Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bondia.cat 05/06/2014

278 views

Published on

TITULAR: El Rei no és propietari del xalet de Baquèira
FOTO: Aquesta cantonada és una ruïna

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bondia.cat 05/06/2014

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 5 DE JUNY DEL 2014 ElReinoéspropietari del xalet de Baquèira p. 03 p. 09 PUBLICITAT L’empresa elva cedir al llavors encara príncep Joan Carles per promocionar l’estació aranesa NÚMERO 1.903 ANY 9 Baquèira confirma al Bondia.cat que FelipVI té també a la seva total disposició la casa de la Pleta ElSícorisguardonael sociquevasalvaruna donademorirofegada p. 11 7anyssensetrepitjar Sanaüjaperagredir unadonaielseunadó p. 07 Els 9 donants que hi va haver a Lleida el 2013 són insuficients per cobrir la demanda d’òrgans, doncs lal maig hi havia en llista d’espera 65 lleidatans Òrgansde9 lleidatans, empratsper transplantar 45persones Aquesta cantonada és una ruïna La Paeria demolirà d’urgència 2 cases del Barri Antic a punt d’esfondrar-se ACN p. 06
 2. 2. 02 D'INTERÈS BONDIA DIJOUS, 5 DE JUNY DEL 2014 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Anadon. Balmes, 44 Puigpinós. Humbert Torres, 23 Baquero. Riu Ebre, 10 Garrós. Prat de la Riba, 53 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Anadon. Balmes, 44 Baquero. Riu Ebre, 10 Garrós. Prat de la Riba, 53 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 AL·LÈRGIES Parietària 4 = Gramínies 4 = Olivera 2 = Agrella 1 = Bedoll 0 = Blets 3 = Bruc 0 = Crucíferes 0 = Faig 0 = Melcoratge 0 = Palmeres 0 = Pi 2 = Plantatge 2 = Roure / alzina 2 = Xiprers 1 D Alternaria 4 = Del 2 al 8 de juny Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació exepcional. EltempsaLleida Diaassolellatperòamb intervalsdenúvolsiamb temperaturesenfilades La nuvolositat de la matinada minvarà, si bé creixeran núvols d’evolució a punts de muntanya. A partir del vespre augmentaran els núvols alts i mitjans de sud a nord i al final del dia quedarà ennuvolat arreu, i a Lleida es descarten ruixats. Les temperatures mínimes seran lleugerament més baixes, però les màximes continuaran pujant i a les comarques del pla de Lleida s’assoliran ja valors de 32 ºC, calor intensa preludi d’estiu. 06.25 h 21.26 h Creixent www.bondia.cat meteo@bondia.cat DIVENDRES DISSABTE Entra a www.bondia.cat i vota, esperem la teva resposta A la pregunta de la setmana passada: Creus que la clara victòria d’ERC a les europees obrirà els ulls a Madrid? 1 • No, no canviarà el seu discurs 2 • No, endurirà encara més la seva política 3 • Sí, segur que per fi s’obre a dialogar 4 • Sí, abaixarà el to del seu discurs ElslectorsdelBonDia handecidit: 69,8% 1 20,6% 2 6,3% 3 3,2% 4 I la pregunta d’aquesta setmana és: Creus que l’adbicació del Rei hauria de ser el primer pas cap a l’abolició de la monarquia?
 3. 3. BONDIA DIJOUS, 5 DE JUNY DEL 2014 03 AVUI Baquèiraostentalapropietatdela casaquedisfrutalaFamíliaReial L’empresava cedir el xalet al llavors encara Príncep Joan Carles per promocionar l’estació aranesa REDACCIÓ. LLEIDA El diaiThe NewYorkTimes cal- cula de la fortuna del Rei Joan Carles supera àmpliament els dos mil milions d’euros, i entre les seves propietats fa menció d’unacasaaMarbellaidelxalet quelaFamíliaReialdisposaala Pleta de Baquèira, una propie- tat, per altra banda, que ben pocs posen en dubte. Doncs sembla que no, que el Rei Joan Carlesnoéspaspropietaridela casadedosplantesimansarda, amb annexes varis, que vigila permanentmentlaGuàrdiaCivil apeudepistesdel’estaciód’es- quí aranesa, segons ha pogut averigüar el Bondia.cat. La casa que la Família Reial ha disfrutat, amb intensitat durant elsanys80i90delpassatsegle i amb menys freqüència des de fa una dècada, continua sent propietatdel’empresa(directa- mentoperaltrasocietat)queex- plota el domini esquiable de Baquèira. Segons fonts prope- res a l’estació, el xalet (una ple- ta) va ser cedit a principis dels anys70alllavorsencaraPríncep Joan Carles per al seu ús i de la sevafamília,amblaintencióque la seva presència promocionés l’estaciód’esquí.Unobjectiu,cal dir-ho, que es va complir a bas- tament, sobretot a partir de la coronació de Joan Carles I com aReid’Espanya.Lacessióvaser idea dels promotors (entre ells l’empresari Jesús Serra Santa- mans) de l’estació, que va nài- xer l’any 1962, i els directius de llavors,amicstotsdelPríncepJo- an Carles. I al contrari del que va passar amb el iot ‘Fortuna’, regald’ungrupd’empresarisba- lears i al que el Rei va renunciar elmaigdel’anypassatperquèja no es veia amb cor de patrone- jar,lapropietatdelapletanoha passatalpatrimonidelRei,nial de la Casa Reial ni al Patrimoni del’Estat.Capd’ellsostentapro- pietatsalmunicipideNautAran, segons ha pogut comprovar el Bondia.cat en seus registrals. Fonts de Baquèira van expli- car a aquest diari que de la ma- teixa manera que el xalet l’ha gauditelReiJoanCarlesIilase- vafamília,elfuturReiFelipVIté evidentment les portes obertes i a la seva disposició la residèn- ciareial,quedarreramentnomés utilitzen,idetantentant,lesin- fantes Elena i Cristina, aquesta l’any passat mateix. És intenció de Baquèira, i dels sectors eco- nòmicsaranesos,quelaFamília Reial segueixi sent un pol d’atracció de turisme a la Val. La casa que utilitza la Família Reial a la Pleta de Baquèira i que ha sofert diferents reformes i adequacions ARXIU El debat monarquia- república, legítim Homs diu que la coalició és coherent al no votar la llei d’abdicació Per a Rajoy és fer “política petita” El president del Govern central lloa el “sentit d’Estat” del PSOE Rajoyretreu aCiUque s’abstingui El conseller de la Presidència i portaveudelaGeneralitat,Fran- cesc Homs, ha justificat aquest dimecresladecisiódeCiU(amb Josep Antoni Duran i Lleida d’acord) d’abstenir-se en la vo- tació de la llei orgànica sobre l’abdicació del rei Joan Carles I, assegurant que la posició és “perfectament coherent amb el missatge que va donar el presi- dent de Catalunya”. “Tenim un fullderutaestablert,comacon- seqüència de la voluntat popu- lar expressada a les urnes”, ha recordat Homs, que creu que la prioritatés“organitzarlaconsul- tadel9-Niatendrelesobligaci- ons del dia a dia i les necessi- tats del país”. El portaveu de la Generalitattambéhaditquecal exigiruncanvi“eneltarannàdel govern espanyol” més que en la monarquia. Homs ha remarcat en declaracions a la premsa des de Fontevraud (França), on ha participat en unes conferènci- es, que els debats com el de la monarquia o la república a l’Es- tatespanyolsón“absolutament legítims” i el Govern se’ls mira “amb respecte”. Al seu torn, el president del governespanyol,MarianoRajoy, haretretpocdesprésaquestma- teix dimecres a CiU que es de- canti per una abstenció a la Llei desuccessióqueestramitaales Corts, i per contra ha lloat el comportament “seriós i amb sentit d’Estat” del PSOE. Rajoy ha advertit a la Federació que aquest és un moment “molt im- portantenlavidadelanacióes- panyola” i, per tant, li agradaria que ningú fes “política petita”. PRIMER DISCURS DEL FUTUR REI FELIPVI ElPríncepd’Astúries,Felipde Borbó, ha pronunciat aquest dimecres en motiu del lliura- ment del Premi Príncep de Viana el seu primer discurs desprésdel’anuncid’abdica- ció del Rei Joan Carles. L’he- reu a la Corona havolgut rei- terarelseu“afanyiconvicció” de “dedicar totes les seves forces, amb esperança i il·lu- sió,alatascaapassionantde seguir servint els espanyols, a la nostra estimada Espa- nya”, que és “una nació, una comunitat social i política, unida, diversa, que enfonsa les seves arrels en una histò- ria mil·lenària”. Felip de Bor- bó ha recordat que aquesta primera compareixença té “una significació especial” desprésdel’abdicaciódelseu pare. “Les circumstàncies portenaquelesmevesprime- res paraules siguin a aques- ta volguda terra de Navarra, un dels solars originals de la nostra pàtria espanyola”. Felip, que ha presidit a Pamplona, al Monestir de Leyre, el lliurament del XXV Premi Príncep deViana de la Cultura 2014 a l’historiador Tarsicio de Azcona, ha assis- tit a l’acte acompanyat de la futura reina Letícia. El futur rei, que ha estat aplaudit llargament, ha dedi- cat gran part del seu parla- ment al premi, a glossar la fi- gura del guardonat i a desta- carelsvalorsdelacultura,pe- rò ha volgut dedicar unes breus paraules a la que serà la seva tasca a partir del dia 18 de juny, quan previsible- ment serà proclamat com a nou monarca espanyol, cap d’Estat i cap suprem de les forces armades. Pel seu costat, el Rei Joan Carleshavolgutagrairtambé aquest dimecres en un acte amb empresaris al Palau del Pardo de Madrid “l’afecte” que ha rebut en un discurs ontambéhamanifestatlase- va preocupació pels proble- mes socials i l’atur juvenil. El monarca ha rebut aplaudi- ments i un crit de “visca el Rei”enunaovaciódedosmi- nutsqueellmateixhatrencat permostrar“detotcor”elseu agraïment als empresaris “per la seva tasca”. “Seguiu endavant, estaré sempre al vostrecostat”,haditenelseu primer discurs després d’anunciardillunspassatque abdicalaCoronaenfavordel seu fill, el Príncep Felip. El Rei Joan Carles ha fet aquestesmanifestacionsdes- présdelliurarelPremiRegne d’Espanyaalatrajectòriaem- presarialaEnriquedeSenda- gorta, fundador i president d’honordelgrupbascdetec- nologia i enginyeria SENER. El futur rei Felip VI, ovacionat ahir al monestir navarrès de Leyre “Espanya,unanacióunida,diversa”
