SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
‫ע‬ ‫הספר‬ ‫בית‬"‫ש‬
‫גבעתיים‬ ‫שמעוני‬ ‫דוד‬
‫יקרים‬ ‫קוראים‬,‫רב‬ ‫שלום‬.
‫העם‬ ‫מעגל‬ ‫בסימן‬ ‫עמד‬ ‫האחרון‬ ‫החודש‬.
‫ממצרים‬ ‫צאתנו‬ ‫עם‬,‫לעם‬ ‫התהוותנו‬ ‫תהליך‬ ‫החל‬.‫במדבר‬ ‫הלכנו‬40‫שנה‬,
‫התגבשנו‬,‫נלחמנו‬,‫כבשנו‬,‫התישבנו‬,‫התבססנו‬ ‫בנינו‬,‫מקומנו‬ ‫על‬ ‫נאבקנו‬,
‫הוגלינו‬,‫גלינו‬ ‫ושוב‬ ‫נלחמנו‬ ‫ושוב‬ ‫ציון‬ ‫שיבת‬ ‫את‬ ‫שבנו‬–
‫השואה‬ ‫יום‬-‫אירופה‬ ‫יהודי‬ ‫שואת‬,‫לעם‬ ‫הארץ‬ ‫חשובה‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫לנו‬ ‫מזכיר‬.
‫לצערנו‬,‫הנודדים‬ ‫היהודים‬ ‫על‬ ‫ומאיימת‬ ‫הדורות‬ ‫לאורך‬ ‫קיימת‬ ‫האנטישמיות‬
‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫כמעט‬,‫היושב‬ ‫חפשי‬ ‫כעם‬ ‫בנו‬ ‫לפגוע‬ ‫יותר‬ ‫מתקשה‬ ‫היא‬ ‫ספק‬ ‫ללא‬ ‫אך‬
‫בארצו‬.
‫העם‬ ‫של‬ ‫הרוח‬ ‫עוז‬ ‫את‬ ‫לכל‬ ‫ממחישה‬ ‫השואה‬ ‫מעפר‬ ‫התקומה‬.‫הספר‬ ‫עם‬-‫הרוח‬,
‫כולה‬ ‫לאנושות‬ ‫רבות‬ ‫שתורם‬ ‫העם‬ ‫הוא‬.‫בארצו‬ ‫העם‬ ‫תקומת‬,‫באמצעות‬ ‫לא‬
"‫הכסף‬ ‫מגש‬"‫הבנים‬ ‫טובי‬ ‫בקורבן‬ ‫אלא‬,‫החיה‬ ‫העדות‬ ‫היא‬,‫הנושמת‬,‫בועטת‬
‫בה‬ ‫החוזות‬ ‫העולם‬ ‫אומות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ומדהימה‬.
‫ה‬ ‫העצמאות‬ ‫יום‬-67‫למדינה‬,‫שלנו‬ ‫הדופן‬ ‫יוצאות‬ ‫הדרך‬ ‫פריצות‬ ‫את‬ ‫הדגיש‬,
‫בארצו‬ ‫העם‬ ‫של‬ ‫והרוח‬ ‫הכוח‬.
‫זה‬ ‫בגיליון‬,‫ספרית‬ ‫הבית‬ ‫העשייה‬ ‫על‬ ‫נביט‬‫העם‬ ‫במעגל‬ ‫בעיקר‬,‫נעדכן‬ ‫כמובן‬ ‫אך‬
‫האחרונים‬ ‫בחידושים‬ ‫גם‬.
‫מיעל‬‫הספר‬ ‫בית‬ ‫וצוות‬ ‫אמיתי‬.
‫ישראלי‬ ‫להיות‬
‫הזיכרון‬ ‫בשבילי‬‫פועלת‬ ‫השואה‬ ‫זיכרון‬ ‫לשימור‬ ‫התכנית‬
‫הספר‬ ‫בבית‬
‫רוית‬‫פישר‬,‫רכזת‬
‫כתה‬ ‫ומחנכת‬ ‫חברתית‬
‫ה‬'1‫מובילה‬‫התכנית‬ ‫את‬
‫שותפה‬ ‫ואף‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬
‫המחוזית‬ ‫בוועדה‬.
‫שלנו‬ ‫התלמידים‬ ‫תוצרי‬
‫ב‬ ‫משכבות‬,'‫ה‬'‫ו‬,'‫הוצגו‬
‫בתערוכה‬‫במשרד‬
