de veritat. 12.22 Els pingüins de Madagascar. 13.10 Els nous misteris de l’Scooby-Doo 13.58 Shin Chan. 15.10 Bugs Bunny i els seus amics. 16.08 Rekkit, el conill màgic. 17.00 MIC. 17.45 L’abella Maia. 18.25 Doraemon. 19.15 Espies de veritat. 20.03 Tom i Jerry. 21.07 Bola de drac. 21.55 GR Pirineus. 23.03 Quarts de nou. El programa del món casteller. 23.30 Catalunya salvatge. 00.00 L’Ebre, camins d’aigua. 00.30 Itineraris. El nord de Xipre. 01.13 Bon viatge. 01.23 GR Pirineus. 07.10 Jet Lag. Sèrie. 07.55 8 de 8. 08.25 Catalunya blues. 08.55 Televenda. 10.55 Dinamita. Sèrie. 11.45 Jet Lag. Sèrie. 13.00 Gata salvaje. Sèrie. 13.50 Més Arucitys. 16.00 Diagnòstic assassinat. Sèrie. La cançó de la Shanda. La cantant prima- donna, Shanda, es desmaia a l’escenari al rebre una fotograia seva tdins una caixa de roses. 17.00 S’ha escrit un crim. 18.50 Cine Metrópolis. Ulises. 1954. Dir: Mario Camerini. Int: Kirk Douglas, Silvana Mangano, Anthony Quinn. 21.00 8 al dia. 21.45 Al descubierto. Sèrie. 22.35 Gran Cinema. Chisum. 1970. EUA. Dir: Andrew V. MacLaglen. Int: John Wayne, Forrest Tucker, Ben Johnson. 00.45 Pel·lícula. Retorno al paraíso. Dir: Mark Robson. 07.59 La cançó del bon dia del Club Banyetes. Tira diària d’animació en que arriba l’hora d’aixecar-se per a tothom, inclòs per als caragols. 08.00 Notícies vespre (red). 08.45 Bonus Music. 09.00 Club Banyetes (red). 09.15 Bonus music. 13.00 País Km. 0. 15.00 Aran TV. 15.10 Costa Brava. 15.20 Orquestra’t. 16.00 Històries particulars (red). 16.30 Fanzivid. 17.00 Aventura’t. 17.30 Promo. 18.00 País Km 0. 20.00 Notícies vespre. Presenta Mònica Mombiela. 20.30 Al dia notícies. 21.00 Diputació de Lleida. 21.05 País Km 0 (red). 23.00 Notícies vespre (red). Presenta Mònica Mombiela. 23.30 Aran TV (red). 23.40 Aliments i territori (red). 23.50 Agrònoms. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 10.05 La mañana de La 1. Presentat per Mariló Montero. Inclou l’espai Saber vivir del doctor Luis Gutiérrez. 14.00 L’informatiu. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. Presentat per Pilar García Muñiz. 15.50 El tiempo. 16.00 L’informatiu. 16.05 Tour de Francia. 17.30 Españoles en el mundo. 18.30 España directo. 20.30 Aquí la Tierra. 21.00 Telediario 2. Presentat per Ana Blanco i Marcos López. 22.00 El tiempo. 22.20 Viaje al centro de la tele. 23.10 Vivan los bares. Lorena Castell i Juanito Makandé fa un recorregut pels bars amb una història que contar. 00.00 Ley y orden: Unidad de víctimas especiales. 02.00 Repor. Médicos de pueblo. 02.30 TVE es música. 06.00 TVE es música. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 08.00 TV English. 08.25 Los años del NODO. 09.30 UNED. 10.30 El día del Señor. 11.30 Festival de Habaneras. 12.30 Documental. 13.30 Docufilia. 15.30 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 18.15 El escarabajo verde. 18.45 Tinc una idea - Clips. 19:00 Tinc una idea - Clips. 19.15 Vespre a La 2 - Estiu. 19.45 Vespre a La 2 - Informatiu. 20.00 Documentos TV. 21.00 El documental de La 2. 22.00 La suerte en tus manos. 22.20 El cine de La 2. Novecento 2ª parte. Dir: Bernardo Bertolucci. Int: Stefania Sandrelli, Donald Sutherland, Dominique Sanda, Robert De Niro. 00.50 Docufilia. 02.30 Mover montañas. 03.30 TVE es música. 06.15 Zumba GH edition. 07.00 Informativos Telecinco. Presentat per Roberto Fernández. 08.55 El programa del verano. Presentat per Sandra Barneda i Joaquín Prat. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Presentat per Emma García. 14.30 De buena ley. Presentat per Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentat per David Cantero i J.J. Santos. 16.00 Sálvame diario. Presentat per Paz Padilla. 20.10 Pasapalabra. Presentat per Christian Gálvez. 21.05 Informativos Telecinco. Presentat per Pedro Piqueras i J.J. Santos. 22.00 Sálvame Deluxe. Presentat per María Patiño. 02.30 Premier Casino. 05.00 En concierto. 06.15 Fusión sonora. 06.00 Minutos musicales. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. Presentat per Susana Griso. