SlideShare a Scribd company logo
@ I LYA S T E K E R
YA PA B İ L E C E Ğ İ N İ Z E N K Ö T Ü 5 0
S E O H ATA S I V E Ç Ö Z Ü M L E R İ
I LYA S T E K E R K I M D I R ?
9+ yıllık dijital pazarlama deneyimi
S A N F R A N C I S C O
Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yerel
ve global bir çok dijital pazarlama
projesini yönetme
Quoridor oyununda uzman :)
B E R A B E R Ç A L I Ş T I Ğ I M A R K A L A R D A N B A Z I L A R I
B E N İ N E R E L E R D E G Ö R D Ü N Ü Z ?
M E X I C O
A D V I S O RY
B O A R D
M E M B E R
H T T P : / / W W W. M O U N T N O W. C O M / B E S T- S E O - E X P E RT S /
İ L E T İ Ş İ M D E K A L A L I M
@ I LYA S T E K E R
M E @ I LYA S T E K E R . C O M
M E X I C O
H AY D İ B A Ş L AYA L I M
SEO’da Hata Yapmamak Neden Önemli?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
B O R S AYA A Ç I K O L A N B İ R Ş İ R K E T S E N İ Z D A H A D İ K K AT L İ O L M A L I S I N I Z
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone
Nasıl olsa Google anlamaz
P E K İ , H A T A L A R I N A L T I N D A N E Y A T I Y O R ?
Bilmiyor olmak, yanlışlıkla yapmak
Hızlıca başarı yakalama arzusu
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Doğru ajans ya da danışmanla çalışmak
Kontrol listeleri oluşturmak
Dünya’ya gelmek için 9 ay bekliyorken?
Ç Ö Z Ü M ?
Google bizden akıllı değil ya? :)
İnsanlar için yap, 

