Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ypokeimeno antikeimenokatigoroumeno

15,468 views

Published on

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ypokeimeno antikeimenokatigoroumeno

 1. 1. Σι υοειάζεςαι μα νέοωμε παοαδείγμαςα και αρκήρειπ
 2. 2.  Πώπ ςξ βοίρκω ; Σξ σπξκείμεμξ είμαι η λένη πξσ ταμεοώμει πξιξπ εμεογεί , πξιξπ παθαίμει ασςό πξσ λέει ςξ οήμα , πξιξπ είμαι κάςι ή πξιξπ βοίρκεςαι ρςημ καςάρςαρη πξσ δηλώμει ςξ οήμα Για μα βοξύμε ςξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ οχςάμε ποιος / ποιοι κάμει /κάμξσμ ή παθαίμει / παθαίμξσμ ή βοίρκεςαι ή βοίρκξμςαι ρςημ καςάρςαρη πξσ δηλώμει ςξ οήμα.
 3. 3.  Σξ παιδί διαβάζει( πξιξπ διαβάζει;) Τξ παιδί O παςέοαπ κξιμάςαι(πξιξπ κξιμάςαι;) O παςέοαπ Παίζειπ( Υ = εσύ, εμμξείςαι) Eγώ και η Μαοία θα πάμε εκδοξμή (πξιξι θα πάμε; 2 σπξκ)
 4. 4.  ΤοΥποκείμεμο εμόπ οήμαςξπ είμαι πάμςξςε ρε πςώρη Ομομαστική , βοίρκεςαι μποξρςά ή πίρχ από ςξ οήμα και δε υχοίζεςαι πξςέ με κόμμα. Μεοικέπ τξοέπ παοαλείπεςαι γιαςί εμμξείςαι.
 5. 5.  Το Υποκείμεμο μπξοεί μα είμαι: ξσριαρςικό (Ο αέρας τσράει δσμαςά), αμςωμσμία (Εγώ δε θα έοθω), ξσριαρςικξπξιημέμξ επίθεςξ (Οι καλοί αμξίβξμςαι) ή μεςξυή (Οι εργαζόμεμοι κάμξσμ απεογία), τοάρη ή και ξλόκληοη ποόςαρη με άοθοξ ή υωοίπ άοθοξ ( Τξ όςι απέςσυε δεμ ενηγείςαι)(Δεμ επιςοέπεςαι μα μξλύμεςε ςξ πεοιβάλλξμ (Υπξκείμεμξ η δεσςεοεύξσρα ποόςαρη ρςξ αποόρχπξ οήμα δεμ επιτρέπεται))
 6. 6. Ο Γιώογξπ υαψδεύει ςξ ρκύλξ.Ο παπαγάλξπ είμαι πξλύυοχμξπ Οι επιπλξπξιξί έβαφαμ ςη βιβλιξθήκη.Ο Παύλξπ έγιμε ξδξμςίαςοξπ. Οι μηυαμικξί καςαρκεύαραμ πύογξ.
 7. 7. Η ρκάλα είμαι νύλιμη. Οι εογάςεπ ρκάβξσμ υαμςάκι.Η ρσμξμιλία ήςαμ εσυάοιρςηΟ Πέςοξπ είμαι πξλύ μξοτχμέμξπ.Ο δάρκαλξπ διάβαρε ςημ άρκηρη.
 8. 8.  Ερύ είραι ξ ςέςαοςξπ.Ο Γιάμμηπ κόβει ςξμ πεύκξ.Η Καςεοίμα είμαι ποόεδοξπΟ Νίκξπ εκλέυςηκε ποόεδοξπ.Η Μαοίμα ζει ρςημ Αθήμα.
 9. 9. Η Σόμια, η γάςα, πήδηρε ςη μάμςοα.Ο Γιώογξπ υειοξςξμήθηκε ιεοέαπ.Η Καςεοίμα ξμξμάζεςαι Ζατειοίξσ .Ο Πέςοξπ σπηοεςεί ρςοαςιώςηπ.Η Μαοίμα γεμμήθηκε ρςημ Άοςα.Ο Χοήρςξπ θεχοείςαι ειδικόπ.
 10. 10. Η λένη πξσ δηλώμει ςξ ποόρωπξ, ςξ ζώξ ή ςξ ποάγμαρςξ ξπξίξ μεςαβαίμει (πηγαίμει) η εμέογεια ςξσοήμαςξπ λέγεςαι αμςικείμεμξ Για μα ςξ βοξύμε, κάμξσμε ςημ εοώςηρη ςι ή πξιξμ;
 11. 11. Ο δάρκαλξπ ενεςάζει ςξμ αρθεμή. (Πξιξμ ενεςάζει;) ςξμ αρθεμήΟ δάρκαλξπ ςιμώοηρε ςξ μαθηςή (Πξιξμ ςιμώοηρε;) ςξ μαθηςή Φξβάςαι μήπωπ βοένει. . (Τι τξβάςαι;) μήπωπ βοένει
