Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 5 francais

48,743 views

Published on

Keusahawanan

 • Login to see the comments

Bab 5 francais

 1. 1. PERNIAGAAN FRANCAIS BAB LIMA
 2. 2. <ul><li>CONTOH-CONTOH PERNIAGAAN FRANCAIS </li></ul><ul><li>Mc Donald </li></ul><ul><li>7 Eleven </li></ul><ul><li>Marry Brown </li></ul><ul><li>Dunkin Donut </li></ul><ul><li>Habib Jewel </li></ul><ul><li>Smart Reader </li></ul><ul><li>Rhythm Bookstore </li></ul>
 3. 3. PERKEMBANGAN FRANCAIS DI MALAYSIA <ul><li>Bermula 60 tahun lalu dengan dipelopori oleh syarikat minyak dan BATA </li></ul><ul><li>Berbentuk format perniagaan A&W 1963 </li></ul><ul><li>Dikenali selepas kerajaan memperkenalkan Program Pembangunan Francais 1992 dan MFA 994 </li></ul>
 4. 4. KONSEP PERNIAGAAN FRANCAIS francaisor dan francaisi <ul><li>Akta Francais 1998 – </li></ul><ul><li>Francaisor adalah orang yang memberikan/menjual hak perniagaan francais kepada francaisi. </li></ul><ul><li>Francaisi pula adalah orang yang menerima/membeli hak perniagaan francais termasuk hak francaisi induk serta sunfrancaisi. </li></ul>1. Pihak yang terlibat dalam francais
 5. 5. 2. Jenis-jenis Francais <ul><li>Francais format perniagaan – Coca cola, stesen minyak agen penjualan kereta </li></ul><ul><li>Francais tanda nama atau cap dagangan – Mc donald </li></ul><ul><li>Francais Conversion – EON servis centre </li></ul>
 6. 6. 3. Sistem perniagaan Perniagaan francais adalah satu sistem distribusi yang mana francaisor memberi hak kepada francaisi untuk menjalankan perniagaan dengan mengunakan tanda nama atau cap dagangan francaisor, menjual produk dan servisnya, di lokasi/kawasan yang ditetapkan dalam jangkamasa yang ditentukan dengan mengunakan model perniagaan dan sistem yang telah dibangunkan oleh francaisor.
 7. 7. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN FRANCAIS Kelebihan Kepada Francaisor <ul><li>Dapat meluaskan pasaran dengan cepat </li></ul><ul><li>Modal yang rendah untuk mengembangkan perniagaan </li></ul><ul><li>Meningkatkan keberkesanan pengerusan </li></ul><ul><li>Pemindahan tanggungjawab </li></ul><ul><li>Tidak memerlukan bilangan pekerja yang banyak </li></ul><ul><li>Mendapat manfaat ekonomi bidangan </li></ul><ul><li>Risiko rendah untuk mencuba kaedah baru. </li></ul>
 8. 8. Kelemahan kepada francaisor <ul><li>Kekurangan kawalan </li></ul><ul><li>Masa, tenaga dan kos tinggi </li></ul><ul><li>Kesukaran memilih francaisi </li></ul><ul><li>Peningkatan dalam kos sokongan operasi </li></ul><ul><li>Risiko di tiru dan diduplikasi </li></ul><ul><li>Memerlukan penyeliaan yang berkesan </li></ul><ul><li>Perlu berkongsi keuntungan </li></ul><ul><li>Kegagalan sesebuah putlet menjejaskan keseluruhan sistem francais </li></ul>
 9. 9. Kelebihan kepada francaisi <ul><li>Model perniagaan yang telah terbukti </li></ul><ul><li>Produk dan servis yang piawai </li></ul><ul><li>Manfaat pembelian berpusat oleh francaisor </li></ul><ul><li>Latihan, bimbingan dan panduan </li></ul><ul><li>Produk/servis yang telah terkenal </li></ul><ul><li>Promosi nasional </li></ul><ul><li>Pemilihan lokasi </li></ul><ul><li>Perlindungan wilayah </li></ul><ul><li>Bantuan kewangan </li></ul>
 10. 10. Kelemahan kepada francaisi <ul><li>Bayaran yuran francaisi dan royalti. </li></ul><ul><li>Kawalan dan piawaian oleh francaisor. </li></ul><ul><li>Kebebasan yang terhad. </li></ul><ul><li>Program latihan yang tidak mantap. </li></ul><ul><li>Sukar untuk keluar dari sistem francais. </li></ul><ul><li>Janji yang tidak ditunaikan. </li></ul><ul><li>Penjejasan imej francaisi. </li></ul>
 11. 11. PEMILIHAN FRANCAIS <ul><li>Membuat penilaian diri. </li></ul><ul><li>Menjalankan kajian pasaran. </li></ul><ul><li>Mempertimbangkan beberapa pilihan francais. </li></ul><ul><li>Dapatkan maklumat francaisor. </li></ul><ul><li>Tanya dan dapatkan maklumat daripada francaisi yang sedia ada. </li></ul><ul><li>Berunding dengan francaisor dapatkan bargain yang terbaik. </li></ul><ul><li>Membuat pilihan. </li></ul>
 12. 12. PERUNDANGAN DALAM FRANCAIS <ul><li>Akta Francais 1988 </li></ul><ul><li>Akta Kontrak 1950 </li></ul><ul><li>Akta Cap Dagangan 1976 </li></ul><ul><li>Akta Hak Cipta 1987 </li></ul><ul><li>Akta Paten 1983 </li></ul><ul><li>Akta Syarikat 1965 </li></ul>
 13. 13. CABARAN PERNIAGAAN FRANCAIS <ul><li>Mempertahankan piawaian yang perlu ada pada francaisor dan francais. </li></ul><ul><li>Memelihara hubungan francaisor dan francaisi. </li></ul><ul><li>Menghadapi kumpulan francaisi yang berubah. </li></ul><ul><li>Perubahan tenaga kerja. </li></ul>

×