Diari del 25 de juny de 2013

691 views

Published on

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!!!! :)

Published in: Lifestyle
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 25 de juny de 2013

 1. 1. WWW.BONDIA.AD/TEL.808888/FAX828888DIMARTS,25DEJUNYDEL2013/NÚM.2.337/ANY10NOU PLA DE JUBILACIÓ100% Capital Garantit3% rendibilitat garantida**3% TAE fins el 31/12/20161 hora gratuïta20% descompteen l’horaRESERVA-LA1 hora gratuïtaTARGETA VIPSi desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.serveis informàtics per aparticulars i empresesiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negreNom serigrafiatFunda amb tapa protectoraPunter amb bolígrafiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negreiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negreiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negreiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negreiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negreiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negreiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negreiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negreiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negreiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negre399€impostos inclososiPad a l’escola!Andorra signa, amb 18 païsosmés, el Protocol 15 de laConvenció dels drets humansANDORRA Pàgina 7Andorra disposa de 7.634armes de foc registrades,una per cada deu habitantsANDORRA Pàgina 8La policia deté una dona perintentar ferir la parella ambuna arma blancaANDORRA Pàgina 8Els participants a l’Olimpíadade matemàtiques realitzen lesprimeres provesANDORRA Pàgina 9Blaumut, Núria Graham, CeskFreixas i Paula Domínguez, alsVespres d’estiu de Sant JuliàCULTURA Pàgina 14El Lusitans s’enfrontarà ambel campió de les illes Fèroe,l’EB/StreymurESPORTS Pàgina 16ANDORRA Pàgina 6El SAT denuncia queun establiment va“convidar a treballarsolidàriament”AVUI ÉS NOTÍCIA Pàgina 3Dificultats perdisposar d’internet ala llar en lespersones més gransANDORRA Pàgina 8Tati MasiàSanta Coloma celebrala festa del pobleSanta Coloma celebra la festadel poble amb una sardinadapopular que té per objectiu fo-mentar les relacions interper-sonals entre els veïns.
 2. 2. Dimarts, 25 De juny Del 2013d’interès2Aprofita l Estiu i Apunta t, ,CURSOS INTENSIUSacadèmia d’anglèsInformat:tel: 813-989C/ Bonaventura Armengol 10 I Edifici Montclar I Bloc 2, 6-1 I Andorra la Vella I singular@singular.adRESTAURANT TIC-TAPACUINA PERMANENToberta de les 12.00 a les 2.30 horesMenú dimartsPrimer platAmanida de formatge de cabra amb fruits secsAmanida de bacallà a la vinagretaGaspatxo andalúsCloïsses a la planxaPatates saltades amb xoriço i ouPostres a triar, beguda, cafè i ‘xupito’MENÚ DIARIMENÚ CARTAMENÚ DEL XEFMENÚ DE TAPES X 2MENÚ MARISCADA X 2MENÚ GRAELLADA DE CARN X 2 10,90 €+ IGIFem tot tipus de celebracions Escaldes-Engordany Tel.: +376 81 39 69Segon platTruita a la planxaFilet de lluç-brazeada amb llagostinsConill a la brasaPollastre adobat a la brasaREBAIXES(a 50 m de Correus Espanyols,direcció Parc Central)EL TEMPSdimecresdijous0/125/186/208/229/238/246/205/194/177/199/25meteo@bondia.adTemps estableMàximes pujant lleugeramentL’anticicló situat damunt l’oceà Atlàntic envaeixuna part de l’Europa occidental. Aquesta posicióestratègica envia aira fresc del nord del planetaque arriba fins als Pirineus. Així, avui de nou lestemperatures mínimes han estat fresques o fre-des a l’alta muntanya. Al llarg del migdia i de latarda remuntaran les màximes tot i no ser d’es-tiu. El cel estarà poc ennuvolat al matí i amb elcreixement de nuvolades de tarda sense precipi-tacions. El vent bufarà del nord-oest amb alguncop moderat en alçada. Demà pujaran una micamés les temperatures sempre amb un temps an-ticiclònic però dominat per vent fresc del nord.Que tinguin un BONDIA.Minvant06.17 h21.35 h
 3. 3. 3DIMARTS, 25 DE JUNY DEL 2013Organitzem aniversaris per infants de totes les edats i adults.No deixis que t’ho expliquin i bufa-les amb nosaltres!Demana informació de menús i condicions trucant al 738573.Un producte AnyósParkTot i que un 82% dels ciuta-dans del Principat afirmen tenirconnexió a internet a la llar, lesdades recollides pel Centre deRecerca Sociològica (Cres) asse-nyalen l’existència d’una bretxadigital a la societat andorrana.El fet és que l’accés a les tecno-logies de la comunicació estàfortament lligada a les condici-ons socioeconòmiques dels en-questats. Així, segons el primerObservatori del 2013, només el61% de les persones de 55 anyso més disposen d’internet acasa, i es converteixen així en elcol·lectiu que té aquest servei enmenor proporció. A més, són elsque més diuen que no s’ho po-den permetre (11%) o que no entenen per altres raons (28%).En les dades també es trobendiferències significatives segonsel sexe. L’estudi indica que hi hamés homes que poden accedir ainternet des de la llar (un 86%dels homes davant d’un 78% deles dones). I també hi ha mésdones que diuen que no en te-nen perquè no s’ho poden per-metre (un 9% de dones per un5% d’homes) o per altres raons(un 13% de les dones per un 9%dels homes).Altres variables que mostrendiferències importants són el ni-vell d’estudis i la situació econò-mica personal. Quant al primeraspecte, l’enquesta indica queen augmentar el nivell d’estudistambé creix la proporció de ciu-tadans que tenen internet a casa.Així, tan sols un 46,4% dels quetenen estudis primaris no aca-bats o que no en tenen es podenconnectar a la llar. El percentat-ge creix en els que han cursat en-senyament primari o secundaribàsic (75,5%) fins als universita-ris, un 97% dels quals disposendel servei. A més, en augmentarel nivell de formació, disminu-eix la proporció dels que no te-nen internet perquè no s’ho po-den permetre o per altres raons(mentre que un 16,3% dels queno tenen estudis o que tenen elsestudis primaris no acabats afir-men que no ho poden assumir,només un 0,4% dels universita-ris diu el mateix).En relació amb la situacióeconòmica dels enquestats, lespersones amb una situació bonao molt bona són les que tenenen major proporció internet (un92%). L’accés al servei disminu-eix entre les que tenen una si-tuació econòmica regular (79%)o dolenta o molt dolenta (72%).Aquestes darreres són les quemés diuen que no s’ho podenpermetre (19%)També s’observen diferèn-cies segons la nacionalitat delsresidents. L’estudi exposa queels portuguesos i els espanyolstenen internet a casa en menorproporció, amb un 71% i 74%dels casos respectivament. Encanvi, un 88% dels francesos síque hi tenen accés de la mateixamanera que un 90% d’andorransi un 91% del col·lectiu d’altresnacionalitats.Dificultats per disposar d’internet ala llar en les persones de més edatENQUESTAM. S. C.ANDORRA LA VELLAEls més grans de 55 anys són els que hi tenen menys accés i menys diners per fer-hi frontTATI MASIÀUna noia consulta internet.Malaconcepciórespecte alsjocs d’atzarUn 64% dels ciutadansestà d’acord amb l’obertu-ra d’un casino a Andorra.Tot i així, la concepció delsenquestats sobre els jocsd’atzar no és gaire positiva.Així, mentre que un 24%considera que són una di-versió, un 18% els veu comun vici o una addicció, unaltre 9% assenyala que sónuna pèrdua de diners i un8% ho veu com un negociper a algunes empreses.A més hi ha un 3% que horelaciona amb problemes,un 1,4% ho veu un temadelicat, i en menor propor-ció ho vinculen a negocisbruts, diner negre o pros-titució. Dels enquestats enel primer Observatori del2013, només un 0,8% hajugat en el darrer any en uncasino mentre que el 3,2%ho ha fet en un bingo.Gaudeixen més delservei els homes que lesdones i les persones ambestudis universitarisTambé té connexióen major proporció lagent amb una situacióeconòmica bona
 4. 4. OPINIÓ4 DIMARTS, 25 DE JUNY DEL 2013No sempre és fàcil escollir un títol. En aquest cas hedubtat molt, perquè volia enfocar aquesta reflexió altracte que donem a la nostra parella. M’hi ha fet pensaruna noia que l’altre dia em va explicar com es parla-ven ella i el seu xicot: s’insulten, es diuen paraulotes, esllancen al damunt el primer que els passa pel cap... “Noens callem res, però això sí, de bon rollo! En el fons ensestimem molt, però és que de vegades es comporta comun cabró i no me’n puc estar de dir-li-ho. No et pensis,que ell tampoc no es queda curt, me’n deixa anar cadauna!” No sé, no acabo de veure clares aquestes coses,aquesta mena de familiaritat tan barroera, de llistó tanbaix...No puc reproduir les paraules i els insults que es de-ien amb tan bon rollo, però puc dir-vos que tot i queno sóc una persona que s’escandalitzi amb facilitat, emfeien mal les orelles. Vaig preguntar-li si creia que lacosa anava seriosament i si seria l’home amb qui vol-dria formar una família. Va dir-me que sí, que proba-blement. Vaig preguntar-li si voldria tenir fills amb elli una altra vegada la resposta va ser positiva... ¿Compodem pretendre pensar que podrem conviure ambharmonia i construir alguna cosa digna amb una per-sona a la qual no respectem? ¿Quina mena d’afecte od’amor li mostrem a algú cada cop que el menyspreem,l’insultem o l’humiliem? Cap. Ho sento. Però no crecque una relació basada en aquests paràmetres puguifuncionar. Ara ve la reflexió: ¿de debò vols que un des-graciat, fill de..., cabró, egoista, imbècil (amb perdó),patètic, calçasses, fastigós, individualista i un llarg et-cètera sigui el pare dels teus fills? ¿Vols fer camí i sercompanya d’una persona a la qual consideres tan poc?I tu, ¿on queda la teva elecció? ¿Com és que has esco-llit un home amb tots aquests atributs tan fantàstics?¿Quina mena de tria has fet? ¿No t’adones que cada ve-gada que us insulteu us esteu tirant avall vosaltres ma-teixos? Anem amb compte, perquè quan una relació esconstrueix amb una base tan lletja i tan podrida la cosano pot acabar bé. Després lamentem el que lamentem,però moltes coses que ens passen són perquè no posematenció i cura en tots aquests detalls.LA VEU DEL POBLE S. A. PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GERENT Thomas KampfraatBONDIA DIRECTOR Marc Segalés CAP DE REDACCIÓ Marta Fernández REDACCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CORRECCIÓ M.Àngels Sala MAQUETACIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FOTOGRAFIA Tatiana Masià,Iñaki Rubio, COMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Ricard Vallès, Joan Nogueira,Virginia Yáñez DISTRIBUCIÓ Premsa distribució TRANSPORT Trans Integral Seu SL.Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.adDIRECTORIEl diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BONDIA es reflecteix en el seu editorial.Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència.DipòsitLegalAND.114-2004TRIBUNALOURDES TEBÉ, FORMADORA DE RELACIONS HUMANESTracte familiarEDITORIALEl col·lectiu de les persones més grans de 55anys és el que menys disposa d’internet a casai, de fet, és el que en major mesura posa en re-lleu que no té aquest servei perquè no se’l potpermetre, segons les dades obtingudes de l’es-tudi del Centre de Recerca Sociològica. Aquestfet contrasta amb la implementació de les no-ves tecnologies a les llars andorranes, que ésforça elevada, però no deixa de ser significatiuque aquesta tecnologia no arribi en igual me-sura a les llars de les persones més grans. I elmés preocupant, de fet, és que entre els motiusque argumenten els enquestats per justificarperquè no tenen internet a casa hi ha les difi-cultats per poder pagar aquest servei. Tot i queen els darrers anys des d’Andorra Telecom s’hafet un esforç per fer diferents paquets i ofertesperquè internet sigui més barat, el cert és queper a moltes persones encara continua sent cari caldrien més polítiques encaminades a fer quela tecnologia fos cada vegada més accessibleper a tothom. En cas contrari, es fomenta unaescletxa entre aquells que s’ho poden permetrei aquells que no. De fet, si el país pretén es-devenir un ‘smart country’ cal que les tarifessiguin accessibles i que la tecnolo-gia pugui arribar a un elevat per-centatge de la població.Fomentar les noves tecnologiesNingú no pot preveure amb certesa les conseqüèn-cies d’un possible canvi climàtic, però sabem que síque hi poden haver conseqüències. Des que l’homemesura la temperatura, en plena època industrial, fauns 160 anys, aquesta ha augmentat 0,5ºC i es preveuun altre augment d’1ºC l’any 2020 i de 2ºC el 2050.Nosaltres mateixos podem treure conclusions... ¿quèsucceeix amb el gel quan passa de -1ºC a +1ºC?Les energies renovables han cobert pràcticament latotalitat de les nostres necessitats energètiques. Du-rant els últims anys només han estat superades pelcarbó i, a partir de l’any 1950, pel petroli i el gas natu-ral. Tota l’energia nuclear del món només cobreix uns400 GW. Malgrat haver-hi 450 centrals nuclears instal-lades, hem de tenir en compte que es cobreix una partpoc significativa dins el consum mundial.El que farem amb l’energia durant els pròxims 20anys tindrà una influència molt significativa en el cli-ma de la segona meitat del segle actual i del següent.És per aquest motiu que cada dia, entre tots, hemd’incidir en la reducció del consum energètic d’origenfòssil i hem d’utilitzar energies sense impacte ambi-ental. Cal incrementar l’eficiència energètica, encaraque això tingui uns límits econòmics i termodinàmics,l’home és qui els ha d’eliminar.És necessari reduir el consum energètic, sabent quela millor energia és la que no es consumeix i que elprimer estalvi energètic passa per un mateix. Els quemés poden influenciar en l’estalvi energètic són lespersones que es dediquen a projectar i fer les instal-lacions, així com totes les persones que tenen un ressòmediàtic: predicant amb l’exemple.No admeto que la gent, en general, i encara moltmenys que els que ocupen un càrrec públic com, perexemple algun polític, em diguin: “bé, ja podem gastarenergia, com que està subvencionada i, personalment,no em costa res, la podem gastar deixant els llumsencesos, deixant l’aixeta de l’aigua dels llocs públicsoberta o utilitzant l’ascensor sense necessitat... comque jo no pago!”, Sempre cal pensar en els petits de-talls perquè influenciïn en la globalitat (moltes petitescoses, sumades, fan una globalitat). No cal consumirpel fet de consumir o malgastar quan no fa falta. Du-rant el dia, n’estic segur, consumim i posem en funcio-nament molts aparells que no són necessaris. Cadascúpot analitzar el que podria estalviar durant un dia.Les bombetes de baix consum en una casa po-den reduir 4 o 5 vegades el consum energètic de lail·luminació; utilitzant electrodomèstics i calderes decalefacció d’alt rendiment del tipus A podem reduirla meitat de l’energia; pujar escales, sempre que espugui, enlloc d’agafar l’ascensor, suposa una reducciódel 100%. Aquestes, juntament amb unes altres, sóncoses que podem fer molt ràpidament i comporten unestalvi energètic important.Recordem que és el sector energètic, amb un 78%,el responsable de les emissions totals de gas d’efec-te hivernacle dins la Unió Europea. D’aquestes, eltransport en suposa 1/3 part. És important la creaciói l’ús d’infraestructures de transport públic, enllocdel privat.Si treballem per l’eficiència energètica produiremnous llocs de treball, farem una reducció econòmicaimportant. Podríem treballar més consumint menys i,a més a més, contribuiríem a la millora del medi am-bient.El potencial econòmic de l’eficiència energèticadepèn tant de l’avaluació tecnològica com dels preusactuals i previstos de l’energia. Els consumidors se’nbeneficiaran quan la relació cost/benefici sigui positi-va, sinó ningú es llançarà a l’estalvi. Estalviar, en granmesura, es pot fer de mica en mica, canviant algunshàbits que requereixen algun sacrifici i renunciant aalguna o altra comoditat. Ara podem fer-ho voluntà-riament. Sinó, més endavant, ho haurem de fer perforça.TRIBUNAJOSEP CORDOMÍ I LLADÓ, ENGINYER INDUSTRIALL’eficiència energèticaENQUESTA DE LA SETMANA¿Li sembla bé que el topall per a l’IRPFes fixi en els 24.000 euros anuals?RESULTAT DE LA SETMANA PASSADA¿Trobeu bé que el futurcasino sigui de gestióprivada?Envia un SMS al 789 amb la tevaresposta ENQ SI o bé ENQ NOCada dimarts el resultat de l’enquesta espublicarà en aquest espai ientre els participants sesortejaran tres lots deproductes per al bany.amb la tevapublicarà en aquest espai iSÍ54%NO46%
 5. 5. publicitat 5Dimarts, 25 De juny Del 2013Ctra. Os de Civís · AD600 · Aixovall · Principat d’AndorraTel.: +376 816 256 / 359 817Tast i aperitiu gratis(bodes, aniversaris,sopars dempresa)Obert a la nit dijous divendres i dissabteA 50 m dretadireccióAixovallBUFET LLIURECADA DIAPREU: 11,50€(IGI INCLÒS)OBERT A LA NITDIJOUS, DIVENDRESI DISSABTEBUFET LLIURECADA DIAPREU: 11,50€(IGI INCLÒS)OBERT A LA NITDIJOUS, DIVENDRESI DISSABTECtra. Os de Civís · AD600 · Aixovall · Principat d’AndorraTast i aperitiu gratisESPECIALANIVERSARISI GRUPSPREU: 12,50€(IGI INCLÒS)
 6. 6. 6 Dimarts, 25 de juny del 2013El Sindicat Andorrà de Treballa-dors (SAT) ha denunciat públi-cament les “irregularitats” i els“excessos” a què estan sotmesosavui dia els treballadors en al-gunes empreses del país com aconseqüència que encara no po-den organitzar-se sindicalmentals centres de treball ni disposarde representants elegits demo-cràticament que defensin elsseus drets a causa d’una legis-lació que no ho propicia. Per vi-sualitzar quina és la realitat quede vegades existeix en l’àmbitlaboral, amb actuacions unila-terals per part de les direccionsde les empreses sense ni tan solsconsultar els treballadors quanes tracten qüestions que elsafecten directament, el sindicatha donat a conèixer el cas d’ungran centre comercial d’Andor-ra la Vella, que té uns centenarsd’empleats.La direcció d’aquesta empre-sa va “convidar”, a través d’unfull informatiu i d’un correuelectrònic, “a treballar solidàri-ament” un dia sencer (8 hores)el passat mes de desembre perajudar principalment els com-panys de la secció de joguines id’alimentació en un moment demàxima activitat comercial comsón els dies previs a Nadal i elsde final d’any. “Els nostres com-panys de l’àrea de vendes esta-ran al 120% els caps de setmanadel 22-23 de desembre i el 29-30de desembre, i per això que sivolem vendre més necessitemajudar als nostres companys delfront comercial”, es podia llegiral full informatiu, escrit en cas-tellà, que es va penjar al taulelld’avisos de l’empresa.A l’escrit s’indicava que es ne-cessitaven en total dotze perso-nes “que donin suport amb undia del seu temps lliure a la sevaempresa i als seus companys” is’afegeix també que “confio enla vostra màxima participacióque demostri que som un equipi a més estem implicats ambl’empresa”. En els dies previsa donar-se a conèixer el full in-formatiu, segons fonts sindicalsi dels propis empleats “s’haviafet córrer el rumor que hi podiahaver properament algun aco-miadament”, “fet que va gene-rar una situació de por entre elstreballadors si no s’acceptava lainvitació de treballar solidària-ment”.Segons va manifestar el se-cretari general del SAT, GuillemFornieles, una actuació com laque ha portat a terme aquestaempresa es pot qualificar d’“as-setjament col·lectiu” o “unamena d’extorsió”, ja que s’està“intimidant” els treballadors“perquè treballin de maneragratuïta”. En aquest cas van seruna vintena de treballadors elsque finalment es van presentardisposats a treballar en les da-tes en què es demanava, amb laqual cosa no van poder gaudirdel dia festiu que els correspo-nia aquella setmana.Fornieles va manifestar queés bo que aquest tipus de pràc-tiques surtin a la llum pública,“perquè segurament els socisempresaris d’aquest importantsupermercat ni tan sols les co-neixen i estic convençut que sónels primers que no avalarien ques’actuï d’aquesta manera amb elstreballadors, ja que, entre altrescoses, es donaria una mala imat-ge a l’empresa si se’n fes públicel nom”. El dirigent sindical vaexplicar que una pràctica comaquesta “no està fora de la llei,però evidentment es pot afirmarque hi ha una coacció implícita”perquè l’empresa té la potestatd’acomiadar el treballador “iaixò avui dia, amb la situació degreu crisi que hi ha, és un suïci-di perquè tothom necessita teniruna feina per viure”. “Em pre-gunto si mesures com aquesta,de demanar treballar gratuïta-ment, són preses pels directiuso pels socis”, afegeix Fornieles.El secretari general del SAT tro-ba que “actuacions unilateralsabusives” serien més difícilsd’aplicar amb la presència desindicats a les empeses, ja quealmenys es podrien denunciari es podria establir una “nego-ciació col·lectiva entre empresai treballadors”.El problema de fons, segonsassenyala Fornieles, és que “noestà garantit el dret a la reivin-dicació perquè l’acomiadamentper part de l’empresa pot serimmediat sense que hi hagi unacausa objectiva”. Per la sevabanda, un treballador de l’em-presa va qualificar com una“nova esclavitud” que hi hagiactuacions d’aquest tipus a lesempreses i va criticar també ques’obligués els caps de secció “ademanar els voluntaris”.El SAT denuncia que un supermercat va“convidar” a “treballar solidàriament”treballjulià rodríguezAndorra la VellaL’empresa va demanar “voluntaris” per ajudar els companys amb un dia del seu temps lliuretati masiàEl secretari general del Sindicat Andorrà de Treballadors (SAT), Guillem Fornieles.Fornieles consideraque “hi ha una coaccióimplícita, tot i que noestà fora de la llei”Un dels treballadors del’empresa qualifica lainiciativa com “una novaesclavitud”Fornieles creuque cal “evitarl’acomiadamentno causal”El secretari general del SAT,Guillem Fornieles, no creuque el Govern tingui la in-tenció d’obrir el debat en elfutur sobre una asseguran-ça d’atur per capitalització.El cap de l’executiu, AntoniMartí, va fer l’anunci durantel discurs que va pronun-ciar amb motiu del debatd’orientació política globaldel Govern. Aquesta asse-gurança estaria proveïdaamb les cotitzacions de tre-balladors i empresaris, peròen tot cas es posposa finsque la situació econòmicamillori perquè no hi hagimés càrregues socials enun moment complicat coml’actual.L’opinió del dirigent sin-dical, però, és que “en elmoment que l’economiacreixi s’oblidarà el tema;són paraules que se lesemporta el temps”. SegonsFornieles, una assegurançad’aquest tipus, similar a ladels països veïns, hauriad’existir ja a Andorra. Peral secretari general del SAT,l’objectiu ara hauria de ser“evitar els acomiadamentsno causals”, amb la qualcosa, segons va afirmar,“es reduiria el nivell d’atur”.Fornieles recorda que a lapràctica a Andorra existeix“un acomiadament lliure”,ja que contràriament al quepassa als països veïns nos’ha de justificar. El lídersindical es mostra tambémolt crític amb la presta-ció actual per desocupació“perquè és una caritat”.
