Bondia.cat 03/07/2014

402 views

Published on

TITULAR: L’elecció directa d’alcaldes que vol el PP beneficia Ros
FOTO: Santa Maria, Hospital Amic dels infants

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
402
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 03/07/2014

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 3 DE JULIOL DEL 2014 L’elecciódirectad’alcaldes quevolelPPbeneficiaRos p. 06 p. 09 PUBLICITAT NÚMERO 1.914 ANY 9 Li garanteix l’alcaldia encara que perdi la majoria absoluta davant un possible pacte CiU-ERC ACN Nende5anysoperat d’untumorinaccesible ambtecnologia3D p. 10 Mésde2.000aturats vantrobarfeinaa Lleidaelmesdejuny p. 03 Garriguesi BaixSegre rebenla10ª pedregada d’enguany Santa Maria, Hospital Amic dels infants Més de700 nens i nenes han pres contacte amb el centre durant el curs DEPARTAMENT DE SALUT
 2. 2. 02 D'INTERÈS BONDIA DIJOUS, 3 DE JULIOL DEL 2014 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Baquero. Riu Ebre, 10 Anadon. Balmes, 44 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Martí. Anselm Clavé, 35 Baquero. Riu Ebre, 10 Anadon. Balmes, 44 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 AL·LÈRGIES Parietària 4 = Gramínies 4 = Olivera 0 = Agrella 1 = Blets 4 = Castanyer 2 = Palmeres 0 = Pi 1 = Plantatge 1 = Roure / alzina 1 D Troana 1 = Xiprers 0 = Alternaria 4 = Cladosporium 4 = Del 30 de juny al 6 de juliol Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació exepcional. EltempsaLleida Anuncideméspluges, quenoacabendecaure atotarreudelterritori S’esperen precipitacions al llarg de tot el dia, localment acompanyades de tempesta i calamarsa i fins i tot de fang però, com ahir, pot ser que només caiguin en punts molt concrets. És possible que puntualment siguin entre molt abundants i extremadament abundants a l’extrem sud.També s’esperen ruixats acompanyats de tempesta a punts de muntanya a partir de mig matí. Continuarà fent xafogor, per altra banda. 06.27h 21.36 h Creixent www.bondia.cat meteo@bondia.cat DIVENDRES DISSABTE Entra a www.bondia.cat i vota, esperem la teva resposta A la pregunta de la setmana passada: Et sembla bé l’aforament exprés al rei Joan Carles? 1 • No, de cap manera 2 • No, i amb tanta pressa menys 3 • Sí, per descomptat 4 • Veig bé el seu blindatge però tanta pressa fa pudor ElslectorsdelBonDia handecidit: 53,5% 1 25,6% 2 14% 3 7% 4 I la pregunta d’aquesta setmana és: Creus que funcionaran els vols de la companyia Arkia que enllacen amb l’aeroport d’Alguaire?
 3. 3. BONDIA DIJOUS, 3 DE JULIOL DEL 2014 03 AVUI Lleidaregistra2.172aturatsmenysi lamajorcaigudainteranualen7anys La demarcació acumula 13 mesos seguits de descensos anuals i la desocupació és a nivells de 2010 REDACCIÓ / ACN. LLEIDA El nombre d’aturats a les llistes del Servei d’Ocupació de Cata- lunya (SOC) de les comarques de Lleida va tancar el juny en 26.265 persones, cosa que su- posa 2.172 desocupats menys que al maig, el -7,64%, i 3.034 persones menys que al juny del 2013, el 10,36% menys. Lleida acumula amb aquestes xifres tretze mesos seguits de caigu- des interanuals. A més, la caiguda interanual que s’ha registrat a la demarca- ció de Lleida l’últim mes és la mésintensaques’haproduïten aquestes terres des del febrer del2007,abansdelacrisi,quan en aquell moment la caigudava ser del 10,85%. Els 26.265 atu- rats d’aquest juny a Lleida situ- en l’atur d’aquesta demarcació ennivellsdelsetembredel2010 (quan hi havia 25.516 parats). Pel que fa al conjunt de Ca- talunya, les llistes de l’atur van tancar el mes de juny amb 570.214 persones, cosa que su- posa una disminució de 22.090 personesenrelacióambelmaig, el 3,73% menys, i 47.074 deso- cupats menys que el juny de l’any passat, el -7,63%, segons dades fetes públiques ahir pel Ministeri d’Ocupació i Segure- tat Social. Aquesta reducció de 47.074personesentermesanu- als és la més intensa en un juny que s’ha registrat a Catalunya desdel’any1998,arafa16anys. Catalunyahaestatdellunylaco- munitatautònomadel’Estates- panyol on l’atur ha baixat més. Mentrequelacaigudainteranu- al ha estat rellevant, no ha pas- sat el mateix en termes mensu- als perquè el juny de l’any pas- sat el nombre de persones que Un grup de persones s’espera per ser atès a les oficines del SOC ARXIU ACN UN APUNTNEGATIU A tota la demarcació de Llei- da,lacontractaciórepuntaen l’últimanyun24%,sumantal juny961 contractes més. Pe- rò, la gran majoria, 9 de cada 10, són temporals. En això hi influeix,perexemple,lacam- panya de la fruita, que du- ranteljunyhaocupat224tre- balladors. El coordinador de la Unió de Pagesos (UP), Jo- sepMariaCompanys,apunta que és al juliol quan més tre- balladorss’ocupen,coincidint amblacollita.UPcalculaque enguany es faran un 7% més de contractacions respecte l’estiu passat. Méscontractes,perònou decada10sóntemporals A la província hi ha 26.265 desocupats El nombre de parats a Catalunya baixa en 22.090 al juny, 47.000 menys que fa un any Catalunya acumula un any complet de caigudes Arreu de l’Estat ara hi ha prop de 4,5 milions de persones cercant feina van abandonar les llistes de l’atur va ser superior. Catalunya acumula un any completdecaigudesinteranuals de l’atur, cosa que suposa con- solidar una tendència a la baixa de la desocupació. A més, la disminució interanual que s’ha registrat aquest juny, és la més intensa en nombres absoluts que s’ha registrat en un mes de juny en la sèrie del Ministeri d’Ocupació des de l’any 1998. A l’Estat espanyol, l’atur ha disminuït de 122.684 persones en relació amb el mes de maig i elnombred’aturatsregistratsse situa en 4.449.701 persones. Creixementen totselssectors del’economia Totselssectord’activitateconò- micadeCatalunyaregistrencai- gudes de l’atur amb una especi- al rellevància del sector serveis on el nombre de llocs de treball creatspercobrirlademandadel sector turístic que comença la temporadad’estiu.Elsectorser- veis ha tret 16.143 persones de lesllistesdel’aturenrelacióamb el mes de maig. Després del sector serveis, el sector industrial ha estat molt actiu i ha aconseguit captar 2.739 persones de les llistes del SOC, seguit de la construcció quehavistcomelnombred’atu- rats disminuïa de 2.618 perso- nes, tot i que aquesta disminu- ció en aquest sector està molt condiciona per l’abandonament delsectorperpartdelsexpulsats del mercat de treball. PUBLICITAT
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIJOUS, 3 DE JULIOL DEL 2014 Cartes al director Ara fa tot just un anyque assu- mia el repte i la responsabilitat de posar-me al capdavant de la UGTdelesTerresdeLleidaamb unequipdepersonesque,reno- vatparcialmentrespecteal’eta- pa anterior, incorporava al seu quefer diari la coordinació i la transversalitatambtotselssin- dicats territorials com a model de treball necessari, més que mai, per afrontar de manera conjuntaelsnousdesafiaments que la realitat presentava. També ensvam posar com a objectiu la implicació més acti- vaenaquellesplataformesimo- viments socials que fessin pos- sible una defensa més unitària enrereiferbalançd’aquestpri- mer any. He de reconèixer que no ha estat fàcil i que, malgrat les lectures triomfalistes de la realitataquèenstenenacostu- mats,hemcontinuatassistinta la pèrdua constant de drets i a la total impunitat en les actua- cionsqueelspoderososduena termecontralamajoriadelapo- blació, per molt que ho disfres- sin,enmoltscasos,enformade lleisambquècreuenquepoden justificar aquesta pèrdua total dedretsaquèensvolenabocar. Concretant-ho, a les Terres de Lleida hem vist com se suc- ceïen els conflictes laborals, amb tancaments d’empreses, reduccionsdeplantillairebaixa de les condicions salarials, fets que han evidenciat encara més que la Reforma Laboral del 2012 només ha servit per des- truir ocupació i permetre una precarització cada vegada més gran de les condicions de tre- ball. Sense defugir mai la nos- tra responsabilitat, de vegades amb més encert, de vegades amb menys, hem estat al cantó de les persones afectades per defensar els seus drets. També hem de destacar molts aspectes positius de la nostra actuació al llarg de l’any quetenenaveureamblaimpli- cacióieltarannàproperquees- mentava al començament. En l’àmbit extern, el treball conjunt, no em cansaré de dir- ho, sobretot a la plataforma LleidaSocial,desdelaqualhem dutatermediferentstipusd’ac- cions,entrelesqualsdestacola campanya a favor de la ILP de la Renda Garantida Ciutadana, amb els actes de difusió d’aquesta iniciativa i la conse- güent recollida de signatures. Recordem, però, que aquesta no és una qüestió resolta i per això continuem dedicant-hi tempsiesforços,ambactesque s’emmarquen dins la “Setma- nadeladignitat”perunaCata- lunya sense atur, pobresa ni desigualtat i per exigir que el ParlamentdeCatalunyaaprovi el projecte de llei de la RGC. També hem de referir-nos a la solidaritat activada, per exemple,enelcasdel’empresa Cultius Micològics, que ha su- perat l’àmbit del sindicat. En l’àmbit intern, he d’agra- ir l’ajut i el suport dels com- panys dels diferents sindicats territorials que són part activa d’aquest nou projecte que vam iniciarfaunanyiambelsquals, n’estic convençuda, la UGT de les Terres de Lleida té un llarg recorregut, en què ens haurem d’adaptaritransformard’acord ambaqueststempsquetantes- tan canviant. Aquest procés necessària- ment ha de passar per l’avenç en l’acció conjunta amb altres sindicatsperdefensarmillorallò que ens és propi. Tenimmoltsreptespendents i hem de continuar treballant per superar-los. Entre aquests, destacaria el que es desprenia de la resolució aprovada en el congrés d’ara fa un any, “per un desenvolupament dels mo- torseconòmicsdelesTerresde Lleida des d’una perspectiva transversal”,iquefeiapalesala necessitat d’un treball conjunt per part de tots els operadors polítics, les organitzacions em- presarials, sindicals i les ins- titucions que incideixen de for- madirectaenelterritoriperfer possible la transició del model productiu de lesTerres de Llei- da. Quan ens hi posem? icontundentdelsdretslaborals i socials i que alhora ens enri- quissin en tant que ens perme- tessin conèixer altres visions i formes de treballar.Tot això en un context molt complicat per al conjunt de la ciutadania, en quèlaconflictivitatlaboraliso- cial s’ha instaurat en la vida di- ària i en què, un dia rere l’altre, hem hagut de treballar per res- situarireivindicarlanostratas- ca,qüestionadamoltscops,pe- rò