Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spe Bab10

20,013 views

Published on

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

Spe Bab10

 1. 1. BAB 9 Paradigma Pemikiran Bersepadu Malaysia
 2. 2. Objektif Bab 9 <ul><li>Mengetahui dan memahami </li></ul><ul><li>-paradigma pemikiran bersepadu Malaysia </li></ul><ul><li>-Pendidikan Asas Keutuhan Masyarakat </li></ul><ul><li>-Sumbangan Tokoh dalam Paradigma Pemikiran Bersepadu </li></ul>
 3. 3. Paradigma Pemikiran Bersepadu Malaysia Rukun Negara Wawasan 20202 Islam Hadhari
 4. 4. <ul><li>RUKUN NEGARA </li></ul><ul><li>Rukun Negara yang diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970 selepas peristiwa 13 Mei 1969 bertujuan supaya rakyat dapat hidup dengan muhibah, bersatu padu, saling memahami dan menghormati antara satu sama lain. </li></ul><ul><li>Ia adalah asas kepada keutuhan dalam membangunkan negara, melindungi perpaduan dan kestabilan. Paling penting, Rukun Negara mampu menerapkan amalan menghormati undang-undang dan masyarakat pelbagai agama serta budaya. </li></ul><ul><li>Falsafah Rukun Negara membawa kepada perpaduan, keharmonian dan kemajuan rakyat dan negara Malaysia. Justeru, setiap rakyat perlu menghayatinya. Bagi memastikan kita tidak melupakan semangat itu, memang wajar ikrar Rukun Negara dibaca pada setiap majlis rasmi, perhimpunan jabatan dan agensi kerajaan. Semangat Rukun Negara perlu diteruskan kerana ia sangat relevan dalam mendepani cabaran kini dan masa depan, sama ada dari dalam atau luar negara. </li></ul><ul><li>Dengan berpegang teguh kepada prinsip itu, kita mampu menjadi rakyat Malaysia yang bersatu padu, kukuh dan berwibawa bagi menghadapi apa saja cabaran. Malah, bagi generasi muda, kupasan prinsip Rukun Negara diharap dapat menerapkan semangat kenegaraan di kalangan mereka, di samping mewujudkan rakyat yang berjiwa patriotik serta cintakan negara. </li></ul>
 5. 5. Rukun Negara Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan
 6. 6. <ul><li>Kempen Penghayatan Rukun Negara </li></ul><ul><li>Rukun Negara adalah satu kontrak sosial rakyat yang tidak boleh dipersoalkan oleh mana-mana individu atau pihak kerana ia melambangkan penghormatan kepada Perlembagaan Negara. </li></ul><ul><li>Kempen penghayatan Rukun Negara adalah cara terbaik untuk mengembalikan semangat perpaduan, kemerdekaan dan pembangunan negara serta melahirkan rakyat yang patriotik dan bersatu padu dalam memacu negara ke tahap yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Objektif kempen itu adalah untuk: </li></ul><ul><li>melahirkan masyarakat Malaysia yang berjiwa patriotik dan bersatu padu dalam membina negara dan bangsa melalui penghayatan dan pengamalan Rukun Negara. </li></ul><ul><li>untuk memberi pendedahan secara berterusan tentang pentingnya Rukun Negara sebagai tonggak perpaduan rakyat Malaysia berbilang kaum. </li></ul><ul><li>meningkatkan pemahaman, kesedaran dan penghayatan rakyat terhadap prinsip-prinsip Rukun Negara sebagai teras dan landasan kehidupan dalam membentuk jati diri rakyat Malaysia. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Antara aktiviti yang akan dijalankan ialah: </li></ul><ul><li>Pembacaan ikrar pada setiap perhimpunan mingguan atau bulanan yang melibatkan jabatan atau agensi kerajaan persekutuan dan negeri, sektor swasta, institusi pendidikan tinggi dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO). </li></ul><ul><li>Semua majlis rasmi kerajaan (jika melibatkan pemimpin dan pegawai tinggi kerajaan) hendaklah dimulakan dengan nyanyian lagu 'Negaraku' dan disusuli dengan lafaz ikrar Rukun Negara. </li></ul><ul><li>Klip video, 'jingle', promo, 'tagline' mengenai Rukun Negara melalui siaran media elektronik kerajaan dan swasta. </li></ul><ul><li>Menyedia dan mengeluarkan bahan-bahan publisiti dan penerbitan seperti poster, 'billboard', kotak bergambar (showcase), pelekat kenderaan dan iklan di media cetak dan elektronik. </li></ul><ul><li>Sesi ceramah berkaitan penghayatan Rukun Negara dan pertandingan menulis esei di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi serta persembahan oleh Jabatan Penerangan. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Wawasan 2020 ini merupakan satu pemikiran dan rangka kerja yang telah dilancarkan sewaktu pelancaran Majlis Perdagangan Malaysia pada 28 Februari 1991, ketika itu Y.A.B Perdana Menteri telah membentangkan satu kertas kerja bertajuk “ Malaysia – Melangkah Ke Hadapan ”. </li></ul><ul><li>Ianya merupakan rangka kerja mengenai matlamat Malaysia menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020. Dalam Wawasan 2020 ada disebut nilai hidup yang murni, tetapi tidak diungkap, malah diketepikan(Datuk Dr. Rais Yatim, 1999). </li></ul><ul><li>Wawasan 2020 ini bukanlah merupakan satu dasar khas tetapi merupakan tindak balas kepada perkembangan ekonomi, sosial dan politik serta anjakan paradigma pemikiran yang berlaku di peringkat nasional dan antarabangsa yang telah memberi cabaran hebat kepada negara. </li></ul><ul><li>Ia telah diketengahkan sebagai satu garis panduan dan rangka kerja mengenai pendekatan yang harus diambil dalam memulakan langkah bagi perjalanan jauh yang akan ditempuh oleh negara kita. </li></ul><ul><li>Matlamat terakhir yang dicita-citakan ialah pembentukan sebuah negara Malaysia yang benar-benar maju menjelang tahun 2020. Kemajuan yang dimaksudkan bukan terhad kepada bidang ekonomi sahaja malah ia akan merangkumi segala aspek kehidupan dan pemikiran kita. </li></ul><ul><li>Menjelang tahun 2020, Malaysia sebagai sebuah negara merdeka yang akan menjadi negara maju, bersatu, mampu berdikari, mampu berfikir dengan lebih kritis, progresif dan makmur. Rakyat akan menikmati kehidupan yang sempurna dalam satu masyarakat yang demokratik, bertoleransi, bermoral, adil, mampu bersaing, dinamik dan mempunyai daya ketahanan yang tinggi. </li></ul>Wawasan 2020