‫החינוך‬.
‫נועם‬‫ביינגולד‬,‫תלמידת‬
‫ו‬'3-‫בטקס‬ ‫השתתפה‬
‫ושרה‬ ‫הטקס‬ ‫המחוזי‬‫את‬
‫השיר‬-"‫יפים‬ ‫החיים‬."
‫הזיכרון‬ ‫בשבילי‬‫פעילות‬ ‫הובילו‬ ‫הצעירה‬ ‫המועצה‬ ‫תלמידי‬
‫א‬ ‫בשכבות‬ ‫השואה‬ ‫בנושא‬-‫ג‬
‫תומי‬-‫אלבום‬‫שצייר‬ ‫ציורים‬
‫בגטו‬ ‫לבנו‬ ‫אב‬‫טרזין‬.‫לאלבום‬
‫הבן‬ ‫שכתב‬ ‫מכתב‬ ‫נלווה‬,‫תומי‬,
‫היום‬ ‫לתלמידים‬.
‫המגרה‬‫של‬ ‫השלישית‬‫סבא‬-
‫סיפור‬‫על‬ ‫לכאורה‬ ‫פשוט‬
‫האהוב‬ ‫ונכדו‬ ‫סבא‬ ‫בין‬ ‫יחסים‬.
‫של‬ ‫עיניו‬ ‫דרך‬ ‫נכתב‬ ‫הסיפור‬
‫אורי‬,‫הקטן‬ ‫הנכד‬,‫שמתוך‬
‫מגרה‬ ‫פותח‬ ‫תמימה‬ ‫סקרנות‬
‫נעולה‬,‫אסורה‬,‫סבא‬ ‫שבה‬
"‫עברו‬ ‫את‬ ‫אגר‬"‫בתקופת‬ ‫כילד‬
‫השואה‬.
‫היוצר‬‫פאול‬‫קור‬-‫צייר‬6
‫תמונות‬.‫לזכרו‬‫אביו‬ ‫של‬,‫יצחק‬
‫קורנובסקי‬,‫שנרצח‬‫בשואה‬.
‫תמונה‬‫לכל‬‫מליון‬‫יהודים‬
‫בשואה‬ ‫שנרצחו‬.
‫השואה‬ ‫יום‬ ‫טקס‬‫ז‬ ‫שכבת‬'‫ואיילת‬ ‫רוני‬ ‫המחנכות‬ ‫בהובלת‬
‫הטקס‬ ‫את‬ ‫הכינו‬
‫השואה‬ ‫יום‬ ‫טקס‬
‫חלק‬ ‫מהווה‬
‫מתכנית‬
‫הלימודים‬
‫בנושא‬.
‫חווים‬ ‫התלמידים‬
"‫אחר‬ ‫שיעור‬."
‫לקטעי‬ ‫מקשיבים‬
‫מידע‬ ‫בהם‬ ‫קריאה‬
‫חשוב‬,‫מאזינים‬
‫לשירים‬,‫צופים‬
‫בריקודים‬
‫ושותפים‬ ‫תואמים‬
‫בית‬ ‫לקהילת‬
‫יחד‬ ‫החווה‬ ‫הספר‬
‫הזיכרון‬ ‫את‬.
‫צה‬ ‫לחללי‬ ‫הזיכרון‬ ‫יום‬"‫ל‬
‫האיבה‬ ‫ופעולות‬
‫תלמידי‬‫ז‬ ‫שכבת‬'‫טקס‬ ‫את‬ ‫הכינו‬
‫צה‬ ‫לחללי‬ ‫הזיכרון‬"‫ופעולות‬ ‫ל‬
‫האיבה‬.
‫התלמידים‬‫גם‬ ‫יצאו‬ ‫והמחנכות‬
‫שלווה‬ ‫האבות‬ ‫לבית‬‫בפני‬ ‫והופיעו‬
‫המקום‬ ‫דיירי‬.
‫במהלך‬‫והשבוע‬ ‫היום‬,‫תלמידים‬
‫ההנצחה‬ ‫בפינת‬ ‫בקרו‬ ‫רבים‬
‫של‬ ‫והשמות‬ ‫הפנים‬ ‫את‬ ‫ופגשו‬
‫חללי‬‫הצה‬"‫ל‬‫בוגרי‬‫בוגרי‬‫בית‬
‫הספר‬,‫חייהם‬ ‫על‬ ‫ולמדו‬ ‫קראו‬.
‫שלו‬ ‫והפרח‬ ‫תלמיד‬ ‫כל‬-
‫זוכר‬ ‫תלמיד‬ ‫כל‬.
‫לחבר‬ ‫שלנו‬ ‫המסורת‬
‫לזיכרון‬ ‫תלמיד‬ ‫כל‬
‫הפרח‬ ‫באמצעות‬
‫הוא‬ ‫אותו‬ ‫האישי‬
‫הבית‬ ‫לזרים‬ ‫מוסיף‬
‫ספריים‬‫ממשיכה‬
‫ומרגשת‬.
‫שלי‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬
‫פורחת‬ ‫וגם‬ ‫יפה‬
‫ו‬ ‫כתות‬ ‫תלמידי‬'-
‫בנוף‬ ‫ולמדו‬ ‫סיירו‬
‫בשפלת‬ ‫הקדומים‬
‫יהודה‬:‫חרבת‬‫מדרס‬,‫תל‬
‫עזקה‬,‫בית‬ ‫מערות‬
‫גוברין‬.
‫ג‬ ‫כתות‬ ‫תלמידי‬'-
‫ולמדו‬ ‫סיירו‬‫באיזור‬
‫התנינים‬ ‫ונחל‬ ‫השרון‬.
‫נהדרות‬ ‫החוויות‬.
‫רק‬ ‫בטבע‬ ‫משאירים‬ ‫אנו‬
‫הרגליים‬ ‫טביעות‬ ‫את‬
‫מהטבע‬ ‫ולוקחים‬ ‫שלנו‬
‫בתמונות‬ ‫חוויות‬.
‫הספר‬ ‫בית‬ ‫אתר‬
‫העת‬ ‫כל‬ ‫מתעדכן‬
‫עם‬ ‫שלנו‬ ‫המשותפת‬ ‫הועדה‬
‫לבשר‬ ‫שמחה‬ ‫ההורים‬:
‫לצפייה‬ ‫התאמה‬ ‫עבר‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫אתר‬
‫בסמארטפונים‬!!!
‫בנוסף‬,‫דרך‬ ‫הכניסה‬ ‫בעת‬‫סמארטפון‬
‫אפשרות‬ ‫העמוד‬ ‫בתחתית‬ ‫תופיע‬
‫בית‬ ‫שיעורי‬ ‫עדכוני‬ ‫לקבלת‬ ‫הרשמה‬
‫ישיר‬ ‫באופן‬.
‫הספר‬ ‫בית‬ ‫אתר‬
‫העת‬ ‫כל‬ ‫מתעדכן‬
‫בשמעוני‬ ‫למידה‬ ‫אסטרטגיות‬
‫בכתות‬ ‫לנלמד‬ ‫בנוסף‬ ‫באתר‬ ‫תמצאו‬ ‫מה‬?
‫מומלצים‬ ‫ולאתרים‬ ‫עדכני‬ ‫למידע‬ ‫קשורים‬
‫למידה‬ ‫ואסטרטגיות‬ ‫כלים‬
‫ועוד‬ ‫אבחונים‬ ‫על‬ ‫מידע‬...
‫הקישור‬ ‫להלן‬
4758.jsp?cat=103http://www.matya.shimoni.givatayim.org.il/BRPortal/br/P
87
‫במסגרת‬‫הפרוייקטים‬
‫המופעלים‬ ‫הבינלאומיים‬
‫בשמעוני‬‫שלנו‬ ‫והמדעים‬ ‫התקשוב‬ ‫רכז‬,‫יוני‬‫קונר‬
‫את‬ ‫הציג‬‫הלמידה‬‫בנושא‬-‫החלל‬ ‫חקר‬
‫בארה‬ ‫מייקרוסופט‬ ‫בכנס‬"‫ב‬.
‫התחדשנו‬....‫החדשים‬ ‫הפופים‬ ‫את‬ ‫משלים‬ ‫חדש‬ ‫שטיח‬
‫בספרייה‬-‫ההורים‬ ‫תרומות‬ ‫לוועדת‬ ‫תודה‬.
‫המלאה‬ ‫התמונה‬ ‫והנה‬.
‫מחר‬ ‫שיחול‬ ‫ההורים‬ ‫יום‬ ‫לקראת‬
‫משולש‬ ‫מפגש‬-‫ומורה‬ ‫תלמיד‬ ‫הורה‬
‫מחר‬ ‫שיתקיים‬ ‫המיוחד‬ ‫במפגש‬,
‫המחנכות‬,‫והתלמידים‬ ‫המורים‬
‫במידע‬ ‫ההורים‬ ‫את‬ ‫ישתפו‬
‫המחצית‬ ‫מתחילת‬ ‫שצברו‬.
‫מהן‬‫החוזקות‬?‫לשפר‬ ‫יש‬ ‫מה‬?
‫והיעדים‬ ‫האתגרים‬ ‫מהם‬
‫לחודשיים‬ ‫בפנינו‬ ‫העומדים‬
‫הקרובים‬?
‫את‬ ‫ליישם‬ ‫לנו‬ ‫עזרו‬ ‫במקביל‬
‫הקיימות‬ ‫ערכי‬:
*‫נטוש‬ ‫ביגוד‬ ‫אספו‬ ‫אנא‬...
*‫המובילות‬ ‫מילדי‬ ‫רכשו‬
‫אורגני‬ ‫תה‬ ‫הירוקה‬.