no per això menys impor- tant i necessària. En aquesta conjuntura, i te- nint present que són temps de canvi en què nosaltres tenim i hem de continuar tenint un pa- per actiu, hem posat especial èmfasi en totes aquelles acci- onsquefanpossiblequelaUGT siguimésproperaisiguiallàon ha de ser: tocant de peus a ter- ra, escoltant i traslladant on convinguielqueelsnostresafi- liatsidelegats,aixícomelstre- balladors i ciutadans en gene- ral, veuen, senten i opinen. En definitiva, treballar perquè aquesta proximitat sigui una part principal del nostre taran- nà. És moment doncs de mirar Poemes musicals per un fi de curs Cosme Garcia i Mir. President de la Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida. La Federació de Cases i Cen- tresRegionalsquetincl’honor i orgull de poder presidir va presentarlapassadasetmana el seu ja tradicional concert poètic-musical a les instal•la- cions del Teatre Municipal de l’Escorxador de Lleida. Una bona possibilitat per cloure una temporada de grans acti- vitats i actes programats per les nostres entitats . Aquest festival va ser una ve- ritable meravella per les mes de dos-centes persones que vam ser-hi presents. No van faltar ingredients per estar pendents tots els 100 minuts que va durar l’espectacle. Per espaimàximdequinzeminuts les diferents entitats van pre- sentarpoemesd’autoresiau- tors de les diferents comuni- tats autònomes representa- des a la Federació, totes elles acompanyades d’imatges, músiques,cantsiballscorres- ponents,finsitotactorsdeles pròpies entitats van desfilar per l’escenari del teatre. Amb aquestes ratlles vull enviar la cordial felicitació a torts els que van fer possible aquest gran concert de cloenda d’ac- tivitatsabansdelesvacances,. Entitats, directors , grups i voluntarisvanserprotagonis- tesd’ungranespectacleinter- disciplinar, units per la po- esia. Agraïment que faig extensiu als regidors de la Paeria Txe- ma Alosno, Paco Cerdà i Pau Pintó, així com al president i membres de junta de les dife- rentsentitatssocials,culturals i socials, entre altres Armats de Lleida, Associació de Ve- ïns de Copa d’Or i Sot de Fon- tanet, Federació de Colles de l’Aplec del Caragol i altres . Araéstempsdevacancesital comvaig dir a la meva saluta- ció, tots els membres de les Cases y Centres que vagin a les seves poblacions i ciutats de qualsevol comunitat autò- noma, siguin els millors am- baixadorsdelanostrabenvol- guda ciutat de Lleida, com aquí ho sou de la vostra terra de naixement. Feliç estiu pe- ra a totes i tots els membres de les nostres entitats, segui- dors, amics, patrocinadors i col•laboradors. Sempre amb tu, Pepita Família Suñol-Bert. El proper dia 4 farà un mes que vam donar l’adéu a qui mai no es va rendir davant la dissort i malvestats, i qui fins aúltimahoras’aferràalavida restant fidel al seu ric i he- terogenitarannà,entrefràgili dolç, d’una banda, i ferm i in- equívoc,del’altra.Totselsque hem giravoltat al seu entorn, atretsperlamàgiaespecialdel seuharmoniósuniversperso- nal, ara haurem d’aprendre a viure orfes de tot elvigorvital que desbordava amb el seu captenimentsemprealliçona- dor i fregant sovint amb tos- suda dignitat l’excel.lència. Sempre amb tu. Corrupción a tutiplén Miquel Torres. Lleida. Hemostenidounmesdejunio en Cataluña con corrupción a tutiplén. Lo iniciamos con la condena a Fèlix Millet por el caso Palau y el famosísimo 3%; pocos días después el ex consellerJordiAusàsfuecon- denado por contrabando y pertenencia a grupo criminal; más tarde todo el equipo de gobierno de Torredembarra fue detenido por contratos ir- regulares y turbias adjudi- caciones y ahora nos acaba- mosdeenterarquemásdecu- arenta alcaldes de Cataluña estánsiendoinvestigadospor cobros ilegales. Me acuerdo que la Unión Europea ya avi- só en 2012 que Cataluña era una de las regiones de la UE máspropensasalacorrupción políticaeinstitucional,alnivel del sur de Italia. Y los hechos están confirmando lamenta- blemente que Bruselas no iba nada desencaminada. L’allargada ombra de la crisi Jesús Domingo Martínez. Girona. El Centre Reina Sofia d’Ado- lescència i Joventut, va divul- garafinalsdelmesdemarçun minuciós informe sociològic sobre l’ombra que projecta la crisi econòmica sobre la soci- etat espanyola, en un horitzó de cinc anys. Elaborat a partir de les consultes realitzades a unadesenadedestacatscate- dràtics de ciències socials, el document suposa un desen- volupament de les tendènci- es que ja s’observen en el si d’una part de la societat que rebutja les polítiques d’aus- teritat com a remei de la crisi. Així,mentres’accentualades- afecció cap als partits polítics majoritaris i els sindicats, es mostraaunajoventutcadave- gada més compromesa amb els problemes socials i, per tant, menys “passota” que les generacions anteriors. La sevaconseqüènciaserà,jaho estem veient, l’aparició de novesopcionspolítiques,com ja ha passat a Grècia i Itàlia, i l’adopció de formes de parti- cipació més directes a sem- blançadelsmovimentsdel15- M i “Stop desnonaments”. Dimissió ja! Roser Crosas Martí-Genís. Vic. Elsr.BoiRuizambelvistiplau deCiU–itampocERChifares – segueix estrangulant els hospitals de Catalunya. ¿Per- quèaquestsenyornodimiteix d’una vegada? Ha mostrat constantment una incompe- tènciatotalalahoradedefen- sar els hospitals públics, tan- cant plantes i eliminant llits, acomiadantmetgesiinferme- res, permetent que els treba- lladors que queden, hagin de treballarestressats, ielspaci- entsqueentrenaurgèncieses vegin obligats quedar-se dies aunllocquehauriadeserno- mésdepas,permancadepla- ces a les plantes. Totaixòafegitalesvergonyo- ses llistes d’espera, crua rea- litatqueafectaseriosamentla qualitat de vida de les perso- nes. Elscatalansencarasomtanin- genus de creure que aquí vi- vim bé. Mentrestant, els nos- tres governants segueixen com a borregos les mateixes polítiques del PP. Per a quan un canvi de govern? En quin moment els catalans serem prou valents d’enviar a casa a polítics que ja han estat mas- sa temps al poder, i que ja no- més els interessa privatitzar- ho tot, malgrat les protestes i demandes de un majoria dels ciutadans? Tempsde canvis ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es Núria Solé i Domingo Secretària General de la UGT-Terres de Lleida.
 5. 5. 05 OPINIÓBONDIA DIJOUS, 3 DE JULIOL DEL 2014 En el Ple sobre l’Estat de la Ciutat, l’alcalde de Lleida, el senyor Ros, va anunciar que la Paeria ha demanat al Go- vern de l’Estat l’actualització dels valors cadastrals per al proper any 2015, tot dient que s’acollien a una novetat legislativaperrebaixarelsva- lors cadastrals i congelar els impostos. Però aquest anunci, no és ni una novetat ni donarà als ciutadans i comerciants el quejafatempsquevenenrei- vindicant i que es una rebai- xa del rebut de l’Impost de Bens Immobles (IBI) a la ciu- tat de Lleida. Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Lleida no fa- ràresmésqueacollir-seauna mesura que el Grup Munici- paldelPPjavaproposarl’any passat i que, aleshores, el propi alcalde Ros i l’equip de govern socialista de la Pa- eria van rebutjar per manca de voluntat política i perquè no els hi va donar la gana d’assumir-la, malgrat que fos beneficiosa pel conjunt dels ciutadans, per la senzilla raó de que era una proposta que venia del PP. Aquesta és una mesura que el Govern de l’Estat va fixar a finals de l’any 2012, pertantnoésd’aracomvadir l’alcalde al Ple, faltant a lave- ritat, sinó que es remunta a la Llei 16/2012 de 27de desem- bre i possibilitava als ajunta- ments, entre ells el de Lleida, a poder actualitzar els valors cadastrals dels immobles ur- bans, enlloc d’iniciar una re- visió cadastral, tècnicament més complexa i de més difícil aplicació. Coneguda aquesta mesu- ra, al mes d’abril de 2013, el GrupMunicipaldelPPvapre- sentar al Ple una moció en la que instava a la Paeria a de- manar una actualització dels valors cadastrals a la ciutat de Lleida amb l’objectiu d’adaptar el preu dels pisos i locals comercials al context actual i, d’aquesta manera, moderar la càrrega impositi- va que representa l’impost municipal que més castiga l’economia de les famílies, com es l’IBI. Malauradament, aquesta iniciativa va ser re- butjada pel corró de la majo- ria absoluta socialista. Però nosaltres, tossuts i convençuts del benefici que pels ciutadans tenia la nostra proposta, varem tornar a in- tentar dues vegades més, també sense èxit, que es de- manés aquesta actualització dels valors cadastrals amb la finalitat de reduir el rebut de l’IBI que, encara avui, els llei- datans continuem pagant d’una manera injusta i total- ment desproporcionada. A la ciutat de Lleida pa- guem, de mitjana, 459 euros per l’IBI, un 48 per cent més que fa vuit anys, que és quan vanentrarenvigorlesponèn- cies dels valors cadastrals. Des de llavors hem passat de pagar 310 euros de mitjana a pagar-ne 459, es a dir, 149 euros més en vuit anys. Si el govern de la Paeria hagués sol•licitat l’actualit- zació dels valors cadastrals l’any passat, tal com propo- sàvem de del PP, en aquests moments, els ciutadans de Lleida ja pagarien un 15 per cent menys per l’IBI, que tra- duït en euros representa, de mitjana, una reducció de 68 euros per rebut i un estalvi pels lleidatans de set mili- ons d’euros. Per tant, la proposta que ara fa l’equip de govern de la Paeria arriba amb un any de retard i es una copia de la que vaferelPP.Així,noestemda- vant d’una novetat legislati- va,comhaintentatvendre,de forma maliciosa, l’alcalde de Lleida, sino que es tracta d’unsactualitzaciódelsvalors cadastrals a la que ja s’hi han acollit més de 2.800 munici- pis de tot Espanya, entre ells la ciutat de Barcelona, i als quals aquest any ja s’aplica aquesta actualització que comportaunarebaixadel’IBI, unareduccióque,malaurada- ment, no en poden gaudir els ciutadans de Lleida. La ciutat de Lleida, pel contrari, continua sent la ca- pital de província amb l’IBI més car de tot l’Estat espa- nyol, i trobo poc valent i des- coratjador que, després de deu anys d’apujar sistemàti- cament i d’una manera des- mesurada els impostos, ara el govern de la Paeria anuncïi, com si ens fes un fa- vor i li tinguéssim que donar les gràcies, que els congela- rà, quant amb la proposta del PP aquests mateixos impos- tos ja s’haguessin reduït un 15 per cent. Aquesta és la diferència entre un partit, el socialista, que tant sols sap governar l’Ajuntament