 10. 10. <ul><li>Mewujudkan bangsa Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang dikongsi bersama. </li></ul><ul><li>Mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri, bangga dengan apa yang ada dan yang dicapai serta gagah menghadapi pelbagai masalah. </li></ul><ul><li>Mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang, mengamalkan satu bentuk persefahaman matang, demokrasi Malaysia berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara membangun. </li></ul><ul><li>Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. </li></ul><ul><li>Mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur, rakyat pelbagai kaum bebas mengamalkan adat, kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing dan pada masa yang sama, meletakkan kesetiaan mereka kepada satu negara. </li></ul><ul><li>Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke hadapan, yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga menyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan. </li></ul><ul><li>Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi iaitu sistem sosial yang mengutamakan kepentingan masyarakat, kebajikan insan tidak akan berkisar kepada negara atau orang perseorangan tetapi sekeliling sistem keluarga yang kukuh. </li></ul><ul><li>Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. </li></ul><ul><li>Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing, dinamik, giat dan kental. </li></ul>Cabaran 2020
 11. 11. Isu Cabaran 2020 Transformasi Kebudayaan Negara Perindustrian Moral & Etika Pembangunan Masyarakat Melalui Sistem Kekeluargaan Keadilan Ekonomi Dan Sosial Pembentukan Negara Bangsa Malaysia Isu
 12. 12. <ul><li>Islam dari segi bahasa bermaksud ketaatan, kepatuhan kepada Allah SWT dan ia juga membawa maksud keamanan (peace) dan keselamatan (safety). </li></ul><ul><li>Dari segi istilah pula ialah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya melalui utusan-Nya yang terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW. </li></ul><ul><li>Hadhari berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu al-Hadhaarah. Ianya membawa maksud ketamudan dan peradaban (civilization). </li></ul><ul><li>Oleh itu, Islam Hadhari bermakna ajaran Islam yang dilihat sebagai agama yang menyeru kepada kemajuan, ketinggian ketamadunan, progresif dan kehadapan. (Islam Hadhari mengikut kaedah bahasa Arab, Islam adalah Mausuf dan Hadhari adalah sifat. Ini bermakna sifat Islam itu adalah bertamadun. Rasulullah SAW telah bersabda yang membawa maksud “ Islam itu tinggi dan tiada yang tinggi daripadanya”. </li></ul>Islam Hadhari
 13. 13. <ul><li>Melahirkan masyarakat Malaysia yang mempunyai pemikiran yang matang, terbuka, kreatif dalam membangunkan masyarakat dan negara. Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 76 yang membawa maksud “apakah kamu tidak berfikir” </li></ul><ul><li>Mewujudkan masyarakat Malaysia yang mempunyai peradaban yang tinggi dan menjadi contoh kepada masyarakat dunia. Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 143 yang bermakna “Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu, umat yang adil dan pilihan (terbaik)” </li></ul><ul><li>Melahirkan masyarakat Malaysia yang bertanggungjawab. Firman Allah SWT dalam surah al-Hud yang bermaksud “Dia telah menciptakan kamu dari bumi(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya. </li></ul><ul><li>Melahirkan masyarakat Malaysia yang mempunyai integrasi, jati diri, dan nilai-nilai murni. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud “sesungguhnya akau diutuskan hanya untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia”. </li></ul>Matlamat Islam Hadhari
 14. 14. Matlamat Islam Hadhari <ul><li>Melahirkan masyarakat Malaysia yang mempunyai sistem sosial yang teratur. Imam Ali KW berkata “kebenaran yang tidak teratur(sistematik) akan dikalahkan oleh kebathilan yang teratur”. </li></ul><ul><li>Mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersatu-padu dan bekerjasama. Firman Allah SWT dalam surah al-Anfal ayat 46 yang bermakna &quot; dan janganlah kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu gentar dan akan hilanglah kekuatanmu”. </li></ul><ul><li>Membuktikan bahawa negara Islam sebenarnya telah melaksanakan tuntutan ajaran Islam yang sebenarnya. Firman Allah dalam Surah Saba’ ayat 15 yang bermaksud “negerimu adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun. </li></ul><ul><li>Menjadikan umat Islam sebagai peneraju bukan pengikut, pengeluar bukan pengguna, penyumbang bukan pngemis dan sebagainya. Firman Allah SWT dalam surah al-Anbiya’ ayat 107 yang bermakna “dan tiadalah kami mengutuskan kamu, melainkan untuk(menjadi) Rahmat bagi sekalian alam” </li></ul>
 15. 15. Ciri Islam Hadhari Bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah Menyeluruh Realistik Praktikal Keseimbangan
 16. 16. CIRI-CIRI MASYARAKAT HADHARI Toleransi (tasamuh) Saling memahami Kesejagatan Akhlak Kemanusiaan Saling lengkap melengkapi Kepelbagaian
 17. 17. Pendidikan Sebagai Asas Keutuhan Masyarakat <ul><li>Pendidikan adalah suatu proses untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia di samping bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. </li></ul><ul><li>Justeru Dasar Pendidikan Kebangsaaan telah diwujudkan bagi memastikan usaha membentuk paradigma masyarakat Malaysia dapat dicapai sebagai yang diharapkan dalam wawasan 2020. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Dasar Pendidikan Kebangsaan telah wujud melalui Penyata Razak 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran, 1957. </li></ul><ul><li>Dasar pendidikan ini telah disemak semula dalam tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahman Talib. </li></ul><ul><li>Laporan Rahman Talib ini akan dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961. Kemudian sebuah jawatankuasa kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula dasar pendidikan dengan tujuan untuk memperbaiki perlaksanaannya supaya matlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga yang terlatih bagi pembangunan negara tercapai. </li></ul><ul><li>Dalam Laporan Razak (1956) boleh dianggap sebagai batu asas bagi perkembangan Sistem Pendidikan Kebangsaan yang telah digunakan. </li></ul>Dasar Pendidikan Kebangsaan
