Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ομιλείτε ελληνικά (επεισόδιο 1)

1,338 views

Published on

 • Be the first to comment

ομιλείτε ελληνικά (επεισόδιο 1)

 1. 1.  Χχοιρςήςε ρε δσξ ξμάδεπ και ρςαθήςε αμςικοσρςά, ευξμςαπ μεςανξί ραπ απόρςαρη δέκα πεοείπξσ μέςοχμ.  Σςη μέρη ασςήπ ςηπ απόρςαρηπ ςξπξθεςείρςε έμα ρςετάμη και ρςξ κέμςοξ ςξσ βάλςε έμα μαμςίληΒαθμξλξγία: 10 βαθμξί για κάθε (ξοθή) διόοθχρη λένηπ
 2. 2.  Βοεπ μια ρσμώμσμη ή μία αμςώμσμη λένη:  ΔημιξσογώΒαθμξλξγία: 10 βαθμξί για κάθε ρσμώμσμξ ή αμςώμσμξ
 3. 3.  βιβλιξθηκάοιξπΒαθμξλξγία: 10 βαθμξί
 4. 4. Η σπξγοαμμιρμέμη λένη:Βαθμξλξγία: 10 βαθμξί
 5. 5.  Πλσμςήοιξ  Φχςξγοατία  βαθμξλξγώΒαθμξλξγία: 10 βαθμξί για κάθε λένη πξσυοηριμξπξιήθηκε ρχρςά και 10 για ςημ ποόςαρη
 6. 6.  Πήγαμε ρςημ Αίγσπςξ και θασμάραμε ςη Στήκα & ςιπ Πσοαμίδεπ.  Τξ ποχί με ςρίμπηρε μια ρτήκαΒαθμξλξγία: 10 βαθμξί
 7. 7.  δίρκξπΒαθμξλξγία: 3 βαθμξί για κάθε ρχρςή απάμςηρη
 8. 8.  δισκάδικο ςξ [δiskáδiko] Ο41 : (ξικ.) καςάρςημα όπξσ πξσλξύμ δίρκξσπ μξσρικήπ, καρέςεπ, ριμςί κςλ.· διρκξπχλείξ.[δίρκ(ξπ) -άδικξ] δισκάριο ςξ [δiskário] Ο40 : (εκκλ.) ξ άγιξπ δίρκξπ.[λόγ. επίδο. ρςη λ. διρκάοι < μρμ. διρκάοι(ξμ) (ρςη ρημεο. ρημ.) < ελμρς. διρκάοιξμ `μικοόπ δίρκξπ΄] δισκέτα η [δiskéta] Ο25 : (πληοξτ.) δίρκξπ με επικάλσφη από μαγμηςικό σλικό για ςημ εγγοατή πληοξτξοιώμ με φητιακή μξοτή πξσ έυει μικοή υχοηςικόςηςα και δεμ είμαι μόμιμα ποξραομξρμέμξπ ρςξμ ηλεκςοξμικό σπξλξγιρςή.[λόγ. < αγγλ. diskette < disk = δίρκ(ξπ) -ette = - έςα] δισκίο ςξ [δiskío] Ο39 : ταομακεσςικό παοαρκεύαρμα πξσ έυει ρυήμα μικοξρκξπικξύ δίρκξσ, για μα καςαπίμεςαι εύκξλα: Έμα ~ αρπιοίμηπ. Aμαβοάζξμςα διρκία. || (επέκς.) υάπι. [λόγ. δίρκ(ξπ) σπξκξο. -ίξμ μςτοδ. γεομ. Tablette] δισκοβολία η [δiskovolía] Ο25 : αγώμιρμα καςά ςξ ξπξίξ ξ αθληςήπ οίυμει ςξ δίρκξ ρε όρξ ςξ δσμαςό μεγαλύςεοη απόρςαρη.[λόγ. < ελμρς. διρκξβξλία] δισκοβόλος ξ [δiskovólos] Ο18 : αθληςήπ πξσ αγχμίζεςαι ρςη διρκξβξλία.[λόγ. < ελμρς. διρκξβόλξπ (για αγάλμαςα)] δισκογραφία η [δiskoγrafía] Ο25 : 1. η ςέυμη ςηπ εγγοατήπ μξσρικώμ δίρκχμ. 2. ςξ ρύμξλξ ςηπ παοαγχγήπ ςχμ δίρκχμ μιαπ πεοιόδξσ ή μιαπ υώοαπ: H ελλημική / η αμεοικαμική / η νέμη ~. 3. καςάλξγξπ δίρκχμ.[λόγ. δίρκ(ξπ) -ξ- + -γοατία] δισκογραφικός -ή -ό [δiskoγrafikós] Ε1 : πξσ έυει ρυέρη με ςη διρκξγοατία: Διρκξγοατική εςαιοεία.[λόγ. διρκξγοατ(ία) -ικόπ] δισκοθήκη η [δiskoθíki] Ο30 : I. ρσλλξγή ή αουείξ δίρκχμ: H ~ ςξσ οαδιξτωμικξύ ρςαθμξύ είμαι πξλύ πλξύρια. II. έπιπλξ για ςημ ςξπξθέςηρη δίρκχμ. [λόγ. < γαλλ. discothèque < disque = δίρκ(ξπ) -ξ- + -thèque = -θήκη καςά ςξ bibliothèque = βιβλιξθήκη] δισκοπάθεια η [δiskopáθia] Ο27 : (ιαςο.) γεμική ξμξμαρία παθήρεχμ πξσ ποξκαλξύμςαι από αλλξιώρειπ ςξσ μερξρπξμδύλιξσ δίρκξσ: Πάρυει από ~.[λόγ. δίρκ(ξπ) -ξ- + -πάθεια] δισκοπότηρο ςξ [δiskopótiro] Ο41 : ςξ άγιξ πξςήοιξ και ξ δίρκξπ ςηπ Θείαπ Εσυαοιρςίαπ. || ςξ άγιξ πξςήοιξ.[δίρκ(ξπ) -ξ- + πξςήο(ι) -ξ (ποβ. μρμ. διρκξπξςήοι(ξ)μ)] δισκοπρίομο ςξ [δiskopríono] Ο41 : ποιόμι ςξσ ξπξίξσ ςξ κξπςικό εογαλείξ είμαι ξδξμςχςόπ ςοξυόπ.[δίρκ(ξπ) -ξ- + ποιόμ(ι) -ξ] δισκοπωλείο ςξ [δiskopolío] Ο39 : καςάρςημα όπξσ πξσλξύμ δίρκξσπ μξσρικήπ, καρέςεπ, ριμςί κςλ.[λόγ. δίρκ(ξπ) -ξ- + -πωλείξμ] δισκόφρεμο ςξ [δiskófreno] Ο41 : (ςευμ.) τοέμξ πξσ λειςξσογεί με ςημ πίερη πξσ αρκξύμ δύξ ριαγόμεπ ρςα πλεσοά εμόπ πεοιρςοετόμεμξσ δίρκξσ.
 9. 9. Βαθμξλξγία: 10 βαθμξί για κάθε ρχρςή απάμςηρη
 10. 10.  Όπξσ λαλξύμ πξλλξί κξκκόοξι αογεί μα νημεοώρει!Βαθμξλξγία: 10 βαθμξί για κάθε ρχρςή απάμςηρη

×