Bondia.cat 19/07/2013

315 views

Published on

TITULAR: El pedòfil de Castelldans tenia de tapadora un estudi de fotos
FOTO: Un cotxe ‘vola’ i cau sobre els contenidors

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
315
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 19/07/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 Visita’ns també a: Aquest diari es ven conjunta i inseparablement amb El Periódico de Catalunya de divendres 19 DE JULIOL DEL 2013 ElpedòfildeCastelldanstenia detapaderaunestudidefotos L’empresa Air Hoster començar els treballs i espera obrir ja al setembre amb una quinzena d’avions Un cotxe ‘vola’ i cau sobre els contenidors Estava aturat quan rebé l’impacte d’un altre turisme que anava massa ràpid Inicid’obres delparc aeronàutic d’Alguaire FIRMA DE FOTO J.R.R. p. 08 p. 07 p. 06 PUBLICITAT L’alcalde explica que li havien demanat pressupostos per fer feines però maivan rebre resposta Adosdecada3atesos perCreuRoja licosta pagarelseuhabitatge p. 07 ReñéproposaperSant Miquelunajornada sobreeliodurdeplata p. 03 NÚMERO 1.786 ANY 8 El Síndic de Greuges decideix actuar d’ofici i ja investiga la supervisió que es fa dels acolliments L’espectacular accident es va produir a primera hora del matí al bell mig de la Rambla de Ferran de Lleida i, afortuna- dament, cap persona va resultar ferida
 2. 2. 02 D'INTERÈS BONDIA DIVENDRES, 19 DE JULIOL DEL 2013 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Baquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells) De 22.00 a 09.00 h Solsona. Passeig de Ronda, 16 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Gené. Avinguda Catalunya, 26 De 22.00 a 09.00 h Baquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells) AL·LÈRGIES Parietària 4 = Gramínies 4 = Olivera 0 = Blets 3 = Castanyer 1 = Compostes 1 = Eucaliptus 1 = Palmeres 0 = Pi 2 = Plantatge 4 = Poligonàcies 1 = Roure/Alzina 1 = Troana 1 = Xiprer 1 = Alternaria 4 = Cladosporium 4 = Del 15 al 21 de juliol Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació excepcional. EltempsaLleida Lesplugescontinuen planejant,encaraque ambmenysforça Després d’un munt de dies on gairebé sempre plovia, a partir d’avui les precipitacions perden cert protagonisme i el més probable és que només n’hi hagi al Prepirineu i Pirineu. Les mínimes seran semblants i oscil·laran entre 10 i 15 graus al Pirineu i Prepirineu i entre els 15 i 20 graus a la Plana, mentre que les màximes que s’esperen podrien arribar fins als 29 graus al Pirineu i, en el cas de la Plana de Lleida, fins al 34 graus. 07.00 h 21.42 h Creixent www.bondia.cat meteo@bondia.cat DISSABTE DIUMENGE
 3. 3. BONDIA DIVENDRES, 19 DE JULIOL DEL 2013 03 AVUI PUBLICITATPUBLICITAT Lacollitadepera,unadelespitjors delsdarrers20anysperlapedra Ambtotlaproducciónoserantandolentacomladel’anypassatiespreveuunincrementdel’11% REDACCIÓ. LLEIDA Elsdanysdelesquatretempes- tes de pedra que han caigut aquest estiu a les comarques de Lleida situaran la collita de peraaCatalunyad’enguanyen- tre les tres més baixes dels úl- tims 20 anys, segons les previ- sionsdel’agrupaciódel’Associ- ació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat) i la Conse- lleria d’Agricultura. Amb tot, la producció de pe- ra serà un 11% superior a la de l’últimacampanya,quehaviaes- tat la segona pitjor de les úl- times dues dècades, un incre- mentquesenseelsdanysocasi- onats per la pedra s’hauria disparat fins al 25%, segons el directord’Afrucat,ManelSimon. Els productors obtindran 206.300 tones, 196.180 a Llei- da,un12%més;aquestaprovín- ciaaportael70%delesperesdel mercatespanyol.Tarragonapro- duirà 1.635 tones, un 8% més; Barcelona 520, un 7% superior alade2012iGirona,ambunin- crement del 3%, 4.400 tones. Pel que fa a la collita de po- ma,augmentaràun4%finsales 262.300 tones i amb unes pèr- duesperlapedrade40.000to- nes, un 20% del total. Encara que Lleida segueix sent la província més producto- ra, l’aposta de Girona per la po- ma comença a destacar en el conjunt i ja significa el 36% de la collita catalana. El director general d’Agricul- turaiRamaderiadelaGenerali- tat,MiquelMolins,vainsistirque el Departament, per interès del consellerJosepM.Pelegrí,volin- centivar les xarxes antipiedra perassegurarlaproducciótenint en compte que el seu ús millora la qualitat i redueix el consum d’aigua. A banda, a iniciativa de la Diputació, s’ha reobert el de- bat sobre el iodur de plata. Un 25% inferior per les tempestes Els productors catalans obtindran 206.300 tones de pera Creix un 4% la collita de poma Les calamarsades redueixen un 20% la producció d’aquest fruit PROPOSTA DE REÑÉ El president de la Diputa- ció de Lleida, Joan Reñé, que ahir va proposar cre- ar una jornada de debat sobre el iodur de plata en el marc de la Fira de Sant Miquel, és molt clar en aquest assumpte.”No ens podempermetreelluxede no parlar-ne serenament després dels estralls que està provocant la pedra a les comarques de Lleida. És necessària base cientí- fica i un debat serè per prendre posició sobre la conveniènciaonoderecu- perar-lo”, va afirmar. Jornadasobre eliodurdeplata aSantMiquel Les autoritats en un camp de perers afectats per una de les pedregades LAURA CORTÉS (ACN)
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIVENDRES, 19 DE JULIOL DEL 2013 Cartes al director Talicomdiul’economistaipas- tisserJosepManelBusqueta,en el seu llibre L’hora dels voltors, lesprivatitzacions,enelcontext actual, esdevenen “una excusa perfecta per acabar de posar en mans del capital privat, a baix preu, el que queda de patrimoni col·lectiu i el conjunt dels recur- sos naturals. La privatització es converteix en un dels mecanis- mes clars de despossessió de la ciutadaniaquehad’ajudarenel procésderellançamentdelcapi- talisme del segle XXI”. Òbviament, el trossejament i venda de les parts que l’Estat conservava, com ara la sanitat ol’educació, sónnomésunape- titapartdelscanvisquepromou elcapitalismepersortirdel’enè- simacrisisprovocadaperellma- teix i que passen, bàsicament, per la destrucció del que que- La direcció del PSC s’ha esforçat enpresentareldocumentaprovat pel PSOE a Granada el 6 de juliol com una fita històrica, com un puntiapartenl’organitzacióter- ritorial de l’Estat i el reconeixe- ment de l’autogovern de Catalu- nya. El portaveu socialista Mau- rici Lucena ha arribat a afirmar queamblesreformesproposades Catalunyadisposaràdetantaca- dava de l’estat del benestar en benefici del capital privat. Això no passa, però, sense l’oposiciód’unapartcreixentde la població, un mar de fons que teixeixcomplicitatsdesdelaba- se, de baix cap dalt i que, des d’espais petits basteix alter- nativesiesvertebraendiferents organitzacions,entred’ellessen- se cap mena de dubte la CUP. Una part d’aquesta oposició passa per obrir espais de críti- ca, debat i diàleg. Amb aquesta idea, la CUP a Lleida hem deci- dit impulsar una Audiència Pú- blica per debatre, a petita esca- la, sobre aquest model social i econòmic que aposta per dei- xar en mans privades la gestió dels serveis públics, un model que no es exclusiu del partit que governa l’alcaldia sinó que escompartitperlarestadepar- tits del ple de l’Ajuntament de Lleida. Una Audiència sobre l’exter- nalitzaciódelsserveisdel’Ajun- tament de Lleida que ha de ser- vir per confrontar aquest model deciutatdesdelacríticailacon- traposició d’idees i, sobre tot, des de la participació activa de totes aquelles persones i orga- nitzacions quevulguin ser-hi en un espai obert de debat i diàleg que nosaltres ens hem compro- mès a impulsar i difondre. Un espai segurament petit i minúscul però que hem de gua- nyar, eixamplar i unir-lo amb d’altres per continuar bastint una resistència en la defensa dels drets socials, laborals i del territorienversunasocietatlliu- re i justa i, com es diu en el lli- bre, alegre. ALleida,laposiciódelaCUP, compartida de ben segur per d’altres persones i organitzaci- ons, la defensarà en Josep Ma- nel Busqueta, del Seminari d’Economia Crítica Taifa, una d’aquellesorganitzacionsabso- lutament indispensables per construir un projecte que supe- rielsvalorsdelcapitalisme.Unes alternatives que ja haurem co- mençat a construir tímidament en aquesta praxi de treball des de la base, oberta i participa- tiva. Crítica,resistènciaiconstrucció Jaume Bosch Diputat d’ICV al Parlament de Catalunya ElDíadelaLibertadcelebradoen el Camp Nou –el campo de los castellanoparlantes Messi, Cruyff,Iniesta,Kubala,Pedro...– se llenócon100.000personas, paraexigirelreferéndumalain- dependencia, para la libertad de Catalunya, un derecho irre- nunciable de los catalanes. ¿Tiene Catalunya derecho a la independencia? No lo tiene. He aquí unas cuantas razones: a)Losderechosseexigen an- te lostribunales,aunquenose- an los de la nación española, si- nolosotrosdecarácterinterna- cional, o sea, los tribunales de Estrasburgo, La Haya, la ONU, la UE… Si Catalunya no acude a esas instancias jurisdicciona- les en demandaydefensa de su derecho a la independencia, es simplemente porque que e ese derecho no existe. b) ElDerechoalaAutodeter- minaciónloreconocelaONUpa- ra los países colonizados o en proceso de descolonización ¿Es Catalunya una nación coloniza- da? No, tampoco lo es. Catalu- nyafueduranteelsigloXIXlare- gión más rica de España. En el año 1898 Cataluña doblaba en rentapercápitaaExtremadura. Ahora,enelsigloXXI,conlaau- tonomía, Catalunya ha descen- dido a la sexta posición. Quizá nos convendría volver a la deci- monónica España centralista y liberal. c) España, desde que es de- mocrática -Constitución de 1812- Catalunya ha sido espa- ñolaporqueconstantemente así lohanqueridosusrepresentan- tes políticos en las Cortes de la Nación. Léanse, incluso, el pro- yecto de Constitución Federal, la más libertaria de todas las constituciones y comprobaran que España, con Catalunya, si- gue siendo una sola nación d)Hoypretendenexplicarnos la independencia catalana des- delamitología,lajurisdicción,la moral económica, la sociología, la psicología y la historia. Esco- ciasenospresentacomounmo- deloaimitarporloscatalanesin- dependentistas. ¡Pero Escocia, ni Gran Bretaña, a diferencia de Cataluña,notienensiquierauna Constitución escrita que regule sus derechosyobligaciones, bi- enseacomopueblonicomoper- sonas! e) En defensa de España, de launidadespañolaydesutradi- ción política, los catalanes pro- tagonizamos heroicas resisten- cias, no solo contra la Revolu- ciónfrancesa,sino otrascuatro contraelliberalismoestatalyen defensa de la monarquía abso- luta,laGuerradelAgraviats,las cuatro guerras carlistas, en las cuáleselordentradicional,que- rido por Catalunya, fue der- rotado por un ejército con ape- llidos castellanos: Espartero, O’Donnell,Narváez…Desgraci- adamente, fue un ejército ali- ado (español, francés e italia- no) el que acabó con la lealtad monárquica y española de los catalanes. f) Como ya no les quedan otros argumentos, los naciona- listasrecurrenalalengua-elca- talán, nuestra hermosa lengua- comosignodiferenciador.¡Yqué inmensarazóntienen!Lalengua esmuy,muyimportante.Yestan importante que los valencianos se niegan a admitir que hablan catalán.Olosmenorquines,que elaboraronsuprimera gramáti- ca propia a principios del siglo XIX,diezo doceañosantesque PauBallotyTorresimprimierala primera gramática catalana co- nocida,en1814.