Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari del 19 de febrer de 2013

403 views

Published on

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia¡¡¡ :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 19 de febrer de 2013

 1. 1. dimarts, 19 de febrer del 2013 / núm. 2.252 / any 10 Per un millor preu tindrà més 30 min. Gratuïts 1ª hora 0,90 € +15 min. 0,35 € avui éS notícia Pàgina 3 andoRRa Pàgina 6 directrius d’interior Les importacions per a l’aplicació de la es redueixen un cinc andoRRa Pàgina 8 Llei de la seguretat per cent en els El turisme, la banca i la construcció, possibles en el treball últims dotze mesos oportunitats de negoci a Rússia Tati Masià andoRRa Pàgina 9 demanen 21 mesos de presó per haver intentat cobrar xecs per valor de 15 i 46 milions andoRRa Pàgina 9 La policia fa deu detencions en una setmana, quatre de les quals en l’‘operació dalton’ andoRRa Pàgina 10 El PS escaldenc alerta que el reglament d’ús de les eines pot vulnerar el dret a la intimitat cuLtuRa Pàgina 14 ‘a tres metres del cel’ i ‘Jo confesso’, els més prestats a la biblioteca del Govern ESPoRtS Pàgina 16 cuLtuRa Pàgina 15 L’Fc andorra necessita fer un canvi de rumb dràstic per no la corporació d’ordino ha pen- jat pel barri antic la imatge guanyadora i les quinze fina- De l’Instagram enfonsar-se listes del concurs fotogràfic ‘#osnow’ a instagram. al poble d’Ordino DESCOBREIX ELwww.bondia.ad / tel. 808 888 / fax 828 888 Bar de la plaça NOSTRE NOU MENÚ Andorra la Vella Tel.: 863 456 info@bondiacafe.com APTE PER A TOTES Plaça de les Fontetes La Massana LES BUTXAQUES Tel.: 840 030 fontetes@bondiacafe.com
 2. 2. 2 d’interès Dimarts, 19 De febrer Del 2013 INFONEUOrdinO arcalís EL TEMPS meteo@bondia.adCota mínima cm 220Cota màxima cmQualitat de la neu 320 Pols Temps estableAccessos Oberts Màximes a l’alçaInstal·lacions obertes 13/15 07.45 hPistes obertes 27/27 18.31 hTelèfon estació 739 600 El temps anticiclònic farà avui que el cel esti- -4/6Pal gui poc ennuvolat al nord dels Pirineus, mentreCota mínima cm 160Cota màxima cm 210 -3/7 -4/6 que al sud hi haurà núvols baixos, que s’aniranQualitat de la neu Pols esvaint a mesura que avanci el dia. Hi hauràAccessos ObertsInstal·lacions obertes 18/18 -2/8 -3/8 -6/2 contrast de temperatures entre el dia i la nit, Quart creixentPistes obertes 23/23 0/10 que serà freda en general, i amb màximes mésTelèfon estació 878 000 1/11 elevades, sense ser extraordinàries. El vent bu-arinsalCota mínima cm 170 farà de component sud a sud-oest fluix, ambCota màxima cm 210 -2/10 algun cop moderat als cims. Aquesta situacióQualitat de la neu PolsAccessos Oberts -4/8 de tranquil·litat s’allargarà fins dijous al migdia,Instal·lacions obertes 11/12 -1/12 quan començaran a augmentar els núvols, ambPistes obertes 18/19Telèfon estació 878 000 una pertorbació que pot tornar a portar neu. dimecres Que tingueu un BONDIA. dijousPas de la casa-grau rOigCota mínima cm 200Cota màxima cm 250Qualitat de la neu PolsAccessos ObertsInstal·lacions obertes 29/29Pistes obertes 49/50Telèfon estació 872 900sOldeu el tarterCota mínima cm 140Cota màxima cm 220Qualitat de la neu PolsAccessos ObertsInstal·lacions obertes 35/36Pistes obertes 63/64Telèfon estació 890 500Circuit de fons 15/15Cota mínima cm 100Cota màxima cm 160Qualitat de la neu PolsAccessos ObertsTelèfon estació 741 444 aquesta previsió i cotes podenvariar en funció de les condicions meteorològiques. Cuina casolanaamb un toc italiàMenúdiari 16 € tot inclòs CUINA PERMANENT A PARTIR DE LES 8.30 h NITS AMB RESERVA 836 063Carretera general · PAL · La Massana
 3. 3. Dimarts, 19 De febrer Del 2013 3 treballInterior dóna directrius per a l’aplicacióde la Llei de la seguretat en el treballLa iniciativa s’ha pres davant les queixes de les empreses pel cost que els suposa l’adaptació tati masià Julià rodríguez anDorra la Vella les empreses a aquesta llei. En- gia. Això provoca que quan un tre els punts que s’aborden en treballador canvia d’empresa, iEl ministeri de Justícia i Interior aquest document, i per al qual aquesta tingui un servei de pre-va entregar ahir al matí als ser- s’havia demanat al Govern una venció aliè diferent, hagi de re-veis de prevenció aliens (SPA) solució, hi ha la queixa sobre petir la formació.que funcionen al país tota una el fet que s’exigeixi els matei- Josep Maria Gabernet, ge-sèrie de directrius que hauran xos requisits a les empreses de rent d’Europrevenció, una dede seguir a partir d’ara en l’apli- menys de deu treballadors que les empreses més antigues delcació de la Llei de la seguretat i a les grans, amb els consegüents sector, va qualificar de “positi-la salut en el treball, que va en- perjudicis que això comporta va” la reunió mantinguda ambtrar en vigor l’any 2008 però que per a les primeres, en disposar el ministeri de Justícia i Interiorsuposa una adaptació progressi- de menys diners i mitjans. perquè permetrà “clarificar totsva de les empreses. La iniciativa Un altre punt que no queda els punts en què hi pugui haverdel ministeri té com a objectiu clar en la normativa, i que es divergència d’opinions en l’apli-donar resposta a les queixes ex- puntualitza ara en aquest dos- cació de la llei” i “que els clientspressades per algunes empre- els serveis de prevenció aliens es van reunir amb els responsables de treball. sier, és com ha de funcionar la no es trobin tan desorientats”.ses, tant per l’elevat cost que els cooperació i coordinació de les Gabernet considera que éssuposa el procés d’adaptació a la tar que es volia “clarificar” a activitats preventives en el cas habitual que una llei d’aquestallei com pel fet que les obligaci- El ministeri fixa uns través de notes informatives els que siguin dues o més empreses mena, similar a les que hi ha alsons a seguir siguin similars per criteris que clarifiquen criteris sobre aquest àmbit vistes les que treballin conjuntament. països de l’entorn europeu, ori-a totes, amb independència de les dificultats