 19. 19. Ciri Pendidikan Kebangsaan <ul><li>Hasrat untuk membentuk satu Sistem Pendidikan Kebangsaan bagi semua kaum. </li></ul><ul><li>Untuk menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. </li></ul><ul><li>Untuk menjadi kurikulum yang berorientasikan kepada alam sekeliling tanah air dengan mewujudkan sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya. </li></ul><ul><li>Untuk memperkukuhkan Sistem Pendidikan Kebangsaan bagi semua pelajar di negara ini. </li></ul>
 20. 20. Laporan Rahman Talib <ul><li>Selepas daripada Penyata Razak ini maka telah disesuaikan lagi sistem pendidikan ini oleh Abdul Rahman Talib yang dikenali sebagai Laporan Rahman Talib (1960) yang seterusnya menjadi Akta Pelajaran 1961. </li></ul><ul><li>Pendidikan sejagat percuma untuk Sekolah Rendah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan. </li></ul><ul><li>Sekolah Rendah menjadi Sekolah Kebangsaan dan Jenis Kebangsaan. </li></ul><ul><li>Sekolah Pelajaran Lanjutan merupakan persekolahan hingga umur 15 tahun. </li></ul><ul><li>Murid naik darjah secara automatik. </li></ul><ul><li>Pelajaran Agama Islam bagi murid-murid hendaklah sekurang-kurangnya 15 orang. </li></ul><ul><li>Pendidikan akhlak dititikberatkan. </li></ul>
 21. 21. Strategi yang digubal <ul><li>Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. </li></ul><ul><li>Mengadakan kurikulum yang sama bagi semua jenis sekolah. </li></ul><ul><li>Mewujudkan sistem peperiksaan bersama. </li></ul><ul><li>Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan. </li></ul><ul><li>Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu. </li></ul><ul><li>Mengadakan peluang pendidikan asas selama 9 tahun. </li></ul><ul><li>Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pedalaman. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Menyediakan pendidikan rendah mengikut Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang berasaskan 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira pada tahun 1983 yang menjurus kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada 1989. Tujuan utama kurikulum baru ini adalah untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dan mempunyai moral serta nilai etika yang kukuh. </li></ul><ul><li>Memperluaskan pendidikan Vokasional dan Teknik melalui penyusunan semula kurikulum sekolah Vokasional pada 1978. </li></ul><ul><li>Mempelbagai dan memperbanyak kemudahan pendidikan di peringkat universiti terutama dalam bidang sastera gunaan dan sains gunaan. </li></ul><ul><li>Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan disiplin. </li></ul><ul><li>Menjadikan Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di sekolah-sekolah dan memberi peluang yang sempurna bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain seperti bahasa Cina dan bahasa Tamil. </li></ul><ul><li>Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang memupuk disiplin seperti Pasukan-Pasukan Kadet Tentera, Kadet Polis, Pengakap, Puteri Islam dan lain-lain. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Dalam Akta Pendidikan 1996 menjelaskan bahawa dasar pendidikan adalah berlandaskan kepada hasrat wawasan 2020 dan falsafah pendidikan negara. Ini dijelaskan seperti berikut: </li></ul><ul><li>‘ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk menzahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara, masyarakat dan negara.” </li></ul><ul><li>(Akta Pendidikan 1996) </li></ul>Dasar Pendidikan
 24. 24. <ul><li>Bahagian Ketiga </li></ul><ul><li>Sumbangan Tokoh-Tokoh dalam Membentuk </li></ul><ul><li>Paradigma Pemikiran Bersepadu Malaysia </li></ul><ul><li>Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj </li></ul><ul><li>(31Ogos 1957-21 September 1970) </li></ul><ul><li>Allahyarham Tun Abdul Razak bin Hussein </li></ul><ul><li>(22 September 1970-13 Januari 1970) </li></ul><ul><li>Allahyarham Tun Hussein Onn </li></ul><ul><li>(14 Januari1976-15 Julai 1981) </li></ul><ul><li>YAB Tun Dr Mahathir bin Mohamad </li></ul><ul><li>(16 Julai 1981-31 Disember 2003) </li></ul><ul><li>YAB Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi </li></ul><ul><li>(31 Oktober 2003-8 Februari 2004). </li></ul>
 25. 25. <ul><li>PERDANA MENTERI MALAYSIA PERTAMA DETIK-DETIK PERMULAAN </li></ul><ul><li>(1957 - 1970) </li></ul><ul><li>Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Al-Marhum Sultan Abdul Hamid Shah (1903-1990), Perdana Menteri Malaysia pertama dari 31 Ogos 1957 hingga 21 September 1970. Laungan Merdeka! Merdeka! Merdeka! oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj bergema di seluruh pelusuk Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Negara tidak dijajah lagi. Bermula suatu sistem demokrasi berparlimen dan Tuanku Abdul Rahman dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Gabungan parti politik yang mewakili tiga bangsa majoriti negara; Melayu, Cina dan India di bawah Parti Perikatan berjaya membawa perubahan dan menjadi asas perpaduan hingga ke hari ini. 16 September 1963, Malaysia ditubuhkan dan perancangan pembangunan negara bermula demi kesejahteraan rakyat. Sebagai Perdana Menteri Tanah Melayu yang pertama, Tunku Abdul Rahman telah melancar polisi-polisi baru dengan berpegang teguh kepada prinsip: </li></ul><ul><li>“ Dasar kita ialah mengutamakan makanan dan bukan peluru, perumahan dan bukan berek, pakaian dan bukannya uniform.” </li></ul>