(Ymientrastan- to, ¿qué lengua unitaria podría enseñarse en las escuelas cata- lanas?,¡ninguna!)Lalenguaestá en permanente evolución. Por eso,aquíenCatalunyayanoha- blamos, como hace mil años, ni íbero,nivasco,nivisigodo,yca- si ni catalán… sino castellano; comoexigeelfuturoquenoses- pera. Por eso, en la fiesta de las sevillanasdeCanZamenBarce- lona se congregaron, no a cien mil personas con buses paga- dos, sino a 500.000 almas que querían manifestar su sensibili- dad andaluza, española y cata- lana, en un camino hacia la uni- versalidad moral, políticayeco- nómica.Elnacionalismocatalán es esencialmente algo mediáti- coyfinanciadopornosotros,los ciudadanos españoles de Cata- lunya. Exdiputat al Parlament i militant del PP Juan Besa Esteve Pau Juvillà Militant de la CUP pacitatd’autonomiacomsifosun estat independent. I el secretari general Pere Navarro, destacava en roda de premsa, que havia aconseguit el gran èxit de que el document faci esment de la pa- raula“ordinalitat”enrelacióalfi- nançamentdeCatalunya.Analit- zat el document titulatHaciauna estructura federal del Estado po- dem afirmar que ens trobem da- vant una monumental presa de pèl. L’únic dubte és saber si el pèl li han pres als dirigents socialis- tescatalansaGranadaosisónels dirigents socialistes catalans els que volen prendre el pèl a la ciu- tadania de Catalunya. En realitat el document del PSOE situa Catalunya per sota dels nivells d’autogovern previs- tos a l’Estatut de 2006 interpre- tat a més en base a la restrictiva sentència del TC que el 2010 va desactivarlesprincipalsnovetats que l’Estatut introduïa. El PSOE La continuidad de la AGBS de Talarn Ana M. Cava Muñoz. Presidenta comarcal del PP del Pallars Jussà El 11 de julio recibimos la no- ticia que la Academia Gene- ral Básica de Suboficiales (AGBS) continuará siendo el Centro de Enseñanza de Su- boficiales del Ejército de Ti- erra. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, así lo anun- ció en la propia Academia en la Entrega de Despachos de la XXXIX promoción de la EMIE, añadiendo que ven- drán nuevos mandos des- tinados a la AGBS deTalarn. El anuncio ha sido posible gracias a la persistencia del PPdeLleida,deldiputadoJo- sé Ignacio Llorensyde Alicia Sánchez Camacho, quienes hansabidotrasladarydefen- der con tesón nuestras pro- puestas. Siempre convenci- dosdelaimportanciaquete- nía la continuidad de la Academia en esta comarca, y la sensibilidad demostrada haciaelinterésgeneraldelos habitantesdelPallarsJussày delaprovinciadeLleida,que durante todo este año de in- certidumbre han dado su apoyo y han mantenido viva la esperanza de la continui- daddelaAcademia. Muchas gracias al gran trabajo reali- zadoporelPPCydelGobier- nodeEspaña,quehanhecho un reajuste dentro del marco presupuestario para que la Academia mantenga su ope- ratividad, y muchas gracias tambiénatodaslaspersonas e instituciones que han mos- trado su apoyo. Entre todos lo hemos hecho posible. El carrer no és un velòdrom M. Conxa Montagud. Lleida. Surto al carrer per la porta decasameva;faigunapassa i em sobta una forta alenada devent:unciclistapassaato- ta pastilla per la vorera i no m’atropella per qüestió de mil·límetres!Restoastorada, mentre el meu marit, que m’acompanyava,fauncritde ràbia i indignació. El ciclista ni s’immuta i continua la se- va esbojarrada cursa com si no hagués passat res. I demano, un cop més, a l’al- calde i als responsables de la Paeria: a veure si s’assaben- ten d’una vegada que ja co- mencem a estar tips de l’ele- vat nombre de ciclistes que confonen les voreres de la nostra ciutat amb una pista de competició i, no cal dir- ho, que no avisen amb cap mena de senyal acústic i que no respecten la presència de lagentgran,nidelsnensnide ningú. No m’estranyaria que qualsevoldiasurtialsmitjans de comunicació alguna mort absurda i crec que ja és hora que l’Ajuntament de Lleida prengui mesures dràstiques alrespecte.Jafaanysquedu- ra questa conducta incívica i vergonyant icalquelaguàr- dia urbana -o és que potser sancionar els ciclistes no és tan rendible com sancionar els cotxes?- posi les multes adientsi,sical,obliguiareti- rar les bicicletes dels espais onelsvianantshauriendepo- der caminar sense esglais ni perillsinnecessaris.Éselnos- tre dret i la seva responsabi- litat, no ho oblidi. Exageraciónmediàtica:elDíadelaLibertad Presadepèl aGranada ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es
 5. 5. 05 OPINIÓBONDIA DIVENDRES, 19 DE JULIOL DEL 2013 A les preocupacions habituals dels presidents de les petites i mitjanes entitats esportives del nostre país i per tant de la nos- traciutat: comobtenirrecursos, com gestionar instal·lacions es- portives, com organitzar la tem- porada vinent, quins jugadors han de fitxar... ara se’ls afegeix una de nova que els amenaça com una espasa de Damocles, doncselproblemaelshiveperla InspecciódeTreball,laqualjaha fet més de cent inspeccions al nostre país i amenaça que sigui general i, per tant, posin amb perill l’estructura econòmica de l’esportcatalàiòbviamental’es- port lleidatà. Aquestes inspeccions van di- rigidesalesremuneracionsdeju- no vol entendre que aquella sen- tència va obrir una nova etapa perquè va trencar el pacte cons- titucional de 1978. Segons el do- cument “el model autonòmic es- panyol ha estat un èxit”; com a màxim ha tingut “problemes de desenvolupament”. I ha estat el nacionalismecatalàquihaprovo- cat“larupturaambelmarcesta- tutari i constitucional”. Cap refe- rènciacríticaalasentènciadelTC: la culpa és del nacionalisme ca- talà.Cómpodencompartiraques- ta anàlisi esbiaixada els milers devotantssocialistesquevanviu- reambindignaciólasentènciadel 2010? El PSOE, ens dóna, però, una solució per a que la voluntat dels pobles expressada en refe- rèndum no sigui alterada: que el TC passi a exercir el control de constitucionalitat previ, és a dir abans de futurs referèndums en processosdereformesd’estatuts. Gairebé sona a broma! A partir d’aquesta visió el PSOE articula propostes que re- corden les solucions que pre- tenia aconseguir l’Estatut fa set anys: aclarir el repartiment de competències, millorar el sis- temadefinançamentautonòmic, una organització territorial de la Justícia....Tot això era a l’Estatut del 2006 i contra tot això va llui- tarelPSOE,encapçalatperAlfre- doPérezRubalcabaiDiegoLópez Garrido, en la negociació a les Corts.Iara,quanjaésmassatard, s’ofereixenpertornar-neaparlar! El document en cap moment aposta per construir un estat fe- deral: sempre utilitza expres- sions com “avançar cap una es- tructura federal” o “perfeccionar l’estatautonòmicenunaperspec- tiva federal” . L’únic canvi que s’apropaalfederalismeseriaelde convertir el Senat en una Cam- braautènticamentterritorial(allò queJosepBenetvareclamarl’any 78senseèxit)peròquexocaamb elsinteressospartidistesdelPPi del mateix PSOE que utilitzen la CambraAltacomainstrumentde control polític a moltes provínci- es. DuesexplicacionsdePereNa- varro són especialment provoca- dores:hacitatelfetqueespropo- siquecadacomunitat quediiden- tificada a la Constitució amb la denominació que vulgui elegir, com a sinònim de que Catalunya espodràdefinircomanació:fals; elredactatesrefereixala“deno- minació”ésadirquelaConstitu- ció podria establir que la deno- minació del País Valencià sigui Comunitatvalenciana;encapcas Catalunyaespodriadefinircoma nació.La2afareferènciaalauti- lització de l concepte “ordina- linat” pel que fa al finançament. ElTCafirmavallavorsqueaquest principi ja es troba recollit a l’ar- ticle138.1delaConstitució(algú ho ha notat en aquests 35 anys?) i establia límits a la seva aplica- ció que ara el PSOE fa seus. Però el tema de fons és més profund: quan la immensa majo- ria de la ciutadania de Catalunya està exigint poder decidir el seu futur, oferir com alternativa una petitaihipotèticamilloradelasi- tuacióactual(ifer-hoamésapar- tir de la sentència que es va car- regar l’Estatut) és un exercici de cinismeod’impotència.Calrecor- dar que el PSOE en aquest docu- ment també s’allunya de les rei- vindicacionsque,aCatalunyape- ròtambéalarestadel’Estat,han plantejat els moviments socials sorgits a partir del 15 M: “No es tracta d’una Reforma que ens si- tuïenl’inicidelnostrecamídemo- cràtic com si anéssim a comen- çar un nou moment constituent sinó com la evolució natural de l’estat autonòmic, el principal impulsor del qual ha estat el PSOE” afirma el document per si algú tenia dubtes. En resum, ni procés constitu- ent ni dret a decidir. El PSOE no ha entès que Catalunya es troba en un moment ben diferent al de fa uns anys. Qualsevol proposta de reforma constitucional o de construcciód’unestatfederals’ha de basar en el reconeixement del caràcterplurinacional,pluricultu- ral i plurilingüístic de l’Estat i ha d’establir el dret a l’autodetermi- nació del pobles. Si això no hi és des del principi, no cal ni parlar- ne. Mentre el PSOE s’arrengleri amb el PP per intentar impedir queCatalunyavotienreferèndum nohiharesafer.Iperdamuntde tot és necessari que els socialis- tes catalans no intentin sortir de la difícil situació en la que es tro- benapartirdevolervendrefuma la ciutadania. Així no convence- ran ni als independentistes ni als federalistes de debò. gadors, tècnics, administratius i personal de manteniment. És a dir,atotesaquellespersonesque d’una manera o altra treballen perlesentitatsesportivesiunim- portant numero d’aquestes ins- peccions han acabat amb sanci- ons i amb efectes retroactius. Ésevidentqueelnostreteixit esportiu està format en la seva majoria d’entitats per afavorir l’ esport de base i amateur, les quals fan un gran treball i tiren endavant els seus projectes es- portiusgràciesalespersones vo- luntàries, que devegades reben alguntipusderemuneraciómolt petita per pagar les despeses que els hi ocasiona fer aquesta tasca.Aquestesactivitats,majo- ritàriament dirigides a promoci- onarl’ esportdebase,ésadirals infants i joves, solen ser realit- zadesambhorarinolectiui com- plementen la seva formació hu- mana, fentunatascamoltimpor- tant per promoure en ells els valorsquesuposalapràcticaes- portiva per aconseguir que aquest en el dia de demà siguin unes bones persones i uns bons ciudatans, per la qual cosa crec que és imprescindible recolzar- lo i impulsar-lo perquè aquestes persones i aquesta manera vo- luntària de fer la feina són im- prescindibles per fer viable l’es- port de base i formatiu del nos- tre país i de la nostra ciutat. Talicomestanplantejadesles actuacionsdelaInspecciódeTre- balliSeguretatSocial,queestan derivantambactesdeliquidació i amb sancions que la majoria d’aquestesentitatsnopodenas- sumir, aboquen l’esport ama- teur i el de base a la seva desa- parició i, per tant, la desaparició d’un teixit imprescindible no so- lament pel nostre esport, sinó també per l’educació ambvalors quel’esportpotoferiralanostra joventut. És imprescindible posar-nos al costat de les entitats esporti- vesdelanostraciutat,conèixer- les,informar-lesiserprouactius perestarenaquestsmomentsal costat de la resta de les entitats esportives catalanes i de la Se- cretaria General de l’Esport per donarsumaresforçosidonarres- posta i solucions a aquesta greu problemàtica. Solucionss’estanbuscant:per una banda l’òbvia necessitat de plantejar-seseriosamentaques- ta situació i, probablement, cre- ar un règim especial de segure- tat social que reguli el sector es- portiu; per altra banda, reconèixer i regular de forma vi- ablelafiguradelvoluntariata les entitats esportives. Moltimportantésdeixarsen- se efecte les actuacions que fins ara ha tingut la Inspecció, donar tempsperquèelsclubss’informin iambelscanvislegislatiusneces- saris que regulin i contemplin la singularitat de l’esport amateur i de base pugin posar-se al dia sense traumes ni perill de desa- parició. Nosaltres,desdelgrupdeCiU, no solament plantejarem una moció a l’Ajuntament de Lleida, queespero siguirecolzadaicon- sensuada per tots els grups de la Paeria, sinó què, a més a més, donarem el nostre suport a tots elsmitjansqueutilitzil’equipde Govern de l’Ajuntament de Llei- da, la seva regidoria d’Esports i els del Consell Assessor de l’Es- port Municipal per donar el ser- veiquenecessitinlesentitatses- portives de la nostra ciutat. En aquesta línea varem plan- tejar un prec al ple de la Paeria del juny, el qual va ser recollit perl’alcalde,ambl’objectiud’aju- dar amb tot allò que sigui: infor- mació i tot el què necessitin els nostres clubs i entitats que esti- guin preocupats per les conse- qüències d’aquestes actuacions inspectores per així aconseguir quepuguincontinuarlagrantas- ca que estan fent en l’ actualitat iquètantbeneficiaal’esportllei- datà. Endefensadel’esportdebaseiamateurlleidatà Paco Cerdà i Esteve Regidor de CiU a l’Ajuntament de Lleida DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Ramon Ribé Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial El cinquè estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat que ahir va presentar Creu Roja posa de manifest la creixent bossa de pobresa a casa nostra, després de constatar que dos de cada tres persones que atèn aquesta institució sanitària tenen seriosos problemes per pagar el seu habitatge i un 11% ni tan sols el poden abonar. Amb aquest escenari el risc d’exclusió social de totes aquestes persones i famílies és elevadíssim perquè perdre el lloc on vius t’obre la tan temuda porta de la marginació. Des de les administracions cal buscar sortides a aquests col·lectius perquè, a més, tothom és conscient que encara no s’ha tocat el sostre negatiu i que l’atur encara seguirà a l’alça. El risc que les xifres de Creu Roja pugin és evident; cal capgirar-lo. s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). Quanjanoespotpagarl’habitatge