i el cost que estava La finalitat, en aquest cas, és que gini alguns dubtes en l’aplicacióla quantitat de treballadors o de l’aplicació de la llei en tenint la llei per a les empreses no hi hagi una duplicació de ser- i opina que les decisions que esl’activitat que desenvolupin. una dotzena de punts de dimensions més reduïdes. veis en matèria de prevenció de puguin prendre a la taula de A més de confeccionar un En la reunió d’ahir, els repre- riscos laborals i que això suposi treball poden ser positives tantdossier amb tota una sèrie de di- sentants del ministeri de Justícia un sobrecost per a les empreses. per als serveis de prevenció ali-rectrius ja definides a seguir, el la roda de premsa de mitjans i Interior, entre ells el mateix ti- La Llei de la seguretat i la sa- ens com per a les empreses en elministeri posarà en marxa tam- de desembre per fer balanç de tular de la cartera, Xavier Espot, lut en el treball no detalla tam- procés d’adaptació a la llei. Aixíbé una taula de treball en què l’exercici que acabava, a la ne- i la directora de Treball, Maria poc com s’ha de portar a terme mateix, el màxim responsableparticiparan tots els serveis de cessitat de flexibilitzar l’aplica- Geli, van entregar als represen- la informació i la formació dels d’Europrevenció va ressaltarprevenció aliens per consensu- ció d’aquesta llei perquè estava tants de la desena d’empreses treballadors, cosa que ha origi- la necessitat d’anar concretantar la interpretació dels diferents generant “angoixa” en moltes de prevenció de riscos laborals nat que cada servei de preven- la llei a través de decrets regu-aspectes de la llei quan requerei- petites empreses, ja que resulta que hi ha al país un dossier amb ció aliè apliqui uns barems dife- ladors, ja que a hores d’ara tanxin una clarificació. “molt costosa i difícil de pair”. una dotzena de directrius que rents, per exemple pel que fa a sols s’han elaborat quatre regla- El mateix cap de Govern, Posteriorment, el ministre por- hauran de seguir a partir d’ara la quantitat d’hores que han de ments en aquest àmbit, que se-Antoni Martí, es va referir, en taveu, Jordi Cinca, va manifes- en els processos d’adaptació de durar els cursos i la metodolo- gons va dir són “pocs”. ESO I BATXILLERAT A BARCELONA Ambient familiar, seguiment, professors particulars, funció tutorial. La nostra qualitat en l’ensenyament ve avalada per 50 anys d’experiència. Complex educatiu privat El nivell de preparació sí que és important amb residència per a estudiants per accedir a la universitat. www.colegiosil.es RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SIL Ens ocupem de la comoditat dels seus fills perquè només s’ocupin dels seus estudis. www.residenciasil.com Av. Tibidabo, 28. 08022 Barcelona – Tel. +34 93 417 63 91 i +34 93 212 67 54
 4. 4. 4 opinió Dimarts, 19 de febrer del 2013 EDITORIAL ENQUESTA DE LA SETMANA ¿S’hauria de fer canvis en la Llei de laDeixar clares les regles del joc seguretat i la salut en el treball?El ministeri de Justícia i Interior va lliurar ahir què és el que ha de fer i en quin termini i que Envia un SMS al 789 amb la tevaals serveis de prevenció aliens una sèrie de di- es comenci a fer un seguiment del compliment resposta ENQ SI o bé ENQ NOrectrius que hauran de seguir en l’aplicació de dels extrems que ja han entrat en vigor. D’unala Llei de la seguretat i la salut en el treball. Es altra manera, aquest sembla un text condemnat Cada dimarts el resultat de l’enquesta estracta d’una llei que des que es va començar a al fracàs. El Govern ha fet un primer pas amb la publicarà en aquest espai i entre els participants seimplantar ha generat molts dubtes i que encara reunió d’ahir i també sembla molt important el sortejaran tres lots deno s’ha desplegat al cent per cent. I als dubtes fet que s’hagi plantejat la creació d’una taula de productes per al bany.derivats de la mateixa llei cal afegir el fet que treball per consensuar la interpretació dels dife-sembla que des del Govern es volen dur a ter- rents aspectes de la llei que puguin generar dub- Resultat de la setmana passadame modificacions en el text. D’aquesta manera, tes. Això pot servir per començar a aclarir con- ¿La sentència del TC potcal que es deixin les coses clares i es digui si el ceptes i deixar ben clares quines són les reglestext serà o no modificat i com l’hauran d’aplicar, del joc. La feina es presenta feixuga comportar algun canvi SÍ en les negociacions entre 81,5%de manera definitiva, les empreses. És a dir, cal però cal posar-s’hi per aconseguir Govern i treballadors? NOque tothom tingui clar, d’una vegada per totes, una implantació de la llei exitosa. 18,5% tribuna La taxa europea sobre les transaccions financeres Jaume Bartumeu Cassany, President del Grup parlamentari socialdemòcrataLa setmana passada, el dijous 14 de dut a terme la transacció, tant a Lon- ropeu va aprovar el 12 de desembre “El problema essencial d’avui és l’ex-febrer, la Comissió Europea va pre- dres com a Suïssa, per exemple. del 2012. cessiva mobilitat internacional, o entresentar a Brussel·les el projecte de la divises, del capital financer privat.”taxa sobre les transaccions financeres De fet, l’entorn del comissari euro- Segons explicaven tant Le Tempsen la qual s’han posat d’acord onze peu encarregat de la fiscalitat, Algir- com Le Monde el 15 de febrer del 2013, Comparteixo així l’opinió de Xa-països de la Unió Europea. das Semeta, no s’ha pas estat de dir la taxa pot suposar uns ingressos tri- vier Vidal-Folch quan assenyala que que “l’objectiu és evitar la deslocalit- butaris de trenta a trenta-cinc mil mi- el que cal és “desincentivar l’exube- La tributació s’imposarà a totes les zació de les activitats financeres afec- lions d’euros. La Comissió Europea rància des­ stabilitzadora de l’especu- etransaccions quan l’emissor del pro- tades cap a la plaça de Londres”. explica que les accions i obligacions lació a curt termini, el barroquismeducte, el