Sociala medier - Landstinget i Värmland

874 views

Published on

Vår presentation från informatörsnätverkets seminarie om sociala medier den 16 april.

I bilderna har jag lagt in en ruta där det beskrivs lite mer vad förläsaren pratade om.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

Sociala medier - Landstinget i Värmland

  1. 1. Sociala medier Annika Olsson Mattias Karlsson
  2. 2. Vårt uppdrag Landstingets uppdrag innebär att tillhandahålla en god hälso- och sjukvård till alla värmlänningar. Vården ska vara tillgänglig och hålla hög kvalitet. Föreläsarens kommentar: För oss som arbetar med kommunikation och information i org innebär det att skapa en bra relation och kommunikation med användarna och intressenterna till Landstinget. Målgruppen är bred; invånarna i Värmland, drygt 7000 medarbetare, media och samarbetspartners.
  3. 3. Möjligheter med sociala medier <ul><li>Öka tillgängligheten för: </li></ul><ul><ul><li>Invånarna i Värmland </li></ul></ul><ul><ul><li>Medarbetare i LiV </li></ul></ul><ul><ul><li>Press </li></ul></ul><ul><ul><li>Samarbetspartners </li></ul></ul><ul><li>Fler kommunikations-kanaler </li></ul><ul><li>Öka närvaro </li></ul><ul><li>Stärka varumärket </li></ul>Föreläsarens kommentar : Det handlar om att hitta syfte och nytta och hitta det kanaler som passar Org och målgrupp bäst. Tanken är att denya kanalerna ska komplettera och stärka de redan bef och upparbetade kommunikationen, och det är först när de samverkar tillsammans som vi når full effekt.
  4. 4. Förutsättningar Engagemang Resurser Tid Mål Syfte Föreläsarens kommentar : Ur mitt perspektiv och erfarenhet är framgångsfaktorn för de nya kanalerna främst en ledarskapsfråga. Om chefen/ansvariga har förståelse för vad, hur och varför Man ska använda sociala medier, så är det lättare att få rätt förutsättningar för sitt arbete. Innan Man väljer kanal ska sätta sig ner och analysera mål och syfte, utifrån målgrupp och vilka Resurser man har internt och vad man vill uppnå. Vilket också är en förutsättning för att sedan Kunna följa upp och utvärdera om man nått det resultat man har förväntat sig.
  5. 5. Föreläsarens kommentar : Vår nya Landstingsdirektör sedan årsskiftet satsar på att vara en kommunikativ ledare och vill prova att blogga med medarbetarna som ett komplement till den ordinarie internkommunikationen. ”Jag vill inte tala till er, jag vill prata med er” är hans motto, och syftet med bloggen är att just skapa en dialog och kunna komma närmare de dryga 7000 medarbetarna. Målet är att få tillbaka synpunkter och åsikter från verksamheten och dela med sig om hur en vardag för en Landstingsdirektör ser ut. En utvärdering kommer att göras till sommaren då det gått 6 mån, och redan nu kan vi konstatera att bloggen har gett en känsla av ökad närvaro, men att det är svårt att få igång en dialog och få in kommentarer, även om bloggen har läsare
  6. 6. http://www.rontgenbloggen.se
  7. 7. Föreläsarens resonemang runt arbete och tankar för röntgenbloggen <ul><li>Röntgenbloggen föddes ur en idé när personalavd på röntgen i LiV ville gör en film som skulle ligga på YouTube i syfte att få verksamheten i Värmland mer synlig i hopp om att attrahera nya medarbetare. </li></ul><ul><li>Mattias Webbansv (föreläsaren) satte sig då ner och funderade på ett större koncept runt sociala medier </li></ul><ul><li>Förslaget förankrades väl hos både ledning och verksamhet, som också har fått tid och möjlighet avsatt för att jobba med bloggen. Kostnaden motsvarade ca. en rekryteringsannons i en medicinsk tidskrift (tid ej omräknat i pengar). </li></ul><ul><li>Målet och syftet är att synliggöra yrket och yrkesgrupperna röntgenläkare och röntgensjuksköterska, och visa upp vår röntgenverksamhet inom Landstinget i Värmland. Målet är att få upp ögonen för verksamheten och för Landstinget i Värmland som arbetsgivare, och förhoopnningsvis ska det locka nya medarbetare. </li></ul><ul><li>Resultatet blev www.rontgenbloggen.se med integrationer till: </li></ul><ul><ul><li>Flickr som används som ett fotoalbum för bilder på bloggen, men som också står på egna ben och är sökbar i sig själv men länkar till bloggen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Facebook som används som ett komplement för bloggen och för att kommunicera med nya och bef målgrupper. Vi tror på en bra spridningseffekt mellan vänner till vänner som kan hitta oss här. FB-sidan lever ett eget liv med mer aktivitet än på bloggen, men alla inlägg länkas naturligtvis. Det kan också vara jobbanonser, länkar till media som skriver om röntgen eller bloggen etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>YouTube för enkla filmer som spelas in med en enkel DV-kamera, men som också lever sitt egna liv och är sökbari sig själv. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommunikationsplan för våra aktiviteter – Det är ingen slump att vi bloggar om hur det är att flytta från Norge till Sverige, samtidigt som de färdigutbildade röntgeneleverna tar studenten i Norge, eller att vi bloggar om hur det är att gå utbildningen samtidigt som det är dags att söka till den. </li></ul></ul>
  8. 8. Utmaningar och framgångsfaktorer <ul><li>Tid – Är en framgångsfaktor som är en förutsättning för att lyckas och som återigen hänger ihop med en ledningsfråga och som innebär att de kanalerna blir integrerad del som samverkar med redan bef kommunikation. </li></ul><ul><li>Teknik – Problem med tekniken tar snabbt udden av engagemanget och glädjen i arbete. </li></ul><ul><li>” Vardag” – Har man gjort grundarbetet och tagit fram mål och syfte, så blir vardagen lättare att hantera. </li></ul><ul><li>Idétorka – Om du har en kommunikationsplan att luta dig emot, i kombination med en rimlig nivå till resurser och tid kommer det att bli enklare. </li></ul><ul><li>Säkerhetskrav – Reka innan med IT vad som är möjligt och tillåtet i nätverket, men var kreativ och hitta alternativa lösningar. En mobil bredbandsuppkoppling på en frikopplad laptop löser många säkerhetsspärrar och kan vara en helt ok lösning. </li></ul><ul><li>Lagar och Krav – Det saknas idag en hel del stöd i form av riktliner, lagar och krav för myndighetsutövning, diarieföring etc Låt inte det sätta stopp för all användning av sociala medier, för det finns mycket du kan göra där inte regelverket sätt några hinder eller förbud. </li></ul>
  9. 9. Frågor? Tack för att ni lyssnade! [email_address] [email_address]

×