05 Komunikasi

28,943 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
28,943
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
709
Comments
0
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

05 Komunikasi

 1. 1. KOMUNIKASI BAB 5
 2. 2. <ul><li>Komunikasi merupakan satu proses transaksional. Lima kriteris transaksional : </li></ul><ul><ul><li>Dinamik (proses yang berubah, bukan static) </li></ul></ul><ul><ul><li>Berterusan – tidak jelas permulaan dan pengakhiran </li></ul></ul><ul><ul><li>Bulat (circular) – apabila komunikasi dianggap proses menyalurkan mesej dari sumber kepada penerima. Berbentuk bulatan kerana setiap peserta mempunyai fungsi dan saling mempengaruhi antara satu sama lain </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak berulang – reaksi dan tindakbalas boleh diulang tetapi tidak ada individu yang melakukan sesuatu dengan cara yang benar-benar sama </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak dapat ditarik balik (apa yang dikatakan tidak dapat dihilangkan) </li></ul></ul>
 3. 3. DEFINISI KOMUNIKASI <ul><li>Proses dua hala, berterusan, mempunyai kesan tingkah laku (seseorang yang dikenali sebagai sumber dengan niat @ tujuan mengkodkan & menyalurkan mesej melalui saluran kepada penerima yang dikehendaki untuk melahirkan tingkahlaku @ sikap tertentu </li></ul><ul><li>Sukar mendefinisikan komunikasi disebabkan sifat yang kompleks dan multidisiplin </li></ul><ul><li>Frank Dance – tiga titik definisi konseptual kritikal komunikasi – asas persamaan kepada 15 koomponen konsep komunikasi </li></ul><ul><li>Tahap pemerhatian </li></ul><ul><li>Memasukkan @ mengeluarkan unsure-unsur berkenaan </li></ul><ul><li>Faktor penilaian normative </li></ul>
 4. 4. Komponen-komponen Konseptual dalam komunikasi
 5. 5. ELEMEN-ELEMEN DALAM PROSES KOMUNIKASI <ul><li>Komunikasi mempunyai tujuan dan fungsi </li></ul><ul><li>Fungsi komunikasi ialah </li></ul><ul><ul><li>Memberi maklumat </li></ul></ul><ul><ul><li>Menunjuk/mempengaruhi </li></ul></ul><ul><ul><li>Memahami </li></ul></ul><ul><ul><li>Membuat keputusan </li></ul></ul><ul><li>Elemen utama komunikasi </li></ul><ul><ul><li>Sumber </li></ul></ul><ul><ul><li>Mesej </li></ul></ul><ul><ul><li>Saluran </li></ul></ul><ul><ul><li>Penerima </li></ul></ul><ul><ul><li>Maklumbalas </li></ul></ul>
 6. 6. Rajah 1: Model Asas Elemen-elemen Komunikasi <ul><li>Sumber (individu @ kumpulan) – menentukan niat/tujuan, memastikan penerimaan & mentafsir maklumbalas daripada penerima, mengubahsuai mesej setelah menerima maklumbalas dan memperbetulkan mesej yang gagal ditafsir </li></ul><ul><li>Mengkod mesej </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Mesej </li></ul><ul><li>Hasil proses enkod (encode) </li></ul><ul><li>Status set symbol (lisan/bukan lisan) mewakili pemikiran sumber dalam tempoh masa tertentu </li></ul><ul><li>Boleh disampaikan dengan pelbagai cara </li></ul><ul><li>Membawa makna </li></ul><ul><li>Saluran (media) </li></ul><ul><li>Penghubung sumber dan penerima </li></ul><ul><li>Elemen fizikal penyeluran maklumat </li></ul><ul><li>Cth: lisan bersemuka, surat, majalah, radio, mel elektronik, telefon dan lain-lain </li></ul><ul><li>Elemen pemilihan saluran </li></ul><ul><li>Kesesuaian dengan sasaran @ penerima </li></ul><ul><li>Kesesuian bentuk mesej </li></ul>
 8. 8. PENERIMA <ul><li>Individu @ kelompok yang menerima mesej </li></ul><ul><li>Individu ynag ditujukan mesej oleh sumber & mungkin menerima mesej secara tidak langsung </li></ul><ul><li>Mentafsirkan mesej dalam bentuk bermakna (dekod/proses dalaman) </li></ul>
