Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

КОНТРОЛЬ.ppt

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 12 Ad

More Related Content

Similar to КОНТРОЛЬ.ppt (20)

Advertisement

КОНТРОЛЬ.ppt

  1. 1. ОГЛЯДОВИЙ МУЛЬТІМЕДІЙНИЙ КУРС З ДИСЦИПЛІНИ
  2. 2. Контроль – це процес забезпечення досягнення цілей організації шляхом постійного спостереження за її діяльністю та усунення відхилень, які при цьому виникають. Контроль може бути спрямований як на окремий вид діяльності організації, так і на всю їх сукупність.
  3. 3. Принципи контролю  Всебічність;  Необхідність залучення персоналу;  Стратегічна спрямованість на вирішення конкретних проблем;  Спрямованість на запобігання помилок;  Узгодження з процесом планування;  Врахування людського фактору: об’єктивність, доброзичливість, запобігання надмірного контролю, врахування особистих якостей працівника.
  4. 4. Задачі контролю  Виявлення у внутрішньому та зовнішньому середовищі організації факторів, що впливають на її діяльність, і забезпечення своєчасного реагування на них;  Відстеження нечітко виражених тенденцій;  Розкриття порушень, вад, помилок та допомога у вживанні оперативних заходів по їх усуненню;  Створення основи для оцінки ефективності функціонування організації та роботи персоналу.
  5. 5. Помилки процесу контролю  Контроль із приводу – тобто неповнота інформації;  Контроль навздогін – тобто неможливість коригувальних дій;  Тотальний контроль – тобто несамостійність персоналу;  Контроль із недовіри;  Контроль заради покарання;  Неінформування про результати контролю – погіршення морально – психологічного клімату.
  6. 6. Характеристика основних методів вимірювання реальних процесів, що здійснюються в організації
  7. 7. Види управлінського контролю
  8. 8. Ознаки класифікації Види систем контролю, що застосовуються Час здійснення контрольних операцій Випереджаючий контроль Поточний контроль Заключний контроль Цілі та задачі системи контролю Поточний контроль виконання рішень Контроль за діяльністю окремих виробничих та управлінських підсистем Стратегічний контроль Об’єкт контролю Строки виконання наказів, розпоряджень, окремих документів тощо Якість роботи окремих виконавців, груп, підрозділів тощо Додержання встановлених стандартів – технічних, економічних, організаційних тощо Глибина керуючого впливу Система спостережень і одержання інформації за ходом робіт (моніторинг) Оперативне втручання в процеси виробництва та управління Контроль по результатам виробничої та управлінської діяльності (фінальний контроль з впливом на майбутні рішення) Обладнання для контрольних операцій Журнали, картотеки, табло, графіки, персональні книжки виконавців тощо (ручні системи) Автоматизований контроль виконання (ЕОМ, датчики, прилади і т.п.) Комбіновані системи контролю (машинно- ручні)
  9. 9. Характеристика інструментів аналізу фінансової звітності Назва інструменту Сфери контролю Аналіз балансу - попередня оцінка можливостей організації виконувати свої поточні зобов’язання; - визначення загального фінансового стану організації Аналіз звіту про прибутки та збитки - зіставлення прибутків і збитків організації; - зміна прибутків і витрат поточного періоду проти попередніх Аналіз звіту про рух готівки - контроль надходжень грошей в організацію з усіх джерел та їх виплат за зобов’язаннями організації; - попередні висновки щодо рівня ліквідності організації
  10. 10. Модель процесу контролю поведінки працівників в організації

×