SlideShare a Scribd company logo
@ I LYA S T E K E R
S E O R E K A B E T A N A L I Z I
I LYA S T E K E R K I M D I R ?
10+ yıllık dijital pazarlama deneyimi
S A N F R A N C I S C O
I LYA S T E K E R K I M D I R ?
10+ yıllık dijital pazarlama deneyimi
S A N F R A N C I S C O
Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yerel
ve global bir çok dijital pazarlama
projesini yönetme
I LYA S T E K E R K I M D I R ?
10+ yıllık dijital pazarlama deneyimi
S A N F R A N C I S C O
Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yerel
ve global bir çok dijital pazarlama
projesini yönetme
Quoridor oyununda uzman :)
B E R A B E R Ç A L I Ş T I Ğ I M A R K A L A R D A N B A Z I L A R I
B E N İ N E R E L E R D E G Ö R D Ü N Ü Z ?
M E X I C O
A D V I S O RY
B O A R D
M E M B E R
H T T P : / / W W W. M O U N T N O W. C O M / B E S T- S E O - E X P E RT S /
İ L E T İ Ş İ M D E K A L A L I M
@ I LYA S T E K E R
M E @ I LYA S T E K E R . C O M
M E X I C O
H AY D İ B A Ş L AYA L I M
S E O Y O N U N D E N FA R K L I L I K L A R
R E K A B E T
A N A L I Z I
N E D E N
O N E M L I ?
Rekabet Analizi Neden Önemli?
Pazarda hangi konumdayız
Extra kazanılabilecek trafik hacmi var mı?
+ Diğer nedenler….
Rakiplerden nasıl önde olabiliriz?
Rakiplerimizi Yeteri Kadar Ciddiye Almazsak Ne Olur?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
R E K A B E T A N A L I Z I N I 4 B A Ş L I K TA T O P L A D I M
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
R E K A B E T A N A L I Z I N I 4 B A Ş L I K TA T O P L A D I M
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
R E K A B E T A N A L I Z I N I 4 B A Ş L I K TA T O P L A D I M
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
R E K A B E T A N A L I Z I N I 4 B A Ş L I K TA T O P L A D I M
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
R E K A B E T A N A L I Z I N I 4 B A Ş L I K TA T O P L A D I M
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
İnsanlar için yap, 