de Lleida a ba- sed’apujarelsimpostos,sent una manera molt progres- sista d’exercir el govern, i el PP que, actualment, des de l’oposició treballa pel pro- grés, el benestar i la justícia impositiva pels ciutadans de Lleida. Hemperdutunany En aquests moments els ciutadans de Lleida ja pagarien un 15 per cent menys per IBI La ciutat de Lleida, pel contrari, continua sent la capital de província amb l’IBI més car de tot l’Estat espanyol Aquestessetmanesestansentes- pecialment intenses en la ne- gociaciódelProgramadeDesen- volupamentRural2014-2020per aCatalunya,donatqueestemtre- ballant en la priorització de línies d’ajutienl’assignaciópressupos- tària de les mateixes. Per als que no pertanyen al sector, dir-vos que aquest és un tema molt im- portantperassegurarunrecolza- ment econòmic adequat per als professionals de l’agricultura de cara als propers anys. D’entrada celebro anunciar que hem aconseguit el compro- mísdelDepartamentd’Agricultu- rad’augmentarconsiderablement el pressupost destinat a incorpo- racions de joves, plans de mi- llora, mesures agroambientals i ICM (Indemnització Compensa- tòria), mesures que considerem clausperalanostraactivitat.Cal recolzar el necessari relleu gene- racional, la modernització de les nostres explotacions i assegurar que puguem seguir produint ali- mentsdequalitat,ambseguretat alimentària, amb respecte al me- di ambient, i també, amb respec- te a la butxaca del consumidor. Dit això, el que ens preocupa molt, i així ho estem traslladant als partits polítics amb represen- tacióaMadrid,ésqueelMiniste- ri d’Agricultura hagi reduït la se- vaaportacióperalproperPDRca- talà en un 74%, donant-nos només 59.067.273 milions € per tot el període. Això ho estem tre- ballant també a través de COAG, perquè senzillament és inadmis- sible. Lanostraorganitzaciórespec- ta el posicionaments i accions de larestaderepresentantsdelsec- tor,peròtenimclarquenos’hade desvirtuar la realitat, que cal tre- ballar seriosament per al sector i unir esforços perquè les nostres reivindicacions arribin clarament a Madrid. Els números parlen per si mateixos, mentre que l’aportaciódefonsFEADER(UE) adreçats al PDR català augmen- tarà un 11%, situant-se en 348.500.000 €, i la del Departa- mentd’Agriculturaserà,un1%su- perior(402.897.843€),elMinis- terihafetunadestraladadel74%. Pensemqueelquecalexigiral Departament d’Agricultura, tal i com ho estem fent, son mesures de recolzament realment bones perales440personesalesquals se’ls denegà l’ajut de Pla de Mi- llora de la campanya 2012 per manca de pressupost. I evident- mentdemanemqueaixòs’esten- guials1.000expedientsquepre- visiblement es denegaran de la campanya 2013 pel mateix mo- tiu (gairebé el 90% de les sol•li- cituds presentades). Això és el que cal que facin, posar remei a un error, perquè està clar que si nohihadinersnos’handeconvo- car ajudes, perquè l’únic perjudi- cat és el pagès o ramader que ha invertittempsimoltsdiners,iara no sap com fer front als deutes. TambédemanenalDAAMque es comprometi a evitar la pèrdua de fons europeus que no puguin executaraltresComunitatsAutò- nomes.Enaquestnouperíodeai- xò serà possible gràcies entre al- tresa organitzacionscom la nos- tra,peròcalcoordinar-hobéamb elMinisteriiassumirambrespon- sabilitatlapartdecofinançament de correspon a Catalunya. El que està clar és que no es poden per- dre més de 70 milions d’euros, comfinsara.Aratocacentrar-nos en que al Programa de Desenvo- lupament Rural es prioritzi l’acti- vitat agrària, base de la Política Agrària Comuna, i en aconseguir que Madrid recolzi econòmica- mentlesprioritatsdefinidesaCa- talunya! ElPDRcatalàpunxaper culpadelMinisteri d’Agricultura! DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Maria Sanuy Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial El mes de maig van sortir de les llistes d’atur del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a Lleida un total de 2.172 persones, el descens més gran del que es té notícia des que l’any 2007 es va començar a destruir una ocupació que en gran mesura anava molt lligada al miratge immobiliari. Una bona notícia, sense adjectius. Però sí amb matisos. El primer i més angoixant és que no deixa de ser una gota d’aigua en un oceà d’encara 26.265 persones apuntades a aquestes llistes, una xifra que el teixit productiu de Lleida no podrà absorbir en molts anys. I el segon, per esmentar-ne només dos, és que nou de cada deu contractes que han signat els ‘afortunats’ són temporals, la majoria per la campanya de la fruita. No ens enganyem. s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). Atur:bonesnotícies,peròamitges Joan Vilella Portaveu del PP a l’Ajuntament de Lleida. President de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) Francesc Boronat
 6. 6. 06 LLEIDA BONDIA DIJOUS, 3 DE JULIOL DEL 2014 REDACCIÓ. LLEIDA Si la reforma electoral que pretèn el PP (a la que es podria sumarelPSOE),queincloucom a‘mesuraestrella’l’elecciódirec- tadelsalcaldes,ÀngelRos,can- didat del PSC a revalidar l’alcal- dia de Lleida tindria pràctica- ment assegurada la reelecció, encaraquealmaigdel2015per- dés la còmoda majoria absoluta de la que disfruta ara. L’elecció directa dels alcaldes significa- ria que seria alcalde o alcaldes- sa el cap de llista mésvotat, en- caraquenoaconseguíslamajo- ria absoluta, barrant així el pas a possibles coalicions entre al- tres formacions polítiques. La pèrdua de la majoria absoluta delPSCalaPaeriaésundelses- cenarisméscontemplatsperto- tes les forces polítiques llei- datanes, inclòs el PSC, segons hapogutconstatarelBondia.cat i s’ha reflexat ja en una avança- dadelsprimerssondejoselecto- rals.AquestsdibuixenunaPae- ria on tornaria a entrar ERC (amb una força encara per cali- brar) i probablement ICV i s’es- trenaria la CUP. CiU i PP podri- en patir algun canvi en els 6 re- gidors que té cada partit, però semblaquenomassadaltabaix. Si s’aprova aquesta reforma perquè sigui operativa per les municipalsdel2015(elPPs’as- seguraria així unes 40 capitals deprovíncia),unapossiblecoa- lició CiU-ERC per fer el ‘sorpas- so’ a la probable majoria no ab- soluta del PSC no serviria de gran cosa, doncs l’alcalde seria el cap de la llista més votada. L’elecciódirectadel’alcalde quevolelPPafavoreixRos Revalidaria l’alcaldia sense majoria absoluta enfront un possible pacte CiU - ERC ALCALDES DEL PSC APOSTEN PER MADINA 75 alcaldes i càrrecs muni- cipals del PSC, entre ells l’al- caldessa de Santa Coloma, NúriaParlón,vansignarahirel ‘Manifest deTerrassa’, en què aposten per Eduardo Madina com a candidat a liderar el PSOE. La setmana passada RosvafercostataPedroSán- chez, que a Lleida només va obtenirlameitatdelsavalsque va aconseguir Madina. ElreciclatgetriomfaalConcursIdeaUdL L’aprofitament de residus és l’eix central dels projectes que van guanyar el segon Concurs IdeaUdL per a emprenedors, enlacategoriageneral.Ferjoiesapartirdecàmeresd’airede bicicletes i reutilitzar les membranes d’osmosi inversa per filtrarl’aiguasónlesiniciativesquevadestacareljurat.Enla categoria d’agroalimentació el primer premiva ser per a una eina de gestió de les explotacions i el segon, per a un servei d’assessorament per a conreus de tòfona. El lliurament dels guardonsesvaferahiralsalóVíctorSiuranadelRectorativa ser presidit pel rector de la UdL, Roberto Fernández. Casseroladaperlasanitatpública Unatrentenadeprofessionalsiusuarisvanreivindicardavant dels serveis territorials de Salut a Lleida “una sanitat pública al 100%” davant el projecte del Govern per unificar la gestió dels centres sanitaris lleidatans en un mateix ens jurídic. ACN Detingutper fertocaments aunanoiaal BarriAntic ACN. LLEIDA Un home de 64 anys, de nacio- nalitat espanyola i veí de Lleida detingut dimarts per la Guàrdia Urbana,alaplaçaCervantes,per un presumpte delicte d’abusos sexualsaunajovede18anys,ha quedat en llibertat aquest dime- cresdesprésdedeclararaljutjat deguàrdia.Elsfetsvantenirlloc el 26 de juny al carrer Jaume I el Conqueridor, al Centre Històric però la noia, de nacionalitat es- panyola i veïna de Lleida, no ho hauriadenunciatfins2diesmés tard. La noia va ser assaltada per un home que li hauria fet to- caments. L’home, amb antece- dents, està a l’espera de judici. Postiusdemanagaranties sobreelfuturdel’AEM REDACCIÓ. LLEIDA ElregidordeCiUialcaldableAn- toni Postiusva exigir a la Paeria garantiessobreelfuturdel’AEM, en suspens perquè els amos de dosterçosdelterrenydelcluben volen rescindir l’arrendament. Millorespaisatgístiques albarridelaMariola REDACCIÓ. LLEIDA LaPaeriaestàenjardinantiacon- dicionant un talús al comença- mentdelcamídelaMariolaipa- vimentantunespaialazonadels Blocs Gaspar de Portolà. ElPremidePianoRicard Viñesjatéfinalistes REDACCIÓ. LLEIDA TomokaShigeno,JoséMariaVi- llegas,NikitaVoloviDenisZhda- nov són els finalistes de la 20a PremiInternacionaldePianoRi- carViñes.Ellliuramentdelspre- mis es farà avui a l’Auditori. PUBLICITAT
