อาหารทางสาย27เมษา55 (2)

4,277 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,277
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
98
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อาหารทางสาย27เมษา55 (2)

 1. 1. ปัจจุบนมีสูตรอาหารทางสายหลากหลาย ทีใช้ กนอยู่ ั ่ ัหรืออาหารเสริมทางปาก ซึ่งทาเป็ นสู ตรปั่นผสม ก็มการ ีดัดแปลงเพือให้ เหมาะสมกับผู้ป่วยและทุนทรัพย์ รวมทั้ง ่วัตถุดบทีจดหาได้ ทั้งนีเ้ พือสนองความต้ องการความต้ องการ ิ ่ั ่พลังงานของผู้ป่วยที่รับประทานอาหารปกติไม่ ได้ หรือได้ น้อยไม่ เพียงพอกับความต้ องการของร่ างกาย และให้ เป็ นไปตามแผนการรักษาของแพทย์
 2. 2. ประกอบด้ วยไข่ไก่ (เบอร์2) 1 ฟองเนื้ อสันในไก่ 190 กรัมกล้วยน้ าว้า 100 กรัมผัก (ผักคะน้า,กวางตุง้ ,ฟักทอง) 100 กรัม สาร ร้ อยละ ปริมาณ สารอาหาร ปริมาณ อาหาร (กรัม) (mg.)น้ าตาลทราย 80 กรัม CHO 56 142 Na 264น้ ามันพืช (ถัวเหลือง+ราข้าว) ่ 15 กรัม PROT 20 50 K 1,108 เสริมแคลเซียม 500 มิลลิกรัม FAT 24 27 Ca 598 (คานวณจาก ตารางอาหาร100 กรัม) P 569
 3. 3. ประกอบด้ วยไข่ ไก่ (เบอร์ 2) 1 ฟองเนือสั นในไก่ ้ 160 กรัมตับไก่ 40 กรัมกล้ วยนาว้ า ้ 100 กรัม สาร อาหาร ร้ อยละ ปริมาณ (กรัม) สารอาหาร ปริมาณ (mg.)ผัก (ผักคะน้ า,กวางตุ้ง,ฟักทอง) 80 กรัม CHO 45 113 Na 262นาตาลทราย ้ 30 กรัม PROT 20 51 K 1,119นามันพืช (ถั่วเหลือง+ราข้ าว) ้ 25 กรัม FAT 35 39 Ca 1,099มอลโตเด็กซ์ ติน 20 กรัม (คานวณจาก ตารางอาหาร100 กรัม) P 623ขิง 15 กรัม หมายเหตุ สูตรดัดแปลงสาหรับผูป่วยเบาหวาน และใช้ ้ เสริมแคลเซียม 500 มิลลิกรัม เครื่ องช่วยหายใจ ทางโรงพยาบาลจะใช้ สูตรเดียวกัน โดย ลดปริ มาณคาร์โบไฮเดรตลง
 4. 4. ประกอบด้ วยไข่ ขาว( ไข่ ขาวผง 24 กรัม) 6 ฟองเนือสั นในไก่ ้ 60 กรัมผัก (ผักกาดขาว) 80 กรัม สาร อาหาร ร้ อยละ ปริมาณ (กรัม) สารอาหาร ปริมาณ (mg.)นาตาลทราย ้ 85 กรัม CHO 50 120 Na 118.8นามันพืช (ถั่วเหลือง+ราข้ าว) ้ 35 กรัม PROT 14 35 K 114.60มอลโตเด็กซ์ ติน 35 กรัม FAT 35 35 Ca 3.6เสริมแคลเซียม 500 มิลลิกรัม (คานวณจาก ตารางอาหาร100 กรัม) P 115.2 หมายเหตุ สูตรดัดแปลงสาหรับผูป่วยเบาหวาน และใช้ ้ เครื่ องช่วยหายใจ ทางโรงพยาบาลจะใช้ สูตรเดียวกัน โดย ลดปริ มาณคาร์โบไฮเดรตลง