venedor o el comprador es- objecte de transacció seran taxades dels mercats financers que asfixiatigui situat en un dels països que han Països com Suïssa i el Regne Unit amb el 0,1% i els anomenats “produc- l’economia de mercat”.establert aquesta cooperació reforçada. s’oposen frontalment a la taxa, però tes derivats”, un 0,01%. en molts casos no se n’escaparan pas. Els detractors d’aquesta imposició És una primícia en l’àmbit de la fis- Així ho reconeixia l’edició del diven- Els particulars i les empreses no internacional asseguren que podriacalitat al si de la Unió Europea. Dels dres 15 de febrer del diari de Ginebra hauran d’abonar la taxa en les trans- provocar la deslocalització de les ac-vint-i-set països membres n’hi ha Le Temps. accions diàries, les assegurances o els tivitats financeres cap a altres horit-onze que han decidit no doblegar-se préstecs. Tampoc la pagaran els estats zons.a les exigències britàniques de deixar A Brussel·les el comissari europeu pel que fa a les operacions de deuteles coses –l’especulació financera– Semeta declarava la setmana passada públic. La Comissió Europea no ho veucom estaven. que la taxa “permetrà el reforçament pas així i Semeta assegura que “s’ha del mercat únic i moderar el compor- Aquest impost sobre les transacci- analitzat que la taxa sobre les trans- França, Alemanya, Itàlia i Espanya tament irresponsable d’alguns opera- ons financeres rep també el nom de accions financeres no tindrà cap inci-han promogut aquesta iniciativa, en dors del mercat”. Taxa Tobin perquè fou James Tobin, dència negativa”. En efecte, els onzela qual també participen Bèlgica, Por- premi Nobel d’economia, qui la va països junts representen un mercattugal, Eslovènia, Àustria, Grècia, Es- L’objectiu anunciat és posar en concebre. I ha rebut també el sobre- massa gran per ser bandejat per leslovàquia i Estònia. marxa la taxa el primer de gener del nom de Taxa Robin Hood perquè entitats financeres. 2014. treu recursos al capital especulatiu, al Pels promotors de la taxa l’anome- qual es vol facturar així la seva culpa El fet que els principals interlocu-nat “principi de residència” farà pos- Arriba, doncs, el que Xavier Vidal- en la crisi financera internacional ini- tors econòmics d’Andorra hagin es-sible taxar el venedor o el comprador Folch definia en l’edició d’El País del ciada el 2008. tablert aquesta taxa de propera apli-si està radicat en un dels països con- 24 de gener del 2013 com “la taxa cació ens torna a demostrar que notractants, sigui on sigui que s’hagi Robin Hood”, que el Parlament Eu- Ja ho va escriure Tobin l’any 1978: podem viure d’esquena a Europa. Cartes al director Envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica director@bondia.ad Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència.El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial.Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència. Dipòsit Legal AND. 114-2004directori La Veu del Poble S. a. PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GERENT Thomas Kampfraat BONDIA DIRECTOR Marc Segalés CAP DE REDACCIÓ Marta Fernández REDACCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CORRECCIÓ M. Àngels Sala MAQUETACIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FOTOGRAFIA Tatiana Masià, Iñaki Rubio, COMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Ricard Vallès, Isabel Diaz, Joan Nogueira, Virginia Yáñez DISTRIBUCIÓ Premsa distribució TRANSPORT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad
 5. 5. DIMARTS, 19 DE FEBRER DEL 2013 PUBLICITAT 5 LIUREB UFET L CAD A DIA U: 11,5)) € 0 PRE IINCLÒS NCLÒS ((IGI IGI IT T A LA NI S T A LA N ES OBER T OBER RE R ,, DIVEND DIVEND DIJOUS DIJOUS TE TE I DISSAB I DISSA B Obert a la nit dijous divendres i dissabte Tast i aperitiu ES PECIAL S gratis RSARIANIVE PS I GRU U: 12,5) € 0 PRE INCLÒS (IGI TOT INCLÒS Ctra. Os de Civís · AD600 · Aixovall · Principat d’Andorra · Tel.: +376 816 256 / 359 817
 6. 6. 6 Dimarts, 19 De febrer Del 2013 esTadísTicaLes importacions es redueixen un cincper cent en els últims dotze mesosAl gener destaquen els augments d’electrònica (22,4%), joieria (18%) i alimentació (14%) Redacció anDorra la Vella partides importades tenen una iñaki rubio disminució percentual, excepteLes importacions durant el ge- combustibles (10,2%), industrialner van ser per un valor de 91,8 (5,3%) i begudes i tabac (0,4%).milions d’euros, xifra que supo- Pel que fa a les exportacions,sa un increment del 6,6% respec- durant el gener van ser per unte al mateix mes de l’any ante- valor de 5,7 milions, xifra querior. En l’acumulat dels darrers suposa un increment respecte aldotze mesos, les importacions mateix mes de l’any anterior delhan estat per un valor de 1.091,3 64,2%. Per importància relativa,milions d’euros, cosa que supo- les partides exportades al genersa una disminució del -5% res- que tenen un augment percen-pecte al mateix període de l’any tual més important són electrò-anterior, segons ha informat el nica (420%), joieria (213,7%),departament d’Estadística. diversos (40,9%) i industrial Per importància relativa (25,5%). En canvi, les partidesdestaquen els increments de exportades que baixen per-combustibles (6,2%), alimenta- centualment són vestit i calçatció (14%), electrònica (22,4%), (-28,6%), farmàcia-perfumeriafarmàcia-perfumeria (7,7%) i jo-ieria (18,1%). En canvi, han dis- (-53,3%) i alimentació (-26,7%). La variació de l’acumulat La compra de carburants augmenta un 10,9% al mesminuït begudes i tabac (-6,3%), de les exportacions dels últims de gener i un 1,4% en els darrers dotze mesostransport (-8,3%) i construcció dotze mesos és negativa, en un(-19,4%). -0,4% en comparació amb el ma- La importació de carburants es va situar al gener es tradueix en un increment de l’1,4% respecte Les dades indiquen que la teix període de l’any anterior. en 19,06 milions de litres, xifra que suposa un a les dades acumulades del mateix període devariació