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIJOUS, 5 DE JUNY DEL 2014 Cartes al director Lamacroenquestaelaboradaper l’Agència de Drets Fonamentals delaUnióEuropea,desprésd’en- trevistar cara a cara 42.000 do- neselegidesal’atzaralsseus28 països per donar resposta a un interrogantqueplanejadesdefa tempsdesilaviolènciacontrales dones és un problema comú a la UE, la resposta és rotundament afirmativa. Morten Kjaerum, di- rector de l’Agència, afirma: “L’enorme magnitud del proble- ma és la prova que la violència contra les dones no només afec- ta a unes quantes, sinó a tota la societat, cada dia”. on passa. La manca d’experièn- cia genuïnament espiritual en el baró fa que la dona se la consi- deri un objecte de la seva propi- etat i que l‘ha de complaure en tot. La violència de gènere “no és un discurs nou”, diu Miguel Lo- rente, expert en violència de gè- nere, “és el discurs de fa segles, propi dels homes que veuen les dones com un objecte sexual, que han de fer el que ells diguin per satisfer-los perquè els seus desigs prevalen per sobre dels d’elles.Sónelsmasclisteselevats al’enèsimapotència,lacaramés duraicrueld’unaideologiaman- tinguda en el temps”. Tot just el paradísva ser escenari d’una re- volta contra l’autoritat del Crea- dor, el Senyor es va dirigir a Eva i li va dir entre altres coses: “I el teu desig seràvers el teu marit, i ell et dominarà” (Gènesi 3:16). Aquesta declaració divina posa en evidència que l’etapa d’har- monia conjugal s’havia acabat i s’iniciava una altra de milers d’anys de conflictes de gènere.. El primer indici de que les coses noerencomhauriendeserenles relacions baró - dona el trobem en Làmec que va dir a les seves dones Adà i Sil•là: “Escolteu la mevaveu, dones de Làmec, esti- gueu atentesalesmevesparau- les:Hematatunhomepercausa d’una ferida meva, i un jove per causad’uncopcontrami.Perquè si Caín és venjat set vegades, doncs Làmec setanta vegades set” (Gènesi 4:23,24). Aquestes paraules són una amenaça vela- da que si desobeeixen el mascle pagaran les conseqüències. Des de que es va dir aquesta subtil amenaça ha plogut molt i la vio- lència contra la dona ha adoptat la varietat de formes en que es manifesta el les diverses socie- tats. És per això que en les soci- etats occidentals tan ben infor- madessobreeltemaesveuenin- capaces de resoldre el greu problema de la violència contra lesdones.ForadelaBíblianoes trobaexplicacióperquèeldrama es segueixi representant en es- cenaris tan multicolors. Si la rebel•lió d’Adam i Eva contra Déu va introduir el pecat de la violència de gènere aquí a laterra,perlafeenelSenyorJe- sucristqueamblasevamortala creu perdona els pecats, també perdona el de la violència de gè- nere. Aquí hem de fer una pausa i donar una explicació. La fe en Crist i la seva obra redemptora definitivament esborra el pecat però no fa perfectes ara els pe- cadors redimits. Però, aquests pecadors ja no són esclaus del pecat.Amblaforçaqueelsator- ga la presència de l’Esperit Sant en ells els capacita per posar fre als rampells de fer mal a les do- nes. Haver-se constituït en tem- plesdel’EsperitSantposaenevi- dència que l’amor amb que s’ha d’estimaralesdonesnohaasso- lit la perfecció. Encara queda moltcamíafer.Peròunacosaés certa:minvalavirulènciailesre- lacions home – dona es fan més harmòniques, assolint poc a poc cotes més altes de respecte ver les dones. La raó es troba en el fet que al bell mig de les relaci- onsentregènereshiestà gravat aquest manament de Jesús, no solament en la ment, sinó en l’ànima: “Com jo us he estimat, queusestimeuelsunsalsaltres, comusheestimat”(Joan13:34). Blanca Tapia, portaveu de l’Agència diu: “Els hem pregun- tatfetsmoltconcrets:sit’hanto- cat el pit o el cul, si t’han grape- jat, si t’han enviat fotografies pornogràfiques dient-te que et volen fer això…Han estat pre- guntesmoltconcretessobrefets moltconcrets.Nos’hadeixatala interpretació personal dir si et sents o no assetjada”. Evidentment la publicació de l’enquesta ha proporcionat ma- terial per omplir espai en les ter- túliesradiofòniquesitelevisives. Els gurus que donen solucions a tots els problemes que discutei- xen, pel que fa el cas de la vio- lència contra les dones s’han li- mitar a dir que no s’expliquen compotserpossiblequepassiai- xòquanl’educaciósexualésma- tèria escolar des de fa anys. In- discutiblementlacausaésqueen l’educació sexual només es dó- na informació biològica i mecà- nica sobre el sexe, però no s’im- parteix formació espiritual. En oblidar la dimensió espiritual de l’ésser humà fa possible que la sexualitatescomporticomunca- vall desbocat que arrasa per allí Experiències Mercè Mora i Corderroure. Lleida. Ahir, 29 de maig de 2014, va acabarelcursd’escripturaipo- esia de l’Àrea de la Gent Gran. Aquest curs ha estat imparti per la jove poeta i filòloga Laia Noguera. Aquest curs, patro- cinat per la Caixa i la Paeria, ha estat molt educatiu, tant a nivellintel·lectualcomoemoci- onalisocial.Comheditabans, eldia29vamferelfinaldecurs amb molta satisfacció, perquè al llarg de 12 setmanes que ha durat el curs hem comptat, a més a més de la Laia, la poeta Rosa Fabregat i la musicòloga i poeta Anna Roig. Tot això, pelsquehemassistitalcurs,ha estatunprivilegiderebreclas- ses de tan joves i no tan joves i grans poetes. Ara només em queda l’esperança de que el propertambépodemgaudirde l’experiència de la nostra esti- mada Laia i altres poetes. Aquest curs ha estat per tots els assistents un luxe que ens agradariapodertornaracomp- tar el pròxim curs. Moltes grà- cies a tots per fer-ho possible. Sobre la vigilància a l’Horta Sara Mestres. Tinent d’alcalde i regidora de Seguretat Ciutadana, Civisme i Règim Interior. Com a responsable de Segu- retat Ciutadana de l’Ajunta- ment de Lleida, m’agradaria respondre la carta al director publicada recentment en aquest diari, sota el títol “Qui vigila l’Horta?” i signada per un“veípreocupat”perlatran- quil•litat de les partides de l’Horta i perquè diversos ve- ïns i veïnes condueixen a grans velocitats per aquesta zona. En primer lloc, vull remar- car que les competències de trànsitalespartidesdel’Hor- tapertanyenalsMossosd’Es- quadra.Enaquestsentit,hiha un conveni vigent signat pel Departament d’Intrior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Lleida que acordaque,enmatèriadepo- liciadeseguretat,elpatrullat- ge preventiu fora del casc ur- bà és de titularitat del Cos de Mossos d’Esquadra. A més a més,lapartidadel’Hortaque esmenta a la seva carta per- tany a aquest cos de segure- tat en matèria de trànsit. De totes maneres, i degut al’existènciad’unaltnivellde col•laboració entre aquest cospolicialilaGuàrdiaUrba- na de Lleida, des del cossos de proximitat farem un re- forç en aquesta zona per evi- tar situacions com les que descriu a la seva carta. Els agentsdelaGuàrdiaUrbana, en el marc de les seves com- petències,actuenperfomen- tar i garantir la convivència ciutadana. També pel que fa al trànsit i a una mobilitat se- gura.Peròcalremarcarlaim- portànciad’unamajorconsci- ència social de l’espai públic entre tota la ciutadania, per facilitar-ne l’ús a tothom i millorar, en el seu conjunt, el funcionament de la ciutat i el seu entorn. Les firetes a la Festa Major dels Magraners Sara Mestres.Tinent d’alcalde i regidora de Seguretat Ciutadana. Benvolguda Sra. Somalo, Per mitjà d’aquesta carta voldriadonarrespostaalase- va queixa davant el que con- sideraunaerròniaubicacióde les firetes al barri de Magra- ners. El primer que voldria tras- lladar-li és que el lloc on s’ha autoritzat l’activitat de fi- retes durant la Festa Major delbarrideMagranershaes- tat consensuat amb l’Associ- aciódeVeïns.Isis’hacanviat l’emplaçament,comvostèas- senyala en el seu text, ha es- tat per millorar l’entorn i les condicions d’accessibilitat a les instal•lacions. Lamento que aquesta nova ubicació li hagiocasionatmolèstiescom a veïna, però els serveis tèc- nicsaixíhohanautoritzat.De tota manera, analitzarem de- talladament el que ens co- menta per intentar, de cara a properes celebracions, mini- mitzar les molèsties que vos- tè ens trasllada. Cordialment. Moltes gràcies als meus amics Cosme García Mir. Lleida. La pasada setmana aprofitant la festa de l’aniversari del meu naixement, vaig creure oportú elcelebrarlaMedalled’ordela ciutatquelaPaeríaemvacon- cedirelpropassatdía9demaig amb el pregó de les festes de SantAnastasialPalaudelaPa- eria. Els baixos de la parròquia delCarmevaserelllocquevaig voler escollir per reunir a 110 delsmeusmillorsamicsipoder passar una bona estona. Vull agraïr als que varen estar en aquestacelebraciólasevapre- sència, que fou ben represen- tativadelasocietatcivillleida- tana encapçalats pel Paer en Cap de Lleida, vuit Regidors (tots ells amics) cap de la poli- cialocal,policianacionalisub- delegat de Defensa, membres d’entitatsamblesqueesticre- lacionat i a mes la meva es- timada família, puntals en la meva vida . Va ser una festa entranya- ble en la que no varen mancar els meus bons amics del Go- vernd’Aragó(capdelescomu- nitatsaragonesesideprotocol de la institució). Vull agrair als amics Joel, Àlex, Pili, Adrián, Jaume, Núria, Mossèn Joan , Anna Maria, i els serveis del menjadorsocialdelaParròquia del Carme per la seva col•la- boracióirecolzament,aixícom alscompanysdelaregidoriade Participació Ciutadana iTuris- me de Lleida i als meus amics delaràdioimitjansdecomuni- cació, i al meu sempre estimat cantant lleidatà Jaume Oró. Aquesta medalla d’or de la ciutat amb tota seguretat es mèrit dels que sempre han es- tat al meu cantó recolzant-me i donant-me el seu mestratge i estima.Aquestguardóm’espe- ronaianimaaseguirtreballant per les persones i la meva esti- mada ciutat de Lleida. Per la pau a Terra Santa i Orient Mitjà Pedro J. Piqueras Ibáñez. Girona. El Papa està decidit a posar tota la carn a la brasa per la pauaTerraSantaiOrientMit- jà. A l’espera de la trobada d’oracióenelVaticà,elproper 8 de juny, entre el President israelià, Simon Peres, i MahmudAbbas,elseuhomò- legpalestí,divendresvantor- nar a reunir-se en Roma les agències catòliques que as- sisteixen a les víctimes de la guerra a Síria. En un moment en què el món mira cap a un altre costat, a l’espera de la victòria militar final del rè- gim de Baixar Al-Assad, la trobada ha servit per cridar l’atenció sobre el drama que afronten els 2 milions de re- fugiatssiriansoels 9milions de persones que romanen atrapades al país i necessi- ten assistència humanitària urgent. Conflictesde gènere ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es Octavi Pereña i Cortina