robotlar için optimize et.
A N A V İ Z Y O N U M U Z B U D E Ğ İ L S E
U Z U N VA D E D E S E O ’ D A B A Ş A R I YA K A L A M A M I Z Z O R
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone
YA PA B İ L E C E Ğ İ M İ Z H ATA L A R I 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
T E K N İ K H ATA L A R
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Sitemizin ya da önemli sayfalarımızın
Google’a kapalı olduğunu fark etmek
Sitemizin ya da önemli sayfalarımızın
Google’a kapalı olduğunu fark etmek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
N A S I L Ç Ö Z E R İ Z P E K İ ?
# Sitemizdeki noindex etiketlerini kaldırmak
# Robots.txt dosyamızda disallow kuralı var mı kontrol etmek
# Canonical etiket ile farklı bir sayfayımı gösteriyoruz?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
JavaScript ve CSS Dosyalarını Google’a Kapatmak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
YA Z I L I M C I A R K A D A Ş I N H ATA S I Y D I , N A S I L Ç Ö Z E R İ Z ?
# Robots.txt dosyamızdaki disallow kurallarını kaldırmak
# Google search console altından “Google gibi getir” ile erişimi test etmek
# Server tarafında herhangi bir user-agent engeli olmadığından emin olmak
JavaScript ve CSS Dosyalarını Google’a Kapatmak
Canonical Hataları Ölümcül Olabilir
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
N E YA P M A M I Z L A Z I M ?
# Siteyi DeepCrawl aracı ile tarayıp URL =? canonical analizi yapmak
# HTTPS kullanıyorsak tüm sayfalarımızın canonical değerlerini HTTPS ile
verdiğimizden emin olmak
# Tüm varyasyonlarda tek canonical (www dahil-hariç)
Yanlış Canonical Entegrasyonları
Filtre Sayfalarını Google’a Indexletmek (Özellikle E-Ticaret Siteleri)
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
M E H M E T A L İ B E Y B İ YA R D I M C I O L S A N I Z ?
# Hangi filtreleri indexletmemiz gerektiğine analiz yaparak karar vermeniz
# Fiyat, büyüklük, genişlik, sıralama vb filtrelerin URL’lerini direkt kategori
sayfasına canonical vermek
Özellikle E-Ticaret Siteleri: Filtre Sayfalarını Google’a Indexletmek
Etiket Sayfalarına Gereğinden Fazla Anlam Yüklemek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
YA P T I K B I R H ATA , N A S I L K U RT U L U R U Z ?
# Trafik almayan etiket sayfalarını analiz edip 301 ile ilgili diğer sayfalara
yönlendirmek
# Tüm etiket sayfaların noindex koymak (kullanıcılarımız mutlaka erişebilsin
istiyorsak)
Etiket Sayfalarına Gereğinden Fazla Anlam Yüklemek
Aynı Title ve Description Değerine
Sahip Sayfalarımız
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
E D İ T Ö R A R K A D A Ş K O P YA L A YA P I Ş T I R I S E V İ Y O R D U , K O V D U K O N U
# DeepCrawl ile sayfalarınızı analiz ederek aynı title ve description değerine
sahip sayfalarınızı tespit edip bunları özgün hale getirmek
Aynı Title ve Description Değerine Sahip Sayfalarımız
# Karakter limitlerini unutmayalım
Arama Sonuç Sayfalarımızı Google’a Indexletmek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
O N L A R T R A F İ K G E T İ R İ R S A N I Y O R D U K ? N E YA PA C A Z ?
# Arama sonuç sayfalarımızı noindex etiketi ile Google’a kapatmalıyız
Arama Sonuç Sayfalarımızı Google’a Indexletmek
# Robots.txt dosyamıza bu sayfayı disallow olarak eklemeliyiz
Yeni Siteye
Geçerken
Varsa Noindex
ve Robots.txt
Kurallarını
Kaldırmayı
Unutmak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
A B İ B İ Z B U N L A R I K A L D I R M I Ş T I K YA ? N A S I L O L U R ?
# Google’a açık kalması gereken tüm sayfalardan noindex metasını
kaldırmalıyız ve Robots.txt’den kuralları silmeliyiz
Yeni Siteye Geçerken Varsa Noindex ve Robots.txt
Kurallarını Kaldırmayı Unutmak
# DeepCrawl ile yeni siteyi crawl ederek unuttuğumuz sayfa kalmış mı tekrar
kontrol etmek
Kullanıcıya Ayrı, Google’a Ayrı Sayfa Sunmak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Halen yapan var mı acaba?
Yoktur ya?
Yoktur canım!
Var mı yoksa?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
B U R A L A R I N Ç A K A L I S E N M İ S İ N K A R D E Ş ?
# Bunu yapan yazılımcı, SEO ajansı ya da danışman ile acilen yolları ayırmak
Kullanıcıya Ayrı, Google’a Ayrı Sayfa Sunmak
# Bu ayırıma neden olan kodları siteden kaldırmak ve kullanıcıya sunulan
sayfayı aynen Google’a sunmak
Yeni Site Geçiş
Sonrası Yüksek
Trafik Alan
Sayfaların 404
Dönmesi ve Geç
Fark Etmek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
İ S T İ FA D İ L E K Ç E M E K T E D İ R
# Google Analytics ya da Search Console üzerinden geçiş öncesi yüksek
trafik alan sayfaları export etmek
Yeni Site Geçiş Sonrası Yüksek Trafik Alan Sayfaların 404
Dönmesi ve Geç Fark Etmek
# DeepCrawl ile bu sayfaları tarayarak 404 verenleri tespit edip acilen
düzeltmek
Yıl 2016 ve
Responsive
Olmayan Mobil
Siteye Sahip
Olmak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
B U S E N E M O B İ L İ N Y I L I O L A C A K : )
# Mutlaka responsive bir tasarım geliştirmeliyiz. Bu dönüşüm oranlarımızı
ciddi oranda pozitif etkileyecek
Yıl 2016 ve Responsive Olmayan Mobil Siteye Sahip Olmak
Sitenin Çok
Yavaş
Yüklenmesi
& Hız
Sorunları
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
N A S I L H I Z L A N D I R I R I Z ?
# Google page speed, gtmetrix ve pingdom gibi araçlarla site altındaki
sayfaları mobil ve desktop için test etmek
Sitenin Çok Yavaş Yüklenmesi & Hız Sorunları
# Yavaş yüklenmesine neden olan etkenleri tek tek ortadan kaldırmak.
Google Remove URL ile Yanlışlıkla Tüm Indexleri Silmek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Y E N İ B İ R H ATAYA B A Ş L A M A K İ Ç İ N E N G Ü Z E L Y O L
# Google search console altındaki remove URL’e girip hızlıca yapılan işlemi
geri almak (belirli bir süre içerisinde)
Google Remove URL ile Yanlışlıkla Tüm Indexleri Silmek
Sitenize Virüs
Bulaşması ya da
Hacklenmesi ve
Sizin Geç Fark
Etmeniz
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
W E B S İ T E S İ N E V İ R Ü S B U L A Ş I Y O R M U YA ?
# sitecheck.sucuri.net ile ne tarz bir virüs bulaşmış kontrol etmemiz
Sitenize Virüs Bulaşması ya da Hacklenmesi ve Sizin
Geç Fark Etmeniz
# Google “Safe Browsing Site Status” ile siteyi testten geçirmek
Site Değerini Tek Yapı Altında Toplamamak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
HTTP://www.siteadi.com/
HTTPS://www.siteadi.com
HTTP://siteadi.com/
HTTP://www.siteadi.com
vb
HTTPS://www.siteadi.com/
Kullanıcıya İçeriğe Erişmeden Önce Reklam Göstermek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Ne Tür Reklamı Olanlar Etkilenecek?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Ne Tür Reklamı Olanlar Etkilenmeyecek?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Tüm 404 Veren
Sayfalarınızı
Anasayfaya
Yönlendirmek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
İ Ş İ N K O L AY I N A K A Ç M A M A K L A Z I M
# Her sayfayı alakalı kategori ya da ürün sayfasına yönlendirmeliyiz
Tüm 404 Veren Sayfalarınızı Anasayfaya Yönlendirmek
# Yönlendirdiğimiz URL’ler için bir sitemap.xml oluşturup GSC’ye eklemek
Blocking URL Parameters Fonksiyonunun Yanlış Kullanımı
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
B U H ATAY I N A S I L D Ü Z E LT İ R İ Z ?
# Oluşturulan parametreleri Google search console altından düzenleyip ya
da silebilirsiniz.
Blocking URL Parameters Fonksiyonunun Yanlış Kullanımı
Mobil Sitenin Canonical Değerlerini Farklı Tanımlamak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
H E P B İ Z İ M YA Z I L I M C I Y Ü Z Ü N D E N YA
# Mobil versiyondaki canonical değerlerini web’teki ile birebir aynı yapmak
Mobil Sitenin Canonical Değerlerini Farklı Tanımlamak
# Mobil sitenin ayrıca Google’a indexletilmesini engellemek
301 Sayfa Yönlendirmelerinin Loop’a Girmesi
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
P E K İ Ç Ö Z Ü M N E D İ R ?
# DeepCrawl ile redirect loop’a giren URL’leri tespit etmek
Sayfa Yönlendirmelerinin Loop’a Girmesi
# İlk URL’i en son yönlenecek URL’e yönlendirmek (aradakileri
uçurmak)
Çok Dilli Bir Siteniz Varsa En Büyük Bela: Hreflang Hataları
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
B İ Z D E VA R M I A C A B A ?
# Şu araçlar ile hataları kontrol etmek
hreflang.ninja
https://www.sistrix.com/hreflang-guide/hreflang-validator/
https://technicalseo.com/seo-tools/hreflang/
DeepCrawl
Çok Dilli Bir Siteniz Varsa
En Büyük Bela: Hreflang Hataları
# Google’ın önerdiği hreflang şablonuna göre hazırladığımızdan
tekrar emin olmak
2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone
T E K N İ K H ATA L A R
İ Ç E R İ K H ATA L A R I
Bir Dönem Haber
Sitelerinin
Kurnazlığı:
Keyword Stuffing
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
H E R K E S YA P I Y O R D U A M A B İ Z İ M N E Y İ M İ Z E K S İ K ?
# Bu yöntemle ürettiğiniz tüm içerikleri silmeniz
Bir Dönem Haber Sitelerinin Kurnazlığı: Keyword Stuffing
# Sildiğiniz bu sayfalara 404 hata kodu dönmeniz
İçeriği Az Olan
Sayfaları Google’a
Indexletmek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
N E YA P M A M I Z L A Z I M P E K İ ?
# DeepCrawl ile siteyi tarayıp az içerikli sayfaları tespit etmek
İçeriği Az Olan Sayfaları Google’a Indexletmek
# Bu sayfalardaki içeriği geliştirmek ya da noindex ile Google’a
kapatmak
Düşük Kalitede
Olan İçerikleri
Sitede Tutmaya
Devam Etmek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Ç Ö Z Ü M ?
# Belirli dönemlerde detaylı analiz yaparak trafik almayan sayfaları tespit
ederek 301 ile farklı sayfalara yönlendirmek
Düşük Kalitede Olan İçerikleri Sitede Tutmaya Devam Etmek
# Bu sayfaları varsa sitemap dosyalarımızdan da kaldırmak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
%55 Organik Trafik Artışı
Yüzlerce Duplicate İçerikle Yaşamaya Devam Etmek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
K O P YA L A YA P I Ş T I R S E V D A L I L A R I
# DeepCrawl ile siteyi tarayarak var olan tüm duplicate içerikleri tespit etmek
Yüzlerce Duplicate İçerikle Yaşamaya Devam Etmek
# Bu içerikleri özgün hale getirmek ya da canonical ile benzer sayfayı
işaretlemek
Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone
Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
PA R AY L A D E Ğ İ L YA O L U Ş T U R G İ T S İ N
# Anahtar kelime analizini doğru yaparak stratejiyi yeniden gözden geçirmek
Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmak
# Search console / Search Metrics ya da SEMrush gibi araçlarla hangi
kelimeler hangi sayfalara trafik gönderiyor analiz edin
Sitenizde Çok Fazla Sayıda Reklama Yer Vermek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
K U L L A N I C I L A R D A T I K L AY I V E R S İ N C A N I M
# Sayfa yüklendikten sonra kullanıcının gördüğü alanda çok fazla reklam varsa
kaldırmalısınız
Sitenizde Çok Fazla Sayıda Reklama Yer Vermek
# Fazla reklam aynı zamanda sayfa yüklenme süresini de arttırıyor
Sayfada
Görünmeyen
İçerikler
Üretmek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
G O O G L E ’ U K A N D I R M A K N E K O L AY YA
# Bunu yapan yazılımcı, SEO ajansı ya da danışman ile acilen yolları ayırmak
Sayfada Görünmeyen İçerikler Üretmek
# Var olan içerikleri düzenleyip kullanıcıların da göreceği şekile getirmek
Tedarikçiden
Gelen Ürün
Açıklamalarını
Aynen Kullanmak
(Özellikle E-Ticaret
Siteleri)
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
X M L İ L E G E L İ Y O R D U B İ Z D E AY N E N B A S T I K VA L L A
# Ürün sağlayıcıdan gelen açıklamaları özgün hale getirerek sitenizde
yayınlamanız
Özellikle E-Ticaret Siteleri:
Ürün Açıklamalarını Aynen Kullanmak
# Geriye dönük tüm ürün sayfalarında bu işlemi yapmamız lazım
İ Ç E R İ K H ATA L A R I
B A C K L I N K H ATA L A R I
Penguen Google’ın Core Algoritmasına Dahil Oldu
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Backlink Anchor
Textlerin Çoğunun
Money Keywords
Olması
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
B İ Z S E O A J A N S I M I Z L A 4 0 K E L İ M E D E A N L A Ş M I Ş T I K A M A ( ? ! )
# Marka ve diğer kelimelerinize gelebilecek backlinkleri arttıracak
stratejiler geliştirmelisiniz
Backlink Anchor Textlerin Çoğunun Money
Keywords Olması
# Money keywordlerde aldığınız backlinkleri marka kelimelerinizle
değiştirmek için site sahipleriyle iletişime geçmeniz
Kısa Sürede Yüksek Sayıda Backlink Kazanmaya Çalışmak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
PA R A S I N E Y S E V E R İ R A L I R I Z B A C K L I N K L E R İ
# Büyük bir şirketin yeni bir sitesi değilse ciddi oranda Google
tarafında risk oluşturabilir
Kısa Sürede Yüksek Sayıda Backlink Kazanmaya Çalışmak
# Backlink tarafında yavaş ve kontrollü ilerlemek gerekiyor
Backlink Çalışması Yaparken Siteleri Belirli Filtrelerden
Geçirmemek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
2 0 0 L İ R AYA B A C K L İ N K PA K E T İ A L M I Ş T I K O N L A R O L M A Z M I ?
# Tüm backlink profinin spam analizinden geçirip zararlı backlinkler
varsa Google’a disavow ile bildirmek
Backlink Çalışması Yaparken Siteleri Belirli Filtrelerden Geçirmek
# Çalışma yapılacak siteleri önceden analiz etmek ve filtrenin altındaki
sitelerle çalışmamak
Daha Fazla Backlink Değil, Kaliteli Backlink için
Strateji Geliştirin
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
D A H A FA Z L A B A C K L I N K D A H A K A L İ T E L İ B A C K L I N K
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
N E YA P M A L I Y I Z P E K İ ?
# Google değeri yüksek otoriyer sitelerden backlink kazanmak için
doğru stratejiler geliştirmek
Daha Fazla Backlink Değil, Kaliteli Backlink için Strateji Geliştirin
# Backlink stratejilerini sayı üzerinden değil kalite üzerinden ölçmeniz
Backlink Alan Sayfalarınızın HTTP 404 Dönmesi ve Sizin Geç Fark Etmeniz
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Z A R A R I N N E R E S İ N D E N D Ö N E R S E K K A R D I R
# DeepCrawl ile bu URL’leri tarayın, 404 verenleri ayırıp düzeltin
Backlink Alan Sayfalarınızın HTTP 404 Dönmesi
ve Sizin Geç Fark Etmeniz
# Majestic ya da ahrefs gibi araçlarla backlinklerinizi export edin
Dizin, Forum Sitelerinden Backlink Almaya Devam Etmek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
B İ R A R K A D A Ş H A L E N İ Ş E YA R I Y O R D E M İ Ş T İ A M A ?
# Sahip olduğunuz backlinkleri analiz ederek forum ve dizinlerden
gelen ve backlink profilinize zarar verenleri Google disavow yapın
Dizin, Forum Sitelerinden Backlink Almaya Devam Etmek
# Çalıştığınız ajans ya da danışman böyle bir şey yapıyorsa
anlaşmanızı bitirin
Backlinklerinizin Hepsinin Dofollow Olması
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
B İ Z İ M Ö Y L E VA L L A , N E YA PA C A Ğ I Z ?
Backlinklerinizin Hepsinin Dofollow Olması
# Dofollow / Nofollow farkı çok fazlaysa bazı dofollow linklerinizi
nofollow yapın, site sahipleriyle iletişime geçin
B A C K L I N K H ATA L A R I
D İ Ğ E R H ATA L A R
AdWords
Datalarınızı SEO
Çalışmalarınız
İçin
Kullanmamak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
+%20 Organik CTR Artışı
2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
N E YA P M A M I Z L A Z I M ?
AdWords Datalarınızı SEO Çalışmalarınız İçin
Kullanmamak
# AdWords’ten en çok dönüşüm aldığınız kelimeler için SEO
tarafında da strateji geliştirmek
# AdWords’ten en iyi performans yakaladığınız reklam başlık ve
metinleri organic sonuçlarda da test etmek (yüksek CTR)
Tecrübeyi Göz Ardı Edip Sadece Ucuz Diye SEO
Ajansı ya da Danışmanı Seçmek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
D İ K K AT E D İ L M E S İ G E R E K E N N O K TA L A R
Tecrübeyi Göz Ardı Edip Sadece Ucuz Diye SEO
Ajansı ya da Danışmanı Seçmek
# Sadece ücrete bakarak ajans ya da danışman seçmeyin, mutlaka
tecrübesini araştırın
# Daha önce çalıştığı markalarda yakaladığı başarıları isteyin ve
değerlendirin
SEO Çalışmalarını
50-100 Kelime İle
Sınırlandırmak
Daha Büyük
Potansiyel Varken?
S E O Ç A L I Ş M A L A R I N I K Ü Ç Ü M S E M E K , O F I S T E K I
YA Z I L I M C I YA PA R S A N M A K
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
H İ Ç A R A B A S Ü R M E M İ Ş B İ R İ S İ O T O B A N A Ç I K S A N E O L U R ?
SEO Çalışmalarını Küçümsemek, Ofisteki Yazılımcı
Yapar Sanmak
# Mutlaka uzman bir ajans ya da danışmandan destek alın. Geçen
zaman aleyhinize işliyor
# SEO dünyası çok hızlı değişiyor, ayak uydurmanız zor olabilir
2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone
Halen AMP Teknolojisine
Geçiş Yapmamış Olmak
https://www.ampproject.org/
Neden mi Önemli?
2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone
T E Ş E K K Ü R L E R
@ I LYA S T E K E R