de l’acumulat de les Per importància relativa desta- augment del 10,9% respecte al mateix mes del l’any anterior. Les importacions de fuel domèsticimportacions dels últims dot- quen, amb una variació percen- 2012. Les dades acumulades dels últims dotze i de la gasolina sense plom han augmentat unze mesos és negativa, un -5% tual positiva, les partides joieria mesos indiquen que la importació de carburants 23,5% i un 16,2%, respectivament. El gasoil derespecte al mateix període de (64,3%), vestit i calçat (35,8%) i ha estat de 186,24 milions de litres, cosa que locomoció ha baixat un -2,2% respecte del 2012.l’any anterior. La majoria de les diversos (16,9%). successosPorten greu a Tolosa l’home bonDIAque va caure per un celobert Redacció anDorra la Vella sidia al mateix edifici i estava bar en un àtic del número 16 de intentant robar els seus veïns. la baixada del Molí, a AndorraL’home que diumenge passat al Des de l’Hospital Nostra Senyo- la Vella. Quan va arribar, la pa-vespre va caure per un celobert ra de Meritxell es va informar trulla va constatar que algú ha-havia forçat la porta d’un àtic a que va ser traslladat a l’hospital via forçat la porta i, en accedirla baixada del Molí. Quan es va de Purpan, a Tolosa, en veure a l’habitatge identificant-se comveure sorprès pels agents de la que després de practicar-li una a agents del cos de l’ordre, vanpolicia, va intentar fugir pel ce- fixació de pelvis continuava sentir un cop sec, del lladre que L’home ha estat traslladat a l’hospital de Purpan, a Tolosa.lobert baixant per una canona- sagnant i l’hemorràgia no s’atu- havia caigut pel celobert.da de desguàs, que va cedir, es rava. Des del centre hospitalari Concretament, l’home ha- caigués al buit des d’una altura tècnicament detingut, segonsva precipitar al buit des d’una han assegurat que es tem per la via intentat escapar-se a través de 2,5 metres. van informar des del cos de po-altura de 2,5 metres i es va frac- seva vida. d’una finestra que donava al De moment, a causa de la licia, que té previst posar en co-turar la pelvis. La policia va ser alertada al celobert i havia tractat de baixar seva gravetat, a l’home, un resi- neixement de les autoritats po- Segons van informar fonts voltant de les set del vespre que per una canonada de desguàs, dent portuguès de 55 anys, no licials franceses els antecedentsdel cos de policia, l’home re- una persona estava intentant ro- que va cedir i va provocar que se li han llegit els drets i no està del ferit.
 7. 7. Dimarts, 19 De febrer Del 2013 andorra 7 partits BisBat d’urgeLLBonet diu que “no es pot vetar El papa condecora Massa i Marquès per la tasca alalgú per haver estat al Govern” servei del copríncepLa parlamentària manté que cal reconstruir el partit des de les bases bisbat D’urgell Redacció t. m. la seu D’urgell Redacció / agències anDorra la Vella A petició de l’arquebisbe d’Ur-La consellera general del Partit gell i copríncep episcopalSocialdemòcrata Sílvia Bonet d’Andorra, Joan-Enric Vives,va valorar ahir el procés de de- el papa Benet XVI ha conceditbat intern que viu la formació i l’alta distinció pontifícia de lava advertir que “no es pot vetar creu Pro Ecclesia et Pontifice aalgú per haver estat al Govern”. l’exrepresentant personal delMalgrat assegurar que no es vol copríncep Nemesi Marquès iposicionar fins que no es pre- a l’exsecretari general dels ser-sentin propostes, la consellera, veis del copríncep Joan Massa,en manifestacions al programa tots dos jubilats recentment,Ara i Aquí de Ràdio Nacional segons va informar ahir el bis-d’Andorra, va insistir que no es bat d’Urgell. La condecoració concedida.pot “apartar la gent” per haver La condecoració, que seràestat al Govern, perquè en el seu La consellera general del partit socialdemòcrata sílvia Bonet. entregada a Marquès i Massa ser instituïda pel papa Lleócas creu que “encara pot aportar en una cerimònia solemne al XIII l’any 1888, suposa un granmoltes coses”. el partit i “calmar les aigües”, i Bonet considera que s’ha de Palau Episcopal el dissabte 2 reconeixement a la tasca de sa- Bonet, que va ser una de les es va mostrar convençuda que reconstruir el partit des de les de març a les dotze del migdia, cerdots i laics a favor de l’Es-persones que van firmar el docu- si tothom cedeix una mica serà bases i que tothom té dret a pre- suposa un reconeixement a la glésia catòlica.ment de suport a Jaume Bartu- possible aconseguir-ho. sentar la seva candidatura a lide- seva alta responsabilitat en les Per la seva part, el coprín-meu perquè considera que “no En aquest sentit, la consellera rar el partit. Sobre els que dema- tasques que han desenvolupat cep episcopal va destacar quees pot esborrar la gent amb una general, que va insistir que no es nen una renovació, Bonet va dir al servei del copríncep episco- amb la distinció la Santa Seugoma” i perquè creu que Bartu- pot renunciar a valors existents que creu que no s’acaben d’ex- pal i en la repercussió positiva vol palesar el “valor que té de-meu és “un gran valor” a tenir en dins el partit com pot ser Bartu- plicar les coses i que no es pot per a la comunitat catòlica del dicar llargs anys de la pròpiacompte en el partit, va explicar meu, va apostar per treballar de parlar de renovació “i no aclarir Principat d’Andorra i del bis- vida al servei de l’Església i delque el proper congrés de la for- manera intel·ligent per fer encai- què vol dir, quines cares són i de bat d’Urgell. seu testimoniatge de fe i amormació ha de servir per reconduir xar totes les peces. quina manera es vol fer”. Aquesta distinció, que va enmig del món”. Consulta les bases de la promoció al nostre Facebook www.facebook.com/fedaandorra Vota i guanya ! Segueix-nos a Facebook, ajudans a triar la imatge de FEDA pel 25è aniversari i podràs guanyar un iPhone, un iPad Mini i molts més premis Pots votar fins al 24 de febrer * Sorteig davant de Notari el dia 28 de febrer del 2013 entre tots els participants.
