Bondia.cat 18/07/2013

351 views

Published on

TITULAR: Estudiar una enginyeria val un 10,5% més ‘per sorpresa’
FOTO: Buiden pisos per viure-hi

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
351
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 18/07/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 18 DE JULIOL DEL 2013 PUBLICITAT NÚMERO 1.785 ANY 8 Estudiaruna enginyeriaval un10,5%més ‘persorpresa’ Buiden pisos per viure-hi Voluntaris de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca deixen nets els habitatges del Bisbat per a desnonats p. 05 i Edit. 04p. 05 Canvien les especialitats de categoria El Governva dir que congelaria preus Cada crèdit s’incrementarà 4 euros La intensa pluja va provocar un despreniment de pedres que va impedir el trànsit de vehicles per la carretera C-13 durant un parell d’hores. Tallan2hores lacarreterade Rialp-Llavorsí pelsaiguats MARTA LLUVICH (ACN) p. 07 Detenen19veïnesde Lleidaper la‘compra’ decontractesdefeina p. 03 L’advocadadelpedòfil deCastelldansrenuncia alasevadefensa p. 07 Preocupacióalcomerç lleidatàpersiobreun ‘outlet’alMercatdelPla p. 05 Almacellesdestinael 17% delseupressupost alespolítiquessocials p. 07 SALVADOR MIRET (ACN)
 2. 2. PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Mestre Gorné. Avinguda Garrigues, 34 De 22.00 a 09.00 h Rami. Baró de Maials, 93 (Balàfia) FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Baquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells) De 22.00 a 09.00 h Solsona. Passeig de Ronda, 16 AL·LÈRGIES Parietària 4 = Gramínies 4 = Olivera 0 = Blets 3 = Castanyer 1 = Compostes 1 = Eucaliptus 1 = Palmeres 0 = Pi 2 = Plantatge 4 = Poligonàcies 1 = Roure/Alzina 1 = Troana 1 = Xiprer 1 = Alternaria 4 = Cladosporium 4 = Del 15 al 21 de juliol Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació excepcional. EltempsaLleida Núvolsitempestes,més omenysigualqueenles últimesjornades Fins a mig matí s’esperen alguns xàfecs dispersos, puntualment moderats, a qualsevol punt del país, tret del Pirineu i el Prepirineu, on seran menys probables. Serà a partir de llavors quan s’estendran per les zones de muntanya. La Plana de Lleida es podria lliurar de la pluja, encara que la inestabilitat és tan elevada que no es pot assegurar. Les mínimes, similars o lleugerament més baixes, i les màximes, lleugerament més baixes. 06.59 h 21.42 h Creixent www.bondia.cat meteo@bondia.cat DIVENDRES DISSABTE http://www.jordibalasch.es/ 02 D'INTERÈS BONDIA DIJOUS, 18 DE JULIOL DEL 2013
 3. 3. PUBLICITATPUBLICITAT Detingudes19veïnesdeLleidaper ‘comprar’falsoscontractesdetreball LaPoliciaNacionalarresta5personesmésaTarragona,ontenialaseul’empresaqueoferiaelsacords REDACCIÓ. LLEIDA El cos de Policia de l’Estat ha desmantellat una trama que operava entre Lleida i Tarrago- naqueesdedicavaafercontrac- tes falsos per defraudar a la Se- guretatSocial.S’handetingutun total de 24 persones, 19 de les quals eren dones d’origen mar- roquíqueengranmajoriaesde- dicaven a la prostitució al Cen- tre Històric de Lleida. L’empresafictíciaestavaubi- cadaaReusiesdedicavaalsec- tor dels serveis. D’aquesta ma- nera havia aconseguit donar d’alta, de forma fraudulenta, a 47 persones, la majoria d’elles dones,denacionalitatmarroqui- na.Elscobravendiferentsquan- titats, entre 200 o 300 euros al mesiservienalsfalsostreballa- dors per regularitzar la seva si- tuacióal’Estatitambéperacon- seguir prestacions socials. Moltes d’aquestes dones es dedicaven a la prostitució al Centre Històric de la ciutat de Lleida.Talcomvaexplicarlasub- delegada del govern espanyol a Lleida, Inma Manso, la trama s’hapogutdesmantellarengran mesura ‘’gràcies a la col·labora- ció ciutadana’’ dels veïns, que van alertar la policia. Fins al moment, la policia ha detectat 47 persones que van pagarperunfalscontracteenels darrers dos anys i ha documen- tatunfraualaTresoreriaGene- raldelaSeguretatSocialdemés de 200.000 euros, entre quo- tes impagades i prestacions. EL DOBLE D’INTERVENCIONS QUE AL 2012 La subdelegada del Govern a Lleida, Inma Manso,va in- formar que des que a l’abril de 2012 es va signar el Pla delluitacontral’ocupacióir- regular i el frau a la Segure- tatSocial,quevaestablirun protocoldecol·laboracióen- tre la UCRIF, la Seguretat Social, la Inspecció de Tre- ball, el SEPE i l’Agència Tri- butària, aquest 2013 s’han fet a Lleida 4 operacions contra el frau a les adminis- tracions públiques. Això és el doble que en tot el 2012. En xifres, aquestes ope- racions han resultat amb 85 persones detingudes i un centenar de no localitzades, ambuntotalde700.000eu- ros defraudats a la Segure- tatSocial,enconcepted’im- pagament de quotes, i tam- bé al Servei Públic d’Ocu- pacióEstatal(SEPE),pelco- brament indegut de presta- cions. Dels 85 detinguts, 67 són de Marroc, 14 d’Argèlia, 1 de Romania, 1 de Maurità- nia i 2 d’espanyols. Mansova reconèixer que el motiu principal de l’incre- mentd’aquesttipusdedelic- tesesdeualacrisieconòmi- ca i la manca de treball, que fa que ja no existeixin con- tractes. 85detingutsen4operacionscontra lacontractacióirregularaquest2013 Ahir es va oferir una roda de premsa per informar de l’operació SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN BONDIA DIJOUS, 18 DE JULIOL DEL 2013 03 AVUI
 4. 4. Lavelocitatdevertigenambquè discorren els esdeveniments provocaque,quantenimlares- postaaundeterminatdilema,la pregunta ja ha canviat i hem de continuar buscant noves res- postes. Estem veient com per part del govern de la Generalitat s’està prioritzant en la despesa públi- cainiciativesquenoafavoreixen als ciutadans i que tenen molt a veure amb les polítiques d’apa- radoralesque,malauradament, ens tenen acostumats, i poc en solucionar els greus problemes reals que pateix el país. Un exemple d’això el trobem en les polítiquesdeseguretatenelsdi- ferentsàmbits.Així,pelquefaa laprevenciódelsriscosqueafec- ten a la seguretat de les perso- nes i els seus béns s’han dedi- cat pocs, per no dir gens, recur- sos, com ha estat en el cas de la neteja de les lleres dels rius per evitar que les possibles crescu- des incrementessin l’afectació queespoguésproduiralseuen- torn. Però el pitjor ha estat que un cop s’han produït inundaci- Hihapartitsd’obediènciaes- panyola que darrerament han donatrespostesalasituacióac- tualdelnostrepaísenformade millores, que caldrà concretar, enelfinançamentautonòmico, finsitot,ambunanovavisiófe- deral de l’estat. Són respostes, efectivament, que no deixen d’expressarquetalicomestem no es pot seguir. Peròsónrespostesaunapre- gunta que ja no és vigent. Són propostes que afronten el “com”. Com han d’encaixar les actuals autonomies (i, conse- qüentment, Catalunya) en el marc de l’estat espanyol. I les respostesques’hidonennosón més que una evolució del “café para todos” que va consagrar la transició espanyola i que en- cara avui continua en vigor. Eldefectedegènesid’aques- tes respostes és doble. Primer, no entenen que la pregunta ja no és comuna per a tots els ter- ritoris de l’Estat. Ja no val la mateixa resposta per a tothom. I,segon,quelapreguntahacan- viat.Catalunyajanoespregun- ta pel “com”. Es pregunta pel “què”. Què ha de ser Catalunya en un futur proper? Aquesta pregunta és la que volen contestar la majoria