More Related Content

Similar to נקודת מבט אפריל

ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014
ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014
ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014anatyha
 
חדשות ההנהגה הצעירה 3 סיון תשעג
חדשות ההנהגה הצעירה 3 סיון תשעגחדשות ההנהגה הצעירה 3 סיון תשעג
חדשות ההנהגה הצעירה 3 סיון תשעגנתנאל אריאל
 
מצגת סוף שנה אורט גוטמן-תשעה
מצגת סוף שנה אורט גוטמן-תשעהמצגת סוף שנה אורט גוטמן-תשעה
מצגת סוף שנה אורט גוטמן-תשעהיהודה פולישוק
 
מצגת עירוני י"ד - רוח יהודית
מצגת עירוני י"ד - רוח יהודית מצגת עירוני י"ד - רוח יהודית
מצגת עירוני י"ד - רוח יהודית יהודה פולישוק
 
מודעת מימונה 2016 בעיתונים
מודעת מימונה 2016 בעיתוניםמודעת מימונה 2016 בעיתונים
מודעת מימונה 2016 בעיתוניםlea15
 
המסע לפולין כהורה מלווה, אורט גבעתיים 2014
המסע לפולין כהורה מלווה, אורט גבעתיים 2014המסע לפולין כהורה מלווה, אורט גבעתיים 2014
המסע לפולין כהורה מלווה, אורט גבעתיים 2014Mina Portnov-Mishan
 
קו למושב, גליון 827 - 20/03/14
קו למושב, גליון 827 - 20/03/14קו למושב, גליון 827 - 20/03/14
קו למושב, גליון 827 - 20/03/14eshaki
 
דיבור חדש 52
דיבור חדש 52 דיבור חדש 52
דיבור חדש 52 Erez Nahum
 
עיצוב סביבה חינוכית בראי 60 שנה למדינת ישראל
עיצוב סביבה חינוכית בראי 60 שנה למדינת ישראלעיצוב סביבה חינוכית בראי 60 שנה למדינת ישראל
עיצוב סביבה חינוכית בראי 60 שנה למדינת ישראלpisga
 
מחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצולים
מחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצוליםמחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצולים
מחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצוליםYad Vashem
 
פרשת במדבר 1
פרשת במדבר 1פרשת במדבר 1
פרשת במדבר 1el9360
 
היחיד והיחד בסרטי "עדים וחינוך"
היחיד והיחד בסרטי "עדים וחינוך"היחיד והיחד בסרטי "עדים וחינוך"
היחיד והיחד בסרטי "עדים וחינוך"Yad Vashem
 
מידעון 9
מידעון 9מידעון 9
מידעון 9Uri Burg
 
ביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משהביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משהtarbutisrael
 
קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14
קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14
קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14eshaki
 
יוזמת אורות מצגת סוף שנה פיינשטיין
יוזמת אורות מצגת סוף שנה פיינשטייןיוזמת אורות מצגת סוף שנה פיינשטיין
יוזמת אורות מצגת סוף שנה פיינשטייןיהודה פולישוק
 
פרשת כי תשא 1
פרשת כי תשא 1פרשת כי תשא 1
פרשת כי תשא 1el9360
 
פרשת כי תשא 1
פרשת כי תשא 1פרשת כי תשא 1
פרשת כי תשא 1el9360
 

Similar to נקודת מבט אפריל (20)

maftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakommaftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakom
 
ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014
ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014
ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014
 
חדשות ההנהגה הצעירה 3 סיון תשעג
חדשות ההנהגה הצעירה 3 סיון תשעגחדשות ההנהגה הצעירה 3 סיון תשעג
חדשות ההנהגה הצעירה 3 סיון תשעג
 
מצגת סוף שנה אורט גוטמן-תשעה
מצגת סוף שנה אורט גוטמן-תשעהמצגת סוף שנה אורט גוטמן-תשעה
מצגת סוף שנה אורט גוטמן-תשעה
 
A40[1]
A40[1]A40[1]
A40[1]
 
מצגת עירוני י"ד - רוח יהודית
מצגת עירוני י"ד - רוח יהודית מצגת עירוני י"ד - רוח יהודית
מצגת עירוני י"ד - רוח יהודית
 
מודעת מימונה 2016 בעיתונים
מודעת מימונה 2016 בעיתוניםמודעת מימונה 2016 בעיתונים
מודעת מימונה 2016 בעיתונים
 