 7. 7. ANDORRA 7DIMARTS, 25 DE JUNY DEL 2013NewCOOL WEEKSCOOL WEEKSNew- v i s i t e s g u i a d e s a l C e n t r eH i s t ò r i c d ’ A n d o r r a l a V e l l a- i t i n e r a r i s d e n a t u r a- v i s i t e s a m u s e u s i g a l e r i e s- m a n u a l i t a t s , p i n t u r a ,c i n e m a , j o c s , c a n ç o n s . . .G a u d e i x d e :D e 9 . 0 0 a 1 8 . 0 0 hPlaça Rebés, 4 Andorra la Vella Tel. 807060 www.inlingua.adActivitats lùdiques en anglès per a nensde 3 a 10 anysJ u l i o l i p r i m e r a s e t m a n a d e s e t e m b r e®Sabrina RIBA PUBLIEROsteòpataus informa que el consultori de Osteopa a i RPG®romandrà tancatdel 27 de juny al 14 de juliol d’enguanyi del 2 al 15 de setembreAv. Fiter i Rossell 6 2º 3ª - Escaldes-EngordanyTel: 86 83 83La revetlla de Sant Joan vatranscórrer diumenge ambtranquil·litat, segons van coin-cidir a assenyalar els diferentsserveis d’emergències. Ni bom-bers ni policia van haver de fersortides rellevants i van haverde basar la seva tasca més en laprevenció que no pas en la in-tervenció, com van assenyalardes dels dos cossos (de fet, elsbombers van rebre un únic avísen tota la nit). Des de l’Hospi-tal Nostra Senyora de Merit-xell també van informar de latranquil·litat viscuda durantla revetlla. Segon va relatar eldoctor Josep Gómez Jiménez,cap del servei d’urgències, no-més es van haver d’atendrequatre persones amb crema-des menors o petites ferides.A més, les ambulàncies no vanhaver de fer cap sortida en totala nit.Una revetlla de Sant Joanmarcada per la tranquil·litatCELEBRACIONSAGÈNCIESANDORRA LA VELLAL’ambaixador d’Andorra al Con-sell d’Europa, Josep Dallerès, vasignar ahir durant la cerimòniad’obertura, juntament amb elsrepresentants de 18 països més,el Protocol 15, que esmena laConvenció per a la salvaguardadels drets humans i de les lliber-tats fonamentals.Amb aquest protocol, s’esta-bleix de forma oficial l’obliga-torietat que qualsevol personaque vulgui accedir al TribunalEuropeu dels Drets Humans had’esgotar totes les vies de recursinternes al seu país. A més, es re-coneix que els estats part dispo-sen d’un marge nacional d’apre-ciació per aplicar les resolucionsque emanen del Tribunal (méso menys discrecional segons elsobjectius perseguits o els dretsen joc). No existeix, però, capmarge en relació amb els dretsintangibles garantits per la Con-venció, com el dret a la vida, laprohibició de la tortura o el tre-ball forçat, entre d’altres. Tambéredueix l’edat pels candidats ajutge i fa que les parts no puguinoposar-se al desistiment d’uncas en favor de la Gran Cambraamb l’objectiu d’accelerar l’exa-men d’aquest, i se suprimeix aixíuna etapa del procediment queallargava la resolució de temesconsiderats importants. Així ma-teix redueix de 6 a 4 mesos el ter-mini per presentar una deman-da al tribunal, i aquest podrà noacceptar una demanda indivi-dual si estima que la persona noha patit un perjudici important.Perquè el Protocol 15 entri en vi-gor haurà de ser ratificat per totsels estats part en la Convenció.Andorra signa el Protocol 15 dela Convenció dels drets humansCONSELL D’EUROPAREPRESENTACIÓ D’ANDORRA AL CONSELL D’EUROPADallerès va signar ahir el Protocol 15 que esmena la Convenció.Formalitza que els estats tenen un marge per aplicar les resolucionsREDACCIÓANDORRA LA VELLAEl raonador del ciutadà va re-gistrar l’any passat un incre-ment de les queixes de donesque no perceben les pensionsalimentàries dels fills per partdels seus exmarits. Així ho re-cull la memòria de la institucióreferent al 2012.En l’informe s’exposa quecada vegada són més reitera-tives les queixes o demandesverbals que presenten donesamb recursos econòmics redu-ïts i que no obtenen cap solucióràpida per tal que es complei-xin les sentències de separacióamb els acords corresponents.Per aquest motiu es va volerdeixar constància d’aquests ex-pedients en la memòria.El raonador del ciutadà vatrametre aquestes demandes alConsell Superior de la Justícia.Al seu torn, l’alt estament judi-cial va contestar que aquestescauses concretes encara es tro-baven pendents de judici o queen breu s’obtindria la sentènciao la seva execució.Cal recordar que a l’abrildel 2012, el Consell Generalva aprovar una modificacióde la Llei del matrimoni. Ambaquest text es perseguia agi-litzar els tràmits de separació,divorci o nul·litat, permetentque es poguessin dictar en 10o 15 dies i no en tres o quatremesos, que és el temps que po-dien trigar fins aleshores.A més, el raonador del ciu-tadà també va assenyalar queen els primers cinc mesosd’aquest any s’han superat elsexpedients registrats en el ma-teix període del 2012. Així, finsa finals de maig se n’han tra-mitat 150.Creixen les queixes dedones que no obtenenla pensió per als fillsM. S. C.ANDORRA LA VELLARAONADOR DEL CIUTADÀLa memòria 2012 diuque cada cop hi ha mésdemandes de donesamb recursos reduïts
 8. 8. andorra8 Dimarts, 25 de juny del 2013Santa Coloma va celebrarahir la festa del poble ambuna sardinada popular a laqual hi van assistir moltespersones animades pel bontemps. L’objectiu de la festaera fomentar les relacions in-terpersonals i donar a conèi-xer la Casa Quim de Dolsa.Sardinada perpromoure lagermanort. m.santa colomaCom ja és habitual cada 24de juny el carrer Major d’En-camp s’impregna d’un ambi-ent esotèric en la tradicionalNit de les bruixes. Fent servirla seva bola màgica, tirant lescartes o llegint les mans vanpredir el futur a aquells queho van voler.Nit de misterii esoterisme aEncampt. m.actesA Andorra hi ha un total de7.634 armes de foc registrades,és a dir, legals. Això es podriatraduir, per assimilar la xifra ala d’altres països, en el fet queun de cada deu habitants téuna d’aquestes armes, teninten compte que el cens actual ésde 76.246 persones (per a l’any2012, segons informa el departa-ment d’Estadística). D’aquestesarmes, més de la meitat, 6.076,són llargues i la resta, 1.558, cur-tes, tipus pistoles i revòlvers. Pelque fa a les llargues, 3.050 sónd’ànima ratllada, tipus rifle, i3.026 d’ànima llisa, és a dir, es-copetes.Al món, segons un informede les Nacions Unides, hi ha 640milions d’armes de foc amb lli-cència. Aproximadament duesterceres parts estan en mans ci-vils, i només algunes més de 200milions en mans de militars i cos-sos de seguretat. El percentatgeper habitant a Andorra suposauna dada similar a l’espanyola,on n’hi ha tres milions de regis-trades i es calcula que un de cadadotze espanyols en té una. Amés,la guàrdia civil calcula que n’hihauria 350.000 d’il·legals, segonsinforma The Pompeian Post. Vala ressaltar que segons un ràn-quing elaborat l’any 2007 perSmall Arms Survey, un projectede recerca independent de l’Ins-titut d’Estudis Internacionals iDesenvolupament de Ginebra, elpaís amb una ràtio d’armes méselevada per cada 100 habitants ésEstats Units, amb 89, seguit pelIemen amb 55 armes per cada 100habitants i per Suïssa amb 46. Enaquest llistat de 40 països, Espa-nya ocupa la 25a posició.Del total d’armes de foc regis-trades a Andorra, la majoria sónllargues, tal com s’ha esmentat. Atotes aquestes caldrà sumar-hi lesescopetesdecaçamenorilamuni-ció corresponent a la que els capsde casa de nacionalitat andorranacontinuen estant obligats a tenirper “prestar servei a les ordres del’autoritat competent sempre queaquesta li ho ordeni”, recorda lapolicia, i “els andorrans propieta-ris d’escopetes de caça menor nohauran de declarar-les al Serveide Policia”.Per tenir accés a una arma defoc cal complir diversos requi-sits. D’entrada, obtenir el permísd’arma i tenir-la registrada. Hi hadiferents tipologies de permisos,segons el tipus d’arma que es vul-gui tenir. Un cop s’ha autoritzatla sol·licitud presentada, l’inte-ressat ha de passar una prova decapacitació. Aquesta es divideixen dues parts, una teòrica i unaaltra de pràctica. En la primeraes plantegen diferents preguntesrelacionades amb la seguretat. Enla pràctica cal manipular correcta-ment l’arma realitzant les accionsde verificació, càrrega, tir, descàr-rega i verificació. Si se supera, endos dies es pot recollir el permísd’arma.Un cop obtingut el permís,s’ha de passar una revisió pe-riòdicament. Cada cinc anys,que és el termini de validesa delpermís, s’ha d’acudir a la secciód’Inspecció d’Armes de la policia,davant la qual s’ha de presentarla documentació per renovar elpermís i presentar les armes pertal que se’n faci la inspecció cor-responent. En el cas de tenir mésde deu armes, és un agent qui esdesplaça al domicili.Es fa un llistat de les personesque tenen permís d’arma i nol’han renovat i la policia els con-tacta “per tal de regularitzar la si-tuació”. De totes maneres, quan lapolicia “constati, al moment d’uncontrol o d’una revista d’armes,que un o diversos permisos es-tan caducats, a més d’efectuar lesdenúncies corresponents, podràconfiscar totes les armes posseï-des de forma irregular”.Un de cada deu habitantsdisposa d’un permís d’armapoliciaagènciesMés de la meitat de les armes registrades són llargues.Al Principat hi ha un total de 7.634 armes de foc registradesagènciesAndorra la VellaLa policia va informar ahirde la detenció, al llarg de lasetmana passada, de nou per-sones. Tres d’aquests arrestosvan ser per delictes contra elpatrimoni, dos contra la se-guretat col·lectiva i quatre peraltres delictes. Així, dilluns, ala Massana, va ser detingudauna andorrana de 36 anys coma presumpta autora d’amena-ces i temptativa de lesions ambuna arma blanca a la seva pa-rella sentimental, així com re-sistència, injúries i agressió alsagents de policia. La dona ja haingressat al Centre Penitenciaride la Comella.Dissabte els agents van con-trolar un andorrà de 21 anyscom a presumpte autor detemptativa d’agressió amb unaclau de roda metàl·lica, dins unlocal públic, a Encamp.I també dissabte, a Sant Juliàde Lòria, un georgià de 38 anysno resident va ser detingut jaque tenia una ordre de recercajudicial des del maig de 2011 perun presumpte delicte de creaciómediata i ús de document inve-raç. La policia el va controlar,inicialment, dins d’un centre co-mercial com a presumpte autord’un furt de mercaderia.Diumenge va ser detingut unandorrà de 21 anys com a pre-sumpte autor d’incomplimentd’una suspensió judicial delpermís de conducció. L’homeva ser controlat en patir un acci-dent de danys materials amb unvehicle que, presumptament,havia sostret.Pel que fa als delictes contrael patrimoni, cal destacar queentre el dimarts i el dimecresde la setmana passada van serdetinguts a Andorra la Vella iEscaldes un andorrà de 20 anysi dos andorrans de 18 anys res-pectivament, en relació ambdiversos furts amb força, furts ivenda i consum de marihuana.Els tres joves ja han ingressat ala presó.Finalment, van ser detingutsdos conductors per donar po-sitiu a la prova d’alcoholèmia.Un va donar un resultat de 2,28grams d’alcohol per litre desang (g/l) i l’altre, 1,91 g/l.t. m.La policia va fer la setmana passada nou detencions.RedaccióAndorra la Vellabalanç de la setmanaDetinguda una dona perintentar ferir la parellaamb una arma blanca
 9. 9. andorra 9Dimarts, 25 de juny del 2013PISCINAMUNTANYAESCALDESTORNEM A OBRIR!! del15 de juny al 15 de setembreClasses GRATUÏTES de natació per infants,embarassades i nadons, i aquagym.Informa’t61 alumnes provinents de dife-rents punts de l’Estat espanyol,el Marroc i Andorra, van co-mençar ahir al matí les provesde la 24a Olimpíada matemàti-ca. A dos quarts d’una del mig-dia, abans de continuar les ac-tivitats a Naturlàndia, van feruna pausa per assistir a l’acteoficial d’inauguració, que es vacelebrar a Sant Julià de Lòria.Cal recordar que a la cita hiprenen part tres alumnes decada comunitat autònoma, aexcepció d’Andalusia que enporta sis, i de Melilla i el PaísBasc que en porten dos. Tambén’hi ha cinc d’Andorra i un delMarroc. Andorra acull aques-ta cita per segona vegada, toti que la primera va ser fa vintanys.Tots els participants vanarribar al país diumenge i esvan instal·lar a l’alberg de laComella, i ahir a primera horadel matí van donar el tret desortida a les proves oficials.Aquests exàmens, però, aniranacompanyats de tot un pro-grama d’activitats perquè elsestudiants tinguin també mo-ments d’oci i puguin conèixerAndorra.L’acte d’inauguració vaconstar d’uns parlaments dela consellera d’Educació del’Ambaixada espanyola, Ma-ria Soledad Salafranca; de lacònsol major de Sant Julià deLòria, Montserrat Gil; de ladirectora de Sistemes Educa-tius i Relacions Internacionals,Anna Zamora; i del rector de laUniversitat d’Andorra, DanielBastida.Salafranca va mostrar la sa-tisfacció per l’organització i elprograma de l’esdeveniment,amb un ampli ventall d’acti-vitats que inclouen sortides aNaturlàndia, amb una provad’orientació per equips, pro-blemes matemàtics, proves alparc natural del Comapedrosa,un fractal gegant a la plaça deles Fontetes, visites a museus, ala natura, xerrades i també jocsmatemàtics, patinatge al Palaude Gel i relaxació a Caldea.De la seva banda, Gil vasubratllar el valor afegit querepresenta per a la parròquiaun esdeveniment d’aquestescaracterístiques.Els joves, acompanyats d’untotal de 23 professors, estaranrealitzant les diferents provesfins al dijous, data en què elsseran lliurats els premis en unacte de cloenda de l’Olimpíadaal Consell General. L’esdeveni-ment està patrocinat per Mora-Banc.Els participants a l’Olimpíadarealitzen les primeres proveseducaciótati masiàFoto de família dels participants en la cita.El programa que duran a terme inclou moltes activitats d’ociRedacció / agènciesAndorra la VellaLa parròquia d’Encamp orga-nitza tot un seguit d’activitatsper a aquest estiu adreçadesals infants, joves i adults. Du-rant els mesos de juliol i agosthi haurà espectacles, classesmagistrals de ball, espectaclesi concerts a l’aire lliure. El pratGran d’Encamp i la plaça del’Església del Pas de la Casa se-ran els escenaris principals perdesenvolupar-hi la cinquante-na d’actes previstos.Per als joves i adults es faranun seguit de classes magistralsde dansa. Hi haurà Bollywood,Country, Ragga, dansa del ven-tre, hip-hop, aeròbic llatí, ioga,Comercial Dance i l’associacióBela portarà la segona trobadainternacional de ball en línia.Per als infants se celebraràla festa de l’escuma i especta-cles infantils com Ultinghami,el rei de la boira; Boti, boti; Passavolant; La maleta màgica; La se-nyora Bombolles i Una de pirates,entre d’altres.I per a tots els públics es fa-ran diversos espectacles comBeijing Acrobats; Abracamàgic,una representació de màgiaper a tots els públics, i Diablosde la Pampa, que barreja preci-sió, moviment i música. Tambées faran diversos concerts comles Nits d’estiu amb tributs aAdele, Rolling Stones, Maná iEl último de la fila.També se celebrarà la NitBlanca en què els participantspodran fer una visita de nit alpatrimoni i museus d’Encampamb l’actuació d’un quartet decorda a Sant Romà de les Bons.I a principis d’agost arribarà lafesta major d’Encamp.D’altra banda, a les bibliote-ques comunals d’Encamp i delPas de la Casa s’hi faran diver-ses activitats. A Encamp s’haorganitzat un taller d’observa-ció del Sol a càrrec d’UniversQuark i també hi haurà unanova xerrada del cicle On anemde vacances? sobre Canadà.A la biblioteca comunal delPas de la Casa es faran tallers,rondallaires i bibliogimcanes,a més a més del bibliosolàriumal Centre Esportiu del Pas.Encamp organitzauna cinquantena depropostes per a l’estiuRedaccióAndorra la VellalleureS’han programatactivitats infantils itambé per als joves iels adultsLa gran majoria sónpropostes que esdesenvoluparan a l’airelliureLa Universitat d’Andorra vaanunciar ahir que el proper curss’oferirà la tercera edició del Cursd’actualització en cooperació in-ternacional i voluntariat. Aquestprograma, que organitza la co-missió UdA Solidària i comptaamb el patrocini de la FundacióPrivada Banca Privada d’Andor-ra, va dirigit a les persones inte-ressades a complementar la sevaformació personal per interveniren projectes de cooperació inter-nacional i d’acció humanitàriacom a model de diàleg i apo-derament intercultural, i com aeina de transformació social.En finalitzar el programa eslliurarà un premi al millor pro-jecte de cooperació a Andorraque es presenti amb l’objectiu defacilitar la seva posada en pràc-tica.Les classes lectives (que su-men un total de 35 hores) esrealitzaran els dijous al vespre,entre el mes d’octubre d’aquestany i el febrer de l’any vinent, iinclouran exposicions teòriques,casos pràctics i taules rodonesamb la participació d’entitats,organitzacions i persones volun-tàries dins aquest àmbit d’inter-venció. Amés, l’alumne haurà dededicar 10 hores més al treballpersonal.El període de preinscripcióestà obert per a les trenta pla-ces disponibles a la pàgina webwww.uda.ad.Nova edició del Curs encooperació internacionalRedaccióAndorra la Vellauniversitat entitatsCervós seràun any méspresident delRotary ClubRedaccióAndorra la VellaEl Rotary Club d’Andorra ce-lebra avui el seu tradicionalsopar de canvi de president,a l’hotel Husa Cèntric a lesnou de la nit. El nou presi-dent per al proper any seràPere Cervós, que repeteix unsegon any en el càrrec. D’al-tra banda, durant el sopar esfarà el lliurament d’un xecde 4.390 euros al presidentde l’associació Hi Arribarem,corresponent a la rifa orga-nitzada la setmana passada.També es farà el lliuramentdel premi Servir 2013, quepremia la solidaritat.