de catalans i les propostes des d’Espanya no solament no la responen sinó que no perme- tenqueelpobledeCatalunyaho faci. Les enquestes més recents diuen que tres de cada quatre catalansvoldrienserconsultats per decidir el futur del seu país, reclamen exercir el dret a deci- dir. Aquesta proporció es repe- teix en diferents votacions que hantingutllocenelsdarrersme- sos en el Parlament de Catalu- nya.Aquestvaser,també,elve- redicte de les passades elecci- ons catalanes. Per tant, aquells que apos- ten per exercir el dret a decidir actuensegonsunmandatpopu- larclaricontundent.Elpoblede Catalunya ha interioritzat que vol ser consultat i aquest con- venciment no el podrà esborrar cappacteentreinstitucionsque no passi per les urnes. Tothom sap que hi ha forces polítiquesques’oposenfrontal- ment a aquestes tesis i que no mouran ni un dit per atansar-se alamajoria.Peròaquellspartits que,potserfinsitotdebonafe, continuen responent a pregun- tes equivocades, creuran que encertenlesrespostes,peròani- ran allunyant-se de la realitat. No llegir els signes dels tempsprovocaviured’esquenes alagentiencircumstànciesob- soletes,superadespelsesdeve- niments. Malgrat tot, crec que encara s’està a temps de trobar un punt d’acord per sumar les màximesvoluntatsal’entornde la consulta. Seria una veritable llàstima perdre gruix polític en un moment crucial per Catalu- nya. I ja que va de preguntes, val a dir que la de la consulta ha de ser aquella que els ciutadans vulguin contestar. Si no fos ai- xí, el procés quedaria invalidat. Diria que la pregunta de la con- sulta ha de girar més al voltant del “què” que del “com”. Una resposta,percontundentquesi- gui,aunapreguntaequivocada, noensmostrarialaveritablevo- luntat del poble. onscomlesquehansucceïtales comarquesdemuntanyaaques- ta primavera - estiu la resposta haestatmoltdeficienti,finsitot, hem de lamentar que es rebut- gés la possibilitat d’utilitzar els recursos de la Unitat Militat d’Emergències que, pel contra- ri,sívanactuaral’altrecostatde muntanya, concretament a la vall de Benasc. Quins criterisva seguir el Govern per rebutjar l’ajutd’aquestsimportantsefec- tius? Quines explicacions dona- ranalsveïnsdelaValld’Aranque estan patint les conseqüències econòmiques derivades dels ai- guats?Ferpaíséspensar,perso- bredetot,enelsseusciutadans. A més, hem de denunciar també que s’ha fet ben poc en laprevenciód’incendisforestals netejant els boscos i preparant- los per a la campanya d’estiu. S’han retallat recursos humans alcosdebombersrespectesaal- tresanys,ambuntrentapercent menysdepersonaliunaretalla- da en la durada de les contrac- tacions significativa, i, també, materialsambunaflotadevehi- clesenestatcríticiambunman- teniment deficient. Una campa- nya que té incrementat el risc d’incendis perquè durant la pri- mavera ha plogut molt, la qual cosa en un primer moment ha anat bé per evitar possibles in- cendis però que ara aquest risc d’incendiesveuincrementatper laplujaquehafetcréixerlamas- sa del sotabosc augmentant la càrrega de foc i, per tant, el risc d’incendiiladificultatperacon- trolar-los i extingir-los. S’ha in- crementat el risc i s’ha disminu- ïtlacapacitatderesposta.Quins motius hi ha per posar en risc el patrimoninaturaldelscatalans? Pel que fa a la seguretat pú- blica, ha tingut que ser el Parla- mentdeCatalunyaelquedema- ni al Govern que limiti l’actua- ció dels sometents. Tothom té dret a protegir els seus béns i a col•laborar amb els cossos de seguretat per aconseguir-ho dintredelmarclegal.Peròelque no pot fer una administració és defugir de la seva primera i mà- xima responsabilitat que és ga- rantir la seguretat de les perso- nes. La Generalitat de Cata- lunya no pot creuar-se de mans davantdelainseguretat.Lesciu- tats i el camp català tenen dret a sentir-se segurs i si és neces- saricaldràreplantejar-sesireal- ment està finalitzat el model de desplegament dels Mossos d’Esquadra. No hem d’oblidar quel’actualdimensionamentdel cos està fet amb una menor po- blació a Catalunya i unes carac- terístiques sociològiques i eco- nòmiques també diferents. Preocupa que el màxim res- ponsable de la Generalitat i per tant, de tot el que afecti al país, elPresidentMas,portitresanys sense convocar la Junta de Se- guretatdeCatalunya.Quinapo- lítica de coordinació de cossos deseguretatespotdonarsil’òr- ganquel’hadegarantirnoesre- uneix. Quin són els criteris i pri- oritats del Govern? Hem de reflexionar sobre el model de seguretat de Catalu- nya i ho hem de fer conjunta- ment. Per això els socialistes hemproposat,enseuparlamen- tària, reflexionar conjuntament amb totes les forces polítiques catalanes. Un país sense segu- retatgarantidadifícilmentespot sentir lliure. Lapolíticad’interiordelaGeneralitatfaaigües Respostesa preguntes equivocades DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Ramon Ribé Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial Estudiar enginyeries serà més car del que estava previst, després que hagi trascendit que el Govern català ha reubicat aquestes especialitats universitàries i les hagi atorgat el mateix status que Veterinària i Medicina. Ras i curt, la mesura suposarà un increment de 4 euros per crèdit de mitjana el que, a la pràctica, comportarà un increment de les matrícules de més d’un 10%. Després de dos anys d’increments progressius i elevats -ara gairebé les matrícules costen el doble que abans-, la Generalitat s’havia compromès a no apujar-les, ni tan sols l’IPC, però al final ha aplicat una argúcia legal que, lògicament, ha aixecat un allau de crítiques. ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del digital (www.bondia.cat). Lesenginyeries,méscares Secretari d’Organització de CDC a les Comarques de Lleida Josep Gabarró i Rivelles Joan Gómez Secretari Polítiques de Seguretat-Federació del PSC de Lleida 04 OPINIÓ BONDIA DIJOUS, 18 DE JULIOL DEL 2013
 5. 5. AGÈNCIES. BARCELONA Totiqueelgovernesvacompro- metre a no tocar els preus de la universitat i havia dit que ni tan solsapujarial’IPC,elcursvinent les carreres d’enginyeria costa- ran un 10,55% més. I és que el decretdepreusperalcurs2013- 2014 amagava una sorpresa: el canvi de categoria de totes les enginyeries, que han passat a formarpartdelgrupd’estudisals quals s’aplica l’anomenat coefi- Lesenginyeriescanvien decategoriaila matrículapujaun10% L’augment s’aplica malgrat la congelació promesa pel Govern tat, classes de laboratori i ac- tivitats en grups reduïtsque en- careixen el cost. Aquesta puja- da de preu suposarà que cada crèdit costi 39,53 euros, gai- rebé 4 euros més que fins ara. Desdel2012,elpreudelscrè- dits a Catalunya no és el mateix per a tothom. L’estudiant ha de pagar per cada crèdit en què es matricula per primera vegada una quantitat que es vincula amb el seu nivell de renda. cientd’estructuradocentC,com MedicinaoVeterinària,quanfins arapertanyienalgrupB.Així,37 titulacions,el24%deltotal,can- viendenivelldecaraalcursque veisesituenalafranjadepreus més alta. Això afecta totes les enginyeries i també Ciències i Tecnologies de la Comunicació. La secretaria d’Universitats i Recercajustificaaquestamodi- ficació pel fet que són estudis ambaltsgrausd’experimentali- ConveniDiputació-Fecom perlainnovaciócomercial REDACCIÓ. LLEIDA Diputació