 7. 7. BONDIA DIJOUS, 3 DE JULIOL DEL 2014 07 COMARQUES Acordper‘apujar’les subvencionsdelPDR Catalunya incrementa la seva inversió quan Madrid la retalla REDACCIÓ. LLEIDA El conseller d’Agricultura, Josep M. Pelegrí, ha acordat amb el sector agroalimentari i forestal la distribució dels fons del nou ProgramadeDesenvolupament Rural (PDR) 2014-2020 a Ca- talunya. La Generalitat incre- menta la seva aportació al cofi- nançament del nou PDR, que passadel42%al50%,ambuna inversió global de 403 milions d’euros,mésaportacióqueenel període 2007-2013, malgrat la retallada del74% de l’aportació estatal al cofinançament del PDR. D’aquesta manera, el nou PDRcomptaràambunainversió globalde810,4milionsd’euros, respecte els 1.058,2 milions de l’anterior període. Tant JARC com Unió de Pagesos van valo- rar positivament l’acord assolit. Pelegrí es va reunir ahir amb elsmembresdelaTauladeCon- certació Agrària de Catalunya, queinclousindicatsicooperati- ves, per acordar la distribució delsfonsdelPDR,queelGovern traslladarà a l’Estat per elevar aquesta proposta a la Unió Eu- ropea a mitjan juliol, d’acord amb els terminis que es preveu dins la negociació de la PAC. Així,elGovernhaacordatles líniesestratègiquesdelnouPDR que s’estructuren a partir de quatre grans eixos d’acció: fo- mentar la reactivació econòmi- ca i la creació d’ocupació, esta- blir polítiques específiques per alsjovesdelmónrural,promou- re accions dirigides a la mitiga- ció i adaptació al canvi climàtic ilaprotecciódelsrecursosnatu- rals, estimular la Innovació i la Transferència de coneixements en el sector agroalimentari. REDACCIÓ. LLEIDA LaGeneralitatcontractaràatra- vés de Forestal Catalana 7 gui- es per la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars i la Zona Controlada de Caça de Sort, 3 per la de Boumort, 2 per la del Cadí i una per la de la Cerda- nya-Alt Urgell. En total, 13 pla- ces pressupostades amb 165.607eurosfinsafinalsdede- sembre,segonsRàdioLleida.Els guies de caça són una figura idèntica als antics Guardes de Reserva, treballadors amb con- tracte laboral que acompanyen caçadors, normalment amb un altpoderadquisitiu,dinslesRe- servesNacionalsdeCaça,here- tades de la dictadura. Es tracta d’unafigurasubstituïdaal2008 per agents rurals. Agriculturacontractarà finsa13guiesdecaça Acompanyaran caçadors adinerats a les Reserves Volenreviure l’execucióde Companys REDACCIÓ. LLEIDA Unequipdeprofessionalsvincu- lats a la fotografia, la narrativa i l’audiovisual han iniciat una campanya de micromecenatge per fer possible un projecte que gira al voltant de la dramatitza- ció de l’execució del president Companys. La iniciativa busca reconstruir de la manera més fi- dedigna i rigorosa possible el moment de l’afusellament del president de la Generalitat. LesBorgesaplega15alumnesalcursdeguitarra La capital de les Garrigues acull fins dilluns el 2n Curs Inter- nacional de guitarra, llaüt i viola Memorial Emili Pujol, que aquest any compta amb 15 alumnes provinents de Cata- lunya, València i França. AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES LaplaçaMajordeTàrregajalluu‘nou’capitell TàrregajalluualaplaçaMajorlarèplicadelcapitelldelacreu de terme gòtica, reproducció que substitueix la peça origi- nal, retirada el passat novembre per preservar-la al Museu Comarcal de l’Urgell. AJUNTAMENT DE TÀRREGA PUBLICITAT MartaHuertapromoulasevarobakm0al080 La jove dissenyadora de Guissona Marta Huerta va donar a conèixerlasevaprimeracol·leccióderobaenelmarcdel080 BCN Fashion. Huerta va promoure en una pop-up store roba 100% feta a Lleida. MARTA HUERTA
 8. 8. 08 PUBLICITAT BONDIA DIJOUS, 3 DE JULIOL DEL 2014
 9. 9. BONDIA DIJOUS, 3 DE JULIOL DEL 2014 09 COMARQUES REDACCIÓ.SANTGUIMDEFREIXENET ElgrupmunicipaldeConvergèn- cia i Unió (CiU) a l’Ajuntament de Sant Guim de Freixenet, ac- tualment a l’oposició, acusa l’equip de govern d’Esquerra de “desconèixer” quin és el deute municipal, segons ha denunciat en un comunicat. CiU sosté que, segons dades delgovernespanyol,eldeutedel municipi se situa en 1.969.000 euros, una xifra que dista dels 3 milions que havia publicat an- teriorment. Davantaquestasituació,CiU va demanar per escrit a la inter- venció municipal la quantitat exactadedinersquedeul’Ajun- tament de Sant Guim, però en- cara no han obtingut resposta i asseguren “desconèixer la situ- acióeconòmicarealdel’Ajunta- ment”, motiu pel qual han deci- dit denunciar els fets pública- ment. ElgrupmunicipaldeCiUexi- geixal’equipdegovern(Esquer- ra-AM) que informi sobre quin és el deute real de l’ens a dia d’avui i on ha anat a parar els diners que es deuen, en què s’han invertit, per “complir amb elsnostreselectorsielsnostres veïns, que tenen dret a saber en quina tessitura es troba real- mentelconsistori”.Segonsma- nifesta la federació nacionalis- ta, “no entenem aquest ball de xifresniquel’alcaldenon’infor- mi, i més tenint en compte que les obres que s’han fet recent- ment al poble van dur-se a ter- me la passada legislatura i que l’equip de govern assegurava queesfeiengràciesasubvenci- onsiquenocostavenresalsciu- tadans, la majoria de les quals veieminnecessàriesiquearacal mantenir”. Esquerra, amb Pere Solé al capdavant, govern a l’Ajunta- mentdeSantGuimdeFreixenet des de l’any 2003. Unmilió“extraviat”a SantGuimdeFreixenet CiU acusa ERC de “desconèixer” quin és el deute municipal REDACCIÓ. LLEIDA ElsMossosd’Esquadraportena termeunacampanyainformati- vadeconsellsdeseguretatadre- çadaalscentresformatiusiedu- catius del Segrià amb l’objectiu d’evitar o minimitzar el risc que puguin patir algun tipus de ro- batori o d’intrusió als seus edi- ficis, que resten inactius durant el període estiuenc. Els mossos destaquen els “resultats satis- factoris”quehasuposatlacam- panya, des del seu inici el 2013, jaques’haconstatatunclardes- cens d’aquests tipus de fets, no només durant l’estiu, sinó tam- bé en altres èpoques de l’any, comaradurantlesfestesdeNa- dal o de Setmana Santa. Campanyaperevitar robatorisalscentres educatiusdelSegrià Els Mossos “informen”71 escoles i 29 instituts Agents informant un centre MOSSOS D’ESQUADRA PUBLICITAT Unapedregadaafectales GarriguesielBaixSegre Les Borges Blanques, un dels punts més castigats ACN. LES BORGES BLANQUES Tempestes acompanyades de pedra van castigar novament ahir punts de les Garriguesdel Baix Segre. En concret i a falta dedadesmésacuradesperpart delssindicatsagrarisolaGene- ralitat,lapedravacaureambfor- ça acompanyada d’aigua a les Borges Blanques pocs minuts desprésdeles4delatarda.Cul- tius de fruita dolça s’han vist afectatsperlapedra.Lamidade lapedraerad’entreuncigróiuna nou. D’altra banda, poc després de les 2 del migdia, a la zona de Seròs,alBaixSegre,tambéhiva caure calamarsa acompanyada d’aigua. Es tracta de la desena pedregada d’enguany a Lleida. Suspenenun judiciper estafarelsoci ACN. LA SEU D’URGELL El judici a l’acusat d’estafar al seusocialaSeud’Urgells’havia decelebrarahiral’Audiènciape- rò es va suspendre per un error enlacitaciójudicial.Noméss’ha- vienpresentat2dels3acusatsi ara caldrà establir un altre dia per la vista, que es podria fixar pelnovembre.LafiscaliadeLlei- da sol·licita 7 anys i 5 mesos de presó per al principal acusat. ElDAAMagruparamatsperevitaratacsdel’ós Uns 2.600 caps de bestiar estan des de la setmana passada agrupats a les muntanyes del Parc Natural de l’Alt Pirineu per protegir-los de possibles atacs de l’ós bru. MARC GARRIGA (DAAM)
 10. 10. 10 ACTUALITAT BONDIA DIJOUS, 3 DE JULIOL DEL 2014 L’expresidentSarkozy imputatpercorrupció Sesospitaqueteniaunaxarxade‘talps’entrelapoliciaielsjutges AGÈNCIES. PARÍS Després de 15 hores d’inter- rogatori sota arrest, l’expresi- dentfrancèsNicolasSarkozyva serimputatlamatinadadedime- cres pels delictes de corrupció, tràfic d’influències i violació del secretd’instrucció.Lamesuraés inèditaaFrançacontraunexcap d’Estat, i s’emmarca en una in- vestigació judicial sobre pre- sumpte finançament il·legal de la campanya electoral del 2007, que el va portar a l’Elisi. La im- putaciósuposaunseriósobsta- cleperalretorndeSarkozyalli- deratge de la dreta francesa i mésencaraperaleseleccionsde 2017. L’expresident nega qual- sevol comportament delictiu i assegura que existeix un com- plot judicial contra ell. LafiscaliasospitaqueSarko- zyvacrearunaxarxad’informa- dors dins del Tribunal Suprem sobre l’evolució judicial dels ca- sos que l’afectaven, particular- ment el cas Bettencourt, la pro- pietària de la marca de cosmè- tics L’Oréal que hauria finançat AGÈNCIES. BARCELONA Unequipdecirurgiansdel’Hos- pitaldeSantJoandeDéudeBar- celonavaextirparuntumorino- perable fins al moment gràcies a l’aprofitament de les noves tecnologies, en concret, d’una maqueta en tres dimensions (3D). Els responsables de l’ope- ració van explicar ahir l’actu- acióivansubratllarlaimportàn- cia de les noves tecnologies per avançar en el tractament de les persones. El responsable de l’operació, Jaume Mora, va de- clarar que “s’ha dut a terme en un nen de 5 anys afectat per un neuroblastoma,undelscàncers méshabitualsenelsnens”.Grà- cies als tractaments oncolò- gics,elsmetges vancontrolarla malaltia,peròesvapropagariva aparèixer un tumor a la panxa. “Vam intentar dues vegades la intervencióquirúrgica,peròvam fracassar perquè no podíem ac- cedir-hi”, va dir Mora. La so- lucióvapassarperlarealització d’un prototip que reproduïa ex- actament el tumor gràcies a les tecnologiesd’impressió3Ddela Fundació CIM, el centre tecno- lògic de la Universitat Politèc- nica de Catalunya (UPC). Latecnologia3Dpermet operaruntumorfinsara inoperableenunnen Els cirurgiansvan assajar amb una reproducció Els cirurgians operant. ACN “D’aquesta manera vam poder fer un assaig abans d’intervenir elnen”,vaexplicarundelscirur- gians, Lucas Kravel, que va re- cordarque“aquesttipusdetèc- niques s’havia utilitzat en cas d’ossos o mandíbules, però mai finsaraenpartsdelcosambtei- xitstous”.Undelsprincipalspro- blemes quevan trobar els cirur- gians per a l’extirpació del neu- roblastomaésqueestàenvoltat de vasos sanguinis i artèries, “i es requereix d’una gran preci- sió per evitar danys en altres parts del cos”, va dir Mora. L’expresident Nicolas Sarkozy. ACN irregularmentlasevacampanya de 2007. Es creu que jutges o funcionaris el podrien haver in- format que el seu telèfon mòbil havia estat punxat pels investi- gadors. S’estudia si el jutge Gil- bert Azibert, alt magistrat del Suprem, que també està impu- tat, va acceptar donar informa- cióacanviderebreuncàrrecde prestigi al principat de Mònaco. Tambéestàimputatl’advocatde Sarkozy,Thierry Herzog i la fis- calia estudia si imputar també un altre jutge del Suprem. Si se’l declarés culpable al fi- nal del procés, Sarkozy podria ser condemnat a un màxim de 5 anysdepresóiapagarunamul- ta de mig milió d’euros. El portaveu del Govern, Sté- phaneleFoll,vadefensatquela justícia“had’arribarfinsalfons”, jaqueSarkozy,“ésaramateixun jutjable com els altres”. Ladefensade Cristinarecorre laimputació AGÈNCIES. PALMA DE MALLORCA La defensa de la infanta Cris- tina va presentar ahir davant el Jutjat d’Instrucció número 3 de Palma un recurs contra la seva imputacióenelcasNóosperdos delictesfiscalsiundeblanqueig de capitals. La presentació d’aquest recurs suposa que els principals implicats en el cas (DiegoTorresilasevadonaiIña- kiUrdangarín)jahanrecorregut la interlocutòria de processa- ment del jutge. L’ANCtreballa enunexèrcit navalcatalà AGÈNCIES. BARCELONA Un document divulgat aquesta setmanaviaTwitterperlasecto- rial de defensa de l’ANC revela que,encasd’independènciapo- lítica de Catalunya, es planteja crear“benaviat”una“Acadèmia Naval de Catalunya” amb el su- port d’”algun altre estat”, pri- oritàriament la Gran Bretanya. Lasectorialdedefensadel’ANC, consideraque“l’enormedepen- dència del mar que té Catalu- nya obliga a treballar aquest campdesd’unprimermoment”.