 5. 5. 05 OPINIÓBONDIA DIJOUS, 5 DE JUNY DEL 2014 Des de que el passat 25 de fe- brer el Conseller de Salut, Boi Ruiz,vaanunciarlafuturacre- ació de l’Ens Públic de Salut per la Regió Sanitària de Llei- da, trobem a la ciutat de Llei- da en especial, i a altres con- trades de les comarques de Ponent, preocupació pel futur de la Salut a Lleida. ElConsellervaanunciar,en nom del Govern de la Genera- litat, que, per mitjà d’un De- cret de Govern, hi havia la in- tenciódecrearelfuturEns,fu- siódel’InstitutCatalàdeSalut (ICS) de Lleida i el Gestor de Serveis Sanitaris (GSS). Les aportacions de cada un d’aquestsorganismessón,per part de ICS, l’Hospital Univer- sitari Arnau de Vilanova (HU- AV), l’Hospital del Pallars de Tremp i els seus centres de Primària, i per part del GSS, s’aportaria l’Hospital de San- ta Maria i un centre de primà- ria ABS, sumant al projecte l’Institut de Recerca Biomèdi- ca de Lleida (IRB). S’ha donat un termini de 6 mesos pel desenvolupament del dit Ens Públic de Salut per la Regió Sanitària de Llei- da.Finsaquí,totelquesabem que han dit el Conseller i el Govern de la Generalitat. Desdellavors,elsprofessi- onals de la Sanitat de les Ter- res de Lleida i els usuaris, ens trobempendentsdelquehiha darrera d’aquest Decret del Govern. Els interrogants i els dubtes lògics ens volten pel cap.Tenim la por al cor,veiem comhananatlesintencionsen comunitats com València i Madriddeprivatitzarlagestió de la sanitat. A la primera, València, clarament mal ges- tionada, hi tenim el Govern de València per ficar diners per a queelgestorprivatpuguigua- nyar més. A Madrid, per sort, davant de les intencions de privatitzarelsseushospital,la societat va aconseguir para- litzar el projecte. Dues comu- nitats amb governs del PP. Davant de tot això, Lleida té dubtes raonables i vol sa- ber què hi ha darrera d’aquest nou Ens Públic de Salut. Des d’Esquerra Republica- na de Catalunya (ERC), vam reaccionardesdelprincipide- manant la compareixença del Consellerilivamremarcarcla- rament la nostra postura so- breelsistemadeSalutquevo- lem per a Catalunya. Un siste- ma de salut públic, universal i gestionat públicament. Més tard, vam presentar una Mo- ció al Parlament i va ser apro- vada pels grups parlamenta- ris. En aquesta demanàvem explicacionsiqueenuntermi- ni de tres mesos sigui pre- sentat als grups parlamenta- ris les intencions del Govern per la creació del Ens Públic de Salut de la Regió Sanitària de Lleida. Alguns sindicats i partits ens estan acusant afirmant que ERC que no està fent res per aturar aquest procés, i cal recordar, d’una banda, que aquesta és una proposta del Govern de CiU; i, d’altra ban- da que nosaltres no tenim un nombre de diputats suficient per aturar res al Parlament. Les proves les tenim en aquestsúltimmesos,onelGo- vern de la Generalitat ha tirat endavant lleis amb altres ma- jories on no estava ERC. Te- nim dos exemples recents, la rebaixes dels impostos d’un 50% a només un 10% pel complex Barcelona World. L’externalització de la gestió de la publicitat de TV3, adju- dicat al grup Godó. En cap d’aquests acords ha estat ERC. El Govern ja sap on tro- bar recolzament per fer ma- jories. Si ja amb això ens hem oposat al Govern fermament, què no farem per defensar la sanitat pública.. La futura República Cata- lana tindrà moltesvirtuts, i un dels pilars que ho sustentarà serà garantir l’Estat de Ben- estar: Sanitat, Educació,Atur, Pensions, ajuda alTercer Sec- tors, etc. Si no hem de tenir unasocietatmésjustapelsca- talans i catalanes de què ens val la lluita per un estat pro- pi?. Comapartitd’esquerra,te- nim clar que cal impulsar po- lítiques de progrés i les políti- quesliberalslesdeixemperal- tres. Estarem al costat de la societat lleidatana en la de- fensa de la Sanitat Pública, junts si ens volen al costat, sols si cal, amb la certesa de que pel moment no hem fet res del que alguns, ideològi- cament molt actius, ens acu- sen. No hem aprovat cap de- cret,perquènosomalGovern. Hemexigitaclarimentsiapro- vat mocions per assegurar que el futur Ens Públic garan- tirà un millor servei públic de salut, serà gestionat pública- ment i hi estarem a sobre per garantir els drets socials i la- borals del seus treballadors, pilars de la qualitat de l’assis- tència que reben els nostres malalts. Estem oberts a parti- cipar perquè, com a lleidatans i com a lleidatanes, ens preo- cupa el que pugui venir del nou Ens Públic de Salut. L’EnsPúblicdeSalutLleida Veiem com han anat les intencions a València o Madrid de privatitzar la gestió de la sanitat Com a partit d’esquerra tenim clar que cal impulsar polítiques de progrés i les liberals les deixem per altres El proper mes de setembre ha de començar la implantació de la LOMCE,l’anomenadalleiWert.Es tracta de l’enèsima reforma edu- cativad’ençàdelarecuperacióde la democràcia i les llibertats en aquestEstatgovernatpelbiparti- dismeduranttotaquesttemps.El ministre espanyol pretén que els nouscurrículumss’apliquina1r,3r i5èdePrimàriaelcurs2014/2015. La LOMCE és una llei retrògrada ambuncurrículuminversemblant que relega, empetiteix i manipula àrees pedagògicament neces- sàriescomlallenguacatalana(ila resta de lenguas cooficiales), la música, la plàstica i el medi social i,encanvi,dónarellevànciaaàre- es com la religió i el món de l’em- presa per tal de satisfer els inte- ressos de la Conferència Episco- pal i dels lobbys financers i de l’OCDE. És una llei que posa a la cuaqualsevoldelesllengüesprò- piesqueesparlenal’Estat persi- tuar-les en l’àmbit de les àrees de lliureconfiguracióique,enprinci- pi, estan exemptes de passar les provesexternesprevistesperales altresàrees,lesanomenadestron- cals.Lalleidel’embutdel’ínclitmi- nistre garanteix a les famílies el dret d’escolaritzar l’alumnat en castellà,amblaqualcosaelsiste- mad’immersiólingüísticavigenta Catalunyadefamésde30anysno espodràcontinuaraplicant.Quel- comdesemblantpassaambl’àrea artística(educaciómusical,visual i plàstica) que es converteix tam- bé en una àrea de lliure confi- guració; en conseqüència, hi hau- rà escoles que podran ofertar l’educaciómusical,ono.Unaàrea que potencia la creativitat, l’ex- pressió, l’oïda, la sensibilitat, la disciplina,etc.ésmenyspreadade forma injustificable alhora que se’n deriva una clara amenaça per a la continuïtat dels docents que la imparteixen. Volem recor- dar el compromís oral adquirit perlaconsellerafaunessetmanes en el sentit de garantir-ne el seu ensenyament. Esperem que no ens decebi, un cop més. Quant al medi social, apareix de forma in- explicableal’educacióprimàriaun camp dedicat a l’empresa amb conceptes com emprenedoria i món financer que impliquen que l’alumnat hagi de conèixer, per exemple, quines empreses cotit- zen en Borsa. A l’educació secun- dària és esperpèntica la introduc- ció de l’emprenedoria en àrees com la filosofia. Sembla talment queaquestscurrículumshagines- tatredactatsperlapatronaldelse- nyorRosellquenopasperexperts en pedagogia. Davant del colossal despropò- sit que suposa la implantació im- mediatadelanovalleicostad’en- tendre la passivitat de la conse- llera. Entenem que ja fa tard en manifestar el seu posicionament al respecte i sospitem que hi té a veurel’estretarelacióquehihaen- tremoltsaspectesdelanovanor- ma i la LEC, la llei d’Educació de Catalunya, especialment pel que fa a la inclinació que tenen amb- dues lleis cap a la privatització del sistema públic, més enllà del fet que la LOMCE atempta direc- tamentcontralaimmersiólingüís- tica de l’escola catalana. Aquesta indefinició de la conselleria d’En- senyament ha propiciat diverses iniciatives per explorar formes de desobediènciaalareformaeduca- tiva del ministre Wert com la que es posà de manifest el passat dia 29 de maig a instàncies del Marc Unitari de la Comunitat Educa- tiva (MUCE) i que es concretà en la creació d’un grup de treball in- tegratperdiputatsdelesdiferents forces polítiques del Parlament - excepte el PPi C’s- i membres del MUCE, amb l’objectiu de buscar fòrmules per descafeïnar la LOM- CE. I és que, tres setmanes abans d’acabar el present curs, què n’hem de fer d’una llei que ens transporta a èpoques predemo- cràtiques, senyora Rigau? Quèn’hemdeferdela LOMCE,senyoraRigau? DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Maria Sanuy Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial Les primeres paraules del futur Felip VI després de l’abdicació del seu pare Joan Carles I no semblen haver estat pas gaire encertades per encarar amb mà esquerra el procés sobiranista de Catalunya i el que es cou al País Basc: “Em permetran senyores i senyors, que, respectant el procediment parlamentari iniciat, els reiteri el meu afany i convicció de dedicar totes les meves forces, amb il·lusió, a l’apassionant tasca de seguir servint els espanyols, a la nostra estimada Espanya; una nació, una comunitat social i política unida i diversa que enfonsa les seves arrels en una història mil·lenària”. Si aquest és el punt de partida de qui alguns han cregut que pot fer d’àrbitre (neutral) en aquest repte d’Estat, s’adverteix conflicte per estona. s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). FelipVIilasevaEspanya“unidaidiversa” Juli Otal i Alonso President de la Secció Local de Lleida d’ERC. Permanent del Secretariat Intercomarcal d’USTEC•STEs (IAC)
