Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Springtime på Regis seminarium om sociala medier 27 maj 2010

1,329 views

Published on

Vässa din kompetens inom sociala medier.
Föredrag av Fredrik Pallin, konsult på Springtime på Regis seminarium om sociala medier 27 maj 2010.

 • Be the first to comment

Springtime på Regis seminarium om sociala medier 27 maj 2010

 1. 1. Vässa kompetensen inom sociala medier Föreläsning för Regi, 27 maj 2010 Fredrik Pallin, Springtime
 2. 2. Vad jag vill att ni tar med er idag   Den egna sajten är bara en liten den av er digitala närvaro   Vad är skillnaden mellan digital kampanj och långsiktig närvaro   Arbeta utifrån lyssna-lära-engagagera   Agera där målgrupperna är
 3. 3. Det första steget (det är ordningen som är det viktiga!) Lyssna Lära Engagera
 4. 4. Relationer bygger på lyssnande! Grund för satsningar/- investeringar: -  Beslutsunderlag -  Kartläggningar -  Trender och omvärld -  Alerts -  Vad engagerar? Ämnen -  Influencers/Connectors -  Skyddregistrering -  Nollmätning/mätning
 5. 5. Det andra steget Lyssna Lära Engagera
 6. 6. I kulisserna läggs grunden för långsiktig tillväxt! Det viktiga arbetet som sällan syns: -  Strategiarbete -  Lär av ambassadörer -  Policys och riktlinjer -  Utbildning -  Skyddsregistrering -  Korskopplingar -  Produktutveckling -  Tjänsteutveckling -  Utvärdering
 7. 7. Det tredje steget Lyssna Lära Engagera
 8. 8. I kulisserna läggs grunden för långsiktig tillväxt! Skapa och främja företagrelationer: -  Medierelationer -  Internkommunikation -  Ack. kampanjer -  Ambassadörsprogram -  Internkommunikation -  B2B-kommunikation -  Kundtjänst -  Plattformar för delning -  Plattformar för möten
 9. 9. Två områden att bygga ut Den digitala närvaron (pull) Ambassadörskapet (push)
 10. 10. Se upp för kortsiktighet! Viral is NOT a strategy!
 11. 11. Viral Campaigning vs Social Networking Impact Social networking Viral campaigning Time
 12. 12. Två områden att bygga ut Den digitala närvaron (pull) Ambassadörskapet (push)
 13. 13. Ett samspel mellan innehåll och förtroende över tid
 14. 14. Case: Fastighetsägarna och långsiktiga relationer på nätet
 15. 15. Fastighetsägarnas utgångspunkter •  Målgruppen i åldern 20-25 söker för första gången i sitt liv den egna bostaden. •  Det finns många frågor och tusen svar men ingenstans där allting finns samlat. •  Fastighetsägarna behövde aktivera en delvis ny målgrupp/publik
 16. 16. Springtimes utgångspunkter •  Vi ville hjälpa Fastighetsägarna att förändra/-nyskapa bilden av organisationen •  Vi ville hjälpa Fastighetsägarna att skapa långsiktiga relationer med ambassadörer Hur? •  En guide kring frågor rörande din bostad och ditt boende •  En enkel tjänst för att hitta vidare till relevant information •  Någonstans där användare själva kan hjälpa andra med samma funderingar
 17. 17. Idé: Trapphuset.se - En sajt som guidar besökarna kring allt om boende - Bygger på besökarnas deltagande - Nyttotjänst för både bostadssökande och hyresvärdar - Skapar dialog mellan användare och fastighetsägare - Nytta för användarna och nytta för Fastighetsägarna
 18. 18. Hur är sajten uppbyggd? •  Baseras på en fråga-svar databas •  Svaren kan enkelt kommenteras och delas av alla som besöker sidan •  En del svar kan snabbt redigeras av andra besökare •  En fristående plattform - den verkliga kraften hos användarna finns i relationerna användarna emellan.
 19. 19. Korskoppling – För en ökad närvaro Trapphuset.se Med möjlighet att fylla på med nya initiativ och kopplingar till olika sociala arenor
 20. 20. Utvecklingsmöjligheter •  Fastighetsägarna fångar upp diskussionen och skapar en mötesplats med en tydlig avsändare. •  Engagerar •  Skapar aktiva medlemmar •  Naturlig dialog mellan fastighetsägaren och kunden •  Naturlig kunskapsbank kring boendefrågor •  Lyckas eliminera de sociala klyftorna och utvecklar: –  Kompetens –  Opionionsbildning –  Service