 11. 11. BONDIA DIJOUS, 3 DE JULIOL DEL 2014 11 ESPORTS PUBLICITAT ElCadíLaSeu renovaTània Pérez,el primerreforç REDACCIÓ. LA SEU D’URGELL UndelsobjectiusdelCadíLaSeu per a la temporada 2014-2015 s’ha aconseguit.Tània Pérez ha renovat el seu compromís per continuar, per quarta tempora- daconsecutiva,enlaplantillade l’equipdelaLligaFemeninaque aquestanydirigiràMiguelÁngel Ortega.Tània Pérez, de 22 anys i 1,83 d’alçada, és la primera in- corporaciódel’equip.Latempo- rada passada va promediar 23 minutsi5puntsperpartit,amés de ser una jugadora molt inten- sa,argumentsquehanpesatper a la seva continuïtat en l’equip. Per altra banda, Bernat Canut seguirà sent el segon entrena- dor de l’equip i preparador físic, mentre que Xavi Calm continua com a fisioterapeuta i delegat. Djokovici Federer passenronda REDACCIÓ. LONDRES NovakDjokoviciRogerFederer van aconseguir ahir el billet per a les semifinals del torneig de Wimbledon.Elserbiesvadesfer delcroataMarinCilicper6-1,3- 6, 6-7(4), 6-2 i 6-2, mentre que el suís va derrotar al seu com- patriotaStanislasWawrinkaper 3-6, 7-6(5), 6-4 i 6-4. Qui va quedarforaeselvigentcampió, Andy Murray, que va caure da- vant el búlgar Grigor Dimitrov per 6-1,7-6(4) i 6-2. REDACCIÓ. LLEIDA El ICG Lleida mantidrà el preu dels abonaments per a la pro- pera temporada. Sota el lema ‘Un soci+una afició!!!’, el club lleidatàincentivaràaaquellsso- cisqueportinnousabonatsamb un pack d’animació que consis- tirà en una samarreta, una mot- xilla,unagorraiunmocador.Els preus serà de 125 per al carnet de soci, 40 el d’adult i 30 el jo- ve, mentre que l’única catego- riaquesofreixvariacióéslaque aglutina a aquells socis d’altres entitatsesportives,queesredu- eix 10 euros, passant a costar ElICG Lleidamantéels preusdelsabonaments Serà de 125 euros el de soci, 40 l’adult i 30 el jove El club va presentar ahir la campaya d’abonats. 30. Respecte al primer equip, aquest iniciarà la pretempora- da el proper 18 d’agost i es pre- sentarà el 10 de setembre, pos- siblementdavantlaseleccióca- talana absoluta. REDACCIÓ. LLEIDA El Lleida Esportiu va començar ahirlasevacampanyad’abonats aconseguintelprimerdiaunto- tal de 76 carnets venuts, 62 de socisquehanrenovatelseuabo- nament i 14 de nous. Cal recor- dar que el club tenia la passada temporada2.625socisdepaga- ment –sense comptabilitzar acreditacionsnicarnetsdelaba- se–mentrequeenguanypretén arribarifinsitotsuperarlaxifra dels 3.000. ElLleidaaconsegueix14 socisnouselprimerdia Cues ahir en el primer dia de venda d’abonaments al Lleida Esportiu. LLEIDA ESPORTIU
 12. 12. 12 FET BONDIA DIJOUS, 3 DE JULIOL DEL 2014 Lesretalladesfanque pugil’abandóescolar La UGTconstata el descens de mestres que ha patit Lleida REDACCIÓ. LLEIDA LaFederaciódeTreballadorsde l’Ensenyament (FETE-UGTTer- res de Lleida) ha fet balanç del darrer curs i ha presentat un es- tudi en el qual constata el des- censenelnombredeprofessors que hi ha hagut a la demarcació de Lleida en els darrers 5 anys. El secretari general de la FE- TE a Lleida, Ramon Moreno, ha explicat que en el curs 2008- 09 i 2012-2013 el nombre d’alumnesaLleidaentrePrimà- riaiSecundàriahaaugmentaten 6.290, mentre que pel que fa a professorat se n’han perdut 46. Elresponsabledel’ensenyament públic al sindicat, Javier Gimé- nez,haassenyalatqueelDepar- tamentd’Ensenyamenthainten- tat pal·liar aquest descens de professors amb un augment de l’horari dels docents i un aug- mentd’alumnesperaula,laqual cosa ha comportat una pèrdua d’atenció individualitzada i d’atenció a la diversitat (preci- samentenelsalumnesambmés necessitats).Segonselsindicat, “aquestesretalladeshanfetpu- jar mig punt l’abandó escolar”. FETE-UGT fa balanç del curs escolar Els darrers 5 cursos, Lleida suma 6.290 alumnes i perd 46 professors Menys atenció individualitzada Tot i que Ensenyament ha intentat pal·liar-ho REDACCIÓ. LLEIDA GlobaLleida gestionarà l’ac- celeradora del programa Start- Up Catalonia de la Generalitat. En aquest sentit, GlobaLleida participaràenlaselecciódepro- postes,enelseguimentdelspro- jectesieneldissenydelprogra- maperquèestiguiadaptatalseu entornterritorial.Espreveuque en cada convocatòria una quin- zenad’empresesrebinelsuport d’aquesta acceleradora. La nova convocatòria és fins al dia 25, amb la previsió que el programaespuguiiniciaral’oc- tubre amb la participació d’una quinzenad’empresesquehande tenirmenysde5anys, unequip compromèsambelcreixementi que sigui una societat mercan- til, entre altres requisits. Acceleradora‘StartUp Catalonia’,araaLleida GlobaLleida gestionarà aquest servei del Govern Premienla directorade l’UCIal’Arnau REDACCIÓ. LLEIDA LaFundacióBurgosperlaInves- tigaciódelaSaluthaconceditun premialadoctoraMercedesPa- lomar, directora clínica del ser- veidemedicinaintensivadel’Ar- nau, per la publicació d’un arti- cle presentat a Critical Care Medicine sobre patologia infec- ciosa en medicina intensiva. Aquestpremiesconcedeixalmi- llortreballeninvestigaciósobre infecció en pacient crítics. Lliuramentdels3.000€sortejatsperAutotrac El director de Fira de Mollerussa, Poldo Segarra,va lliurar di- martselpremide3.000euros,corresponentalsorteigrealit- zat entre tots els compradors d’un cotxe d’ocasió en el marc de la passada 26a edició de la fira Autotrac. FIRA DE MOLLERUSSA Fidecursal’EscoladeSobreestandsdeTàrrega L’EscoladeSobreestantsdeTàrregavacelebrarelfinaldecurs amb el lliurament de diplomes, orles i cascos representatius de la professió a la 30a promoció de Sobreestants d’obra ci- vil i a la 6a promoció de Sobreestants d’edificació. JAUME SOLÉ PUBLICITAT
 13. 13. BONDIA DIJOUS, 3 DE JULIOL DEL 2014 13 PROPOSTES Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 La vida inesperada (+7). 16.25, 18.20, 20.20 Pompeya (+12). 22.15 The Amazing Spiderman 2 (+7). 16.00, 18.30, 21.00 Pancho: el perro millonario (apta) (HD). 16.00, 17.35 Carmina y amén (+12) (HD). 19.10, 22.50 Tokarev (+16). 22.30 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 Las dos caras de enero (+12) (HD). 16.00, 19.15, 21.00, 22.45 Campanilla, hadas y piratas (apta) (HD) (català). 17.50 LaurenC/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es. Dimecres no festius: Dia del Cinema (3,90 €) Nueva vida en Nueva York. 16.15, 19.10,22.15, •00.30 Campanilla, hadas y piratas (apta). 16.10, 18.00, 20.00 Noé (+12). 22.00, •00.30 Yo, Frankenstein (+12). 16.10, 18.15, 20.00, 22.10, •00.15 Maléfica (+7). 16.15, 18.20, 20.25, 22.30, •00.30 The Amazing Spiderman 2: el poder de Electro (+7). 16.15, 19.15, 22.00 No hay dos sin tres (+12). 16.00, 18.10, 20.20,22.30, •00.35 X-Men: días del futuro pasado (+12). 16.30, 19.00, 22.00, •00.30 Occidente es Occidente (apta).16.15, 18.20, 20.20, 22.30, •00.30 Mejor otro día (+7). 20.20, 22.20, •00.25 8 apellidos vascos (apta). 16.20, 18.20 Azul y no tan rosa (+12). 16.00, 18.10, 20.20, 22.30, •00.30 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02 Dimecres no festius: Sessió Low Cost (3€) Metéora (+12) (VOS). 15.00 Foxfire (+16). 16.20, 18.40,22.30 Viva la libertá (apta). 21.00 Amor sin control (+12). 15.00,18.40, 20.35 Un cuento francés (+7) (VOS). 16.45 Violette (+12). 22.30 El hijo del otro (+7). 16.30 Miel (+12) (VOS). 21.10 Corrupción en el poder (+12). 22.45 La jaula dorada. 15.00, 18.10,19.40 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Campanilla, hadas y piratas (apta).°11.45,°13.15, 14.45, 16.15, 17.45, 19.15, 20.45, 22.15, •23.50 Campanilla, hadas y piratas (apta) (HD) (català). 16.50, 18.15 Juntos y revueltos (+7). °11.30,°13.40, 15.50, 18.00, 20.10, 22.20, •00.30 Juntos y revueltos (+7). °12.40,°14.50, 17.00, 19.10, 21.20, •23.30 Perdona si te llamo amor. °11.30, °13.35,15.40, 17.45, 19.50, 22.00, •00.05 X-Men: días del futuro pasado (+12). °11.35,°14.05, 16.35, 19.05, 21.35, •00.05 X-Men: días del futuro pasado (+12). °12.20, °14.50, 17.20, 19.50, 22.20, •00.50 Tarzán (+12). °11.35, °13.20, 15.05, 16.50 No hay dos sin tres (+12). 18.45, 20.40,22.35, •00.30 Malditos vecinos (+16). °12.45,°14.30, 16.15 No hay dos sin tres (+12). °12.30, °14.40, 16.50, 19.00, 21.10, •23.20 Al filo del mañana (+12). 18.20, 20.30, 22.35, •00.40 Divergente (+12). °11.35, °14.10, 16.45 El Gran Hotel Budapest (+12). 19.20, 21.05, 22.50, •00.35 8 apellidos vascos . °11.50, °13.35, 15.20, 17.05, 18.50 Godzilla (2014)(+12). 20.35, 22.45 Amanece en Edimburgo (apta) (HD). °11.35, 20.00, 21.45 Tokarev (+16).°13.20, 15.05, •23.30 Maléfica (+7). °11.40, °13.30, 15.20, 17.10, 19.00,20.50, 22.40, •00.30 Maléfica (+7). °12.40, °14.30, 16.20, 18.10, 20.00, 21.50, •23.40 Pancho, el perro millonario (apta) (HD). °11.30, °13.10, 14.50, 16.30 Transcendence (+12) (HD). 