SlideShare a Scribd company logo

Alpha competence, social media som marknadsföring

Detta är en sammanfattning kring bakgrunden och utvecklingen för sociala media i Sverige och förklaringar kring de mest frekventa tillbehören för den svenska marknaden

1 of 24
Download to read offline
SOCIAL MEDIA SOM MARKNADSFÖRING
     Tobias Strandh, 2012-08-16
Social Media som Marknadsföring
- En dags interaktiv workshop

I dagens mediasamhälle när fler och fler är uppkopplade mot
Internet så är det även i den digitala världen som du snabbast
kommer i kontakt med dina kunder/besökare.

I denna workshop tittar vi på de vanligaste platserna där du
som företagare vill synas och hur du bäst presenterar det du
vill få ut. Utbildningen är upplagd i två delar där vi
inledningsvis har en teoretisk genomgång och därefter flera
övningar där du själv direkt efter utbildningen kan sätta igång
med din strategi!

Förkunskaper                          Kursinnehåll
                                •Vad är sociala media
Inga speciella förkunskaper krävs förutom viss datorvana    •Hur fungerar Facebook, Twitter mfl
                                •Hur får jag igång en blogg och kopplar den till min
Målgrupp                            verksamhet
                                •Vad betyder en fotosamling och YouTube-kanal för mitt
Egenföretagare, marknadsförare på mindre bolag         företag
                                •Hur lockar jag till mig nya kunder/besökare
Kursens mål                           •Hur får jag kunden/besökaren att hålla koll på och komma
                                tillbaks
•En insikt i de vanligaste sociala media            •Tips på gratisalternativ att snabbt komma igång med
•Förståelse för arbetsinsats som krävs för en effektiv social
närvaro
•Kostnadseffektiv marknadsföring
•Att överkomma tröskeln kring att jobba mer digitalt
•Ge deltagaren en verktygslåda med tips och tricks som direkt
kan återkopplas till verksamheten
Om författaren
- Tobias Strandh, en digital marknadsförare
Tobias Strandh har arbetat med digital marknadsföring sedan
mitten av 90-talet. 1996 gjorde America Online (AOL) försök
att ta steget vidare till den europeiska marknaden. Vid
samma tid såg Tobias en möjlighet att ta steget vidare och
omfamna möjligheten att ta vanlig marknadsföring in i den
digitala världen.

Under sju år drev Tobias ett webbutvecklingsbolag som riktade
sig mot små- och medelstora svenska företag som behövde
hjälp att stärka sin närvaro i en för många helt ny form. I
denna process behöver företag ofta stöttning i allt från att
lägga upp planering och genomföra idéer för att synas och få
ut sitt varumärke i rätt miljöer.

Från 2004 fram till 2012 ansvarade Tobias för den digitala
marknadsföringen hos ett av Sveriges mer välkända IT-
utbildningsbolag   och  byggde    med   hjälp av
marknadsavdelningen upp en stark närvaro i sociala medier
som till exempel Facebook, Twitter, LinkedIn samt en mängd
olika branschforum.

Sedan 2012 arbetar Tobias med Alpha Competence som
senior sales och Business Development Manager.

Tobias Strandh, Senior Sales/
Business Development Manager

Alpha Competence AB
Om Alpha Competence
- En leverantör, all utbildning
Vår vision är att vara din kompletta leverantör av        Tack vare dessa kravställningar kan vi hålla konkurrensmässigt
kompetensutveckling. Vi har en stor bredd i vårt utbud,     gångbara priser då vi aldrig har kostnader för ej belagda
med allt från enskild coachning till omfattande program.     lärare.
Vårt sätt att leverera uppdrag skall av kunden upplevas
"Enkelt, Snabbt och med rätt kvalitet".             Vi är idag sju anställda i bolaget, har ett nätverk av ca 150
                                 lärare/konsulter och har kontor i Alingsås och Stockholm. Våra
Några ord om Alpha Competence                  kunder finns över hela landet och våra konsulter likaså.

Alpha Competence startade sommaren 2002 och är ett
utbildningsföretag med en bred produktportfölj.

Ett av våra ledord är flexibilitet och eftersträvar hela tiden
kundens ”önskade utfall” i upplägget av
satsningen, definierat i samarbete med kunden.          Våren 2009 startade ett av Västsveriges största
                                 projekt, Europeiska Socialfonden för företag runt om i Sjuhärad
Oftast leder vårt arbetssätt/ambition till att den slutliga   och Region Halland. Projektet omfattade totalt 29
leveransen anpassas till kundens situation och behov,      industritillverkande företag och 30 utbildningsleverantörer. När
baserat på vårt breda utbud av träningar och program.      projektet avslutades sommaren 2011 blev nio av
Detta uppnår vi genom vårt stora nätverk av konsulter som    utbildningsbolagen som medverkade nominerade till bästa
i samarbete med kunden skräddarsyr det önskade utfallet.     utbildningsleverantör för att ha utmärkt sig genom hög kvalitet
Vi är även, via vår tjänst UGLpunkten.se en stor leverantör   och genuin serviceanda.
även på detta område.
                                 Utmärkelsen C.E.T.A (Comiflex Excellent Teaching Award) gick
Vårt nätverk av utbildare/lärare är vår största styrka, vi har  till Alpha Competence. Vi ser detta som ett styrkebesked från
under åren skapat en bank av hög kompetens inom en        oberoende part att kunderna uppskattar det vi står för, stora
bred palett av områden. Vi ställer höga krav på våra lärare   satsningar eller små satsningar så skall vi alltid ha samma
och kan genom vårt arbetssätt (nätverk)säkerställa att vi i   service!
stort sett oavsett utbildning har lärare med spetskompetens
och hög pedagogisk förmåga.                             www.alphacompetence.com
Sociala Media
                                  If you can trust employees to run and help grow a
- vad är egentligen sociala media
                                  business, surely you can trust them to be online
Det är egentligen inget nytt att människor gillar att umgås och   -Mirna Bard
utbyta idéer, nu är det bara en ny plattform och vi får lära oss
att hitta rätt i det gigantiska utbud som finns att välja mellan.
                                  Ett varumärke är vad människor förväntar sig att
Redan från början när vi pratar digital kommunikation så var
                                  det skall vara. Läs det en gång till. Ett varumärke är
faktiskt ett av de först skapade programmen just ett
diskussionsprotokoll så att de få som jobbade med digital
                                  förväntningar. Punkt!
kommunikation kunde utbyta idéer. När AOL började föra ut      -Micco Grönholm
Internet till den vanliga användaren i mitten av 90-talet så
började man genom att försöka koppla ihop tidigare
användare med nya.                         Sociala medier är inget annat än tjänster skapade
                                  av oss själva för att vi människor har ett djupt
Under 00-talet så var olika forum dominerande när det gällde    liggande behov av att kommunicera.
diskussioner ”digitala träffar”. Forum som Spray mfl gjorde sitt  -Brit Stakston
allra bästa med att försöka samla ihop olika intressegrupper
som mammaforum, hundägare och liknande. Gemensamt
för samtliga dessa grupper sett ur leverantörens perspektiv var
                                  Traditionell reklam kan inte förändra en åsikt, men
naturligtvis att det alltid är bra att hitta en gemensam grupp
att föra ut reklam till.
                                  konversationer kan. Att prata med rätt person vid
                                  rätt tillfälle på rätt sätt är en konst, som är
Nu på 10-talet finns det fortfarande vissa forum kvar, men     nödvändig att lära sig…
framförallt är det Facebook som tagit över i allt större del.    -Niclas Strandh
Framgångsfaktorn är att ”alla är ju redan där” och för en
annonsör är det få webbsidor som erbjuder mer riktade
detaljer när det gäller att få ut sitt budskap.