i Fecom van signar ahir un conveni per a la promo- ció del pla per a la innovació i competitivitat comercial Som empresa, som comerç. ElPPvolquel’avinguda delSecàsiguiZona30 REDACCIÓ. LLEIDA El Grup municipal del PP durà a Urbanismeunapropostaperquè l’Avinguda de Sant Pere sigui Zona 30 i accessible a les per- sones amb mobilitat reduïda. MociódeCiU endefensa del’esportbaseiamateur REDACCIÓ. LLEIDA ElGrupmunicipaldeCiUalaPa- eriapresentaràunamocióende- fensa de l’esport de base i ama- teurcatalà,desprésde lesactu- acionsdelaInspecciódeTreball. SALVADOR MIRET(ACN). LLEIDA La setmana vinent està previst quecomencinlesobresdecons- trucció dels 19 pisos socials a l’antic Seminari de Lleida desti- nats a persones que han estat desnonades. Aquests diesvoluntaris de la Plataformad’AfectatsperlaHi- poteca (PAH) de la capital del Segriàestancol·laborantenl’en- derroc previ i en la retirada de mobles,pecesdemetallid’altres objectesquehihaal’aladel’an- tic Seminari que ha d’acollir els habitatgessocialspertalquepu- guin començar-hi les obres. En- treaquestsvoluntarishihaper- sones que s’han quedat sense casa i que, per tant, són candi- dates a ocupar un d’aquests pi- sos. EL BISBAT DE LLEIDA PROMOU LA INICIATIVA El Bisbat de Lleida, promo- tordelainiciativa,confiaqueles primeresfamíliess’hipuguinins- tal·lar el segon semestre del 2014. Desnonatsnetegenels pisosonesperenviure En total, el Bisbat oferirà 19 habitatges socials Alguns dels voluntaris que col·laboren en les tasques de buidatge interior SALVADOR MIRET (ACN) Elcomerç,preocupatper sialPlas’obreun‘outlet’ La Fecom critica que pot provocar més competència ACN. LLEIDA a Federació Provincial d’Em- presaris del Comerç de Lleida (FECOM), que agrupa la major part de comerciants del territori de Lleida, es va manifestar ahir preocupada per la posició de l’Ajuntament de Lleida de facili- tar als organitzadors del Rec Stores una localització fixa per fer un outlet permanent al Mer- cat del Pla. En aquest sentit, des de la ma teixa Fecom es lamenta l’ac- titudmostradaperl’Ajuntament de la capital lleidatana, i consi- deraqueencomptesd’ajudaral sector de la moda i els establi- ments multimarc, ‘’provoquen una major competència forana, amb una activitat que no deixa deserunabocadordeproductes low cost’’. PUBLICITAT Noves tecnologiesal CAPdeFerran REDACCIÓ. LLEIDA ElCAPRamblaFerrandeLleida aposta per la inclusió de les no- vestecnologiesenelcampdela salut. Elcentreportaatermedes del2011diversesaccionsdeco- municació basades en l’apli- cació de lesTIC i l’ús de les xar- xes socials. Ara, el centre ha decidit do- nar un pas més i oferir la possi- bilitat de portar a terme tràmits en línia a través del seu bloc. 9consistoris mésal’estalvi energètic REDACCIÓ. LLEIDA LaDiputaciódeLleidasumamés ajuntaments del Pacte dels Al- caldes a l’estalvi i l’eficiència energètica. S’han afegit 9 ajun- taments més a la seixantena de consistorisquevansol·licitarles subvencionsenla1aconvocatò- riaperelaborarelsPlansd’Acció d’Energia Sostenible (PAES) La corporació assumeix la meitat delcostdel’elaboraciódelplans i els consistoris l’altre 50%. BONDIA DIJOUS, 18 DE JULIOL DEL 2013 05 LLEIDA
 6. 6. 06 MERCATROMÀ DE IESSO BONDIA DIJOUS, 18 DE JULIOL DEL 2013 Guissonatornaaser Iessoaquestdissabte Més d’unavintena d’entitats col·laboren en el Mercat Romà REDACCIÓ. GUISSONA Guissona celebrarà aquest dis- sabte la 17a edició del Mercat Romà de Iesso, carregat d’acti- vitats per a petits i grans que traslladaran els visitants a l’an- tiga Iesso Romana, recreant-se aixídiferentsespaiscomlester- mes, la porta d’accés a la ciutat, elteatre,elfòrum, totsellsamb activitatsquenoensdeixaranin- diferents. L’objectiu del Mercat Romà, any rere any, és que esdevingui símbold’identitatperlagentde Guissona, que tothom surti al carrer, que gaudeixi de la festa. Per això, a l’hora d’organitzar el MercatRomàesbuscaimplicar- hi el major nombre de gent pos- sible amb l’objectiu de fer-lo entretots,preparar-loentretots, gaudir-lo entre tots… Des de l’organitzacióesdemanadefor- maincansableelsuportalesen- titats de la vila, que un any més s’han sumat a la festa de forma massiva, són gairebé 25 les en- titats que hi participen i que fan seu un petit espai del Mercat. Comanovetatl’Associacióde FamíliesdeGuissonadinamitza- ran l’espai de les termes, amb més d’una agradable sorpresa, l’Associació de Dones Nèvia i l’Associació Catalano-Anda- lusa realitzaran tallers per als méspetitsiunaaltranovetatse- rà el campament de legionaris, ubicatal’aparcamentdelPortal de l’Àngel i dinamitzat pels Amics dels Cavalls. Tot un seguit d’activitats complementen el mercat AJUNTAMENT DE GUISSONA PUBLICITAT PROGRAMA D’ACTES DEL MERCATROMÀ DE IESSO DISSABTE, 20 JULIOL 10.00h INICI DEL MERCAT ROMÀ, al nucli històric. 10.00h VISITES GUIADES, TALLERS... a càrrec del Mu- seu Eduard Camps i del Parc Arqueològic. 10.30h ESCOLA DE LEGIO- NARIS. Proves dinamitzades pel Centre Excursionista i la Colla dels Passerells, a la pla- ça Capdevila. 10.30h CAMPAMENT MILI- TAR. L’Associació Amics dels Cavalls mostra el funciona- ment d’un campament, a l’aparcament del Vell Pla. 10.30hTERMESROMANES, a les Fonts del Poble. 10.30h TALLERS ROMANS peralacanalla,alaplaçaSant Felip Neri. 11.00h HIGIENE, COSMÈTI- CA I UNGÜENTS A L’ÈPOCA ROMANA. Xerrada, a les Fonts del Poble. 11.00h Esquetx teatral QUANDO TU GAIUS, EGO GAIA… ONO...,aSantFelip Neri. 11.30hCERCAVILADELDÉU BACUS.Sortidadesdelapla- ça del Bisbe Benlloch. 12.00hPISTAALAROMANA INFANTIL. Pista americana amb proves de destresa i for- ça, al Parc Arqueològic. 12.00hLADANSADELSSA- LIS.AmnelsBastonersdeSe- dó, a la Plaça Major. 12.30h VENDA D’ESCLAUS, a la Plaça Major. 13.00h JOC DE LES TROBA- LLES, a les Fonts del Poble. 13.00hPISTAALAROMANA D’ADULTS. Recorregut de provesdefangiforça,alParc Arqueològic. 13.00hMOSTRADEVESTU- ARI ROMÀ, a la plaça Bisbe Benlloch. 17.00h MERCAT ROMÀ, al nucli històric. 17.00h Visites al MUSEU EDUARD CAMPS I EL PARC ARQUEOLÒGIC. 17.00h ESCOLA DE LEGIO- NARIS, a la Pl. de Capdevila. 17.00h CAMPAMENT MILI- TAR, a l’aparcament del Vell Pla. 17.00hTERMESROMANES, a les Fonts del Poble. 17.00h TALLERS ROMANS per a la canalla, a la plaça de Sant Felip Neri. 17.00h JOC DE LES TROBA- LLES, a les Fonts del Poble. 17.30h TallerL’OLORDERO- MA, a les Fonts del Poble. 18.00h DESFILADA DE LES LEGIONS I ARRIBADA DEL CÈSAR, al Porta sud-oest. 18.30h EXHIBICIÓ TÈCNI- QUES DE LLUITA, a l’aparca- ment Portal. 18.45h ARRIBADA DE LA REINACLEÒPATRA,alcarrer de Fluvià. 19.00h ARRIBADA DEL SE- NAT,alapldelBisbeBenlloch. 19.15hMOSTRAACROBÀTI- CA,alapl.delBisbeBenlloch. 19.30h CONTES, al Racó de la família. 19.45h PARLAMENTS DEL CÈSARILACLEÒPATRA,ala plaça del Bisbe Benlloch. 20.00h Esquetx teatral QUANDO TU GAIUS, EGO GAIA… O NO..., a Sant Felip Neri 20.00h FINAL DE L’ESCOLA DELEGIONARIS,alaplaçade Capdevila. 20:30h ANIMACIÓ MUSI- CAL,alaplaçadelBisbeBen- lloch. 21.30h CLAUSURA DE LA PRESENTEDICIÓDEL MER- CAT ROMÀ DE IESSO, a la plaça Major. 21.45h DANSA EN HONOR AL CÈSAR I CLEÒPATRA, a la plaça Major . 22.30h. CONCENTRACIÓ DELS PARTICIPANTS A LA XIX BAKANAL, al Portal de l’Àngel. 22.30h INICI DE LA NIT RO- MANA, a la plaça delVell Pla. 23.00h CARMINACANERE, a la plaça del Vell Pla.