 5. 5. ประกอบด้ วยไข่ ขาว( ไข่ ขาวผง 32 กรัม) 8 ฟองเนือสั นในไก่ ้ 110 กรัมผัก (ผักกาดขาว) 100 กรัม สาร อาหาร ร้ อยละ ปริมาณ (กรัม) สารอาหาร ปริมาณ (mg.)นาตาลทราย ้ 85 กรัม CHO 52.4 133 Na 217.8นามันพืช (ถั่วเหลือง+ราข้ าว) ้ 25 กรัม PROT 19.2 48.78 K 210.10มอลโตเด็กซ์ ติน 35 กรัม FAT 28.4 32.02 Ca 6.6เสริมแคลเซียม 500 มิลลิกรัม (คานวณจาก ตารางอาหาร100 กรัม) P 211.2 หมายเหตุ สูตรดัดแปลงสาหรับผูป่วยเบาหวาน และใช้ ้ เครื่ องช่วยหายใจ ทางโรงพยาบาลจะใช้ สูตรเดียวกัน โดย ลดปริ มาณคาร์โบไฮเดรตลง
 6. 6. ประกอบด้ วยไข่ ขาว( ไข่ ขาวผง 36 กรัม) 9 ฟองกล้ วยหอม (1ผล) 90 กรัมนาตาลทราย (2 ช้ อนโต๊ ะ) ้ 30 กรัม สาร อาหาร ร้ อยละ ปริมาณ (กรัม) สาร อาหาร ปริมาณ (mg.)นามันพืช (ถั่วเหลือง+ราข้ าว) ้ 20 กรัม CHO 44 60 Na 513เติมนาต้ มสุ กให้ ได้ ้ 550 มิลลิลตร ิ PROT 23 31.5 K 701 FAT 33 20 P 48.60 (คานวณจาก ตารางอาหารแลกเปลียน) ่
 7. 7. ประกอบด้ วยไข่ ขาว( ไข่ ขาวผง 36 กรัม) 9 ฟองสตอเบอรี่ (24ผลกลาง) 230 กรัมนาตาลทราย (3 ช้ อนโต๊ ะ) ้ 45 กรัม สาร อาหาร ร้ อยละ ปริมาณ (กรัม) สาร อาหาร ปริมาณ (mg.)นามันพืช (ถั่วเหลือง+ราข้ าว) ้ 20 กรัม CHO 49.50 75 Na 578.9เติมนาต้ มสุ กให้ ได้ ้ 600 มิลลิลตร ิ PROT 20.80 31.5 K 756 FAT 29.70 20 P 53 (คานวณจาก ตารางอาหารแลกเปลียน) ่
 8. 8. ประกอบด้ วยไข่ ขาว( ไข่ ขาวผง 36 กรัม) 9 ฟองแอปเปิ้ ล (1ผล) 45 กรัมนาตาลทราย (2 ช้ อนโต๊ ะ) ้ 30 กรัม สาร อาหาร ร้ อยละ ปริมาณ (กรัม) สาร อาหาร ปริมาณ (mg.)นาหวานเฮลบลูบอย (2 ช้ อนโต๊ะ) ้ 30 กรัม CHO 46 65 Na 588.8นามันพืช (ถั่วเหลือง+ราข้าว) ้ 20 กรัม PROT 22.2 31.5 K 520เติมนาต้ มสุ กให้ ได้ ้ 600 มิลลิลตร ิ FAT 31.8 20 P 39 (คานวณจาก ตารางอาหารแลกเปลียน) ่
 9. 9. ประกอบด้ วยไข่ ขาว(ไข่ ขาวผง36กรัม ) 9 ฟองนามันพืช (ถั่วเหลือง+ราข้ าว) ้ 20 กรัมแอปเปิ้ ล 1 ผลนาตาลทราย ้ 4 ช้ อนโต๊ ะ สาร อาหาร ร้ อยละ ปริมาณ (กรัม) สาร อาหาร ปริมาณ (mg.)เติมนาต้ มสุ ก ให้ ได้ ้ 600 มิลลิลตร ิ CHO 49.50 75 Na 623.98 PROT 20.80 31.5 K 587.12 FAT 29.7 20 P 44.57 (คานวณจาก ตารางอาหารแลกเปลียน) ่
 10. 10. ประกอบด้ วยไข่ ขาว(ไข่ ขาวผง36กรัม ) 9 ฟองนามันพืช (ถั่วเหลือง+ราข้ าว) ้ 20 กรัมแอปเปิ้ ล 2 ผลนาตาลทราย ้ 3 ช้ อนโต๊ ะ สาร อาหาร ร้ อยละ ปริมาณ (กรัม) สาร อาหาร ปริมาณ (mg.)เติมนาต้ มสุ ก ให้ ได้ ้ 600 มิลลิลตร ิ CHO 49.50 75 Na 617.6 PROT 20.80 31.5 K 575 FAT 29.7 20 P 44 (คานวณจาก ตารางอาหารแลกเปลียน) ่
 11. 11. ประกอบด้ วยไข่ ขาว (ไข่ ขาวผง 36 กรัม) 9 ฟองนามันพืช (ถั่วเหลือง+ราข้าว) ้ 20 กรัมนาตาลทราย ้ 75 กรัมขิง หรือ ตะไคร้ ผง 10 กรัม สาร อาหาร ร้ อยละ ปริมาณ (กรัม) สาร อาหาร ปริมาณ (mg.)เติมนาต้ มสุ กให้ ได้ ้ 600 มิลลิลตร ิ CHO 49.5 75 Na 560 PROT 20.79 31.5 K 465 FAT 29.7 20 P 34 (คานวณจาก ตารางอาหารแลกเปลียน) ่