 9. 9. Andaian Terhadap Sistem Simbol Peribadi Sumber Enkod Saluran Dekod Penerima Sistem Simbol Sumber Andaian Terhadap Sistem Simbol Sumber
 10. 10. Maklumbalas <ul><li>Proses mesej-mesej menggambarkan reaksi penerima melalui pendengaran dan memerhatikan isyarat dari penerima </li></ul><ul><li>Sumber dan penerima berkongsi memberikan maklumbalas </li></ul><ul><li>Sumber – maklumbalas melibatkan secara sedar @ tidak sedar kepada isyarat lisan & bukan lisan </li></ul><ul><li>Penerima – maklumbalas melibatkan penyaluran maklumat secara sedar, jelas dan dengan halangan yang paling minimum </li></ul>
 11. 11. JENIS-JENIS KOMUNIKASI <ul><li>Empat jenis komunikasi: </li></ul><ul><li>Komunikasi Massa </li></ul><ul><li>Komunikasi Organisasi </li></ul><ul><li>Komunikasi Kumpulan Kecil </li></ul><ul><li>Komunikasi Diadik (berdua) </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Komunikasi Massa </li></ul><ul><li>Tiga ciri utama: </li></ul><ul><li>Diarah kepada sasaran yang relatifnya besar, heterogenous, anonymous </li></ul><ul><li>Disalurkan secara awam, ditentukan supaya mencapai sasaran dalam masa serentak </li></ul><ul><li>Komunikasi cenderung beroperasi dalam organisasi yang kompleks ynag melibatkan kos yang besar </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Komunikasi Organisasi </li></ul><ul><li>Proses saling kebergantungan antara individu dicipta dan pertukaran-pertukaran mesej, interpretasi, perlindungan makna bagi tujuan membentuk dan merealisasikan misi yang dicipta bersama </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Komunikasi Kumpulan Kecil </li></ul><ul><li>Kumpulan 3 – 30 orang </li></ul><ul><li>Saiz kumpulan (lebih banyak ahli, kurang berkesan) mempengaruhi: </li></ul><ul><ul><li>Penglibatan ahli </li></ul></ul><ul><ul><li>Kepimpinan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tindakbalas ahli </li></ul></ul><ul><ul><li>Keupayaan ahli untuk mencapai persetujuan bersama </li></ul></ul><ul><ul><li>Struktur kumpulan </li></ul></ul><ul><ul><li>Keberkesanan prestasi kumpulan </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>Kelebihan kumpulan besar </li></ul><ul><li>Semakin banyak kepelbagaian kemahiran dan keupayaan serta pengetahuan </li></ul><ul><li>Lebih banyak potensi tenaga untuk mencapai sesuatu tugas </li></ul><ul><li>Lebih banyak peluang untuk bertemu dengan ahli-ahli lain yang berpengetahuan, menarik dan mempunyai personality yang pelbagai </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Kekurangan bila saiz terlalu besar </li></ul><ul><li>Semakin tinggi kemungkinan untuk wujud subkumpulan </li></ul><ul><li>Semakin tidak samarata penglibatan </li></ul><ul><li>Semakin tinggi kemungkinan dominasi penglibatan oleh ahli yang banyak bercakap </li></ul><ul><li>Semakin tinggi keperluan terhadap pemimpin </li></ul><ul><li>Semakin tinggi kemungkinan bagi kepimpinan untuk mengambilalih fungsi-fungsi kumpulan yang mustahak </li></ul><ul><li>Semakin tinggi kesukaran untuk mencapai persetujuan bersama </li></ul>
 17. 17. Komunikasi Interpersonal <ul><li>Bentuk komunikasi melibatkan sebilangan kecil individu yang boleh berinteraksi dengan eksklusif antara satu sama lain, mesej boleh diadaptasikan dengan spesiifk antara sumber dan penerima serta berupaya untuk mendapatkan maklumbalas semerta. </li></ul>