Kombinerar man det väldigt generella Facebook med sidor
som en egen blogg, Youtube, LinkedIn, Twitter mfl så har man
ett vinnande paket!
Hur fungerar - Facebook
- det personliga nätverket, eller!?                   4 saker som du bör känna till
När Facebook introducerades i Sverige 2006-2007 så hade
                                    #1 – Aktivitet föder aktivitet
tjänsten redan lockat en miljonpublik i USA.
                                    -Ju mer du kommunicerar, ju mer kommunicerar
Till en början var den svenska publiken något skeptisk och       sidans fans. De sidadministratörer som dagligen är
framförallt (som så ofta) var det en yngre generation          aktiva har i regel dubbelt så många aktiva fans på
kombinerat med de som arbetade inom IT-sektorn som var         sin Facebooksida än genomsnittet
först att haka på den nya trenden. Som vi redan tidigare
påpekat ligger det i den mänskliga naturen att vara social       #2 – Förvänta er 2.5% aktiva fans
och när de tidiga användarna började lägga till släkt och        -I genomsnitt är endast 2.5% av alla fans aktiva på
vänner så växte nätverket explosionsartat.               Svenska företagssidor. Engagerande innehåll, bilder
                                    och uppmaning till dialog är effektiva medel för att
Att Facebook används av fler och fler människor världen över      få fler aktiva fans!
vet vi (de senaste siffrorna säger att vi är över 1 miljard
användare på Facebook) och även här i Sverige blir vi fler
användare. Enligt den senaste statistiken, som vi hämtar från
                                    #3 – Bilar, kläder och mat
Facebooks annonseringsverktyg, är vi nu 4 819 780 svenskar       -De Svenska företag med flest aktiva fans är
på det sociala nätverket. Det senaste halvåret har det         verksamma inom mode, bilar och mat/dryck. Det
tillkommit ca 300.000 nya svenskar.                   verkar som Svenskar är mest intresserade av att se
                                    bra ut, ta sig fram smidigt och äta och dricka gott.
I Sverige är vi ca 8,5 miljoner som har tillgång till internet. Detta
innebär att ca 57% av alla svenskar som har tillgång till internet   -#4 – Att lyckas tar tid
finns på Facebook. Med andra ord har en annons på            -Över 55% av alla aktiva Svenska företag har färre
Facebook och framförallt kombinerat med en ”fansida”, en        än 1000 fans på Facebook. Över 34% har färre än
betydligt större chans att nå ut till rätt målgrupp än tex. en     10 aktiva fans. Facebook är inte lätt, det tar både
annons i vanlig dagspress.
                                    tid och engagemang att lyckas!

Recommended

Fredrik Pallin föreläser på Berghs presentation 20maj
Fredrik Pallin föreläser på Berghs presentation 20majFredrik Pallin föreläser på Berghs presentation 20maj
Fredrik Pallin föreläser på Berghs presentation 20majSpringtimePR
 
Springtime på Regis seminarium om sociala medier 27 maj 2010
Springtime på Regis seminarium om sociala medier 27 maj 2010Springtime på Regis seminarium om sociala medier 27 maj 2010
Springtime på Regis seminarium om sociala medier 27 maj 2010SpringtimePR
 
Digital PR - föreläsning på Berghs
Digital PR - föreläsning på BerghsDigital PR - föreläsning på Berghs
Digital PR - föreläsning på BerghsSpringtimePR
 
Marknads-PR på Berghs: Socialt medielandskap
Marknads-PR på Berghs: Socialt medielandskapMarknads-PR på Berghs: Socialt medielandskap
Marknads-PR på Berghs: Socialt medielandskapSpringtimePR
 
BeatriceBruteskog_examensarbete2016
BeatriceBruteskog_examensarbete2016BeatriceBruteskog_examensarbete2016
BeatriceBruteskog_examensarbete2016Beatrice Bruteskog
 
Sociala medier på Berghs
Sociala medier på BerghsSociala medier på Berghs
Sociala medier på BerghsSpringtimePR
 
Berghs presentation 24nov
Berghs presentation 24novBerghs presentation 24nov
Berghs presentation 24novSpringtimePR
 
120209 Grant KommaigåNg M Sm
120209 Grant KommaigåNg M Sm120209 Grant KommaigåNg M Sm
120209 Grant KommaigåNg M SmAnnica Thorberg
 

More Related Content

What's hot

Social media som marknadsföring
Social media som marknadsföringSocial media som marknadsföring
Social media som marknadsföringTobias Strandh
 
Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december SpringtimePR
 
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medier
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medierIntervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medier
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medierSavetime Sweden AB (XIKO)
 
Webbstrategier_Intellecta Corporate
Webbstrategier_Intellecta CorporateWebbstrategier_Intellecta Corporate
Webbstrategier_Intellecta CorporateIntellecta corporate
 
Mcm module 4b
Mcm  module 4bMcm  module 4b
Mcm module 4bwebsule
 
Berghs Presentation
Berghs PresentationBerghs Presentation
Berghs PresentationSpringtimePR
 
Bättre business i sociala medier
Bättre business i sociala medierBättre business i sociala medier
Bättre business i sociala medierGrafiska Akademin
 
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunicationJGCommunication
 
Vad gör en PR-konsult hela dagarna?
Vad gör en PR-konsult hela dagarna?Vad gör en PR-konsult hela dagarna?
Vad gör en PR-konsult hela dagarna?SpringtimePR
 
Maco Media Slideshare
Maco Media SlideshareMaco Media Slideshare
Maco Media Slideshareguest83c29f
 
Vi vill jobba mindre och tjäna mer!
Vi vill jobba mindre och tjäna mer!Vi vill jobba mindre och tjäna mer!
Vi vill jobba mindre och tjäna mer!Anna Åberg
 

What's hot (15)

Social media som marknadsföring
Social media som marknadsföringSocial media som marknadsföring
Social media som marknadsföring
 
Examensarbete_Aleksandra_K
Examensarbete_Aleksandra_KExamensarbete_Aleksandra_K
Examensarbete_Aleksandra_K
 
Rekrytera 2.0
Rekrytera 2.0Rekrytera 2.0
Rekrytera 2.0
 
Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december
 
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medier
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medierIntervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medier
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medier
 
Webbstrategier_Intellecta Corporate
Webbstrategier_Intellecta CorporateWebbstrategier_Intellecta Corporate
Webbstrategier_Intellecta Corporate
 
Mcm module 4b
Mcm  module 4bMcm  module 4b
Mcm module 4b
 
Berghs Presentation
Berghs PresentationBerghs Presentation
Berghs Presentation
 
Bättre business i sociala medier
Bättre business i sociala medierBättre business i sociala medier
Bättre business i sociala medier
 
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication
 
Sociala medier för Martin Olsson
Sociala medier för Martin OlssonSociala medier för Martin Olsson
Sociala medier för Martin Olsson
 
Vad gör en PR-konsult hela dagarna?
Vad gör en PR-konsult hela dagarna?Vad gör en PR-konsult hela dagarna?
Vad gör en PR-konsult hela dagarna?
 
Maco Media Slideshare
Maco Media SlideshareMaco Media Slideshare
Maco Media Slideshare
 
Social media newsrelease
Social media newsreleaseSocial media newsrelease
Social media newsrelease
 
Vi vill jobba mindre och tjäna mer!
Vi vill jobba mindre och tjäna mer!Vi vill jobba mindre och tjäna mer!
Vi vill jobba mindre och tjäna mer!
 