 10. 10. ANDORRA10 DIMARTS, 25 DE JUNY DEL 2013GUIADESERVEISTracte especial a clients ambtractaments mèdics diaris*viatges especials a convenirTAXICOL·LECTIUREGULARSERVEI DIARI A BARCELONAI RODALIES* (feiners)SORTIDES A LES 6I A LES 11 DEL MATÍTORNADA A HORA CONVINGUDA viatges especials a convenirTORNADA A HORA CONVINGUDATel. 398 406jagai@hotmail.comAnna CalafellFOTOGRAFIAEnllaços, comunions, batejos,esdeveniments, books, publicitatTot el que imaginis, personalitzat per a tuwww.annacalafell.cominfo@annacalafell.comTel.: +34 973 98 62 04Malgrat ser un cuiner queha aconseguit dues estrellesMichelin, Henri Prosperi ex-posa que el que ofereix al res-taurant Henri, situat al carrerPrat de la Creu de la capital,és “una cuina senzilla”, enquè preval la matèria prime-ra i que tracta, al màxim pos-sible, de ser elaborada ambproductes de proximitat. Jafa uns dies que el restaurantestà obert a la capital i expo-sa, amb satisfacció, que el mésimportant és que aquí al paísha trobat “un bon equip” ambel qual poder treballar i dur aterme la seva idea de servei alclient prioritzant la qualitat.De fet, posa en relleu que elsmèrits sempre van al xef però“cal tenir en compte l’equip,ja que no és una persona solaqui ho fa tot”.Ofereix una cuina “sen-zilla” on s’hi poden trobarplats “italians, espanyols, an-dorrans…” i fins i tot russos,que busca per sobre de tot “elgust”, tal com exposa el cui-ner Raúl Fernández, una deles mans dretes del xef. Ambla intenció primera que el cli-ent pugui assaborir aquestsplats fets “amb el cor”, per-què tal com comenta Prosperi“el valor d’un restaurant eldóna el client”. Per això, elprincipal repte que es marcaés fer conèixer el restaurantper la seva qualitat, per lamatèria primera i després, sien el futur arribés una estrellaMichelin com en els restau-rants de Luxemburg i Itàliaon va cuinar i que van me-rèixer aquest distintiu, doncsseria benvinguda, però abansde tot el més important és que“treballem amb cor, no mireml’hora, treballem per a la genti la nostra estrella és que lagent estigui contenta”. Co-menta, de fet, que la màximasatisfacció és quan un clientlloa un plat.Volen anar introduint pro-ductes andorrans i esperenque els proveïdors a poc apoc els en vagin oferint. El xefés clar: “els aliments tenen 24virtuts i cada hora se’n perduna”, per tant, espera que apoc a poc els productes an-dorrans vagin guanyant pro-tagonisme en la seva cuina.De fet, tant ell com Fernándezinsisteixen en què el respectepels productes de proximitatés una de les màximes de laseva cuina. Fernández fins itot comenta que hi ha moltespersones que quan viatgen aun país volen tastar els pro-ductes típics d’aquell país ique això a Andorra s’hau-ria de promoure molt més.Aquest fet, però, passa peruna implicació més gran delsproveïdors, conclouen.Malgrat els temps difícilsque corren Prosperi es mos-tra optimista (“la crisi, la cri-si, però el món va endavant”,comenta rient) i afegeix que elrestaurant està obert a tot ti-pus de client. Per això han fetun menú de pasta a 19 eurosi també menús degustació, abanda de la carta. La pasta,tal com exposa, l’elaborenells mateixos en una apos-ta també per la qualitat. I ésque considera que la qualitatés el més important i afegeixque el país hauria d’apostarper aquesta via per donar aconèixer la seva oferta gas-tronòmica. De fet, es demanacom determinats restaurantspoden oferir menús a 8 eu-ros, si quan una persona vaa comprar al supermercat és“impossible” fer la compra aaquest preu. D’aquesta mane-ra, considera que si es poten-cia aquesta qualitat es podràfer venir un altre tipus de tu-risme, ja que creu que el país“és meravellós” i té un granpotencial. De fet, es mostracontent per l’acollida que hiha tingut.Prioritzant aquesta quali-tat espera anar-se guanyantla confiança dels clients quetrobaran aviat, a més a més,l’oferta ampliada amb unlounge a la part de dalt delrestaurant.Es tracta, en definitiva,d’oferir al client un tracteamable, que se senti bé al res-taurant i que marxi amb unbon record i per això, i tor-nant a l’inici, és clau el treballen equip, perquè el resultatfinal sigui un servei i un platde qualitat.Henri: cuina de qualitat que prioritzaels bons productes de proximitatREDACCIÓANDORRA LA VELLANOU RESTAURANT A LA CAPITALTATI MASIÀL’equip del restaurant Henri.El xef Henri Prosperi es fixa el repte d’anar introduint aliments del país a la seva cuinaTot i que ha aconseguitdues estrelles Michelin,diu que la satisfacciódel client és el premiExposa que fa unacuina senzilla, queprioritza el gust i laqualitat
 11. 11. PUBLICITAT 11DIMARTS, 25 DE JUNY DEL 2013El cor dun paísNon plus ultraGRÀCIES A TOTS!LA ORGANITZACIó DE l’AUTVAGRAEIX LA COL.LABORACIO DE:CREU ROJA - PROTECCIÓ CIVIL - BOMBERSAGENTS DE CIRCULACIÓ - BANDERSwww.andorraultratrail.orgAlbert MV - Amaya FG - Angel F - Arnau ML - Carla MO - Carmen MC - Carolina DAP - Fabio AP - Francesc R - Gisela EM - Imma PA - Isidre BVJana PT - Jean Claude M - Jerome B - Joana M - Josep Maria EC - Laia CD -Lea LC - Leyre MO - Lydia MF - Maeva E - Magda P - Marcos Junior AL - Maria NR - Maria SS - Marianne VS - Marta G - Martine T - Mercè LV - Mireille F - Nathalie CC - Rubén D - Sandra S - Sylvie CM - Virginia CP -Cyrille F - Marta M - Nàdia AM - Sonia SM - Maria MG - Raquel EN - Nuri FG - Roc PF - Luis R - Ana BS - Eva Mª BS - Josep AG - Rosendo RP - Helene R - Encarna RG - Manuel LN - Antoni GC - Isabel SG - Marc CP -Manuella B - Philippe C - Mar QG - Christiane BD - Jean-pierre B - Meritxell RP - Joaquim GB - Diego CR - Alain MS - Leopoldo C - Carles M - Josep P - Josep MB - Lara BA - Auri BP - Jepo LB - Marc TC - Ramon BB -Gerardo GO - Cristophe C - Martine C - Albert F - Emili P - Enric GD - Gemma PG - Lorena NA - Maria SLMeri T - Montse A - Assumpcio G - Cyrille F - Dolors CV - Marta M - Marta PS - Pili S - Nàdia AM - Sonia SM -Samuel JCMS - Judith CB - Mireia KP - Sergi RR - Elisenda F - David PC - Hugo CE - Joel FR - Jorge F - Lourdes FC - Lucas CL - Manel CB - Maria MG - Monica RR - Ricard BP - Sergi C - Teresa C - Victor CL - Raquel EN -Ana Maria B - Inés SR - Isabel CG - Josep Maria V - Mari M - Maria Dolors B - Sandra LA - Albert G - Alex B - Jaume + Laia + amiga MC - Alexia MS - Nuria SD - Carla M - Gisela C - Antoni L - Bernardo S - Jackie M - JeanB - Mari B - Mercè P - Ofi P - Viviane R - Nuri FG - Èlia RS - Gerard FS - Joel LF - Pol GR - Bernat FS - Claudi SA - Ignacio G - Imma CP - Ireneu EA - Jesús RF - Joaquim GB - Josep AB - Nani D - Roc PF - Sara VM - RamonFM - Xavier NP - Axelle CB - Cristina LG - Louison CB - Adrià VA - Aitor AV - Eric DS - Ingrid CF - Julio GT - Lluis Alexandre LL - Luisa DS - Maria Angels SF - Montse C - Pascale FV - Jordi LM - Albert GC - Victor LV -Diego CR - Luis R - Carla Sofia DBV - Josep T - Liliana FA - Paulo FJ - Ana BS - Eva Mª BS - Josep AG - Laura PC - Maria - Teresa MG - Montse F - Ramon VV - Toni JG - Valerie CdD - Enric G - Isabel D - Marc PC -Rosendo RP - Helene R - Mario S - Encarna RG - Joan AM - Alex MS - Ángela MV - David VM - Stefi AB - Umbe G - Manuel LN - Irma SR - Katia VD - Laura CC - Meritxell MG - Noemi FI - Núria TG - Quim V - Ricard SM -Sofia O - Antoni GC - David M - Eloi F - Guillem C - Jaume R - Nil S - Oriol B - Ricard DH - Carolina J - Emilie AP - Isabel SG - Johana AP - Jordi VP - Josep VV - Judith CB - Luis R - Maria VP - Mireia KP - Montse PT -Roger BS - Marc CP - Joan Carles MG - Manuella B - Philippe C - Conxita NU - Diana LG - Francesc S - Imma ME - Ingrid E - Jennifer MG - Judit TA - Pau GP - Pilar C - Raquel SC - Rosario FP - Sandra G - Simona NU -Teresa MP - Armand JM - Marc CJ - Quim M - Anna S - Cristina CC - Eva IM - jordi FV - Meritxell MP - Olga BS - Oriol CC - Quique YV - Rosa LP - Vicenç DG - Francesc Xavier EV - Marta BV - Pelai SV - Xavier EB - MarQG - Jordi AF - Salvador VB - Anna CM - Anna M - Helene R - Jose C - Maria P - Mario S - Mercé G - Miquel P - Mònica AP - Joan-Pere GG - Jordi FB - Miquel C - Samir EMA - Ana Marina F - David SI - Albert LLP - AndreaP - Emma P - Isabel BN - Josep MB - Meritxell FN - Miquel M - Xavier PA - Lara BA - Cleciane DAP - Xavier SC - Eduard PG - Ramon CR - Christiane BD - Didac M - Jean-pierre B - Marc DT - Maria TT - Maria Teresa AD -Mercè TT - Claudia GP - Eva AA - Pepa G - Ramón MA - Cleciane DAP - Neus BA - Catherine S - Jean-Pierre S - Regis M - TONI MB - Yvonne SF - Joan V - Joel M - Marc B - Matias V - Pol Z - Quim LL - Sergi BM - GerardoGO - Alda BC - Meritxell TE - Carolina CLL - Valentí PL - Agustí PS - Dolors TG - Joan BC - Jordi MM - Paquita RA - Pere MM - Teresa PT - Elena GS - François F - Laura R - Lluisa RP - Marion S - Meritxell RP - Victor A -Alvaro ML - Francisco (Kiko) ML - Alain V - Bruno PM - Alex BA - Alex LC - Alicia SM - Aloma BG - Andrea AM - Andrea CT - Angel VP - Bet BB - Carles JM - Carmen MR - - Carolina JG - Catalina AP - Cheyenne N - CidaliaML - Cristina CL - Cristina CP - David PA - Dolors PP - Emili SF - Eric AB - Eric BS - Felipe CG - Francesc S - Francesco P - Frederic R - Gabriel F - Gisela CG - Guillem XR - Iban P - Ignasi XR - Irene LM - Jordi G - Jordi PS- Jordi S - Jordi XF - Josepa VC - Judith SH - Karine P - Laura G - Lidia PR - Lidia S - Manel PD - Marc MP - Maria DF - Marinette PC - Marta AM - Meri L - Meritxell PR - Nathalie CC - Núria QS - Oriol LB - Oscar DS - ÒscarFT - Pablo PA - Roxana AR - Sandra SM - Santi LP - Sergi MC - Sergio Dinis RF - Silvia DS - Sonia X - Sylvia RV - Tania RA - Xavier R