More Related Content

What's hot

No More "It Depends" - Learn to Set your Visual SEO Resources #LondonSEOMeetu...
No More "It Depends" - Learn to Set your Visual SEO Resources #LondonSEOMeetu...No More "It Depends" - Learn to Set your Visual SEO Resources #LondonSEOMeetu...
No More "It Depends" - Learn to Set your Visual SEO Resources #LondonSEOMeetu...
Aleyda Solís
 
Product, service and category page links (and how to get them) - Rebecca Moss...
Product, service and category page links (and how to get them) - Rebecca Moss...Product, service and category page links (and how to get them) - Rebecca Moss...
Product, service and category page links (and how to get them) - Rebecca Moss...
Rebecca Moss
 
Martin McGarry - SEO strategy c/o England manager Gareth Southgate
Martin McGarry - SEO strategy c/o England manager Gareth SouthgateMartin McGarry - SEO strategy c/o England manager Gareth Southgate
Martin McGarry - SEO strategy c/o England manager Gareth Southgate
Martin McGarry
 
The Hidden Gems of Low search volume
The Hidden Gems of Low search volumeThe Hidden Gems of Low search volume
The Hidden Gems of Low search volume
Liraz Postan
 
Brighton SEO Talk HS FINAL.pptx
Brighton SEO Talk HS FINAL.pptxBrighton SEO Talk HS FINAL.pptx
Brighton SEO Talk HS FINAL.pptx
Harry Sumner
 
Switching domain 3 months before an IPO - Lucia Lecesne - BrightonSEO April 2022
Switching domain 3 months before an IPO - Lucia Lecesne - BrightonSEO April 2022Switching domain 3 months before an IPO - Lucia Lecesne - BrightonSEO April 2022
Switching domain 3 months before an IPO - Lucia Lecesne - BrightonSEO April 2022
Lucia Lecesne
 
[BrightonSEO 2019] Restructuring Websites to Improve Indexability
[BrightonSEO 2019] Restructuring Websites to Improve Indexability[BrightonSEO 2019] Restructuring Websites to Improve Indexability
[BrightonSEO 2019] Restructuring Websites to Improve Indexability
Areej AbuAli
 
Holistic Search - Developing An Organic First Strategy
Holistic Search - Developing An Organic First StrategyHolistic Search - Developing An Organic First Strategy
Holistic Search - Developing An Organic First Strategy
ArpunBhuhi
 
BrightonSEO October 2022 - Dan Taylor SEO - Indexing Ecommerce Websites
BrightonSEO October 2022 - Dan Taylor SEO - Indexing Ecommerce WebsitesBrightonSEO October 2022 - Dan Taylor SEO - Indexing Ecommerce Websites
BrightonSEO October 2022 - Dan Taylor SEO - Indexing Ecommerce Websites
Dan Taylor
 
brighton final.pptx
brighton final.pptxbrighton final.pptx
brighton final.pptx
ssuser152aeb
 
Lucy Dodds - BrightonSEO Autumn 22
Lucy Dodds - BrightonSEO Autumn 22Lucy Dodds - BrightonSEO Autumn 22
Lucy Dodds - BrightonSEO Autumn 22
Lucy Dodds
 
Influencing Discovery, Indexing Strategies For Complex Websites
Influencing Discovery, Indexing Strategies For Complex WebsitesInfluencing Discovery, Indexing Strategies For Complex Websites
Influencing Discovery, Indexing Strategies For Complex Websites
Dan Taylor
 
How to produce great multilingual content, even when you can't read it | Laur...
How to produce great multilingual content, even when you can't read it | Laur...How to produce great multilingual content, even when you can't read it | Laur...
How to produce great multilingual content, even when you can't read it | Laur...
Oban International
 
Developing Technical SEO Skills - Brighton SEO Sept 2021
Developing Technical SEO Skills - Brighton SEO Sept 2021Developing Technical SEO Skills - Brighton SEO Sept 2021
Developing Technical SEO Skills - Brighton SEO Sept 2021
Mike Osolinski
 
Content Design & its Role in SEO and Accessibility [BrightonSEO Spring 2023]
Content Design & its Role in SEO and Accessibility [BrightonSEO Spring 2023]Content Design & its Role in SEO and Accessibility [BrightonSEO Spring 2023]
Content Design & its Role in SEO and Accessibility [BrightonSEO Spring 2023]
Chloe Smith
 
How to Use Search Intent to Dominate Google Discover
How to Use Search Intent to Dominate Google DiscoverHow to Use Search Intent to Dominate Google Discover
How to Use Search Intent to Dominate Google Discover
Felipe Bazon
 