robotlar için optimize et.
A N A V İ Z Y O N U M U Z B U D E Ğ İ L S E
U Z U N VA D E D E S E O ’ D A B A Ş A R I YA K A L A M A M I Z Z O R
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
T E K N I K A N A L I Z
Teknik Rekabet Analizinden
Neler Öğrenebiliriz?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Rakiplerin Sitesini Düzenli Olarak
Crawl Edip Analiz Etmeliyiz
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Rakiplerin Duplicate (Benzer) İçerikleri Neler?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Rakiplerin Duplicate (Benzer) İçerikleri Neler?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
404 ya da 5xx Hatası Veren Sayfaları Neler?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
404 ya da 5xx Hatası Veren Sayfaları Neler?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Internal Linking Mimarisi Nasıl İnşaa Edilmiş?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Indexlenmeyen Sayfaları Neler?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Indexlenmeyen Sayfaları Neler?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Canonical Değeri Farklı Olan Sayfalar Neler?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Canonical Değeri Farklı Olan Sayfalar Neler?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Robots.txt’den Hangi URL Yapıları Engellenmiş?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Zayıf İçeriği Ya da Boş Olan Sayfalar Neler?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Mobil Desktop Performans Farklılıkları Neler?
Anasayfa,
Kategori
Sayfaları ve
Ürün Sayfaları
Hız
Karşılaştırmaları
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
T E K N İ K A N A L I Z
B A C K L I N K A N A L I Z I
En İyi Backlink Analizi Nasıl Olur?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Daha Fazla Backlink Değil, Kaliteli Backlink için
Strateji Geliştirin
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
D A H A FA Z L A B A C K L I N K
Daha Fazla Backlink Değil, Kaliteli Backlink için
Strateji Geliştirin
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
D A H A FA Z L A B A C K L I N K D A H A K A L İ T E L İ B A C K L I N K
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Bizim Sahip
Olmadığımız Hangi
Linklere Sahipler?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Ayrıca LRT
Kullanarakta
Bu Dataya
Ulaşabiliriz
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Hangi Anahtar
Kelimelere Link
Geliyor /
Alıyorlar?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Sitenin DA (domain authority) Değerinin Zamana Göre Değişimi
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Önemli Sayfaların PA (page authority) Değerleri Zamana
Göre Nasıl Değişiyor
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Ref. Domain Sayısı Zamana Göre Nasıl Değişiyor?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Hangi Sayfalar Backlink Değerine Göre Daha Güçlü
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Rakiplerle Birlikte Backlinklerin Tür Dağılım Yüzdeleri
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Linklerin Follow / Nofollow Oranları
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Link Tiplerine Göre Rakiplerle Birlikte Dağılım Nasıl?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Anasayfa ve Alt Sayfaya Gelen Backlinklerin Dağılımı Nasıl?
B A C K L I N K Ç A L I Ş M A L A R I N I Z A
D I K K AT E T M E Z S E N I Z
B A C K L I N K A N A L I Z I
İ Ç E R İ K A N A L İ Z İ
Rakip İçerik Analizinden
Neler Öğrenebiliriz?
Bir Dönem Haber
Sitelerinin
Kurnazlığı:
Keyword Stuffing
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
@ I LYA S T E K E R
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Rakibin Trafik Alıp Bizim Trafik Almadığımız Kelimeler Neler?
Mobil ve Desktop Ayrı Bakmalıyız
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Hangi Kelimelerde Feature Snippet Sonucu Kazanmış
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Hangi Kelimelerde Feature Snippet Sonucu Kazanmış
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Hangi Kelimelere
AdWords Reklamı
Veriyor?
Bunları SEO İçin
Nasıl Kullanırız?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Mobil’de Pozisyon Kazanıp Desktop’ta Pozisyon Kazanmayan
Kelimeler Neler?
Kelimeler Örnektir.
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Mobil’de Pozisyon Kazanıp Desktop’ta Pozisyon Kazanmayan
Kelimeler Neler?
Kelimeler Örnektir.
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Sezonsal Aramalarda Rakibin Üstün Olduğu Kelimeler Var Mı?
Rakiplerin
İçerikleri
Ortalama Kaç
Kelime
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
İ Ç E R İ K A N A L İ Z İ
T Ü M T R A F İ K A N A L İ Z İ
Rakip Genel Trafik Analizinden
Neler Öğrenebiliriz?
Similarweb.com
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Tüm Trafiğe Göre Ay Ay Pazar Payı Dağılımı Nasıl
Değişiyor?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Hangi Rakip Ne Kadar Trafik Alıyor?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Toplam Trafiğin Desktop ve Mobil Dağılımı Nasıl?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Etkileşim Oranları Nasıl?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Kim Hangi Ülkeden Daha Fazla Trafik Alıyor?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Hangi Rakip Hangi Kanaldan Daha Fazla Trafik Alıyor?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Hangi Sitelerde Daha Çok Reklam Veriyorlar?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Bulunduğumuz Kategorideki
Bilmediğimiz Başka Rakipler Var Mı?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Bulunduğumuz Sektöre Yeni Giren Rakipler Var Mı?
T Ü M T R A F İ K A N A L İ Z İ
AdWords
Datalarınızı SEO
Çalışmalarınız
İçin Mutlaka
Kullanın
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
+%20 Organik CTR Artışı
Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
T E Ş E K K Ü R L E R
@ I LYA S T E K E R

More Related Content

What's hot

2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #...
2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #...2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #...
2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #...
Ilyas Teker
 
Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)
Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)
Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)
Serbay Arda Ayzit
 
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...
Uğur Eskici
 
Anahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre Sınıflandırmak
Anahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre SınıflandırmakAnahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre Sınıflandırmak
Anahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre Sınıflandırmak
Analytics Meetup
 