 26. 26. <ul><li>PERDANA MENTERI MALAYSIA KEDUA </li></ul><ul><li>ERA PELAKSANAAN STRATEGI PEMBANGUNAN (1970 - 1976) </li></ul><ul><li>Tun Abdul Razak Dato' Hussein (1922 - 1976), Perdana Menteri Malaysia kedua dari 22 September 1970 hingga 14 Januari 1976. Dasar Ekonomi Baru diperkenalkan pada zamannya untuk membasmi kemiskinan serta menaikkan taraf ekonomi rakyat tanpa mengira kaum. Kesungguhannya memperbaiki kehidupan rakyat terbukti menerusi rancangan FELDA, program Buku Hijau dan berbagai lagi perancangan yang mengajak rakyat memajukan negara. Bagi menjamin perpaduan rakyat berbagai kaum menerusi parti politik, Barisan Nasional ditubuhkan. Tun Razak meletakkan asas yang menjadikan rakyat Malaysia kukuh bersatu ke arah pembangunan negara. </li></ul><ul><li>Sumbangan beliau ialah: </li></ul><ul><li>Tindakan pertama Allahyarham sebagai Menteri Pelajaran adalah merombak sistem pelajaran penjajah yang mengamalkan dasar pecah dan perintah. Allahyarham Tun Abdul Razak mendapati sekolah-sekolah Melayu serta sekolah vernakular Cina dan Tamil tidak diberi sebarang kelebihan. Hasil utama Allahyarham melalui Penyata Razak 1956,Allahyarham berjaya menyatupadukan sistam pelajaran untuk membina satu bangsa yang bersatupadu dengan harapan bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan akan menjadi bahasa pengantar utama. </li></ul><ul><li>merupakan salah seorang ahli Parti Perikatan yang telah ke London bersama rombongan kemerdekaan dan pulang membawa kejayaan. </li></ul><ul><li>dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan pada tahun 1957. Allahyarham membawa perubahan kepada angkatan tentera dengan melengkapkannya dengan senjata moden yang cekap. Sebagai Menteri Pertahanan, Allhayarham yang mempunyai pengalaman dengan peperangan gerila dan mengenali taktik pengganas komunis telah melancarkan gerakan anti-komunis dengan jayanya sehingga darurat, iaitu satu tempoh 12 tahun memerangi pengganas komunis diisytiharkan tamat pada tahun 1960. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>PERDANA MENTERI MALAYSIA KETIGA ZAMAN PERPADUAN NEGARA (1976 - 1981) </li></ul><ul><li>Tun Hussein Onn (1922-1990), Perdana Menteri Malaysia ketiga dari 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Penyambung tugas Tun Abdul Razak dalam memperteguhkan kestabilan ekonomi, politik dan sosial. Perpaduan dan integrasi di kalangan rakyat berbagai kaum di negara semakin kukuh dan menjadi sebahagian daripada agenda pembangunan negara. Negara menuju kematangan dalam politik dan bersedia menghadapi cabaran ekonomi yang semakin terserlah. Hubungan diplomatik serantau turut dititikberatkan demi memperkenalkan negara di seluruh dunia. Antara sumbangan beliau ialah: </li></ul><ul><li>Penyertaan dalam kabinet Malaysia bermula pada 1970, apabila dilantik menjadi Menteri Pelajaran oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak Dato’ Hussein. </li></ul><ul><li>dilantik menjadi Timbalan Presiden Umno pada 8 Ogos 1973 berikutan kematian Tun Dr. Ismail. </li></ul><ul><li>menjadi Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada 13 Ogos 1973 </li></ul><ul><li>mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia ketiga di istana Negara pada 15 Januari 1976 . </li></ul><ul><li>meneruskan agenda yang digariskan oleh Tun Abdul Razak iaitu menggerakkan ‘Dasar Ekonomi Baru’. </li></ul><ul><li>di bawah pentadbirannya, angkatan bersenjata Malaysia telah diperbesarkan dan dimodenkan, membanteras pengganas komunis di hutan dan di bandar. Golongan yang bersimpati dengan komunis telah dipulihkan menerusi gerakan-gerakan pengintipan yang berjaya. </li></ul><ul><li>dikenang sebagai pemimpin yang membawa Malaysia meniti arus pembangunan dengan konsisten tanpa kontroversi. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>PERDANA MENTERI MALAYSIA KEEMPAT </li></ul><ul><li>ERA PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DAN GLOBALISASI (1981 - 2003) </li></ul><ul><li>Tun Dr. Mahathir Mohamad (20 Disember 1925), Perdana Menteri Malaysia keempat dilantik pada 16 Julai 1981 hingga 31 Disember 2003. Arah politik, ekonomi dan sosial negara menuju era baru, era teknologi industri, era globalisasi. Dunia mengagumi kemajuan yang dicapai Malaysia. Kini Malaysia menjadi contoh dan ikutan negara-negara membangun terutama negara dunia ketiga. Di bawah kepimpinannya negara sedang menuju abad ke-21 dengan lebih yakin. Di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, negara kita telah membangun dengan pesat. Beliau telah menyumbangkan banyak jasa dalam sistem pembangunan negara Malaysia. Beliau telah menyumbangkan banyak sumbangannya terhadap ekonomi, pendidikan, politik dan budaya negara. </li></ul><ul><li>Sumbangan Dalam Ekonomi </li></ul><ul><li>Tun Dr. Mahathir bin Mohamad telah membuat anjakan paradigma yang jelas dalam struktur sistem ekonomi Malaysia dari segi pembangunan ekonomi negara. Daripada sebuah negara yang berasaskan sistem pertanian sara diri, perladangan getah dan bijih timah, Malaysia telah berubah menjadi sebuah negara yang berasaskan industri dan perdagangan. Selain daripada itu, beliau turut memperkenalkan industri berat dan berteknologi tinggi di Malaysia yang telah berkembang menjadi sebuah negara industri yang maju dalam berdaya saing. Malaysia telah menjadi negara perdagangan yang ke-17 terbesar di dunia dan pengeksport utama barang elektronik pada hari ini.(Yoong Chung Kek, 1987) </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Dasar-dasar Ekonomi Yang Diperkenalkan Oleh Tun Dr. Mahathir Mohammad </li></ul><ul><li>i) Dasar Pandang Ke Timur </li></ul><ul><li>Dasar Pandang Ke Timur telah diumumkan oleh Y.A.B. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bin Mohammad pada 8hb Februari 1982 semasa persidangan “5th Joint Annual Conference of MAJACAI JAMECA” di Hilton, Kuala Lumpur. Dasar ini bermakna, pihak kerajaan akan membuat pengkajian, penelitian dan pemilihan terhadap contoh-contoh dan teladan yang terbaik daripada negara Jepun dan Korea dengan mengubahsuaikannya dengan keadaan-keadaan di Malaysia. Secocok dengan hasrat kerajaan, faedah yang diharapkan bukan keuntungan jangka masa pendek tetapi penerapan nilai atau etika kerja yang dapat memberi ilham dan inspirasi kepada tenaga kerja negara demi meningkatkan produktiviti dan ekonomi negara. Pelaksanaan Dasar Pandangan Ke Timur tidak bermakna bahawa pihak kerajaan akan menyingkirkan amalan-amalan yang cekap dari negara barat yang maju. Lebih-lebih lagi, ini tidak bermakna pihak kerajaan berjanji akan membeli semua barang negara Jepun atau Korea Selatan semata-mata, atau memberi keutamaan kapda mereka dalam penawaran kontrak-kontrak melainkan jika tawaran mereka adalah yang terbaik. </li></ul><ul><li>Objektifnya ialah meningkatkan prestasi pengurusan dan pembangunan ekonomi di Malaysia serta mewujudkan golongan masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai dan etika kerja yang positif untuk meninggikan kemajuan ekonomi negara </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Antara amalan berfaedah dan etika kerja yang diutamakan ialah:- </li></ul><ul><li>Kerajinan dan displin kerja. </li></ul><ul><li>Kesetiaan kepada negara atau syarikat perniagaan tempat pekerja itu bekerja. </li></ul><ul><li>Keutamaan kepada kepentingan kumpulan dan bukan diri sendiri. </li></ul><ul><li>Penekanan terhadap produktiviti dan kawalan mutu hasil keluaran. </li></ul><ul><li>Peningkatan paras kemahiran dan kecekapan. </li></ul><ul><li>Pengurangan jurang perbezaan di antara para eksekutif dengan pekerja. </li></ul><ul><li>Pengurusan yang menitikberatkan keuntungan jangka masa panjang. </li></ul><ul><li>ii) Dasar Pembangunan Nasional </li></ul><ul><li>Y.A.B. Tun Dr. Mahathir bin Mohamad telah melancarkan Dasar Pembangunan Negara pada 17 Jun 1991. Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) dari tahun 1991 hingga 2000 telah digubal berasaskan Dasar Pembangunan Nasional, ini menandakan bermulanya satu lagi era baru di dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Perpaduan negara menjadi matlamat terakhir Dasar Pembangunan Negara kerana masyarakat yang bersatupadu adalah penting untuk memperkukuhkan lagi kestabilan sosial dan politik dan mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. Dasar Pembangunan Negara menetapkan langkah permulaan ke arah membolehkan Malaysia mencapai taraf sebuah negara yang maju dalam semua segi iaitu dari segi keadilan social, nilai, etika dan moral, kestabilan politik, kualiti hidup, kecekapan pentadbiran kerajaan, dan kecemerlangan ekonomi. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Dasar Pembangunan Negara akan terus mengekalkan strategi asas DEB iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum dan dengan ini akan menyumbangkan ke arah mengukuhkan perpaduan negara. Di samping mengekalkan strategi-strategi asas DEB, Dasar Pembangunan Negara adalah bertujuan untuk mewujudkan satu corak pembangunan yang lebih seimbang yang merangkumi aspek-aspek kritikal seperti berikut:- </li></ul><ul><li>Mewujudkan keseimbangan yang optimum di antara matlamat pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan yang saksama. </li></ul><ul><li>Memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi untuk membolehkan pertumbuhan menjadi lebih sama rata dan saling melengkapi dan membantu di antara satu dengan lain. </li></ul><ul><li>Mengurangkan dan akhirnya menghapuskan keadaan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi negara untuk menggalakkan perkongsian faedah yang diperolehi dari pertumbuhan secara lebih adil dan saksama untuk semua rakyat Malaysia. </li></ul><ul><li>Menggalakkan dan memperkukuhkan integrasi nasional dengan mengurangkan jurang yang luas dalam pembangunan ekonomi antara negeri dan antara kawasan bandar dan luar bandar. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>iii) Dasar Kependudukan </li></ul><ul><li>Tun Dr. Mahathir bin Mohamad telah mencadangkan Dasar Kependudukan iaitu harapan kerajaan untuk mewujudkan 70 juta penduduk dalam tempoh 115 hingga 120 tahun. Dasar ini tidak keterlaluan jika boleh dicapai secara sejajar dan selaras dengan kelahiran rakyat yang rajin, berdisplin serta amanah. Daripada segi sumber alam semula jadi, Malaysia kini boleh mencapai tahap kemajuan optimum dan masih mempunyai tanah yang mencukupi untuk menampung pertambahan penduduk demi mengeksploitasi sumber-sumbernya. Secara ringkas, pertambahan penduduk tidak akan membebankan negara atau menjejaskan ekonominya jika rakyat rajin dan sedia bekerja untuk meningkatkan daya pengeluaran negara. Pertambahan penduduk dalam jangka masa panjang jika dirancangkan dan dipucuk dengan cermat akan membawa faedah berikut: </li></ul><ul><li>Menyediakan tambahan tenaga kerja yang mencukupi untuk memenuhi kehendak pembangunan ekonomi negara. </li></ul><ul><li>Meningkatkan daya pengeluaran negara dan seterusnya kuasa beli rakyat dengan harapan meluaskan lagi pasaran dalam negeri untuk menampung perkembangan industri tempatan. </li></ul><ul><li>Mengukuhkan kedudukan Malaysia dari segi politik dan keselamatan nasional supaya setanding dengan kedudukan negara jiran. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>iv) Dasar Penswastaan </li></ul><ul><li>Penswastaan mempunyai erti yang bertentangan dengan konsep pemilikanegaraan. Penswastaan bertujuan memindahkan perkhidmatan dan perusahaan hak milik kerajaan kepada pihak swasta. Manakala pemiliknegaraan pula bererti perkhidmatan dan perusahaan hak milik swasta, diambilalih oleh pihak kerajaan dengan atau tanpa bayaran ganti rugi. Syarikat atau perkhidmatan yang diuruskan oleh kerajaan kerap kali kurang berjaya atau terus rugi dan keadaan ini tidak menguntungkan negara dan rakyat. Sebaliknya, syarikat atau perkhidmatan hak milik swasta sentiasa berkeadaan dinamik dan mencapai keuntungan. Keuntungan syarikat boleh dikenakan cukai sebanyak 40-50%. Oleh yang demikian, pihak kerajaan tidak akan kehilangan sumber pendapatannya jika hak miliknya diswastakan. </li></ul><ul><li>Beban kewangan pihak kerajaan semakin meningkat sejak tercapainya kemerdekaan kerana peningkatan aspirasi rakyat dan penglibatan kerajaan secara langsung dalam kegiatan ekonomi negara. Penswastaan memberi peluang kepada kerajaan bagi mengurangkan beban kewangannya serta menebusi janjinya bagi menggalakkan penyataan kaum bumiputera dalam bidang perniagaan dan perdagangan. Oleh yang demikian, keutamaan diberi kepada kumpulan atau syarikat milik bumiputera untuk mengambil alih perkhidmatan dan perusahaan kerajaan yang diswastakan. Beberapa perkhidmatan dan perusahaan kerajaan telahpun diswastakan seperti, Pnerbangan Malaysia (MAS), Syarikat Telekom Malaysia Berhad dan Tenaga Nasional (TEN). Rasional konsep penswastaan, antara lainnya ialah seperti berikut:- </li></ul><ul><li>Meringankan beban kewangan pihak kerajaan. </li></ul><ul><li>Mempercepatkan kadar pertumbuhan ekonomi negara. </li></ul><ul><li>Meningkatkan kecekapan pengurusan dan daya pengeluaran. </li></ul><ul><li>Mencapai matlamat Dasar Ekonomi Baru. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>v) Dasar Pensyarikatan </li></ul><ul><li>Dasar ini disarankan oleh Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad pada tahun 1983. Dasar Persyarikatan Malaysia menggambarkan negara Malaysia sebagai sebuah syarikat keupayaan pemimpin kerajaan dan rakyat, iaitu rakyat jelata dianggap sebagai pemilik ekuiti atau pekerja dalam syarikat itu. Hanya dengan menjamin kerajaan &quot;syarikat Malaysia&quot;, dapat dipastikan bahawa rakyat turut akan menikmati segala faedah daripadanya. Di samping itu, keadaan masyarakat akan bertambah baik dan kukuh. Kejayaan dasar ini bergantung kepada usaha, kerjasama dan sumbangan semua pihak, baik kerajaan mahupun swasta. Dalam bidang perdagangan dan perniagaan, kerjasama di antara pihak awam dengan swasta akan meningkatkan lagi paras kegiatan ekonomi demi kebaikan negara dan rakyat. Bagi mencapai matlamat ini, kerajaan perlu memberi perkhidmatan yang menyokong usaha pihak swasta untuk beroperasi dengan lebih giat. Manakala pihak swasta pula diseru bertindak secocok dan selari dengan aspirasi nsional seperti yang dianjurkan oleh kerajaan. Persefahaman dan persetujuan ini akan membawa manfaat kepada rakyat, terutamanya melalui pemungutan cukai daripada keuntungan perniagaan dan perusahaan yang bertambaah banyak. </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Khidmat yang diberi oleh pegawai dan kakitangan awam akan menjamin peningkatan keuntungan pihak swasta dan seterusnya kutipan cukai akan dipertingkatkan demi kebaikan negara dan rakyat. Selain itu, peluang-peluang pekerjaan akan bertambah dan perusahaan-perusahaan sampingan akan digalakkan. Hasil keluaran perusahaan-perusahaan itu juga akan dikenakan cukai. Pendek kata, konsep Persyarikatan Malaysia bertujuan memupuk kerjasama di antara pihak kerajaan dengan swasta supaya pihak swasta berjaya dan sanggup memberi sumbangan terhadap pembangunan dan kemakmuran negaara. </li></ul><ul><li>vi) Dasar Perindustrian Berat </li></ul><ul><li>Usaha menubuhkan perindustrian berat perlu diperkenalkan oleh pihak awam memandangkan kekurangan tenaga mahir, kepakaran dan modal yang mencukupi di kalangan para usahawan swasta. Mulai tahun 80-an, program perindustrian negara mengalami satu lagi perkembangan menerusi penggalakan industrian berat. Ini bertujuan untuk memperkukuhkan lagi asas perindustrian negara dan menambahkan kemahiran rakyat di bidang yang lebih tinggi. Ia juga bertujuan untuk mempercepatkan lagi proses perindustrian. Pelaburan swasta dikatakan lembab dan hanya tertumpu pada pengeluaran barangan gantian import. Pelabur-pelabur ini menikmati perlindungan yang diberi oleh pihak kerajaan dan tidak menghiraukan perbelaanjaan bagi tujuan penyelidikan dan pembangunan untuk menghadapi persaingan yang kian mencabar di pasaran antarabangsa. Jika berjaya, penubuhan perindustrian berat anjuran kerajaan itu akan secara lansungnya mempelbagaikan dan memperkukuhkan struktur ekonomi Malaysia sambil memperkuatkan kebolehan kita bersaing di medan antarabangsa. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Penggubalan dasar perindustrian negara telah melambangkan keazaman kerajaan untuk mempergiatkan lagi proses industrialisasi negara agar sektor pembuatan menjadi punca utama pertumbuhan ekonomi negara. Perindustrian berat bersifat modal-intensif dan berdasarkan teknologi canggih yang perlu diimport dari negara asing serta diubahsuai menurut kehendak masyarakat tempatan. Diharapkan penubuhan perindustrian berat itu akan menggalakkan penyertaan pihak swasta untuk melabur dalam ekonomi dengan menubuhkan perindustrian-perindustrian sokongan. Pihak swasta berupaya mewujudkan perindustrian-perindustrian sekunder yang berasaskan teknologi canggih. Pada satu masa kelak akan diwujudkan perindustrian barang gantian import pusingan kedua yang berorientasi eksport. </li></ul><ul><li>    Perbadanan Perusahaan Berat Malaysia (Heavy Industries Corporation Malaysia  atau HICOM) telah ditubuhkan dengan matlamat mengenalpasti, memula, melaksana serta menguruskan projek-projek tertentu dalam bidang perindustrian berat. Ekoran daripada itu, beberapa projek usahasama dengan pihak swasta telah ditubuhkan termasuk loji simen, besi panas dan pancang keluli, projek palpa dan kertas, projek kereta nasional, iaitu Proton Saga (anjuran HICOM dan Mitsubishi Motors Jepun) dan kompleks kejuruteraan. </li></ul>