 6. 6. 06 LLEIDA BONDIA DIJOUS, 5 DE JUNY DEL 2014 PUBLICITAT REDACCIÓ. LLEIDA ElregidordeCiUal’Ajuntament de Lleida i alcaldable, Antoni Postius, va denunciar ahir “la deixadesa”del’equipdegovern delaPaeriaambelpavellóJuan- jo Garra del Secà i Balàfia, que acumula greus deficiències que posen en risc la celebració d’es- deveniments esportius i, per exemple, obliguen a alterar els horaris del Campionat de bàs- quet femení que està previst celebrar aquest pròxim cap de setmana. “L’ascensor està sen- se muntar, falten penjadors, hi han plafons de fusta que cauen, goteresalspassadissosipelmal dissenyarquitectònicentraelsol i enlluerna els jugadors a deter- minades hores de la tarda”, va recalcar Postius. Imatge dels edificis del carrer Canonge González. Declarenenruïnaimminent 2edificisdelCentreHistòric Estàprevistques’enderroquinenmenysde72hores REDACCIÓ. LLEIDA L’AjuntamentdeLleidavadecla- rar l’estat de ruïna imminent de dos edificis del Centre Històric. Els immobles, situats al carrer Canonge González 9 i Canonge González7–Ballester8iquees- taven desallotjats des de fa temps, han de ser enderrocats en menys de 72 hores pel seu propietari, Solvia Development SL, que pertany al Banc Saba- dell.Elsedificis,delsqualsesfe- ia un seguiment des del 2007, s’hananatdegradantprogressi- vament,especialmentenelsdar- rers mesos. Paral·lelament, els tècnicsmunicipalshaninspecci- onat els edificis confrontants, alscarrersGovernadorMontca- daiBallester,enquèactualment no hiviu ningú, perveure possi- blesafeccionsacausadelesde- ficiències dels immobles en ruï- na. En els últims 10 anys, s’han enderrocatpropde80edificisal Centre Històric, després que la Paeria els declarés en ruïna. CiUveu“deixadesa”al pavellódelSecà-Balàfia “Posa en risc el fer-hi esdeveniments esportius” ACN REDACCIÓ. LLEIDA ElCentredeRecursosperal’Au- tonomia Personal, la Prevenció delaDependènciailaVidaInde- pendent (CRAPVI) de Lleida, va atendre el 2013 un total de 1.632 persones, 491 més que el 2012,perpartdelsdiferentsser- veisirecursosquegestionenles entitatsqueenformenpart:As- pid, Creu Roja Lleida, la Funda- ció Esclerosi Múltiple i Aremi. Aquests organismes treballen conjuntament per promoure l’autonomiapersonalilavidain- dependent, especialment de les personesensituaciódediscapa- citat,dependènciafísicai/oamb necessitatsdesuport.Ésunmo- del de treball en xarxa per orde- nariracionalitzarelsserveisque ja presta cada entitat. La seva responsable,MontseBertran,va atribuirl’incrementdepersones Entitatssocialsatenen 1.632dependentsi discapacitatsdeLleida Aspid, Creu Roja Lleida, FEM i Aremi treballen coordinats ateses al fet que cada cop més gent coneix l’existència del CRAPVI així com dels serveis que s’hi presten. La mitjana d’edatdelespersonesatesesse situa entre els 36 i els 65 anys i lamajoria(67%)sóndones.Una gran part de les demandes van sol·licitar informació sobre aju- destècniques,orientacióenac- cessibilitat i adequació de l’ha- bitatge. És el primer projecte d’aquestescaracterístiquesque es posa en marxa a Catalunya i l’únic que ha rebut el suport del MinisterideSanitat,ServeisSo- cials i Igualtat, que hi va desti- nar l’any passat 62.000 euros. Medallad’ordelaUdLperaDiputacióiPaeria LaUdLvaentregarahirlasevaMedallad’OralaDiputacióde Lleida i a la Paeria, guardó que van recollir els seus màxims representats, Joan Reñé i Àngel Ros, respectivament. FIRMA FOTO ElPPdenuncia incivismea SantaTeresina REDACCIÓ. LLEIDA El regidor i portaveu del PP a la Paeria, Joan Vilella, va denunci- ar ahir “inseguretat i incivisme” alaplaçadelesMissionsdeLlei- da per part d’un grup d’immi- grants “que tenen atemorits els veïns de la zona i els fidels que acudeixenaSantaTeresina”.Vi- lella, que esva reunir ambveïns delazona,valamentarqueelgo- vern de la Paeria desatengui les queixes d’aquests ciutadans. Montse Bertran, responsable del CRAPVI, va presentar les dades de 2013. ACN
 7. 7. BONDIA DIJOUS, 5 DE JUNY DEL 2014 07 COMARQUES PUBLICITAT ACN. LLEIDA L’Audiència ha condemnat a l’acusat d’agredir el 9 d’octubre de2012unamareielseufilld’11 mesosalaportadelaguarderia de Sanaüja a no poder entrar al municipi durant 7 anys. Els fets van tenir lloc el 9 d’octubre de 2012. L’home es va dirigir a la guarderia de Sanaüja, on treba- llava la seva mare com a moni- tora.Allà,primervaagafarlase- va mare i la va sacsejar forta- mentdient-li“hevistlallum,em moro”. La seva mare, llavors, va veure que el seu fill podia estar patint alguna descompensació del seu trastorn i se’lva endur a casa.Unsminutsdesprés,però, l’home va tornar i es va trobar dues dones amb els seus fills. Segonslesdones,l’homeprimer va dir “quins nens més guapos, els puc tocar, mireu la llum del sol”, agafant-los per les galtes i obrint-los els ulls amb els dits. Després va començar a cridar “elsvullmatar,sónmoltguapos, elsvullmatar”,aixíquelesdues dones, agafant als nens, van començar a córrer cap a l’esco- la propera a la guarderia. L’acu- satvaaconseguiratraparunade les dones i el seu fill d’11 mesos i els va agredir mentre cridava “mira la llum del sol, el vull ma- tar”. La dona, per protegir el seu fill,va rebre un cop de puny a la cara i diverses puntades de peu després que l’acusat els ti- résaterra.Després,quanlado- na va aconseguir escapar, l’ho- me va tornar a la guarderia i va agafarlasevamaredient-li“ani- rem a dalt a la teulada, ens tira- rem i veurem la llum i tot haurà acabat”.Finalment,entre3per- sones van aconseguir reduir-lo. AllunyatdeSanaüja7anys perpegarunamareielnadó L’acusat elsva agredir a la porta de la guarderia de la localitat l’octubre del 2012 LaDiputació ajuda50 empresesa anarafires D’àmbit internacional REDACCIÓ. LLEIDA La Diputació de Lleida, a través del Patronat de Promoció Eco- nòmica,haatorgatuntotalde67 subvencions a diferents empre- ses de les comarques lleida- tanesambl’objectiudepromou- reiimpulsarlasevaparticipació en fires i salons d’àmbit inter- nacional. Les subvencions ator- gadesascendeixenauntotalde 100.000 euros distribuïts entre una cinquantena d’empreses que han presentat les sol·lici- tuds. L’objectiuésqueelteixitem- presarial de la demarcació de Lleida pugui ampliar les seves àreesd’influènciacomercial,raó perlaquallacorporaciófaunes- forç amb aquesta línia de sub- vencions que des de l’any 2010 ha atorgat un total de 222 sub- vencions a diferents empreses, laqualcosasuposaunimportto- tal de 295.000 euros. La línia d’ajuts atorgats es destinenaactuacionscomelllo- guer de l’espai per a la ubicació del’estanddel’empresa,lesdes- peses per instal·lar l’estand i les despeses generades per la con- tractació d’un traductor. CONTROL MENSUAL DE LA MALALTIA MENTAL Durant els7anys, l’home, que té diagnosticat un transtorn esquizoafectiu bipolar, estarà sotmès a llibertat vigilada i no podrà estar en possessió de caparma.Tampocespodràco- municar ni acostar a les vícti- mes a menys de 100 metres i estarà sotmès a un control mensual de la seva malaltia mental.Aixíhovanacordarahir les parts al judici. Cap víctima demanava indemnització. Educarenlafelicitat interessaa70persones REDACCIÓ. JUNEDA Mésde70personesentrepares, maresiavisdelesGarriguesvan assistirdimartsaJunedaalaxer- radaqueelpsicopedagog,mes- tre i filòsof Daniel Gabarró va oferir sobre educació per a la fecilitat. Almacellesretallaelseu deuteun33%en2anys REDACCIÓ. ALMACELLES L’Ajuntamentd’Almacelleshare- baixat el deute municipal del 102% de l’any 2011 al 69% del 2013. És una de les dades que recalcal’interventorenlacomis- sió que es va donar el vistiplau als comptes de l’any passat. Aitonacediràlaimatge delamarcaFruiturisme REDACCIÓ. AITONA El Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament d’Aitona han arri- bataunacordpertalquelamar- ca Fruiturisme sigui la imatge queaglutinitotesaquellesactu- acions relacionades amb la pro- moció i difusió de fruita dolça.
 8. 8. 08 PUBLICITAT BONDIA DIJOUS, 5 DE JUNY DEL 2014
 9. 9. BONDIA DIJOUS, 5 DE JUNY DEL 2014 09 COMARQUES 45transplantaments gràciesa9donants Nou lleidatans quevan donar els òrgans hovan fer possible ACN/REDACCIÓ. LLEIDA AlescomarquesdeLleidaeldia 1 de maig hi havia 65 persones enllistad’esperaperrebreunòr- gan, mentre que en acabar el 2013 eren 54. Per aquest mo- tiu, el departament de Salut fa una crida a la donació d’òrgans. L’any passat, a la demarcació hi vanhaver9personesquevanfer donació dels seus òrgans, cosa queva permetre realitzar un to- tal de 45 transplantaments. A Catalunya, entre l’1 de gener i el15demaigs’hanfet 345tras- plantaments d’òrgans proce- dents de 174 donants, 24 més quedurantelmateixperíodede 2013.Aquestsdonantshanper- mès realitzar 226 trasplanta- mentsderonyó,65defetge,26 de pulmó, 20 de cor i 8 de pàn- crees. Malgrat aquest incre- ment,eldirectordel’Organitza- ció Catalana de Trasplanta- ments,JaumeTort,asseguraque calincrementarelnombrededo- nants perquè “encara hi ha una llistaimportantdegentenespe- raperuntrasplantament”.A1de maigunes1.300personesespe- raven per ser intervingudes. A Lleida hi ha 65 persones en espera A data 1 de maig, mentre que al tancar el 2013 eren només 54 Salut fa una crida a la donació d’òrgans A Catalunya hi ha 1.300 persones que n’esperen un per poder viure REDACCIÓ. CAMARASA Leszonesnaturalsiboscosesde Camarasa,idelconjuntdelaNo- guera en general, han experi- mentatuncreixementimportant en els darrers 30 anys pel que fa a la presència i diversitat de mamífers.Espèciescomlamos- tela,lafagina,elbisó,elteixó,la genetaolallúdrigaespodentro- bar en aquestes àrees. Allà hi conviuen amb ungulats salvat- ges com el cabirol o el porc sen- glar. Poder identificar els hàbi- tatsd’aquestsanimalssenseha- ver d’observar-los directament era l’objectiu del taller de ras- treig que ha tingut lloc aquesta setmanaal’EspaiOrígens,orga- nitzat per l’Associació Professi- onal d’Agents Rurals de Catalu- nya (ASPARC). Àmpliadiversitatde mamífers,aCamarasa El nombre d’animals hi ha crescut molt en 30 anys Fondarella reviuràuns30 oficisantics REDACCIÓ. FONDARELLA La 9a Mostra d’Oficis i Artesa- nia de Fondarella, que se cele- brarà diumenge, reviurà un any més fins a una trentena d’oficis antics que els visitants podran gaudir pel nucli antic del mu- nicipi.Lanovenaediciód’aquest certamencomptaràambunase- tantenadeparadesentotal,en- tredemostracionsd’oficisantics, productors artesans i gastrono- mia de proximitat. UnadelegacióbúlgaravisitaMollerussa Una delegació d’una desena de representants de la localitat búlgara d’Aksakovo van visitar ahir Mollerussa per conèixer les diferents accions que es duen a terme des de l’Ajun- tament en mediació social i acollida a nouvinguts. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA Tàrregapreveuestrenaremissoraelmesqueve L’AjuntamentdeTàrregafinalitzaràelmesvinentlesobresde les noves instal·lacions de l’emissora municipal. Els treballs marxenabonritmeiesconfiaqueelsflamantsestudisdeRà- dioTàrrega entrin en funcionament la 2a quinzena de juliol. AJUNTAMENT DE TÀRREGA PUBLICITAT Novadepuradoraperadospolígonsd’Alcarràs La Regidoria de Medi Ambient d’Alcarràs ha iniciat els treballsdeconstruccióiposadaenfuncionamentd’unanova depuradora d’aigües residuals sanitàries per a la zona dels polígons industrials El Revés Nord i Sud i Galileu. AJUNTAMENT D’ALCARRÀS LaFuliolaformalitzala vendadelaresidència REDACCIÓ. LA FULIOLA La residència d’avis de la Fulio- la ja no és de titularitat munici- pal.Ahirl’Ajuntamentvaforma- litzar la venda de l’equipament per 2,3 milions d’euros. Donatiude6.000€alfons d’emergènciadeSolsona REDACCIÓ. SOLSONA L’associacióPetjadeshaengrui- xit el Fons d’emergència social deSolsonaamb6.000euros,di- nersrecaptatsambunacargola- da solidària.