 7. 7. REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES Aquesta setmana finalitza el Projectepilotdeseguimentica- pacitacióindividualitzadadecui- dadores de persones en situ- ació de dependència en zones rurals. L’ha posat en marxa el Con- sell Comarcal de les Garrigues conjuntament amb el Departa- mentdeBenestarSocialiFamí- liailaCreuRoja,idesdemitjans dejunysen’hanbeneficiat10fa- mílies de la comarca. El projecte ofereix un servei de formació, suport pràctic i se- guimentaldomicilidelesperso- nescuidadoresnoprofessionals que viuen en zones rurals i que, pertant,tenendificultatsperac- cedir a formacions en grup a prop del seu lloc de residència. Un grup de joves músics fent classe a les colònies de Bellver L’EscolaFolkaplegamés de120jovesintèrprets L’acordió és l’instrument amb més representants FERRAN GARCIA (ACN). BELLVER Les12scolòniesdel’EscolaFolk del Pirineu han reunit més de 120 joves intèrprets de Catalu- nya i del Principat d’Andorra. El director de l’Escola Folk i de les colònies,IsidrePelàez,haexpli- cat que “en les colònies partici- pennoisinoiesquetoquinqual- sevol instrument i que provin- guindequalsevolaprenentatge musical, jazz, clàssic, folk”. Pe- làez ha indicat que un dels prin- cipals objectius de les colònies és que els joves puguin tocar amb una orquestra nombrosa. Les colònies se celebren en dos torns i l’instrument amb més participació ha estat l’acordió amb 53 alumnes. Elsalumnesqueparticipende les colònies de l’Escola Folk, a mésdepracticarambelseuins- trument, preparen un suite de concert i ball que interpretaran com a cloenda de la Trobada d’Acordionistes del Pirineu que se celebra a Arsèguel. LesGarriguesforma cuidadorsadomicili Ofereix formació als queviuen en zones rurals LaplujafatallarlaC-13a Rialpperdespreniments Les esllavissadesvan inutilitzar 2 hores la carretera ACN. RIALP La intensa pluja d’ahir dimecres alatardavaprovocatesllavissa- des a la carretera C-13 al terme municipal de Rialp (Pallars So- birà), que van obligat a tallar la via,segonsvainformarelServei català deTrànsit. Es tracta de despreniments de pedres que ocupaven tota la calçadaiquevancomportarque durant més de dues hores -des delvoltantdedosquartsdecinc de la tarda a tres quarts de set-, laC-13estrobñestalladadelqui- lòmetre 136 al 139, entre les lo- calitats de Rialp i Llavorsí. Fins al lloc s’hivan desplaçar fins a tres dotacions dels Bom- bers de la Generalitat, efectius dels Mossos d’Esquadra i ma- quinària pesant, que van treba- llarperretirarelmaterialdesprès a la via. Descomptesperanaralcinemaalssocisd’Agrat Els Cinemes Majèstic de Tàrrega oferiran un descompte del 25% en el preu de les entrades als 800 socis de l’Associació Agrat. Les entrades els costaran 5,70 euros. ProjectedemilloradelpontdelSegreaAitona LaDiputaciódeLleidaassumiràlaredacciódelprojectedemi- llora de l’actual pont sobre el riu Segre a Aitona, reconstruït els anys 40 i que només permet el pas d’un vehicle. AGRAT FIRMA FOTO 1/4demilió apolítiques socials,a Almacelles El 16% del pressupost REDACCIÓ. ALMACELLES L’Ajuntament d’Almacelles ha decidit continuar apostant per incrementar i potenciar totes aquelles polítiques socials. En aquest sentit, cal esmentar la subvenció que ja s’aplica en el rebutsobrelarecollidad’escom- braries per a totes aquelles per- sonesdemésde65anysiaque- llesquetenenunnivellderenda inferior a 2,5 vegades el Salari MínimInterprofessional.Aques- ta mesura ha beneficiat 266 fa- mílies. D’altra banda, altres aportacions per a polítiques so- cialshanestat151.000eurosper al funcionament de l’actual Re- sidència Municipal d’Avis, 73.000 euros per a la Llar d’In- fants, aportacions als plans d’ocupacióidecol·laboracióso- cialsquehacomportatdonarfei- nademaneratemporala10atu- rats de la població amb un cost fins a la data de 15.000 euros. Enresum,jasón252.000euros, que equivaldrien al 16% del pressupost disponible. FERRAN GARCIA (ACN) REDACCIÓ. CASTELLDANS ElpresumptepederastadeCas- telldansnotéadvocatqueelde- fensidesd’ahir.Talcomvaavan- çar Catalunya Informació, la lle- trada de l’acusat hauria renunciat a la seva defensa. Se- gonsvaexplicarl’emissora,hau- ria argumentat qüestions pro- fessionalsvinculadesaaltresca- sos que duu la lletrada per renunciar a defensar David Do- net,acusatdepossessiódepor- nografia infantil. La gravetat del cas i l’interès que ha despertat farien que la setmana que ve mateix se li de- signésunnouadvocatal’acusat, que des de l’any1997acollia in- fants a casa seva. La decisió de la lletrada del presumpte pedòfil de Castell- dansarribal’endemàqueundels menors que va ser acollit per Designació d’un nou lletrat per a l’acusat Fins la setmana que ve no es nomenaria un nou advocat per dur el cas Investiguen si també va abusar dels nens De moment, està acusat d’un delicte de tinença de pornografia infantil Segueix la recerca del segon imputat Es tractaria d’un jove que l’hauria ajudat a la captació de menors Elpresumptepedòfil deCastelldanses quedasensedefensa L’advocada hauria renunciat per qüestions professionals l’acusathauriareconegutdavant els investigadors que el sos- pitós el va gravar i fotografiar durant els 7 anys que va viure amb ell. El noi s’hauria recone- gut en algunes de les imatges que els Mossos d’Esquadra van trobar a casa de l’acusat. De moment, Donet, que és a lainfermeriadelCentrePeniten- ciaridePonentpermotiusdese- guretat-jaquehaviarebutame- nacesd’altresinterns-,estàacu- satdepossessiódepornografia infantil, però els investigadors mirend’esclarirsitambévaabu- sar dels menors acollits. L’altreimputatenelcas,unjo- vequeavuiésmajord’edatique hauria col·laborat amb el pre- sumpte pederasta en la cap- taciódemenors,continuadesa- paregut,segonsvainformarCa- talunya Informació. BONDIA DIJOUS, 18 DE JULIOL DEL 2013 07 COMARQUES
 8. 8. 08 PUBLICITAT BONDIA DIJOUS, 18 DE JULIOL DEL 2013
 9. 9. 09 PUBLICITATBONDIA DIJOUS, 18 DE JULIOL DEL 2013
 10. 10. 10 GASTRONOMIA BONDIA DIJOUS, 18 DE JULIOL DEL 2013
 11. 11. Rajoycompareixeria per‘salvar’Espanya L’objectiu seria evitar el deterioramentde la marca del país AGÈNCIES. MADRID El portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Alfonso Alonso, ha obert la porta per primera vegadaaunacompareixençade Mariano Rajoy per donar expli- cacions sobre el cas Bárcenas. Alonso, que va defensar que el president espanyol ja “ha donat explicacions i en seguirà do- nant”,vaafegirquetambéhofa- rà en seu parlamentària, però que “les Corts no es convoquen desdeSotodelReal”,enunacla- rareferènciaalasituaciódel’ex- tresorer del partit, Luis Bárce- nas, que és en aquesta presó madrilenya. EnunaentrevistaaOndaCe- ro,AlonsovaafegirqueRajoyno esposarà“alserveidel’estratè- gia que marqui ningú per inten- tar alleujar la seva situació pro- cessal”. Ja des dels passadissos del Senat, Alonso va reiterar que si cal introduir la compareixença del president Rajoy en el plena- ri del dia 24 ho decidiran el ma- teix dia i serà per evitar malme- tre encara més la marca Espa- nya. El PP obre la porta a aquesta possibilitat Sosté que l’agenda del partit no es marca des de Soto del Real Si ha de comparèixer, el mateix dia El portaveu del PP al Congrés afirma que s’anunciaria el dia 24 ACN. BARCELONA El president de la Generalitat, Artur Mas, va garantir ahir al Parlamentqueellserà“elprimer enactuar”sielsindicisdefinan- çament irregular de CDC que el jutgedelcasPalauhaplasmatal finaldelainstruccióacabencon- vertint-se“enproves”.Mas,que es va enfrontar a una sessió de controlalpleontotal’oposicióli va retreure la presumpta vincu- laciódelseupartitambelcasPa- lau, va ser contundent en asse- gurar que es creu els responsa- bles de finances de CDC i que, pertant,negalesconclusionsdel jutge. “Me’lsvull creure, perquè sé que diuen la veritat”, va sen- tenciar,totafirmantqueestàse- gur que “les proves que queda- ran seran les de la defensa”. Mas:“Seréelprimeren actuarsiésnecessari” Enelcasdelpresumptefinançamentil·legaldeCDC ICVprotesta perunveta laSindicatura AGÈNCIES. BARCELONA Elsdiputatsdelgrupd’ICV-EUiA vaabandonarahirl’hemicicledel Parlament de Catalunya, quan vaserrebutjadalasevapropos- taperquèAgustíColomtornésa ocuparunllocalaSindicaturade ComptesdeCatalunya.Elseco- socialistesesvanqueixarpelve- to de CiU, ERC i PSC al síndic que, entre moltes més coses,va elaborarl’informequevadesta- par el cas Crespo. PUBLICITAT EsterQuintanareceladel’actuaciód’Interior L’advocada d’Ester Quintana, Laia Serra, creu que la Conse- lleria d’Interior està perdent credibilitat en el cas de la dona queva perdre un ull en lavaga del 14 de novembre. De fet, la víctima desconfia de la investigació del Departament. POL SOLÀ (ACN) LaLleiWertseràhistòria sielPPnogoverna AGÈNCIES. MADRID Els portaveus del PSOE, l’Es- querraPlural(IU,ICViCha),CiU, PNB, ERC, i 5 partits del Grup Mixt van signar ahir un docu- ment comprometent-se a dero- gar la Llei Wert si el PP no cau. Creixun340%laxifrade pacientsambautisme ACN. BARCELONA Elnombredepacientsd’autisme augmenta un 340% en 6 anys. Per això, la Generalitat impulsa un Pla d’atenció integral a les persones amb aquest trastorn i a les seves famílies. BONDIA DIJOUS, 18 DE JULIOL DEL 2013 11 ACTUALITAT