Viewers also liked

Microsoftutbildning hos informator
Microsoftutbildning hos informatorMicrosoftutbildning hos informator
Microsoftutbildning hos informatorTobias Strandh
 
Kompetenshöjning - Vad är det
Kompetenshöjning - Vad är detKompetenshöjning - Vad är det
Kompetenshöjning - Vad är detTobias Strandh
 
Modern Delivery Methods – Informator Time-to-Skills
Modern Delivery Methods – Informator Time-to-SkillsModern Delivery Methods – Informator Time-to-Skills
Modern Delivery Methods – Informator Time-to-SkillsTobias Strandh
 
VFF:s Utbildningsresa för spelare
VFF:s Utbildningsresa för spelareVFF:s Utbildningsresa för spelare
VFF:s Utbildningsresa för spelareTobias Strandh
 
Fem dagar i klassrum glöm det
Fem dagar i klassrum glöm detFem dagar i klassrum glöm det
Fem dagar i klassrum glöm detTobias Strandh
 
Holmalunds IF F99/00 - 2013
Holmalunds IF F99/00 - 2013Holmalunds IF F99/00 - 2013
Holmalunds IF F99/00 - 2013Tobias Strandh
 

Viewers also liked (6)

Microsoftutbildning hos informator
Microsoftutbildning hos informatorMicrosoftutbildning hos informator
Microsoftutbildning hos informator
 
Kompetenshöjning - Vad är det
Kompetenshöjning - Vad är detKompetenshöjning - Vad är det
Kompetenshöjning - Vad är det
 
Modern Delivery Methods – Informator Time-to-Skills
Modern Delivery Methods – Informator Time-to-SkillsModern Delivery Methods – Informator Time-to-Skills
Modern Delivery Methods – Informator Time-to-Skills
 
VFF:s Utbildningsresa för spelare
VFF:s Utbildningsresa för spelareVFF:s Utbildningsresa för spelare
VFF:s Utbildningsresa för spelare
 
Fem dagar i klassrum glöm det
Fem dagar i klassrum glöm detFem dagar i klassrum glöm det
Fem dagar i klassrum glöm det
 
Holmalunds IF F99/00 - 2013
Holmalunds IF F99/00 - 2013Holmalunds IF F99/00 - 2013
Holmalunds IF F99/00 - 2013
 

Similar to Alpha competence, social media som marknadsföring

Affärsnytta med sociala medier
Affärsnytta med sociala medierAffärsnytta med sociala medier
Affärsnytta med sociala medierSpringtimePR
 
Sociala medier i B2B
Sociala medier i B2BSociala medier i B2B
Sociala medier i B2BSpringtimePR
 
Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011
Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011
Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011Mynewsdesk
 
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...Crescando
 
Bok om sociala medier
Bok om sociala medierBok om sociala medier
Bok om sociala medierKreafon
 
Facebook whitepaper av 7billion
Facebook whitepaper av 7billionFacebook whitepaper av 7billion
Facebook whitepaper av 7billionOla Mattisson
 
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunicationPontus Staunstrup
 
Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828
Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828
Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828Crescando
 
Testa en socmed informatör högupp
Testa en socmed informatör höguppTesta en socmed informatör högupp
Testa en socmed informatör höguppMartin Andersson
 
Social Media Basics May 2010
Social Media Basics May 2010Social Media Basics May 2010
Social Media Basics May 2010Johan Hedberg
 
Kom igång med content marketing
Kom igång med content marketingKom igång med content marketing
Kom igång med content marketingKristofer Sandberg
 
Content Marketing - Digitala mediedagen 2014
Content Marketing - Digitala mediedagen 2014Content Marketing - Digitala mediedagen 2014
Content Marketing - Digitala mediedagen 2014Johan Ydring
 
SoMe föreläsningar 2014
SoMe föreläsningar 2014SoMe föreläsningar 2014
SoMe föreläsningar 2014Mats Adamczak
 
Låt sociala medier sköta snacket- Bil Sweden
Låt sociala medier sköta snacket- Bil SwedenLåt sociala medier sköta snacket- Bil Sweden
Låt sociala medier sköta snacket- Bil SwedenSpringtimePR
 
MIS Erfa: B2B-Marknadsföring och Digitala Media
MIS Erfa: B2B-Marknadsföring och Digitala MediaMIS Erfa: B2B-Marknadsföring och Digitala Media
MIS Erfa: B2B-Marknadsföring och Digitala MediaMalin Sjöman
 
Retrieverfrukost: Fredrik Pallin presentation
Retrieverfrukost: Fredrik Pallin presentationRetrieverfrukost: Fredrik Pallin presentation
Retrieverfrukost: Fredrik Pallin presentationRetriever Sverige
 
Sociala medier - Landstinget i Värmland
Sociala medier - Landstinget i VärmlandSociala medier - Landstinget i Värmland
Sociala medier - Landstinget i VärmlandLandstinget i Värmland
 

Similar to Alpha competence, social media som marknadsföring (20)

Affärsnytta med sociala medier
Affärsnytta med sociala medierAffärsnytta med sociala medier
Affärsnytta med sociala medier
 
Sociala medier i B2B
Sociala medier i B2BSociala medier i B2B
Sociala medier i B2B
 
Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011
Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011
Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011
 
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...
 
Implementationssupport
ImplementationssupportImplementationssupport
Implementationssupport
 
Bok om sociala medier
Bok om sociala medierBok om sociala medier
Bok om sociala medier
 
Facebook whitepaper av 7billion
Facebook whitepaper av 7billionFacebook whitepaper av 7billion
Facebook whitepaper av 7billion
 
Varför social media
Varför social mediaVarför social media
Varför social media
 
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication
 
Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828
Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828
Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828
 
Testa en socmed informatör högupp
Testa en socmed informatör höguppTesta en socmed informatör högupp
Testa en socmed informatör högupp
 
Marknadsföring sm
Marknadsföring smMarknadsföring sm
Marknadsföring sm
 
Social Media Basics May 2010
Social Media Basics May 2010Social Media Basics May 2010
Social Media Basics May 2010
 
Kom igång med content marketing
Kom igång med content marketingKom igång med content marketing
Kom igång med content marketing
 
Content Marketing - Digitala mediedagen 2014
Content Marketing - Digitala mediedagen 2014Content Marketing - Digitala mediedagen 2014
Content Marketing - Digitala mediedagen 2014
 
SoMe föreläsningar 2014
SoMe föreläsningar 2014SoMe föreläsningar 2014
SoMe föreläsningar 2014
 
Låt sociala medier sköta snacket- Bil Sweden
Låt sociala medier sköta snacket- Bil SwedenLåt sociala medier sköta snacket- Bil Sweden
Låt sociala medier sköta snacket- Bil Sweden
 
MIS Erfa: B2B-Marknadsföring och Digitala Media
MIS Erfa: B2B-Marknadsföring och Digitala MediaMIS Erfa: B2B-Marknadsföring och Digitala Media
MIS Erfa: B2B-Marknadsföring och Digitala Media
 
Retrieverfrukost: Fredrik Pallin presentation
Retrieverfrukost: Fredrik Pallin presentationRetrieverfrukost: Fredrik Pallin presentation
Retrieverfrukost: Fredrik Pallin presentation
 
Sociala medier - Landstinget i Värmland
Sociala medier - Landstinget i VärmlandSociala medier - Landstinget i Värmland
Sociala medier - Landstinget i Värmland
 