 10. 10. 10 ACTUALITAT BONDIA DIJOUS, 5 DE JUNY DEL 2014 ElParlamentreprovalalíder delPPcatalàperMétodo3 Demanen, excepte el PSC que s’absté, a més, que dimiteixi com a senadora AGÈNCIES. BARCELONA La Comissió d’Afers Institucio- nals del Parlament va reprovar ahir la presidenta del grup par- lamentaridelPP,AlíciaSánchez- Camacho,ilivademanarquedi- mitíscomasenadoraperhaver- se negat a donar explicacions sobre el cas Método 3. És el pri- mer cop que la cambra catalana reclamaladimissiód’unsenador per designació autonòmica i el segon que es reprova un mem- bre de l’oposició. La proposta va partir d’ICV-EUiA, que a tra- vésdelseudiputatJaumeBosch, va acusar Camacho d’incomplir la seva obligació legal. ElpopularSantiRodríguezva advertir que és inèdit en el par- lamentarismedemocràticrepro- var una diputada de l’oposició i va emmarcar la iniciativa en el “sectarisme” per apartar qui destorba els objectius indepen- dentistes. Daniel Fernández (PSC)vaargumentarl’abstenció Sánchez-Camacho, a l’hemicicle del Parlament el passat 24 d’abril del 2014 . ACN del seu grup perquè no creuen que el Parlament hagi de repro- var o demanar dimissions. Des deCiU,eldiputatDavidBonvehí va acusar Camacho de menys- prear el Parlament i en el ma- teixsentitesvapronunciarGem- ma Calvet (ERC), que va apun- tar que la reprovació es podria haver evitat si la presidenta del PP català hagués comparegut. La diputada de C’s Carina Mejí- as va lamentar “la desconside- ració” de Camacho, tot i que va constatar que altres dirigents també haurien de comparèixer per Mètode 3. Per al diputat de la CUP Quim Arrufat, la “deso- bediència” de la líder popular la inhabilita per seguir represen- tant el Parlament al Senat. Elmodista Montesinos, imputatper abusosamenors AGÈNCIES. VALÈNCIA El jutge va acordar la llibertat provisional del dissenyador de moda valencià Francis Monte- sinos,quequedaimputatenuna causa oberta per presumptes abusos sexuals a dos menors, a qui no es podrà atansar. SegonsvaavançarelTribunal Superior de Justícia valencià, aixíhohadeciditeltitulardelJut- jatdePrimeraInstànciaiInstruc- ció número 3 de Llíria, localitat on resideix Montesinos i on va ser detingut per la Guàrdia Ci- vil. La investigació hauria co- mençat després que un menor haguésreconegutabusosdelco- negutdissenyador,queel2006 va rebre la Medalla d’Or al Mè- rit en les Belles Arts. Trias,d’acord ambuna“cessió provisional”de CanVies AGÈNCIES. BARCELONA L’ajuntament de Barcelona, se- gons van assegurar els tinents d’alcalde Joaquim Forn i Antoni VivesielregidordedistricteJor- di Martí, accediria a cedir al col·lectiu de Can Vies l’espai i que rehabilitessin la part que quedadempeus,perònomésde forma “provisional”. En un ter- mini“d’entre24i30mesos”,en paraules de Vives, l’immoble seràenderrocatpercompletper donar pas a un vial de trànsit, previst en el projecte urbanístic del calaix de vies de Sants. La cessió proposada ahir pel consistori es realitzaria sota el model de Gestió Cívica, que im- plicaunacertatutelamunicipal, una cosa que el col·lectiu okupa ja va rebutjar des del principi. PUBLICITAT AGÈNCIES. MADRID Unexcésdevelocitatiladistrac- ciódelmaquinistaenrespondre a una trucada de l’interventor van causar el l’accident del tren de Santiago de Compostel·la que va provocar 80 morts al ju- liol del 2013. Segons el docu- ment de la comissió d’inves- tigació, el tren circulava a 179 km/h al revolt d’Angrois, limitat a 80. A més, s’hi afegeix la falta d’atenciódelmaquinista,perquè alrespondrealtelèfonnovaac- tivar el fre adequadament. No obstant,l’informereconeixman- cances tècniques i proposa ba- lises per controlar la velocitat i perquè es pugui produir la fre- nadasisesuperaoques’implan- ti un sistema d’enregistrament d’àudio i vídeo a les cabines Culpenelmaquinistade l’accidentdeSantiago L’informehoconclou,peròproposamillorestècniques L’alcaldede Venècia,arrestat percorrupte AGÈNCIES. VENÈCIA La Policia financera italiana va arrestarl’alcaldedeVenècia,Gi- orgio Orsoni, i 34 persones més acusades de corrupció relacio- nadaamblaconstrucciódeMoi- sès, el sistema de dics per fre- nar inundacions a la ciutat. Als detingutsse’lsacusadecorrup- ció, malversació de fons i blan- queig de diners. A més dels de- tinguts, hi ha més de 100 inves- tigats i esvan confiscar prop de 40 milions d’euros.
 11. 11. BONDIA DIJOUS, 5 DE JUNY DEL 2014 11 ESPORTS REDACCIÓ. LLEIDA El Sícoris Club celebra aquest capdesetmanaunanovaedició de la seva Festa Major, que el club aprofita per premiar el soci Julià Morancho que, el passat mesdefebrer,vasalvarlavidaa una dona que havia caigut al canal. Morancho, membre de la secciód’atletisme,rebràlainsíg- nia d’Argent del club.També re- ElSícorispremiaelsoci quevasalvarunadona Insignia d’Argent a Julià Morancho durant la Festa Major Jaume Vilella i dos directius. MarcMàrqueznopensaaigualarelrècorddeValentinoRossi El campió mundial de Moto GP i líder del Mundial 2014, Marc Màrquez, no pensa a igualar el rècord de set victòries consecutives d’inici en un campionat, en poder de Valentino Rossi des de 2002. Ahir el lleidatà va presentar a Barcelona el seu llibre ‘Els somnis es compleixen’. PUBLICITAT brà un homenatge Gregori Ló- pez, l’home que durant més de 20 anys ha estat el responsable de l’àrea social i de les instal·la- cions. Rebrà una placa i, a més amés,elclubdonaràelseunom al frontó. La Festa te per primer cop una durada de tres dies i el pro- grama inclou activitats socials, esportives, culturals i lúdiques.
 12. 12. 12 FET BONDIA DIJOUS, 5 DE JUNY DEL 2014 Ilerdent,centred’excel·lènciaenesterilització L’Institut Dental Ilerdent va ser pioner en l’obtenció del di- plomad’excel·lènciaendesinfeccióiesterilitzacióatorgatper Clinical Reference i acaba de renovar aquesta certificació. ILERDENT Untotalde120alumnesjuguenagolfaRaimat Un total de 120 nens del Col·legi Joc de la Bola de Lleida van jugar a golf dilluns a la tarda al camp del Raimat Golf Club. L’acció s’emmarca dins del programa Golf a les Escoles. MISSATGES Plusfresc apostapels productors delazona REDACCIÓ. LLEIDA Plusfresc ha obert per primera vegadalesportesdelnousuper- mercat del carrer Cristòfol de Boleda deLleida, el passat cap de setmana. Després d’una im- portant renovació del local, la companyiainauguraundelscen- tres més representatius del seu lema: el súper que estima, do- nant una especial importància tant al compromís amb els cli- entscomambelsproductorslo- cals. Amb aquesta etapa de no- ves obertures i millora de boti- guesl’empresavolrecompensar els productors locals. AlumnesdelJoanOró guanyenel‘FesCoop’ REDACCIÓ. LLEIDA Cinc alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Joan Oró de Lleida di- lluns van recollit el premi al mi- llor projecte del concurs Fes co- op promogut per la Generalitat. GlobaLleidaorganitza rondesdefinançament REDACCIÓ. LLEIDA GlobaLleida ha organitzat una jornadaenlaqueelCDTIhapre- sentat les noves línies de finan- çament adreçades a empreses del sector de l’agroindústria. MercèPigemrebràun delsPremisProcura2014 REDACCIÓ. LLEIDA La lleidatana Mercè Pigem i la Sala de Govern delTSJC són els dos guanyadors dels Premis Procura 2014, que atorga el Col·legideProcuradorsdelsTri- bunals de Barcelona. REDACCIÓ. LLEIDA L’AjuntamentdeLleidahaposat en marxa un nou servei de tera- peutaocupacionaladomiciliper orientar i assessorar les famí- lies que tenen persones en situ- ació de dependència amb l’ob- jectiudemillorarl’autonomiade la persona dependent en la rea- lització de les activitats de lavi- da diària i alleugerir, d’aquesta manera,lacàrregadelesperso- nescuidadoresnoprofessionals. Enguany,amésamés,laPa- eriahainclòsdinslasevaoferta de serveis municipals els deno- minats “Grups d’Ajuda Mútua”, grups de persones dirigides per una psicòloga i una treballado- ra social que es reuneixen de maneravoluntàriaiperiòdicaper intercanviarexperiènciesicrear un espai de relació amb l’objec- tiu de reduir l’impacte que pot produir el tenir cura d’un famili- ar dependent. Tambécaldestacarelprojec- te SAD Respir que impulsa l’Ajuntament de Lleida des de l’any2011, que consisteix en un servei d’assistència domicilià- riadurant3horescontinuadesa la setmana als familiars que es fan càrrec de persones depe- nents. D’aquesta forma, els cui- dadorspodengaudird’untemps de descans de 3 hores a la set- mana per alleugerir l’esgota- ment que pot comportar la cura d’una persona depenent. L’objectiu és dotar d’una major autonomia el malalt I alleugerir així la càrrega de les persones que el cuiden dia a dia Grups d’Ajuda Mútua Sessions dirigides per una psicòloga i una treballadora social en què els cuidadors interncanvien experiències Nouserveideterapeuta ocupacionaladomicili peracuidadors,aLleida Per assessorar les persones que tenen cura de dependents Tresjoves lleidatans gravenuna webserie Cerquen finançament REDACCIÓ. LLEIDA Un hotel, 24 hores i 9 vides al descobert, Així es presenta Don Distrugf,unawebserieques’em- marcaenundelshotelshistòrics de Lleida, l’Hostal Mundial, a la plaça Sant Joan. Els seus crea- dors, 3 joves lleidatans, fa me- sos que treballen en la posada en marxa del projecte i acaba d’arrencarunacampanyademi- cromecenatgequeelshadeper- metre tirar endavant la seva idea. El projecte pretén apro- fitar les eines que ofereix inter- netpercrearuncontingutaudio- visual interactiu amb l’especta- dor. El projecte encetat a la plataforma Verkami els ha de permetre aconseguir els diners necessaris per enregistrar 6 ca- pítolsdelaserieenformatcine- matogràfic. PremisalsTreballsdeRecercadelaSegarra Guissonavaacollirdivendrespassatellliuramentdels11sPre- mis de Treballs de Recerca de Batxillerat de la Segarra, que potencien l’esperit de recerca i la creativitat científica. CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA LaSallepremiaAutansa,CalVallsiFokum La4aediciódelspremisLaSalleEmpresahareconegutlatas- ca de tres marques lleidatanes. Autansa 3000 Renault, Cal Valls i Fokum. LA SALLE Professionals decures pal·liatives iLaPanera REDACCIÓ. LLEIDA La Societat Catalana i Espa- nyoladeCuresPal·liativescol·la- bora amb el Centre d’Art La Pa- neradeLleidaenunprojecteba- sat en lavisió de la malaltia i del dolor en l’art contemporani. Es tractad’unapropostaenquèpo- denparticiparprofessionalsivo- luntaris dels equips de cures pal·liatives de tot l’Estat, que porta per nom Estrelles a la co- vaiquereculllamostradelesfo- tografies que els faciliten.