 37. 37. <ul><li>vii) Pelan Induk Perindustrian </li></ul><ul><li>Sektor-sektor ekonomi tertentu telah dikenalpasti bagi diperluaskan sumbangannya terhadap proses perkembangan dan pertumbuhan bidng perindustrian daripada sekarang hingga pertengahan dekad 1990-an. Strategik-strategik Pelan Induk Perindustrian boleh dirumuskan seperti berikut: </li></ul><ul><li>Menyusun semula skim insentif dalam bidang perindustrian. </li></ul><ul><li>Memperluaskan kegiatan perindustrian ke kawasan kurang maju. </li></ul><ul><li>Menggalakkan penghasilan barangan gantian import </li></ul><ul><li>Menggalakkan pembelian barangan buatan Malaysia. </li></ul><ul><li>Mempelbagaikan ekonomi eksport dan memperluaskan pasaran </li></ul><ul><li>Menggalakkan perindustrian berat menjadi jentera penggerak kepada pertumbuhan industrian-industrian baru. </li></ul><ul><li>Menggalakkan pertubuhan perusahaan kecil. </li></ul><ul><li>Menggalakkan usaha penyelidikan dan pembangunan dalam sektor awam dan swasta. </li></ul><ul><li>Industri-industri berikut dianggap berpotensi dan perlu digalakkan:- </li></ul><ul><li>Barangan getah dan kelapa sawit. </li></ul><ul><li>Teksil dan pakaian. </li></ul><ul><li>Pemerosesan bahan makanan. </li></ul><ul><li>Perusahaan kayu balak. </li></ul><ul><li>Bahan kimia dan petro kimia. </li></ul><ul><li>Keluaran logam bukan besi. </li></ul><ul><li>Keluaran galian bukan logam. </li></ul><ul><li>Keluaran barang elektronik. </li></ul><ul><li>Keluaran peralatan pengangkutan. </li></ul><ul><li>Keluaran mesin dan kejuruteraan. </li></ul><ul><li>Keluaran besi dan keluli. </li></ul>
 38. 38. <ul><li>viii) Dasar Pertanian Negara </li></ul><ul><li>Dasar Pertanian Negara bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat tani melalui peningkataan produktiviti hasil tanaman, untuk dieksport, dimakan atau diproses menjadi bahan makanan. Peningkatan pendapatan boleh dicapai menerusi pengurusan sumber secara lebih efektif. Beberapa kemudahan telah disalurkan kepada para petani melalui Koperasi Peladang demi mencapai hasrat kerajaan untuk mengubah sikap petani ke arah pencapaian kemajuaan dalam bidang pertanian. Misalnya, projek menggembleng modal bagi maksud kepentingan bersama. Projek-projek tertentu telahpun diswastakan demi meningkatkan penglibatan pihak swasta. Pelbagai perkhidmatan sokongan seperti pemasaran, pemberian kredit dan subsidi juga diberi keutamaan oleh pihak kerajaan. Skim memajukan tanah secara berkelompok melalui program bersepadu adalah satu usaha kerajaan yang menguntungkan para petani dengan cara berikut:- </li></ul><ul><li>Petani diberi pendapatan mengikut keluasan tanah dan juga upah jika menyertai skim tersebut. </li></ul><ul><li>Produktiviti hasil keluaaran mereka bertambah lebih banyak dengan penggunaan jentera ladang. </li></ul><ul><li>Hak persendirian atas tanah dikekalkan mengikut geran yang dimiliki oleh petani. </li></ul><ul><li>Petani terlibat secara langsung dalam pemasaran hasil keluaran mereka. </li></ul><ul><li>Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar melalui Karyaneka sedang berusaha melatih, membeli dan memasarkan hasil kraftangan mereka yang berminat dalam bidang kesenian tersebut. </li></ul>
 39. 39. <ul><li>xi) Dasar Ekonomi Baru </li></ul><ul><li>Akibat daripada Peristiwa 13 Mei 1969, kerajaan sedar bahawa ketidakseimbangan kedudukaan ekonomi antara kaum boleh menghancurkan perpaduan negaara. Oleh yang demikiaan DEB dilaksanakan pada tahun 1970 menerusi strategik serampang dua mata, iaitu:- </li></ul><ul><li>1) Pembasmian Kemiskinan Tanpa Mengira Kaum </li></ul><ul><li>Strategik kerajaan melibaatkan pelaksanaan program bagi meningkaatkan produktiviti serta pendapatan golongan masyarakat yang kurang upaya dan menyediakan kemudahan asas bagi memperbaiki taraf kehidupan masyarakat pada amnya. Golongan yang menjadi sasaran DEB ialah kaum tani, pekebun kecil, nelayan dan penghuni estet. Antara program yang telah dilaksanakan ialah seperti berikut:- </li></ul><ul><li>Penyediaan infrastruktur parit dan taliair, termasuk pemberian subsidi dan kredit bagi membolehkan petani menanam padi dua kali setahun. </li></ul><ul><li>Skim penanam semula yaang menggalakkan penggunaan benih kacukan berhaasil tinggi, termasuk pemberian kredit dan subsidi sara hidup, bantuan untuk pembiakan ikan dan kegiatan ternakan yang ditujukan kepada pekebun kecil. </li></ul><ul><li>Skim pemilikan bot dan pemberian subsidi kepada nelayan untuk membantu mereka memberi kelengkapan menangkap ikan yang perlu dan lebih berguna. </li></ul><ul><li>Pertanian moden, misalnya skim anjuraan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuaan (FELDA) serta Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FEELCRA) rancaangan pembukaan tanah baru yang membolehkan penghuni desa menyertai kegiatan. </li></ul><ul><li>Penyediaan kemudahan sosial seperti klinik, hospital, sekolah, bekalan air dan elektrik, rumah kos rendah dan peluang pekerjaan sebagai peniaga kecil bagi kumpulan berpendapatan rendah. </li></ul>
 40. 40. <ul><ul><li>Penyusunan semula masyarakat </li></ul></ul><ul><li>Penyusunan semula masyarakat dijadikan satu daripada matlamat DEB dengan harapan kerajaan dapat menghapuskan perasaan tidak puas hati antara kaum. Perasaan tidak puas hati itu timbul akibat ketidakseimbangan daripada segi kuasa ekonomi dan pendapatan, pelaburan dan modal perniagaan (soal ekuiti), pelajaran dan pekerjaan. DEB bertujuan menambahkan penglibatan kaum bumiputera dalam bidang perniagaan dan perusahaan supaya sekurang-kurangnya 30% hasil dalam negeri dimiliki oleh kaum bumiputera menjelang tahun 1990 (rakyat Malaysia akan memiliki 70% ekuiti, termasuk 30% untuk bumiputera). Ringkasnya, usaha menyusun semula masyarakat melibatkan sekurang-kurangnya strategik berikut:- </li></ul><ul><li>Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup golongan kurang upaya. </li></ul><ul><li>Menyusun semula corak guna tenaga dalam sektor ekonomi tertentu. </li></ul><ul><li>Menyusun semula pemilikan ekuiti. </li></ul><ul><li>Melatih dan membentuk para usahawan dan pedagang baru di kalangan masyarakat bumiputera. </li></ul>