 21. 21. Case: DR-akademien.se – ett forum
 22. 22. Utmaningen   Föryngring i målgruppen - nå unga kreatörer   Kontaktregister som behöver förnyas   Att nå och bygga relationer med dem de inte når i dag   Att finnas där för dem som har frågor och tankar om DR   Modernisera Postens egen kommunikation   Utnyttja kraften i de nya kanalerna   Skapa möten mellan människor   Öka statusen på DR som reklamdisciplin   Öka stoltheten hos dem som jobbar med DR/DM
 23. 23. Ett forum blir till…
 24. 24. …och medlemmarna strömmar till
 25. 25. Forumet   En möjlighet för DR-makare och DR-köpare att mötas   En ”korskopplad” mötesplats   Fokus på medlemmarna som delar kunskap generöst - ”sharing is caring” och länkkärlek   En ganska tillbakalutad expert- och hjälproll för Posten
 26. 26. Framgångsfaktorer – hur ska DR-akademien lyckas?   Inte för mycket avsändarorienterat material från Posten – lämna plats åt medlemmarna!   Utveckla forumet tillsammans med medlemmarna   Bjud inte in alla på en gång – bjud in successivt och ta väl hand om nya medlemmar   Se till att medlemmar som delar kunskap och case uppmärksammas och premieras på forumet samt belönas med relevant trafik till sina egna plattformar   Utnyttja synergieffekter: DR-magasinet, DR-fliken på Dagens Media, egna nätverk, utskickslistor hos samarbetspartners, branschorganisationer och kunder   Använd kreativitet för att skapa intresse för forumet
 27. 27. Tack för uppmärksamheten Fredrik Pallin fredrik.pallin@springtime.nu 0708-114 115 www.twitter.com/pallin www.springtime.nu Den här presentationen finner du på: http://www.slideshare.net/springtimePR
 28. 28. Om Springtime
 29. 29. Kort om Springtime FAKTA OM SPRINGTIME TJÄNSTER Grundat: 1994 Vi erbjuder våra kunder tjänster Medarbetare: 77 (varav 70 konsulter) inom följande områden: Byråintäkt: 101,6 MSEK (2009)   Marknadskommunikation   Internkommunikation VD: Maria Arnholm   Finansiell kommunikation Kontor: Stockholm, Peking, Shanghai   Public Affairs Ägarstruktur: Oberoende   Medicin och hälsa Nätverk och partner:   Social Medier   Kommunikation i Kina och Indien   NPRN (Nordiskt PR-nätverk)   Eurocom PR (Globalt PR-nätverk)   FIPRA (Finsbury International Policy & KONTAKT Regulatory Advisers ) Springtime AB   Eastwei Relations (Peking, Shanghai, Box 3295 Guangzhou, Chengdu) 103 65 Stockholm Sweden Besöksadress: Holländargatan 13 Telefon: 08-5060 1700 Fax: 08-5060 1800 E-post: info@springtime.nu På nätet: www.springtime.nu
 30. 30. Ambassadörsmodellen Springtimes arbete präglas av ambassadörsmodellen. Vi tror att vägen till framgång är många vänner och ambassadörer för den egna verksamheten. Vi hjälper våra kunder att hitta sina ambassadörer bland medarbetare, kunder, ägare och allmänheten. Och att bygga relationer med dem, lyssna på dem och ge dem något att prata med andra om. Det kan handla om att stärka den interna företagskulturen och stoltheten hos medarbetare. Att etablera ett nytt varumärke eller förflytta ett som redan finns. Att påverka opinioner och politiska beslut. Eller att åstadkomma rätt värdering av det egna företaget bland investerare.
 31. 31. Marknadskommunikation   Definiera, positionera eller förflytta varumärket   Utveckla relationer med varumärkets vänner Vi hjälper dig att hitta eller utveckla ditt varumärkes historia, identifiera varumärkets vänner, och ge dem verktyg som gör dem till goda ambassadörer i sina nätverk. Typiska utmaningar   Definiera eller förflytta varumärket   Lansera nya produkter och tjänster   Utveckla relationer med varumärkets ambassadörer   Hantera kriser och risker
