Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proces 04 2014

214 views

Published on

Процесний підхід в системі управління на віртуальному підприємстві

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Proces 04 2014

  1. 1. Процесний підхід в системі управлінняПроцесний підхід в системі управління ТОВ “Агробізнес”ТОВ “Агробізнес”
  2. 2. Процесний підхід розглядає управління як безперервну серію взаємозалежних управлінських функцій. У цьому підході виявляється і функціональний погляд на процес управління, у якому реалізуються такі функції управління як планування, здійснення, контроль та коригування.
  3. 3. Спрощена класифікаціяСпрощена класифікація оціночних критеріїв процесуоціночних критеріїв процесу Якісні Кількісні   Суб’єктивні оцінки керівника Абсолютні Відносні Суб’єктивні оцінки експертів Показники тривало-сті виконання процесу Факт / План (результативність) Технічні показники Вихід/вхід (ефективність) Інші суб’єктивні оцінки Показники затратності Порівняння з іншими процесами Показники якості Питомі показники
  4. 4. Процес “Доставити та відвантажитиПроцес “Доставити та відвантажити продукцію”продукцію” Результативність: • середній час виконання процесу в цілому/плановий час виконання процессу; • фактична кількість простоїв /планова кількість простоїв; • фактична кількість скарг клієнтів процесу / планова кількість скарг; • фактична кількість повернень продукції / допустима кількість повернень продукції; • фактична вартість процесу /планова вартість процесу; • фактичні затрати на ремонт / 100% 100% Фактичнийвихід Ефективність Використані ресурси Фактичнийвихід Результативність Плановийвихід = ∗ = ∗
  5. 5. Переваги процесного підходу:Переваги процесного підходу: націленість на результат; вимірником якості і цінності продукції є задоволеність замовника; зменшення кількості помилок, браку; кожен співробітник прив'язаний до кінцевого результату і відповідає за його якість; орієнтація на якість діяльності та постійні вдосконалення тощо.
  6. 6. ДЯКУЮ ЗАДЯКУЮ ЗА УВАГУ!УВАГУ!
  7. 7. ДЯКУЮ ЗАДЯКУЮ ЗА УВАГУ!УВАГУ!

×