Alpha competence, social media som marknadsföring

 • 1. SOCIAL MEDIA SOM MARKNADSFÖRING Tobias Strandh, 2012-08-16
 • 2. Social Media som Marknadsföring - En dags interaktiv workshop I dagens mediasamhälle när fler och fler är uppkopplade mot Internet så är det även i den digitala världen som du snabbast kommer i kontakt med dina kunder/besökare. I denna workshop tittar vi på de vanligaste platserna där du som företagare vill synas och hur du bäst presenterar det du vill få ut. Utbildningen är upplagd i två delar där vi inledningsvis har en teoretisk genomgång och därefter flera övningar där du själv direkt efter utbildningen kan sätta igång med din strategi! Förkunskaper Kursinnehåll •Vad är sociala media Inga speciella förkunskaper krävs förutom viss datorvana •Hur fungerar Facebook, Twitter mfl •Hur får jag igång en blogg och kopplar den till min Målgrupp verksamhet •Vad betyder en fotosamling och YouTube-kanal för mitt Egenföretagare, marknadsförare på mindre bolag företag •Hur lockar jag till mig nya kunder/besökare Kursens mål •Hur får jag kunden/besökaren att hålla koll på och komma tillbaks •En insikt i de vanligaste sociala media •Tips på gratisalternativ att snabbt komma igång med •Förståelse för arbetsinsats som krävs för en effektiv social närvaro •Kostnadseffektiv marknadsföring •Att överkomma tröskeln kring att jobba mer digitalt •Ge deltagaren en verktygslåda med tips och tricks som direkt kan återkopplas till verksamheten
 • 3. Om författaren - Tobias Strandh, en digital marknadsförare Tobias Strandh har arbetat med digital marknadsföring sedan mitten av 90-talet. 1996 gjorde America Online (AOL) försök att ta steget vidare till den europeiska marknaden. Vid samma tid såg Tobias en möjlighet att ta steget vidare och omfamna möjligheten att ta vanlig marknadsföring in i den digitala världen. Under sju år drev Tobias ett webbutvecklingsbolag som riktade sig mot små- och medelstora svenska företag som behövde hjälp att stärka sin närvaro i en för många helt ny form. I denna process behöver företag ofta stöttning i allt från att lägga upp planering och genomföra idéer för att synas och få ut sitt varumärke i rätt miljöer. Från 2004 fram till 2012 ansvarade Tobias för den digitala marknadsföringen hos ett av Sveriges mer välkända IT- utbildningsbolag och byggde med hjälp av marknadsavdelningen upp en stark närvaro i sociala medier som till exempel Facebook, Twitter, LinkedIn samt en mängd olika branschforum. Sedan 2012 arbetar Tobias med Alpha Competence som senior sales och Business Development Manager. Tobias Strandh, Senior Sales/ Business Development Manager Alpha Competence AB
 • 4. Om Alpha Competence - En leverantör, all utbildning Vår vision är att vara din kompletta leverantör av Tack vare dessa kravställningar kan vi hålla konkurrensmässigt kompetensutveckling. Vi har en stor bredd i vårt utbud, gångbara priser då vi aldrig har kostnader för ej belagda med allt från enskild coachning till omfattande program. lärare. Vårt sätt att leverera uppdrag skall av kunden upplevas "Enkelt, Snabbt och med rätt kvalitet". Vi är idag sju anställda i bolaget, har ett nätverk av ca 150 lärare/konsulter och har kontor i Alingsås och Stockholm. Våra Några ord om Alpha Competence kunder finns över hela landet och våra konsulter likaså. Alpha Competence startade sommaren 2002 och är ett utbildningsföretag med en bred produktportfölj. Ett av våra ledord är flexibilitet och eftersträvar hela tiden kundens ”önskade utfall” i upplägget av satsningen, definierat i samarbete med kunden. Våren 2009 startade ett av Västsveriges största projekt, Europeiska Socialfonden för företag runt om i Sjuhärad Oftast leder vårt arbetssätt/ambition till att den slutliga och Region Halland. Projektet omfattade totalt 29 leveransen anpassas till kundens situation och behov, industritillverkande företag och 30 utbildningsleverantörer. När baserat på vårt breda utbud av träningar och program. projektet avslutades sommaren 2011 blev nio av Detta uppnår vi genom vårt stora nätverk av konsulter som utbildningsbolagen som medverkade nominerade till bästa i samarbete med kunden skräddarsyr det önskade utfallet. utbildningsleverantör för att ha utmärkt sig genom hög kvalitet Vi är även, via vår tjänst UGLpunkten.se en stor leverantör och genuin serviceanda. även på detta område. Utmärkelsen C.E.T.A (Comiflex Excellent Teaching Award) gick Vårt nätverk av utbildare/lärare är vår största styrka, vi har till Alpha Competence. Vi ser detta som ett styrkebesked från under åren skapat en bank av hög kompetens inom en oberoende part att kunderna uppskattar det vi står för, stora bred palett av områden. Vi ställer höga krav på våra lärare satsningar eller små satsningar så skall vi alltid ha samma och kan genom vårt arbetssätt (nätverk)säkerställa att vi i service! stort sett oavsett utbildning har lärare med spetskompetens och hög pedagogisk förmåga. www.alphacompetence.com
 • 5. Sociala Media If you can trust employees to run and help grow a - vad är egentligen sociala media business, surely you can trust them to be online Det är egentligen inget nytt att människor gillar att umgås och -Mirna Bard utbyta idéer, nu är det bara en ny plattform och vi får lära oss att hitta rätt i det gigantiska utbud som finns att välja mellan. Ett varumärke är vad människor förväntar sig att Redan från början när vi pratar digital kommunikation så var det skall vara. Läs det en gång till. Ett varumärke är faktiskt ett av de först skapade programmen just ett diskussionsprotokoll så att de få som jobbade med digital förväntningar. Punkt! kommunikation kunde utbyta idéer. När AOL började föra ut -Micco Grönholm Internet till den vanliga användaren i mitten av 90-talet så började man genom att försöka koppla ihop tidigare användare med nya. Sociala medier är inget annat än tjänster skapade av oss själva för att vi människor har ett djupt Under 00-talet så var olika forum dominerande när det gällde liggande behov av att kommunicera. diskussioner ”digitala träffar”. Forum som Spray mfl gjorde sitt -Brit Stakston allra bästa med att försöka samla ihop olika intressegrupper som mammaforum, hundägare och liknande. Gemensamt för samtliga dessa grupper sett ur leverantörens perspektiv var Traditionell reklam kan inte förändra en åsikt, men naturligtvis att det alltid är bra att hitta en gemensam grupp att föra ut reklam till. konversationer kan. Att prata med rätt person vid rätt tillfälle på rätt sätt är en konst, som är Nu på 10-talet finns det fortfarande vissa forum kvar, men nödvändig att lära sig… framförallt är det Facebook som tagit över i allt större del. -Niclas Strandh Framgångsfaktorn är att ”alla är ju redan där” och för en annonsör är det få webbsidor som erbjuder mer riktade detaljer när det gäller att få ut sitt budskap. Kombinerar man det väldigt generella Facebook med sidor som en egen blogg, Youtube, LinkedIn, Twitter mfl så har man ett vinnande paket!