SEO Tool Overload😱... Google Data Studio to the rescue
SEO Tool Overload😱... Google Data Studio to the rescueSEO Tool Overload😱... Google Data Studio to the rescue
SEO Tool Overload😱... Google Data Studio to the rescue
Nils De Moor
 
How to Combat SERP Volatility - Adriana Stein - BrightonSEO Slides 2023pdf
How to Combat SERP Volatility - Adriana Stein - BrightonSEO Slides 2023pdfHow to Combat SERP Volatility - Adriana Stein - BrightonSEO Slides 2023pdf
How to Combat SERP Volatility - Adriana Stein - BrightonSEO Slides 2023pdf
AS Marketing
 
A Simple method to Create Content using NLP
A Simple method to Create Content using NLP A Simple method to Create Content using NLP
A Simple method to Create Content using NLP
Sante J. Achille
 
Jen Penaluna: Red Light, Green Light Interviewing Potential Employers | Brigh...
Jen Penaluna: Red Light, Green Light Interviewing Potential Employers | Brigh...Jen Penaluna: Red Light, Green Light Interviewing Potential Employers | Brigh...
Jen Penaluna: Red Light, Green Light Interviewing Potential Employers | Brigh...
JenPenaluna
 

What's hot (20)

No More "It Depends" - Learn to Set your Visual SEO Resources #LondonSEOMeetu...
No More "It Depends" - Learn to Set your Visual SEO Resources #LondonSEOMeetu...No More "It Depends" - Learn to Set your Visual SEO Resources #LondonSEOMeetu...
No More "It Depends" - Learn to Set your Visual SEO Resources #LondonSEOMeetu...
 
Product, service and category page links (and how to get them) - Rebecca Moss...
Product, service and category page links (and how to get them) - Rebecca Moss...Product, service and category page links (and how to get them) - Rebecca Moss...
Product, service and category page links (and how to get them) - Rebecca Moss...
 
Martin McGarry - SEO strategy c/o England manager Gareth Southgate
Martin McGarry - SEO strategy c/o England manager Gareth SouthgateMartin McGarry - SEO strategy c/o England manager Gareth Southgate
Martin McGarry - SEO strategy c/o England manager Gareth Southgate
 
The Hidden Gems of Low search volume
The Hidden Gems of Low search volumeThe Hidden Gems of Low search volume
The Hidden Gems of Low search volume
 
Brighton SEO Talk HS FINAL.pptx
Brighton SEO Talk HS FINAL.pptxBrighton SEO Talk HS FINAL.pptx
Brighton SEO Talk HS FINAL.pptx
 
Switching domain 3 months before an IPO - Lucia Lecesne - BrightonSEO April 2022
Switching domain 3 months before an IPO - Lucia Lecesne - BrightonSEO April 2022Switching domain 3 months before an IPO - Lucia Lecesne - BrightonSEO April 2022
Switching domain 3 months before an IPO - Lucia Lecesne - BrightonSEO April 2022
 
[BrightonSEO 2019] Restructuring Websites to Improve Indexability
[BrightonSEO 2019] Restructuring Websites to Improve Indexability[BrightonSEO 2019] Restructuring Websites to Improve Indexability
[BrightonSEO 2019] Restructuring Websites to Improve Indexability
 
Holistic Search - Developing An Organic First Strategy
Holistic Search - Developing An Organic First StrategyHolistic Search - Developing An Organic First Strategy
Holistic Search - Developing An Organic First Strategy
 
BrightonSEO October 2022 - Dan Taylor SEO - Indexing Ecommerce Websites
BrightonSEO October 2022 - Dan Taylor SEO - Indexing Ecommerce WebsitesBrightonSEO October 2022 - Dan Taylor SEO - Indexing Ecommerce Websites
BrightonSEO October 2022 - Dan Taylor SEO - Indexing Ecommerce Websites
 
brighton final.pptx
brighton final.pptxbrighton final.pptx
brighton final.pptx
 
Lucy Dodds - BrightonSEO Autumn 22
Lucy Dodds - BrightonSEO Autumn 22Lucy Dodds - BrightonSEO Autumn 22
Lucy Dodds - BrightonSEO Autumn 22
 
Influencing Discovery, Indexing Strategies For Complex Websites
Influencing Discovery, Indexing Strategies For Complex WebsitesInfluencing Discovery, Indexing Strategies For Complex Websites
Influencing Discovery, Indexing Strategies For Complex Websites
 
How to produce great multilingual content, even when you can't read it | Laur...
How to produce great multilingual content, even when you can't read it | Laur...How to produce great multilingual content, even when you can't read it | Laur...
How to produce great multilingual content, even when you can't read it | Laur...
 
Developing Technical SEO Skills - Brighton SEO Sept 2021
Developing Technical SEO Skills - Brighton SEO Sept 2021Developing Technical SEO Skills - Brighton SEO Sept 2021
Developing Technical SEO Skills - Brighton SEO Sept 2021
 
Content Design & its Role in SEO and Accessibility [BrightonSEO Spring 2023]
Content Design & its Role in SEO and Accessibility [BrightonSEO Spring 2023]Content Design & its Role in SEO and Accessibility [BrightonSEO Spring 2023]
Content Design & its Role in SEO and Accessibility [BrightonSEO Spring 2023]
 
How to Use Search Intent to Dominate Google Discover
How to Use Search Intent to Dominate Google DiscoverHow to Use Search Intent to Dominate Google Discover
How to Use Search Intent to Dominate Google Discover
 
SEO Tool Overload😱... Google Data Studio to the rescue
SEO Tool Overload😱... Google Data Studio to the rescueSEO Tool Overload😱... Google Data Studio to the rescue
SEO Tool Overload😱... Google Data Studio to the rescue
 
How to Combat SERP Volatility - Adriana Stein - BrightonSEO Slides 2023pdf
How to Combat SERP Volatility - Adriana Stein - BrightonSEO Slides 2023pdfHow to Combat SERP Volatility - Adriana Stein - BrightonSEO Slides 2023pdf
How to Combat SERP Volatility - Adriana Stein - BrightonSEO Slides 2023pdf
 
A Simple method to Create Content using NLP
A Simple method to Create Content using NLP A Simple method to Create Content using NLP
A Simple method to Create Content using NLP
 
Jen Penaluna: Red Light, Green Light Interviewing Potential Employers | Brigh...
Jen Penaluna: Red Light, Green Light Interviewing Potential Employers | Brigh...Jen Penaluna: Red Light, Green Light Interviewing Potential Employers | Brigh...
Jen Penaluna: Red Light, Green Light Interviewing Potential Employers | Brigh...
 

Viewers also liked

Uber SEO Analysis & Opportunities by Ilyas Teker
Uber SEO Analysis & Opportunities by Ilyas TekerUber SEO Analysis & Opportunities by Ilyas Teker
Uber SEO Analysis & Opportunities by Ilyas Teker
Ilyas Teker
 
Peter Drucker’dan seçmeler
Peter Drucker’dan seçmelerPeter Drucker’dan seçmeler
Peter Drucker’dan seçmeler
Tufan Karaca
 
26 Zaman yönetimi taktiği, keşke 20 yaşında iken bilseydim.
26 Zaman yönetimi taktiği, keşke 20 yaşında iken bilseydim.26 Zaman yönetimi taktiği, keşke 20 yaşında iken bilseydim.
26 Zaman yönetimi taktiği, keşke 20 yaşında iken bilseydim.
Tufan Karaca
 
Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)
Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)
Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)
Serbay Arda Ayzit
 
HTTPS The Road To A More Secure Web / SEOCamp Paris
HTTPS The Road To A More Secure Web / SEOCamp ParisHTTPS The Road To A More Secure Web / SEOCamp Paris
HTTPS The Road To A More Secure Web / SEOCamp Paris
Aysun Akarsu
 
SEO Split-Testing - Why and How
SEO Split-Testing - Why and HowSEO Split-Testing - Why and How
SEO Split-Testing - Why and How
Tom Anthony
 
Keyword Research: The Secret Expert Techniques You Need to Know
Keyword Research: The Secret Expert Techniques You Need to KnowKeyword Research: The Secret Expert Techniques You Need to Know
Keyword Research: The Secret Expert Techniques You Need to Know
Judith Lewis
 
Keeping Up With SEO in 2017 & Beyond
Keeping Up With SEO in 2017 & BeyondKeeping Up With SEO in 2017 & Beyond
Keeping Up With SEO in 2017 & Beyond
Rand Fishkin
 