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias 1. 15.45 Deportes 1. 16.00 Tu tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! Presentat per Arturo Valls. 20.00 Atrapa un millón. Presentat per Carlos Sobera. 21.00 Noticias 2. Presentat per Matías Prats i Mónica Carrillo. 21.30 Deportes 2. Presentat per Manu Sánchez. 21.40 La previsión de las 9. 22.10 Cine. Los intocables de Eliot Ness. 1987. EUA. Dir: Brian De Palma. 00.30 Cine. Harry el fuerte. 1973. EUA. Dir: Ted Post. 02.30 Campeonato Europeo de Poker. 06.00 Minutos musicales. 07.15 Compras de cine. 07.45 Al rojo vivo (red.). 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Las pruebas del crimen. 11.30 Informe criminal. 12.20 Al rojo vivo. Dirigit i presentat per Antonio García Ferreras. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. Presentat per Helena Resano. 14.55 Jugones. Amb Josep Pedrerol i Lara Álvarez. 15.30 La Sexta Méteo 1ª edición. 15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición. Presentat per Cristina Saavedra. 20.45 La Sexta Méteo. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 Equipo de investigación. Vivienda pública vacía; Toque de queda; Neonazis; Eva, expediente abierto. 02.15 Juega con el 8. 03.15 Minutos musicales. 06.30 Malas pulgas. Presentat per Borja Capponi. 07.20 El zapping de surferos. 08.30 El encantador de perros. Presentat per César Millán. 09.30 Alerta Cobra. 12.20 Las mañanas de Cuatro. Presentat per Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. Presentat per Marta Fernández. 14.55 Deportes Cuatro. 16.00 Ciega a citas. Realidades y ficciones. n tierra de nadie. 17.00 Avenida Brasil. 18.00 Castle. Pandora. 19.00 Mi madre cocina mejor que la tuya. 20.00 Noticias Cuatro. Presentado por Hilario Pino. 21.15 Deportes Cuatro Noche. 21.30 Todo va bien. Amb Xavi Rodríguez i Edurne. 22.10 El Blockbuster Kids. Cómo entrenar a tu dragón. 00.00 Cine Cuatro. Amigos. 02.00 Strike Back. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 25/07/2014 PUBLICITAT Avui felicitem a: Jaume, Albert, Cristòfol, Fèlix, Florenci, Pau, Glorinda, Lucil·la, Valentina PUBLICITAT LaPaeria‘s’apunta’ unadadaprovincial La Paeriava forçar ahir la màquina per apuntar-se el mèrit de la relativament baixa taxa d’atur a la de- marcació. Segurament contagiada per l’optimis- me general que injectava el govern fent públiques les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del segon trimestre del 2014, la Paeriava fer seva la da- da que correspon a Lleida província dient això: “ Llei- da, tercera capital de pro- víncia amb la taxa d’atur més baixa, el 15,81%”. Les dades de l’enquesta de l’EPA són provincials, així que Lleida ciutat haurà d’esperar a les que faciliti l’INE o el Servei d’Ocupa- ció. La notava ser esme- nada per la tarda. TWITTER @JoanCamposada «Rescatar autopistes de #Ma- drit, mentre de #Lleida a #Tar- ragona(2capitals)noestanuni- des per autovia. #estafaterrito- rialitzada» @eduardbaches «van negar la bombolla, i ara q l’hempagadaentretothom,apa, atreure’sactiusasaldo,qtotal, ells ja han cobert!» @mananascuatro «Un niño de 12 años dice al ser desahuciado: “Muchas gracias hijosdeputaporecharmedemi casa” #EuforiaRajoyM4» @JuanjoTRX «¿Alguien sabe de algún sitio en#Lleidadondehacerimpresi- ones/fotocopiasA4encolorsin que te pidan aval hipotecario?» @marc1886 «MontoroiDLaFuentemostren resultats però no la operació ni les dades originals. Apunt es- colar d’EGB: Sense operació l’exercici és nul» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA LUIS DE GUINDOS Ministred’EconomiadelPP,pe- ròtambéhihauriemd’afegirels del PSOE, encarregat d’execu- tarlesminsesinversionsquede- nuncià ahir la Cambra de BCN. PUNT I A PART MIQUEL VALLS President de la Cambra de Co- merç de Barcelona, que ha evi- denciat que l’Estat ha invertit moltmenyseninfrastructuresa Catalunya els darrers 10 anys. Moltes felicitats Jaume, el 1r d’ESO t’espera LA FOTOTECA Aquet xicot avui fa anys i el podeu felicitar, el trobareu per Cappont La Neus aviat farà anys. Des de Lleida, Juneda i el Palau, felicitats!

×