 12. 12. PUBLICITAT AGÈNCIES. BARCELONA L’argentí Leo Messi, encarregat d’atendre ahir els mitjans, va comparèixertranquiliambmol- tesganesd’encetarlanovatem- porada. Elcracblaugrana,quecomva dir Tito Vilanova ha tornat en mésbonestatdeformaquemai, va assegurar que la incorpo- raciódeNeymaral’equipnomés potserunabonanotícia.“Nosé d’on surt que Neymar i jo no ens entenem”, es va preguntar l’argentí, que va explicar que “Neymarésmoltdesequilibrant en l’un contra un” i que “en això marcarà la diferència”. Pel que fa als rivals de cara a la nova temporada, creu que “el Bayern és un equipàs, i amb Guardiolaencaraseràmésfort”, i que “el Madrid sempre és molt bo pels jugadors que té i pel que significa”. El davanter del Barça no ha volgut entrar en la polèmica entre el tècnic actual i l’exentrenadordelBarça.“Titoi Guardiola ja han dit el que havi- en de dir. Només ells saben què va passar. No ens hi hem de po- sar.” Una manera intel·ligent de tancar el tema en la roda de premsa. UNA NOVA JORNADA D’ENTRENAMENTS ElBarçaesvatornaraentre- narahiralaCiutatEsportivaJo- anGamperambelsjugadorsdis- poniblesdelprimerequip;ento- tal, 12, perquè Afellay, Puyol i Cuencas’estanrecuperantdeles seves lesions. Laprimerasessiódelajorna- da, que va començar a les 9 del matí, va tenir l’absència d’Isaac Cuenca, que segueix el seu pro- césderecuperaciódelasevale- sió al genoll dret, a més de pas- sar la nit en observació després de patir ahir una contusió cervi- cal. Carles Puyol i Ibrahim Afe- llay, per la seva banda, van se- guir fent treball de recuperació al marge del grup. Messi,confiatperjugar ambNeymaritranquil pelproblemad’Hisenda L’astre argentí fa un repàs de l’actualitat blaugrana AGÈNCIES. BARCELONA El FC Barcelona ha incorporat el pivot nord-americà Joey Dor- sey(2,03 metres i 29 anys), que arriba provinent del Royal Hali Gaziantepturc.Estractad’unju- gadormoltpoderósdinslazona, amb gran envergadura, i amb passat a la Lliga Espanyola -va militar en el Baskonia vitorià- i també a l’Olympiacos grec. L’acord,segonsvaanunciarel clubcatalà,ésperunatempora- da amb opció a una altra més. NascutaBaltimore,esvaformar alaUniversitatdeMemphisiva ser draftejat l’any 2008 amb el número 33 per Portland Trail Blazers. Elsseusdretsvansertraspas- sats a Houston Rockets, on va jugar entre el 2008 i el 2010. Aquell últim any va ser posteri- orment traspassat a Sacramen- to Kings. El seu últim equip a l’NBA va serToronto Raptors. JoeyDorsey,el1rreforç delBarçadebàsquet És un pivot poderós, ex del Bascònia i Olympiacos Dorsey lluitant amb Erazem Lorbek Messi, durant la roda de premsa Lesoficinesdel ForçaLleida, alBarrisNord REDACCIÓ. LLEIDA Les oficines del Força Lleida es traslladaran a la primera planta del pavelló Barris Nord durant elspropersdies,gràciesalaces- sió realitzada per l’Ajuntament de Lleida. Aquest trasllat, molt deman- dat per aficionats i famílies dels equips de base del club, perme- trà optimitzar el funcionament diaridel’entitatgràciesalaunió enelmateixespaifísicdelesàre- es administrativa i esportiva. LorenzoiPedrosa correranalsEstatsUnits AGÈNCIES. LAGUNA SECA (EUA) Marc Márquez no estarà sol aquest cap de setmana al cir- cuit de Laguna Seca, ja que Lo- renzo i Pedrosa també correran tot i els seus problemes físics. Purito,apuntdevèncera lacronoindividualalTour AGÈNCIES. CHORGES (FRANÇA) ElcatalàPuritoRodríguezvafre- ga la glòria en una nova exhibi- ció de Chris Froome a la crono de la 17a etapa delTour. Conta- dor va ser 2n i el Purito, 3r. 12 ESPORTS BONDIA DIJOUS, 18 DE JULIOL DEL 2013
 13. 13. Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Objetivo: la Casa Blanca (+16). 16.20, 18.25 Tipos legales (+16). 20.35, 22.20 Mi gran aventura sexual (+12). 16.15, 18.05 Un dios prohibido (+12). 20.00, 22.20 Un invierno en la playa (+12) (HD). 16.25, 18.20, 20.15 El mensajero (+16) (HD). 22.10 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 El hombre de acero (+12). 16.20, 19.05, 21.45 Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es La mejor oferta (+7). 16.20, 19.00, 22.10,•00.20 Los becarios (+12). 16.30, 19.10, 21.15,•00.20 Niños grandes 2 (+16). 16.15, 18.15, 20.30, 22.30,•00.30 Gru 2 el meu dolent preferit (apta). 16.10, 20.10 Gru 2 mi villano favorito (apta). 18.10, 22.10, •00.15 The Purge: la noche de las bestias (+16). 16.20, 18.15, 20.15, 22.30, •00.20 Monstruos University (apta). 16.00, 18.05, 20.15 Trance (+16). 22.25, •00.30 Star Trek en la oscuridad (+12). 16.25, 19.00, 22.00, •00.30 After Earth (+12). 16.15, 18.15, 20.30, 22.30, •00.30 Antes del anochecer (+7). 16.00, 18.10, 20.20, 22.30, •00.35 El hombre de acero (+12). 16.15, 19.00, 22.00, •00.35 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es Antes del anochecer (+7) (VOS). 15.30 Antes del anochecer (+7). 19.00, 22.30 La bicicleta verde (apta). 17.20, 20.50 El vendedor (+16) (VOS). 15.30 Insch’Allah (+12). 17.20 Hannah Arendt (+7). 19.00, 22.30 Poligamy (+7). 20.50 Perdidos en la nieve (+7). 15.30, 17.20, 19.00, 20.50, 22.30 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Niños grandes 2 (+16). °11.45,°13.45, 15.45, 17.45, 19.45, 21.45, •23.45 Niños grandes 2 (+16). °12.45, °14.45,16.45, 18.45, 20.45, 22.45, •00.45 Monstruos University (apta). °11.50, °14.00, 16.20, 18.20, 20.20, 22.20, •00.20 After Earth (+12). °12.30, °14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30, •00.30 After Earth (+12). °13.10, 15.10,17.10, 19.10, 21.10, •23.10 After Earth (+12) (HD). 22.10, •00.10 El hombre de acero (+12). °11.20, °14.00,16.40, 19.20, 22.00, •00.40 El gran Gatsby (+12). °11.35 Los becarios (+12). 16.25, 18.50, 21.05,•23.20 Fills de la mitjanit (+12). 16.25, 19.00 Resacón 3 (+16). °11.40, °13.40, 21.30,•23.30 Los Croods (apta). °11.35, °13.30, 16.20, 18.10 Fast & Furious 6 (+16). 20.00,22.20, •00.40 Gru, mi villano favorito 2 (apta). °11.50, 16.00, 19.40, •23.20 Gru, el meu dolent preferit 2 (apta). °14.00, 17.50, 21.30 Gru, mi villano favorito 2 (apta) (HD). °12.45, 16.30, 18.25 Gru, mi villano favorito 2 (apta) (3D). °14.35, 20.15 The Purge, la noche de las bestias (+16). °12.00,°14.10, 15.50, 17.30, 19.15, 20.50, 22.30, •00.15 Star Trek, en la oscuridad (+12). °11.50,°14.20, 16.45, 19.10, 21.35, •00.00 Star Trek, en la oscuridad (+12) (3D.) 15.40, 18.05 El hipnotista (+16) (HD). °11.50, 20.30,22.40, •00.50 La mejor oferta (+7). °11.50, 15.40, 17.50, 20.05, 22.20, •00.35 The East (+12). °11.30, °13.40,15.50, 18.00, 20.10,22.15, •00.20 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com Mi encuentro con Marilou (+12). Dv. 22.30; Ds. 18.20, 20.20, 22.30; Dg. 18.20, 20.20; Dl. 19.15, 22.15 El hipnotista (+16) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 20,00, 22.30; Dg. 20.00; Dl. 22.15 Star Trek: en la oscuridad (+12) (Digital HD). Ds. 17.30; Dg. 17.30; Dl. 19.15 Niños grandes 2 (+16). Dv. 22.30; Ds. 18.20, 20.20, 22.30; Dg. 18.20, 20.20; Dl. 19.15, 22.15 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Niños grandes 2 (+16). Dv. 22.30; Ds. 19.15, 22.30; Dg. 17.30, 20.00, 22.15; Dl. 19.15, 22.15 Star Trek: en la oscuridad (+12). Dv. 22.30; Ds. 19.15; Dg. 20.00; Dl. 19.15 Un dios prohibido (+12). Ds. 22.30; Dg. 17.30, 22.30; Dl. 22.15 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.com El gran Gatsby (+12). Dv. 22.15; Ds. 22.15; Dg. 19.30 Los Croods (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com El gran Gatsby (+12). Ds. 19.15; Dg. 20.00; Dl. 22.15 Somos gente honrada (+12). Ds. 22.30; Dg. 17.00 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 65 24 99. www.circusa.com El hombre de acero (+12) (Digital HD). Ds. 22.