 6. 6. 06 LLEIDA BONDIA DIVENDRES, 19 DE JULIOL DEL 2013 ServeiderecollidaderobaacasadeTroballes L’empresa d’inserció Troballes, que pertany a Càritas, junta- ment amb la Fundació Jaume Rubió i Rubió impulsen un ser- veiderecollidaderobaadomicili,ambelsuportdelaPaeria. HERMÍNIA SIRVENT (PAERIA) ElPP prioritzareduirimpostosalpledelaciutat El PPva presentar les seves propostes per al ple sobre l’estat de la ciutat, on prioritza reduir els impostos i millorarl’assis- tència social, comva explicar el portaveu del PP, JoanVilella. PP Mésactivitat ahospitalsde diaalaRegió deLleida REDACCIÓ. LLEIDA El Servei Català de la Salut va presentar la memòria d’acti- vitatdel2012alaRegióSanità- ria de Lleida, on es va fer cons- tar que l’activitat ha estat simi- lar a la dels anys anteriors, amb una disminució de les activitats assistencials clàssiques i un in- crement de les noves alternati- ves assistencials com els hospi- tals de dia i altres activitats am- bulatòries Destaquenels3milionsdevi- sites en atenció primària o que les xifres del temps de demora en llista d’espera es mantenen persotadelglobaldeterritorica- talà. CiUvolqueesfacilitila participacióciutadana REDACCIÓ. LLEIDA CiU proposa mesures per facili- tar la participació ciutadana als Plensilatransparènciadelapo- lítica municipal. La iniciativa es discutirà al Ple del Debat de la Ciutatprevistlasetmanavinent. Elpreudellloguercauun 0,7%aLleidaen3mesos REDACCIÓ. LLEIDA El preu del lloguer dels pisos ha baixat a Lleida un 0,7% durant aquest segon semestre, segons dades que va difondre ahir el portal Fotocasa.es. 85personess’interessen aLleidapersersoldats REDACCIÓ. LLEIDA Un total de 85 persones -75 ho- mes i 10 dones d’edats entre els 18 i els 29 anys- han presentat la seva sol·llicitud a la Subdele- gació de Defensa de Lleida per accedir a soldats professionals. ACN. BARCELONA ElParlamentvaaprovarunamo- cióquesuposal’oberturadelde- bat sobre la possible regulació de l’ús del burca i el niqab. CiU, PSC,PPCiC’svanpermetrede- manaralGovernque“estudiïels supòsits de limitació o prohibi- ció” de les peces que “ocultin el rostre” als espais públics. Tot i que la moció no esmen- taelburcanielniqap,tothomha reconegutquelaqüestiódefons que motiva la iniciativa és l’ús d’aquests vels integrals. ERC, que es va abstenir en els punts clausdelamoció,vaferconstar la seva oposició a qualsevol co- saquesuposipèrduade“drets” i “dignitat”. CUPiICV-EUiAs’hivanopo- sar carregant contra els promo- tors de la moció pel perill que té abordar el tema des de la prohi- bició. Ambl’anul·laciódeldecretde l’Ajuntament de Lleida que pro- hibia l’ús del burca i el niqab als espais públics de fons, CiU ha optat per portar el tema al Par- lament sense esmentar concre- tamentcapd’aquestespecesde robaiformalitzarunamociómés genèrica. Totiaixò,promotors,detrac- tors i grups en general han co- incidit que la motivació prin- cipal de la moció ha vingut pre- cisament per voler abordar l’ús d’aquests vels. La moció no esmenta el burca ni el niqap Però tothom reconeix que la qüestió de fons són els vels integrals ICV i CUP carregant contra els promotors Consideren que la moció té el perill que s’abordi el tema des de la prohibició ElParlamentinstaal Governaestudiarvedar l’ocultaciódelrostre CiU, PSC, PPi C’s, a favor; ERC s’absté i ICVi CUP, en contra Arrencala FestaMajor deJaumeIel Conqueridor Pregó deTere Mayoral REDACCIÓ. LLEIDA JaumeIElConqueridorvadonar ahir a la tarda el tret de sortida alasevaFestaMajoramblacer- caviladelsgegants,elsgrallersi els timbalers, la tronada, la im- posició de bandes a les pubilles i pubilletes i la tradicional lectu- ra del pregó, que enguany va anaracàrrecdelaPresidentade l’Associació de Moros i Cris- tians de Lleida,Tere Mayoral. La Festa Major de Jaume I El Conqueridorarribaenguanyfar- cida d’activitats per a petits i grans, amb la tradicional sardi- nada popular, la plantada de gegantsilacercavila,elsoparde germanor entre els veïns i ve- ïnes del barri, la processó de Sant Jaume, les actuacions mu- sicals, la festa de l’escuma i la gran revetlla de la festa major. Trobenunaserpd’un metrealcarrerSalmeron REDACCIÓ. LLEIDA ElsAgentsRuralsvanrecollirdi- mecres a la tarda una serp viva quefeiaunmetredellargalcar- rer Salmeron, després que un ciutadàavisésdelasevapresèn- cia a la Guàrdia Urbana. Detingutperagrediruna donaal’avgda.Garrigues REDACCIÓ. LLEIDA AgentsdelaGuàrdiaUrbanavan detenirdimecresalmigdiaunveí de Lleida de 30 anys a l’avingu- daGarriguesperagredirlaseva parellaendiversespartsdelcos. REDACCIÓ. LLEIDA El conductor d’un Citroën Ber- lingo va col·lidir ahir al matí per causesqueesdesconeixencon- tra un altre monovolum que es- tava estacionat en una plaça d’estacionamentperaminusvà- lids, davant del número 6 de la rambla Ferran de la ciutat de Lleida.Comaresultatdel’impac- terebutperdarrere,elvehiclees- tacionat va volar i va acabar to- pant contra tres contenidors d’escombreries,elsqualsalave- gada han impactat contra tres motocicletesquehihaviaenuna zona d’aparcament destinada a aquests vehicles. Tot i l’espec- tacularitatdelsinistre,quevate- nirlloccapales9delmatí,nohi va haver cap ferit. El conductor del vehicle accidentat, de 37 anys, va donar negatiu a la pro- va d’alcoholèmia. Uncotxe‘vola’iacaba damuntelscontenidors Rebé l’impacte d’un altre turisme a Rambla Ferran Premiaranlesmillorstapes deproximitataSantMiquel Iniciativa de la Diputació de Lleida a l’espai Gustum REDACCIÓ. LLEIDA LaDiputaciódeLleidaiGustum, en col·laboració amb l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida, han convocat un concurs de re- ceptes obert a tots els restau- rants de la demarcació mitjan- çant el qual se seleccionaran 13 receptes, una per cadascuna de les 13 comarques lleidatanes, elaboradesapartirdeproductes locals. Les 13 tapes seleccionades seran presents a l’Espai de De- gustació Gustum de la Fira de Sant Miquel. D’aquesta forma, es dóna un pas més en el projecte Gustum quealesfiresdeSantJosepide Balaguer ja va tenir una impor- tant presència amb degustaci- ons, activitats i promoció dels productesagroalimentarisdela demarcació de Lleida.
 7. 7. BONDIA DIVENDRES, 19 DE JULIOL DEL 2013 07 COMARQUES REDACCIÓ. BCN / MOLLERUSSA LaCreuRojaaCatalunyavapre- sentar ahir el 5è estudi de l’Ob- servatori de Vulnerabilitat que tracta sobre Habitatge i col·lec- tius vulnerables. Per elaborar aquest estudi, l’Observatori de Vulnerabilitat ha realitzat qües- tionaris telefònics a 820 perso- nesensituaciódevulnerabilitat beneficiàries dels projectes de Lluitacontralapobresail’exclu- siósocialideGentGran.Aquest éselprimerestudidel’Observa- torideVulnerabilitatqueanalit- za quina afectació té l’habitat- ge i la despesa generada pels subministraments bàsics, com aigua, llum i gas, en l’economia delesfamíliesenriscd’exclusió social.Lessevesconclusionssón extrapolablesatotCatalunya,de manera que també a Lleida. Entre les seves conclusions caldestacarqueel66%delsate- sosperlaCreuRojatédificultats per pagar l’habitatge, mentre que l’11% ja no pot pagar-lo. També que aquestes famílies, abocades a l’exclusió residenci- al lloguen habitacions, ocupen habitatges,pateixenamuntega- mentoviueneninfrahabitatges. Segonsl’estudi,el41%delesfa- míliestenendeutesperimpaga- L’11% de les persones que ajuda l’entitat ja no pot ni pagar L’EXEMPLE D’UNAVEÏNA DEL PLA D’URGELL Comaexempled’aquestapro- blemàtica, tenim la Sílvia Llo- bet, una veïna de Mollerussa i usuària dels programes de Creu Roja El Pla d’Urgell.Tot i el suport de la seva família, la Sílvia, que té dos fills, té difi- cultats per pagar la hipoteca del seu habitatge, de manera quevademanarajutalaInsti- tucióHumanitària,laquallava ajudarambpagamentspuntu- als de despeses. El66%delsatesosper CreuRojatédificultats perpagarl’habitatge Sílvia Llobet al costat de la responsable de Creu Roja al Pla d’Urgell ment del lloguer o hipoteca de l’habitatge, majoritàriament, acumulen fins a 3 mensualitats i 2.000 euros sense pagar; el 48% manifesta estar en risc de perdre l’habitatge. A més, creix la pobresa energètica fins al 58%; el71% té dificultats greus per pagar els rebuts d’aigua, llum i gas i 1 de cada 3 acumula deutes per impagament. També es reflecteix que les afectacionspsicològiquesienla salut han crescut prop de 30 puntsendosanys:el84%reco- neix que són culpa de la crisi. CREU ROJA PUBLICITAT REDACCIÓ. ALGUAIRE L’empresaAirHosterhacomen- çat aquesta setmana les obres d’adequació dels terrenys de l’AeroportdeLleida-Alguaireon instal·laràelnouparcdeserveis aeronàutics.Lanovaplataforma, única a Europa, oferirà servei d’estacionamentimanteniment a avions comercials. L’empresatéprevistadequar en una primera fase 2,5 hec- tàrees que entraran en funci- onamentalsetembreambcapa- citatperaunaquinzenad’avions comercials. Aquesta primera fase donarà feina a una desena de persones. En els mesos pos- teriors, i en funció de la deman- da, s’aniran adequant nous ter- renys fins a arribar a les 13 hec- tàrees amb capacitat per a 70 avions i amb la creació de 30 llocsdetreballdirectesi50d’in- directes.Lanovaplataformaofe- rirà serveis d’estacionament i manteniment d’avions. Comencenlesobresdel futurparcaeronàutic Es preveu que obri al setembre amb uns 15 avions El conseller delegat de l’empresa LAURA CORTÉS (ACN) Novesbasesiampliació deljuratdelPicad’Estats Una major dotació econòmica per a ‘Mitjans locals’ REDACCIÓ. LLEIDA La Diputació de Lleida va apro- var ahir les bases del 25è Premi Turístic Internacional Pica d’Es- tatsdePremsa,Ràdio,Televisió i Internet, emblemàtic dins del seu àmbit tant a nivell de Cata- lunya com de l’Estat espanyol tantperlatrajectòriacomperla seva dotació. Alguns dels canvis que s’in- corporen són el fet que la cate- goriadeMitjansdecomunicació local es dota amb 5.000 euros, igualant-laalesquefamésanys queesconvoquen.Alhoras’am- plialacomposiciódeljurat,amb méspresènciademitjanslocals. Així doncs, s’incorporen a la de- liberació la periodista Mònica Terribas (diari Ara) i els perio- distesSantiagoCosta(GrupSe- gre) i Eduard Navarro (Cadena Pirenaica). Elcostdelaproduccióés el93%delarendaagrària REDACCIÓ. LLEIDA Les despeses de producció su- posenjael93%delarendaagrà- riatotal,segonsesdesprènd’un estudirealitzatpelDepartament d’Economia Agrària de JARC. Tàrregavolcobrarabans lesmultesd’aparcament REDACCIÓ.TÀRREGA L’Ajuntament de Tàrrega de- legaràlagestióilarecaptacióde les sancions d’aparcament del municipi a la Diputació de Llei- daperagilitzar-neelcobrament. Critiquenles enquestes queesfande l’Eurovinyeta REDACCIÓ. LLEIDA De“patètica”ide“malgust”.Ai- xí va qualificar la secretària ge- neral de l’Associació de Trans- port de Lleida, Sílvia Llobet, en declaracions a la Cadena Ser, la mesura de la Generalitat de fer enquestesapeudecarreteraals camioners per saber si estan d’acord o no amb l’Eurovinyeta. Els Mossos d’Esquadra han re- but ordres d’acompanyar un grupd’enquestadors,pagatspel Governcatalà,persaberelparer dels transportistes sobre la im- plantaciód’aquestataxapelsca- mions de gran tonatge que la Conselleria de Territori i Soste- nibilitat vol posar en marxa a l’EixTranversall’anyqueve.Llo- betcreuquelaConsellerias’hau- ria de seure amb el sector i co- nèixer la seva opinió.