How Google Works
How Google WorksHow Google Works
How Google Works
Eric Schmidt
 
E-ticaret Projelerinde Teknik SEO ve İndekslenebilirlik - SEOzone Meetups
E-ticaret Projelerinde Teknik SEO ve İndekslenebilirlik - SEOzone MeetupsE-ticaret Projelerinde Teknik SEO ve İndekslenebilirlik - SEOzone Meetups
E-ticaret Projelerinde Teknik SEO ve İndekslenebilirlik - SEOzone Meetups
Behlül Göktepe
 
Google Panda 4.0 Güncellemesi
Google Panda 4.0 GüncellemesiGoogle Panda 4.0 Güncellemesi
Google Panda 4.0 Güncellemesi
Behlül Göktepe
 
Erp google trend worldwide & egypt
Erp google trend worldwide & egyptErp google trend worldwide & egypt
Erp google trend worldwide & egypt
Ahmed M. Rafik
 
AlanAdlari.com'un Getirecekleri
AlanAdlari.com'un GetirecekleriAlanAdlari.com'un Getirecekleri
AlanAdlari.com'un Getirecekleri
yildirimokan
 
Girişimciler İçin 50 Ürün
Girişimciler İçin 50 ÜrünGirişimciler İçin 50 Ürün
Girişimciler İçin 50 Ürün
Muhammed Tüfekyapan
 
Wordpress SEO: Optimisations & Plugins
Wordpress SEO: Optimisations & PluginsWordpress SEO: Optimisations & Plugins
Wordpress SEO: Optimisations & Plugins
Burak Pehlivan
 
WordCamp OKC 2016
WordCamp OKC 2016WordCamp OKC 2016
WordCamp OKC 2016
Natasha Martin
 
ClickMinded SEM Training
ClickMinded SEM TrainingClickMinded SEM Training
ClickMinded SEM Training
Carl Sednaoui
 
Arama Motoru Optimizasyonu - Staj Okulu Seminerim
Arama Motoru Optimizasyonu - Staj Okulu SeminerimArama Motoru Optimizasyonu - Staj Okulu Seminerim
Arama Motoru Optimizasyonu - Staj Okulu Seminerim
Ilyas Teker
 
Open Innovation 2.0 Yearbook 2016
Open Innovation 2.0 Yearbook 2016Open Innovation 2.0 Yearbook 2016
Open Innovation 2.0 Yearbook 2016
Ali Babaoglan Blog
 
How to Measure Your Social Media Success - Metrics and Tools: Secrets reveale...
How to Measure Your Social Media Success - Metrics and Tools: Secrets reveale...How to Measure Your Social Media Success - Metrics and Tools: Secrets reveale...
How to Measure Your Social Media Success - Metrics and Tools: Secrets reveale...
Semrush
 

Viewers also liked (20)

Uber SEO Analysis & Opportunities by Ilyas Teker
Uber SEO Analysis & Opportunities by Ilyas TekerUber SEO Analysis & Opportunities by Ilyas Teker
Uber SEO Analysis & Opportunities by Ilyas Teker
 
Peter Drucker’dan seçmeler
Peter Drucker’dan seçmelerPeter Drucker’dan seçmeler
Peter Drucker’dan seçmeler
 
26 Zaman yönetimi taktiği, keşke 20 yaşında iken bilseydim.
26 Zaman yönetimi taktiği, keşke 20 yaşında iken bilseydim.26 Zaman yönetimi taktiği, keşke 20 yaşında iken bilseydim.
26 Zaman yönetimi taktiği, keşke 20 yaşında iken bilseydim.
 
Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)
Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)
Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)
 
HTTPS The Road To A More Secure Web / SEOCamp Paris
HTTPS The Road To A More Secure Web / SEOCamp ParisHTTPS The Road To A More Secure Web / SEOCamp Paris
HTTPS The Road To A More Secure Web / SEOCamp Paris
 
SEO Split-Testing - Why and How
SEO Split-Testing - Why and HowSEO Split-Testing - Why and How
SEO Split-Testing - Why and How
 
Keyword Research: The Secret Expert Techniques You Need to Know
Keyword Research: The Secret Expert Techniques You Need to KnowKeyword Research: The Secret Expert Techniques You Need to Know
Keyword Research: The Secret Expert Techniques You Need to Know
 
Keeping Up With SEO in 2017 & Beyond
Keeping Up With SEO in 2017 & BeyondKeeping Up With SEO in 2017 & Beyond
Keeping Up With SEO in 2017 & Beyond
 
How Google Works
How Google WorksHow Google Works
How Google Works
 
E-ticaret Projelerinde Teknik SEO ve İndekslenebilirlik - SEOzone Meetups
E-ticaret Projelerinde Teknik SEO ve İndekslenebilirlik - SEOzone MeetupsE-ticaret Projelerinde Teknik SEO ve İndekslenebilirlik - SEOzone Meetups
E-ticaret Projelerinde Teknik SEO ve İndekslenebilirlik - SEOzone Meetups
 
Google Panda 4.0 Güncellemesi
Google Panda 4.0 GüncellemesiGoogle Panda 4.0 Güncellemesi
Google Panda 4.0 Güncellemesi
 
Erp google trend worldwide & egypt
Erp google trend worldwide & egyptErp google trend worldwide & egypt
Erp google trend worldwide & egypt
 
AlanAdlari.com'un Getirecekleri
AlanAdlari.com'un GetirecekleriAlanAdlari.com'un Getirecekleri
AlanAdlari.com'un Getirecekleri
 
Girişimciler İçin 50 Ürün
Girişimciler İçin 50 ÜrünGirişimciler İçin 50 Ürün
Girişimciler İçin 50 Ürün
 
Wordpress SEO: Optimisations & Plugins
Wordpress SEO: Optimisations & PluginsWordpress SEO: Optimisations & Plugins
Wordpress SEO: Optimisations & Plugins
 
WordCamp OKC 2016
WordCamp OKC 2016WordCamp OKC 2016
WordCamp OKC 2016
 
ClickMinded SEM Training
ClickMinded SEM TrainingClickMinded SEM Training
ClickMinded SEM Training
 
Arama Motoru Optimizasyonu - Staj Okulu Seminerim
Arama Motoru Optimizasyonu - Staj Okulu SeminerimArama Motoru Optimizasyonu - Staj Okulu Seminerim
Arama Motoru Optimizasyonu - Staj Okulu Seminerim
 
Open Innovation 2.0 Yearbook 2016
Open Innovation 2.0 Yearbook 2016Open Innovation 2.0 Yearbook 2016
Open Innovation 2.0 Yearbook 2016
 
How to Measure Your Social Media Success - Metrics and Tools: Secrets reveale...
How to Measure Your Social Media Success - Metrics and Tools: Secrets reveale...How to Measure Your Social Media Success - Metrics and Tools: Secrets reveale...
How to Measure Your Social Media Success - Metrics and Tools: Secrets reveale...
 

Similar to 2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone

En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?
En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?
En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?
Ilyas Teker
 
2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...
2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...
2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...
Ilyas Teker
 
2023 Yeni: Google Discover'dan Nasıl Daha Fazla Trafik Alabiliriz?
2023 Yeni: Google Discover'dan Nasıl Daha Fazla Trafik Alabiliriz?2023 Yeni: Google Discover'dan Nasıl Daha Fazla Trafik Alabiliriz?
2023 Yeni: Google Discover'dan Nasıl Daha Fazla Trafik Alabiliriz?
Ilyas Teker
 
Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?
Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?
Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?
Analytics Akademi
 
2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...
2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...
2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...
Ilyas Teker
 
2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır...
2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır...2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır...
2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır...
Ilyas Teker
 
Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinde...
Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinde...Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinde...
Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinde...
Ilyas Teker
 
SEO Sunumu - Bilge Adam & Clicksus 12 Mayıs 2018
SEO Sunumu - Bilge Adam & Clicksus 12 Mayıs 2018SEO Sunumu - Bilge Adam & Clicksus 12 Mayıs 2018
SEO Sunumu - Bilge Adam & Clicksus 12 Mayıs 2018
Özgür Gündüz
 
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...
Uğur Eskici
 
Seo 101
Seo 101Seo 101
Seo 101
Erhan Kolci
 
Google web yoneticisi yonergeleri
Google web yoneticisi yonergeleriGoogle web yoneticisi yonergeleri
Google web yoneticisi yonergeleri
SEOLOG Seo Ajansı
 
E-Ticaret Siteleri İçin 20 SEO Maddesi - Digitalzone Meetups
E-Ticaret Siteleri İçin 20 SEO Maddesi - Digitalzone MeetupsE-Ticaret Siteleri İçin 20 SEO Maddesi - Digitalzone Meetups
E-Ticaret Siteleri İçin 20 SEO Maddesi - Digitalzone Meetups
Tevfik Mert Azizoglu
 
