0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
19,035
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,026
Actions
Shares
0
Downloads
170
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การทำให้วัตถุตัวนำเกิดประจุไฟฟ้า

 1. 1. การทาให้วัตถุตัวนาเกิดประจุไฟฟ้า ครูสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26
 2. 2. 1. การขัดถู คือ การนาวัตถุต่างชนิดที่เหมาะสมมาถูกับอิเล็กตรอนในวัตถุทั้งสองมีพลังงานสูงขึน ทาให้เล็กตรอน จากวัตถุ ้หนึ่งหลุดออกไปอยู่บนอีกวัตถุหนึ่ง วัตถุที่ได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้าไปจะมีประจุลบ ส่วนวัตถุทมีเสียอิเล็กตรอนไปจะมีประจุบวก เช่น ี่การถูแก้วด้วยผ้าไหม พบว่า แท่งแก้วจะเสียอิเล็กตรอนให้กับผ้าไหม ทาให้แท่งแก้วมีประจุบวก ส่วนผ้าไหมจะมีประจุลบ
 3. 3. การถูแท่งอาพันด้วยผ้าขนสัตว์ พบว่า ผ้าขนสัตว์แก้วจะเสียอิเล็กตรอนให้กับแท่งอาพัน ทาให้ผ้าขนสัตว์มีประจุบวก ส่วนแท่งแก้วจะมีประจุลบ
 4. 4. 2. การสัมผัส (แตะ) คือ การนาวัตถุที่มีประจุอิสระอยู่แล้วมาสัมผัสกับวัตถุที่เดิมเป็นกลาง จะทาให้วัตถุที่เป็นกลางนี้มีประจุไฟฟ้าอิสระ ดังขันตอนในรูป ้ ---- + -+ -+ ก. ก่อนแตะ A B - --- - -+ + พื้นฉนวน
 5. 5. 2. การสัมผัส (แตะ) ---- + - -+ + ข. ขณะแตะ A B - --- - -+ + พื้นฉนวน
 6. 6. 2. การสัมผัส (แตะ) - - - ค. หลังแตะ - B - - - พื้นฉนวน
 7. 7. เงื่อนไขของการทาให้เกิดประจุไฟฟ้าโดยการสัมผัส1. ประจุไฟฟ้าอิสระที่ตัวนาได้รับ จะเป็นประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน กับชนิดของประจุไฟฟ้าบนตัวนาที่นามาสัมผัสเสมอ2. การถ่ายเทประจุเป็นการถ่ายเทอิเล็กตรอนเท่านั้น และการถ่ายเท จะสิ้นสุดเมื่อศักย์ไฟฟ้า(ระดับไฟฟ้า)บนวัตถุที่แตะกันมีค่าเท่ากัน
 8. 8. เงื่อนไขของการทาให้เกิดประจุไฟฟ้าโดยการสัมผัส3. ประจุไฟฟ้าอิสระบนตัวนาทั้งสองที่นามาแตะกัน ภายหลัง การแตะจะมีจานวนเท่ากันหรืออาจไม่เท่ากันก็ได้ ทั้งนี้จะ ขึ้นอยู่กับความจุไฟฟ้าของตัวนาทังสอง ้4. ประจุไฟฟ้ารวมทั้งหมดบนตัวนาทั้งสองภายหลังการแตะ จะมีจานวนเท่ากับประจุไฟฟ้าทั้งหมดก่อนแตะกัน
 9. 9. 3. การเหนี่ยวนาไฟฟ้า (Electric induction) การนาวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเข้าไปใกล้วัตถุที่เป็นตัวนาไฟฟ้าจะทาให้เกิดประจุชนิดตรงกันข้ามบนตัวนาด้านที่อยู่ใกล้วัตถุ ดังรูป เป็นการทาให้เกิดประจุในลักษณะเช่นนี้เรียกว่า การเหนี่ยวนาไฟฟ้า -- ++ -- - - B+ - A B - -- - -
 10. 10. การสร้างประจุโดยวิธีเหนี่ยวนามีขั้นตอนดังนี้1. นาวัตถุ A ที่มีประจุไฟฟ้าอิสระ เช่น ประจุลบมาวางใกล้ๆ วัตถุตัวนา B ที่เป็นกลาง จะเหนี่ยวนาประจุบนวัตถุ B ดังรูป B -- +B - ++ พื้นฉนวน
 11. 11. การสร้างประจุโดยวิธีเหนี่ยวนามีขั้นตอนดังนี้2. ใช้นิ้ว (หรือนาสายไฟที่ปลายหนึ่งต่อกับพื้นดินเรียกว่า การต่อสายดิน) แตะที่ วัตถุ B ดังรูป ต่อสายดิน -- - +B - ++ - - พื้นฉนวน
 12. 12. การสร้างประจุโดยวิธีเหนี่ยวนามีขั้นตอนดังนี้3. จะทาให้ประจุลบส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับวัตถุที่นามาเหนี่ยวนา ไหลลงไปตาม สายดิน ทาให้เหลือเฉพาะประจุบวกซี่งดึงดูดอยู่กับวัตถุ A ดังรูป +B ++ นาสายดินออก พื้นฉนวน
 13. 13. การสร้างประจุโดยวิธีเหนี่ยวนามีขั้นตอนดังนี้4. ดึงนิ้วหรือนาสายดินออก แล้วนาวัตถุ A ออกห่าง วัตถุ B จะมีประจุไฟฟ้า บวก ซึ่งเป็นชนิดตรงกันข้ามกับประจุบนวัตถุ A ดังรูป นาสายดินออก นาวัตถุ A ออกห่าง +B ++ + B+ + พื้นฉนวน พื้นฉนวน
 14. 14. สรุป การสร้างประจุโดยวิธีเหนี่ยวนา1. การเหนี่ยวนาไฟฟ้าทาให้วัตถุตัวนาที่เป็นกลางทางไฟฟ้า มีประจุไฟฟ้าอิสระ ชนิดตรงกันข้ามกับประจุไฟฟ้าบนวัตถุที่ใช้เหนี่ยวนา2. วัตถุที่ใช้เหนี่ยวนาไม่สูญเสียประจุไฟฟ้าเลย
 15. 15. รูปการสร้างประจุโดยวิธีเหนี่ยวนา

×