 • 6. Hur fungerar - Facebook - det personliga nätverket, eller!? 4 saker som du bör känna till När Facebook introducerades i Sverige 2006-2007 så hade #1 – Aktivitet föder aktivitet tjänsten redan lockat en miljonpublik i USA. -Ju mer du kommunicerar, ju mer kommunicerar Till en början var den svenska publiken något skeptisk och sidans fans. De sidadministratörer som dagligen är framförallt (som så ofta) var det en yngre generation aktiva har i regel dubbelt så många aktiva fans på kombinerat med de som arbetade inom IT-sektorn som var sin Facebooksida än genomsnittet först att haka på den nya trenden. Som vi redan tidigare påpekat ligger det i den mänskliga naturen att vara social #2 – Förvänta er 2.5% aktiva fans och när de tidiga användarna började lägga till släkt och -I genomsnitt är endast 2.5% av alla fans aktiva på vänner så växte nätverket explosionsartat. Svenska företagssidor. Engagerande innehåll, bilder och uppmaning till dialog är effektiva medel för att Att Facebook används av fler och fler människor världen över få fler aktiva fans! vet vi (de senaste siffrorna säger att vi är över 1 miljard användare på Facebook) och även här i Sverige blir vi fler användare. Enligt den senaste statistiken, som vi hämtar från #3 – Bilar, kläder och mat Facebooks annonseringsverktyg, är vi nu 4 819 780 svenskar -De Svenska företag med flest aktiva fans är på det sociala nätverket. Det senaste halvåret har det verksamma inom mode, bilar och mat/dryck. Det tillkommit ca 300.000 nya svenskar. verkar som Svenskar är mest intresserade av att se bra ut, ta sig fram smidigt och äta och dricka gott. I Sverige är vi ca 8,5 miljoner som har tillgång till internet. Detta innebär att ca 57% av alla svenskar som har tillgång till internet -#4 – Att lyckas tar tid finns på Facebook. Med andra ord har en annons på -Över 55% av alla aktiva Svenska företag har färre Facebook och framförallt kombinerat med en ”fansida”, en än 1000 fans på Facebook. Över 34% har färre än betydligt större chans att nå ut till rätt målgrupp än tex. en 10 aktiva fans. Facebook är inte lätt, det tar både annons i vanlig dagspress. tid och engagemang att lyckas!
 • 7. Hur fungerar - Twitter - mikroblogg eller direktkommunikation? 4 saker som du bör känna till Den lilla ”mikrobloggen” Twitter lanserades i USA 2006 och fick #1 – Återkoppling är A & O ordentlig skjuts internationellt när president Obamas administration flitigt använde Twitter som ett sätt att nå ut till -Den som ansvarar för företagets Twitterkonto skall nya, potentiella väljargrupper. vara tillgänglig under ordinarie öppetider för att snabbt kunna svara på frågor och förslag som Egenskapen hos Twitter är att man är tvungen att inkommer. sammanfatta sitt budskap i maximalt 140 tecken och slutresultatet blir ofta en kombination av lösryckta citat och #2 – Återanvänd all info snabb kommunikation till de som följer företaget. Twitter -Med möjligheter att koppla till exempel ert används numera av flera större företag (som tex. SJ) som ett Facebookkonto, blogg med mera till Twitter så ser ni snabbt sätt att få och framförallt ge direkt feedback till de till att konstant fylla på med intressant information som är intresserade av deras tjänst. Möjligheten att snabbt ge och kan fokusera på att arbeta med Twitter som en återkoppling är definitivt en konkurrensfördel som fler och fler kommunikationskanal förstår och utnyttjar. I dagens samhälle när fler och fler använder smart phones #3 – Bli mobil och allt färre ringer/mailar kundservice så får det företag med -Att tex ge Twitteransvar till någon som arbetar i en ett Twitterkonto definitivt en snabbare möjlighet att vårda sina reception är en fördel, men självklart går det även kunder såväl som att locka till sig nya. För ett företag med att hantera Twitter i mobiltelefonen och oavsett flera olika avdelningar kan man ha en ansvarig/område för vart man är kunna återkoppla till intresserade att underlätta snabb kommunikation. kunder. Twitter är tex idag även massmedias favoritverktyg, så för er -#4 – Snabb återkoppling ger fler kunder som vill hålla er i kontakt med lokal media och olika - För den som väljer mellan olika likvärdiga journalister är detta ett ypperligt sätt! alternativ är det alltid en positiv upplevelse att snabbt få svar på sina frågor. En klar konkurrensfördel!
 • 8. Hur fungerar - LinkedIn - CV-register eller B2B? 4 saker som du bör känna till LinkedIn är känt som företagsnätverket #1 på Internet. Där #1 –Håll din CV uppdaterad Facebook ibland (ofta) ses som privatpersoners lekstuga, där går LinkedIn in och erbjuder en arbetsrelaterad -Att hålla sin egen info på LinkedIn uppdaterad kommunikation mellan branschkollegor och olika betyder inte att man aktivt söker nytt jobb. Se det yrkesgrupper. mer som att kunder/affärspartners kan få en snabb överblick på dina kompetenser! På LinkedIn har du som individ en egen sida som i stort sett listar det som en vanlig CV listar. Här är dock skillnaden att du #2 – Skapa en företagspost kopplar ihop dig med andra som du antingen jobbat direkt -Genom att skapa en företagspost på LinkedIn där med, gjort affärer med eller på annat sätt kommit i kontakt man beskriver verksamhet och vad man erbjuder med i din yrkesroll. så kan alla anställda som finns med på LinkedIn automatiskt koppla till denna profil från sin egen På sidan har du även möjlighet att lägga upp företagssidor sida som berättar mer om företaget som du arbetar på och vilka tjänster som erbjuds. Du kan be kunder om rekommendationer för specifika tjänster som ni vill visa upp att ni erbjuder och #3 – Aktivera grupper använda sidan som en extra PR-kanal. -Med en mängd olika intressegrupper finns en uppsjö av potentiella kunder och Vill man som företagare direkt nå ut till företagskunderna så samarbetspartners. Se till att vara aktiv i frågor som finns det gott om olika intressegrupper där man kan visa upp ni känner är er expertis! sig och delta i diskussionerna som förs. -#4 – LinkedIn är business Med ca 750 000 svenska medlemmar och 2 000 000 i hela - Vad många Linkedin-användare uppskattar är just Norden är LinkedIn ett nätverk man som företagare bör synas att slippa ”tramset” på Facebook. Se till att hålla på! konversationerna hjärtliga, men på ett professionellt plan hela tiden!
 • 9. Hur fungerar – Google+ - Aktiv sida eller länkhänvisare? 4 saker som du bör känna till Att Google är en sökmotorsjätte är vi alla medvetna om, men #1 –Google gillar Google deras försök att ”bli sociala” har misslyckats gång på gång. Deras senaste försök att göra en egen Facebook-variant -Genom att skapa en företagssida på Google+ och kallas för Google+ och ni har säkert sett dessa små röda ikoner länka till era övriga webbsidor så får er ”rekommendera på G+” som finns på många bloggar med sökmotorsrankning en skjuts upp på Google mera. #2 – Prioritera inte uppdateringar Nu har inte Google lyckats fullt ut denna gång heller, men -Användarna själva har inte hittat/uppskattat däremot så är Google väldigt duktiga på att länka till sina Google+ på det sätt som Google hade tänkt sig. egna tjänster och som företagare är det klart en fördel att ha Det räcker att ha en infosida som Googles skapat en egen G+ sida som man tex. kan använda att visa sökmotorsrobotar kan indexera! upp sina vanligaste tjänster och varför inte länka till den ordinarie företagssidan, bloggen med mera. #3 – Blanda bilder och text För att skapa en Google+ sida behöver man ha ett vanligt -En inbjudande G+ sida som kombinerar foton och Googlekonto (som i stort sett alla har som har en mycket bra information kring er och era tjänster är Androidmobil, Gmail med mera). en rekommendation. För tillfället är det ingen rekommendation att lägga allt för -#4 – Håll koll för framtiden mycket tid på att hålla denna Google+ sida konstant - G+ kan mycket väl bli mer aktivt framåt. Google uppdaterad eller liknande, men bra att ha i bakfickan som satsar rejält med markndsföringspengar och har en ytterligare ett bra sätt att finnas/hittas på Internet! stor säck att gräva ur!