Seo
SeoSeo
SEO 101 & STRATEGY
SEO 101 & STRATEGYSEO 101 & STRATEGY
SEO 101 & STRATEGY
Tolgahan Öz
 
Pratik seo uygulamaları
Pratik seo uygulamalarıPratik seo uygulamaları
Pratik seo uygulamaları
fsolak
 
Google kriterleri-denetim-listesi
Google kriterleri-denetim-listesiGoogle kriterleri-denetim-listesi
Google kriterleri-denetim-listesi
Çiğdem Şenyurt
 
Kayıp Yaşamadan Site Geçişi (Migration) için Altın Noktalar
Kayıp Yaşamadan Site Geçişi (Migration) için Altın NoktalarKayıp Yaşamadan Site Geçişi (Migration) için Altın Noktalar
Kayıp Yaşamadan Site Geçişi (Migration) için Altın Noktalar
Mertcan İşler
 
En Önemli SEO Kriterleri ve Google SEO Faktörleri
En Önemli SEO Kriterleri ve Google SEO FaktörleriEn Önemli SEO Kriterleri ve Google SEO Faktörleri
En Önemli SEO Kriterleri ve Google SEO Faktörleri
SEOLOG Seo Ajansı
 
Creative Link Building and Strategies
Creative Link Building and StrategiesCreative Link Building and Strategies
Creative Link Building and Strategies
Burak Pehlivan
 

Similar to 2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone (19)

En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?
En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?
En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?
 
2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...
2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...
2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...
 
2023 Yeni: Google Discover'dan Nasıl Daha Fazla Trafik Alabiliriz?
2023 Yeni: Google Discover'dan Nasıl Daha Fazla Trafik Alabiliriz?2023 Yeni: Google Discover'dan Nasıl Daha Fazla Trafik Alabiliriz?
2023 Yeni: Google Discover'dan Nasıl Daha Fazla Trafik Alabiliriz?
 
Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?
Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?
Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?
 
2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...
2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...
2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...
 
2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır...
2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır...2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır...
2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır...
 
Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinde...
Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinde...Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinde...
Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinde...
 
SEO Sunumu - Bilge Adam & Clicksus 12 Mayıs 2018
SEO Sunumu - Bilge Adam & Clicksus 12 Mayıs 2018SEO Sunumu - Bilge Adam & Clicksus 12 Mayıs 2018
SEO Sunumu - Bilge Adam & Clicksus 12 Mayıs 2018
 
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...
 
Seo 101
Seo 101Seo 101
Seo 101
 
Google web yoneticisi yonergeleri
Google web yoneticisi yonergeleriGoogle web yoneticisi yonergeleri
Google web yoneticisi yonergeleri
 
E-Ticaret Siteleri İçin 20 SEO Maddesi - Digitalzone Meetups
E-Ticaret Siteleri İçin 20 SEO Maddesi - Digitalzone MeetupsE-Ticaret Siteleri İçin 20 SEO Maddesi - Digitalzone Meetups
E-Ticaret Siteleri İçin 20 SEO Maddesi - Digitalzone Meetups
 
Seo
SeoSeo
Seo
 
SEO 101 & STRATEGY
SEO 101 & STRATEGYSEO 101 & STRATEGY
SEO 101 & STRATEGY
 
Pratik seo uygulamaları
Pratik seo uygulamalarıPratik seo uygulamaları
Pratik seo uygulamaları
 
Google kriterleri-denetim-listesi
Google kriterleri-denetim-listesiGoogle kriterleri-denetim-listesi
Google kriterleri-denetim-listesi
 
Kayıp Yaşamadan Site Geçişi (Migration) için Altın Noktalar
Kayıp Yaşamadan Site Geçişi (Migration) için Altın NoktalarKayıp Yaşamadan Site Geçişi (Migration) için Altın Noktalar
Kayıp Yaşamadan Site Geçişi (Migration) için Altın Noktalar
 
En Önemli SEO Kriterleri ve Google SEO Faktörleri
En Önemli SEO Kriterleri ve Google SEO FaktörleriEn Önemli SEO Kriterleri ve Google SEO Faktörleri
En Önemli SEO Kriterleri ve Google SEO Faktörleri
 
Creative Link Building and Strategies
Creative Link Building and StrategiesCreative Link Building and Strategies
Creative Link Building and Strategies
 