 12. 12. 12 Dimarts, 25 de juny del 2013Els aiguats de dimarts passat ala Vall d’Aran i el Pallars Sobi-rà han fet molt mal al sector tu-rístic de les terres de Lleida peral cap de setmana llarg de SantJoan, que dóna el tret de sortidaa la temporada d’estiu. Així hohan constatat des del Patronatde Turisme de les Terres de Llei-da, Jordi Blanch, i des de la Fe-deració d’Hostaleria de Lleida,Juan Antonio Serrano.Ja a finals de la setmana passa-da es va informar de l’anul·lacióde més d’un 80% de les reservesque hi havia a la Vall, i finalmentaixí ha estat, tot i que la xifra benbé no ha arribat al 80%, segonsJordi Blanch. En aquest sentit,el director del Patronat ha vol-gut remarcar que només un 6%dels allotjaments turístics de laVall estan afectats per les riuadesi per això ha fet una crida a noanul·lar reserves per l’estiu. Defet, segons Blanch, en els darrersdies hi ha hagut una allau de tru-cades d’interessats a reservar perjuliol i agost i també per oferirajuda per netejar els desperfectesde la riuada.Al Pallars Sobirà també hiha hagut cancel·lacions, sobre-tot les que estaven estrictamentlligades a la pràctica d’esportsd’aventura com el ràfting, ja queles condicions que ofereix el No-guera Pallaresa no han permèsaquesta pràctica durant el capde setmana passat. Sí que s’hanmantingut, segons Blanch, lesreserves vinculades a la visita alPallars per assistir a les diferentsfestes de falles que hi ha hagutdurant la nit de Sant Joan en po-blacions com Isil o Alins.L’única tipologia d’allotja-ment que no s’ha vist afectadapels aiguats, a excepció de la Valld’Aran, ha estat el de les cases deturisme rural, que han mantin-gut una ocupació d’entre el 60 i el70% arreu de la demarcació.Per la seva part, Juan AntonioSerrano també ha fet una cridaperquè la gent continuï apostantper la Vall d’Aran per fer les va-cances d’estiu i ha anunciat quedels cinc càmpings que s’han vistafectats per les riuades, dos ja es-taran en condicions per obrir aprincipis del pròxim mes de juli-ol. Serrano ha alertat que un 80%de la població de la Vall d’Aranviu del turisme i que és moltimportant no donar una imatgefalsa sobre que la zona està de-vastada ja que “un 90% de la Vallestà perfectament”’ i només se’nveuran afectades activitats comel ràfting o el golf de Salardú,que es va emportar el riu.L’ocupació per Sant Joan punxa perculpa dels aiguats a l’Aran i al PallarsturismeagènciesUn dels càmpings més afectats per la crescuda del Garona.El Patronat de Turisme de les Terres de Lleida crida a mantenir les reserves per l’estiuagènciesleidaparlamentConstituïda laponència queabordarà elrègim d’AranagènciesbarcelonaL’Aran ja té constituïda la po-nència conjunta al Parlamentde Catalunya que s’encarre-garà d’elaborar la proposicióde llei sobre el règim especiald’aquesta regió.Aquesta ponència l’hansol·licitat tots els grups par-lamentaris després que elpassat 23 de maig el Ple dela cambra catalana aprovésper unanimitat una mocióde CiU sobre l’autogoverndel poble aranès. Una mocióque recollia la voluntat deconstituir la ponència quees va consolidar dimecres almatí. El text també instavaal Govern català a garantiral Consell General d’Aranla suficiència financera pera l’exercici del autogovern,a més de protegir i fomentarl’aranès, llengua pròpia del’Aran.La ponència conjuntaestarà formada per tots elsgrups parlamentaris. Enconcret, els diputats que enformen part són Àlex Moga(CiU), Josep Cosconera(ERC), Àngel Ros (PSC), Do-lors López (PPC), Sara Vilà(ICV-EUiA), Carina Mejías(C’s) i Isabel Vallet (CUP).La retallada d’ajudes de trans-port i menjador escolar fan pe-rillar el finançament d’alumnesque viuen en pobles molt allu-nyats del centre escolar malgratpertànyer al mateix municipii que no disposen de cap tipusde servei públic de transport. Enel cas concret de Sort els alum-nes que viuen en nuclis passa-ran de tenir el servei gratuït detransport i menjador a haverde pagar 7,5 euros (5,20 eurosde menjador més 1,50 euros detransport). El president del Con-sell Comarcal del Pallars Sobirà,Llàtzer Sibís, ha dit que es tractad’una “discriminació inexplica-ble” i ha afegit que no s’enténcom per uns límits administra-tius uns nens hagin de pagar ialtres no pels mateixos serveis.Aquesta és una problemàticaque no sols afecta a les comarquesdel Pirineu, però per la seva es-pecificitat territorial són les mésperjudicades.Al Pallars Sobirà i alPallars Jussà un centenar de nensde cada comarca es veuran afec-tats per aquesta mesura.En aquest moment la partidaque arriba d’Ensenyament inclouels recursos necessaris per finan-çar el transport i el menjador detots aquells alumnes que han deser escolaritzats en un centre foradel seu municipi, i també les be-ques menjador per als nens defamílies amb rendes més baixes.De servei gratuït a pagar peltransport i menjador escolarpallars sobiràagènciessortagènciesL’autocar escolar de la línia Sort-Llessuí.
 13. 13. pirineus 13Dimarts, 25 de juny del 2013RECICLARCOMPENSAOfertasotmesaacondicionsAv. Carlemany, 44, PB, local, porta 16Botigues Molines, Escaldes-EngordanyTel.: 829 9993€2€1€La revetlla de Sant Joan, quedóna el tret de sortida a l’estiu,ha estat molt tranquil·la a laSeu d’Urgell i comarca, i tambéa la resta del Pirineu, on la Fla-ma del Canigó ha estat la granprotagonista i ha ajudat a en-cendre les diferents fogueres.A l’Alt Pirineu s’ha registratun total de 20 actuacions delsbombers de la Generalitat desde les vuit del vespre fins a lesvuit del matí, segons va infor-mar el departament d’Interiorde l’executiu català. La majoriadels serveis van ser de disposi-tius de prevenció (10), tot i quetambé es van fer sortides perincendis en vegetació (3), encontenidors o cotxes (4) i peraccidents (3).On la tradicional celebracióde la nit més curta de l’any esva viure amb especial intensitatenguany va ser a la Vall d’Aran iespecialment a Les, on es va ce-lebrar la festa de la crema d’EthHaro per demostrar a la ciuta-dania que, tot i els danys de lesriuades, sortiran endavant ambla unió de tots els veïns.A la festa d’Eth Haro de Lesnormalment l’alcalde no prenla paraula però aquest anyper la situació que ha viscutla població els darrers dies vavoler dirigir-se als veïns. Emi-lio Medán va agrair el compor-tament dels veïns davant elsdanys de les riuades i de totsels cossos de seguretat. Aixímateix, Medán va agrair espe-cialment a les dones la tascaque han fet d’ajudar els veïns inetejar el poble.La festa va transcórrer comés tradicional però amb menysvisitants. Molta gent aquestsdies no s’ha desplaçat a l’Aranper les riuades. La festa d’EthHaro d’aquest any ha estatmenys multitudinària peròigual o més simbòlica i màgicaque altres vegades.El mossèn de Les va ser l’en-carregat de la benedicció i en-cesa de l’Haro. El mossèn tam-bé va tenir unes paraules perals veïns que ho estan passantmalament perquè han perdutpertinences o patit danys perculpa de les riuades.Amb l’Haro encès van co-mençar les danses araneses an-cestrals entorn del tronc encèsfins que aquest va caure. El diade Sant Pere se’n col·locarà unde nou, que presidirà la plaçafins al proper Sant Joan.Amb la celebració de la fes-ta el poble de Les, que va volerdedicar-la als veïns d’Artiesque no van poder celebrar laseva per culpa dels danys deles riuades, va demostrar quetiraran endavant tot i les riua-des i mica en mica la localitatestà recuperant la normalitat.L’Alt Urgell i el Pirineu viuen unarevetlla de Sant Joan molt tranquil·latradicionsRedacció / agènciesla seu d’urgell / val d’aranEls bombers de la Generalitat reben vint avisos però sense cap incidència importantagènciesEth Haro crema enmig de la plaça de Les davant el deliri dels assistents.Les dedica la tradicionalfesta d’Eth Haro a lalocalitat d’Arties que nopot celebrar la festa
 14. 14. 14 Dimarts, 25 de juny del 2013Els Vespres d’estiu de Sant Juliàde Lòria continuen apostant permúsics revelació o per artistesque donaran molt a parlar. Per ales vetllades dels dos mesos vi-nents s’han programat 19 actu-acions gratuïtes: set de música,cinc de teatre i circ i, per segonany consecutiu, cinc d’esporti-ves. El pressupost dels Vespresd’estiu 2013 és de 19.000 euros.Com a novetat, els espais esdiversifiquen. A més dels em-plaçaments habituals –plaçaSant Roc i plaça de la German-dat– també hi haurà activitats al’avinguda Rocafort, al barri deRocacorba i a la plaça Major.El cartell de la dotzena ediciódels Vespres d’estiu l’obrirà elgrup català Blaumut, que rodaamb el seu primer disc, El tu-rista, una barreja de folk, pop,música clàssica i cançó d’autor.La jove Núria Graham demos-trarà la seva destresa amb laguitarra i interpretarà temes derythm&blues i soul. El cantautorCesk Freixas cantarà les sevescomposicions i Paula Domín-guez aportarà el toc de flamenc.A més, també hi haurà tresactuacions de música clàssica,dues de les quals tindran llocal Museu del Tabac, per a lesquals caldrà reservar plaça. Elsconcerts seran els de la pianistaMíriam Manubens i el flautistaJordi Gendra, que interpretaranmúsica francesa; el quartet decorda Ensemble ad libitum, quetocarà tangos, i el duet elèctricZetáceo, format per Pere Bar-dagí (violí elèctric i violectra) iManuel Martínez del Fresno (vi-oloncel elèctric).A més de la música, la pro-gramació inclou cinc espectaclesmultidisciplinaris de teatre, circ,pallassos i acrobàcies, dirigitssobretot al públic familiar.Finalment, Sasectur organit-za els dimecres d’esport amb setactivitats físiques diferents.Blaumut, Núria Graham, Cesk Freixasi Paula Domínguez, als Vespres d’estiuvetllades artístiquese. j. m.sant julià de lòriaSant Julià de Lòria augmenta la programació de música, teatre i esport i diversifica els espaisPROGRAMACIÓ02/07BlaumutPlaça Sant Roc. 22h11/07La FurtivaPlaça de la Germandat. 22h16/07Cesk FreixasBarri de Rocacorba. 22h22/08Circ NickPlaça Major. 22h27/08Paula DomínguezPlaça Sant Roc. 22h18/07Teatre MòbilPlaça Major. 22h04/07Cia. LPPlaça de laGermandat. 22h09/07Núria GrahamAvinguda Rocafort. 22h03/07AutocàrregaPlaça de la Germandat. 22h17/07Cardio SalsaPlaça de la Germandat. 22h06/08Míriam Manubens i Jordi GendraJardí del Museu del Tabac. 22.3028/08Cardio BoxingPlaça de la Germandat. 22h29/08Cia. PassabarretPlaça de la Germandat. 22h07/08BosuPlaça de la Germandat. 22h13/08Ensemble Ad LibitumJardí del Museu del Tabac. 22.3014/08StepPlaça de la Germandat. 22h20/08Duet elèctric ZetáceoPlaça Sant Roc. 22h21/08FitballPlaça de la Germandat. 22h10/07Body CombatPlaça de la Germandat. 22h