 8. 8. 8 andorra Dimarts, 19 De febrer Del 2013 empresaEl turisme, la banca i la construcció,les oportunitats de negoci a RússiaLa Cambra de Comerç acull una reunió informativa sobre les possibles inversions en aquest país tati masià m. s. c. anDorra la Vella russes estan interessades en la empresaris russos inverteixin tecnologia de la construcció”. a Andorra, els diplomàtics vanDavant la hipotètica visita d’una Un altre sector que pot ser remarcar que perquè això siguimissió empresarial andorrana a interessant per als empresaris possible s’ha d’evitar que el tu-Rússia, la Cambra de Comerç va d’Andorra és el turístic, ja que risme sigui estacional, oferintacollir ahir una jornada informa- “poden oferir experiència en altres possibilitats per la resta detiva sobre les oportunitats de ne- l’administració d’hotels” i en l’any, com el turisme de balne-goci en aquest país. Tal com van l’organització del flux de visi- aris, cultural o rural. En aquestexposar l’ambaixador de Rússia tants cap aquest país. També en cas van remarcar que els empre-a Andorra, Yuri Korchagin, i el la producció de tecnologia mo- saris russos poden comprar odelegat comercial a Espanya, derna hi ha camp per recórrer. construir hotels al Principat.Alexei Rubinchik, la banca, la El delegat comercial a Espa- Rubinchik va destacar queconstrucció i el turisme són al- nya també va remarcar que, per Rússia és un país emergent, queguns dels sectors estratègics que penetrar més fàcilment en el tot i la crisi va registrar taxespodrien interessar a inversors mercat rus, les empreses estran- de creixement del 4,3% del PIBd’Andorra. geres es poden establir en regi- l’any passat i del 3,5% aquest, i Tot i que no és obligatori tenir Una nombrosa representació d’empresaris va assistir a la sessió informativa, ahir. ons diferents de Sant Petersburg que té importants reserves deun partner local (ja que no hi ha o Moscou (on la competència és moneda. A més, el 50% dels in-cap límit per invertir), Rubinchik El delegat comercial a Espa- A més, la construcció està en més ferotge) i aprofitar els avan- tercanvis comercials els fa ambva aconsellar tenir un soci naci- nya va destacar que l’estabilitat ple desenvolupament, ja que hi tatges de les zones amb un règim la Comunitat Europea. Tot i així,onal perquè té un coneixement del sistema financer i les eleva- ha “grans plans” en habitatge i econòmic especial. En aquest in- va remarcar algunes dificultatsmés gran de la realitat del país. des taxes de beneficis (del vol- infraestructures, tenint en comp- drets, les administracions poden per invertir-hi, com poden ser laAixí mateix, va assenyalar que tant del 20%), i el fet que no hi te que el 2014 se celebraran els oferir una rebaixa dels impostos competència elevada, el fet queuna bona opció és col·laborar en hagi límits per a la reexportació Jocs Olímpics d’hivern i el 2018, del voltant del 10% i suport a la sigui un país autosuficient i quela producció d’un producte con- de guanys, fan d’aquest un país el Mundial de futbol. Rubinchik inversió estrangera. gran part de les lleis no coinci-junt per subministrar a Rússia. interessant per al sector bancari. va explicar que “les empreses Quant a la possibilitat que deixin amb les europees.
 9. 9. Dimarts, 19 De febrer Del 2013 andorra 9 tribunal de corts danysJutjat per intentar cobrar xecs La fiscalia vol divuitper valor de 15 i 46 milions mesos per dos incendis en grau de temptativaEl ministeri fiscal vol 21 mesos de presó i la defensa, l’absolució m. f. tati masià anDorra la Vella llançar els artefactes des del m. f. anDorra la Vella pis de la dona no s’han trobat Un cabell a la cinta que es va fer empremtes. I va assenyalarVint-i-un mesos de presó. servir per llançar els artefactes que troba a faltar que no s’ha-Aquesta és la pena que demana incendiaris i restes d’una man- guessin investigat determinatsel ministeri fiscal per a un jove ta que hi havia estesa al seu aspectes, com si algun exem-que va intentar cobrar dos xecs pis són dos elements clau pels pleat havia tingut problemesfalsos per valor de 15 i 46 milions quals la fiscalia considera que amb la botiga, i va afegir qued’euros el desembre del 2011. una dona ha de ser condem- el cabell podia haver estat a la El ministeri fiscal considera nada per haver intentat calar manta que estava estesa i queprovat que en un primer mo- foc a la botiga que es troba sota en el moment del llançamentment l’acusat va anar a una en- casa seva. També creu provat s’hagués quedat adherit a latitat de la capital, on va intentar que, passats uns dies, va inten- cinta. Tampoc veu clares lesingressar els xecs i que li avan- tar provocar un altre incendi motivacions per les quals lacessin 9.000 euros. Com que no posant foc al sofà de casa seva. dona hauria volgut calar foc alho va aconseguir, es va dirigir a Com a motivació dels dos pis i nega, per tant, cap “mòbiluna sucursal de la Massana, on fets el ministeri públic hi veu clar i evident”.va poder deixar en dipòsit els l’addicció a l’alcohol i els deu-dos xecs. Amb el justificant que la vista es va celebrar ahir. tes, cosa que l’hauria dut a co- artefactesli van donar va anar a la primera metre aquests fets, per poder Els agents de la policia que vanentitat i va intentar cobrar 30.000 que no hi ha usurpació de la tenia “molta pressió” ja que te- cobrar l’assegurança. Per això declarar van posar en relleueuros, tot i que no ho va acon- identitat en la suposada trucada nia problemes familiars. Es dóna demana que la pena imposada que la hipòtesi que té més pesseguir per les sospites que ha- telefònica, ja que l’acusat no re- la circumstància que fa uns me- sigui de divuit mesos de presó és que els artefactes haguessinvia aixecat en el treballador que coneix haver-la fet. Per justificar sos el jove va ser jutjat per un fet condicional. estat llançats des del pis de lal’havia atès. la innocència del seu client en similar i en els pròxims dies es La defensa, però, vol l’ab- dona fent pèndol, cosa que ex- Segons el relat del fiscal, dies aquest punt, va posar en relleu donarà a conèixer la sentència. solució de la dona, ja que va plicaria que hi hagués restesdesprés va telefonar, fent-se pas- el fet que en aquell moment no posar en