המסע לפולין כהורה מלווה, אורט גבעתיים 2014
המסע לפולין כהורה מלווה, אורט גבעתיים 2014המסע לפולין כהורה מלווה, אורט גבעתיים 2014
המסע לפולין כהורה מלווה, אורט גבעתיים 2014
 
קו למושב, גליון 827 - 20/03/14
קו למושב, גליון 827 - 20/03/14קו למושב, גליון 827 - 20/03/14
קו למושב, גליון 827 - 20/03/14
 
דיבור חדש 52
דיבור חדש 52 דיבור חדש 52
דיבור חדש 52
 
עיצוב סביבה חינוכית בראי 60 שנה למדינת ישראל
עיצוב סביבה חינוכית בראי 60 שנה למדינת ישראלעיצוב סביבה חינוכית בראי 60 שנה למדינת ישראל
עיצוב סביבה חינוכית בראי 60 שנה למדינת ישראל
 
מחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצולים
מחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצוליםמחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצולים
מחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצולים
 
פרשת במדבר 1
פרשת במדבר 1פרשת במדבר 1
פרשת במדבר 1
 
היחיד והיחד בסרטי "עדים וחינוך"
היחיד והיחד בסרטי "עדים וחינוך"היחיד והיחד בסרטי "עדים וחינוך"
היחיד והיחד בסרטי "עדים וחינוך"
 
מידעון 9
מידעון 9מידעון 9
מידעון 9
 
ביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משהביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משה
 
קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14
קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14
קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14
 
יוזמת אורות מצגת סוף שנה פיינשטיין
יוזמת אורות מצגת סוף שנה פיינשטייןיוזמת אורות מצגת סוף שנה פיינשטיין
יוזמת אורות מצגת סוף שנה פיינשטיין
 
פרשת כי תשא 1
פרשת כי תשא 1פרשת כי תשא 1
פרשת כי תשא 1
 
פרשת כי תשא 1
פרשת כי תשא 1פרשת כי תשא 1
פרשת כי תשא 1
 

More from yonikuner

פתיחת שנת תשעז
פתיחת שנת תשעזפתיחת שנת תשעז
פתיחת שנת תשעזyonikuner
 
נקודת מבט נובמבר 2015 סופי
נקודת מבט נובמבר 2015 סופינקודת מבט נובמבר 2015 סופי
נקודת מבט נובמבר 2015 סופיyonikuner
 
נקודת מבט אוקטובר 2015
נקודת מבט אוקטובר 2015נקודת מבט אוקטובר 2015
נקודת מבט אוקטובר 2015yonikuner
 
נקודת מבט ספטמבר 2015
נקודת מבט ספטמבר 2015 נקודת מבט ספטמבר 2015
נקודת מבט ספטמבר 2015 yonikuner
 
נקודת מבט מאי
נקודת מבט מאינקודת מבט מאי
נקודת מבט מאיyonikuner
 
נקודת מבט פברואר
נקודת מבט פברוארנקודת מבט פברואר
נקודת מבט פברוארyonikuner
 
מצגת יחודיות תשעה
מצגת יחודיות תשעהמצגת יחודיות תשעה
מצגת יחודיות תשעהyonikuner
 
נקודת מבט ינואר
נקודת מבט ינוארנקודת מבט ינואר
נקודת מבט ינוארyonikuner
 

More from yonikuner (8)

פתיחת שנת תשעז
פתיחת שנת תשעזפתיחת שנת תשעז
פתיחת שנת תשעז
 
נקודת מבט נובמבר 2015 סופי
נקודת מבט נובמבר 2015 סופינקודת מבט נובמבר 2015 סופי
נקודת מבט נובמבר 2015 סופי
 
נקודת מבט אוקטובר 2015
נקודת מבט אוקטובר 2015נקודת מבט אוקטובר 2015
נקודת מבט אוקטובר 2015
 
נקודת מבט ספטמבר 2015
נקודת מבט ספטמבר 2015 נקודת מבט ספטמבר 2015
נקודת מבט ספטמבר 2015
 