 12. 12. ประกอบด้ วยไข่ ขาว (ไข่ ขาวผง 36 กรัม) 7 ฟองนามันพืช (ถั่วเหลือง+ราข้าว) ้ 20 กรัมนาตาลทราย ้ 45 กรัมนมจืด(ขาดมันเนย) 120 กรัม สาร อาหาร ร้ อยละ ปริมาณ (กรัม) สาร อาหาร ปริมาณ (mg.)ผงโอวัลติน 25 กรัม CHO 47.40 71 Na 512.2เติมน้ าต้มสุกให้ได้ 600 มิลลิลตร ิ PROT 20.60 31 K 649 FAT 32 21.25 P 324 (คานวณจาก ตารางอาหารแลกเปลียน) ่
 13. 13. ประกอบด้ วยไข่ ขาว (ไข่ ขาวผง 36 กรัม) 9 ฟองนามันพืช (ถั่วเหลือง+ราข้ าว) ้ 20 กรัมนาหวานเฮลบลูบอย ้ 115 กรัมเติมนาต้ มสุ กให้ ได้ ้ 600 มิลลิลตร ิ สาร อาหาร ร้ อยละ ปริมาณ (กรัม) สาร อาหาร ปริมาณ (mg.) CHO 49.50 75 Na 560 PROT 20.79 31.5 K 465 FAT 29.7 20 P 34 (คานวณจาก ตารางอาหารแลกเปลียน) ่
 14. 14. 2500200015001000 P 500 K 0 Na Energy CHO Fat Prot
 15. 15. นาหนัก ้ วัตถุดบิ 1ส่ วน ทีใช้ (g) PROT CHO FAT K ่ P CA NA Energy ราคานาตาล ้ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0แอปเปิ้ ล 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0กล้ วยหอม 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0กล้ วยนาว้ า ้ 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0สตอเบอร์ รี่ 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ฟักทอง 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0นมจืดขาด 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0โอวัลติน 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ไข่ ท้งฟอง ั 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ไข่ ขาว 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ไข่ แดง 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0นามันพืช ้ 5 0 0 0 0 0 0รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0ร้ อยละ #### #### #### #DIV/0!
 16. 16. สู ตรดืมคานวณจาก ตารางอาหารแลกเปลียน ่ ่อาหารให้ ทางสายยาง คานวณจาก ตารางแลกเปลียนอาหาร 100 กรัม ่ (นางสาวธัญญชล พงษ์ อม คานวณสู ตร) ิ่ กลุ่มงานโภชนวิทยา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 17. 17.  เพิมให้เพิมสีสน และเพิมรสชาติให้ชดเจน เพือเพิมความสนใจ ่ ่ ั ่ ั ่ ่ เพิมกลินวนิ ลา และ ลดกากของแอปเปิ้ ลลง ่ ่ สามารถใช้ผก ผลไม้พ้ นบ้าน ปรุงแต่งกลิน รส เครื่องดื่มได้ ั ื ่ น้ าตาลสามารถลดลงได้ ในบางสูตรสาหรับผูป่วยเบาหวาน ้

×