relleu, en primer lloc, de la manta. Pel que fa al focsar per un empleat d’un banc, tenia cap telèfon mòbil i la per- cessió de marihuana que tot i que vivia sola potser al sofà, van manifestar queper poder donar validesa als dos sona que va trucar va donar un D’altra banda, el ministeri fiscal una altra persona havia accedit s’havia aplicat un líquid infla-xecs, tot i que el treballador que número que, malgrat que era sol·licita una pena de tres anys a l’habitatge en tenir les claus mable perquè es van localitzarva atendre la trucada va sospitar similar al de l’acusat, no s’hi cor- de presó condicional i 600 eu- del pis, ja que hi havia hagut quatre punts d’inici de l’incen-i ho va comunicar a la policia, a responia. ros de multa per a un jove que altres inquilins i no havia can- di. A més, van subratllar quela qual ja havia denunciat l’in- El jove va reconèixer que a va ser controlat a la duana amb viat el pany. El fet que els ar- al costat d’aquest moble no hitent de cobrament dels xecs. partir d’un xec que tenia per un 7,65 grams de marihuana. Va re- tefactes incendiaris fossin molt havia cap focus de calor que La defensa considera que la import de disset euros en va con- conèixer haver fumat de manera rudimentaris, tal com la matei- hagués pogut provocar un focsituació familiar que vivia el feccionar dos pels imports abans conjunta amb la seva parella sen- xa acusada va assenyalar, con- fortuït.jove justificaria que hagués pa- esmentats, un dels quals el va fer timental, menor d’edat, diverses trasta, segons la defensa, amb Els fets van tenir lloc entit un trastorn mental transitori, a nom de la mare i un altre al seu vegades i la fiscalia l’acusa de la formació de la dona. pocs dies, de fet entre el mesper la qual cosa demana la lliu- nom. També va assenyalar que consum i d’introducció d’aquest A més, indica que a la cin- de setembre i mitjans d’octu-re absolució. A més, va destacar quan van tenir lloc aquests fets estupefaent. ta que s’hauria fet servir per bre del 2010. balanç de la setmanaDeu detencions, de les quals tati masiàquatre en l’‘operació Dalton’ Redacció anDorra la Vella detingudes en el marc d’aquesta en quatre parquímetres de la operació. parròquia.La policia va informar ahir que Aquestes quatre detencions Quant a la persona detingu-durant la setmana passada van se sumen a les altres sis que la da per delictes contra la salutdetenir quatre persones més en policia va dur a terme la set- pública, es tracta d’un jove resi-el marc de l’operació Dalton, de mana passada, una de les quals dent de nacionalitat portuguesalluita contra el tràfic i consum estava relacionada amb delictes de 19 anys, que va ser controlat la policia ha detingut deu persones en una setmana.de cocaïna. Així, els dies 13 i 14, contra la salut pública, una altra dimecres per possessió i con-en el marc d’aquesta operació, contra el patrimoni, tres contra sum de cocaïna. Pel que fa als delictes con- culació en el qual havia resultatels agents van procedir a dete- la seguretat col·lectiva i una al- A més, cal afegir que la po- tra la seguretat col·lectiva, s’ha ferida una menor.nir tres homes i una dona (dos tra per altres delictes. licia va controlar diumenge, a de destacar que la policia ha Dissabte, a les cinc de la ma-andorrans, un cubà i un espa- Així, pel que fa al delicte con- les set del matí, a l’exterior d’un detingut tres persones. Així, tinada, va ser controlat un nonyol, tots residents al Principat, tra el patrimoni, els agents van immoble de Sant Julià de Lòria, dimecres, al voltant de les set resident espanyol de 25 anys,d’edats compreses entre els 35 i controlar diumenge passat, a un jove resident al Principat del vespre, els agents van ar- amb una taxa d’1,91 g/l, impli-els 41 anys). Segons fa constar tres quarts de dues de la mati- de nacionalitat portuguesa i 20 restar un andorrà de 22 anys, cat en un accident en què hi vala policia, tots els detinguts es- nada, a Escaldes-Engordany, un anys, com a suposat autor de que va donar una taxa positiva haver danys materials. I noméstan presumptament implicats home no resident i de naciona- resistència greu, injúries i ame- d’1,95 grams d’alcohol per litre mitja hora després va ser detin-en el consum de cocaïna. Amb litat romanesa i 25 anys, com a naces a funcionaris de policia en de sang, després d’haver estat gut un resident espanyol de 44aquestes ja són 34 les persones suposat autor de furt amb força l’exercici de les seves funcions. implicat en un accident de cir- anys, amb una taxa d’1,68 g/l.
 10. 10. 10 andorra Dimarts, 19 De febrer Del 2013 cOMú d’EScALdES-ENGORdANy el Ps alerta que el reglament d’ús de les eines pot vulnerar el dret a la intimitat Un total de 171 comerços s’han beneficiat de les exoneracions d’impostos des de l’any 2011 tati masià m. s. c. escalDes-engorDany La corporació assoleix Perfumeries L’aprovació en la sessió d’ahir un estalvi de 3.046 euros del reglament d’utilització de en el servei de recollida júlia no pagava mitjans i eines que el Comú d’Es- caldes-Engordany posa a dispo- de residus sòlids urbans l’aigua termal sició del personal va comportar des del 2007 les crítiques de l’oposició. Els consellers socialdemòcrates van El Comú haurà de El Comú també va rectificar alertar que el redactat d’un dels retornar una part de ahir el contracte de cessió articles pot vulnerar el dret a la d’aigua termal comunal a intimitat i el secret de les teleco- la cessió econòmica per Perfumeries Júlia. El fet és municacions. Per aquest motiu un error en els càlculs que el Comú havia firmat van demanar afegir al text l’ad- un contracte des del 2007 denda adoptada el 2012 per la amb aquesta empresa pel qual l’empleat autoritza a ser in- d’aquest ajut 73 comerços i l’any qual donava de forma gra- vestigat sobre els números de te- passat, 98. Marín va destacar que tuïta l’aigua termal. L’oposi- lèfon i les adreces web que visita és una mesura que dóna un res- ció va demanar en l’última amb material del Comú. La cap Els consellers en una sessió de comú anterior. pir als empresaris. sessió que es modifiqués de la minoria, Cèlia Vendrell, va aquest acord ja que s’oferia indicar que així s’evitaria que es a la comissió consultiva i que es comerços. Amb