נקודת מבט מאי
נקודת מבט מאינקודת מבט מאי
נקודת מבט מאי
 
נקודת מבט פברואר
נקודת מבט פברוארנקודת מבט פברואר
נקודת מבט פברואר
 
מצגת יחודיות תשעה
מצגת יחודיות תשעהמצגת יחודיות תשעה
מצגת יחודיות תשעה
 
נקודת מבט ינואר
נקודת מבט ינוארנקודת מבט ינואר
נקודת מבט ינואר
 

נקודת מבט אפריל

 • 2. ‫יקרים‬ ‫קוראים‬,‫רב‬ ‫שלום‬. ‫העם‬ ‫מעגל‬ ‫בסימן‬ ‫עמד‬ ‫האחרון‬ ‫החודש‬. ‫ממצרים‬ ‫צאתנו‬ ‫עם‬,‫לעם‬ ‫התהוותנו‬ ‫תהליך‬ ‫החל‬.‫במדבר‬ ‫הלכנו‬40‫שנה‬, ‫התגבשנו‬,‫נלחמנו‬,‫כבשנו‬,‫התישבנו‬,‫התבססנו‬ ‫בנינו‬,‫מקומנו‬ ‫על‬ ‫נאבקנו‬, ‫הוגלינו‬,‫גלינו‬ ‫ושוב‬ ‫נלחמנו‬ ‫ושוב‬ ‫ציון‬ ‫שיבת‬ ‫את‬ ‫שבנו‬– ‫השואה‬ ‫יום‬-‫אירופה‬ ‫יהודי‬ ‫שואת‬,‫לעם‬ ‫הארץ‬ ‫חשובה‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫לנו‬ ‫מזכיר‬. ‫לצערנו‬,‫הנודדים‬ ‫היהודים‬ ‫על‬ ‫ומאיימת‬ ‫הדורות‬ ‫לאורך‬ ‫קיימת‬ ‫האנטישמיות‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫כמעט‬,‫היושב‬ ‫חפשי‬ ‫כעם‬ ‫בנו‬ ‫לפגוע‬ ‫יותר‬ ‫מתקשה‬ ‫היא‬ ‫ספק‬ ‫ללא‬ ‫אך‬ ‫בארצו‬. ‫העם‬ ‫של‬ ‫הרוח‬ ‫עוז‬ ‫את‬ ‫לכל‬ ‫ממחישה‬ ‫השואה‬ ‫מעפר‬ ‫התקומה‬.‫הספר‬ ‫עם‬-‫הרוח‬, ‫כולה‬ ‫לאנושות‬ ‫רבות‬ ‫שתורם‬ ‫העם‬ ‫הוא‬.‫בארצו‬ ‫העם‬ ‫תקומת‬,‫באמצעות‬ ‫לא‬ "‫הכסף‬ ‫מגש‬"‫הבנים‬ ‫טובי‬ ‫בקורבן‬ ‫אלא‬,‫החיה‬ ‫העדות‬ ‫היא‬,‫הנושמת‬,‫בועטת‬ ‫בה‬ ‫החוזות‬ ‫העולם‬ ‫אומות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ומדהימה‬. ‫ה‬ ‫העצמאות‬ ‫יום‬-67‫למדינה‬,‫שלנו‬ ‫הדופן‬ ‫יוצאות‬ ‫הדרך‬ ‫פריצות‬ ‫את‬ ‫הדגיש‬, ‫בארצו‬ ‫העם‬ ‫של‬ ‫והרוח‬ ‫הכוח‬. ‫זה‬ ‫בגיליון‬,‫ספרית‬ ‫הבית‬ ‫העשייה‬ ‫על‬ ‫נביט‬‫העם‬ ‫במעגל‬ ‫בעיקר‬,‫נעדכן‬ ‫כמובן‬ ‫אך‬ ‫האחרונים‬ ‫בחידושים‬ ‫גם‬. ‫מיעל‬‫הספר‬ ‫בית‬ ‫וצוות‬ ‫אמיתי‬.
 • 4. ‫הזיכרון‬ ‫בשבילי‬‫פועלת‬ ‫השואה‬ ‫זיכרון‬ ‫לשימור‬ ‫התכנית‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫רוית‬‫פישר‬,‫רכזת‬ ‫כתה‬ ‫ומחנכת‬ ‫חברתית‬ ‫ה‬'1‫מובילה‬‫התכנית‬ ‫את‬ ‫שותפה‬ ‫ואף‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫המחוזית‬ ‫בוועדה‬. ‫שלנו‬ ‫התלמידים‬ ‫תוצרי‬ ‫ב‬ ‫משכבות‬,'‫ה‬'‫ו‬,'‫הוצגו‬ ‫בתערוכה‬‫במשרד‬ ‫החינוך‬. ‫נועם‬‫ביינגולד‬,‫תלמידת‬ ‫ו‬'3-‫בטקס‬ ‫השתתפה‬ ‫ושרה‬ ‫הטקס‬ ‫המחוזי‬‫את‬ ‫השיר‬-"‫יפים‬ ‫החיים‬."