18.10, 20.15, 22.20, •00.25 Rio 2 (apta) (3D). °12.00, °13.50, 15.40, 17.30 Yo, Frankenstein (+12). 19.15, 21.00, 22.45, •00.30 Mi otro yo (+12). °12.30, °14.05, 15.40, 17.15, 18.50, 20.25, 22.00, •23.35 MajèsticAv. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Juntos y revueltos (apta). Dv. 22.30; Ds. 22.30; Dg. 20.00, 22.15; Dl. 22.15 Campanilla, fades i pirates (apta). Ds. 19.00; Dg. 18.15; Dl. 19.00 Mejor otro día (+7). Dv. 22.30; Ds. 19.00, 22.30; Dg. 18.15, 20.15, 22.15; Dl. 19.00, 22.15 Casal Baixada Mercadal, 7. Agramunt - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ En solitario (+7). Ds. 19.15; Dg. 20.00; Dl. 22.15 Kamikaze (+7). Ds. 22.30; Dg. 17.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. Tel.: 636 41 98 29 - www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Al filo del mañana (+12). Ds. 19.15; Dg. 20.00; Dl. 22.15 No se aceptan devoluciones (apta). Ds. 22.30; Dg. 17.30 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 11 92 11. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ No hay dos sin tres (+12) (Digital HD). Ds. 22.15; Dl. 19.00 Transcendence (+12) (Digital HD). Dg. 19.30; Dl. 22.15 Paris Ctra de Torà. Solsona - Tel.: 973 48 02 77. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ - Dia Esp. 5,50€ Godzilla (+12). Dv. 22.15; Ds. 18.30; Dg. 17.15. Philomena (apta). Ds. 22.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15. Cinemes Exposicions Kosmos Sala Gòtica de l’IEI. Fins al 14 de setembre Mostra fotogràfica de l’artista Marta Bisbal (Mollerussa, 1974). Es tracta d’obresformadesperseqüènciesdesis, dotzeodivuitimatgesenlesqualslafo- tògrafajugaambl’espai,lallumielco- lorenunprojectequeesvaoriginarcon- templantlesparetsnuesdelasevano- va casa. Valentín González Galeria Le Petit Atelier (C/ Amsterdam, 4, darrera mercat Balàfia). Fins al 31 de juliol Mostradelesnovescol·leccionsdelfo- tògraf Valentín González, amb la seva peculiar visió del surrealisme, que ens apropa a les pintures de Kandinski. Amèlia Martí Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de la Granadella . Fins al setembre La mostra que aplega una quinzena de quadres.Lacol·leccióbuscarepresentar elpassat,elpresentielfuturdeCatalu- nya i dels Països Catalans. Es tracta d’una mostra polièdrica, intensa ivital, onpredominenelscolorsdelaterra,els contrastos cromàtics i les barreges de textures. Elements emblemàtics com el Pi de les Tres Branques o el pa amb oli i tomàquet també formen part d’aquestacol·lecció(alaimatge,unde- talldel’obradel’artista‘Boncopdefalç’). Catalunya en peu. Museu de la Noguera. Balaguer. Fins al 6 de juliol. Exposicióitinerantquedifonels80anys d’ història i la tasca del Parlament de Catalunya. CadastredePatiño Arxiu Històric de Lleida. C/ Governador Montcada, s/n. Fins al 15 de juliol Exposició basada en diversos docu- ments del fons de la Intendència (Ca- dastredePatiño),per donaraconèixer laincidènciaqueaquestnoumodeltri- butari va tenir a les poblacions de les vegueries lleidatanes. La mostra s’em- marcaenlesactivitatsrelacionadesamb la commemoració delTricentenari. Justícia alimentària. Sembrant esperança CaixaForum. Lleida. Fins al 20 de juliol A través de 30 imatges de gran format del fotògraf Pep Bonet fetes a Tanzà- niaiBolívia,audiovisualsambdiferents testimonis i unavitrina amb els 100 kg d’aliments que tira a les escombraries una família a Espanya cada any, es vol mostrar les contradiccions del sistema alimentarimundial.Lamostra,organit- zada per l’Àrea Internacional de l’Obra SocialdelaCaixa,comptaamblacol·la- boració d’Oxfam Intermón i la FAO. Kayart Piscines municipals d’Almacelles. Fins al 20 de juliol Les escultures de l’Ermengol arriben a Almacelles després d’haver passat per Barcelona, Holanda o Eslovènia entre altres llocs, per poder admirar així, les seves imaginatives canoes fetes amb els elements més inverosímils. Laveudelaterra Biblioteca deTàrrega. Fins al setembre Mostradivulgativasobre14escriptors vinculatsalacomarcadel’Urgellalllarg del temps, com l’escriptor jueu medie- valMoixéNatan,finsaautorscontem- poranis com Guillem Viladot o Isidor Cònsul,amésdefiguresreferentscom Manuel de Pedrolo o Alfons Costafre- da. La mostra consta de plafons amb textos,fotografiesifragmentsd’obres. Brosmind Centre d’Art la Panera. Lleida. Fins al7 de setembre. RetrospectivasobreBrosmind,l’original univers visual i conceptual creat pels germansJuaniAlejandroMingarro.La mostrareuneixperprimercopenunma- teixespaiexemplesdetoteslesfacetes de l’estudi. Cossosfràgils Centre d’Art La Panera. Lleida. Fins al7 de setembre Mostrad’artcontemporanidediferents artistes. L’exposició s’emmarca en els actes del 8è Congrés Mundial d’Inves- tigació de l’Associació Europea de Cu- res Pal·liatives, que se celebra a Lleida durant aquest mes de juny. Ullsd’Argos La Cerverina d’Art. Cervera. Fins al 16 de juliol Exposiciócol·lectiva.El10%delsbene- ficis obtinguts aniran en benefici de la Protectorad’Animals-RefugiLaSegar- ra de Cervera. Diversos Tasta la fresca! Informació sobre els bars i restaurants participants: www.movimenth.com Finsel4desetembreLleidasurtcadadi- jousatastarlafrescaper36terrasses, oferintentrepans,torradesimenús,amb beguda inclosa, des de 5€ fins a 12€, i copes a un únic preu de 3€. Sardanes a la fresca Plaça de la Sardana. Alguaire. A les 22.00 hores La ballada de sardanes es repetirà ca- da dijous durant els mesos de juliol, agost i fins el 4 de setembre. L’acte es- tà organitzat per Amics de la Sardana. Cervera patina Plaça Pius XXII. Cervera. A les 21.30 hores Patinades a la fresca obertes a tothom qui hivulgui participar. Traginer de jocs La Bordeta. Lleida. A les 19.00 hores Instal·lació de jocs de fusta construits artesanalment i de creació pròpia amb jocsd’habilitat,d’enginyiòptics.Acàr- rec de tombs creatius. Conferències Mirada al cel des de Lleida Museu de l’Aigua. Campament de la Canadiense. Lleida. A les 20.00 hores Conferència col·loqui i observació as- tronòmica des del jardí del Museu de l’Aigua per gaudir més profundament del cel nocturn de Lleida. Tallers Mira com sona Centre d’Art La Panera. Lleida. D’11.00 a 14.00 hores Ferran Lega mostra la capacitat del so per crear estructures visuals sobre la matèria mitjançant la ciència de la Ci- màtica.Elsparticipantsdescobrirancom materials sotmesos avibracions sono- res creen dibuixos i figures geomètri- ques. Inscripció al 973 262 185. Teatre Embolic a la granja Plaça Blas Infante. Lleida A les 20.00 hores LacompanyiaLaBaldufaportaaques- taobradetitellesperexplicar-noslahis- tòriadel’oudelagallinaquehadesapa- regut de la granja. Projeccions Aventures animades Caixaforum. Lleida. A les 19.00 hores CaixaForum ha organitzat tot un ven- talld’activitatslúdiques,entrecinemai tallers, coincidintamblesvacancesdels escolars. En aquest cas es tracta d’una sessiódecinemafamiliar,recomanada a partir de 8 anys, formada per onze curtsamblescreacionsméssorprenents iimaginativesdelsúltimsdosanys.Preu: 4€. Blue Jazzmin Pati de la Universitat. Cervera. A les 22.00 hores Cinema a la freca. Sinopsi: Quan la se- va vida sencera s’enfonsa, incloent el seumatrimoniambHal,unadineratho- medenegocis,l’elegantJasmine,cone- guda personalitat de l’alta societat de Nova York, es muda al modest aparta- mentdelasevagermanaGinger,aSan Francisco, per intentar recuperar-se i recompondre la sevavida. Música Guanyadors del Ricard Viñes Auditori Municipal Enric Granados. Lleida. A les 20.00 hores Desprésdel’actede lliuramentdepre- mis de la 20a edició del Concurs Inter- nacional de Piano Ricard Viñes tindrà lloc una breu actuació dels pianistes guanyadors d’enguany. Disco Pinky Plaça de les Magnòlies. Lleida A les 20.00 hores Discomòbilambgo-goanimadora,mú- sica i festa per a tothom. A càrrec de Campiquipugui. Cursos Iniciació a la caixa flamenca Bucs d’Assaig el Mercat (Bordeta). Lleida. De 20.00 a 21.30 hores Jordi Noró imparteix entre el 14 i el 17 dejulioluncursd’iniciacióalacaixafla- menca. Els participants podran treba- llar aspectes bàsics, tècnics i ritmes d’aquest instrument de percussió. Cal portar la caixa. Preu: 6 €. Comèdia musical Bucs d’Assaig el Mercat (Bordeta). Lleida. D’11.00 a 13.00 hores Laprogramaciód’estiudelsBucsd’As- saigdelaBordetaofereixl’oportunitat deconèixertècniquesbàsiquesdetea- tre,ballicantenuncursacàrrecdeLau- raSerrano.Calportarrobacòmoda.Ins- cripcions als telèfons: 973 20 45 93 / 973700666.Preu:20€.Mésinforma- ció awww.bucs.cat. Concursos 2nConcursdeCantautors Informació i inscripcions: www.elgatdelrosal.wordpress.com El restaurant El Gat del Rosal, gestio- natperl’AssociacióAlbadeTàrrega,or- ganitzalasegonaediciódelConcursde Cantautors/es de tot el territori català, acompanyatsambunmàximdedosmú- sics. El concurs tindrà lloc l’11 de juliol, a la terrassa del restaurant. Els premis consistiranen en la participació al cicle deconcertsTàrregaSona,l’enregistra- mentd’untemaaunestudiprofessional, uncapdesetmanaaunalbergdelaGe- neralitat,unlotdeproductesdel’Asso- ciacióAlbaounsoparalGatdel Rosal. CircPicat Informació i bases: Oficines de l’Ajuntament d’Alpicat. L’Ajuntament d’Alpicat ha convocat un concurs de fotografia sobre el festival de circ Circ Picat, que es va celebrar a aquesta localitat del Segrià els dies 21 i 22 de juny, amb la temàtica El millor moment del festival de Circ Picat . Les fotografies es lliuraran a l’Ajuntament d’Alpicat del 25 de junyal 18 de juliol. ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALS PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL27DE JUNYAL3 DE JULIOL. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabtes ivigílies de festius