 13. 13. BONDIA DIJOUS, 5 DE JUNY DEL 2014 13 PROPOSTES Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Divergente (+12). 16.00, 18.35 El pasado (+12). 21.05 Kamikaze (+7). 16.10, 18.05 Noé (+12). 20.00, 22.25 Grace de Mónaco (+7) (HD). 16.25, 18.15 Carmina y amén (+12) (HD). 20.05 Por un puñado de besos (+7) (HD). 21.50 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 Dom Hemingway (+16) (HD). 16.30, 18.15, 20.00 3 días para matar (+16) (HD). 21.45 LaurenC/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es. Dimecres no festius: Dia del Cinema (3,90 €) Monuments Men (+7). 16.20, 19.20, 22.10 Capitán América: el soldado de invierno (+12). 16.30, 19.15, 22.00 Azul y no tan rosa (+12). 16.00, 18.10, 20.20, 22.30, •00.30 8 apellidos vascos (apta). 16.20, 18.20, 20.20, 22.20, •00.25 The Amazing Spiderman 2: el poder de Electro (+7). 16.15, 19.00, 22.00 Noé (+12). 16.20, 19.00, 22.00, •00.30 Maléfica (+7). 18.20, 20.25, 22.30, 00.30 Nueva vida en Nueva York. 16.15, 19.00, 22.15, •00.30 Mejor otro día (+7). 16.15, 18.15, 20.15, 22.15, •00.1 Jack Ryan: operación sombra (+12). 20.30, 22.30 Rio 2 (apta). 16.30, 18.30 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02 Dimecres no festius: Sessió Low Cost (3€) 10.000 km (+12). 15.00, 18.35, 22.30 Philomena (apta). 17.00 Nueva vida en Nueva York (apta). 20.30 Astral City (apta). 15.00 A 20 pasos de la fama (apta) (VOS). 17.00 Madre e hijo (+12). 18.35, 22.30 Tren de noche a Lisboa (+7). 20.30 En un lugar sin ley (apta). 16.30, 21.10 Viva la libertá (apta). 15.00, 18.05, 19.40, 22.45 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Maléfica (+7). °11.40, °13.30, 15.20, 17.10, 19.00,20.50, 22.40, •00.30 Maléfica (+7). °12.40, °14.30, 16.20, 18.10, 20.00, 21.50, •23.40 Maléfica (+7) (3D). °13.50, 15.45, 17.40 Malditos vecinos (+16). °12.00,°13.45, 15.30, 17.15, 19.00, 20.50, 22.35, •00.25 8 apellidos vascos (apta). °11.30, °13.20,15.10, 17.00, 18.50, 20.40, 22.30, •00.20 Godzilla (2014)(+12). °12.25, °14.40, 16.55, 19.10, 21.25 •23.40 Godzilla (2014)(+12). °11.45, °14.00, 16.15, 18.30, 20.45, •23.00 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). °11.30, °13.20, 15.10, 17.00 La vida inesperada (+7). 18.50, 20.45, 22.40, •00.35 Rio 2 (apta) (3D). °12.15, °14.10,16.00, 17.50, 19.40 Rio 2 (apta) (només dijous, 5).16.30, 18.30 X-Men: días del futuro pasado (només dijous, 5). 21.00 Capitán América: el soldado de invierno (+12). 22.05, •00.30 Frozen, el reino del hielo (apta). °11.45,°13.40, 15.35, 17.30 The Amazing Spiderman 2 (+7). 19.25, 22.00, •00.30 El Gran Hotel Budapest (+12). °11.30, °13.20, 15.10, 17.00,18.50, 22.40, •00.25 Crónicas diplomáticas, Quai D’Orsay (apta). 20.35 Redención (+16) (HD) (dl a dj). 21.40 Por un puñado de besos (+7) (HD) (dl a dj). 16.15 Grace de Monaco (+7) (HD) (dl a dj). 18.00, 19.50 Al filo del mañana (+12). °11.40,°13.50, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30, •00.40 Al filo del mañana (+12). °12.20,°14.30,16.40, 18.50, 21.00, •23.10 Al filo del mañana (+12) (HD). 19.30, 21.40, •23.50 Hiroku: defensores de Gaia (+7) (HD). °12.00 Pompeya (+12). °12.30, °14.20,16.10, 18.00, 19.50, 21.40, •00.00 Divergente (+12). °11.40,°14.15, 16.50, 19.25, 22.00, •00.35 MajèsticAv. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Malditos vecinos (+16). Dv. 22.30; Ds. 18.15, 22.30; Dg. 16.15, 18.15; Dl. 22.15 8 apellidos vascos (apta). Ds. 20.15; Dg. 20.15; Dl. 19.00 Bola de Drac Z: la batalla dels déus (+12). Dv. 22.30; Ds. 18.20; Dg. 16.00, 17.30; Dl. 19.00 Dallas Buyers Club (+12). Ds. 20.20, 22.30; Dg. 19.00, 21.00; Dl. 22.15 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. Tel.: 636 41 98 29 - www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Rio 2 (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.00 Pompeya (+12). Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15 Casal Baixada Mercadal, 7. Agramunt - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Astral City (apta). Ds. 18.15; Dg. 17.00 Noé (+12). Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 11 92 11. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ No se aceptan devoluciones (apta) (Digital HD). Ds. 22.15; Dg. 17.00 Kamikaze (+7) (Digital HD). Dg. 19.30; Dl. 22.15 Paris Ctra de Torà. Solsona - Tel.: 973 48 02 77. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ - Dia de l’Espectador 5,50€ Pompeya (+12) Dv. 22.15; Ds. 18.30, 22.15; Dg. 17.15, 19.30; Dl. 22.15 Cinemes Exposicions Jordi I el Galàctic Res Non Verba. C/ Maragall, 17 Lleida. Inauguració a les 20.00 hores Homenatgedediferentsartisteslleida- tansalseuestimatcompanyJordiGort Solé (1960-2013).Fins al 30 de juny. 1714. Dibuixant el mite Biblioteca Pública de Lleida. Inauguració a les 19.00 hores Recorregutperlaiconografiadelcata- lanisme.Avuidijous,ambpresentaciói visita guiada a càrrec d’Alfons López i JaumeCapdevila“Kap”,realitzadorsde l’exposició. Fins al 30 de juny. Col·lectiva per a un projecte solidari Espai Cavallers. Fins al 13 de juny Instal·lació amb la participació d’artis- tes lleidatans de reconegut prestigi. Acrílics sobre tela Galeria Le Petit Atelier. C/ Amsterdam, 4 (darrera mercat Balàfia). Fins al 18 de juny. Un total de vint obres de Montse Boa- da, un conjunt de pinzellades i combi- nacionsdecolorsquedonenvidaapai- satges d’arreu del món. Cossos fràgils Centre d’Art La Panera. Fins al7 de setembre Mostrad’artcontemporanidediferents artistes. L’exposició s’emmarca en els actes del 8è Congrés Mundial d’Inves- tigació de l’Associació Europea de Cu- res Pal·liatives, que se celebra a Lleida durant aquest mes de juny. AndreuGelabert.Elllegatd’una època Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell. Mollerussa. Fins al 20 de juny AndreuGelabertvadocumentarlavida delsPirineuslleidatansdesdefinalsdels anys50finsladècadadels90tottreba- llant per Fecsa i més tard per l’agència Efe. El seu llegat, format per més de 6.000 negatius, il·lustra gràficament la societat de la dictadura franquista. Lamostra,comissariadaperl’ArxiuCo- marcaldelPallarsJussàielsServeisTer- ritorialsdeCulturaaLleida,presentade formamoltvisualsunaselecciód’aques- tes imatges. Justícia alimentària. Sembrant esperança CaixaForum. Lleida. Fins al 20 de juliol A través de 30 imatges de gran format del fotògraf Pep Bonet fetes a Tanzà- niaiBolívia,audiovisualsambdiferents testimonis i unavitrina amb els 100 kg d’aliments que tira a les escombraries una família a Espanya cada any, es vol mostrar les contradiccions del sistema alimentarimundial.Lamostra,organit- zada per l’Àrea Internacional de l’Obra SocialdelaCaixa,comptaamblacol·la- boració d’Oxfam Intermón i la FAO. Conferències El quadrant de l’èxit en l’empresa Auditori del Centre de Cultures (Cappont). A les 9.30 hores A càrrec de Daniel Gabarró, expert en programació neurolingüística. La con- ferènciadónainicialIIFòrumOpenLlei- da.Trobada de lideratge personal i em- presarial. Les cooperatives, una eina contra la crisi Consell Comarcal de l’Urgell. C/ Agoders, 16.Tàrrega. A les 10.00 hores Acàrrecd’ArnauVilaseca,experteneco- nomiasocialicooperativaqueparlaràde com les cooperatives promouen l’ocu- pacióestable,lainnovació,l’arrelament al territori i el desenvolupament local. Cal inscripció prèvia al mateix Consell. Tradicions i costums a la comarca Les Borges Blanques. Casa de la Cultura. A les 16.00 hores A càrrec de Joan Bellmunt, etnògraf, comacloendadel’Aulad’ExtensióUni- versitàriaperalaGentGrandelesBor- ges Blanques. Elscolorsdelespapallones Local sociocultural. El Palau d’Anglesola. A les 19.30 hores Xerrada divulgativa a càrrec de Joan Condal. Evolució històrico- institucional de Catalunya Sala d’actes de l’ajuntament. Aspa. A les 20.30 hores Conferència a càrrec de l’historiador i director de l’IEI, Josep Maria Solé i Sa- baté en el marc del cicle “1714”, que se celebrapertotelterritoriambmotiude la commemoració delTricentenari. Educar amb intel·ligència emocional Sala d’actes de l’IES Guissona. A les 20.30 hores LapedagogaicoachTeresaPuyol,par- larà de com fomentar la intel·ligència emocionalil’autoestimaenelsnostres fills. Tallers Iniciació a l’informàtica Aula de formació. Biblioteca Pública de Lleida. A les 18.00 hores Taller d’iniciació bàsica a la informàti- ca, adreçat a persones sense coneixe- ments sobre la matèria. Cal inscripció prèvia a l’Àrea d’Audiovisuals. Música Quartet Teixidor Auditori Enric Granados. Sala 2. A les 20.30 hores El QuartetTeixidor,queenguanyésre- sidentd’aquestequipamentmunicipal, tancalatemporadaal’Auditoriambun concert marcadament català en la pri- merapart,ambmúsicadeTeixidor,Gra- nadosi Guzmaniunasegonapartdedi- cadaaDvorák, ambelseu QuartetAme- ricà, op. 96. Preu: 8/6€. Festival Solidari Sam Sam Sala River. Lleida. A les 20.30 hores Festival musical organitzat per l’alum- natdesegoncursd’EducacióSocialde laUdL,afavord’unprojecteeducatiua Senegal, amb les actuacions de DJ Zo- lood, Er Taqueta, Vergüenza Ajena i Amaika. Matthew Simon Cafè del Teatre de l’Escorxador. A les 22.00 hores Jam Session amb alguns dels músics més interessants de la nostra escena, i ambeltrompetistaMatthewSimoncom aconvidat.Organitza:Tallerdemúsics. Gratuït. Diversos Setmana Bio Castell de la Floresta. La Floresta. A les 19.30 hores Tast d’oli ecològic al Castell de la Flo- resta en el Dia Internacional del Medi Ambient. Teatre 23a Mostra d’Arts