Marknadsföring sm

952 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marknadsföring sm

 1. 1. Marknaden• Den så kallade marknaden består av en mängd olika delar som påverkar ditt företag på olika sätt.• På marknaden finns kunder, konkurrenter, leverantörer, återförsäljare och olika distributionskanaler. Där finns produkter och tjänster som kan ersätta det egna företagets produkter eller tjänster. Där finns även olika typer av nätverk, värderingar, artiklar i pressen, lagar och regler samt mycket mer.• Marknaden har en geografisk dimension med att kunna vara lokal, regional, nationell eller global. Genom att sätta dessa geografiska gränser blir det lättare att bedriva effektiv marknadsföring. Att arbeta på en nationell eller global marknad behöver inte innebära att företaget är fysiskt stort. Med hjälp av det kostnadseffektiva Internet, kan idag många företag arbeta på en global marknad
 2. 2. Marknadsföringsprocessen• Målet med marknadsföring är för de flesta företag att skapa tillväxt eller åtminstone hålla sig kvar på marknaden. Att finna fler kunder som köper av företaget samtidigt som tidigare kunder behålls.• För att skapa denna tillväxt på ett effektivt sätt krävs en plan, en marknadsföringsplan, där kunskap och idéer samverkar med strategi och taktik.
 3. 3. Det finns fyra huvuddelar i marknadsföringsprocessen:• Skaffa information och bygga upp en kunskap om marknaden och dess olika delar, t.ex. genom marknadsundersökningar.• Analysera informationen, göra en marknadsplan och utifrån den välja strategi.• Bestämma olika marknadsföringsinsatser, utforma handlingsplaner, t.ex. reklamkampanjer.• Följa upp marknadsföringsinsatserna, analysera resultaten och bygga på företagets kunskapen om marknaden, till exempel utöka kundregistret.
 4. 4. InriktningGÖRA RÅTT SAKER GÖRA SKER BÄTTRE GÖR SKER SNABBRE
 5. 5. Din position på marknaden• Var finns marknaden?• Var finns du i förhalande till viktiga konkurrenter?• Bör du ligga kvar eller flytta dig till ett gynnsammare läge?
 6. 6. Konkurrens
 7. 7. Andra faktorer som påverkar ditt företag
 8. 8. Marknadsplan• Gör din marknadsplan i åtta enkla steg så här: 1. Vilket är syftet med marknadsföringen (Ex: Att skapa en ökad bas av kunder som kommer tillbaka). 2. Hur ska det göras? (Ex: Genom att presentera urvalet av böcker i butiken). 3. Hur ser målgruppen ut? (Ex: Bokköpande vuxna kvinnor inom en mils radie av bokhandeln). 4. Vilka verktyg ska vi använda? ( Ex: Direktutskick till målgruppen, annonser i lokaltidningen, skyltningen görs om varje vecka, en stamkundsklubb startas osv.). 5. Vilken är vår nisch? (Ex: Vår nisch är att ha det bredaste sortimentet för läsande kvinnor i 30-60-årsåldern). 6. Vilken är vår identitet? (Ex: Varm genom att vara vänliga mot alla kunder, Kunnig, genom att vi hela tiden läser själva och är aktiva kunskapssökare). 7. Vilken är vår budget för detta? (Uttryckt i procent av bruttoförsäljning). 8.Utvärdering. Ex: Utvärdering av våra ansträngningar ska göras vecka 23. Hur gick det i förhållande till målet och vad kan göras bättre. Hur fortsätter vi Och sedan? Mät dina marknadsföringsresultat mot den här planen. Om resultatet är bra men inte följer planen, släng planen. Syftet med planen är att skapa en karta, inte att vara ett ändamål i sig. Visst är det enkelt
 9. 9. 1. Att fokusera innehållet din marknadsföring på dig själv istället för kunderna är ett grovt misstag.2. Att släppa fokus och sikta överallt på en gång är ett vanligt misstag.3. Att inte se professionell ut.4. Att strunta i att testa och att ta reda på saker innan du gör din marknadsföring är livsfarligt.5. Att strunta i dina befintliga kunder och bara fokusera på nya är ett otroligt vanligt misstag.6. Att inte mäta resultaten av dina aktiviteter är ett misstag.7. Att inte se till att få kundernas namn vid varje kontaktsituation är ett stort misstag. 9. Att inte göra det lätt för kunden att köpa är ett stort misstag. 10. Att inte kunna urskilja vad det är med ditt företag som ska få kunderna att vilja göra affärer med dig