2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone

 • 1. @ I LYA S T E K E R YA PA B İ L E C E Ğ İ N İ Z E N K Ö T Ü 5 0 S E O H ATA S I V E Ç Ö Z Ü M L E R İ
 • 2. I LYA S T E K E R K I M D I R ? 9+ yıllık dijital pazarlama deneyimi S A N F R A N C I S C O Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yerel ve global bir çok dijital pazarlama projesini yönetme Quoridor oyununda uzman :)
 • 3. B E R A B E R Ç A L I Ş T I Ğ I M A R K A L A R D A N B A Z I L A R I
 • 4. B E N İ N E R E L E R D E G Ö R D Ü N Ü Z ? M E X I C O
 • 5. A D V I S O RY B O A R D M E M B E R
 • 6. H T T P : / / W W W. M O U N T N O W. C O M / B E S T- S E O - E X P E RT S /
 • 7. İ L E T İ Ş İ M D E K A L A L I M @ I LYA S T E K E R M E @ I LYA S T E K E R . C O M M E X I C O
 • 8. H AY D İ B A Ş L AYA L I M
 • 9. SEO’da Hata Yapmamak Neden Önemli?
 • 10. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 11. B O R S AYA A Ç I K O L A N B İ R Ş İ R K E T S E N İ Z D A H A D İ K K AT L İ O L M A L I S I N I Z @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 12. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 14. Nasıl olsa Google anlamaz P E K İ , H A T A L A R I N A L T I N D A N E Y A T I Y O R ? Bilmiyor olmak, yanlışlıkla yapmak Hızlıca başarı yakalama arzusu @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Doğru ajans ya da danışmanla çalışmak Kontrol listeleri oluşturmak Dünya’ya gelmek için 9 ay bekliyorken? Ç Ö Z Ü M ? Google bizden akıllı değil ya? :)
 • 15. İnsanlar için yap, 
 robotlar için optimize et. A N A V İ Z Y O N U M U Z B U D E Ğ İ L S E U Z U N VA D E D E S E O ’ D A B A Ş A R I YA K A L A M A M I Z Z O R @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 17. YA PA B İ L E C E Ğ İ M İ Z H ATA L A R I 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 18. T E K N İ K H ATA L A R
 • 19. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sitemizin ya da önemli sayfalarımızın Google’a kapalı olduğunu fark etmek
 • 20. Sitemizin ya da önemli sayfalarımızın Google’a kapalı olduğunu fark etmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E N A S I L Ç Ö Z E R İ Z P E K İ ? # Sitemizdeki noindex etiketlerini kaldırmak # Robots.txt dosyamızda disallow kuralı var mı kontrol etmek # Canonical etiket ile farklı bir sayfayımı gösteriyoruz?
 • 21. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E JavaScript ve CSS Dosyalarını Google’a Kapatmak
 • 22. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E YA Z I L I M C I A R K A D A Ş I N H ATA S I Y D I , N A S I L Ç Ö Z E R İ Z ? # Robots.txt dosyamızdaki disallow kurallarını kaldırmak # Google search console altından “Google gibi getir” ile erişimi test etmek # Server tarafında herhangi bir user-agent engeli olmadığından emin olmak JavaScript ve CSS Dosyalarını Google’a Kapatmak
 • 23. Canonical Hataları Ölümcül Olabilir @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 24. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E N E YA P M A M I Z L A Z I M ? # Siteyi DeepCrawl aracı ile tarayıp URL =? canonical analizi yapmak # HTTPS kullanıyorsak tüm sayfalarımızın canonical değerlerini HTTPS ile verdiğimizden emin olmak # Tüm varyasyonlarda tek canonical (www dahil-hariç) Yanlış Canonical Entegrasyonları
 • 25. Filtre Sayfalarını Google’a Indexletmek (Özellikle E-Ticaret Siteleri) @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 26. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E M E H M E T A L İ B E Y B İ YA R D I M C I O L S A N I Z ? # Hangi filtreleri indexletmemiz gerektiğine analiz yaparak karar vermeniz # Fiyat, büyüklük, genişlik, sıralama vb filtrelerin URL’lerini direkt kategori sayfasına canonical vermek Özellikle E-Ticaret Siteleri: Filtre Sayfalarını Google’a Indexletmek
 • 27. Etiket Sayfalarına Gereğinden Fazla Anlam Yüklemek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 29. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E YA P T I K B I R H ATA , N A S I L K U RT U L U R U Z ? # Trafik almayan etiket sayfalarını analiz edip 301 ile ilgili diğer sayfalara yönlendirmek # Tüm etiket sayfaların noindex koymak (kullanıcılarımız mutlaka erişebilsin istiyorsak) Etiket Sayfalarına Gereğinden Fazla Anlam Yüklemek
 • 30. Aynı Title ve Description Değerine Sahip Sayfalarımız
 • 31. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E E D İ T Ö R A R K A D A Ş K O P YA L A YA P I Ş T I R I S E V İ Y O R D U , K O V D U K O N U # DeepCrawl ile sayfalarınızı analiz ederek aynı title ve description değerine sahip sayfalarınızı tespit edip bunları özgün hale getirmek Aynı Title ve Description Değerine Sahip Sayfalarımız # Karakter limitlerini unutmayalım
 • 32. Arama Sonuç Sayfalarımızı Google’a Indexletmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 33. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E O N L A R T R A F İ K G E T İ R İ R S A N I Y O R D U K ? N E YA PA C A Z ? # Arama sonuç sayfalarımızı noindex etiketi ile Google’a kapatmalıyız Arama Sonuç Sayfalarımızı Google’a Indexletmek # Robots.txt dosyamıza bu sayfayı disallow olarak eklemeliyiz
 • 34. Yeni Siteye Geçerken Varsa Noindex ve Robots.txt Kurallarını Kaldırmayı Unutmak @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 35. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E A B İ B İ Z B U N L A R I K A L D I R M I Ş T I K YA ? N A S I L O L U R ? # Google’a açık kalması gereken tüm sayfalardan noindex metasını kaldırmalıyız ve Robots.txt’den kuralları silmeliyiz Yeni Siteye Geçerken Varsa Noindex ve Robots.txt Kurallarını Kaldırmayı Unutmak # DeepCrawl ile yeni siteyi crawl ederek unuttuğumuz sayfa kalmış mı tekrar kontrol etmek
 • 36. Kullanıcıya Ayrı, Google’a Ayrı Sayfa Sunmak @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 37. Halen yapan var mı acaba? Yoktur ya? Yoktur canım! Var mı yoksa?
 • 38. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E B U R A L A R I N Ç A K A L I S E N M İ S İ N K A R D E Ş ? # Bunu yapan yazılımcı, SEO ajansı ya da danışman ile acilen yolları ayırmak Kullanıcıya Ayrı, Google’a Ayrı Sayfa Sunmak # Bu ayırıma neden olan kodları siteden kaldırmak ve kullanıcıya sunulan sayfayı aynen Google’a sunmak
 • 39. Yeni Site Geçiş Sonrası Yüksek Trafik Alan Sayfaların 404 Dönmesi ve Geç Fark Etmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 40. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E İ S T İ FA D İ L E K Ç E M E K T E D İ R # Google Analytics ya da Search Console üzerinden geçiş öncesi yüksek trafik alan sayfaları export etmek Yeni Site Geçiş Sonrası Yüksek Trafik Alan Sayfaların 404 Dönmesi ve Geç Fark Etmek # DeepCrawl ile bu sayfaları tarayarak 404 verenleri tespit edip acilen düzeltmek
 • 41. Yıl 2016 ve Responsive Olmayan Mobil Siteye Sahip Olmak
 • 42. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E B U S E N E M O B İ L İ N Y I L I O L A C A K : ) # Mutlaka responsive bir tasarım geliştirmeliyiz. Bu dönüşüm oranlarımızı ciddi oranda pozitif etkileyecek Yıl 2016 ve Responsive Olmayan Mobil Siteye Sahip Olmak
 • 43. Sitenin Çok Yavaş Yüklenmesi & Hız Sorunları @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 44. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E N A S I L H I Z L A N D I R I R I Z ? # Google page speed, gtmetrix ve pingdom gibi araçlarla site altındaki sayfaları mobil ve desktop için test etmek Sitenin Çok Yavaş Yüklenmesi & Hız Sorunları # Yavaş yüklenmesine neden olan etkenleri tek tek ortadan kaldırmak.
 • 45. Google Remove URL ile Yanlışlıkla Tüm Indexleri Silmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 46. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Y E N İ B İ R H ATAYA B A Ş L A M A K İ Ç İ N E N G Ü Z E L Y O L # Google search console altındaki remove URL’e girip hızlıca yapılan işlemi geri almak (belirli bir süre içerisinde) Google Remove URL ile Yanlışlıkla Tüm Indexleri Silmek
 • 47. Sitenize Virüs Bulaşması ya da Hacklenmesi ve Sizin Geç Fark Etmeniz @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 49. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E W E B S İ T E S İ N E V İ R Ü S B U L A Ş I Y O R M U YA ? # sitecheck.sucuri.net ile ne tarz bir virüs bulaşmış kontrol etmemiz Sitenize Virüs Bulaşması ya da Hacklenmesi ve Sizin Geç Fark Etmeniz # Google “Safe Browsing Site Status” ile siteyi testten geçirmek
 • 50. Site Değerini Tek Yapı Altında Toplamamak @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP://www.siteadi.com/ HTTPS://www.siteadi.com HTTP://siteadi.com/ HTTP://www.siteadi.com vb HTTPS://www.siteadi.com/
 • 51. Kullanıcıya İçeriğe Erişmeden Önce Reklam Göstermek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 52. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Ne Tür Reklamı Olanlar Etkilenecek?
 • 53. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Ne Tür Reklamı Olanlar Etkilenmeyecek?
 • 54. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 55. Tüm 404 Veren Sayfalarınızı Anasayfaya Yönlendirmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 56. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E İ Ş İ N K O L AY I N A K A Ç M A M A K L A Z I M # Her sayfayı alakalı kategori ya da ürün sayfasına yönlendirmeliyiz Tüm 404 Veren Sayfalarınızı Anasayfaya Yönlendirmek # Yönlendirdiğimiz URL’ler için bir sitemap.xml oluşturup GSC’ye eklemek
 • 57. Blocking URL Parameters Fonksiyonunun Yanlış Kullanımı @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 58. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E B U H ATAY I N A S I L D Ü Z E LT İ R İ Z ? # Oluşturulan parametreleri Google search console altından düzenleyip ya da silebilirsiniz. Blocking URL Parameters Fonksiyonunun Yanlış Kullanımı
 • 59. Mobil Sitenin Canonical Değerlerini Farklı Tanımlamak @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 60. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E H E P B İ Z İ M YA Z I L I M C I Y Ü Z Ü N D E N YA # Mobil versiyondaki canonical değerlerini web’teki ile birebir aynı yapmak Mobil Sitenin Canonical Değerlerini Farklı Tanımlamak # Mobil sitenin ayrıca Google’a indexletilmesini engellemek