SEO ve Girişimcilik - İTÜ Çekirdek
SEO ve Girişimcilik - İTÜ ÇekirdekSEO ve Girişimcilik - İTÜ Çekirdek
SEO ve Girişimcilik - İTÜ Çekirdek
Mehmet Aktug
 
Ümit YILMAZ - Yeni Yöntemlerle Kelime Araştırması / SEO Strateji Meetup
Ümit YILMAZ - Yeni Yöntemlerle Kelime Araştırması / SEO Strateji Meetup Ümit YILMAZ - Yeni Yöntemlerle Kelime Araştırması / SEO Strateji Meetup
Ümit YILMAZ - Yeni Yöntemlerle Kelime Araştırması / SEO Strateji Meetup
Analytics Akademi
 
26.06.18 Digitalzone Meetups - Sesli Arama (Voice Search) Optimizasyonu
26.06.18 Digitalzone Meetups - Sesli Arama (Voice Search) Optimizasyonu26.06.18 Digitalzone Meetups - Sesli Arama (Voice Search) Optimizasyonu
26.06.18 Digitalzone Meetups - Sesli Arama (Voice Search) Optimizasyonu
Hande Parmaksız
 
Canberk Bolat & Barış Vidin - İzleniyorsunuz
Canberk Bolat & Barış Vidin - İzleniyorsunuzCanberk Bolat & Barış Vidin - İzleniyorsunuz
Canberk Bolat & Barış Vidin - İzleniyorsunuz
CypSec - Siber Güvenlik Konferansı
 

What's hot (8)

2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #...
2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #...2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #...
2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #...
 
Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)
Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)
Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)
 
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...
 
Anahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre Sınıflandırmak
Anahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre SınıflandırmakAnahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre Sınıflandırmak
Anahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre Sınıflandırmak
 
SEO ve Girişimcilik - İTÜ Çekirdek
SEO ve Girişimcilik - İTÜ ÇekirdekSEO ve Girişimcilik - İTÜ Çekirdek
SEO ve Girişimcilik - İTÜ Çekirdek
 
Ümit YILMAZ - Yeni Yöntemlerle Kelime Araştırması / SEO Strateji Meetup
Ümit YILMAZ - Yeni Yöntemlerle Kelime Araştırması / SEO Strateji Meetup Ümit YILMAZ - Yeni Yöntemlerle Kelime Araştırması / SEO Strateji Meetup
Ümit YILMAZ - Yeni Yöntemlerle Kelime Araştırması / SEO Strateji Meetup
 
26.06.18 Digitalzone Meetups - Sesli Arama (Voice Search) Optimizasyonu
26.06.18 Digitalzone Meetups - Sesli Arama (Voice Search) Optimizasyonu26.06.18 Digitalzone Meetups - Sesli Arama (Voice Search) Optimizasyonu
26.06.18 Digitalzone Meetups - Sesli Arama (Voice Search) Optimizasyonu
 
Canberk Bolat & Barış Vidin - İzleniyorsunuz
Canberk Bolat & Barış Vidin - İzleniyorsunuzCanberk Bolat & Barış Vidin - İzleniyorsunuz
Canberk Bolat & Barış Vidin - İzleniyorsunuz
 

Similar to 2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?

Yusuf BARUTÇU - SEO Bütçesi Planlamanın Püf Noktaları
Yusuf BARUTÇU - SEO Bütçesi Planlamanın Püf NoktalarıYusuf BARUTÇU - SEO Bütçesi Planlamanın Püf Noktaları
Yusuf BARUTÇU - SEO Bütçesi Planlamanın Püf Noktaları
Analytics Akademi
 
Girişimciler i̇çin Sosyal Medya Eğitimi- Gökhan Çelebi
Girişimciler i̇çin Sosyal Medya Eğitimi- Gökhan ÇelebiGirişimciler i̇çin Sosyal Medya Eğitimi- Gökhan Çelebi
Girişimciler i̇çin Sosyal Medya Eğitimi- Gökhan Çelebi
ODTÜ TEKNOKENT YÖNETİM A.Ş.
 