 • 5. ‫הזיכרון‬ ‫בשבילי‬‫פעילות‬ ‫הובילו‬ ‫הצעירה‬ ‫המועצה‬ ‫תלמידי‬ ‫א‬ ‫בשכבות‬ ‫השואה‬ ‫בנושא‬-‫ג‬ ‫תומי‬-‫אלבום‬‫שצייר‬ ‫ציורים‬ ‫בגטו‬ ‫לבנו‬ ‫אב‬‫טרזין‬.‫לאלבום‬ ‫הבן‬ ‫שכתב‬ ‫מכתב‬ ‫נלווה‬,‫תומי‬, ‫היום‬ ‫לתלמידים‬. ‫המגרה‬‫של‬ ‫השלישית‬‫סבא‬- ‫סיפור‬‫על‬ ‫לכאורה‬ ‫פשוט‬ ‫האהוב‬ ‫ונכדו‬ ‫סבא‬ ‫בין‬ ‫יחסים‬. ‫של‬ ‫עיניו‬ ‫דרך‬ ‫נכתב‬ ‫הסיפור‬ ‫אורי‬,‫הקטן‬ ‫הנכד‬,‫שמתוך‬ ‫מגרה‬ ‫פותח‬ ‫תמימה‬ ‫סקרנות‬ ‫נעולה‬,‫אסורה‬,‫סבא‬ ‫שבה‬ "‫עברו‬ ‫את‬ ‫אגר‬"‫בתקופת‬ ‫כילד‬ ‫השואה‬. ‫היוצר‬‫פאול‬‫קור‬-‫צייר‬6 ‫תמונות‬.‫לזכרו‬‫אביו‬ ‫של‬,‫יצחק‬ ‫קורנובסקי‬,‫שנרצח‬‫בשואה‬. ‫תמונה‬‫לכל‬‫מליון‬‫יהודים‬ ‫בשואה‬ ‫שנרצחו‬.
 • 6. ‫השואה‬ ‫יום‬ ‫טקס‬‫ז‬ ‫שכבת‬'‫ואיילת‬ ‫רוני‬ ‫המחנכות‬ ‫בהובלת‬ ‫הטקס‬ ‫את‬ ‫הכינו‬ ‫השואה‬ ‫יום‬ ‫טקס‬ ‫חלק‬ ‫מהווה‬ ‫מתכנית‬ ‫הלימודים‬ ‫בנושא‬. ‫חווים‬ ‫התלמידים‬ "‫אחר‬ ‫שיעור‬." ‫לקטעי‬ ‫מקשיבים‬ ‫מידע‬ ‫בהם‬ ‫קריאה‬ ‫חשוב‬,‫מאזינים‬ ‫לשירים‬,‫צופים‬ ‫בריקודים‬ ‫ושותפים‬ ‫תואמים‬ ‫בית‬ ‫לקהילת‬ ‫יחד‬ ‫החווה‬ ‫הספר‬ ‫הזיכרון‬ ‫את‬.
 • 7. ‫צה‬ ‫לחללי‬ ‫הזיכרון‬ ‫יום‬"‫ל‬ ‫האיבה‬ ‫ופעולות‬ ‫תלמידי‬‫ז‬ ‫שכבת‬'‫טקס‬ ‫את‬ ‫הכינו‬ ‫צה‬ ‫לחללי‬ ‫הזיכרון‬"‫ופעולות‬ ‫ל‬ ‫האיבה‬. ‫התלמידים‬‫גם‬ ‫יצאו‬ ‫והמחנכות‬ ‫שלווה‬ ‫האבות‬ ‫לבית‬‫בפני‬ ‫והופיעו‬ ‫המקום‬ ‫דיירי‬. ‫במהלך‬‫והשבוע‬ ‫היום‬,‫תלמידים‬ ‫ההנצחה‬ ‫בפינת‬ ‫בקרו‬ ‫רבים‬ ‫של‬ ‫והשמות‬ ‫הפנים‬ ‫את‬ ‫ופגשו‬ ‫חללי‬‫הצה‬"‫ל‬‫בוגרי‬‫בוגרי‬‫בית‬ ‫הספר‬,‫חייהם‬ ‫על‬ ‫ולמדו‬ ‫קראו‬.
 • 8. ‫שלו‬ ‫והפרח‬ ‫תלמיד‬ ‫כל‬- ‫זוכר‬ ‫תלמיד‬ ‫כל‬. ‫לחבר‬ ‫שלנו‬ ‫המסורת‬ ‫לזיכרון‬ ‫תלמיד‬ ‫כל‬ ‫הפרח‬ ‫באמצעות‬ ‫הוא‬ ‫אותו‬ ‫האישי‬ ‫הבית‬ ‫לזרים‬ ‫מוסיף‬ ‫ספריים‬‫ממשיכה‬ ‫ומרגשת‬.