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15 Monstruos University (apta) (Digital HD). Dl. 19.00 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com Scary Movie 5 (+16). Ds. 19.15; Dg. 17.00; Dl. 22.15 Un dios prohibido (+12). Ds. 22.30; Dg. 20.00 Planell C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88. www.circusa.com R3Sacón (+12). Dj. 22.00; Dg. 19.10 La cocinera del presidente (apta). Dv. 22.00; Dg. 17.30 Cinemes Exposicions El Pallars il·lumina Catalunya Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà. Joaquim Sostres, s/n. Sort. A les 19.30 h. Inauguració avui de l’exposició, pel se- nyor Ivan Tibau, secretari general de l’Esport. L’exposició s’emmarca en la 50aediciódelRal·liInternacionaldela Noguera Pallaresa, la festa del riu. Guitarres del mestre Pujol Museu Comarcal de Cervera. Inauguració avui, a les 20.00 hores. El Museu de Cervera participa, amb aquesta exposició, al XXIII Curs Inter- nacional de Música de Cervera i ho fa amb una mostra de les guitarres del mestre Emili Pujol, a més de material personal i professional del músic. L’ex- posició romandrà oberta fins el 28 de juliol. Humor gràfic caragoler Sala Manolo Calpe de la Fecoll. Exposició delescinquantamillorsobres ques’hanpresentatalVIConcursd’Hu- morGràficCaragoler,incloentlavinye- taguanyadoradelsbascosAsieriJavi- er. Es potveure fins el 31 de juliol. Fotografies i dibuixos Centre de Recursos Juvenils. C/ La Palma, núm. 6-10. Lleida. Durantelsmesosdejulioliagostespot visitarl’exposiciódefotografiesidibui- xosdeljoveartistaSergiDolcetEscrig, realitzades durant la seva trajectòria com a estudiant de batxillerat artístic. Enamora’t a la Biblioteca Claustre de l’Àrea Infantil i Juvenil de la Biblioteca Pública de Lleida. Exposició de les músiques, pel·lícules i lecturesd’amorquehanfethistòriaper endur-teenpréstec.Durantjulioliagost. Tempsdecanvis Museu d’Art Jaume Morera.Av. Blondel 40, baixos. Lleida. A les 20.00 hores. Inauguracióavuidel’exposicióquemos- tra la col·lecció que l’any 2012, la Fun- dacióPrivadaAAVC(Assocaciód’Artis- tes visuals de Catalunya), va dipositar almuseuJaumeMorera,untotalde20 peces d’alguns dels grans noms de la plàsticanacionaliinternacional.Espot veure fins al 29 de setembre. Tercera Dècada Fundació Vallpalou. Roger de Llúria, 2 baixos , Lleida. Inauguració a les 20.00 hores. Selecciódepinturesdemitjàigranfor- mat de les sèries que l’artista de Cada- quès,GustauCarbó Bertholdhatreba- llat durant aquesta última dècada. Es potveure fins el 26 d’octubre. Visites guiades L’evolució de l’agricultura Bar Cal Rei. Butsènit. A les 19.15 hores. Visitaalmuseudelamaquinàriaagríco- ladeButsènit.AcàrrecdeJaumeEste- ve. Visita nocturna a Cal Trepat Museu de la Mecanització Agrària J. Trepat.Tàrrega. A les 21.30 hores. Recorregutnocturnperlesnausdelmu- seuper veuredesd’unanovaperspec- tiva l’antiga factoria i conèixer el pas- sat industrial de la ciutat, contemplant màquines,einesimotllos,amésd’audio- visualsqueajudenainterpretarelcon- junt. El preu és de 5€ i la visita inclou un tast de cervesa artesana. Tallers i cursos Tallerd’estiupelsinfants Del 25 de juny al 10 de setembre. Inscripcions: Cercle de Belles Arts de Lleida. C/ Major, 24.Te. 973 243725 - 699 633 364 Tallerperanensde5a12anys,ambuna durada de 3 hores al matí, en el qual es volfomentareltreballilacol·laboració en equip experimentant amb diferents materials com la plastilina o la pintura acríl·lica. FemGrannySquare,Packaginso Amigurumi Informació i reserves: Tel. 660 854 459 (Laia) craftandartists@gmail.com www.craftandartists.cat Composicionsenganxet(GrannySqua- re), treballs amb materials innovadors emprats en papereria, aplicacions del celo decoratiu japonès (Washi Tape), polseresperal’estiuocreaciód’Amigu- rumis(ninotetsocactus)...totaixòimés espotaprendreenaqueststallers,amb diferentsnivellsdedificultat.També es fan classes personalitzades i fins i tot s’hamuntatunapetitabotigacreativa. Les places són limitades. Activitatsjuvenilsperal’estiu Centre de Recursos Juvenils. C/ La Palma, 6-10. Lleida.Tel. 973700 66. t@paeria.cat Facebook: joventutlleida Twitter: @joventutlleida Al maig es va obrir el termini per a les inscripcionsquelaRegidoriadeJoven- tut promou per a l’estiu, des de camps detreballurbans,esports,setmaneste- màtiques,sortidesoactivitatsalsBuscs d’Assaig El Mercat. Música Smokin Blues Jardins del Segrià. A partir de les 21.00 hores. Nit de blues a càrrec d’Smokin Blues, a la terrassa d’estiu dels Jardins del Se- grià.DespréshihauràunaJammSessi- on. Música Antiga dels Pirineus Església parroquial de Sant Pere. Pujalt (Sort). A les 22.00 hores. Retratsonordelasocietatcatalanadel segle XVII, amb músiques cantades en llatí i també música popular escrita en català, totes elles recuperades dels ar- xiusiinterpretadespelduoCumCanti- co. Naraina al Sardines & Marinada El Gat del Rosal. A partir de les 20.00 h. Preu: 9€ L’Associació Alba organitza per tercer any consecutiu aquest festival a l’aire lliure abasederumba,sardinesalabra- sa o llonganissa en ambient familiar i integrador.Aquestdijous,ambl’actua- ció del grup tarjarí Naraina, provinents de la rumba catalana i el rock psicodè- lic.Elsbeneficisobtingutsserveixenper tirarendavantnousprojectesdel’asso- ciació. El Gat del Rosal, participa acti- vament en l’organització del festival. Perifèrics Bar Novum (plaça Sant Antoni).Tàrrega. A les 22.30 hores. Concert del grup targarí que oferiran versions de clàssics del pop i el rock. Gratuït. Espectacles Animació a les places Plaça de les Magnòlies (Balàfia). 19.00 h; Parc de les Vies, 19.00 h; Ricard Viñes, 19.00 h. Espectacle de màgia a càrrec de Mags Lleida,animacióinfantilambl’especta- cle Rum-Rum,Trasto Karts a càrrec del grupXipXapiactuaciómusicalambIler- band. Teatre Llegenda dels Fanalets de Sant Jaume Capella del Peu del Romeu. 19.00 hores. Narració de la llegenda, escenificada per l’actor JordiVivas. Projeccions Cinema a la fresca Pati de la Universitat de Cervera. A les 22.00 hores. ActivitatorganitzadapelCentreMuni- cipaldeCulturadeCervera,amblapro- jecciódelapel·lículaARomaambamor, del directorWoodyAllen. Gastronomia Jornades gastronòmiques Centre San Miguel. Lleida. A les 11.00 hores. Tots els dijous de juliol, la firma cerve- sera organitza una visita guiada a les instal·lacions, de caràcter gratuït. Pla- ceslimitades,areservartrucantaltelè- fon 97370 54 00 (demanant per Mar- garida Guamis) o a l’e-mail mgua- misr@mahou-sanmiguel.com. Sopar romà Plaça Major. Guissona. a les 21.30 h. Reconstrucciód’unsoparromàseguint l’eix conductor de laTeogonia, l’origen dels déus. Les entrades són limitades i elstiquetsesvenenal’Ajuntament.Les inscripcionshandefer-seengrupsoco- llesiésindispensableanarvestitdero- mà. Esports Excursió a peu per la Vall d’Àssua Plaça de Caregue. A les 11.00 hores. Excursió seguint els escenaris de Les veusdelPamanoiGranNord.Ladificul- tat és fàcil i el recorregut s’inicia a Ca- regue fins a la Mare de Déu de la Mun- tanya. Open Internacional de ràfting nocturn Camp de Regates de l’Aigüerola. A partir de les 19.00 hores. Les activitats comptaran també amb una arrossada popular i un Eslàlom de Veterans de la Noguera Pallaressa. Caminada a la llum de la lluna Plaça Bisbe Coll. Ivars d’Urgell. A les 22.00 hores. Caminada a l’estany a la llum de la llu- na. Bàsquet per a joves Pista esportiva del Parc de Santa Cecília. Lleida. A partir de les 19.00 hores. Entrenamentsipartitsdebàsquetpera joves de 15 a 25 anys, del 13 de juny al 8d’agost,organitzatperlaregidoriade Joventut i Salut Pública. Informació: htt://joventut.paeria.es. Gratuït. Concursos 3a beca de recerca del Pallars Jussà, Mn. Jesús Castells Arxiu Comarcal del Pallars Jussà. acpallarsjussa.cultura@gencat.cat http://cultura.gencat.cat/arxius/acpj Amb l’objectiu de promoure el desen- volupament, divulgació i foment de la cultura a la comarca del Pallars Jussà, l’Ajuntament de Tremp, el Consell Co- marcalil’ArxiuComarcaldelPallarsJus- sà,publiquenlaconvocatòriadelesba- sesperalaconcessiód’aquesta3abe- caderecerca.Elterminidepresentació acabael31dejuliolilabecaestàdota- da amb un import de 3.000 €. ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALS PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL12 AL18 DE JULIOL. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius. BONDIA DIJOUS, 18 DE JULIOL DEL 2013 13 PROPOSTES