 18. 18. Ciri-ciri komunikasi interpersonal <ul><li>Interaksi interpersonal dicirikan melalui andaian peserta terhadap satu sama lain bahawa individu adalah unik dan berbeza dari kumpulannya </li></ul><ul><li>Komunikasi ini melibatkan jumlah individu yang kecil iaitu antara dua atau tiga orang </li></ul><ul><li>Sumber & penrima ynag terlibat berinteraksi secara eksklusif, mesej yang disalurkan diadaptasikan selaras dengan cirri-ciri penerima </li></ul><ul><li>Mudh untuk menilai sama ada mesej difahami, mesej boleh diubahsuai & diadaptasikan selaras dengan penerima </li></ul><ul><li>Tafsiran semerta: mesej ynag disalurkan dapat ditakrifkan dengan segera kerana ianya melibatkan hubungan bersemuka </li></ul>
 19. 19. <ul><li>MODEL-MODEL KOMUNIKASI </li></ul><ul><li>Model Lasswell (1948) </li></ul><ul><li>Model Osgood 91954) </li></ul><ul><li>Model Schramm (1954) </li></ul><ul><li>Model Newcomd Symmentry (1953) </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Model Lasswell (1948) </li></ul><ul><li>Siapa </li></ul><ul><li>Berkata Apa </li></ul><ul><li>Melalui Saluran Apa </li></ul><ul><li>Kepada Siapa </li></ul><ul><li>Dengan Kesan Apa Terhadap Penerima </li></ul>
 21. 21. <ul><li>The Mathematical Theory of Communication </li></ul><ul><li>Shahnon an Weaver (1949) </li></ul><ul><li>Berdasarkan konsep matematik (rajah 3) </li></ul><ul><li>Memerhatikan sumber maklumat menghasilkan mesej yang boleh dikomunikasikan samada dalam bentuk lisan, tulisan, muzik dsb. </li></ul><ul><li>Transmitter (penyalur) menterjemahkan mesej kepada signal yang bersesuaian kepada penerima </li></ul><ul><li>Sumber maklumat: otak, </li></ul><ul><li>Penyalur: suara di saluran melalui udara (saluran) </li></ul>
 22. 22. Rajah 3: Model Teori Matematika Komunikasi Information Source Transmitter Receiver Destination Noise Source message signal received signal message
 23. 23. <ul><li>Penerima bertindakbalas dalam bentuk mentafsirkan semula mesej dari isyarat </li></ul><ul><li>Destinasi: orang yang mesej ditujukan </li></ul><ul><li>Entropy & redundancy – perlu seimbang untuk keberkesanan komunikasi </li></ul><ul><li>Entropy : maklumat yang hilang, salah faham dll </li></ul><ul><li>Redundancy : pengulangan/pertindanan </li></ul><ul><li>Semakin banyak gangguan dalam saluran semakin tinggi keperluan redundancy untuk mengurangkan entropy </li></ul>
 24. 24. Model Osgood (1954) <ul><li>Diubahsuai dari model Shahnon & Weaver, membentuk model komunikasi yang boleh diaplikasi dalam kejuruteraan </li></ul><ul><li>Meletakkan peranan menerima dan menyalur maklumat seorang dan mengambilkira maksud symbol </li></ul><ul><li>Setiap individu mempunyai ‘speech community’ (proses komunikasi yang lengkap), menekankan sosial semulajadi dalam berkomunikasi dan mendefinisikan mesej sebagai keseluruhan output bagi unit sumber yang menjadi input bagi destinasi </li></ul>
 25. 25. Model Schramm (1954) <ul><li>Tidak banyak beza dengan Osgood (lihat rajah 4) </li></ul><ul><li>Model pertama: menganggap komunikasi sebagai interaksi antara dua manusia </li></ul><ul><li>Model kedua: memperkenalkan bahawa komunikasi berkesan hanya berlaku apabila sesuatu dikongsi bersama </li></ul><ul><li>Model ketiga: interaksi antara kedua-kedua pihak dalam enkod, mentafsir, dekod, menyalur dan menerima isyarat </li></ul>
 26. 26. Rajah 4: Model Schramm Source Encoder Signal Decoder Source source encoder signal decoder destination Encoder Interpreter decoder message message Decoder Interpreter encoder 1 2 3 Field of experiance Field of experiance