 32. 32. Internkommunikation   Förstärka ledare och medarbetare i att agera företrädare   Skapa samsyn och enad kultur som bidrar till affärerna och verksamhetens långsiktiga målsättningar Arbetet med att bygga förtroende, stärka varumärken och lönsamma organisationer börjar inifrån – dina medarbetare är dina viktigaste ambassadörer. Vi hjälper dig att stärka medarbetarnas relation till varumärket och verksamheten. Typiska utmaningar   När två företagskulturer skall bli en   Skapa samsyn och stark företagskultur   Förstärkning och förtydligande av värderingar som driver affären   Ökat behov av kommunikativa ledare
 33. 33. Finansiell kommunikation   Upprätthålla en rättvisande värdering av företaget   Skapa förutsättningar för framgångsrika transaktioner   Kommunicera med aktieägare och marknaden   Bygga förtroende för och profilera finansmarknadens aktörer Vi underlättar för företag att finansiera sig via finansmarknaderna och bidrar till att andra finansmarknadsaktörer når sina affärsmål. Det gör vi genom att hjälpa dem till en förtroendefull dialog med marknaden. Typiska utmaningar   Företaget ska börsnoteras   Någon vill förvärva ett börsnoterat företag   Företaget ska genomföra stora förändringar som måste förstås rätt av finansmarknad, kunder och medarbetare   Företaget behöver hantera sin kommunikation med aktiemarknaden   Aktien är felaktigt värderad   En aktör på finansmarknaden vill stärka sitt anseende eller öka sin synlighet
 34. 34. Public Affairs   Hjälpa företag att verka i den politiska miljön   Verka för att åstadkomma samhällsförändringar Vi hjälper organisationer och företag som verkar i en politisk miljö eller påverkas av politiska beslut. Typiska utmaningar   Skapa relationer med det offentliga som kund   Förändra eller påverka politiska beslut   Driva affären på en politiskt reglerad marknad
 35. 35. Medicin och Hälsa   En djup förståelse för hur man kan skapa, anpassa och förmedla kunskaper inom medicin och hälsa   Etablera och utveckla allianser, nätverk och ambasssadörer   Stärka dialogen med nyckelintressenter såsom politiker, specialister, kunder och konsumenter   Strategiskt och operativt mediearbete Hälsokonsumenterna blir allt mer medvetna och krävande, lever längre, och får större inflytande över vård och behandling. Med en öppen, kunnig och respektfull kommunikation hjälper vi er vinna förtroende i samhället, hos intressenter och konsumenter. Typiska utmaningar   Förståelse för regler både i Sverige och inom EU   Etablera och bevara en stark företags- och varumärkeskännedom   Förståelse för den politiska agendan   Etablera och bevara medierelationer
 36. 36. Sociala Medier   Lyssna aktivt efter hot och möjligheter relevanta för organisationens strategiska mål   Lära från organisationens publiker på nätet och skapa en digital strategi som kompletterar och förstärker organisationens övergripande affärsmål   Engagera organisationen i den pågående konversationen på nätet i syfte att skapa och bevara långsiktiga relationer med digitala ambassadörer Genom att lyssna aktivt och ta lärdom från alla digitala publiker som på något sätt engagerar sig i organisationen och dess verksamhet, ökar möjligheterna att nå ut med sina budskap mer framgångsrikt via dialog och word-of-mouth än med traditionella metoder designade för att maximera räckvidd på minsta möjliga tid. Typiska utmaningar   Aktivt lyssnande, brusfiltrering och analys   En strategisk webbnärvaro med relevanta och mätbara effekter   Anamma transparens människor emellan och digitalt kunskapsdelande   Delta i relevanta konversationer på nätet med rätt tonalitet i syfte att skapa och bevara långsiktiga relationer med organisationens digitala ambassadörer
 37. 37. Några av våra kunder

×