 12. 12. Τξ αμςικείμεμξ ακξλξσθεί ρσμήθωπ ςξ οήμα ή βοίρκεςαι και ποιμ από ασςό(αμ είμαι ποξρωπ.αμςωμ.) και πξςέ δε υωοίζεςαι από ςξ οήμα με κόμμα.
 13. 13.  Τξ αμςικείμεμξ μπξοεί μα είμαι: ξσριαρςικό (Ο γεωογόπ ξογώμει το χωράφι), αμςωμσμία( (Ο Γιώογξπ τομ υςύπηρε), ξσριαρςικξπξιημέμξ επίθεςξ (Να τξβάραι τους κακούς) ή μεςξυή (Να βξηθάπ τους δυστυχισμέμους), μια εναοςημέμη ποόςαρη (Δε θέλω μα έρθει μαζί μας αυτός -Δεμ είπε πού θα πάει) ή άλλξ μέοξπ ςξσ λόγξσ ή τοάρη(Ρώςηρε το πού και πώς).
 14. 14. Σξ όμξμα πξσ δίμει κάπξια πληοξτξοία γιαςξ σπξκείμεμξ – ταμεοώμει δηλαδή κάπξιαιδιόςηςα λέγεςαι καςηγξοξύμεμξ.
 15. 15. Η ρύμδερη ςξσ σπξκειμέμξσ με ςξκαςηγξοξύμεμξ γίμεςαι με ςη μερξλάβηρη ςξσοήμαςξπ είμαι ή άλλξσ ρσγγεμικξύ οήμαςξππξσ λέγεςαι ρσμδεςικό, ακοιβώπ επειδήρσμδέει ςξσπ δύξ όοξσπ ςηπ ποόςαρηπ.Σα πιξ ρσμηθιρμέμα ρσμδεςικά οήμαςαείμαι: είμαι, γίμξμαι, ταίμξμαι, εμταμίζξμαι,παοξσριάζξμαι, βοίρκξμαι, γεμμιέμαι, ζχ, μέμχ, παθαίμχ, διξοίζξμαι, λέγξμαι, ξμξμάζξμαι, θεχοξύμαι, απξδεικμύξμαι, μξιάζχ, εκλέγξμαι κλπ
 16. 16. Ο ήλιξπ είμαι τωςειμόπ. Η κσοία Ελέμη είμαι μξικξκσοά. Τι ΕΙΝΑΙ ξ ήλιξπ; Τι είμαι η κσοία Ελέμη; τωςειμόπ μξικξκσοά. Η Κάςια έγιμε δαρκάλα. Οι αιυμάλωςξι βοέθηκαμ δεμέμξι. Τι έγιμε η Κάςια; Τι βοέθηκαμ ξι αιυμάλωςξι; δαρκάλα δεμέμξιΣξ οξύυξ ταίμεςαι λεοωμέμξ. Ο ΢πύοξπ σπηοέςηρε ωπ ανιωμαςικόπ Τι ταίμεςαι ςξ οξύυξ; Με μεοικά οήμαςα πξσ υοηριμξπξιξύμςαι λεοωμέμξ ωπ ρσμδεςικά, ςξ καςηγξοξύμεμξ παίομει μποξρςά ςξσ ρσμήθωπ ςα μόοια για, ραμ , ωπ.
 17. 17.  Τξ καςηγξοξύμεμξ μπξοεί μα είμαι: ξσριαρςικό (Ο παςέοαπ είμαι γιαςοόπ), επίθεςξ (Η τίλη ρξσ ταίμεςαι πξλύ εογαςική), μεςξυή (Η μηςέοα είμαι κξσοαρμέμη), αοιθμηςικό (Σα Εσαγγέλια είμαι ςέρρεοα), επίοοημα (Σξ ρπίςι είμαι άμω κάςω), εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ (Σξ δαυςσλίδι είμαι από αρήμι) ή εναοςημέμη ποόςαρη (Η εμτάμιρή ςξσ ήςαμ μα ςξμ λσπάραι).
 18. 18. Ο Γιώογξπ υαψδεύει ςξ ρκύλξ.Ο παπαγάλξπ είμαι πξλύυοχμξπ Οι επιπλξπξιξί έβαφαμ ςη βιβλιξθήκη.Ο Παύλξπ έγιμε ξδξμςίαςοξπ. Οι μηυαμικξί καςαρκεύαραμ πύογξ.
 19. 19. Η ρκάλα είμαι νύλιμη. Οι εογάςεπ ρκάβξσμ υαμςάκι.Η ρσμξμιλία ήςαμ εσυάοιρςηΟ Πέςοξπ είμαι πξλύ μξοτχμέμξπ.Ο δάρκαλξπ διάβαρε ςημ άρκηρη.
 20. 20.  Ερύ είραι ξ ςέςαοςξπ.Ο Γιάμμηπ κόβει ςξμ πεύκξ.Η Καςεοίμα είμαι ποόεδοξπΟ Νίκξπ εκλέυςηκε ποόεδοξπ.Η Μαοίμα ζει ρςημ Αθήμα.
 21. 21. Η Σόμια, η γάςα, πήδηρε ςη μάμςοα.Ο Γιώογξπ υειοξςξμήθηκε ιεοέαπ.Η Καςεοίμα ξμξμάζεςαι Ζατειοίξσ .Ο Πέςοξπ σπηοεςεί ρςοαςιώςηπ.Η Μαοίμα γεμμήθηκε ρςημ Άοςα.Ο Χοήρςξπ θεχοείςαι ειδικόπ.

×