 27. 27. Newcomd Symmetry Model <ul><li>Theodare Newcomb (1953) – komunikasi sebagai suatu saspek psikologi sosial berkaitan interaksi antara manusia </li></ul><ul><li>Model mudah mengandaikan bahawa individu A menyalurkan maklumat kepada individu tentang sesuatu, X </li></ul><ul><li>Mengandaikan orientasi A (sikap – terhadap B dan terhadap X adalah mengandungi 4 koordinasi </li></ul><ul><ul><ul><li>Orientasi A terhadap X termasuk kedua-dua sikap terhadap X sebagai objek untuk didekati @ diletakkan (cirri oleh tanda dan intensif) & atribusi kognitif (kepercayaan & struktur kognitif) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Orientasi A terhadap B dalam citarasa yang sama </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Orientasi B terhadap X </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Orientasi B terhadap A </li></ul></ul></ul>
 28. 28. <ul><li>Rajah 5: Model Semetri Newcomd </li></ul>
 29. 29. HALANGAN-HALANGAN DALAM KOMUNIKASI <ul><li>Perbendaharaan kata </li></ul><ul><li>Hubungan perkataan – fikiran – benda </li></ul><ul><li>Perhatian selektif </li></ul><ul><li>Kegagalan untuk memberikan maklumbalas </li></ul><ul><li>Pemikiran bipolar </li></ul><ul><li>Bypassing: memberi maklumat sepintas lalu </li></ul><ul><li>Kecenderungan untuk menilai </li></ul>
 30. 30. APLIKASI KOMUNIKASI DALAM MASYARAKAT <ul><li>Peranan asas komunikasi adalah untuk menyampaikan mesej kepada individu, masyarakat dan kelompok masyarakat </li></ul><ul><li>Schramm, Lener et. Al. menyenaraikan matlamat komunikasi untuk memesatkan pembangunan </li></ul><ul><ul><li>Proses komunikasi melalui media massa boleh mewujudkan iklim perubahan untuk memperkenalkan nilai baru, sikap baru dan perlakuan baru sesuai untuk pemodenan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Proses komunikasi melalui media massa boleh mengajar kemahiran baru “daripada celik huruf kepada pertsnian, kepada kebersihan kepada membaiki kereta dan seterusnya”. </li></ul></ul><ul><ul><li>Media massa bertindak sebagai wadah sumber pengetahuan. </li></ul></ul>
 31. 31. <ul><li>4. Media massa unik kerana keupayaan menimbulkan pengalaman yang dikehendaki melalui pendedahan terhadapnya @ pengalaman pindahan </li></ul><ul><li>5. Komunikasi boleh meningkatkan tahap aspirasi @ hajat ingin maju. </li></ul><ul><li>6. Komunikasi boleh membuat rakyat lebih cenderung untuk menyertai pengambilan dasar @ keperluan dalam masyarakat </li></ul><ul><li>7. Komunikasi boleh mengubah struktur kuasa dalam sesuatu masyarakat yang bersifat tradisional dengan membawa pengetahuan kepada rakyat </li></ul><ul><li>8. Komunikasi boleh membantu rakyat mencari nilai & norma baru serta keharmonian dalam sesuatu keadaan @ suasana peralihan </li></ul><ul><li>9. Komunikasi dapat mewujudkan suatu suasana kenegaraan @ kekitaan </li></ul><ul><li>10. Komunikasi boleh membantu sebilangan besar rakyat supaya sedar akan kepentingan diri mereka </li></ul>
 32. 32. <ul><li>11. Komunikasi memudahkan perancangan & perlaksanaan rancangan-rancangan pembangunan yang seiring keperluan rakyat </li></ul><ul><li>12. Komunikasi boleh membuatkan pembangunan ekonomi, sosial & politik sebagai suatu proses berterusan </li></ul><ul><li>Schramm merumuskan tugas utama komunikasi dalam perubahan sosial: </li></ul><ul><ul><li>Menyampai kepada masyarakat maklumat pembangunan nasional </li></ul></ul><ul><ul><li>Memberikan kesempatan kepada masyarakat mengambil bahagian dalam proses pembuatan keputusan dll </li></ul></ul><ul><ul><li>Mendidik tenaga kerja yang diperlukan untuk pembangunan </li></ul></ul>
 33. 33. KESIMPULAN <ul><li>Komunikasi adalah proses penyebaran maklumat dari sumber kepada penerima </li></ul><ul><li>Proses komunikasi penting dalam konteks organisasi @ masyarakat </li></ul><ul><li>Proses mesti efektif dengan mengurangkan entropy </li></ul>

×