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIJOUS, 3 DE JULIOL DEL 2014 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. Veuràs un progrés considerable en un aspecte del teu treball que considera- ves immòbil i estancat i això t’animarà a continuar trepitjant amb força. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Els planetesvolen que es que complei- xinelsteusdesitjos,peròhauràsdepla- nificar-ne,pasapas,l’execucióperquè tot acabi amb èxit. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Una amiga t’escriurà un e-mail o un whatsappqueetsorprendràietdeixa- rà completament fora de joc. Reflexio- na: tens una lliçó per aprendre. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Etsapuntdetancarunacordonegoci- acióambalgúipotserquehofacisavui, semprequesàpiguesjugarlestevescar- tes i controlar la situació al teu favor. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Algun superior o company intentarà d’imposar-te unes condicions, en rela- ció a cert assumpte, que et semblaran inacceptables. No tens per què cedir. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Seriabeneficiósquepensisdeferunvi- atge, curt o llarg, a la platja o a un llac. Ladesconnexiódedosotresdiesenun entorn meravellós farà miracles. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Algúettemptarà,ensortirdetreballar, amb un pla al qual et resultarà molt di- fícil negar-te si bé, en últim terme, se- ràs tu el que hagi de decidir. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Tindràs notícies d’un projecte que cre- ies que estava totalment aturat i que pot ser que funcioni, sempre que t’as- sessoris bé sobre els propers passos. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Encaraquearribaràsapensarquenohi haformadepoderentendre’tambalgú amb qui mantens una llarga disputa, sí hi ha una solució i és ben a prop. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Llegiràsalgunacosaenunllibre,unar- ticle de revista o un diari que farà que et plantegis coses relacionades amb el coneixement de tu mateix. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER És possible que tinguis una reunió que serà clau si estàs disposat a ampliar el teupuntdevistaescoltantrealmentles opinions dels altres. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Assumptes relacionats amb els diners seran els protagonistes d’un dia en el qualpotserrebiscertcashqueseràper a tu com un regal inesperat. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop 2 8 7 3 Sudoku Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.904 Solucions n. 1.903 7 5 9 1 3 9 8 4 3 4 8 3 6 8 4 1 5 6 2 1 2 6 4 7 7 1 4 2 7 8 5 6 9 3 1 8 3 6 7 1 9 5 4 2 5 1 9 3 4 2 6 8 7 5 8 2 1 6 9 3 7 4 6 7 4 2 5 3 9 8 1 1 9 3 8 7 4 2 6 5 7 1 5 2 9 3 6 4 8 4 2 8 1 6 7 3 9 5 9 3 6 4 5 8 7 2 1 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 14. CONTACTOS ¡¡¡TRAVESTI ARIADNA!!! Rubiaza. Espe- cialistaprincipiantes.Corridasmutuas.Fe- tichismo. Vibradores. 24h. Tel. 678 921 866. 16. VARIOS T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! 19. ALQUILERES BAR EN LLOGUER a la Portella, tot mun- tatirecentpintat,esllogaperjuvilació dels propietaris. Informació i visites (finques- Cor)Tel.636189656. FINCA D’OLIVERES de 3,2 hectàrees als Omellons, cabana de pedra amb foc a te- rra,moltbonaccésioliveresenproducció 22000€.Informacióivisites(finquesCor) Tel.636189656. ZONA UNIVERSIDAD. Apartamento de 1 habitación totalmente reformado. Finca conascensor. 300€.Tel.653751188. ALTILLODE70m2enZonaCarrefour.Ideal paraoficina.250€/653.75.11.88 PRATDElaRiba.Bonitoapartamentode2 habitacionesconcocinaindependiente,Te- rraza de 5m2. Suelo de parquet. Galería. Amueblado y equipado. 425 € / 653.75.11.88 ESTUDIO AMUEBLADO en Rovira Roure. 250€./653.75.11.88 PARTICULAR LLOGA pis, 4 habitacions, moblat.Telf.669708397. 20. TRASPASOS TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i par- lem! 22. VENTAS LESBORGESBlanques:OcasióPiscèntric 120m2 4 habitacions 2 banys 2 terrasses. Areformar.60.000€.FinquesBorgesTel. 670537829. XALETA la Vall fosca, en terreny de 450 m2, 4 habitacions, 2 banys, moblat i tot equipat.Preu255.000€.Informacióivisi- tes(finquesCor)Tel.636189656. OPORTUNITAT, VIVENDA (torre xalet) a lesBorges,2habitacions,menjador,cuina, garatge,piscina,llum,calefaccióioliveres. Preu65.000.Informacióivisites(finques- Cor)Tel.636189656. FINCAOLIVERES,d’1’8hectàrees,situada enzonamolttranquil·la,ambcabanadepe- draenperfecteestat(terraenrajolatiteu- lada nova). Rebaixada preu 22.000 € In- formacióivisites(finquesCor)Tel.636189 656. CASAREBAIXADAaLleida,zonaplaçaeu- ropa, 200 m2 de solar, uns 400 m2 cons- truïts,parkingperatresvehicles,bonacon- cervació.Preu170.000euros.Informaciói visites(finquesCor)Tel.636189656. FINCAAMBcabanadevolta,entreelster- mes de les Borges, de 17.000 m2, plana, possibilitatderegar.Preu22.000€.Infor- mació i visites (finquesCor)Tel. 636 189 656. OPORTUNITAT!!!FINCAplanade17.000 m2(1,7H), entreeltermedel’AlbiilesBor- ges, regable, 9.000 €. Informació ivisites (finquesCor)Tel.636189656. CASA XALET en Venda al centre de June- da, sortida a dos carrers, superfície solar 429m2,dospisosindependents,piscinai zona lúdica. Preu 190.000 €. Informació i visites(finquesCor)Tel.636189656. GANGAPISalesBorges,reformat,de3ha- bitacions, moblat i amb electrodomèstics, 2banys.40.000€.Informacióivisites(fin- quesCor)Tel.636189656. PUIGVERDDELleida,asólo500mdelpue- blo.Almacénde120m2con18.000m2de terreno. 65.000€.Tel.610722297. TORRE BENAVENT de Segria con 2000 m2 de terreno y almacén de 15 m2. Con aguayluz.65.000€. Tel.610 722 297. BENAVENTDESegria.Torre.90m2,salón de 25m2, 3 habitaciones, cocina indepen- diente,terrenode1.700m2conpiscina,al- macén de 25m2, barbacoa. 120.000€ / 617.500.444 TORREENPartidadeLleida,a1km. Casa de125m2yterrenode8.900m2plantado de frutales. Salón con fuego a tierra, coci- na americana. 2 habitaciones. Legalizada (cédulahabitabilidad),luz,aguariego,agua potable. Almacénconcapacidad4coches. 105.000€Tel.610.72.22.97 PUIGVERD DE Lleida.Torre de 40m2 con 700m2 de terreno. Luz y agua dE riego. 35.000€/610.72.22.97 TERMENS. CASA con una superfície de 95m2, con 3 habitaciones, dobles, baño, cocina independiente, salón de 27m2 con fuego a tierra. Jardín de 3500m2.Terraza de 25m2. Calefacción a gasoil. Garaje de 150m2.110.000€.Tel.610722297 TORREDE65m2enRossellocon1600M2 deterrenoyterrazade20m2,2habitacio- nes dobles, salón 25M2, baño y cocina americana. Dispone de Luz y agua de rie- go. 50.000€/610.72.22.97 TORRE BORGES Blanques de 50m2 con garaje, calefacción, agua, luz, piscina, 4.000m2 de terreno. 63.000€ / 610.722.297 VILANOVA DE Segrià. Casa en urbaniza- ción, de 90m2, con terreno de 800m2. 3 habitaciones,salónycocinaindependien- te.Porche.Barbacoa.Luz,cloaca,aguapo- table y de riego, telefono. Legalizada. 99.000€/610.72.22.97 LAPINEDA.Apartamentoa1ªlíneademar. 4 habitaciones, 2 baños. Piscina Parking Comunitario.95.000€/610.72.22.97 CORBINS. CASA adosada 190m2 con jar- dínde60m2ygaraje.4habitaciones,2ba- ños.Buhardilla.160.000€/610.72.22.96 CASAENPlantaBajaenlaBordetaconpa- tiode15m2.3habitaciones.Suelodegres. Calefacción individual a gas. Fuego a tie- rra. 100.000€/610.72.22.96 PISOENAv.Valencia,de105m2,4habita- ciones, 2 baños, salón de 28m2. Exterior. Fincaconascensor.47.000€.Tel.610722 296 EDIFICIO BRASILIA. Piso de 148m2 con Parking.Exterior,con4habitaciones,2ba- ños. Calefacción central. 140.000 € .Tel. 610722296 FERRAN EL Catòlic. Piso con Parking y Trastero de 25m2. 2 habitaciones dobles, baño y cocina independiente. 38.000 € Tel.610722296.