 41. 41. <ul><li>Antara usaha kerajaan untuk mencapai tujuan DEB ialah seperti berikut: </li></ul><ul><li>Menambahkan kuota pendidikan di pusat-pusat pengajian tinggi di dalam dan di luar negeri, khas untuk bumiputera. </li></ul><ul><li>Menambahkan bilangan bumiputera yang berkelayakan ikthtisas dan teknikal dalam sektor awam dan swasta. </li></ul><ul><li>Agensi kerajaan dan perbadanan awam yang memainkan peranan utama dalam usaha menggalakkan penyertaan bumiputera dalam bidang modal dan ekuiti ialah: </li></ul><ul><li>Permodalan Nasional Berhad (PNB) </li></ul><ul><li>Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS) </li></ul><ul><li>Perbadanan-perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) </li></ul><ul><li>Bank Negara </li></ul><ul><li>Bank Pembangunan Malaysia Berhad </li></ul><ul><li>Skim Amanah Saham Bumiputera </li></ul>
 42. 42. <ul><li>PERDANA MENTERI MALAYSIA KELIMA </li></ul><ul><li>PEMBANGUNAN INSAN (2003 hingga kini) </li></ul><ul><li>YAB Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi </li></ul><ul><li>(31 Oktober 2003-8 Februari 2004). </li></ul><ul><li>Dasar-dasar yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri antaranya Islam Hadhari dan Pelan Integriti Nasional bagi memastikan matlamat Wawasan 2020 tercapai selari dengan menjadikan Malaysia negara yang maju mengikut acuannya sendiri. Dengan kata lain pembangunan modal insan adalah elemen yang penting bagi memastikan kemajuan yang dicapai oleh Malaysia seimbang dalam semua aspek material mahupun rohani. </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Pelan Integriti Nasional </li></ul><ul><li>Menyedari betapa pentingnya sifat integriti di kalangan masyarakat, Kerajaan telah menggubal dan melaksanakan Pelan Integriti Nasional (PIN) . Pelan ini dibentuk dengan focus kepada matlamat pemantapan etika dan integriti serta membudayakan integriti di kalangan semua anggota masyarakat . Dengan adanya pelan seumpama ini , usaha untuk meningkatkan etika dan integriti dapat dilaksanakan dengan lebih sistematik . Usaha – usaha yang dibuat sebelum ini adalah tidak bersepadu , tidak menyeluruh dan bergerak bersendirian tanpa sinergi semua sector untuk melaksanakannya . Walau bagaimanapun PIN mempunyai skop yang lebih holistic (syamil) . Pelan Integriti Nasional (PIN) digubal dengan merangkumi semangat dan prinsip Perlembagaan Persekutuan. Hakikat kehidupan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama adalah suatu kurniaan dan kelebihan untuk dimanfaatkan. PIN juga menyerap falsafah dan prinsip Rukun Negara, iaitu membina masyarakat yang bersatu padu, adil, demokratik, liberal dan progresif serta berpegang teguh pada lima prinsip Rukun Negara. Sebagai sebuah pelan yang lahir selaras dengan aspirasi rakyat dan dilaksanakan untuk kesejahteraan mereka, PIN mencerminkan ciri-ciri khusus masyarakat dan negara Malaysia. Di samping itu, PIN mengambil kira perkembangan antarabangsa, pengalaman negara-negara lain serta impak arus globalisasi. Sememangny, PIN adalah kesinambungan dan penterjemahan falsafah, prinsip, dan matlamat yang hendak dicapai dalam Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara serta beberapa dasar strategik sebagaimana yang terdapat dalam Wawasan 2020. </li></ul>
 44. 44. <ul><li>PIN ialah sebuah pelan induk yang bertujuan memberikan hala tuju serta bimbingan kepada semua komponen atau sektor masyarakat dan negara. PIN juga memupuk, menyemai dan membaja sistem kehidupan masyarakat dan negara dalam usaha besar membina sebuah masyarakat yang bermoral dan beretika, sekaligus negara yang berintegriti.Objektif umum PIN ialah merealisasikan hasrat Wawasan 2020, iaitu menjadi sebuah negara maju menurut acuan sendiri dengan &quot;membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh, dan diitunjangi oleh budi pekerti yang luhur.&quot; Manakala objektif khusunya adalah untuk: </li></ul><ul><li>memberikan hala tuju dan bimbingan pelbagai sektor supaya mereka dapat bekerjasama dalam usaha besar membina masyarakat yang bersatu padu, berharmoni. </li></ul><ul><li>meningkatkan kesedaran, komitmen dan kerjasama pelbagai sektor dalam usaha peningkatan integriti supaya integriti menjadi budaya masyarakat dan diamalkan. </li></ul><ul><li>menggalakkan semangat bertanggungjawab di kalangan anggota masyarakat serta mendorong perkembangan masyarakat sivil yang menjunjung prinsip integriti. </li></ul><ul><li>menyumbang kepada usaha pengukuhan asas moral masyarakat dan negara, dan peningkatan kesejahteraan hidup anggota masyarakat; dan </li></ul><ul><li>meningkatkan daya saing dan daya tahan Malaysia dalam usaha menangani cabaran abad ke-21 khususnya cabaran globalisasi dengan lebih berkesan. </li></ul>
 45. 45. <ul><li>Bagi tempoh lima tahun pertama (2004 - 2008), PIN menetapkan lima sasaran keutamaan yang hendak dicapai. Sasaran yang dikenali sebagai Tekad 2008 ini ialah: </li></ul><ul><li>Sasaran 1: Mengurangkan gejala rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa </li></ul><ul><li>Sasaran 2: Meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam dan mengatasi karenah birokrasi; </li></ul><ul><li>Sasaran 3: Meningkatkan tadbir urus korporat dan etika perniagaan; </li></ul><ul><li>Sasaran 4: Memantapkan institusi keluarga dan komuniti; dan </li></ul><ul><li>Sasaran 5: Meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat. </li></ul>
 46. 46. http://wanbk.page.tl

×