 15. 15. cultura 15Dimarts, 25 de juny del 2013Fra Tomàs Junoy va ser durant25 anys provicari d’Anyós, onva arribar l’any 1836, passadala cinquantena, exiliant-se de ladesamortització de Mendizábal,procés durant el qual s’expropi-aven les terres de l’Església. Pocdesprés d’instal·lar-se a les valls,fra Junoy va publicar Relaciosobre la Vall de Andorra (Tolosa,1838), amb el pseudònim R. F. T.J., provicari d’Anyós.El volum és “la primera obraimpresa dedicada a la nostrahistòria escrita íntegrament enllengua catalana” i és “un resumgeogràfic, econòmic, històric ide costums del país”, segonsrevela Júlia Fernández, de laBiblioteca Nacional, entitat quedifon el fons que conserva sobrela història del Principat.No existeix un documentamb el lloc i la data de naixe-ment de Junoy, però sembla queel més probable és que nasquésa Alp (Cerdanya) el 1782. Als 14anys va marxar de la casa pairald’Alp per ingressar al conventdominic de Puigcerdà i d’allà vacompletar els seus estudis a Bar-celona. De tornada a Puigcerdàfra Junoy va exercir diversoscàrrecs, entre els quals el de pri-or i de lector de moral, fins queel 1835 es va exiliar a França acausa de les desamortitzacions.Va tornar una breu temporada aPuigcerdà fins que el bisbe d’Ur-gell el va enviar cap a Anyós.A l’època, Anyós era un po-ble de tan sols dotze cases, ambuns 65 feligresos. La seva vidaera d’allò més solitària. De fet,ho explica a en la introduccióde l’obra inèdita Disertacionessacadas de la historia inédita de losceretanos, on escriu: “Retirado yoen 1835 en estos Valles de Andorra,y en este lugar solitario de Anyós,desde 1º de enero de 1836”.L’any següent de publicar Re-lacio sobre la Vall de Andorra, fraJunoy va editar els dos volumsCompendi de la historia de Espanya(1839), conservats en el fons dela biblioteca d’Areny-Plandolit.El frare va signar el llibre comLo Peripatètic Solitari. Solitariperquè vivia a Anyós. Peripa-tètic perquè els dominics erenseguidors de la doctrina del pe-ripatetisme, fundada per Aristò-til i que rebé el nom de peripatos(“passeig”) perquè moltes lli-çons es donaven passejant.El Compendi de la historia deEspanya s’estructura en nou dis-putes, mantingudes entre dosamics, Bartomeu i Patllari, enforma de curioses rimes que fraTomàs va escriure durant l’exi-li a Anyós, segons es constataen alguns passatges amb petitsmatisos andorrans. Per exemplequan Patllari acusa Bartomeu“de fer-se l’andorrà en negar-sea aclarir si està a favor de libe-rals o carlistes”. Junoy era carlí.Fra Tomàs va morir el 16d’abril de 1860 als 78 anys. Du-rant la seva estada a Andorra vaviure molt austerament. Torras iBages, prelat de Vic, conta en untext com “el benemèrit Aguió”va anar a buscar un frare domi-nic. Aguió li va explicar “ambentusiasme com va anar a trobarel darrer d’un d’ells, fet una mi-sèria a Andorra, on s’havia refu-giat, per obtenir una història deCatalunya escrita en vers en lamaterna llengua per aquell reli-giós a qui trobà envoltat de lli-bres històrics, vivint poc menysque en una cova.” Aquell ascetasolitari era fra Tomàs.Fra Junoy va publicar la primera obraen llengua catalana d’història d’Andorralecturae. j. m.Andorra la VellaEl provicari d’Anyós va editar l’any 1838 ‘Relacio sobre la Vall de Andorra’, un compendi del paísbiblioteca nacionalPortada de ‘Relacio sobre la Vall de Andorra’, de Fra Tomàs Junoy.Èxit absolut de l’actuació deldiscjòquei Juan Magan en la re-vetlla de Sant Joan d’Encamp.Unes 8.000 persones van reu-nir-se al Prat Gran per ballarels ritmes que punxava Magan.Una xifra rècord per als concertsque s’organitzen al país, que noaconseguia una reunió de públictan espectacular des de l’actua-ció de Tony Carreira, encara queMagan l’ha superat.L’espectacle va reunir milersde joves que esperaven escoltarels grans èxits del productor icantant, com Mal de amores, Bai-lando por ahí i Te voy a esperar, eltema principal de la pel·lículad’animació Les aventures de TadeoJones. Magan també va punxargrans èxits d’altres intèrprets.Des del Comú d’Encamp s’hainformat que la Policia ja preveiauna afluència massiva al concerti, per això, va desplegar nom-brosos efectius a la zona. Durantla vetllada, però, no es va haverde lamentar cap incident. Ma-gan va allargar l’actuació fins aaltes hores de la matinada.Magan ha demostrat el seu altíndex de popularitat superanten espectadors artistes que hanactuat al país, com Bob Dylan,Alejandro Sanz o Estopa.8.000 persones omplen el PratGran per ballar amb MaganconcertRedaccióencampcomú d’encampJuan Magan i el multitudinari públic que el va seguir la revetlla de Sant Joan.tradicionsSignaturesperquè les fallessiguin Patrimonide la UNESCORedaccióAndorra la VellaA partir d’avui, el Comúd’Andorra la Vella habilitados punts de recollida de sig-natures per donar suport a lacandidatura de la declaracióde la Festa del foc del solsti-ci d’estiu dels Pirineus coma Patrimoni Immaterial de laUNESCO.Els fulls d’adhesió a la can-didatura, editats per l’Asso-ciació de Fallaires d’Andorrala Vella, es poden signar a laplanta baixa del Centre Cul-tural la Llacuna i a la recep-ció de la Casa Comuna finsal dimecres 31 de juliol. Lesfalles de Sant Joan d’Andorrala Vella ja estan catalogadespel Govern d’Andorra en elregistre de Patrimoni Cultu-ral Immaterial.commemoracióSegon aplecper celebrar 76anys del pas desant JosepmariaRedacciósant julià de lòriaLa tardor del 1937, JosemaríaEscrivá de Balaguer (1902-1937), fundador de l’OpusDei, va fugir de Madrid finsa arribar a Andorra. Desprésd’un duríssim trajecte a peu,el 2 de desembre de 1937 vaentrar en territori andorrà pelMas d’Alins.L’Associació d’amics delcamí de Pallerols de Rialb aAndorra celebra el dissabteque ve, dia 29, el segon Aplecde sant Josepmaria, per re-cordar els 76 anys de la sevaarribada, als Prats del Gastó,a Fontaneda. Durant la jor-nada hi haurà missa, dinarpopular i una volada d’estels.Els assistents que ho desitginpodran fer a peu part del tra-jecte que va fer el sant.
 16. 16. 16 DIMARTS, 25 DE JUNY DEL 2013Les competicions europees sem-pre porten rivals del tot desco-neguts. Llevat l’FC Twente l’anypassat i algun cas més excepci-onal anterior, els clubs, un cops’acaba de conèixer amb qui s’en-frontaran, es posen mans a l’obraper recollir al màxim d’informa-ció. El Youtube és una bona baseper fer-se una idea de qui tindranal davant. Els resums dels partitsserveixen com a principal font dedades. Uns i altres tractaran d’es-tudiar-se al màxim dins de lespossibilitats existents. La setma-na vinent la pilota ja estarà en joc.L’FC Lusitans s’enfrontarà alcampió de les illes Fèroe, un au-tèntic desconegut, però que estàrodat, ja que la competició locales realitza en any natural. S’handisputat 10 jornades i ocupa elcinquè lloc. “Va començar la lligaal març, amb la qual cosa portentres mesos en competició i això ésun punt a favor d’ells”, assenyalal’entrenador del Lusitans, Car-los Sánchez, subratllant tambéel desavantatge que suposa undesplaçament llarg com aquest:“Serà un viatge amb escales i empreocupa arribar el dia abans dejugar; després de 10 o 12 horesde viatge és complicat recupe-rar-se”. L’anada serà el 2 de juliola l’estadi Comunal i el dia 9 esjugarà a les illes Fèroe.Cap dels dos conjunts és pro-fessional, per tant “a pesar que elrival segur que és complicat, lesnostres opcions són més grans”.L’equip fa cinc setmanes que pre-para la cita continental i la plan-tilla “físicament es troba bé. Esticmolt satisfet perquè la majoria dejugadors estan en un bon nivelli similar els uns dels altres”. Encas de superar l’eliminatòria elrival serà de més entitat, l’FC Di-namo Tbilisi de Geòrgia.La UE Santa Coloma es trobapel camí a l’HŠK Zrinjski Mos-tar de Bòsnia i Hercegovina. Unequip que “segur que és física-ment fort, com tots els dels Bal-cans”, indica Emiliano González,tècnic dels colomencs, assegu-rant que el seu equip no canviaràla filosofia que ha mantingut desdel tram final de la temporadapassada, quan va agafar les reg-nes de la banqueta i va guanyarla Copa Constitució, el primertítol de la història del club. “Nocanviarem gaires coses i continu-arem amb el 4-3-3. Volem fer unbon paper a Europa i gaudir del’eliminatòria que ens vam gua-nyar sent campions de Copa”,indica el tècnic, preocupat per lesbaixes que acumula, que deixendisponibles només 16 jugadors.L’equip suma quatre setmanesd’entrenaments i diversos amis-tosos en què han sumat victòries.Si supera la ronda s’enfrontaràal vencedor entre l’FC Astana deKazakhstan i un club de Bulgàriaencara per confirmar.Per la seva part l’FC SantaColoma s’enfrontarà al Breida-blik UBK d’Islàndia, conjuntde la ciutat de Kópavogur i que“segur que és superior a nosal-tres en tractar-se d’una plantillacompletament professional”, as-segura el tècnic colomenc LuísBlanco, per la qual cosa “el nos-tre objectiu serà el de sempre,competir i tractar de fer un bonpaper”. La lliga islandesa por-ta jugades quatre jornades i elBreidablik es troba en la sisenaposició. “Es notarà que ells estanen plena competició i nosaltresno. És un handicap més a afron-tar”. L’equip porta des del 4 dejuny entrenant i “la feina l’estemfent bé. Estic satisfet”. En cas desuperar l’eliminatòria el rival co-lomenc tindrà més renom, l’SKSturm Graz austríac.El sorteig va deixar els dosconjunts colomencs com a localen l’anada. Davant la impossi-bilitat han d’arribar a un acord,juntament amb els seus rivals,perquè un dels dos disputi el pri-mer matx com a visitant.FITXATGES DE LUXEEls principals equips de la Lli-ga Nacional s’estan reforçant decara a la pròxima temporada i encompetició europea diversos ju-gadors s’estrenaran amb la sevanova samarreta. El Lusitans hafitxat els internacionals CristianMartínez i Ferran Pol de l’FCAndorra, i Riera de la UE SantJulià. A més es fa amb la cessióde Jonathan Puente de l’FC Or-dino. La UE Santa Coloma s’hafet amb els serveis d’Àlex Roca,David Maneiro i Friday, mentreque l’FC Santa Coloma ha fitxatAdam Smith del Balma, JuanFernando del Guijuelo i Isma del’Albacete.El Lusitans s’enfronta amb el campióde les illes Fèroe, l’EB/StreymurSORTEIG DE LES COMPETICIONS EUROPEESJOAN JOSEP BLASCOANDORRA LA VELLALa UE Santa Coloma es trobarà amb el Zrinjski Mostar i l’FC Santa Coloma al BreidablikGETTY IMAGESEl sorteig de les competicions continentals es va realitzar a la seu de la UEFA a Nyon.Lusitans i FC SantaColoma jugaran ambequips rodats en estarla seva lliga en marxaENFRONTAMENTS DELS CLUBS ANDORRANSFC LUSITANS UE SANTA COLOMA FC SANTA COLOMAEB/StreymurFundació: 1993Títols:2 Lligues4 CopesHŠK Zrinjski MostarFundació: 1905Títols:2 Lligues1 CopaBreidablik UBKFundació: 1950Títols:1 Lliga1 CopesAnada: 2/7Tornada: 8/7Anada: 4/7Tornada: 11/7Anada: 4/7Tornada: 11/7