 • 9. ‫שלי‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫פורחת‬ ‫וגם‬ ‫יפה‬ ‫ו‬ ‫כתות‬ ‫תלמידי‬'- ‫בנוף‬ ‫ולמדו‬ ‫סיירו‬ ‫בשפלת‬ ‫הקדומים‬ ‫יהודה‬:‫חרבת‬‫מדרס‬,‫תל‬ ‫עזקה‬,‫בית‬ ‫מערות‬ ‫גוברין‬. ‫ג‬ ‫כתות‬ ‫תלמידי‬'- ‫ולמדו‬ ‫סיירו‬‫באיזור‬ ‫התנינים‬ ‫ונחל‬ ‫השרון‬. ‫נהדרות‬ ‫החוויות‬. ‫רק‬ ‫בטבע‬ ‫משאירים‬ ‫אנו‬ ‫הרגליים‬ ‫טביעות‬ ‫את‬ ‫מהטבע‬ ‫ולוקחים‬ ‫שלנו‬ ‫בתמונות‬ ‫חוויות‬.
 • 10. ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫אתר‬ ‫העת‬ ‫כל‬ ‫מתעדכן‬ ‫עם‬ ‫שלנו‬ ‫המשותפת‬ ‫הועדה‬ ‫לבשר‬ ‫שמחה‬ ‫ההורים‬: ‫לצפייה‬ ‫התאמה‬ ‫עבר‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫אתר‬ ‫בסמארטפונים‬!!! ‫בנוסף‬,‫דרך‬ ‫הכניסה‬ ‫בעת‬‫סמארטפון‬ ‫אפשרות‬ ‫העמוד‬ ‫בתחתית‬ ‫תופיע‬ ‫בית‬ ‫שיעורי‬ ‫עדכוני‬ ‫לקבלת‬ ‫הרשמה‬ ‫ישיר‬ ‫באופן‬.
 • 11. ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫אתר‬ ‫העת‬ ‫כל‬ ‫מתעדכן‬ ‫בשמעוני‬ ‫למידה‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫בכתות‬ ‫לנלמד‬ ‫בנוסף‬ ‫באתר‬ ‫תמצאו‬ ‫מה‬? ‫מומלצים‬ ‫ולאתרים‬ ‫עדכני‬ ‫למידע‬ ‫קשורים‬ ‫למידה‬ ‫ואסטרטגיות‬ ‫כלים‬ ‫ועוד‬ ‫אבחונים‬ ‫על‬ ‫מידע‬... ‫הקישור‬ ‫להלן‬ 4758.jsp?cat=103http://www.matya.shimoni.givatayim.org.il/BRPortal/br/P 87
 • 12. ‫במסגרת‬‫הפרוייקטים‬ ‫המופעלים‬ ‫הבינלאומיים‬ ‫בשמעוני‬‫שלנו‬ ‫והמדעים‬ ‫התקשוב‬ ‫רכז‬,‫יוני‬‫קונר‬ ‫את‬ ‫הציג‬‫הלמידה‬‫בנושא‬-‫החלל‬ ‫חקר‬ ‫בארה‬ ‫מייקרוסופט‬ ‫בכנס‬"‫ב‬.
 • 13. ‫התחדשנו‬....‫החדשים‬ ‫הפופים‬ ‫את‬ ‫משלים‬ ‫חדש‬ ‫שטיח‬ ‫בספרייה‬-‫ההורים‬ ‫תרומות‬ ‫לוועדת‬ ‫תודה‬. ‫המלאה‬ ‫התמונה‬ ‫והנה‬.
 • 14. ‫מחר‬ ‫שיחול‬ ‫ההורים‬ ‫יום‬ ‫לקראת‬ ‫משולש‬ ‫מפגש‬-‫ומורה‬ ‫תלמיד‬ ‫הורה‬ ‫מחר‬ ‫שיתקיים‬ ‫המיוחד‬ ‫במפגש‬, ‫המחנכות‬,‫והתלמידים‬ ‫המורים‬ ‫במידע‬ ‫ההורים‬ ‫את‬ ‫ישתפו‬ ‫המחצית‬ ‫מתחילת‬ ‫שצברו‬. ‫מהן‬‫החוזקות‬?‫לשפר‬ ‫יש‬ ‫מה‬? ‫והיעדים‬ ‫האתגרים‬ ‫מהם‬ ‫לחודשיים‬ ‫בפנינו‬ ‫העומדים‬ ‫הקרובים‬? ‫את‬ ‫ליישם‬ ‫לנו‬ ‫עזרו‬ ‫במקביל‬ ‫הקיימות‬ ‫ערכי‬: *‫נטוש‬ ‫ביגוד‬ ‫אספו‬ ‫אנא‬... *‫המובילות‬ ‫מילדי‬ ‫רכשו‬ ‫אורגני‬ ‫תה‬ ‫הירוקה‬.