 • 10. Hur fungerar – ”Checka In” - Ha kontroll på vart besökarna checkar in! 4 saker som du bör känna till För många i den mobila generationen har det blivit helt #1 –Håll er kontaktinfo uppdaterad naturligt att ”checka in” när man besöker ett nytt ställe. Detta innebär att man via mobilens GPS söker upp närliggande - Som på alla andra ställen är det väldigt viktigt att företag och väljer ut den information som passar bäst. hålla kontaktinformationen uppdaterad så de som verkligen vill komma i kontakt med er gör detta! Flera företag har helt missat denna möjlighet att få ut lite mer information om sig själva. I mobilen är det väldigt uppskattat #2 – Snygg landningssida att företagen till exempel lagt till sin adress, telefonnummer, e- - Foton från verksamheten och en kort, bra post och liknande kontaktinfo. Öppetider och liknande är beskrivning ger en välkomnande bild självklart också väldigt uppskattat att snabbt hitta om man väljer mellan olika aktiviteter en dag! #3 – Personalen checkar in -Ett snabbt sätt att få upp sin egen verksamhet på Dominerande för tillfället är av naturliga anledningar radarn är att be alla anställda med SmartPhones Facebooks variant där ni via er ”fansida” såklart redan sett till att lägga in adress etc så ni är med på kartan (Microsofts att checka in när dom kommer till jobbet. Ju fler söktjänst ”Bing” är den som levererar karttjänster). Andra incheckningar, ju högre upp kommer företaget i viktiga ställen att hålla sin information uppdaterad kan vara sökresultaten! Google, Foursquare och liknande tjänster. -#4 – Erbjudanden? Som företagare kan man även koppla belöningar till - I kombination med annonser via tex. Facebook incheckningar, som tex. MC’Donalds som ger rabatt (på en går det att göra en incheckning än trevligare, vara dom vill profilera) till den som checkat in. Kombinerar samtidigt som ni får lite extra deltagare till just den med denna belöning med reklam på annat ställe så har man aktivitet där ni gärna vill ha in fler! både en dragkraft och belöningsmoment, samtidigt som man såklart exponerar sitt varumärke mer ju fler som checkar in!
 • 11. Hur fungerar – Yelp/Reco - Hantera rekommendationer 4 saker som du bör känna till Yelp och Reco är exempel på webbportaler som plockar upp #1 –Håll kontaktuppgifterna uppdaterade företagsresultat från till exempel Eniro och låter användarna själva recensera sin upplevelse. -Om ni på denna sida har gamla kontaktuppgifter kan ni tappa kunder! Som alltid är snabb kommunikation med kunderna vägen till en framgångsrik affär. En missnöjd kund som får ett snabbt #2 – Ge snabb återkoppling! svar (och kanske ibland en snabb kompensation) kan enkelt -En arg kund kan relativt enkelt omvändas om den omvändas till en av era bästa referenser! får ett snabbt och förklarande svar. Se till att ha en klar plan för kompensation om så behövs! Det finns flera olika varianter av dessa portaler, men eftersom Yelp är en internationell sajt och Reco är den största svenska #3 – Be era nöjda kunder gå in och rekommendera motsvarigheten så väljer vi dessa som exempel. -En bra rekommendation får upp ert företag på listan och ger dessutom extra skjuts åt er exponering Genom att registrera ett konto här och sen gå in och kostnadsfritt ”claima” företagsinformationen så har ni som på ett positivt sätt företag en snabb väg att kommunicera med de kunder som söker efter ett sätt att berätta om sin upplevelse hos er! -#4 – Håll koll på konkurrenterna - Om någon av era branschkollegor får mindre Dessa företagssidor på portalerna kommer ofta högt upp i smickrande omdöme kan ni tidigt säkerställa att webbsökningar och ligger det då dåliga omdömen utan något liknande inte händer hos er! något svar från er som företag är det såklart mindre bra. Oftast behöver man inte lägga jättemycket tid på att administrera dessa sajter när man väl gått med, men det är ändå en bra idé att ha en avstämningsplan kring vad som skrivs om företaget.
 • 12. Hur fungerar – SlideShare - Presentera era presentationer 4 saker som du bör känna till Använder ni mycket presentationer, PowerPoint, Excelstatistik #1 –Presentationerna blir publika och liknande som ni vill dela med er av på ett enkelt sätt? -Ladda med andra ord inte upp dokument som ni När det gäller Internet så är en av de mest irriterande inte vill att vem som helst ska kunna läsa. detaljerna när man hittar något intressant (i formatet PowerPoint, Excel, PDF och liknande) att man oftast är #2 – Presentationerna blir sökbara tvungen att starta igång ett extraprogram (Microsoft Office -All text omvandlas till ett format som sökmotorernas eller annat) som kanske inte ens är installerat på den datorn ”sökspindlar” kan använda för att indexera upp som man för tillfället använder (dator, SmartPhone, surfplatta sökstatistiken. Använd gärna webblänkar till som etc). sänder läsarna vidare till er hemsida, blogg etc Istället för att bara släppa iväg besökaren till en annan sajt #3 – Korsreferenser är alltid bra som kanske presenterar liknande information i vanligt -Om ni i presentationen hänvisar till en webbsida är textformat, så kan man använda en tjänst som Slideshare, där man helt enkelt laddar upp sin presentation och Slideshare det alltid bra att från denna ”peka tillbaks” omvandlar den till ett format som enkelt kan läsas online. -#4 – Använd med måtta Återigen, har man en blogg eller liknande där man vill samla - Presentationer skall användas för att presentera ihop sina sociala aktiviteter så är det enkelt att genom ”klipp viktig fakta och statistik. Om det är en ren och klistra” få in presentationen även här. PR/reklam-presentation så är det bättre att posta om denna i annan form på er sajt! Som med alla liknande tjänster så är det användarvänlighet som ligger i fokus!
 • 13. Hur fungerar – Bloggen? - dagbok eller PR-kanal? 4 saker som du bör känna till En blogg har för många blivit synonymt med ”coola” #1 – Innehåll modebloggare, gärna från Östermalm i Stockholm, men i en blogg har du som företagare möjlighet att utveckla dig lite -En vanlig webbsida kan uppdateras lite mer sällan, mer kring ett ämne som kanske bara är en liten rubrik på en blogg däremot behöver få ny info ofta. Bjud in företagssidan. flera skribenter och dela på ”arbetsbördan”. Bloggen är en extra kanal att ha kontakt med kunderna och #2 – Kopplingar spinna vidare kring tex. speciella events eller varor som ni -Se till att länka upp till era konton på tex. pushar lite extra för. Man kan bjuda in ”experter” som Facebook, Twitter med mera så kommer dessa gästbloggar kring något speciellt ämne som knyter an till vad flöden automatiskt att uppdatera bloggen med ny ni erbjuder, koppla ett inlägg till en video som ni gjort och lagt text. upp på YouTube och mycket mer. Via plugins kan man synka så de inlägg som man skapat på tex. Facebook och Twitter #3 – Intresselistor visas upp en extra gång och kanske drar med fler intressenter till dessa sajter. -Se till att hålla er uppdaterade kring era ämnen, delta aktivt i diverse forum där ni och era På bloggen kan även företagets anställda få briljera lite extra branschkollegor har möjlighet att utbyta kring de ämnen som just aktuell person brinner för lite extra. Ju erfarenheter och få med länken till er blogg så har mer ni som företag delar med er av till era kunder, ju större ni en besökarbas! förtroende och intresse visar dessa tillbaka. -#4 – Snabb återkoppling = levande blogg Som en extra bonus innebär all extra information (och - Kommentarsfält kan upplevas som ett jobbigt länkning från en blogg) att ni får mer trafik och högre moment eftersom besökare kan skriva exakt vad sökmotosrankning till er ordinarie webbplats! dom tycker och tänker. Se istället möjligheten att direkt kunna kommentera och åtgärda sådant som inte uppskattas så har ni en fördel över branschkollegor som fortsätter i gamla hjulspår!
 • 14. Hur fungerar - YouTube - musikkanal eller direktkommunikation? 4 saker som du bör känna till YouTube sjösattes under 2005 och blev snabbt ett sätt för nya #1 – Copyrights musiker att synas och för gamla artister en väg tillbaks med sina äldre videos. Google var det stora företag som snabbast -Fler än en video på Youtube har blivit vingklippt på kontrade med en egen version, men fick snabbt erinra att grund av att man i bakgrunden hör YouTubes lösning hade gått hem hos den breda publiken. Mot copyrightskyddad musik. Vill man ha musik med i slutet 2006 köpte då istället Google upp YouTube, som sedan videon finns det gott om copyrightfria alternativ dess ingår i den stora koncernen, fast än självstående. #2 – Alla kan filma När det gäller företag och reklam har allt fler efterhand insett -Med dagens HD-mobilkameror och möjligheter till den rejäla potentialen med världens tredje största webbsajt. gratis redigeringsverktyg som tex. Windows Movie Att en reklamspott som är bra utformad kan leva vidare i flera Maker, så behöver man ofta inte ta till dyra år och attrahera ny publik hela tiden sätter nya krav på marknadsbyråer för att få till en bra film. Som alltid reklamutformarna att ge sina potentialla kunder mer än är det innehållet som är viktigt! enbart ”reklam”. Flera svenska företag använder YouTube som del i sin #3 – Video Policy marknadsföring där man tex. kan höra nyckelpersoner i -En plan för hur man skall arbeta med tex. YouTube ledningen förklara sin syn på framtida affärer, man presenterar och videohantering är nödvändig för att senare i nyheter och spelar in aktiviteter som genomförts. själva arbetsskedet underlätta processen att få ut informationen. Dagens tekniska möjligheter gör det även relativt enkelt att till exempel koppla ihop ett YouTubekonto med en befintlig -#4 – Öppenhet ger förtroende webbplats och återigen då återanvända och sprida - Som när det gäller alla sociala medier så är information på mer än ett ställe. kommunikation nyckelord. Att ge besökarna möjlighet att kommentera är grundläggande för att få till en bra och användbar kommunkationskanal.