Kelime Araştırmasının Geçirdiği Evrim
Kelime Araştırmasının Geçirdiği EvrimKelime Araştırmasının Geçirdiği Evrim
Kelime Araştırmasının Geçirdiği Evrim
Ümit Yılmaz
 
Grafiket Adworks Kreatif Sunum
Grafiket Adworks Kreatif SunumGrafiket Adworks Kreatif Sunum
Grafiket Adworks Kreatif Sunum
Görkem Bozkır
 
App Store ve Google Play için Doğru SEO Stratejisi (App Store Optimizasyonu v...
App Store ve Google Play için Doğru SEO Stratejisi (App Store Optimizasyonu v...App Store ve Google Play için Doğru SEO Stratejisi (App Store Optimizasyonu v...
App Store ve Google Play için Doğru SEO Stratejisi (App Store Optimizasyonu v...
SEOzeo
 
Application Store Optimization
Application Store OptimizationApplication Store Optimization
Application Store Optimization
Aykut Aslantaş
 

Similar to 2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz? (6)

Yusuf BARUTÇU - SEO Bütçesi Planlamanın Püf Noktaları
Yusuf BARUTÇU - SEO Bütçesi Planlamanın Püf NoktalarıYusuf BARUTÇU - SEO Bütçesi Planlamanın Püf Noktaları
Yusuf BARUTÇU - SEO Bütçesi Planlamanın Püf Noktaları
 
Girişimciler i̇çin Sosyal Medya Eğitimi- Gökhan Çelebi
Girişimciler i̇çin Sosyal Medya Eğitimi- Gökhan ÇelebiGirişimciler i̇çin Sosyal Medya Eğitimi- Gökhan Çelebi
Girişimciler i̇çin Sosyal Medya Eğitimi- Gökhan Çelebi
 
Kelime Araştırmasının Geçirdiği Evrim
Kelime Araştırmasının Geçirdiği EvrimKelime Araştırmasının Geçirdiği Evrim
Kelime Araştırmasının Geçirdiği Evrim
 
Grafiket Adworks Kreatif Sunum
Grafiket Adworks Kreatif SunumGrafiket Adworks Kreatif Sunum
Grafiket Adworks Kreatif Sunum
 
App Store ve Google Play için Doğru SEO Stratejisi (App Store Optimizasyonu v...
App Store ve Google Play için Doğru SEO Stratejisi (App Store Optimizasyonu v...App Store ve Google Play için Doğru SEO Stratejisi (App Store Optimizasyonu v...
App Store ve Google Play için Doğru SEO Stratejisi (App Store Optimizasyonu v...
 
Application Store Optimization
Application Store OptimizationApplication Store Optimization
Application Store Optimization
 

2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?