 8. 8. 08 COMARQUES BONDIA DIVENDRES, 19 DE JULIOL DEL 2013 Alcarràs“evitarà”la plusvàluaalsdesnonats A través d’una nova línia de subvencions REDACCIÓ. ALCARRÀS L’equip de govern de l’Ajunta- mentd’Alcarràshaaprovatatra- vés d’un edicte implantar una ajuda mitjançant la via de sub- vencions per tal que les famílies desnonades no hagin de pagar l’impostdeplusvàlues,quelallei obliga als consistoris a cobrar, fins i tot als afectats per la pèr- duadelessevescasesperimpa- gament de la hipoteca. Així doncs, l’Ajuntament es- tablirà subvencions pel mateix import que l’impost als afec- tats.Aquestaajudaesfaràefec- tiva sense moviment efectiu de caixa. Això vol dir que no hi haurà costperalesarquesmunicipals, jaquel’ajudaassignadaalsdes- nonats es compensarà de for- ma automàtica amb l’import de la taxa. DetingutalaSeuun directordebancandorrà La policia elvincula amb l’operació Emperador REDACCIÓ. LA SEU D’URGELL La Policia Nacional ha detingut a la Seu d’Urgell un ciutadà de nacionalitat andorrana implicat en l’operació Emperador, la tra- ma de blanqueig de diners lide- rada per Gao Ping, com a pre- sumpte col·laborador de l’orga- nització des del seu càrrec com a director d’una oficina ban- cària d’Andorra. Segons ha informat la Po- licia,eldetingut,S.F.G.,nascuta la Seu, té nacionalitat andorra- nairesideixalPrincipatd’Andor- ra.Ladetencióesvaproduirdes- présquedimecreslaPoliciatin- gués coneixement que el director de banc, que tenia de- cretada una ordre de detenció i ingrés a la presó pel jutjat cen- tral d’instrucció número 4 de Madrid, estava realitzant gesti- ons per entrar a Espanya. ElDAAMdefensala concentraciódel’IRTA REDACCIÓ. LLEIDA Agricultura defensa la concen- tració dels serveis de l’Irta on hi ha la demanda de les empreses i sosté que no permetrà que s’instrumentalitzi políticament. Escompleixen25anysde laPujadaalPortdeSalau ACN. ESTERRI D’ÀNEU ElCercled’AgermanamentOcci- tano-Català col·loca una placa en record al seu president des- paregut,EnricGarriga,percom- memorarels25anysdelaPuja- da al Port de Salau. REDACCIÓ. CASTELLDANS ElpresumptepederastadeCas- telldans va muntar fa cosa d’un l’estudi fotogràfic que tenia al seu domicili a Castelldans, però nofuncionavacomatal.Segons vaexplicarahirl’alcaldedelalo- calitat, Xavier López, als micrò- fonsdeRAC1iCatalunyaRàdio, elmateixAjuntamentlihaviade- manatpressupostosperadiver- sostreballs,“peròencaraésho- ra que ens arribin”. Ambelmateixproblemas’ha- vien topat altres veïns de la vila quehaviensol·lcitatelsseusser- veis. “Hi havia gent que esvolia ferfotosdecarnet,perexemple, queelsdeiaquenopodiafer-los- lesperquènoteniaunfonsblanc adequat”,vaexposarLópez,que alhora va afegir “ara sí que lli- guem caps però aleshores no ens va semblar sospitós”. L’alcalde també va contradir alguns veïns que havien dit que l’actituddel’acusaterasospito- L’estudidefotosdel pedòfil,unatapadora El Síndic de Greuges obre una investigació sobre el cas sa i va assegurar que res feia pensarquealpoblehihaguésun cas de pederàstia. “Són coses que veus molt llunyanes”, va assegurar. Per tant, tot fa pensar que l’estudifotogràficqueDavidDo- nettenia,seriaunatapadoraper dur a terme l’enregistrament de vídeos pornogràfics amb me- nors, delicte del qual se l’acusa. INVESTIGACIÓ DEL SÍNDIC D’altra banda, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha obert una actuació d’ofici sobre el cas de l’educador social de Castell- dans detingut per presumptes abusos sexuals a menors i pos- sessió de pornografia infantil, després d’acollir un total de 14 menorstutelatsperlaGenerali- tatdesde1997,segonsvainfor- marahirlasindicaturaenunco- municat. Ribó va obrir una actuació d’oficiel9dejuliol,enlaquales va dirigir a l’Institut Català d’Acolliment i Adopció (ICAA) i alaDirecciógenerald’Atencióa la Infància i l’Adolescència (DGAIA) per sol·licitar informa- ció sobre el cas. El Síndic inves- tiga la supervisió que es fa dels acollimentsisol·licitaràinforma- ció als òrgans supervisors. ACN. VIELHA La Val d’Aran torna poc a poc a la normalitat i es recupera dels estralls dels aiguats d’ara fa ex- actament un més. Passejar per l’Aran és veure desenes de mà- quinesicamionstreballantaca- da punt que hi ha hagut un des- perfecte: carreteres, pistes fo- restals, carrers o murs. Pelquefaalescarreteresfal- ta que els camions puguin tra- vessar,perlaN-230,finsaFran- ça. El Síndic d’Aran, Carles Bar- rera, ha dit que aquesta via recuperarà la plena normalitat aquestcapdesetmana.Barrera ha valorat com a ‘’excel·lent’’la tasca tant del Ministeri de Fo- ment a la N-230 com de la Ge- neralitat a la C-28 i troba a fal- tar que la CHE comenci a treba- llar a les lleres del riu en zones urbanes i a refer murs. Per aquest motiu, el síndic confia que els turistes escullin l’Aran per passar les vacances d’estiu, ja que quasi tot rutllarà. L’Aranesborraelsestralls causatsperlesriuades Torna la normalitat un mes després dels aiguats Operaris treballant a la carretera N-230, que connecta amb França MARTA LLUVICH (ACN) Serviria per dur a terme la gravació de vídeos ‘porno’ L’alcalde de Castelldans explica que l’acusat no els va donar pressupost Nega que l’acusat aixequés sospites Contradiu el que havien afirmat alguns veïns de la localitat ElMuseudelaCiènciavisitaCalTrepat El nou director del Museu de la Ciència i de laTècnica de Ca- talunya (MNACTEC), Jaume Perarnau, va dir ahir que veu bé incloure CalTrepat dins la xarxa del MNACTEC. AJUNTAMENT DE TÀRREGA GranèxitdelrecitaldeCançonsTrobades UncentenardepersonesvanassistiralrecitaldeCançonsTro- badesSlowFoodTerresdeLleidaqueesvaferdimecresaMo- llerussa en el marc de la programació de ‘Les 4 llunes’. INICIATIVES SOLIDÀRIES ÀNGEL OLARÁN Empatenla consultadela plaçaaBorges REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES L’Ajuntament de les Borges Blanqueshadeciditposposarel canvi de nom de la Plaça Cons- titució després de conèixer els resultats de la consulta, que in- diquen que la meitat exacta de les persones que hi han partici- patvolen un canvi de nom, i l’al- tra meitat no. En total, 22 veïns hanvotat d’un cens total de 101 persones,formatpelsempadro- nats a la plaça i els titulars dels comerços de la zona.