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIJOUS, 18 DE JULIOL DEL 2013 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. 3 Sudoku Etsdelsqueprefereixexperimentarles coses en les seves pròpies carns, en comptes de que te les expliquin altres. Et mostraràs agosarat. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Donar-limilvoltesalmateixt’impedirà avançar cap endavant. Si alguna cosa no ha sortit com esperaves, passa pà- gina i fixa’t noves metes. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Podriaenvair-telanostàlgiaidonar-te la sensació que no pertanys a cap lloc. Etcostaràrelacionar-teambelsaltresi et mostraràs especialment sensible. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Jornadapropíciaperorganitzarunsopar a casa. Seràs un gran amfitrió i et gua- nyaràs a tots amb la teva coneguda fi- na ironia. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Correntoptimista,quefaràquemostris unsobtatinterèspertotallòquepotin- crementar la teva qualitat de vida. Do- naràs importància a petits detalls. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Elsafectesilatevasalutemocionalco- braran un major protagonisme. Aprèn arelaxar-te,anopreocupar-tetantpels aspectes materials. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Si vols alguna cosa de veritat, has de lluitarperaixò.Tenirclarelsteusobjec- tiuséselprimerpasperaconseguir-los. Fas bé en preocupar-te pels altres. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Has de baixar el ritme. Estàs tan preo- cupatpelteufuturquenogaudeixesel present.Intentaposarméspassióales coses que fas diàriament. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Si portes massa coses entre mans, es- tableix una escala de prioritats. Resol primerelsassumptesmésimportantsi deixa pel final els secundaris. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Unacosaésqueajudiselsaltresiunaal- trabendiferentquesolucionsseuspro- blemes.Voldràs envoltar-te de les per- sones que te transmetin assossec. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Notensmotiusperdesconfiardelate- vaparella,peròmoltesvegadesqüesti- onestotelqueetdiu.Hasderelaxar-te i obrir-te més a la gent que t’importa. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Etmostraràsdubitatiuielteuestataní- micseràcanviant.Nitumateixsabràsel quevolsfer.Tanaviattindràsclarauna cosa com defensaràs la contrària. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.772 Solucions n. 1.771 9 5 4 1 3 5 3 6 2 5 1 3 7 7 5 6 8 7 3 8 6 7 9 1 9 8 3 2 1 8 9 2 1 6 8 3 4 5 7 4 8 5 1 7 2 3 9 6 7 6 3 5 4 9 8 1 2 7 3 9 5 1 8 2 4 6 6 2 1 9 4 7 5 3 8 4 5 8 3 2 6 9 7 1 1 6 4 8 7 5 3 9 2 8 5 9 2 6 3 7 1 4 2 3 7 1 9 4 6 8 5 1. OFERTAS NOIDE25anysambformacióengeron- tologias’ofereixpertenircuradeperso- nesgransoperajudarenqualsevoltas- caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell. Telf:625746395 6. COMPRAS COMPROORO,plata.Máximatasación.C/ PiiMargall,2(frenteauditorio).Lleida.Tel. 675883815. 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 14. CONTACTOS TARREGA PISO, espectacular travesti- chicas. Salidas 24 horas.Tel. 693 982 754-693982760. 16. VARIOS T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! NECESITASTRABAJARyganardinero?.Tel. 622152293. 19. ALQUILERES HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·les per fer-hi hort a les Borges Blanques, parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in- clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei- nes.Informacióiconsultes(finquescor) Tel.636189656. TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i en parlem. ES LLOGA bar a la portella, prop de lleida, totalment muntat i en funcionament fins aquest mes de juny, es lloga per no poder atendre,noesdemanatraspas.Informació iconsultes636189656(FinquesCor) LLOGOPARKINGC.Picad’Estats.Telf.973 267858. LLOGO APARTAMENT Salou. Segona quinzenaJuliol.Tel.619357279. 20. TRASPASOS EMPRENEDORS. ES traspassa cafeteria restaurantalesBorges,moltcèntrica,ato- cadelterralimoltproperal’institut.Infor- macióiconsultes(FinquesCor)tel636189 656. ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto- reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enple rendiment,localde120m2.Rendimentde- mostrable.Informacióivisites636189656 (Finquescor) 22. VENTAS MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha- bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació. 185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel. 629770876. INVERSORS,CASAen venda al centre de lesBorgesBlanques,areformar,alcostat delterral,puntmoltcèntric,solarde113m2 imésde300m2construïts,baixos,entre- sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatde finançamentperpartdelapropietat,pos- sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000 e.(finquesCor)636189656 ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc- PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€. Tel.620269948. OPORTUNITATDE NEGOCI, esven bar restaurant (semi nou) en funcionament alesgarrigues,mésvivenda(casadepe- draseminova)aldamuntmateixdelres- taurant, en total més de 600 m2 cons- truïts. Capacitat 80 començals (FinquesCor)636189656 FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba- nadepedraenperfecteestat,lloctranquil perpoderdescansaridisfrutardelanatu- ra. Preu: 24000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. TORRE AMB petit magatzem, en terreny deregadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel. 636189656. ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor- ges, totalment plana, actualment utilit- zada per sembrar. 15.500m2 aprox. Preu: 36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven- da. Arbeca a peu de carretera 8000m2. Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es- quetllar ametlles). Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues), unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca- banadepedraenbonestatiunes1000oli- veres.14hectareesaproximadament.Preu: 60.000€.Informacióiconsultes(finques- Cor)Tel.636189656. VENDA NAU industrial de 350 m2 a les Borges Blanques, en una parcel.la can- tonera de 650 m2. Informació i visites sensecompromís.636189656Finques- Cor. 25. VENTAS MERCEDES CLS 500. Full equip. 80.000Km. Gris plata. Perfecte estat. Tel.666248890. VENDO MOTO YZF-R 125cc, más motor seminuevoadicional.Tel.663998696