Escèniques Josep Fonollosa, Fono Bases i convocatòria: Butlletí Oficial de la Província de Lleida, de 2 de juny del 2014 S’ha obert la convocatòria per partici- parala23aMostrad’ArtsEscèniques a celebrarentreel3d’octubreiel8dede- sembred’aquestanyiquetécomaob- jectiuestimulariafavorirlacreacióes- cènicalocal.Elplaçperalapresentació desol·licitudsdeparticipacióacabadi- vendres, 13 de juny, podent-se presen- tartoteslescompanyies,grupsdetea- tre, dansa i circ amb domicili social a la ciutat de Lleida. Llibres Llegim i + Biblioteca de les Borges Blanques. A les 17.00 hores GrupdelecturaLlegimi+ alvoltantde la novel·la I el ressò de les muntanyes, de Khaled Hosseini. La niña que hacía hablar a las muñecas Llibreria Punt de Llibre. C/ Bisbe Messeguer, 11. Lleida. A les 19.00 hores Presentaciódelanovel·ladePep Bras, amblaintervenciódelmateixautoride la periodista Anna Sàez. Mèdia.cat. Els silencis mediàtics Biblioteca Jaume Vila. Mollerussa. A les 20.30 hores Presentaciód’aquestanuariacàrrecdel periodistaDavidMarin,autord’undels articles. Esports Salut i amistat P. Joan Salat. Cervera A les 8.00 hores Cicledecaminadesorganitzadesperla Paeria de Cervera. Cervera patina Plaça Pius XII. A les 21.30 hores Patinades obertes a tothom . Concursos CircPicat Informació i bases: Oficines de l’Ajuntament d’Alpicat. L’Ajuntament d’Alpicat ha convocat un concurs de fotografia sobre el festival decircCircPicatamblatemàticaElmi- llormomentdelfestivaldeCircPicat,que secelebraràaAlpicatelsdies21i22de juny.Lesfotografieseslliuraranal’Ajun- tamentdel25dejunyal18dejuliol.El lliuramentdepremisesfaràdesprésde laprocessódefanaletsdeSantJaume. PremisIEI2014 La Diputació ja té definides les bases delspremisIEI2014,enlamodalitatLes Talúries (premi de teatre o guió d’es- pectacleteatral,premideprosaidepo- esia), així com premi de fotografiaTon Sirera i premi de divulgació científica HumbertTorres,dotatsamb5.000eu- ros.Elsoriginalsespodenpresentarfins al27dejunyde2014.Elspremiseslliu- raran el 18 de setembre. VI Memorial Xavier Aluja Bases: www.miclleida.org L’AssociaciódelaFestadeMorosi Cris- tianshaconvocatelVIconcursdefoto- grafiaMemorialXavierAlujasobreimat- gesdequalsevoldelsactesrelacionats amb la festa de Moros i Cristians que esduranatermeelsdies17i18demaig, podenparticiparaficionatsiprofessio- nalsdelafotografiainos’admetranfo- tomuntatges.Lesfotografiess’hand’en- viarpercorreual’adreça:C/Panera,1- 25002Lleidadel26demaigfinsal10 de juny. ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALS PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL 30 DE MAIG AL5 DE JUNY. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabtes ivigílies de festius
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIJOUS, 5 DE JUNY DEL 2014 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. Eltreballfluiràdemaneraqueleshores semblaran minuts, per la qual cosa la jornada laboral acabarà abans que te n’adonis i encara et sobrarà energia. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL El do que tens per a la paraula et servi- rà avui, per poc que t’esforcis, per por- tarunaconversafamiliarcomplicadaa bon port. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Et sentiràs molt poc valorat en una re- unió de treball o en una conversa amb unapersonadelteuentornfamiliar,pe- rò, sivols avançar, has de confiar. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Viuràs moments de certa pau interior que faran que arribis a conèixer quins sónelsteusdesitjosprofundsenrelació a algun aspecte essencial de lavida. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Sentiràscertesmolèstieslleusquepo- drien desembocar en un refredat si no prenstoteslesprecaucionsquetensal teu abast. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST És essencial que, perquè concloguin ambèxitdeterminadessituacionsales qualst’hauràsd’enfrontar,aprenguisa mantenir una actitud positiva. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE El treball continuat dóna fruits tard o d’horaiveuràsavui,perfi,comcertsre- sultats que esperaves des de fa temps es converteixen en realitat. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Aquesta setmana tens les piles carre- gades,ambmoltavitalitatienergia,iai- xòesreflectirànonomésenelteuaspec- te sinó també en el teu rendiment. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Semprevas a la recerca d’alguna cosa. Avuiésundiaperal’anàlisiilareflexió i, potser, arribis a alguna conclusió so- bre una persona poc coneguda. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Unfamiliarounamicetsorprendràamb una exigència que et semblarà desme- surada i fora de tota lògica. Pots dir-li que no sense remordiments. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER És important que dediquis part del teu temps a planificar la resta de la setma- naenlaqual,amborganitzacióibonfer, hi haurà temps per a tot. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER El costat invisible de les coses interes- sa als del teu signe tant com el visible, laqualcosanoésdolenta,peròpotfer- te perdre el sentit de la realitat. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop 4 9 Sudoku Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.893 Solucions n. 1.892 8 3 7 6 4 7 3 6 5 4 2 7 5 5 6 4 8 9 5 2 1 3 2 4 6 7 1 8 5 4 6 3 1 9 8 7 2 9 8 1 2 6 7 4 5 3 7 3 2 5 8 4 6 1 9 7 3 8 6 2 1 4 9 5 6 4 2 7 9 5 3 1 8 9 5 1 3 4 8 2 6 7 1 5 3 9 8 4 2 6 7 8 2 9 5 7 6 1 3 4 4 7 6 1 2 3 8 9 5 14. CONTACTOS CATALANACASADA40anys.Massatgefi- nalfeliç.20€.Telf.622216897. ¡¡¡TRAVESTI ARIADNA!!! Rubiaza. Espe- cialistaprincipiantes.Corridasmutuas.Fe- tichismo. Vibradores. 24h. Tel. 678 921 866. 16. VARIOS COMPRODISCOS,tebeos,cromos,posta- les,novelas,muñecas,scalextric,libros.Tel. 669548488 T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! 19. ALQUILERES BAR EN LLOGUER a la Portella, tot mun- tatirecentpintat,esllogaperjuvilació dels propietaris. Informació i visites (finques- Cor)Tel.636189656. FINCA D’OLIVERES de 3,2 hectàrees als Omellons, cabana de pedra amb foc a te- rra,moltbonaccésioliveresenproducció 22000€.Informacióivisites(finquesCor) Tel.636189656. ESTUDIO AMUEBLADO en Rovira Roure. 250€./653.75.11.88 PRATDElaRiba.Bonitoapartamentode2 habitacionesconcocinaindependiente,Te- rraza de 5m2. Suelo de parquet. Galería. Amueblado y equipado. 425 € / 653.75.11.88 ALTILLODE70m2enZonaCarrefour.Ideal paraoficina.250€/653.75.11.88 20. TRASPASOS TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i par- lem! 22. VENTAS XALETA la Vall fosca, en terreny de 450 m2, 4 habitacions, 2 banys, moblat i tot equipat.Preu255.000€.Informacióivisi- tes(finquesCor)Tel.636189656. OPORTUNITAT, VIVENDA (torre xalet) a lesBorges,2habitacions,menjador,cuina, garatge,piscina,llum,calefaccióioliveres. Preu65.000.Informacióivisites(finques- Cor)Tel.636189656. FINCAOLIVERES,d’1’8hectàrees,situada enzonamolttranquil·la,ambcabanadepe- draenperfecteestat(terraenrajolatiteu- lada nova). Rebaixada preu 22.000 € In- formacióivisites(finquesCor)Tel.636189 656. CASAREBAIXADAaLleida,zonaplaçaeu- ropa, 200 m2 de solar, uns 400 m2 cons- truïts,parkingperatresvehicles,bonacon- cervació.Preu170.000euros.Informaciói visites(finquesCor)Tel.636189656. FINCAAMBcabanadevolta,entreelster- mes de les Borges, de 17.000 m2, plana, possibilitatderegar.Preu22.000€.Infor- mació i visites (finquesCor)Tel. 636 189 656. OPORTUNITAT!!!FINCAplanade17.000 m2(1,7H), entreeltermedel’AlbiilesBor- ges, regable, 9.000 €. Informació ivisites (finquesCor)Tel.636189656. CASA XALET en Venda al centre de June- da, sortida a dos carrers, superfície solar 429m2,dospisosindependents,piscinai zona lúdica. Preu 190.000 €. Informació i visites(finquesCor)Tel.636189656. GANGAPISalesBorges,reformat,de3ha- bitacions, moblat i amb electrodomèstics, 2banys.40.000€.Informacióivisites(fin- quesCor)Tel.636189656. LESBORGESBlanques:OcasióPiscèntric 120m2 4 habitacions 2 banys 2 terrasses. Areformar.60.000€.FinquesBorgesTel. 670537829. FERRAN EL Catòlic. Piso con Parking y Trastero de 25m2. 2 habitaciones dobles, baño y cocina independiente. 40.000 € Tel.610722296. EDIFICIO BRASILIA. Piso de 148m2 con Parking.Exterior,con4habitaciones,2ba- ños. Calefacción central. 140.000 € .Tel. 610722296 PISOENAv.Valencia,de105m2,4habita- ciones, 2 baños, salón de 28m2. Exterior. Fincaconascensor.47.000€.Tel.610722 296 CASAENPlantaBajaenlaBordetaconpa- tiode15m2.3habitaciones.Suelodegres. Calefacción individual a gas. Fuego a tie- rra. 100.000€/610.72.22.96 CORBINS. CASA adosada 190m2 con jar- dínde60m2ygaraje.4habitaciones,2ba- ños.Buhardilla.160.000€/610.72.22.96 LAPINEDA.Apartamentoa1ªlíneademar. 4 habitaciones, 2 baños. Piscina Parking Comunitario.95.000€/610.72.22.97 VILANOVA DE Segrià. Casa en urbaniza- ción, de 90m2, con terreno de 800m2. 3 habitaciones,salónycocinaindependien- te.Porche.Barbacoa.Luz,cloaca,aguapo- table y de riego, telefono. Legalizada. 99.000€/610.72.22.97 TORRE BORGES Blanques de 50m2 con garaje, calefacción, agua, luz, piscina, 4.000m2 de terreno. 63.000€ / 610.722.297 TORREDE65m2enRossellocon1600M2 deterrenoyterrazade20m2,2habitacio- nes dobles, salón 25M2, baño y cocina americana. Dispone de Luz y agua de rie- go. 50.000€/610.72.22.97 TERMENS. CASA con una superfície de 95m2, con 3 habitaciones, dobles, baño, cocina independiente, salón de 27m2 con fuego a tierra. Jardín de 3500m2.Terraza de 25m2. Calefacción a gasoil. Garaje de 150m2.85.000€/610.72.22.97 PUIGVERD DE Lleida.Torre de 40m2 con 700m2 de terreno. Luz y agua dE riego. 35.000€/610.72.22.97 TORREENPartidadeLleida,a1km. Casa de125m2yterrenode8.900m2plantado de frutales. Salón con fuego a tierra, coci- na americana. 2 habitaciones. Legalizada (cédulahabitabilidad),luz,aguariego,agua potable. Almacénconcapacidad4coches. 105.000€Tel.610.72.22.97 BENAVENTDESegria.Torre.90m2,salón de 25m2, 3 habitaciones, cocina indepen- diente,terrenode1.700m2conpiscina,al- macén de 25m2, barbacoa. 120.000€ / 617.500.444