 9. 9. BONDIA DIVENDRES, 19 DE JULIOL DEL 2013 09 ACTUALITAT naalserveid’aquests”.Enelcas de Pérez de los Cobos, el paga- ment de les quotes respon a la seva pertinença en qualitat de militant, i no de directiu, ni em- pleat. Ser un simple militant es- tàtambéprohibitperamembres del Poder Judicial, però elTC no pertany a aquest organisme, i té una regulació pròpia. La llei orgànica del Tribunal Constitucionalavalaqueelsma- gistratspertanyinapartitspolí- tics i, igual que la Carta Magna, els impedeix, no obstant, pertà- nyeralsòrgansdedirecciódeles formacionspolítiques.Enaques- tamateixanotadepremsa,eltri- bunal es basa en un acte del 16 de febrer de 1988 per defensar també al seu president. ElpledelTCesvareunirahir d’urgència per negar la incom- patibilitatdelseupresidentamb les quotes que, segons ‘El País’, va pagar com a militant del PP entre el 2009 i el 2011. Alliberadesles2cooperants segrestadesel2011aKenya La catalana Monserrat Serra i la madrilenya BlancaThiebaut, 644 dies captives AGÈNCIES. BARCELONA MontserratSerra,dePalafrugell, iBlancaThiebaut,deMadrid,les dues cooperants segrestades el 13 d’octubre del 2011 -fa ara 21 mesos- a la localitat de Dadaab, a la línia fronterera entre Kenya i Somàlia, han estat alliberades desprésde644diesdecaptive- ri, segons ha confirmat Metges sense Fronteres (MSF). Les dues cooperants de l’oe- nagéhanestatconduïdesdeSo- màlia -on han estat tot aquest tempsretingudes-alaveïnaDji- bouti, on hi ha l’Exèrcit interna- cionaldel’operació.Totesestan sanesiestandesitjantreunir-se ambelsseuséssersestimatstan aviatcomsiguipossible”,haafir- mat MSF, que ha tornat a con- demnar“demaneracontundent” elsegrestdelescooperants,que ajudaven al camp de Dadaab “milers de refugiats”. Les dos cooperants “van en unvolespecialcamíd’Espanya”, segons van indicar ahir les cita- des fonts de MSF, que han sub- ratllat que “les coses s’han pre- cipitat”enlesúltimeshores.“Ar- ribaranaEspanyadematinada”, han afegit les fonts, al precisar quelescooperants“hansortitde Somàlia”i“hanarribataDjibou- tiaquestmatí[peraquestdijous] o al migdia”. Des de Djibouti, país fronte- rer amb Somàlia que acull efec- Montserrat Serra, a l’esquerra, i Blanca Thiebaut ARXIU DONES SOLIDÀRIES I BEN PREPARADES Serra tenia 40 anys quan va ser segrestada i feia 2 mesos que era al país africà. Gradua- da en Magisteri per la Univer- sitat de Girona, era professo- ra a l’institut de l’Escala.Thie- baut, madrilenya resident a Barcelona,tenia30anyseldia delsegrestiésespecialistaen DesenvolupamentSostenible. VaferunmàsterenGestióMe- diambientalalaLondonScho- ol of Economics. Treballava a Tragsatec, dedicada al desen- volupament agrícola. tiusdelesForcesArmadesdedi- versospaïsoseuropeusquepar- ticipenenl’operacióAtalantade la Unió Europea contra la pira- teria, les dues alliberades han sortit cap a Espanya, han afegit els portaveus de MSF. EL SEGREST MÉS LLARG Serra, natural de Palafrugell, iThiebaut,deMadrid,hanestat sotmesesacaptiveriuntotalde 644 dies, cosa que les conver- teix en les ciutadanes espanyo- les que han patit el segrest més llarg, superant, fins i tot, el del funcionaridepresonsOrtegaLa- ra, que la banda terrorista ETA vamantenirocultenunzulodu- rant 532 dies. Les cooperants van ser se- grestades l’octubre del 2011 quan treballaven al camp de re- fugiats de Dadaab en la cons- trucciód’unhospital,aescassos 100 quilòmetres de la frontera ambSomàlia,onvansertraslla- des després, segons va confir- mar llavors l’Exèrcit somali. En un principi, les autoritats deKenyavanculparlamilíciara- dical islàmica somali Al-Xabab, que l’any passat va anunciar la seva adhesió formal a la xarxa terrorista Al-Qaida, d’estar dar- rere del segrest, encara que els fonamentalistes ho van negar. Aquestvaserl’últimdelsqua- tre segrestos en territori kenyà enpocmésd’unmes,quevanin- cloureunaltretreballadorhuma- nitari de Dadaab, una ciutada- na francesa i una altra de brità- nica.ArrandelacapturadeSer- ra i Thiebaut, l’Exèrcit kenyà va iniciarel15d’octubreundesple- gamentdetropesenterritoriso- mali en resposta als segrestos enzonesveïnesalasevafronte- ra amb Somàlia. L’alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, va qualificar ahir l’alliberament de Montserrat Serra, veïna d’aquest municipi, com “el millor regal” que la ciu- tat podia tenir en aquest mo- ment. Fernández ha conegut la notícia mentre assistia a una sessió del Parlament en qua- litat de diputat. ARXIU AGÈNCIES. MADRID El Tribunal Constitucional ha avalatmitjançantunbreucomu- nicatqueelseupresident,Fran- cisco Pérez de los Cobos, hagi militat durant anys al Partit Po- pular.L’AltTribunaldefensaque noésincompatiblesermagistrat amb l’afiliació a un partit polític ihoargumentenambarticlesde la Constitució, de la llei orgàni- caqueregeixelConstitucionali en jurisprudència dictada pel mateix tribunal. Enlanota,eltribunalrecorda que “l’article 159.4 de la Cons- titució fixa que la condició de membre del Tribunal Consti- tucional és incompatible, entre altressupòsits,ambl’exercicide funcions directives en un partit polític o un sindicat i amb la fei- ElTribunalConstitucionalavalaque elseupresidenthagimilitatalPP Francisco Pérez de los Cobosva pagar la quota al partit fins fa ben poc temps Francisco Pérez de los Cobos AGÈNCIES. MADRID L’exministre i ara diputat del PSOE José Blancova assegurar ahir que ha estat víctima d’una “falsedatpolítica”quehaacabat “fracassant” després que s’hagi conegut l’arxivament de la seva causa dins del cas ‘Campió’. “Sempre he tingut total con- fiança en l’Estat de dret, i sem- pre he tingut el convenciment que quedaria meridianament clar que les acusacions que se m’havien fet eren total i rotun- dament falses”. LadecisiódelaSalaPenaldel Tribunal Suprem (TS) no té gai- res precedents perquè el jutge instructor, José Ramón Soria- no,vasol·licitarlasetmanapas- sada que es tramités el suplica- tori al Congrés per poder jutjar Blanco. Encanvi,laSalaestima els arguments de la defensa i conclou que no hi ha base per atribuir a Blanco un delicte de tràficd’influènciesperlesgesti- ons que va fer respecte a una nau industrial a Sant Boi. L’exministreJoséBlanco, exculpatdel‘casCampió’ Creu que ha estatvíctima d’una “falsedat política” L’exministre José Blanco Gasolinai gasoilpugen un2%enuna setmana AGÈNCIES. MADRID En l’última setmana, en plena temporada estival, els preus de la gasolina i del gasoil s’han in- crementatl’1,9%il’1,8%,respec- tivament. El litre de gasolina se situaen1,45eurosiacumulaun encariment del 2,3% des de co- mençamentsdejuliol.Amés,es- tà un 3,4% per sobre del preu de la mateixa setmana de l’any passat. Per la seva part, el litre de gasoil costa 1,364 euros de mitjana,un1,75%mésqueaco- mençaments de mes i un 1,9% més que en la mateixa setmana del2012,quanelscarburantsex- perimentaven l’escalada de preus que va arribar a màxims històrics a l’agost. Omplir un di- pòsit de 55 litres de gasolina costa 79,75 euros; en el cas del dièsel,elcostésde75,05euros. Avençcontra lasíndrome deDown AGÈNCIES. LONDRES Científics de la Universitat de Massachusetts,alsEstatsUnits, han descobert una manera de desactivar el cromosoma res- ponsable de la síndrome de Down. Amb la introducció dins delgenomahumàd’unaltregen, el XIST, es pot silenciar el tercer cromosoma 21 que provoca el desordregenètic.Aixòpermetrà facilitar el camí a tractaments.
 10. 10. 10 ESPORTS BONDIA DIVENDRES, 19 DE JULIOL DEL 2013 AGÈNCIES. BARCELONA Martín Montoya afrontarà la temporada amb la màxima am- bició. El lateral dret format a La Masiaesperaseguirprogressant per tenir més minuts i ser “una amenaça” per a Dani Alves. Tot i així, sap que ho tindrà compli- cat i que haurà de lluitar “dia a dia” amb el brasiler. Ellateralcatalàvadisputarel seu primer partit amb el primer equip ara fa tres temporades, i des de llavors ha jugat cada ve- gadamés,primerambPepGuar- diola i després ambTitoVilano- va. La lesió de Dani Alves a la temporada2011/12livaobrirles portes del primer equip, i fins i totvajugarlafinaldelaCopadel MartínMontoyaconfia seruna“amenaça”per albrasilerDaniAlves El lateral dret format a la Masi espera seguir progressant Martín Montoya va comparèixer ahir davant els mitjans de comunicació Rei contra l’Atlètic de Bilbao al Vicente Calderon. La passada temporadaTitolivadonarenca- ramésminuts,ivajugar23par- tits, ja com a membre oficial de laprimeraplantilla.Aras’hamar- catelreptede“treballarmésper poder disputar més partits”. Tot i que Montoya ha acon- seguitarribaralprimerequip,no tots els grans talents de La Ma- sia han aconseguit fer-ho. El la- teralnascutaBarcelonanos’ha sorprèsdeladecisiódemarxar- de Thiago, Rafinha o Deulofeu: “Ésmoltdifíciljugaraquíperquè hi ha els millors jugadors del món i la gent jove ha d’esperar- seambpaciènciaoanar-se’nper agafar minuts”. Es marca el repte de lluitar per un lloc fix La temporada passada ja va jugar 23 partits Justifica la marxa de Thiago o Deulofeu “La gent jove ha de tenir paciència o anar-se’n” Recepcióalsjugadorsdel’EspanyolalConselhGenerau El president del Conselh Generau d’Aran, Carles Barrera, va rebre ahir els ju- gadors i l’staff tècnic de l’Espanyol, que està fent l’stage en terres araneses. L’Espanyol juga avui un amistós amb una selecció aranesa a Garòs (18.00h). CONSELH GENERAU D’ARAN ReñérepJordiEsteveabansdeladisputadelaBajaAragón El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, va rebre ahir el pilot lleida- tà Jordi Esteve que participarà en la 30a BajaAragon, aquest cap de setmana. El pilot competirà amb un camió Man 6x6 de 840 cavalls de potencia. DIPUTACIÓ DE LLEIDA AGÈNCIES. ALPE D’HUEZ Christophe Riblon (AG2R) va guanyar la 18a etapa del Tour, 172 kms. entre Gap i Alpe d’Huez. El ciclista francès es va imposar en la considerada eta- pa reina d’aquesta edició, amb dosascensosalportalpímésfa- mós, amb 59 segons d’avantat- ge sobre Van Garderen. Pel que faalageneral,pasendavantdel Purito Rodríguez. El català es col·loca 5è, a sols 26 segons del podi. Chris Froome va mostrar elsprimerssignesdefeblesa,pe- rò es manté com a mallot groc. Froome ha estat el primer en atacar,peròvapagarl’esforçiva cedir davant l’empenta de Nai- ro Quintana i del Purito. El co- lombià i el català van ser els grans beneficiats de la jornada. El de Movistar és tercer, a 5’32” de Froome, i el del Katuixa, cin- què a 5’58” del líder. ‘Purito’Rodríguez,amig minutdelpodialTour El colombià Quintana puja fins a la tercera posició ‘Purito’ Rodríguez BCNapuntperquès’iniciï avuielMundialdeNatació La capital catalana serà el centre d’atenció esportiu AGÈNCIES. BARCELONA Les principals estrelles interna- cionals de la natació estan cita- des aquests dies a Barcelona. Avui a tres quarts de deu es do- narà el tret de sortida a aquests mundials, en una cerimònia far- cida de música, aigua i moltes sorpreses. Al Palau Sant Jordi, els ope- rarisvanseguirtreballantentots els detalls que han de permetre queavui,durantlacerimònia,tot surti rodat. A la sala de premsa habilitada al mateix Sant Jordi, s’hi van trobar l’alcalde de Bar- celona, Xavier Trias, i el pre- sident de la Federació Inter- nacionaldeNatació,JulioMagli- one, per donar la benvinguda oficialals2.500atletesquecom- petiranenaquestmundial,enel qual la capital catalana vol im- pressionar el món.