 17. 17. esports 17Dimarts, 25 de juny del 2013Els sis triatletes andorrans quevan prendre part en l’Ironmande Niça, un dels més prestigiososdel món, van aconseguir finalit-zar la prova. El més destacat vaser Ferran Gómez, del Club Tri-atló AnyósPark, que va aconse-guir concloure en una meritòria191a posició.La prova de la Costa Blava vacomptar amb 2.571 participantsi tenia una seixantena de placesper classificar-se pels Campio-nats del Món de Hawaii. Teniaun recorregut de 3,8 quilòmetresde natació, 180 km en bicicleta iels 42,195 km d’una marató a peupel famós passeig Promenadedes Anglais. Aquest últim trames va disputar sota un intenssol. Gómez va finalitzar amb uncrono de 10.07.40 hores, fet queel col·loca en la 191a plaça, la 44ade la seva categoria, que va dels30 als 34 anys.Josep Estruga va completarl’Ironman en el 394è lloc (71è dela categoria) amb 10.38.57, PereMarquina va ser 758è (160è) amb11.21.22, César Marquina 847è(182è) amb 11.30.06, Sergi Me-dina 1003è (101è) amb 11.46.56i Robert Buil 1.732è (328è) amb13.04.26.El guanyador va ser el belgaFrederik van Lierde, que sumala tercera victòria consecutivaa Niça. I a més marcant un nourècord amb 8.08.59. La segonaplaça va ser per al seu compa-triota Bart Aernouts (8.12.28) i latercera per a l’espanyol Clemen-te Alonso-Mckernan (8.35.52).En categoria femenina també vahaver-hi un nou rècord amb eltriomf de l’estatunidenca MaryEllis amb 9.12.54. El podi el vancompletar les franceses JeanneCollonge (9.20.51) i Delphine Pe-lletier (9.22.37).Però la prova també va tenir laseva part trista per la mort d’undels participants, de nacionalitatbritànica. En el tram amb bicicle-ta, en la localitat de Tourrettessur Loup, va sortir de la carreterai va impactar contra un mur, queli va provocar un greu traumatis-me cranial i una parada cardio-respiratòria. Els bombers el vanpoder reanimar i se’l va evacuaramb helicòpter, però no se li vapoder salvar la vida.Ferran Gómez es classifica al191è lloc a l’Ironman de NiçatriatlóFinisherPix.comEls triatletes, moments abans de prendre la sortida a la platja de Niça.Els sis andorrans que hi competien van poder finalitzar la provaRedaccióAndorra la Vellatir amb arcSerrano agafa ellideratge en arcrecte a la LligaCatalanaRedaccióAndorra la VellaLa tercera posició que va acon-seguir Jesús Serrano en la terce-ra jornada de la Lliga Catalanad’aire lliure FITA li permet fer-seamb el lideratge en la modalitatd’arc recte. El tirador del Clubd’Arquers d’Escaldes (CADE)va finalitzar a la localitat giro-nina d’Esclanyà amb 236 punts.Avelino Álvarez va ser el gua-nyador amb 278 i Juli Amat vaser segon (275). L’absència enaquesta prova del màxim rivalde Serrano, Marc Tomé, li vafacilitar posar-se líder. Serranoés primer de la general amb unacumulat de 697 i Torné segonamb 487. Un altre componentdel CADE, Josep Pujols, va sersetè amb 163 en arc nu, on es vaimposar José Cámara (306). A lageneral és cinquè.En la quarta jornada dels Jocsdel Mediterrani de Mersin(Turquia) només va haver-hi laparticipació de Mònica Ramí-rez per part de la delegació an-dorrana, que va concloure en laquinzena posició de la generalen els 200 metres lliures.La nedadora competia en lasegona sèrie de les tres que hihavia programades. Va con-cloure en la sisena posició,l’última, amb un registre de2.14,60 minuts. La millor de lasèrie va ser la italiana Marti-na de Memme, amb un cronode 2.01,96. El segon lloc el vaocupar la libanesa Katya Bac-hrouche amb 2.04,33 i el tercerl’espanyola Catalina Corro amb2.05,23. En la final De Memmeva confirmar el resultat i fins itot va ser capaç de baixar delsdos minuts, sent l’única de lesnedadores en aconseguir-ho.Va guanyar la medalla d’ormarcant un temps d’1.59,65. Laplata se la va penjar l’eslovenaMojca Sagmeister (2.00,96) i elbronze la també italiana DilettaCarli (2.01,07).Aquets resultats ajudenItàlia a seguir encapçalant elmedaller, amb un total de 105metalls, 39 d’ells d’or. La sego-na plaça és per Turquia a dis-tància, amb un acumulat de 56,mentre que França és terceraamb 53. Avui serà el torn per aDavid Albós, que disputarà lacontrarellotge. Sortirà amb eldorsal dotze.Mònica Ramírez acaba15a en els 200 lliuresRedaccióAndorra la VellaolimpismeAndorra va finalitzar en la tret-zena posició de la Divisió B enla Copa d’Europa de Nacions,que es va desenvolupar a la ciu-tat eslovaca de Banska Bystrica.Hi participaven quinze equips.El conjunt del Principat vasumar un total de 149 punts.Només va superar l’AASSE(Associació de Petits Estats for-mat per San Marino, Liechten-stein, Mònaco i Gibraltar), queva acabar amb 130,5, i Albània,que va tancar la classificacióamb 65,5. La primera plaça vaser per als amfitrions. Eslovà-quia va completar l’esdeve-niment amb 531,5. La segonaposició la va ocupar Letònia(484,5) i la tercera Moldàvia(455,5).El millor resultat en indivi-dual va ser per Miquel Vílchez,que va ser quart en salt ambperxa, amb una marca de 4,80metres, resultat que suposa unnou rècord d’Andorra, ja quesupera en cinc centímetres lamarca que posseïa Bernat Vi-lella. Als 100 metres Mikel deSa va ser 12è (11,35 segons) iCristina Llovera 11a (12,91); als200 m De Sa 14è (22,78) i Llo-vera 12a (26,53); als 400 m PolZamora 15è (54,75) i Sílvia Gan-cedo 14a (69,18), als 800 m NilGraells 12è (1.59,87) i Laia Isus13a (2.43,22), als 1.500 m Car-les Gómez 14è (4.15,78) i SílviaFelipo 11a (5.12,28), als 3.000 mManuel Fernandes 7è (8.56,58) iFelipo 13a (11.19,21).Toni Bernadó en els 5.000m va signar la 5a plaça amb(15.11,49). Eli Missé va ser 12a(21.50,15). Als 3.000 m obstaclesPep Sansa 8è (9:43,65); als 110m tanques Carles Guerra 12è(18,76) i Gancedo 13a (19,24);als 400 tanques Guerra 13è(61,17) i Gancedo 12a (74,38). El4x100 masculí va ser 11è (45,30)i el femení quedava desquali-ficat 4:38.38, mentre que en el4x400 van ser 14è (3.35,80) i 13a(4.38,38), respectivament.En salt d’alçada Àngel Mi-ret 14è (1,70 metres) i AriadnaMorgade 11a (1,45); en longitudMiret 15è (6.28) i Anna Sirvent13a (4,56), que en triple saltrepetia posició amb 10.19. Enllançament de pes Ruben Raja-dell va ser 13è (9.56), igual queElena Villalón (7.35); en discRajadell 12è (29,63) i Villalón14a (21.85); en martell Rajadell10è (44.14) i Villalón 8a (37.76) ien javalina Rajadell 13è (28,46) iVillalón 12a (19.39).Andorra, 13a en la Copad’Europa de NacionsRedaccióAndorra la VellaatletismeEl camp de Golf Vall d’Ordinova acollir una nova edició delTorneig Interbancari, amb laparticipació de quatre de lesentitats del país. La victòria vaser per a Andbank.L’esdeveniment es disputa-va durant tres dies a la instal·lació de la Cortinada, ambequips formats per treballa-dors de les entitats bancàriesdel Principat. Andbank es vaimposar amb un total de 383punts. La segona posició vaser per Banca Privada d’An-dorra amb 372. MoraBanc vaconcloure tercer (368) i CrèditAndorrà quart (354).Andbank s’adjudica elTorneig interbancarigolf ordinoL’equip d’Andbank es va proclamar campió del torneig.RedaccióAndorra la Vellapitch & puttDavid Albós disputaavui la contrarellotgedels Jocs delMediterrani de Mersin
 18. 18. CLASSIFICATS18 DIMARTS, 25 DE JUNY DEL 2013Vols vendreel teu cotxeo la teva moto?Anuncia’ten aquest espai.Més informació al80 88 88COMPRO TOT TIPES DE COTXESDE MENYS DE 8 ANYS.PAGAMENT AL COMPTATEns desplacem per veure el vehicle.tel : 32 15 89Vehicles a: http://www.buscocotxe.ad/autoexport/ImmoblesVehiclesVENDA DE LLENYA- Roure. Comanda mínima: 1/2 m3(elpreu inclou també eltransport i la col·locació).- Confecció de coms.- Sacs d’encenalls.835 800Diversosc/ la Llacuna, 11.Andorra la Vella.Tel.: 827 537Diners al’instantCOMPRO ORi ara també PLATAPAGO + I MILLORDISPOSEM DE MOBILIARI DEBOTIGA I MANIQUINS DEMOLT BONA QUALITAT APREU DOCASIÓ (estat impecable)Interessats: 33 25 26OPORTUNITATPer imminentdesnonamentes venen tots elsefectes de la llar.Tel. 665 700Les noies méscompletesde la ciutat24 hores - Visa - SortidesLa Seu d’Urgell693 681 525 / 973 989 518FLORESFRESCASdes de 30 €Immobiliària:tel. 835 800www.manteniment-serveis.comPLETA D’ORDINOApartament de 105 m2amb jardí, 3 hab.,2 banys, sala amb llar de foc,molt assolellat.NOU PREU: 398.000 €PLETA D’ORDINOAcollidor dúplex de 95 m2+ 8 m2deterrassa. 2 habitacions, 2 banys, sala amb llarde foc. Pàrquing.NOU PREU: 360.000 € (NEGOCIABLE)Tot tipus de serveis i reformes, fusteria, elec-tricitat , lampisteria, pintura. Neteja i planxata domicili. Subministrament de llenya.PLETA D’ORDINOMagnífica ocasió. Apartament de 110 m2ambterrassa. 3 habitacions, 2 banys. Gran menjadoramb llar de foc. Molt assolellat. Plaça doble depàrquing, amb traster.REBAIXAT: 475.000 €BUSQUESPIS? 806 260Príncep Benlloch, 8-1rAD500 Andorra la Vellaacg@acg.adDescobreix tota la nostra oferta a www.acg.adANDORRA LA VELLAREF.2810102: PIS,2 H.,SENSE MOBLES,AMB PÀRQ.I TRASTER. SANTA COLOMA. PREU: 400 EUROSREF. 3710101: PIS, 2 H., SENSE MOBLES, ZONAPLAÇA DE LES ARCADES. PREU: 450 EUROSREF. 4070201: PIS, 2 HABITACIONS ÀMPLIES, CUI-NA REFORMADA INDEPENDENT, A SANTA COLOMA.PREU: 450 EUROSREF. 9990112: PIS, 2 HABITACIONS, MOBLAT, AMBPÀRQUING I TRASTER, AL C/ ROUREDA DE SANSA.PREU: 553 EUROSREF. 2880201: PIS, 3 HABITACIONS, SENSE MO-BLES, AL C/ GIL TORRES. PREU: 400 EUROSREF. 2640101: PIS, 4 HABITACIONS, SENSE MO-BLES, GRAN MENJADOR, CUINA ÀMPLIA, ZONAANTIC HOSPITAL. PREU: 600 EUROSESCALDES-ENGORDANYREF. 2020132: ESTUDI SENSE MOBLES, ZONA DONDENIS. PREU: 350 EUROSREF. 4170101: PIS, 2 H., SENSE MOBLES,TOT EXTE-RIOR,A L’AV. PONT DE LA TOSCA. PREU: 400 EUROSREF. 4070102: PIS, 2 HABITACIONS AMB MOBLES,CUINA INDEPENDENT, MENJADOR, A LA ZONA DELDON DENIS. PREU: 450 EUROSREF. 3070101: PIS, 3 H., SENSE MOBLES, AMB PQ.,I TRASTER, TOT EXTERIOR, AMB VISTES, A L’AV. FI-TER I ROSSELL. PREU: 625 EUROSREF. 4450101: PIS, 4 HABITACIONS, SENSE MO-BLES, REFORMAT, TOT EXTERIOR, A L’AV. DEL PES-SEBRE, AMB TOT INCLÒS. PREU: 600 EUROSENCAMPREF. 3340101: ESTUDI ACOLLIDOR, HORT DE GODÍ,SENSE MOBLES. PREU: 200 EUROSREF. 3250101: PIS, 1 HABITACIÓ, SENSE MOBLES,AMB PÀRQUING I TRASTER INCLOSOS, ZONA TURÓDE VILA. PREU: 275 EUROSREF. 4220101: PIS, 1 H., MOBLAT, AMB PÀRQUING,AL COSTAT DEL FUNICAMP. PREU: 400 EUROSREF. 4060101: PIS, 1 HABITACIÓ, AMB MOBLES OSENSE, AMB BALCÓ I PÀRQUING, ZONA MIRADORD’ENCAMP. PREU: 350 EUROSREF. 