 • 15. Hur fungerar – Fotosamling? - spara bilder på egen server eller webben? 4 saker som du bör känna till En bild säger mer än 1000 ord har man ju hört mer än en #1 – Era bilder kommer att spridas gång. Den mänskliga naturen tycker om att koppla information till bilder och om du som företagare kan hjälpa -Laddar man upp någonting på webben så har din kund att få en fin bild i huvudet när dom tänker på er så är vem som helst möjlighet att ”låna” det vidare. Se till det såklart en fördel! att på ett någorlunda stilrent sätt stämpla in er företagslogo på bilderna så nya intressenter hittar Nuförtiden finns det gott om tjänster att ladda upp och lagra tillbaks till er! bilder, mer än på den egna servern (webbsidan). Tjänster som Dropbox, Skydrive, Flickr, Picasa mfl erbjuder kostnadsfritt #2 – Återanvänd bilderna utrymme i enkla versioner och om man som företagare inser -Om ni väljer att använda en bildtjänst på webben fördelarna med att ha alla sina bilder på ett, säkert ställe där skall ni såklart också länka till dessa bilder när ni man inte är beroende av egen server, så finns det ekonomiskt lånar in till ex. hemsidan eller bloggen. Är det fördelaktiga betalalternativ som då dessutom erbjuder någon bild ni senare behöver ta bort så finns den uppgraderad service. åtminstone bara på ett ställe! Flickr är kanske den mest välutvecklade tjänsten om man dessutom på ett snabbt och enkelt sätt vill kunna dela med #3 – Personliga bilder (företagsperspektiv) sig av bildspelen på sin egen webb, i en blogg och liknande. -Se till att de bilder ni använder verkligen ger en beskrivning av er verksamhet Se till att vara sparsmakade när det gäller vilka egna bilder som ni laddar upp. En bra kamera och skicklig fotograf ger era -#4 – Igenkänning ger fördelar bilder en klar fördel mot halvsuddiga mobilfoton eller - Om ni vänder er till en lokal marknad, se till att ta anonyma ”köpebilder” som ofta helt tar bort den personliga med kunder i fotona (och få ok att publicera). Alla känslan att besökarna får en inblick i just er verksamhet! gillar igenkänningsfaktorn, att någon i den egna kretsen uppskattar era tjänster ger er en fördel när det kommer till nya kunder!
 • 16. Hur fungerar – Pinterest - Samla ihop en egen digital anslagstavla 4 saker som du bör känna till Pinterest är en relativt ny tjänst som inte fått lika stor #1 –Var noggrann med urvalet uppmärksamhet i Sverige som vissa andra sociala nätverk. Men som en av världens snabbaste växande sajter med en -Om ni på er vanliga fotosida har riktigt bra kort så gigantisk användarbas är det självklart att ta med denna ska det på Pinterest vara de absolut tjänst på listan. bästa/roligaste/intressantaste av dessa ni har med! Här är perfekt att samla intressanta erbjudanden för På Pinterest bygger man upp olika ”anslagstavlor” där man företaget och länka vidare till mer info på er sajt! samlar bilder, videos med mera inom olika intresseområden. För ett företag kan man snabbt se möjligheterna här att tex. #2 – Förvänta er inte direkt resultat ha sidor inriktade på olika intresseområden och i linje med sin -Pinterest är fortfarande ganska nytt utanför USA expertis dela med sig även på detta sätt. och har inte riktigt kommit igång. I USA däremot ser man att denna sajt genererar mer trafik till Enligt amerikanska studier har flera företag valt att lägga upp användarnas hemsidor än tex. YouTube, LinkedIn landningssidor kring sina tjänster/produkter på Pinterest och riktigt intressant blir det när statistiken dessutom säger att och Google+ besökare som kommer till företagssidan via Pinterest har dubbelt så stor köpkapacitet som tex. besökare från #3 – En kvinnlig publik i majoritet Facebook (vars volym fortfarande jämnar ut). -Om det på de flesta sociala nätverk är en liten, men ändock majoritet av manliga användare så Sajten är endast lite över två år gammal och har framförallt har Pinterest gått emot trenden. Vi får se hur fokuserat på Nordamerika, men ligger ändå på plats #38 över statistiken kommer se ut när nätverket blir mer mest välbesökta sajter totalt i världen. utbrett utanför USA (83% i USA, just nu runt 50% i storbritannien). En rekommendation, våga gå i bräschen och bli bland de första svenska bolagen att ta steget in på Pinterest! -#4 – Besökarna stannar länge - tillsammans med Facebook är Pinterest den sajt vars besökare stannar längst i genomsnitt
 • 17. Hur fungerar – Instagram? - mobila bilder direkt till alla sociala konton 4 saker som du bör känna till När vi ändå är inne på bildhantering så är det en relativt ny #1 – Bildformatet är enbart för webben tjänst som förtjänar lite extra uppmärksamhet, nämligen Instagram. -Instagram premierar snabbhet och känsla över bildkvalitet. Bilder som behandlas via Instagram går Instagram är en portal som snabbt vuxit i användande i och knappast att använda i tex. tryckt form. med alla smartphones som mer och mer dominerar mobilmarknaden. I portalen (appen) laddar användarna upp #2 – Koppla till era andra sociala konton sina bilder, taggar för sökbarhet och delar automatiskt med - Som alltid, om man får möjlighet att dela med sig sig både på själva Instagram och även direkt till anslutna av samma information på flera olika ställen tjänster som Facebook, Twitter, med mera. samtidigt skall man göra det. Koppla Instagramkontot till Facebook, Twitter mfl tjänster! När Facebook våren 2012 gick ut med att man köper Instagram för ofattbara 1 miljard dollar så förstår man att #3 – Håll koll på kommentarer detta är något som man som företagare helt enkelt inte kan förbise. -Även här har användarna själva möjlighet att komma med sekundsnabb feedback, håll koll så att Med snabba ögonblicksbilder som ofta uppdateras så får er version är det senaste som läses! man både en bra inblick i vad som händer på företaget och även en extra detalj som lockar besökare i de yngre -#4 – Använd med måtta generationerna! - Instagram är en enkel och lätthanterad tjänst, men det kan också bli lite för mycket på en gång Kom ihåg… en bild säger mer än 1.000 ord! så er övriga information drunknar i bildflödet!