 • 61. 301 Sayfa Yönlendirmelerinin Loop’a Girmesi
 • 62. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E P E K İ Ç Ö Z Ü M N E D İ R ? # DeepCrawl ile redirect loop’a giren URL’leri tespit etmek Sayfa Yönlendirmelerinin Loop’a Girmesi # İlk URL’i en son yönlenecek URL’e yönlendirmek (aradakileri uçurmak)
 • 63. Çok Dilli Bir Siteniz Varsa En Büyük Bela: Hreflang Hataları
 • 64. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E B İ Z D E VA R M I A C A B A ? # Şu araçlar ile hataları kontrol etmek hreflang.ninja https://www.sistrix.com/hreflang-guide/hreflang-validator/ https://technicalseo.com/seo-tools/hreflang/ DeepCrawl Çok Dilli Bir Siteniz Varsa En Büyük Bela: Hreflang Hataları # Google’ın önerdiği hreflang şablonuna göre hazırladığımızdan tekrar emin olmak
 • 66. T E K N İ K H ATA L A R
 • 67. İ Ç E R İ K H ATA L A R I
 • 68. Bir Dönem Haber Sitelerinin Kurnazlığı: Keyword Stuffing @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 69. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 70. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 71. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 72. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 73. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 74. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E H E R K E S YA P I Y O R D U A M A B İ Z İ M N E Y İ M İ Z E K S İ K ? # Bu yöntemle ürettiğiniz tüm içerikleri silmeniz Bir Dönem Haber Sitelerinin Kurnazlığı: Keyword Stuffing # Sildiğiniz bu sayfalara 404 hata kodu dönmeniz
 • 75. İçeriği Az Olan Sayfaları Google’a Indexletmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 76. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 77. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E N E YA P M A M I Z L A Z I M P E K İ ? # DeepCrawl ile siteyi tarayıp az içerikli sayfaları tespit etmek İçeriği Az Olan Sayfaları Google’a Indexletmek # Bu sayfalardaki içeriği geliştirmek ya da noindex ile Google’a kapatmak
 • 78. Düşük Kalitede Olan İçerikleri Sitede Tutmaya Devam Etmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 79. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Ç Ö Z Ü M ? # Belirli dönemlerde detaylı analiz yaparak trafik almayan sayfaları tespit ederek 301 ile farklı sayfalara yönlendirmek Düşük Kalitede Olan İçerikleri Sitede Tutmaya Devam Etmek # Bu sayfaları varsa sitemap dosyalarımızdan da kaldırmak
 • 80. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E %55 Organik Trafik Artışı
 • 81. Yüzlerce Duplicate İçerikle Yaşamaya Devam Etmek
 • 82. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E K O P YA L A YA P I Ş T I R S E V D A L I L A R I # DeepCrawl ile siteyi tarayarak var olan tüm duplicate içerikleri tespit etmek Yüzlerce Duplicate İçerikle Yaşamaya Devam Etmek # Bu içerikleri özgün hale getirmek ya da canonical ile benzer sayfayı işaretlemek
 • 83. Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmak @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 85. Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmak @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 86. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E PA R AY L A D E Ğ İ L YA O L U Ş T U R G İ T S İ N # Anahtar kelime analizini doğru yaparak stratejiyi yeniden gözden geçirmek Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmak # Search console / Search Metrics ya da SEMrush gibi araçlarla hangi kelimeler hangi sayfalara trafik gönderiyor analiz edin
 • 87. Sitenizde Çok Fazla Sayıda Reklama Yer Vermek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 88. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 89. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E K U L L A N I C I L A R D A T I K L AY I V E R S İ N C A N I M # Sayfa yüklendikten sonra kullanıcının gördüğü alanda çok fazla reklam varsa kaldırmalısınız Sitenizde Çok Fazla Sayıda Reklama Yer Vermek # Fazla reklam aynı zamanda sayfa yüklenme süresini de arttırıyor
 • 90. Sayfada Görünmeyen İçerikler Üretmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 91. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E G O O G L E ’ U K A N D I R M A K N E K O L AY YA # Bunu yapan yazılımcı, SEO ajansı ya da danışman ile acilen yolları ayırmak Sayfada Görünmeyen İçerikler Üretmek # Var olan içerikleri düzenleyip kullanıcıların da göreceği şekile getirmek
 • 93. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E X M L İ L E G E L İ Y O R D U B İ Z D E AY N E N B A S T I K VA L L A # Ürün sağlayıcıdan gelen açıklamaları özgün hale getirerek sitenizde yayınlamanız Özellikle E-Ticaret Siteleri: Ürün Açıklamalarını Aynen Kullanmak # Geriye dönük tüm ürün sayfalarında bu işlemi yapmamız lazım
 • 94. İ Ç E R İ K H ATA L A R I
 • 95. B A C K L I N K H ATA L A R I
 • 96. Penguen Google’ın Core Algoritmasına Dahil Oldu @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 97. Backlink Anchor Textlerin Çoğunun Money Keywords Olması @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 98. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 99. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E B İ Z S E O A J A N S I M I Z L A 4 0 K E L İ M E D E A N L A Ş M I Ş T I K A M A ( ? ! ) # Marka ve diğer kelimelerinize gelebilecek backlinkleri arttıracak stratejiler geliştirmelisiniz Backlink Anchor Textlerin Çoğunun Money Keywords Olması # Money keywordlerde aldığınız backlinkleri marka kelimelerinizle değiştirmek için site sahipleriyle iletişime geçmeniz
 • 100. Kısa Sürede Yüksek Sayıda Backlink Kazanmaya Çalışmak @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 101. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E PA R A S I N E Y S E V E R İ R A L I R I Z B A C K L I N K L E R İ # Büyük bir şirketin yeni bir sitesi değilse ciddi oranda Google tarafında risk oluşturabilir Kısa Sürede Yüksek Sayıda Backlink Kazanmaya Çalışmak # Backlink tarafında yavaş ve kontrollü ilerlemek gerekiyor
 • 102. Backlink Çalışması Yaparken Siteleri Belirli Filtrelerden Geçirmemek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 103. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E 2 0 0 L İ R AYA B A C K L İ N K PA K E T İ A L M I Ş T I K O N L A R O L M A Z M I ? # Tüm backlink profinin spam analizinden geçirip zararlı backlinkler varsa Google’a disavow ile bildirmek Backlink Çalışması Yaparken Siteleri Belirli Filtrelerden Geçirmek # Çalışma yapılacak siteleri önceden analiz etmek ve filtrenin altındaki sitelerle çalışmamak
 • 104. Daha Fazla Backlink Değil, Kaliteli Backlink için Strateji Geliştirin @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E D A H A FA Z L A B A C K L I N K D A H A K A L İ T E L İ B A C K L I N K
 • 105. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E N E YA P M A L I Y I Z P E K İ ? # Google değeri yüksek otoriyer sitelerden backlink kazanmak için doğru stratejiler geliştirmek Daha Fazla Backlink Değil, Kaliteli Backlink için Strateji Geliştirin # Backlink stratejilerini sayı üzerinden değil kalite üzerinden ölçmeniz
 • 106. Backlink Alan Sayfalarınızın HTTP 404 Dönmesi ve Sizin Geç Fark Etmeniz @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 107. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Z A R A R I N N E R E S İ N D E N D Ö N E R S E K K A R D I R # DeepCrawl ile bu URL’leri tarayın, 404 verenleri ayırıp düzeltin Backlink Alan Sayfalarınızın HTTP 404 Dönmesi ve Sizin Geç Fark Etmeniz # Majestic ya da ahrefs gibi araçlarla backlinklerinizi export edin
 • 108. Dizin, Forum Sitelerinden Backlink Almaya Devam Etmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 109. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E B İ R A R K A D A Ş H A L E N İ Ş E YA R I Y O R D E M İ Ş T İ A M A ? # Sahip olduğunuz backlinkleri analiz ederek forum ve dizinlerden gelen ve backlink profilinize zarar verenleri Google disavow yapın Dizin, Forum Sitelerinden Backlink Almaya Devam Etmek # Çalıştığınız ajans ya da danışman böyle bir şey yapıyorsa anlaşmanızı bitirin
 • 110. Backlinklerinizin Hepsinin Dofollow Olması @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 111. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E B İ Z İ M Ö Y L E VA L L A , N E YA PA C A Ğ I Z ? Backlinklerinizin Hepsinin Dofollow Olması # Dofollow / Nofollow farkı çok fazlaysa bazı dofollow linklerinizi nofollow yapın, site sahipleriyle iletişime geçin
 • 112. B A C K L I N K H ATA L A R I
 • 113. D İ Ğ E R H ATA L A R
 • 115. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E +%20 Organik CTR Artışı
 • 117. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E N E YA P M A M I Z L A Z I M ? AdWords Datalarınızı SEO Çalışmalarınız İçin Kullanmamak # AdWords’ten en çok dönüşüm aldığınız kelimeler için SEO tarafında da strateji geliştirmek # AdWords’ten en iyi performans yakaladığınız reklam başlık ve metinleri organic sonuçlarda da test etmek (yüksek CTR)
 • 118. Tecrübeyi Göz Ardı Edip Sadece Ucuz Diye SEO Ajansı ya da Danışmanı Seçmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 119. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E D İ K K AT E D İ L M E S İ G E R E K E N N O K TA L A R Tecrübeyi Göz Ardı Edip Sadece Ucuz Diye SEO Ajansı ya da Danışmanı Seçmek # Sadece ücrete bakarak ajans ya da danışman seçmeyin, mutlaka tecrübesini araştırın # Daha önce çalıştığı markalarda yakaladığı başarıları isteyin ve değerlendirin
 • 120. SEO Çalışmalarını 50-100 Kelime İle Sınırlandırmak Daha Büyük Potansiyel Varken?
 • 121. S E O Ç A L I Ş M A L A R I N I K Ü Ç Ü M S E M E K , O F I S T E K I YA Z I L I M C I YA PA R S A N M A K
 • 122. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E H İ Ç A R A B A S Ü R M E M İ Ş B İ R İ S İ O T O B A N A Ç I K S A N E O L U R ? SEO Çalışmalarını Küçümsemek, Ofisteki Yazılımcı Yapar Sanmak # Mutlaka uzman bir ajans ya da danışmandan destek alın. Geçen zaman aleyhinize işliyor # SEO dünyası çok hızlı değişiyor, ayak uydurmanız zor olabilir
 • 124. Halen AMP Teknolojisine Geçiş Yapmamış Olmak https://www.ampproject.org/
 • 127. T E Ş E K K Ü R L E R @ I LYA S T E K E R