 10. 10. MARKNADSFÖRING VIA SOCIALA MEDIER
 11. 11. Den stora skillnaden mellan marknadsföring med socialamedier kontra traditionella, är den direkta responsen. Trycker du annonser kommer de att finnas där oavsett omkonsumenten vill eller inte.I sociala medier slutar folk lyssna och agera om portalen ellerbudskapet uppfattas som ointressant eller påfluget. Grunden för att lyckas i sociala medier är något förenklat,social kompetens.
 12. 12. Några faktorer som påverkar din framgång i sociala medier är:NärvaroÄr du inte på plats, finns du inte. Du måste ha en närvaro på Twitter,Facebook och de andra kanalerna för att kunna synas och verka.LyssnaLyssna på folk, både aktivt via ditt Twitterflöde eller Facebookforum, ochmer passivt med diskreta sökningar på t.ex. Google Alerts och Knuff.se.BidraJust det, bidra, inte bara snacka. Länka vidare till intressant information somdu hittat, både med anknytning till ditt verksamhetsområde och i störstaallmänhetExpandera din närvaroVi har bara pratat om de snabba sociala medierna (mikrobloggar somTwitter), men det finns ju också ett antal långsamma (t.ex. Wikipedia).
 13. 13. Sociala medier som Facebook, Twitter, YouTube, m.m. blir allt viktigaremarknadsföringskanaler. De utgör perfekta hjälpmedel när man snabbt vill tatempen på sitt utbud eller nå ut till en stor grupp människor som redan visat sittintresse för företaget.Sociala medier följs allt mer genom s.k. smarta telefoner (smartphones). Det gör attman kan rikta skräddarsydda erbjudanden till utvalda kunder med stor precision.
 14. 14. StrategiAtt skapa en strategi för hur organisationen ska förhålla sig till och dra nytta av sociala medierMålsättningar för arbete med sociala medierVika resurser krävs?Hur ska man hantera öppenhet och transparens?ResultatHur mäter man resultatet av satsningarHur utvärderar man resultatet?Hur påvisar man nyttan med satsningar i sociala medier?
 15. 15. Säljprocess
 16. 16. LÄNKARhttp://www.youtube.com/watch?v=Rh5V2Bf3LZkhttp://www.youtube.com/watch?v=RNLxBoA1EX8http://www.youtube.com/watch?v=DtezQ35T2h4&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=7LoNsQoAbwA&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=aDSlvVZaz08&feature=related –FBhttp://www.youtube.com/watch?v=1zPq9HekDzA&feature=related nytta för företag
 17. 17. Sociala medierFramgångsfaktorer
 18. 18. Intresse• Vill vi kommunicera med andra? Lyssna? Berätta?• Är det vi gör intressant för andra?
 19. 19. Avsatt tid
 20. 20. Hur når vi fram?
 21. 21. Se till helhetenSy ihop olika kanaler
 22. 22. Första intrycket
 23. 23. Prioritet
 24. 24. Navigering
 25. 25. Besökarna
 26. 26. Tillför ett värde• Vad vill och kan vi bidra med?• Hur kan vi göra det intressant?
 27. 27. Skapa en relation till besökarna
 28. 28. Länka mycket• Uppdatera ofta• Håll koll på vad som skrivs
 29. 29. MarknadsföringHur använder man sociala medier för marknadsföring?Hur skiljer sig marknadsföring i sociala medier jämfört med marknadsföring i andra medier?Hur anpassar man sin kommunikation till rätt målgrupp?MarknadsundersökningarExempel på verktyg som lämpar sig för marknadsundersökningar och hur man använder demVad bör man tänka på när man gör marknadsundersökningar med sociala medier?KundserviceHur kan man använda sociala medier för att få nöjdare kunder?Hur kombinerar man insatser med övrig kundservice?OmvärldsbevakningHur genomför man omvärldsbevakning med sociala medier?Hur tolkar och sammanställer man resultaten?SäljHur kan sociala medier användas för säljfrämjandeinsatser?Hur kopplar man samman sälj via sociala medier med befintliga säljinsatser?OrganisationenVad krävs av organisationen för att insatser med sociala medier ska kunna bli framgångsrika?Hur får man med sig medarbetarna i arbetet med sociala medier?Vilka bör involveras i arbetet med sociala medier?Policys och riktlinjer för arbete med sociala medierHur hanterar du situationer där sociala medier skapar oro internt?

×