2320301: PIS, 2 H., AMB MOBLES, AMB PQ.,ZONA HOTEL CORAY. PREU: 350 EUROSLA MASSANAREF. 2300301: PIS, 3 HABITACIONS, SENSE MO-BLES, AMB PÀRQUING, A LA ZONA DEL PRAT DELCOLAT. PREU: 450 EUROSREF. 3090101: CASA INDIVIDUAL A SISPONY,DE 3 PLANTES, A LA URB. CAMP DE BAIX.PREU: 625 EUROSARINSALREF. 2500101: PIS, 1 H., MOBLAT, PER LA ZONADEL CRÈDIT ANDORRA, ZONA TRANQUIL·LA.PREU: 350 EUROSREF. 2090101: PIS, 1 HABITACIÓ, AMB MOBLES,AMB PÀRQUING, A LA CTRA. GENERAL D’ARINSAL.PREU: 400 EUROSREF. 2030101: PIS, 1 HABITACIÓ, MOBLAT, AMBPÀRQUING, CTRA. GENERAL. PREU: 400 EUROSREF. 3490401: PIS, 2 HABITACIONS, SOLEJAT, AMBVISTES. PREU: 400 EUROSEL TARTERREF. 9990110: PIS, 1 HABITACIÓ, MOBLAT, AMBPÀRQUING I TRASTER, ZONA TRANQUIL·LA A PEUDE PISTES. PREU: 400 EUROSREF. 4400101: PIS, 2 HAB., SENSE MOBLES, ALTARTER, PROP CTRA. GENERAL. PREU: 350 EUROSREF. 3970002: PIS, 1 HAB., MOBLAT, AMB PQ. ITRASTER, DAVANT PQ. PISTES. PREU: 350 EUROSSANT JULIÀ DE LÒRIAREF. 2670101: PIS, 2 HABITACIONS, AMB TERRAS-SA, SENSE MOBLES I PÀRQUING, CTRA. DE LA RA-BASSA. PREU: 400 EUROSREF. 3980101: PIS, 3 HABITACIONS, AMB MOBLES,AMB PÀRQUING, A LA CTRA. DE LA RABASSA.PREU: 500 EUROSREF. 2220002: PIS, 2 H., SENSE MOBLES, AMBPÀRQ., CTRA. DE LA RABASSA. PREU: 450 EUROSGRANOPORTUNITATENCAMPCENTREPis de 90 m²,3 habitacions,2 banys,PER REFORMARPreu: 120.000 €Tel.: 831 277PARTICULAR LLOGALOCAL DE 128 M2,3a plantaEDIFICI PRÍNCEPS -ESCALDESCÈNTRIC -LLIURE D’ENVANSApropiat per a consultori,despatx, despatxd’arquitectura, federaci-ons, etc.PREU: 975 eurosmensuals. Despeses decalefacciói comunitàries incloses.Tel. 800 600 (Sra. Imma)Vols vendre o llogar el teu pis?Anuncia’t en aquest espai Més informació al 80 88 88Busquem pisos de lloguer a totesles parròquies.Tenim clients esperant per llogar el vostre pis!MISSATGERDistribució de publicitatPassamansCartes normalsCartes certificadesRevistesServei dencàrrecs(buscar compres, medicaments, etc.)Nosaltres síque arribema TOT arreuMISSATGERMISSATGERTel. 329 921 El primer diari digital d’Andorra
 19. 19. CLASSIFICATS 19DIMARTS, 25 DE JUNY DEL 2013infoimgest@gmail.com · www.andorracanillopark.com3-4 hab.VENDAa partir de175.000 €a partir de3-4 hab.LLOGUERa partir de500 €/mesa partir deCALEFACCIÓAMB BIOMASSA50% DESTALVIEN EL REBUT DECALEFACCIÓLLOGUERSIMMOBILIÀRIACompra, venda, lloguers, traspassos, gestió dimmoblesTelèfon: 801 055 - www.granvalira.cominfo@granvalira.comC/ lAigüeta, ed. Centre, n. 23, local 6, Andorra la VellaANDORRA LA VELLAREF. 4428: Pis, 123 m2, 4 dormitoris, 2 banys,cuina, safareig, menjador, balcó, garatge.(ZONA ANDORRA 2000). PREU: 800 €REF. 4410: Pis, 95 m2, 3 dormitoris, 2 banys,menjador, cuina, balcó (ZONA PYRÉNÉES).PREU: 690 €REF. 4392: 58 m2, 2 dormitoris, cuina, men-jador, 1 bany, safareig. Calefacció inclosa.PREU: 570 €REF. 4038: Pis de 65 m2, 2 dormitoris dobles,1 bany complet, cuina, saló menjador. Garat-ge. CALEFACCIÓ INCLOSA. PREU: 600 €REF.4353: Pis de 70 m2,2 dormitoris,1 bany,1bany auxiliar, menjador. Cuina tancada, menj.,balcó. Garatge opcional (75 €). PREU: 475 €REF. 3335: Pis de 91,17 m2, 3 dormitoris,2 banys, cuina, menjador. Balcó. Reformat.Garatge opcional a 52 €. ZONA ELECLERC.PREU: 700 €REF. 4433: Pis de 120 m2, 4 dormitoris, 2banys, cuina, menjador, balcó. Garatge (ZONACASS). PREU: 590 €REF. 4247: Àtic de 55 m2, 1 dormitori, 1 bany,cuina oberta, menjador. Terrassa. Garatge.(ZONA ESCALE). PREU: 550 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 4443: Pis de 65 m2, 2 dormitoris, 1bany, safareig, cuina, menjador, garatge.PREU: 580 €REF. 4291: La Plana, casa adossada, 210 m2,4 dormitoris dobles, 3 banys, 1 bany auxiliar,cuina, menjador, terrassa. 2 places de garat-ge. Celler. PREU: 1.200 €REF. 4347: Pis de 95 m2, 3 dormitoris, 2banys, cuina, safareig, saló menjador, garat-ge. PREU: 600 €REF. 4381: Pis de 60 m2, 2 dormitoris, 1 banycomplet, cuina, saló menjador. Garatge. MO-BLAT. PREU: 450 €REF. 4242: ÀTIC, 3 dormitoris, 2 banys, cuina,menjador, 2 terrasses. Garatge i traster (ZONAVILARS). PREU: 700 €REF. 4434: Pis de 100 m2, 3 dormitoris, 2banys, cuina, menjador. Calefacció inclosa.REFORMAT. PREU: 650 €REF. 4440: Pis de 113 m2, 2 dormitoris, 2banys, cuina, menjador, llar de foc, terrassa,garatge i traster. MOBLAT (Urb. LA PLANA).PREU: 800 €REF.4442: Local comercial de 30 m2molt bensituat (av. Feners). PREU: 600 €LA MASSANAREF.4300: Xalet,130 m2,3 dormitoris,1 bany,cuina, saló menjador amb llar de foc, terrassade 250 m2, garatge per 2 cotxes. PREU: 900 €REF. 4427: Pis de 140 m2, 4 dormitoris, 2banys, cuina, menjador amb llar de foc i ter-rassa de 10 m2. 2 places de garatge i traster.(ZONA ALDOSA). PREU: 1.100 €REF. 3948: Pis de 65 m2, 2 dormitoris, 1 bany,cuina americana, menjador, garatge i traster.Vistes i sol. PREU: 575 €REF. 4438: ESCÀS. Pis, 1 dormitori, 1 bany,cuina, saló menjador. TERRASSA. Plaça degaratge. DESPESES DE LLUM I CALEFACCIÓINCLOSES EN EL PREU. PREU: 400 €ORDINOREF. 4413: Dúplex de 111 m2, 2 dormitoris, 2banys, menjador, llar de foc, garatge i traster.Moblat. PREU: 800 €REF. 4465: Pis de 115 m2, 3 dormitoris, 2banys, menjador, cuina. Terrassa. Garatge (alcostat dels col·legis). PREU: 600 €ENCAMPREF. 3451: Pis de 40 m2, moblat, 1 dormito-ri, 1 bany, cuina americana i equipada, salómenjador. Garatge. PREU: 300 €REF. 4157: Pis de 43 m2, 1 dormitori, 1 banycomplet, 1 bany auxiliar, saló menjador, cuinaequipada. Moblat. PREU: 350 €REF.4081: Pis de 3 dormitoris,2 banys,cuina,menjador, garatge. PREU: 475 €REF. 4103: Pis de 79 m2+ 72 m2de jardí, 2dormitoris, 2 banys, cuina, menjador, garatgei guardaesquís. PREU: 600 €REF. 4425: Pis de 70 m2, 2 dormitoris, 1 bany,cuina, menjador, plaça de garatge. MOBLAT.PREU: 550 €REF.3585: Pis,55 m2,1 dormitori,1 bany,cui-na, menjador. Garatge i traster. PREU: 400 €REF. 3937: Pis de 52 m2, 1 dormitori, 1 bany,cuina, menjador. Plaça de garatge i guardaes-quís. Moblat. PREU: 450 €SANT JULIÀ DE LÒRIAREF. 4272: Pis de 90 m2, 3 dormitoris, 1 bany,cuina tancada, menjador, calefacció elèctrica.Situat al centre,reformat,edifici sense ascen-sor. PREU: 400 €REF. 4072: Pis de 50 m2, 1 dormitori, 1 bany,cuina americana, saló menjador. Garatge.PREU: 400 €REF. 4338: Pis de 130 m2, 3 dormitoris, 2banys, cuina tancada, menjador, balcó. Plaçade garatge. PREU: 565 €REF. 4083: Pis, 73 m2, 2 dormitoris, 1 bany,cuina, saló menjador, terrassa, plaça de ga-ratge i traster. PREU: 500 €REF. 4403: AIXIRIVALL. Pis de 65 m2, 2 dormi-toris, 1 bany, cuina, menjador amb llar de foc,terrassa de 4 m2, garatge. PREU: 400 €CONSULTEU LA NOSTRA ÀMPLIA GAMMA D’OFERTES DE LLOGUER I VENDA A LA NOSTRA PÀGINA WEB: www.granvalira.comVENDA - OFERTA DE LA SETMANA - ÚLTIM PREUANDORRAPis cèntric de 60 m2, 2 dormitoris, 1 bany, cuina americana.PREU: 90.000 €ESCALDES-ENGORDANYRef.1181Piscèntric(Carlemany),100m2,4h.,bany,lav.,safareig,cuinaindep.,vistesisol.....690€Ref.1182Pis,45m2,1h.,bany,cuinaoberta,semimoblat,possibilitatdepàrquing.......380€Ref.1161Pisseminou,90m2,2h.,bany,cuinaindep.,terrasseta,pq.,tr.gran,vistesisol .700€Ref.1147Pis,60m2,2dormitoris,bany,cuinatancada,solivistes .................................400€Ref.567Pis,95m2,3h.dobles,bany,cuinaindep.,armarisencastats,pq...................... 600€Ref.1034Pis,70m2,2h.,1b.,pq.,cuinaindep.,balcó,parquet,safareig,vistes,sol.......550€Ref.1191Pismoblatiequipat,1h.,1b.,cuinaoberta,pq.,moltmaco,despesesincloses .560€Ref.1148Pis,83m2,3h.,bany,armaris,despesesincloses,assolellat,serveisalvoltant.650€Ref.558Pis,65m2,2h.,bany,cuinasemioberta,safareig,pq.opcional,despesesincloses 550€ANDORRA LAVELLARef.1189Piscèntric,moblatiequipat,1h.,bany,cuinaindep.,llardefoc,parquet..... 450€Ref.596Pis,55m2,2h.,bany,armaris,cuinatancada,despesesincloses......................400€Ref.722Piscèntric,75m2,2h.,bany,cuinaindependent,amplisalómenjador............450€Ref.760Pis,65m2,2h.,1bany,cuinaind.,safareig,exterior,reformat.........................500€Ref.1045Pis,80m2,2h.,2b.,obranova,assolellat,vistes,cuinaindep.,bensituat.....620€Ref.1117Pismoblatiequipat,zonapl.Guillemó,1h.,bany,despesesincloses ............460€Ref.1133Av.Meritxell,2h.dobles,bany,cuinaind.,menj.,moltmaco,despesesincloses.600€Ref.857PiszonadelComú,50m2,1h.,bany,cuinaobertaequipada,lluminós,armaris .. 450€ENCAMPRef.1115Pis,58m2,1h.,1b.,2terrassetes,cuinaoberta,moblat,vistes,sol...............475€Ref.1165Piscèntric,55m2,1h.,amplimenj.,moblatiequipat,pq.,tr.,senseagència 400€Ref.906Pisseminou,1h.,bany,cuinaequipada,armaris,aparcament,moblat............550€SANT JULIÀ DE LÒRIARef.1055Pis,85m2,moblat,3h.,bany,cuinaindep.,terrassa,solivistes.....................500€Ref.997Loftde30m2situatenzonaresidencialmolttranquil·la..................................360€Ref.30Pis,67m2,3h.,1bany,cuinatancada,amplisalómenjador,pàrquing .............. 550€LA MASSANARef.1067Àticambaltellde50m2,1cuinaamericana,amplisalómenjador,solivistes.....500€Ref.708Piscèntricreformat,2hab.,1bany,cuinatancada,cuinaoberta,solivistes... 550€OPORTUNITAT!! Pis de3 habitacions al centred’Encamp, 2 banys, visteslaterals, terrassa d’uns9 m2(Ref. 1051).Preu: 85.000 €Pis a Escaldes de 97 m2,de 2 habitacions (1 doble,1 individual), amb terras-sa de 30 m2, traster d’uns12 m2, zona molt tranquil-la, bones vistes i sol.(Ref. 1047).Preu: 170.000 €Sota àtic a Escaldes-Engor-dany (zona Immigració)per reformar, d’uns 100 m2,3 habitacions dobles, 2banys, cuina amb safareig,un aparcament inclòs al preu.Possibilitat d’adquirir un al-tre aparcament i un trastera la mateixa finca (Ref. 488).Preu: 221.500 €OPORTUNITAT!! Casa adossada aAndorra laVella de 143 m2distribu-ïda en: planta soterrani: garatge de74 m2, traster, 1 dormitori; plantaprimera: rebedor, lavabo, cuinaoffice, saló menjador amb llar defoc, jardí de 62 m2amb entrada ala cuina i menjador; planta prime-ra: 1 suite amb bany complet, 2dormitoris dobles, bany complet.(Ref. 1040). Preu: 410.000 €OPORTUNITAT!! Pis cèn-tric a la Massana de64,87 m2, 2 habitacions,1 bany (banyera d’hi-dromassatge), molt bonestat de conservació.(Ref. 983).Preu: 109.000 €OPORTUNITAT!! Pis aAndorra la Vella, 96 m2,4 habitacions, 2 banys,vistes, assolellat, terrassai una plaça d’aparcament(Ref. 585).Preu: 220.000 €LLOGUERVENDA

×