 11. 11. BONDIA DIVENDRES, 19 DE JULIOL DEL 2013 11 PROPOSTES LOURDES CARDONA. LLEIDA Si us demanem que penseu en una cor- bata de seda, una màscara, unes ma- nilles i un llibre, segurament a moltes de vosaltres us vindran al cap les portades dels llibres d’una de les trilogies més fa- moses entre el gènere femení: Cinquan- ta ombres. Durant setmanes aquesta pi- cant història d’amor d’E.L. James va figurar entre els llibres més venuts i ha estat una veritable revolució, ja que ha servit de catapulta per a nombrosos títols de novel·la eròtica, que ara tenen un lloc destacat a les llibreries. La tortu- osarelacióentrel’extremadamentatrac- tiu multimulionari Christian Grey i la jo- veeditoraAnastasiaSteeleésunpassa- port a l’insconscient, ja que posa sobre elpaperalgunesdelesfantasiessexuals amb les que somia tota dona. Però si alguna de les seves lectores pretén cercar un Grey en l’home que té al costat va ben equivocada. La pataca- dapotsermonumental.EnGreynoexis- teix més enllà de la literatura i qualsevol semblança amb la realitat és pura coin- cidència.Éselmissatgequevoltransme- tre la guionista, escriptora i bloguer Ro- sellaCalabròaCinquantaombresdeGre- gorio (Ed. Planeta). QuètenenencomúChristianGreyiGre- gorio, el protagonista del seu llibre? L’únicacosaquetenenencomúéselcro- mosona xy, res més. Però amb la dife- rènciaqueelcromosomade’nGreyésfet a la carta (somriu). Quins són els punts forts de cadascun, si és que en tenen? Mr. Greyés perfecte i això sens dubte és un gran punt a favor, però el principal atractiu de Gregorio és que existeix de veritat. Una de les principals virtuts de Grego- rio és que és divertit. Quina és la seva principal flaquesa? Elseugraninconvenientésqueésunho- me. Segurament estarem d’acord si diem queenGreyésunprototipd’homeexa- gerat. Però, des del meu punt de vista, passa el mateix amb en Gregorio. Què hi diu? Certament.Òbviamentheexageratal’ho- rade“dibuixar”elmeuprotagonista...di- guem que li he donat les culpes de tots elsGregorios,detotsjunts.Peròdiriaque cadaGregoriorealcomamínimtécinco sis de les característiques que detallo al llibre. Això si no en té més... Qui és millor, en Grey o Gregorio? Etresponcsietdicquehauríemd’apren- dre a trobar en Grey al nostre interior i a Gregorio al nostre costat (somriu)? PeròenGreyharevolucionatleshormo- nes de milions de dones... Veritat, i li hem d’estar molt agraïdes! Creu que l’èxit de Cinquanta ombres de Grey pot explicar-se pel fet que la lite- ratura eròtica hagi deixat de ser tabú i aquestgènereliterarihagiperdutl’ano- nimat? No ho sé. Només penso que James va escriure el llibre idoni en el moment pre- cís. La literatura eròtica sempre ha exis- tit, hi ha obres d’una gran qualitat. Que hagi deixat de ser un tabú, em complau, peròlesmodespassenitotselstabúsre- tornen... On creu que és la clau de l’èxit de la tri- logia d’E.L. James? No em sembla pas que sigui l’ero- tisme, però sí el romanticisme dut a l’extrem i també del tot políticament incor- recte. La trilogia Cin- quantaombresés una obra mestra de màrqueting, cuidada fins al darrer detall. No estic essent irònica, ho penso de debò. Per exemple, només hemd’adonar-nosquel’únicdolentdela història és també l’únic que fuma. Que emperdoninsiaquestescosesnosónde- cisions premeditades... Defineixi’m què és pervostè Cinquanta ombres... Una novel·la rosa amb escenes de sexe picant? Però indubtablement es tracta d’una novel·la rosa. Potser més acurada, més subtil psicològicament, i, repeteixo, ambunacampanyademàrquetingimpe- cable. És un llibre conservador? Al 100%. Què la va dur a confrontar Mr. Grey amb un home normal? No em vaig poder resistir a la temptació de desdramatit- zar, fer broma i dir les co- ses tal com són. Aleshoreslaconclusió a què va arribar qui- na és? Doncs que està molt bé somiar, és el més bonic del món. Però és encara millor sa- ber apre- ciar la re- a l i t a t amb un immens somriu- re. Defineixi’m el seu home ideal. Ullsfoscos,ambunimmenssentitdel’hu- mor i lleial. I que sàpiga abaixar la tapa (del wàter). Avui els prínceps han deixat de ser blaus? Depèn dels ulls que se’ls mirin. Si totes les dones busquem el nostre príncep blau, per què ens enamorem d’homes normals i corrents? Perquèelspríncepsblaus,ambeltemps, desapareixen. Entrevista a Rosella Calabrò “Elspríncepsblaus,ambel pasdeltemps,desapareixen”
 12. 12. 12 PROPOSTES BONDIA DIVENDRES, 19 DE JULIOL DEL 2013 Cinemes Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Lleida Fills de la mitjanit (+12) 16.16 19.00 21.30 Tipos legales (+16) 16.40 18.15 Un dios prohibido (+12) 20.00 22.20 Un invierno en la playa (+12) (HD) 16.25 18.20 After Earth (+12) (HD) 20.00 22.00 Principal Pl/ Paeria, 8 Lleida- Tel.: 902 17 09 38 Objetivo: la Casa Blanca (+16) 15.50 18.00 20.10 22.15 Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 -Lleida Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es Antes del anochecer (+7) 16.00 18.10 20.20 22.30•00.35 Los becarios (+12) 16.30 19.10 22.15 •00.30 Star Trek en la oscuridad (+12) 16.25 19.00 22.00•00.30 Gru 2 el meu dolent preferit (apta) 16.10 20.10 Gru 2 mi villano favorito (apta) 18.10 22.10 •00.15 The Purge: la noche de las bestias (+16) 16.20 18.15 20.15 22.30•00.20 La mejor oferta (+7) 22.20•00.30 Monstruos University (apta) 16.00 18.05 20.15 Expediente Warren The Conjuring (s/c) 16.05 18.15 20.30 22.30•00.30 Niños grandes 2 (+16) 16.15 18.15 20.30 22.30•00.30 Llévame a la luna (+7) 16.00 18.05 20.20 22.30•00.35 After Earth (+12) 16.15 18.15 20.30 22.30•00.30 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Lleida Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es Llévame a la luna (+7) 15.40 17.30 19.15 21.00 Llévame a la luna (+7) (VOS) 22.50 Poligamy (+7) 15.00 La bicicleta verde (apta) 16.25 21.15 Fill de Caín (+16) 18.00 Antes del anochecer (+7) 19.25 22.50 Hannah Arendt (+7) 15.30 19.15 22.50 Perdidos en la nieve (+7) 17.30 21.10 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat - Tel.: 973 70 63 50 Ahora me ves... (apta) °11.30 °13.40 15.50 18.00 20.10 22.20 •00.30 Ahora me ves... (apta) °12.40 °14.50 17.00 19.10 21.20 •23.30 After Earth (+12) (HD) °13.50 21.30 •23.30 After Earth (+12) °12.30 °14.30 16.30 18.30 20.30 22.30 •00.30 Niños grandes 2 (+16) °11.45 °13.45 15.45 17.45 19.45 21.45 •23.45 Niños grandes 2 (+16) °12.45 °14.45 16.45 18.45 20.45 22.45 •00.45 Los Croods (apta) °11.20 °14.00 16.40 El hombre de acero (+12) 18.30 21.10 •00.00 Llévame a la luna (+7) °12.00 °14.30 16.25 18.15 20.15 22.10 •00.05 The East (+12) °11.30 °13.40 15.50 18.00 20.10 22.15 •00.20 La mejor oferta (+7) 15.45 18.00 20.10 Fast & Furious 6 (+16) °11.50 22.20 •00.40 Gru, mi villano favorito 2 (apta) °12.30 16-40 20.20 •00.00 Gru, el meu dolent preferit 2 (apta) °14.50 18.30 22.10 Gru, mi villano favorito 2 (apta) (HD) 16.00 17.50 Gru, mi villano favorito 2 (apta) (3D) °11.50 19.40 El expediente Warren. The Conjuring (+18) °12.05 °14.15 16.20 18.20 20.25 22.30 •00.35 Star Trek, en la oscuridad (+12) °12.00 °14.20 16.45 19.10 21.35 •00.00 Zarafa (apta) (en català) (HD) 15.20 17.00 18.30 El hipnotista (+16) (HD) 20.00 22.15 Star Trek, en la oscuridad (+12) (3D) °11.30 •00.30 Monstruos University (apta) °11.50 °14.00 16.20 18.20 20.20 22.20 •00.20 Los becarios (+12) °12.00 °14.10 16-10 18.25 The Purge, la noche de las bestias (+16) 20.40 22.20 •00.00 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com Trance (+16). Dv. 22.30; Ds. 18.20, 20.20, 22.30; Dg. 18.20, 20.20; Dl. 19.15, 22.15 Expediente Warren: The Conjuring (+12). (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.15, 22.30; Dg. 18.00, 20.15; Dl. 19.15, 22.15 Niños grandes 2 (+16). Dv. 22.30; Ds. 20.00, 22.30; Dg. 18.10; Dg. 19.45; Dl. 19.15 Poligamy (+12). Ds. 18.10; Dg. 18.10; Dl. 22.15 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Ahora me ves... (apta). Dv. 22.30; Ds. 19.15, 22.30; Dg. 17.30, 20.00, 22.15; Dl. 19.15, 22.15 Mi encuentro con Marilou (+12). Dv. 22.30; Ds. 22.30; Dg. 17.30, 22.30; Dl. 22.15 Niños grandes 2 (+16). Ds. 19.15; Dg. 20.00; Dl. 19.15 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.com Star Trek: en la oscuridad (+12). Dv. 22.15; Ds. 19.15; Dg. 19.30 Sooms gente honrada (+12). Ds. 22.15; Dg. 17.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com Scary Movie 5 (+16). Ds. 19.15; Dg. 17.30; Dl. 22.15 Un dios prohibido (+12). Ds. 22.30; Dg. 20.00 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 65 24 99. www.circusa.com After Earth (+12) (Digital HD). Ds. 22.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15 Las aventuras de los cinco (apta). Dl. 19.00 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com Monstruos University (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.00; Dl. 22.15 Somos gente honrada (+12). Ds. 22.30; Dg. 20.00 Planell C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88. www.circusa.com Un lugar donde refugiarse (+12). Dv. 22.00; Dg. 17.30 Teatre Municipal Pg Àngel Guimerà s/n. Balaguer - Tel.: 973 44 52 52. www.circusa.com Sense programació Unanitenlaqualmatar estàtotalmentpermès The Purge: la noche de las bestias Terror.EUA,2013.86’.Dir.:JamesDeMonaco.Int.:EthanHawke,LenaHeadey, Max Burkholder, Adelaide Kane, RhysWakefield. Cinemes: Lauren Any 2022. En una futura soci- etat distòpica, el règim polític vigent,anomenatNovaFunda- ciódelsparesd’Amèrica,hade- cidit com a mesura catàrquica implantar la purga anual, una regla per la qual una nit de ca- da any es pot cometre qualse- vol crim, incloent assassinats i violacions, sense haver de fer front a les conseqüències ni respondre davant la justícia. D’aquestamanera,quanlesvi- ciadesnovesreglesdelmónex- terior amenacin la seva casa, elsmembresd’unafamíliaveu- ran la seva vida en perill, en el transcurs d’una terrorífica nit durant la qual tots es veuran posatsaprovaperveurefinsa on són capaços d’arribar per protegir-se. El pànic s’apodera de les víctimes durant la nit de la ‘purga anual’ Alarecercadelsautors d’uncruelcrimaSuècia El hipnotista Thriller.Intriga.Suècia,2012.120’.Dir.:LasseHallström.Int.:TobiasZilliacus, Mikael Persbrandt, Lena Olin, Helena af Sandeberg. Cinemes: JCAAlpicat Elsalvatgeassassinatd’unafa- míliaacasad’Estocolmposaen marxa una investigació polici- al. La manca de pistes fa que el comissari Joona sol·liciti l’ajudadelfamóshipnotitzador ErikMariaBark,perinterrogar l’únic supervivent: un noi de 15 anys, que es troba en estat de xoc després dels cruels es- deveniments que li han perto- cat viure. La investigació pren uncaireinesperatquanelfillde Bark és segrestat. Adaptaciódelanovel·lane- gra de Lars Kepler, que va ser premiada al festival de Sant Sebastià,(2012),dinsdelasec- ció oficial a concurs. Tanmateix, aquest film su- posa el retorn de Lasse Hallström al cinema suec des- prés de 25 anys fent pel·lícu- les amb anglès. El ‘thriller’ transcorre a Estocolm Pel·lícules PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL 19 AL25 DE JULIOL. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: diven- dres, dissabte ivigílies de festius.