 15. 15. BONDIA DIJOUS, 3 DE JULIOL DEL 2014 15 TELEVISIÓ 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els matins. Presentació: Lídia Heredia i Helena García Melero. 14.00 Telenotícies comarques. Presentació: Mariona Bassa. 14.21 El medi ambient. 14.30 Telenotícies migdia. Amb Carles Prats i Núria Solé. 15.35 Vincles. 15.40 Cuines. 15.50 La Mònica ha pres una decisió que farà mal. Els Flaquer consumen la seva venjança contra en Bernat parlant amb la Maria Dolors. 16.35 Divendres. 19.20 Murdoch mysteries. 20.15 El Gran Dictat. 21.00 Telenotícies vespre. Presentació: Toni Cruanyes. 21.55 Polònia. 22.35 .Cat. 00.00 Lost girl. 00.47 Doctor Who. 02.26 Waterloo Road. 03.15 Ritmes a la taula. 06.36 Les Tres Bessones. 07.53 MIC. 08.39 Lazy Town - Vilamandra. 09.30 Doraemon. 10.48 Els germans Kratt. 11.35 Espies de veritat. 12.22 Els pingüins de Madagascar. 13.10 El xou de l’Scooby-Doo. 14.00 Shin Chan. 15.10 Bugs Bunny i els seus amics. 16.08 Rekkit, el conill màgic. 17.00 MIC. 17.50 L’abella Maia. 18.30 Doraemon. 19.21 Espies de veritat. 20.08 Tom i Jerry. 20.56 Bola de drac. 21.20 La Riera. 22.05 En clau de vi. 23.00 Sala 33 Estiu. 00.30 Extres. 00.35 L’ambulant. 01.27 El perquè de la pobresa. 02.20 En clau de vi. 03.15 Ritmes a l’aula. 03.44 Ritmes a l’estudi. 04.45 Jazz a l’estudi. 07.10 Jet Lag. Sèrie. 08.05 8 de 8. 08.35 Catalunya blues. 09.00 Televenda. 11.05 Dinamita. Sèrie. 11.30 Jet Lag. Sèrie. 12.00 Migdia. Amb Ruth Jiménez. 14.00 Arucitys. Dirigit i presentat per Alfons Arús. 17.00 Jet Lag. 17.35 S’ha escrit un crim. 18.30 Pitlane. Programa de motor. 19.00 8 al dia. Magazín d’actualitat, basat en les 8 notícies del dia. Dirigit i presentat per Josep Cuní. 22.30 Gran Cinema. La ganadora. 2005. Dir: Jane Anderson. Gràcies a la seva habilitat i amor per les paraules, l’Evelyn Ryan, una mestressa de casa, aconsegueix tirar endavant la seva família amb els concursos. 00.25 Misteris... amb Sebastià D’Arbó. 01.00 Clips. 07.00 Notícies en xarxa. 07.59 La cançó del bon dia. 08.00 Club Banyetes (red). 08.15 Notícies en xarxa. 10.00 Lleida al dia (red). 11.30 Cafeïna. 12.30 Caminant per Catalunya. 13.00 Dosos amunt! (red). 13.30 El cercle virtuós. 14.00 Gaudeix la festa. Red. 14.30 Aran TV. 14.45 Al dia notícies. 15.15 Cafeïna. 16.15 Catsons. Red. 16.45 Mirades (red). 17.00 El debat de Lleida activa (red). 18.00 Promo. 18.30 Club Banyetes. 18.45 Fa 8.000 anys (red). 19.00 Efectes positius (red). 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Notícies vespre. 20:44 Anem a dormir. 20:45 Aran TV (red). 21:00 Lleida al dia - L’entrevista. 21:25 La Diputació de Lleida. 21.30 Al dia notícies. 22.00 Lleida al dia. La tertúlia. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Los desayunos de TVE. 10.05 La mañana de La 1. Amb Mariló Montero juntament amb diferents col·laboradors. 14.00 L’informatiu. Presentat per Marta Ribas. Inclou: el temps. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. Amb Pilar García Muñiz i Sergio Sauca. 15.50 El tiempo. 16.00 L’informatiu. 16.05 Amar en tiempos revueltos. 18.50 España directo. 20.30 Aquí la tierra. 21.00 Telediario 2. Amb Ana Blanco i Marcos López. 22.10 El tiempo. 22.30 Mr. Selfridge. Sèrie. 23.55 La noche de... La Primera Guerra Mundial 00.55 El debate de La 1. Presentat per Oriol Nolis. 00.55 El debate de La 1. 03.45 TVE es música. 06.00 TVE es música. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 08.00 TV English. 08.25 Los Años Del Nodo. 09.25 Biodiario. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Pueblo De Dios. 10.30 Docufilia. 11.30 Documental. 12.30 Documental. 13.25 Don Matteo. 14.25 Verano Azul. 15.30 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 17.50 Docufilia. 18.45 Paraísos Cercanos. 19.40 Pequeños Universos-El Universo Escondido 20.05 Don Matteo. 21.00 Docufilia. 22.00 Documental. 23.40 Crónicas. 00.25 La 2 Noticias. 00.40 Días de cine. 01.10 Somos Cortos. 01.40 Docufilia. 02.35 Documental. 06.25 Zumba GH Edition 06.30 Informativos Telecinco. Presentat per Leticia Iglesias i Roberto Fernández. 08.55 El programa de Ana Rosa. Presentat per Ana Rosa Quintana. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Presentat per Emma García. 14.30 De buena ley. Presentat per Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentat per David Cantero. 16.00 Sálvame diario. 20.15 Pasapalabra. Presentat per Christián Gálvez. 21.05 Informativos Telecinco. Presentat per Pedro Piqueras. 22.00 Ex, ¿qué harías por tus hijos? Estrena. Presentat per Emma García i Álvaro de la Lama. Pares divorciats o separats competiran entre sí, pel benestar dels seus fills. 02.00 Premier casino. 05.00 Fusión sonora. 06.00 Comprando en casa. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. Amb Vicente Vallés i Lourdes Maldonado. 15.45 Deportes. 16.00 El tiempo. 16.30 Amar es para siempre. Sèrie ambientada el 1960, dècada en què Espanya pateix canvis significatius i de gran creixement. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! 20.00 Atrapa un millón. 21.00 Noticias. Presentat per Matías Prats i Mónica Carrillo. 21.30 Deportes. 21.40 La previsión de las 9. 21.45 El hormiguero 3.0. 22.40 Sin identidad. Serie. 00.15 Encarcelados. 02.30 Comprando en casa. 03.00 Minutos musicales. 06.00 Minutos musicales. 07.45 Al rojo vivo. Redifussió. 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Las pruebas del crimen. 11.30 Informe criminal. 12.20 Al rojo vivo. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Jugones. 15.30 La Sexta Meteo 1ª edición. Presentat per Helena Resano. 15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición. 20.45 La Sexta Meteo 2ª edición. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 El intermedio summer time. 22.30 Millonario anónimo. 23.20 Millonario anónimo. (Versió USA). 00.30 El chiringuito del mundial. 02.30 Juega con el 8. 04.00 Comprando en casa. 04.15 Minutos musicales. 07.00 El zapping de los surferos. 08.30 Todo va bien. 09.30 Alerta cobra. Bautismo de fuego I, El atentado, Operación Job 12.20 Las mañanas de Cuatro. Presentat per Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. Presentat per Marta Fernández. 14.45 Deportes Cuatro. Presentat per Manu Carreño y Manolo Lama. 16.00 Ciega a citas. Apuestas arriesgadas. 17.00 Avenida Brasil. 17.55 Castle. La vuelta de los muertos vivientes. 19.00 Mi madre cocina mejor que la tuya. 20.00 Noticias Cuatro. Presentat per Hilario Pino. 21.00 Deportes Cuatro. 21.30 Todo va bien. Presentat per Xavi Rodríguez i Edurne. 22.30 Sleepy Hollow. 00.00 Grimm. 02.30 Ciudades del pecado. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 03/07/2014 PUBLICITAT Avui felicitem a: Andreu, Carles Bernardí, Cecili, Claudi, Dionís, Clotilde, Daví, Isaac, Pau, Paula PUBLICITAT Unlleidatàaljudici pelfiascod’Spanair Dimarts queve comença a l’auditori de la Ciutat de la Justícia de Barcelona el macrojudici contra l’últim consell d’administració de la desapareguda aerolínia Spanair, queva presentar concurs al gener del 2012 amb un passiu de 474 mi- lions i queva deixar al car- rer 2.075 treballadors. El jutge considera culplable el concurs per haver-lo en- darrerit 5 mesos tot i sa- ber que la companyia era insolvent. Entre els impu- tats que seuran a la ban- queta, a banda de l’expre- sident d’Spanair, Ferran Soriano, figura un lleidatà, Josep Maria ‘Tatxo’ Benet, copropietari de Mediapro i un dels ‘emperadors’ de la televisió a Espanya. TWITTER @amicsdelalletja «Q el #PSC tregui de nou a #Lleida lo del #burka és nor- mal.Se’lsacabaelxiringuitoine- cessiten atiar racisme i igno- rància x seguir manant» @ForcadellCarme «Tot el suport i reconeixement @jpuigcorbe això demostra la pocaqualitatdemocràtica,lliber- tat d’expressió fonamental en democràcia #9n2014» @firatitelles «Molt il.lusionats amb la troba- da d demà amb el Conseller de Cultura@ferranmascarellxpar- lar distesament de la Fira deTi- telles de #Lleida» @ccmariona «Eltemadeelfredsiberiàaltren ésunacordeconòmicentrequi» FACEBOOK Postureig de Lleida «@angelrosdomingo t’he vist a lateletresimemolenmoltleste- ves ulleres de hipster! <3» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA NICOLAS SARKOZI L’expresident de la República Francesa,sensecaptipusd’afo- rament com hauria disfrutat a Espanya, ha estat imputat per un delicte de corrupció. PUNT I A PART JAUME MORA GRAUPERA És el cap d’oncologia pediàtri- ca de l’hospital Sant Joan de Déu, que ha aconseguit operar untumoraunnende5anysgrà- cies a la tecnologia 3D. Aquestes nenes fan anys. Felicitats dels pares, tiets i família LA FOTOTECA El súperporter de l’AEM Àlex Martínez García avui fa anys Sopar solidari de Mans Unides a Bellpuig

×