 15. 15. BONDIA DIJOUS, 5 DE JUNY DEL 2014 15 TELEVISIÓ 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els matins. Presentació: Lídia Heredia i Helena García Melero. 14.00 Telenotícies comarques. Presentació: Mariona Bassa. 14.21 El medi ambient. 14.30 Telenotícies migdia. AmbCarles Prats i Núria Solé. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. Malgrat haver acceptat l’encàrrec d’en Guillem la Sònia imposa condicions. 16.35 Divendres. 18.50 Murdoch Mysteries. 19.30 Espai Terra. 20.15 El Gran Dictat. 21.00 Telenotícies vespre. Presentació: Toni Cruanyes. 21.55 Polònia. 22.35 .Cat. 00.00 Lost girl. 00.55 Doctor Who. 02.35 Waterloo Road. 03.22 Cava de Blues. 04.06 Fusió i swing a l’estudi. 09.10 MIC. 09.55 Clifford. 10.47 El xai Shaun. 11.36 Marsupilami. 12.02 WordGirl. 12.30 Bugs Bunny. 12.55 Sailormoon. 13.45 Shin Chan. 14.55 Fanboy i Chum Chum. 15.45 L’abella Maia. 16.55 MIC. 17.50 Una mà de contes. 18.00 Bubble bip. 18.18 Les noves aventures de Peter Pan. 18.42 Els germans Kratt. 19.30 Info K. 19.45 Espies de veritat. 20.10 Tom i Jerry. 20.56 Bola de drac. 21.20 La Riera. 22.05 Cinema 3. 22.45 Sala 33. A través del Carmel. 00.26 Extres. 00.33 Estrelles de la gran pantalla. 01.20 Descobrint Huston. 02.00 Cançons d’una illa. 07.10 Jet Lag. Sèrie. 07.55 8 de 8. 08.25 Catalunya blues. 09.00 Televenda. 11.00 Dinamita. Sèrie. 11.25 Jet Lag. Sèrie. 12.00 Migdia. Presentat per Ruth Jiménez. 14.00 Arucitys. Dirigit i presentat per Alfons Arús. 16.55 Jet Lag. 17.35 Se ha escrito un crimen. Int: Angela Landsbury. 18.30 Pitlane. 19.00 8 al dia. Magazín d’actualitat, basat en les 8 notícies del dia. Dirigit i presentat per Josep Cuní. 22.30 Gran Cinema. El halcón y la paloma (1a part). 2009. Itàlia. Dir: Giorgio Serafini. Int: Cossima Coppola, Giulio Berroti, Anna Safroncik. Itàlia 1528. L’Elena Campireli, filla d’un noble que viu a Roma, és obligada a casar-se amb el príncep Savalli, aristòcrata de qui no està enamorada. 02.20 Clips. 07.00 Notícies en xarxa. 07.59 La cançó del bon dia. 08.00 Club Banyetes (red). 08.15 Notícies en xarxa. 10.00 Lleida al dia (red). 11.30 Cafeïna. 12.30 Caminant per Catalunya. 13.00 Sector primari (red). 13.30 El cercle virtuós. 14.00 Notícies migdia. 14.30 Aran TV. 14.45 Al dia notícies. 15.15 Cafeïna. 16.15 Notícies migdia. 16.45 Mirades (red). 17.00 El debat de Lleida activa. 18.00 Promo. 18.30 Club Banyetes. 18.45 Fa 8.000 anys (red). 19.00 Efectes positius (red). 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Notícies vespre. 20.40 El temps. 20:44 Anem a dormir. 20:45 Aran TV (red). 21:00 Lleida al dia - L’entrevista. 21:25 La Diputació de Lleida. 21.30 Al dia Notícies. 22.00 Lleida al dia. La tertúlia. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Los desayunos de TVE. 10.05 La mañana de La 1. Amb Mariló Montero. 14.00 L’informatiu. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. Amb Pilar García Muñiz i Sergio Sauca. 15.50 El tiempo. 16.00 L’informatiu. 16.05 Entre todos. 18.45 España en directo. Magazín informativo. 20.30 Aquí la Tierra. Amb Jacob Petrus. 21.00 Telediario 2. Amb Ana Blanco i Marcos López. 22.10 El tiempo. 22.30 Cuéntame cómo pasó. Tus abrazos arroparon mi insomnio. 23.45 Ochéntame otra vez. 00.50 El debate de La 1. Anàlisi de l’actualitat presentat per Oriol Nolis. 02.20 La noche en 24h. Presentat per Sergio Martín. 04.10 TVE es música. 06.00 TVE es música. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 08.00 TV English. 08.25 Cumbres. 08.55 Documental. 09.00 Zoom net. 09.15 Cámara abierta 2.0 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Documental. 11.30 Para todos La 2. 13.45 Don Matteo. 14.45 Docufilia. 15.30 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 17.55 Docufilia. 18.55 Vespre a La 2. 20.00 Don Matteo. 21.05 Docufilia. 22.00 Cine. Tesis. 1996. Espanya. Dir: Alejandro Amenábar. 00.00 La 2 Noticias. 00.30 Documental. 01.30 Conciertos de Radio-3. 01.55 La noche temática. 02.00 Documental. 06:25 Zumba GH Edition 06.30 Informativos Telecinco. Presentat per Leticia Iglesias i Roberto Fernández. 08.55 El programa de Ana Rosa. Presentat per Ana Rosa Quintana. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Presentat per Emma García. 14.30 De buena ley. Presentat per Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentat per David Cantero, Isabel Jiménez i Ramón Fuentes. 16.00 Sálvame diario. Presentat per Paz Padilla. 20.15 Pasapalabra. Presentat per Christian Gálvez. 21.05 Informativos Telecinco. Presentat per Pedro Piqueras i J.J. Santos. 22.00 Cazamariposas VIP. Convidada: Ruth Lorenzo. 22.30 Resurrection. 00.15 Hable con ellas. Convidada: Raquel Sánchez Silva. 02.30 Premier Casino. 06.00 Comprando en casa. 06.15 Noticias de la mañana. Amb María José Sáez i Esther Vaquero. 08.55 Espejo público. Presentat per Susanna Griso. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. Amb Vicente Vallés i Lourdes Maldonado. 15.45 Deportes. 16.00 El tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! 20.00 Atrapa un millón. 21.00 Noticias. Presentat per Matías Prats i Mónica Carrillo. 21.30 Deportes. 21.40 La previsión de las 9. 21.45 El hormiguero 3.0. 22.40 Cine. Al rojo vivo. 1998. EUA. Dir: Harold Becker. Int: Alec Baldwin, Bruce Willis, Miko Hughes. 01.00 Cine. Rocknrolla. 2008. Dir: Guy Ritchie. 06.00 La tienda. TV. 07.45 Al rojo vivo. Redifussió. 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Investigadores forenses. 11.30 Informe criminal. 12.20 Al rojo vivo. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Jugones. 15.30 La Sexta Meteo 1ª edición. Presentat per Helena Resano. 15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde. 20.00 La Sexta Noticias 3ª edición. 20.45 La Sexta Meteo 2ª edición. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 El intermedio. Dirigit i presentat pel Gran Wayoming. 22.30 Millonario anónimo. 23.20 Millonario anónimo. (Versió USA). 00.15 En el aire. 01.30 El chiringuito de Jugones. 02.30 Juega con el 8. 07.00 El zapping de los surferos. 08.30 Fauna letal. 09.30 Alerta Cobra. 12.20 Las mañanas de Cuatro. Presentat per Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. Presentat per Marta Fernández. 14.45 Deportes Cuatro. Presentat per Manu Carreño y Manolo Lama. 16.00 Ciega a citas. Respirar bajo el mar. 17.00 Avenida Brasil. 17.55 Castle. Una muerte a lo loco. 18.45 Mi madre cocina mejor que la tuya. 20.00 Noticias Cuatro. Presentat per Hilario Pino. 21.00 Deportes Cuatro Noche. 21.30 Central de cómicos. 22.30 Ciento y la madre. Presentat per Patricia Conde. 00.30 Conexión Samanta. La Guardia Civil; Vigilantes y porteros. 02.30 Inteligencia artificial. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 05/06/2014 PUBLICITAT Avui felicitem a: Bonifaci, Círia, Apol·loni, Ciríac, Doroteu, Julià, Faustí, Florenci, Marcel·lí PUBLICITAT ElcasAusàsila sentènciasorpresa Si el judici per contraban contra l’exconseller Jordi Ausàs java evidenciar al- guna sorpresa jurídica, so- bretot perquè els indicis guanyaven per golejada les evidències, tot i les imatges carregant bosses i capses al cotxe -que no provaven el contingut, i menys el seuvalor-, la sentència promet ser tam- bé sorprenent, comenten en mitjans de la judicatu- ra. Pot trigar una mica, en- cara, però sembla ser que hi ha serioses dificultats, per la fràgil càrrega prova- tòria, per formar en els membres del tribunal la convicció necessària per aplicar severitat. En tot cas, haurem d’esperar el veredicte pervalorar. TWITTER @gasgerm «Recordeu que el diccionari té unaentradapertotaquellcata- làquedefensaelsBorbons:BO- TIFLER. #tricentenari» @saravilagalan «Amb@davidcompanyonibom- bers #Lleida i #Balaguer no te- nen condicions ni material ade- quats. No son els diners és ma- la gestió @BombersCCOO» @somiatwittes «Benfet,anosaltresniensvani ensve:Noingerència:CiUs’abs- tindrà en lavotació del rei» @masaenfurecida «EL PSOE ERA REPUBLICA- NO PERO TIENE UN COM- PROMISOCONLACORONAY ERA DE IZQUIERDAS PERO TIENE UN COMPROMISO CON LOS MILLONARIOS.» @LO_DICCIONARI «Averesialgundiad’anquestos me trobo lo Juancarlos als Jubi- latsperpoderfotreunabutifar- ra.» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA ALÍCIA SÁNCHEZ CAMACHO LalíderdelPPCvaserreprova- daahirpelParlament,ambl’abs- tenciódelPSC,pernohaverdo- natexplicacionsalaCambraso- bre l’espionatge de Método 3. PUNT I A PART MONTSE BERTRAN Lidera l’ens CRAPVI, que atèn persones discapacitades, de- pendentsonecessitadesd’aten- ció gràcies a la coordinació de cinc entitats socials de Lleida. Moltes felicitats pel 27è aniversari! De la teva mare, germana i Rom LA FOTOTECA Recorda que la vida és bella, i que no interessa quants en compleixis! Sopar de reconeixement a Jodep Presseguer de les Cases Regionals

×