aquest pas, els SENSE PROjEcTE un bé públic gratuïtament. donés un cas similar al viscut per va treballar punt per punt. Així establiments que van presentar L’actuació de la Comissió de Vendrell va celebrar que ara la corporació laurediana, en què mateix, va afirmar que el repre- la sol·licitud just abans de prin- Gestió de la Vall del Madriu la societat passi a pagar el la justícia va donar la raó a una sentant dels treballadors ha do- cipis d’any també es podran be- també va rebre les crítiques de mateix import que la res- funcionària per control telefònic. nat el vistiplau a tots els punts i neficiar de l’ajuda. L’oposició va la minoria. Els consellers del PS ta de ciutadans, de 19,50 Així mateix, l’oposició va que no s’ha detectat cap neguit remarcar que es tracta d’una me- consideren que no hi ha una lí- euros anuals, un fet que fa lamentar que en l’elaboració a l’entorn del contingut del text. sura positiva tot i que s’hauria nia política clara. En aquest sen- que tothom tingui els matei- del reglament s’hauria d’haver Benchluch també va declarar hagut de preveure fa dos mesos, tit, Vendrell va indicar que s’està xos drets, va afirmar. comptat amb la participació dels que “tindrem cura que el dret a cosa que hauria estat més fàcil fent feina però “queda per mar- treballadors, ja que és la manera la intimitat s’observi sí o sí”. Al si s’hagués treballat conjunta- car què es vol fer a la vall”. més democràtica de procedir. mateix temps, la cònsol major va ment amb la minoria. Per aquest Marín va argumentar que da de residus sòlids urbans que Vendrell va exposar que el docu- indicar que en el cas que es de- motiu, Vendrell troba una certa des que la zona és patrimoni de permet estalviar 3.046 euros. ment (elaborat de forma conjun- tecti alguna mancança es farà un “precipitació” en l’actuació de la la humanitat té mancances de La cònsol major també va ta entre els set comuns) no va ser canvi en el redactat. majoria i va afegir que no voldria base. Per això va explicar que explicar que el Comú haurà prou analitzat a la comissió con- Des de la minoria també es que s’hagués de modificar tam- s’ha estat fent estudis de zonifi- d’afrontar una sentència desfa- sultiva i que el representant dels va valorar que “si entrem en la bé el reglament d’utilització de cació, per l’accés, s’està creant la vorable del Tribunal Superior. empleats només va ser informat dinàmica de reglamentar les fa- les eines de treball perquè conté marca de la vall i fent un vídeo El fet és que la corporació va fer però no hi va poder participar. ses de la vida dels treballadors mancances. publicitari i s’està treballant en un error en calcular la cessió eco- Per aquest motiu va destacar que del Comú” també caldrà definir Els canvis fets en l’ordinació la senyalització. La cònsol també nòmica d’una parcel·la del clot “ara que hi ha un sindicat cal aspectes com els horaris i la du- tributària permeten que totes les va assenyalar que s’han fixat uns d’Emprivat i va cobrar per tot el donar-li la seva part de respon- rada de les pauses. noves obertures de comerços tin- objectius per als pròxims dos terreny en lloc de fer-ho amb re- sabilitat”. En la sessió d’ahir també es guin una exoneració dels impos- anys però que no hi ha cap pla a lació a la superfície edificable, tal Des de la majoria, el conse- va aprovar una modificació dels tos del 100% el primer any i del llarg termini. com es preveia en la modificació ller de Recursos Humans, Sa- canvis aprovats a finals d’any 50% el segon (fins ara només se’n Per altra banda, el Comú tam- de la llei del sòl. El Comú encara lomó Benchluch, va assegurar sobre les exoneracions d’im- podien beneficiar els joves de 18 bé va informar que s’ha assolit desconeix l’import que haurà de que el reglament es va analitzar postos per noves obertures de a 30 anys). El 2011 van gaudir una rebaixa del servei de recolli- tornar als propietaris.Guia de serveis Monedes, joies usades, trencades, rellotges, peces d’ortodòncia... 24 k, 18 k, 14 k, 12 k 9 k i plata Vine i comprova que NOSALTRES SOM ELS QUE + PAGUEM Av. Bonaventura Riberaygua, 6 Andorra la Vella (a 50 m d’antics bombers)
 11. 11. Dimarts, 19 De febrer Del 2013 andorra 11 canillo valls del nordLa recaptació dels Encants, c. De la massanaper a la reinserció de jovesHi ha hagut menys recaptació i el Comú estudia canviar el sistema agències agències canilloEl cònsol major de Canillo, Jo·sep Mandicó, i la consellera deTurisme, Meritxell Alcobé, vanentregar ahir a mossèn Ramonde Canillo els 455 euros que esvan recaptar als Encants de SantAntoni, perquè es destinin a unprojecte benèfic al tercer món.Enguany, com va explicar mos·sèn Ramon, els diners serviranper donar suport a un projecteper reinserir, a través de tallersde música, joves delinqüentso drogoaddictes del barri de la Mossèn ramon va rebre ahir el xec. Llovera s’apunta a LoPaz de Managua, a Nicaragua. Mossèn Ramon va destacar confraria de Sant Antoni, però fins l’any passat es passava casa Mandongo, que acaba el 24que per a ell el projecte és espe· ja fa uns anys que es va decidir per casa amb un sant Antoni Les jornades gastronòmiques Lo Mandongo arriben a la rectacialment emotiu, perquè fa anys destinar-los a projectes benèfics per anar recaptant els bulls i les final, ja que es clouran el dia 24. Des del 24 de gener setze res·va ser a Nicaragua ajudant en del tercer món. El projecte és bringueres per als Encants, i que taurants de la Massana i catorze d’Ordino han preparat unsuna campanya d’alfabetització, Música para vivir, i el va comen· aquest any s’ha optat per instal· menús especials amb el porc com a ingredient protagonista.i perquè els tallers de reinserció çar Ribas a Nicaragua. lar el sant a l’Oficina de Turisme Entre els clients que no s’han volgut perdre aquesta cita hi hamitjançant la música van ser en· Els diners recaptats aquest perquè fos la gent la que hi fes el pilot Albert Llovera, que explica que li agrada gaudir de lagegats per l’andorrana Judit Ri· any són la meitat que els que es arribar els productes, per la qual bona taula i, a més, li encanta la carn de porc. Tant ell com labas, desapareguda el 2009. van recollir l’any passat a causa cosa s’ha recollit menys materi· seva