 15. 15. 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els matins. 14.00 Telenotícies comarques. 14.17 El medi ambient. 14.21 Un dia perfecte. 14.30 Telenotícies migdia. 15.40 Cuines. 15.50 Divendres. 18.40 Joséphine. Guapa a qualsevol preu. 20.20 El Gran Dictat. 21.00 Telenotícies vespre. 21.50 Veterinaris. 22.55 XIII. Costa Verde. 23.48 Lost Girl. 00.40 TR3S C. 00.43 Being Human. Ciutat fantasma. 01.40 Doctor Who. Silenci a la biblioteca. 02.23 Els informàtics. La Jen i en Fredo. 02.46 Fusió i swing a l’estudi. Casares New Orleans Quartet. 03.31 Blues a l’estudi. 04.31 Ritmes a l’estudi. Big Dani Perez. 05.31 Jazz a l’estudi. 08.00 El xai Shaun. 08.28 MIC. 08.53 La Supermots. 09.35 Doraemon. 10.45 Rekkit, el conill màgic. 11.25 Espies de veritat. 12.10 Els germans Kratt. 13.10 Scooby-Doo, on ets? 13.25 Els nous misteris de l’Scooby-Doo. 13.50 Shin Chan. 14.39 Els pingüins de Madagascar. 15.28 Bola de drac. 16.20 Marsupilami. 16.50 MIC. 17.27 Supermots. 18.10 Rekkit, el conill màgic. 18.50 El llibre de la selva. 19.25 Doraemon. 20.18 Tom i Jerry. 20.57 Bola de drac Z. 21.45 La Sonora. 22.05 Cinema 33 Estiu. Un home seriós. 23.50 El documental. 00.50 Extres. 00.58 Explorar. 01.50 TR3S C. 07.20 8 de 8. 07.50 Catalunya blues. 08.20 La doctora Quinn. 09.05 Televenda. 10.50 Vaughan en vivo. 11.15 La doctora Quinn. 12.00 Migdia. 14.00 Estació d’enllaç. Sèrie. 15.00 Cine d’estiu. 11-S: tiempo de crisis. 17.20 Pel·lícula. Su majestad Mrs. Brown. 1997. RU. Dir: John Madden. El príncep Albert ha mort i la reina Victòria d’Anglaterra està trista i deprimida, anant- se a una casa de descans. 19.00 8 al dia. 22.25 Gran Cinema. El secreto del sótano. 2004. Canadà. Dir: Graema Clifford. Int: Kirstie Alley, Deanna Milligan. Els Geck són una família admirada en tot el veïnat. Tot canvia quan una de les seves filles d’acollida els denuncia. 00.15 Misteris... amb Sebastià d’Arbó. 01.15 Jericho. Sèrie. 07.00 Notícies en xarxa. 09.00 La tertúlia. 10.00 Bonus music. 12.00 Bat de sol (red). 13.00 Va de castells (red). 13.30 De Tee a Green (red). 14.00 Agrònoms. 14.30 La conquesta de l’aigua. 14.45 Aran TV. 15.00 Bat de sol. 16.00 Mar de fons. 16.30 Bonus music. Videoclips. 17.00 Orquestra’t. Cap. 1. 18.00 Gaudeix la festa. 18.30 Agrònoms (red). 19.00 La Ràpita. 19.15 Aran TV (red). 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Pica Lletres. 20.30 Notícies vespre. Edita Ares Escribà. 21.10 El temps. Informació meteorològica. 21.14 Anem a dormir. Infantil. 21.15 Masters UdL. 21.30 Al dia. 22.00 Bat de sol. 23.00 Notícies vespre (red). 23.45 Televenda. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 10.00 La mañana de La 1. Con Mariló Montero. 14.00 L’informatiu. Inclou El Temps. 14.30 Corazón. Magazín rosa. 15.00 Telediario 1. Con Ana Blanco y Jesús Álvarez. 16.00 Tour de Francia. Etapa 18: Gap-Alpe d’Huez. 16.15 El tiempo. 17.45 Las bandidas. Serie. 18.30 España Directo. Presentado por Marta Solano. 20.20 Corazón. 21.00 Telediario 2. Con Marta Jaumandreu y Desirée Ndjambo. 22.10 El tiempo. 22.30 Clásicos de La 1. Historia de una monja. 1959. EUA. Dir: Fred Zinnemann. Int: Audrey Hepburn, Peter Fich, Edith Evans. 00.00 Un país para comérselo. Teruel, hijos del frío. 01.45 Las chicas de oro. Serie. 02.45 TVE es música. 05.00 Noticias 24. 07.00 Documental. 07.55 Biodiario. 08.00 Grandes documentales. 08.55 Biodiario. 09.00 España en comunidad. 09.30 El exportador. 10.00 Otros pueblos. 11.00 Cámara abierta. 11.15 Documental. 12.00 Para todos La 2. 12.40 Documental. 13.30 Curro Jiménez. 14.35 Docufilia. 15.35 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 17.05 Docufilia. 18.55 Biodiario. 19.00 España entre el cielo y la tierra. 20.00 L’informatiu. Inclou El temps. 20.30 Tinc una idea. 21.00 Docufilia. 22.00 El documental de La 2. 23.00 Crónicas. 23.45 La 2 Noticias. 00.00 Días de cine. 00.30 Makinavaja. 06.30 Informativos Telecinco. Presentado por Ane Ibarzabal. 08.55 El programa de verano. Presentado por Joaquín Prat y Sandra Barneda. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Con Emma García. 14.30 De buena ley. Presentado por Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentado por David Cantero y J.J. Santos. 16.00 Sálvame diario. Con Paz Padilla. 20.10 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 21.05 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras y J.J. Santos. 22.00 Campamento de verano. Presentado por Joaquín Prat y Sonia Ferrer. 02.00 Premier Casino. 05.00 Fusión sonora. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. Presentado por Susanna Griso. 12.20 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Deportes 1. 16.00 Tu tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! 20.00 Atrapa un millón diario. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.40 Deportes 2. 21.40 La previsión de las 9. 22.00 El club del chiste. 22.40 Arrow. Serie 00.15 Érase una vez.Emma Swan, joven independiente y trabajadora, ve cómo entra en su vida Henry, un niño al que dio en adopción hace 10 años. 01.00 Cine. Los Thorntons. 02.10 Ganing Casino. 05.00 Únicos. Música en directo. 06.00 La Sexta en concierto. 07.45 Al rojo vivo (red). 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Crímenes imperfectos: ricos y famosos. 11.30 Historias criminales. 12.25 Al rojo vivo. Con G. Ferreras. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. Con Helena Resano. 15.00 Jugones. Espacio de información deportiva. 15.35 La Sexta Meteo 1ª edición. 15.45 Sea Patrol. 17.40 Más vale tarde. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición. 20.55 La Sexta Méteo 2ª edición. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 El intermedio Summer Time. 22.30 Pesadilla en la cocina. 01.00 Pesadilla en la cocina EEUU. 01.45 Astro TV. 07.00 El zapping de los surferos. 08.45 El encantador de perros. Presentado por César Millán. 09.45 Rush. 10.30 Alerta Cobra. El detective; El conductor. 12.30 Las mañanas de Cuatro. Presentado por Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes Cuatro. 15.45 Negocias como puedas. 16.30 Castle. Préstamo mortal; De cabeza. 18.30 Te vas a enterar. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Lo sabe, no lo sabe express. 21.30 Lo sabe, no lo sabe. 22.30 Mentes criminales. Hermanos Hotchner. Un peligroso imitador criminal logra introducirse en la Unidad de Análisis de conducta. 23.15 Mentres criminales. El aprendizaje; Heathridge Manor; ... mil palabras; Derecho por herencia. 02.45 La línea de la vida. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro BONDIA DIJOUS, 18 DE JULIOL DEL 2013 15 TELEVISIÓ
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 18/07/2013 PUBLICITAT Avui felicitem els FREDERIC i les MARINA i SIMFOROSA PUBLICITAT El‘casPalau’aixeca passionsalParlament Els indicis de finançament irregular de CDC que el jutge del cas Palau ha plasmat al final de la seva instrucció,va centrar al matí la sessió de control al president Mas al Parla- ment. La portaveu del PP, Alícia Sánchez-Camacho, va demanar responsabili- tats al Govern iva aprofi- tar també per recriminar ERC que tampoc estan lliures de pecat, tot fent al·lusió a què havien tingut un conseller que es dedi- cava al contraban de ta- bac (Jordi Ausàs). Mas li va replicar que tingués una mica més de sentit de mesura. De fet, els judicis a Ausàs i a càrrecs de CDC vinculats al cas Palau encara no han començat... TWITTER @teresaibars «Unoutletdiu????Jovotoperun mercatdeplade#lleidamésso- cial, sostenible i menys consu- mista @paerialleida» @joan teixidopau «“Elmillorviéselquetastesiel trobes bo”. Recomanació d’un bodeguer.Tanta faràndula.» @martavilaltat «Gran exercici d cinisme i hipo- cresia d l’Alícia Sánchez Cama- cho...Iellaensveadonarlliçons d corrupció? D transparència? #escó84 #fb» @martaribasfrias «Entre conclusions cimera con- tra corrupció hi havia reforçar SindicaturaComptes.Lihanre- duït recursos i avui veten bon candidat a Síndic» @TostDe «Elsmafiososcom#Millet#Ser- ra no es mereixen aire q res- piren,sielsveieu,elminimeses- copirlos-hiun“LLADREalapre- so!!” a la cara...» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA ANTONI CASTELLÀ La Generalitat canvia de cate- goria universitària les enginye- ries i això suposarà que les ma- trículess’incrementinun10per cent de mitjana. PUNT I A PART JOSEP IBARZ L’Ajuntamentd’Almacellesdedi- ca 250.000 euros, l’equivalent al17% delseupressupostordi- nari, a incrementar i potenciar les polítiques de caire social. Moltes felicitats de part de tota la família, guapo. Ja faràs P3!! LA FOTOTECA Presenten els nous fanalets artístics pels gegants de Lleida Exposició sobre el Camí de Sant Jaume inaugurada dimarts a Balaguer

×