 • 18. Hur fungerar – Spotify? - vems favoritlåtar spelar ni? 4 saker som du bör känna till Om ert företag ingår i tjänstesektorn där era kunder spenderar #1 – Se över Spotifys avtal en viss tid hos er så kanske ni även har ett musikflöde under dagarna!? -Spotifys premiumkonto ger en hel del flexibilitet, men se till så att er verksamhet täcks! Kontakta Tidigare var det ju ett väldigt samlande och arbete med att gärna Spotify och diskutera lämpliga lösningar! sätta ihop olika musiklistor för att ha en skön mix som så många som möjligt uppskattade under arbetsdagarna. I #2 – Koppla till era andra sociala konton Sverige just nu har Spotify tagit över rollen som musikbibliotek - Input och kommunikation är nyckelorden och lyft och underlättat detta arbete rejält. gärna fram era kunder ibland ”denna låt önskades av XX, nu kör vi”! Ni kan till och med lägga till spel- Fortfarande är det dock oftast någon i personalen som har listorna på er blogg/webbsida så att även de som hand om detta arbete att leta upp lämplig musik, sätta ihop inte har Spotify kan höra vilka låtar ni har med! listor och se till att det flyter på under dagarna. Men vad sägs om att istället låta någon annan göra detta #3 – Håll isär listorna arbete och dessutom på köpet få kunder/besökare som -Planera upp för olika listor för olika aktiviteter och känner att de själva är med och påverkar sin egen håll er till dessa ett tag. Mixa inte ihop tempofylld upplevelse!? musik med avkopplingslåtar! Att koppla ett Spotifykonto till tex. Facebook visar besökarna -#4 – Interagera med era kunder/besökare! att det händer något hela tiden. Om man dessutom ber alla - Lyft fram på alla sätt att det är era besökare att ge förslag till bra musik (man kan ha flera listor kunder/besökare som hjälper till att hitta rätt mix. med olika tempo, soft musik för relax med mera för att öka Ha omröstningstävlingar ibland om ni känner det är variationen). dags att sortera bort några låtar etc. Finns hur många sätt som helst att engagera! Genom detta får ni ett musikflöde som era kunder uppskattar, ni får dessutom ett utomordentligt samtalsämne att locka till er fler besökare och verkligen få upp en bra kommunikation!
 • 19. Vart hittar jag kunderna? - användarstatistik på sociala sajter Att hitta färsk svensk statistik över användaregenskaper på sociala nätverk är inte helt lätt när det gäller samtliga tjänster, så vi tittar på internationella mått som ändå visar vart trenderna ligger. Storleksmässigt utklassar Facebook övriga sajter med runt 1 miljard användare. Twitter på andraplatsen har runt 50%, LinkedIn och Google+ är delad 3:a med ca 25% och Pinterest med på listan med 10% (som intressant uppstickare och snabbast växande nätverk senaste två åren). Manligt/Kvinnligt användarperspektiv Facebook 60% män – 40% kvinnor Twitter 43% män – 57% kvinnor Google+ 63% män – 37% kvinnor LinkedIn 55% män – 45% kvinnor Pinterest 32% män – 68% kvinnor Spenderad tid/månad/nätverk/användare Facebook ca 400 minuter Twitter ca 90 minuter Google+ ca 5 (!!) minuter LinkedIn ca 25 minuter Pinterest ca 400 minuter Svensk statistik har vi (där vi kunnat ta fram) lagt in på de olika infosidorna här
 • 20. Logotyping – Tänk till! - känner era kunder till er logo? 4 saker som du bör känna till I vanlig media är det du som kund som bestämmer hur din #1 – Igenkänningsfaktor logotyp presenteras och oavsett utformning så går det oftast att förminska/förstora och passa in logon oavsett -Vad i er ordinarie logotyp gör den unik? Hur kan annonsformat. man återskapa denna känsla i en ny ”ikon”? När det gäller digital marknadsföring så kan det vara dags att #2 – Handlingsplan, varför olika logos tänka om lite och se till hur de stora drakarna gjort. - Att det inte går att använda en och samma logotyp för alla olika exponeringar är ren fakta. Nu Tänk återigen exemplet Facebook. Hela logon (med är det dags att ni går igenom hur och när ni ska företagsnamnet komplett) används ofta, men än mer ser man exponera vilket av alternativen bäst. istället en fyrkantig blå ikon med endast ett litet ”f” inuti. Oavsett, så har Facebook sett till att du som kund aldrig tvekar #3 – Var konsekvent när dessa varianter syns, det är det som kallas branding! -När ni tagit beslut om hur ni exponerar de olika Många företag har en rektangelformad logotyp (bredare än logotyperna så håller ni fast vid detta, fullt ut! hög) som skriver ut hela företagsnamnet och ibland även en viss beskrivning av det man arbetar med. När det kommer till -#4 – Give aways, reklam digitalt format och inte minst mobiltelefoner så blir - Tillhör ni de som behöver ta fram en ny digital upplösningen så liten att det knappt går att tyda. Här är variant av er logotyp så behöver detta även rekommendationen att ha minst två, gärna tre alternativ där marknadsföras ”IRL”. det ena är originallogon, det andra (digitalt) är en fyrkantig ”ikon” där man kopplar samhörighet med ert varumärke. Att ha en ”halv logotyp” (som blivit avhuggen på grund av att någon av era sociala tjänster satt ett annat önskat format på bilden) ger ett oproffsigt intryck och denna fråga bör vara högt på er dagordning när det gäller digital närvaro!
 • 21. Framgångsrikt arbete - brinner du för ditt ”expertisområde”!? 4 saker som du bör känna till Nu har du läst om flera olika verktyg som är mer eller mindre #1 – Variera era inlägg viktiga för att lyckas nå ut på det digitala området. Men om nu alla dessa verktyg kan användas av vem som helst, varför -En bra grundregel är att ni inte säljer er själva, ni har inte alla lyckats? brinner för ert område och passar såklart ibland på att lyfta fram era aktiviteter. Försök hålla flödet till Enkelt förklarat så kan du se Internet och alla sociala medier 4/5 information och 1/5 ”reklam”, sålla noggrant! som en stor middagsbjudning. Fundera på vem som är mest intressant att prata, lyssna på och interagera med. Är det den #2 – Dela på arbetsbördan där självgoda typen som hela tiden berättar hur bra han/hon - Alla medarbetare är inte bäst på alla är, visar bilder på sig själv, skryter om hur duktiga barnen är tjänster/varor ett företag erbjuder. Alla är inte heller etc? En sådan person blir man ganska snabbt trött på och i jätteintresserad av allt så använd den inspiration verkligen livet kanske man sitter kvar och lider, men när det som just någon har att visa upp er som en helhet! gäller sociala medier slutar man helt enkelt följa företaget. Hemligheten med att lyckas är att den som skriver, fotar etc #3 – ”Mingla på rätt sätt” verkligen gillar sitt ämne. När man hittar en intressant artikel på -I denna form av marknadsföring är kommunikation sitt område så vill man dela med sig till sina läsare. Hittar man A & O! Att föra en dialog med kunderna är det som en bra användarguide , även om någon konkurrent skrivit den verkligen skiljer social media från vanlig reklam. så är man inte rädd att dela med sig, för de som följer en vet ”Svar inom 24 timmar” är inte acceptabelt idag när att informationen som kommer är bra och kommer fortsätta så gott som alla har internet i fickan! följa dig för mer och när de inlägg som handlar om er och era tjänster kommer så lägger man lika mycket vikt vid detta som -#4 – NI är experterna! alla övriga inlägg. - Tänk på att den tid du lägger på att hitta intressant fakta att dela med dig av är även något Om ni hanterar era olika verktyg som en hjälp att få upp företaget omgående får tillbaka genom att du på intresset på ert specialområde så kommer ert företag att ses som den man går till för att hitta bra information och med den detta sätt kompetensutvecklas kontinuerligt!! tyngden i ryggen kommer även era varor/tjänster att rankas högt bland de som letar information på området!
 • 22. Vart hittar jag mer info? - Några exempel på bra webbsidor att hitta fler uppslag på Sociala Media: http://www.socialwebb.se Blogg: http://www.borjablogga.se Internet/webb: http://www.lindqvist.com Internet/webb: http://www.backendmedia.se E-Post: http://www.getanewsletter.com Artikel – ”Lär dig av storföretagen att lyckas på Facebook” http://www.driva- eget.se/lar-dig-av-storforetagen-att--5351414 Artikel – ”Lär dig dra fördelar av sociala media” http://www.ledarna.se/web/showpage.do?path=%2Fopennews%2FLedarprofiler%2 Fpatrik_rosen Omnämnda tjänster www.facebook.com www.twitter.com www.linkedin.com http://plus.google.com www.linkedin.com www.flickr.com http://picasa.google.com http://skydrive.live.com www.blogger.com www.wordpress.com www.youtube.com www.slideshare.net www.yelp.com www.reco.se www.pinterest.com www.instagram.com www.spotify.com
 • 23. Tack för idag, dags att bli social… på webben! Tobias Strandh, Alpha Competence 076-00 00 663, tobias.strandh@alphacompetence.com Connecta på: http://se.linkedin.com/in/aljapaco
 • 24. Tack för idag, dags att bli social… på webben!