 13. 13. BONDIA DIVENDRES, 19 DE JULIOL DEL 2013 13 PROPOSTES Guiadel capde setmana Exposicions Lalleideldesig L’Aparador. Plaça del Carme. La Seu d’Urgell. Inauguració a les 20.00 h. Selecció de cartells de pel·lícules i press-books de la col·lecció de Josep Benavent,lacaracterísticadelsquals ésquel’homosexualitatoellesbianis- me és la raó fonamental dels perso- natges. Oberta fins el 24 de juliol. Construcció d’un projecte fotogràfic col·lectiu Sala Gòtica de l’IEI. Lleida. Inauguració a les 20.00 hores. Exposició conjunta dels diferents fo- tògrafsquehandesenvolupatelcon- cepteProximitatdesdelasevapròpia individualitatperconstruir-neunade comuna. Conferències Privatitzacions i serveis públics Costat de la Catedral Nova. Lleida. A les 19.30 hores. Xerradaacàrrecd’EstherSancho,ad- vocada i membre de la CUP que par- larà sobre Quines són i com ens afec- tenlesprivatitzacionsdelsserveispú- blics. Música Música tradicional Capella del Peu del Romeu. Lleida A les 19.00 hores. Dins del programa d’activitats que s’organitzendecaraalafestadelsfa- naletsdeSantJaume,músicatradici- onal per l’Aula de Sons de Lleida. Aba Taano Jardins de l’Ateneu (Plaça del Carme). Tàrrega. A les 20.00 hores. Cants a capella de sisveus ugandses quecantencantstribalsitambégos- pel. Organitza Societat Ateneu. Festival de Música Antiga dels Pirineus Divendres: Església de Santa Llogaia. Espot. 22.00 h; Dissabte: Torre de Capdella/Estany Gento. 21.00 h; Diumenge: Església Sant Miquel. La Seu d’Urgell. 20.00 h. Actuació d’Accademia del Piacere, grupdereferènciaenlainterpretació de música antiga del Renaixement i del barroc. Músiquestendres Pati de la Universitat de Cervera. Sopar popular amb motiu de la Trobada de Diables i actuació dels grup musical Les Filomenes, quatre noies que presenten un espectacle filomenal conjuntament veus i claqué. Espectacles 5a Trobada de diables de la Segarra històrica Pl. Universitat. A les 21.00 h. (sense foc). Plaça Major. A les 21.30 h. (amb foc). Cercaviladediablesseguitd’unsopar popular als patis de la Universitat. Poesia He mirat aquesta terra Cal Pastor. La Pobla de Cèrvoles. A 22.30 hores. TeatredeButxacapresentaunespec- tacle musicat,inspiratenenl’obrade SalvadorEspriu,enl’anydelseucen- tenari. L’espectacle s’emmarca dins les Serenates d’estiu 2013, en que la música,lapoesiaielviformenunbon maridatge. Visites guiades Recordant el comtat d’Urgell Davant l’Ajuntament de Balaguer. A les 10.30 hores. La ruta s’emmarca dins les activitats programades per commemorar els 600 anys de la caiguda del Comtat d’Urgell. Serra de Bellmunt-Almenara Punt de trobada: Cementiri de Bellmunt. A les 18.00 hores. Visita guiada als espais de la Guerra Civil, Els Tossals, Roca Finestres, Pi- lar d’Almenara, terraplè i trinxera del canal. Es necessita cotxe propi. Esports 50è Ral·li Internacional de la Noguera Pallaressa Sort. Divendres, 19, de les 18.00 a les 21.00 h. Dissabte, 20, de les 21.30 a les 23.30 hores. Classificatòries i Final Open Internacional d’esquimotatge. Caminada a la llum de la lluna Plaça del Bisbe Coll. Ivars d’Urgell. A les 22.00 hores. Passejada popular per a tots els públics. KintonCloud,música joved’Ivarsd’Urgell Recentment guanyadora de la IV Mostra de Música Jove de Ponent,labandaparticipaavui a la final nacional del concurs de grups de música emergent de Catalunya, el Música Jove, enelmarcdelfestivalAcampa- daJovedeMontblanc,oncom- petiran amb vuit bandes fina- listes dels concursos territori- als. Totilasevajoventut,porta mésde100directesal’esque- naijatéelseuprimerdisc,Que giri! molt festiu i fresc. Música Kinton Cloud Festival Acampada Jove. Plaça de laVila de Montblanc. Divendres. Obert a partir de les 12 del migdia. Entra a bondia.cat si vols informar-te de més actes culturals Divendres, 19 i dissabte, 20. Vallfogona de Riucorb. ElBlaBlaompledecontes VallfogonadeRiucorb Cinquena edició del festival de narra- tivaoralqueapostaperunaprograma- ció variada per a grans i petits i que té com a objectiu que els carrers del po- bles’omplindurantdosdies,iatravers de la màgia de la veu, de públic de to- tes les edats. Paral·lament hi haurà el concurs Endevina,endevinalla. Monestir de Santes Creus. Dissabte, 20. A les 22.00 hores. Preu: 20€ ElgospeldeHeavenly PraiseaSantesCreus Actuació del sextet de gospel radicat aFrançaiquesotaladirecciód’Emma Lamadji,unadelesmillorsveusfeme- ninesdinsdelgospelafroeuropeu,in- terpreten tot un recull de les millors cançonsdegospeliespiritualsnegres, i adaptacions d’altres gèneres, amb una forta potència i dinamisme. De divendres, 19 a diumenge, 21. Al llarg de l’Av. Blondel (darrere de l’Institut d’Estudis Ilerdencs). Cinemón2013ocinema solidarialcarrer La 8a edició del Cinemón arriba amb actu- acions musicals, teatrals, curtmetratges, documentals i pel·lícules, donant especial èmfasial’aiguaielseubonús,comlapel·lí- culaTambiénlalluvia,d’IcíarBollaín,eldo- cumentalTierraprometida,sobreelfracking i les seves consequències, o l’exposició El Segre, el riu més llarg de Catalunya. Divendres: Campament de la Canadiense, 12.00 h; Dissabte: Plaça Sant Pere (Secà), 19.00 h; Plaça de la Llotja, 22.00 h. Animacionsalesplaces deLleidaaquestestiu Destaquempeldivendreslavisitagui- adaalDipòsitdelPladel’Aigua(calins- cripció al telèfon: 973 211 992 ja que les places són limitades). Dissabte, la balladadesardanes,amblaCoblaMu- nicipaldeLleidaquetindràllocalSecà deSantPerei alanit,lamúsicajovede RepúblicaSkaiPapagayoalaplaçade la Llotja. 50anysdelesEscolesde l’Albi Ajuntament d’Albi i Escola Els Aubis. L’Albi. Dissabte, 20. Exposició commemorativa dels 50 anys de les escoles. ChasingDreams Pavelló de l’Oli. Les Borges Blanques. Dissabte, 20. A les 21.00 hores. Musical sobre l’atac japonès a Pearl Harbor. Gegantsinfantils Festa Major del barri Jaume I. Dissabte, 20. A les 12.00 hores. Sortida infantil dels gegants del barri, acompanyats per la colla de grallares i timbalers i tots els infants que amb els seus tambors vulguin acompanyar-los. Concentraciómotera Juncosa de les Garrigues. Diumenge, 21. A partir de les 09.00 hores. Concentració motera en benefici del Centre d’Iniciatives Solidàries Àngel Olaran. Femd’astrònoms Museu de Lleida. Diumenge, 21. A les 11.00 hores. Preu: nens 3€, adults: 4€. Places limitades. Visita dinamitzada per a famílies amb nens de 3 a 6 anys. IXFestivaldelromànici delscastellsdefrontera Castell de Llordà. Diumenge, 21. A les 19.00 hores. Coral d’Isona. MercatromàdeIessoals carrersdeGuissona Elscarrersdelnucliantics’omplirandefi- raires que vendran els seus productes als visitants;elslegionarismostraranlesseves habilitats; les termes romanes permetran relaxar-nos fora del bullici del mercat, la cercaviladeldéuBacusfaràarribarladis- bauxaatotsi laBakanal,alfinaldelanit, mostrarà el més desenfrenat de la festa. Guissona. Dissabte, 20. Durant tot el dia.
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIVENDRES, 19 DE JULIOL DEL 2013 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. 9 7 8 Sudoku Latevarelaciódeparellavabé,peròmi- llorariasimostressisinterèsperlesco- sesqueaellaliapassionen.Tampochas de compartir totes les seves aficions. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Analitzacoméselteudiaadiaisitens energies suficients per fer front a cada jornada. Si flaqueges, abans o després es reflectirà al teu rendiment laboral. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Mostra una actitud més relaxada a la feina i no siguis tan perfeccionista. In- tentaferlescoseselmillorpossible,pe- rò no t’atabalis si quelcom no surt bé. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Hasdemostrarcoherènciaentreelsteus fets i les teves paraules. No pots recri- minar la gent que actuï d’una determi- nadamaneraidespréstuferelmateix. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Podria ser el típic dia que comença re- gular, però que millora a mesura que avança. Algun aspecte personal o pro- fessional requerirà la teva atenció. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Potserhagisdetriarentrediversespro- postes professionals. Analitza bé els pros i els contres de cadascuna i refle- xiona fins on estàs disposat a arribar. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Un assumpte que donaves per conclòs podriacomplicar-sedesobte.Sit’ago- bias massa, reviureu frustracions del passat. Assumeix que tot no surt bé. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Unprojectealquelihasdedicatmoltes il·lusionsienergiestotaturarpercauses alienesatu.Not’hoprenguisalavalen- ta i aprofita per descansar. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Si has de triar entre diverses opcions, opta per la qual et doni major llibertat, encara que no necessàriament sigui la via més senzilla. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Podràs demostrar els teus coneixe- ments i la capacitat d’anàlisi en el tre- ball,encaraquepotserhagisdepassar més temps allà que a casa. Dosifica’t. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Sitensproblemesperdormiroptapels remeis naturals i, sobretot, per fer més exerciciounferunllargpasseigaraque gaudeixes de més temps lliure. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Abansd’iniciarunarelacióestable,ana- litza què et demana el cos en aquests moments,sobretot,sihastingutundes- enganyrecent. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.773 Solucions n. 1.772 8 3 8 3 2 7 6 1 8 7 1 3 2 8 4 9 2 3 5 7 6 9 5 6 2 4 8 7 1 3 4 2 5 6 9 9 2 6 8 5 7 4 1 3 5 3 4 1 9 6 2 8 7 6 9 5 4 2 8 1 3 7 3 4 1 7 9 5 2 6 8 8 7 2 6 1 3 4 5 9 2 8 6 7 5 3 9 1 4 1 7 9 6 8 4 5 3 2 3 4 5 9 2 1 7 6 8 1. OFERTAS NOIDE25anysambformacióengeron- tologias’ofereixpertenircuradeperso- nesgransoperajudarenqualsevoltas- caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell. Telf:625746395 6. COMPRAS COMPROORO,plata.Máximatasación.C/ PiiMargall,2(frenteauditorio).Lleida.Tel. 675883815. 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 14. CONTACTOS TARREGA PISO, espectacular travesti- chicas. Salidas 24 horas.Tel. 693 982 754-693982760. 16. VARIOS T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! NECESITASTRABAJARyganardinero?.Tel. 622152293. AMOR,FUTURO.Telf.806556139.Te- resavidente.Visa914761003.Adultos. Máximo1,49€. 19. ALQUILERES HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·les per fer-hi hort a les Borges Blanques, parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in- clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei- nes.Informacióiconsultes(finquescor) Tel.636189656. TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i en parlem. ES LLOGA bar a la portella, prop de lleida, totalment muntat i en funcionament fins aquest mes de juny, es lloga per no poder atendre,noesdemanatraspas.Informació iconsultes636189656(FinquesCor) LLOGOPARKINGC.Picad’Estats.Telf.973 267858. LLOGO APARTAMENT Salou. Segona quinzenaJuliol.Tel.619357279. ALCALDE PUJOL piso 90m2, 2 habitacio- nes,cocinaoffice,amuebladoyelectrodo- mesticos.Exterior.500€.Tel.663254608 AVINGUDAVALENCIApiso90m2,3ha- bitaciones, baño, exterior, amuebladoy electrodomésticos. 450€Tel. 663 254 608 20. TRASPASOS EMPRENEDORS. ES traspassa cafeteria restaurantalesBorges,moltcèntrica,ato- cadelterralimoltproperal’institut.Infor- macióiconsultes(FinquesCor)tel636189 656. ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto- reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enple rendiment,localde120m2.Rendimentde- mostrable.Informacióivisites636189656 (Finquescor) 22. VENTAS MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha- bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació. 185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel. 629770876. INVERSORS,CASAen venda al centre de lesBorgesBlanques,areformar,alcostat delterral,puntmoltcèntric,solarde113m2 imésde300m2construïts,baixos,entre- sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatde finançamentperpartdelapropietat,pos- sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000 e.(finquesCor)636189656 OPORTUNITATDE NEGOCI, esven bar restaurant (semi nou) en funcionament alesgarrigues,mésvivenda(casadepe- draseminova)aldamuntmateixdelres- taurant, en total més de 600 m2 cons- truïts. Capacitat 80 començals (FinquesCor)636189656 FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba- nadepedraenperfecteestat,lloctranquil perpoderdescansaridisfrutardelanatu- ra. Preu: 24000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. TORRE AMB petit magatzem, en terreny deregadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel. 636189656. ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor- ges, totalment plana, actualment utilit- zada per sembrar. 15.500m2 aprox. Preu: 36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven- da. Arbeca a peu de carretera 8000m2. Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es- quetllar ametlles). Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues), unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca- banadepedraenbonestatiunes1000oli- veres.14hectareesaproximadament.Preu: 60.000€.Informacióiconsultes(finques- Cor)Tel.636189656. VENDA NAU industrial de 350 m2 a les Borges Blanques, en una parcel.la can- tonera de 650 m2. Informació i visites sensecompromís.636189656Finques- Cor. ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc- PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€. Tel.620269948. BORGESBLANQUEStorre con terreno de regadíoconplantacióndeolivosyalmacén de 90 m2 a 1 Km. de La Masia Salat. 19.500€.Tel.610722297 CALLESEGOVIApisode3habitaciones, 1 baño, calefacción, ascensor. 80.000€ Tel.610722297 SEGUNDO PASEO de Ronda, piso 3 habi- taciones,90m2,1baño,ascensor.55.000€ Tel.610722296 ZONACARREFOURpisoenPaseodeRon- da, 4 habitaciones, parking, trastero. 125.000€ Tel.610722296 CASTELLNOUDESEANAtorre de 3 habi- taciones, 800m2 de terreno, agua y luz. 50.000€.Tel.610722297 TORRE ZONA Parc de l’Aigua 800m2 de terreno con almacén de 15m2ybarbacoa. 49.500€.Tel.610722297 ALCARRAS TERRENO de 1.000m2 con MobilHomede35m2.8.000€Tel.610722 297 JUNEDATORREde35m2con5.500m2de terreno, agua de riego, luz por generador. 23.000€.Tel.610722297 25. VENTAS MERCEDES CLS 500. Full equip. 80.000Km. Gris plata. Perfecte estat. Tel.666248890. VENDO MOTO YZF-R 125cc, más motor seminuevoadicional.Tel.663998696
 15. 15. BONDIA DIVENDRES, 19 DE JULIOL DEL 2013 15 TELEVISIÓ 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els matins. 14.00 Telenotícies comarques. 14.17 El medi ambient. 14.21 Un dia perfecte. 14.30 Telenotícies migdia. 15.40 Cuines. 15.50 Divendres. 18.40 Joséphine. 20.20 El Gran Dictat 21.42 Natació. Mundial Barcelona 2013. Cerimònia d’inauguració. 23.00 Pel·lícula. Superfumats. Dir: David Gordon Green. Int: Seth Rogen, James franco. Dale Denton, que treballa entregant citacions legals, compra marihuana a un camell anomenat Saul. 00.55 Pel·lícula. Desastre de primavera. Dir: Ryan Shiraki. Tres amigues somien amb ser populars. 02.30 TR3S C. 02.33 Fusió i swing a l’estudi. 03.19 Blues a l’estudi. 04.19 Ritmes a l’estudi. 05.19 Jazz a l’estudi. 08.00 El xai Shaun. 08.28 MIC. 08.53 La Supermots. 09.35 Doraemon. 10.45 Rekkit, el conill màgic. 11.25 Espies de veritat. 12.10 Els germans Kratt. 13.00 Scooby-Doo, on ets? 13.25 Els nous misteris de l’Scooby-Doo. 13.50 Shin Chan. 14.39 Els pingüins de Madagascar. 15.28 Bola de drac. 16.20 Marsupilami. 16.50 MIC. 17.27 La Supermots. 18.10 Rekkit, el conill màgic. 18.50 El llibre de la selva. 19.25 Doraemon. 20.18 Tom i Jerry. 20.55 Bola de drac Z. 21.45 Thalassa. 22.53 Cronos. 00.31 Explorant la vida a l’extrem Orient. 01.29 TR3S C. 01.34 vestits d’arreu del món. 02.00 Bon viatge. 07.20 8 de 8. 07.50 Catalunya blues. 08.20 La doctora Quinn. 09.05 Televenda. 10.50 Vaughan en vivo. 11.15 La doctora Quinn. 12.00 Migdia. 14.00 Estació d’enllaç. 15.00 Cine d’estiu. Puente al sol. 1961. EUA. Dir: Etiene Périer. Int: Carroll Baker, James Shigeta. Uns dies abans de l’atac a Pearl Harbor, una jove nord- americana i un noi japonès es casen. 17.20 Pel·lícula. Endevina qui ve a sopar. 1967. EUA. Dir: Stanley Kramer. Int: Spencer Tracy, Sidney Poitier, Katharine Hepburn. Una jove blanca de família acomodada, porta a casa, perquè el coneguin, el seu xicot, un metge negre. 19.00 8 al dia. 22.25 Gran cinema. Dos cabalgan juntos. 00.25 Només per als teus ulls. 01.50 Clips. 07.00 Notícies en xarxa. 09.00 La tertúlia. 10.00 Bonus músic. 12.00 Bat de sol (red). 13.00 El visitant (red). 13.30 Furgoaddictes (red). 13.45 El poble del costat (red). 14.00 Agrònoms. 14.30 Mirades. 14.45 Aran TV. 15.00 Bat de sol. 16.00 Va de castells (red). 16.30 Bonus music. 17.30 Orquestra’t. 18.00 Mar de fons (red). 18.30 Agrònoms. (red). 19.00 Màsters UdL. 19.15 Aran TV (red). 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Top motor. 20.30 Notícies vespre. Edita Ares Escribà. 21.10 El temps. 21.14 Anem a dormir. 21.15 La conquesta de l’aigua. 21.30 Al dia. 22.00 Bat de sol. 23.00 Notícies vespre (red). 23.45 Televenda. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 10.10 La mañana de La 1. 14.00 L’informatiu. Inclou El Temps. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Tour de Francia. 19ª etapa. 17.40 Las bandidas. 18.30 España directo. 20.15 Corazó. 21.00 Telediario 2. 21.25 El tiempo. 21.30 Mundial de Natación 2013. Ceremonia de inauguración. 23.00 Cine. En la línea de fuego. 1993. EUA. Int: Rene Russo, Clint Eastwood, John Malkovich. 00.45 Ley y orden: acción criminal. Los detectives Robert Goren y Alexandra Eames a pesar de sus diferencias tienen un olfato excepcional para resolver los casos. 02.45 TVE es música. 05.30 Noticias 24h. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 07.55 Biodiario. 08.00 Documental. 08.55 Biodiario. 09.00 Pueblo de Dios. 09.30 El exportador. 10.00 UNED. 10.55 Zoom tendencias. 11.10 Documental. 12.00 Para todos La 2. 12.40 Documental. 13.30 Curro Jiménez. 14.35 Docufilia. 15.35 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 18.30 El escarabajo verde. 19.00 Mover montañas 19.30 Solo Moda. 20.00 L’informatiu. Inclou El temps. 20.30 Gent de paraula. 21.00 Documental. 21.55 La suerte en tus manos. 22.15 Cinefilia. 00.05 Atención obras. 01.05 Docufilia. 04.25 TVE es música. 06.30 Informativos Telecinco. Presentado por Ane Ibarzabal. 08.55 El programa de del verano. Presentado por Sandra Barneda y Joaquín Prat. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Presentado por Emma García. 14.30 De buena ley. Presentado por Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentado por David Cantero y Ramón Fuentes. 16.00 Sálvame diario. Presentado por Paz Padilla. 20.10 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 21.05 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras y Ramón Fuentes. 22.15 Sálvame Deluxe. Presentado por Teleru Campos. 02.30 Premier Casino. 05.00 En concierto 05.15 Fusión sonora. 06.00 Vídeos musicales. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.20 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. Presentado por Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias.Presentado por Vicente Vallés y Lourdes Maldonado. 15.45 Deportes. Con Manu Sánchez. 16.00 El tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! Presentado por Arturo Valls. 20.00 Atrapa un millón diario. Con Carlos Sobera. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.40 Deportes 2. 21.55 El tiempo. 22.10 Increíbles: el gran desafío. Especial niños. 00.40 Señoras que... 02.15 Campeonato europeo de póker. 06.00 La Sexta en concierto. 07.45 Al rojo vivo (red). 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Crímenes imperfectos. Ricos y famosos. 11.30 Historias criminales. 12.25 Al rojo vivo. Presentado por Antonio G. Ferreras. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. Presentado por Helena Resano. 15.00 Jugones. I 15.35 La Sexta Meteo 1ª edición.Con Helena Resano. 15.45 Sea Patrol. 17.40 Más vale tarde. 20.00 La Sexa Noticias 2ª edición. 20.55 La Sexta Meteo 2ª edición. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 Equipo de investigación. 02.10 Astro TV. 07.00 El zapping de los surferos. 08.45 El encantador de perros. 09.45 Rush. 10.30 Alerta Cobra. Para siempre jamás (I); Fractura de cuello y pierna. 12.30 Las mañanas de Cuatro. Con Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. Presentado por Hilario Pino. 14.50 Deportes Cuatro. Presentado por Manolo Lama. 15.45 Negocia como puedas. 16.30 Castle. Doble o nada; La pistola perdida. 18.30 Te vas a enterar. 20.00 Noticias Cuatro. Con Roberto Arce. 21.00 Lo sabe, no lo sabe express. Presentado por Juanra Bonet. 21.30 Desafío en el abismo. Presentado por Jesús Calleja. 00.00 Callejeros. Nacional 340. 00.45 Especial Callejeros. Sotogrande. 01.45 Callejeros. Vacaciones en Gandía. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 19/07/2013 PUBLICITAT Avui felicitem les ÀUREA PUBLICITAT Elcotxedamuntdels contenidors L’espectacular accident que esva produir ahir a primera hora del matí a la Rambla de Ferran -i on, per sort, ningúva prendre mal-va aixecar tanta pol- seguera que dues hores més tard i mentre les gru- es iniciaven els treballs per endur-se els dosvehicles sinistrats, encara hi havia gent que prenia fotos amb els seus mòbils com si allò s’hagués acabat de produ- ir. A més, la majoria no en- tenia com el turisme havia acabat dalt dels conteni- dors, i tot i les explicaci- ons de persones que eren allí des del 1r moment, els costava de creure que ha- via pujat en rebre un cop pel darrera. A nosaltres també ensva costar... TWITTER @joangomezlopez «Entrel’opiniód’@EricLopezRi- besilad’@IgnasiCalvoemque- doambladel’ignasi.@angelros- domingo té credibilitat i projec- te de ciutat.» @MiquelPueyo «Ensvamescandalitzarpel“fis- cal de confiança” de Sánchez Camachoiararesultaquetenen un president del TC que fins i tot paga quota...» @paumartinell «elsdiarisnoinformen,éslagent que s’ha d’informar “@Media- catCat: Sobre les línies verme- lles queva creuar l’ABC”» @angelrosdomingo «Al Parlament acabem d’apro- var fer llei que prohibeixi l’ocul- tacio del rostre a l’espai public. Llei+Educacioportaraaigualtat i dignitat» @J_CASTELLS «Polítics: si voleu acabar amb l’abstenció a les urnes sortejeu 30.000 euros...» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA FCO. PÉREZ DE LOS COBOS ElTribunalConstitucionalasse- guraqueelsseusmagistratspo- den militar en partits perquè és unaadministraciódel’Estatque no depèn del poder judicial. PUNT I A PART MIQUEL SERRA L’Ajuntamentd’Alcarràsaprova un edicte per tal que les famíli- esquehanestatdesnonadesno hagindepagarl’impostdeplus- vàlues. Els infants de l’Estiu de Joc visiten el Museu de l’Aigua LA FOTOTECA Unes 200 persones participen en el III Concurs de Paelles de Montgai Itinerari poètic Jordi Pàmias pels racons de Guissona

×