filla, l’atleta Cristina Llovera, van voler compartir la seva El mossèn va explicar que an· del canvi de sistema. La conse· al. Alcobé va afegir que s’estudi· experiència per animar tothom a prendre part en aquesta cita.tigament els diners eren per a la llera de Turisme va explicar que arà un altre sistema. andorra la vella L’AMOPA (Associació dels Membres de tati masià Deu anys de l’Orde de les Palmes Acadèmiques) proposa, en col·laboració amb el Lions Club, una esta- l’escola dels da gratuïta de tres setmanes a França a dos Serradells joves de més de 18 anys. L’estada tindrà lloc durant les tres primeres L’Escola Bressol dels Serra· setmanes de juliol en un centre internacio- dells ha complert deu anys de nal francòfon. vida, i per aquest motiu ahir es va organitzar una festa de Els candidats han d’enviar, abans del 28 de fe- celebració. L’equipament, amb brer, un currículum i una carta de motivació una capacitat màxima de 112 infants, compta actualment en francès a l’adreça: amopa@andorra.ad. amb 86 alumnes després del tancament de Prada Casadet. Es pot demanar més detalls escrivint un missatge a la mateixa adreça. 01 BON DIA 255x82mm.indd 1 18/02/13 17:24
 12. 12. 12 Dimarts, 19 De febrer Del 2013 esquí adaptat BisBatArrenquen els Campionats Conferència sobre ladel Món d’esquí alpí IPC 2013 butlla de Silvestre II al Museu Diocesà d’UrgellPrimers entrenaments a la pista de la Molina i cerimònia d’obertura a Alp bisbat D’urgell Redacció la molina la seu D’urgell Redacció la molina Mossèn Benigne Marquès, ar-Els Campionats del Món d’es- xiver diocesà i capitular d’Ur-quí alpí IPC La Molina 2013 ai- gell, pronunciarà dissabte alxequen avui oficialment el teló migdia una conferència al Mu-amb la cerimònia d’obertura, seu Diocesà d’Urgell sobre laque tindrà lloc aquesta tarda, butlla del papa Silvestre II, quea les sis, al pavelló d’Alp, i que es torna a exposar al museuinclourà l’actuació del grup Bro- després d’haver estat restaura-das Bros. da al Centre de Restauració de Finalment, segons va confir- Béns Mobles del departamentmar ahir l’organització, seran 29 de Cultura de la Generalitatels països representats en aques- de Catalunya. La conferènciata competició, que ahir ja va s’inscriu en les activitats de Benigne Marquès.viure els primers entrenaments divulgació de Catalonia Sacra,oficials, si bé no hi va haver tots orientades a donar a conèixer monial, ja que es tracta d’unels equips participants. Avui el patrimoni històric i cultural privilegi papal en virtut delal matí hi ha programats uns alguns dels participants van reconèixer ahir la pista de descens. de l’Església catòlica a Catalu- qual el Sant Pare Silvestre II vanous entrenaments, els últims ja nya. L’entrada és gratuïta. confirmar al bisbe Sal·la totesabans de l’estrena de la competi- nant-se a la pista de Roc Blanc, va donar força feina als tècnics, La butlla, redactada en llatí les possessions que pertanyienció de descens, demà. la reservada per l’organització que la van condicionar perquè l’any 1001, és una de les deu a l’Església d’Urgell. És consi- De fet, la majoria d’equips per als entrenaments. complís els requisits de segu- butlles papals en papir que hi derat un dels documents fun-van arribar durant el cap de La preparació de la pista de retat que marca la federació in- ha a Catalunya, de les 25 que dacionals del Principat d’An-setmana a l’estació ceretana, i descens, modalitat que fins ara ternacional, com ara l’amplada encara queden arreu del món. dorra, a partir de la unificaciódiumenge ja es van poder fami- no s’havia fet mai a les pistes de de la pista i el perímetre de les El bisbat destaca que és un de diversos comtats catalans,liaritzar amb la pista de compe- l’estació del grup de Ferrocarrils xarxes de protecció, entre altres document d’una gran impor- i també la carta de poblamenttició fent esquí lliure o bé entre- de la Generalitat de Catalunya, aspectes. tància històrica, legal i patri- d’alguns municipis catalans. tradicions educacióLa Germandat de Sant Sebastià El Brudieu, a la 2a faseinicia els assajos de caramelles de la First Lego League Redacció ajuntament De la seu D’urgell la seu D’urgell lucions tecnològiques per mi- Redacció la seu D’urgell llorar la vida quotidiana de les L’equip de l’Institut Joan Bru- persones grans.La Germandat de Sant Sebastià dieu de la Seu d’Urgell s’ha Els guanyadors del primerde la Seu d’Urgell començarà classificat per a la següent premi van ser els estudiantsaquest divendres, dia 22, els as- fase de la First Lego League, del Col·legi Santa Anna desajos del seu cor de caramelles, el principal concurs escolar Lleida, que van presentar unasegons va informar ahir l’en- de robòtica d’Europa, després aplicació de mòbil que connec-titat. Les sessions es faran, des d’haver obtingut el segon pre- ta amb una xarxa de voluntarisd’ara fins a Setmana Santa, cada mi de la fase territorial, que per a padrins, i també van gua-divendres a dos quarts de deu s’ha celebrat aquest cap de set- nyar el premi al millor com-de la nit al Col·legi La Salle. mana al campus de Cappont portament del robot, dissenyat Des de la Germandat de Sant de la Universitat de Lleida, se- amb peces de Lego. En totalSebastià es va fer una crida a la gons van informar ahir des del participaven en el concurs unaparticipació, tot tenint en comp- cantada de caramelles a la seu d’urgell. centre educatiu de la capital vintena de centres educatiuste que es tracta d’un cor mascu- alturgellenca. de Lleida, l’Alt Pirineu i lalí. Així, tothom que ho desitgi gui incorporar al cor per tocar tindran lloc els dies 30 de març Els estudiants del Joan Bru- Franja, repartits en equips depot assistir als assajos i incorpo- algun instrument a l’agrupació (Dissabte Sant) a la tarda i 31 de dieu van haver de superar les deu alumnes.rar-se a l’agrupació coral. La in- orquestral que acompanya els març (Diumenge de Pasqua) al proves proposades per l’or- La següent fase de la com-vitació també es va fer extensiva cantaires. matí pels carrers de la capital ganització, que aquest any se petició tindrà lloc els dies 16 ia qualsevol persona que es vul- Les cantades de caramelles alturgellenca. centraven en la creació de so- 17 de març a Tarragona.

×