 • 1. @ I LYA S T E K E R S E O R E K A B E T A N A L I Z I
 • 2.
 • 3. I LYA S T E K E R K I M D I R ? 10+ yıllık dijital pazarlama deneyimi S A N F R A N C I S C O
 • 4. I LYA S T E K E R K I M D I R ? 10+ yıllık dijital pazarlama deneyimi S A N F R A N C I S C O Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yerel ve global bir çok dijital pazarlama projesini yönetme
 • 5. I LYA S T E K E R K I M D I R ? 10+ yıllık dijital pazarlama deneyimi S A N F R A N C I S C O Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yerel ve global bir çok dijital pazarlama projesini yönetme Quoridor oyununda uzman :)
 • 6. B E R A B E R Ç A L I Ş T I Ğ I M A R K A L A R D A N B A Z I L A R I
 • 7. B E N İ N E R E L E R D E G Ö R D Ü N Ü Z ? M E X I C O
 • 8. A D V I S O RY B O A R D M E M B E R
 • 9. H T T P : / / W W W. M O U N T N O W. C O M / B E S T- S E O - E X P E RT S /
 • 10. İ L E T İ Ş İ M D E K A L A L I M @ I LYA S T E K E R M E @ I LYA S T E K E R . C O M M E X I C O
 • 11. H AY D İ B A Ş L AYA L I M
 • 12. S E O Y O N U N D E N FA R K L I L I K L A R R E K A B E T A N A L I Z I N E D E N O N E M L I ?
 • 13. Rekabet Analizi Neden Önemli? Pazarda hangi konumdayız Extra kazanılabilecek trafik hacmi var mı? + Diğer nedenler…. Rakiplerden nasıl önde olabiliriz?
 • 14. Rakiplerimizi Yeteri Kadar Ciddiye Almazsak Ne Olur? @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 • 15. R E K A B E T A N A L I Z I N I 4 B A Ş L I K TA T O P L A D I M @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 • 16. R E K A B E T A N A L I Z I N I 4 B A Ş L I K TA T O P L A D I M @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 • 17. R E K A B E T A N A L I Z I N I 4 B A Ş L I K TA T O P L A D I M @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 • 18. R E K A B E T A N A L I Z I N I 4 B A Ş L I K TA T O P L A D I M @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 • 19. R E K A B E T A N A L I Z I N I 4 B A Ş L I K TA T O P L A D I M @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 • 20. İnsanlar için yap, 
 robotlar için optimize et. A N A V İ Z Y O N U M U Z B U D E Ğ İ L S E U Z U N VA D E D E S E O ’ D A B A Ş A R I YA K A L A M A M I Z Z O R @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 • 21. T E K N I K A N A L I Z
 • 23. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Rakiplerin Sitesini Düzenli Olarak Crawl Edip Analiz Etmeliyiz
 • 24. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Rakiplerin Duplicate (Benzer) İçerikleri Neler?
 • 25. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Rakiplerin Duplicate (Benzer) İçerikleri Neler?
 • 26.
 • 27. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I 404 ya da 5xx Hatası Veren Sayfaları Neler?
 • 28. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I 404 ya da 5xx Hatası Veren Sayfaları Neler?
 • 29. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Internal Linking Mimarisi Nasıl İnşaa Edilmiş?
 • 30. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Indexlenmeyen Sayfaları Neler?
 • 31. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Indexlenmeyen Sayfaları Neler?
 • 32. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Canonical Değeri Farklı Olan Sayfalar Neler?
 • 33. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Canonical Değeri Farklı Olan Sayfalar Neler?
 • 34. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Robots.txt’den Hangi URL Yapıları Engellenmiş?
 • 35. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Zayıf İçeriği Ya da Boş Olan Sayfalar Neler?
 • 36. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Mobil Desktop Performans Farklılıkları Neler?
 • 37. Anasayfa, Kategori Sayfaları ve Ürün Sayfaları Hız Karşılaştırmaları @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 • 38. T E K N İ K A N A L I Z
 • 39. B A C K L I N K A N A L I Z I
 • 40. En İyi Backlink Analizi Nasıl Olur? @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 • 41. Daha Fazla Backlink Değil, Kaliteli Backlink için Strateji Geliştirin @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I D A H A FA Z L A B A C K L I N K
 • 42. Daha Fazla Backlink Değil, Kaliteli Backlink için Strateji Geliştirin @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I D A H A FA Z L A B A C K L I N K D A H A K A L İ T E L İ B A C K L I N K
 • 43. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Bizim Sahip Olmadığımız Hangi Linklere Sahipler?
 • 44. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Ayrıca LRT Kullanarakta Bu Dataya Ulaşabiliriz
 • 45. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Hangi Anahtar Kelimelere Link Geliyor / Alıyorlar?
 • 46. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Sitenin DA (domain authority) Değerinin Zamana Göre Değişimi
 • 47. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Önemli Sayfaların PA (page authority) Değerleri Zamana Göre Nasıl Değişiyor
 • 48. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Ref. Domain Sayısı Zamana Göre Nasıl Değişiyor?
 • 49. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Hangi Sayfalar Backlink Değerine Göre Daha Güçlü
 • 50. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Rakiplerle Birlikte Backlinklerin Tür Dağılım Yüzdeleri
 • 51. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Linklerin Follow / Nofollow Oranları
 • 52. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Link Tiplerine Göre Rakiplerle Birlikte Dağılım Nasıl?
 • 53. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Anasayfa ve Alt Sayfaya Gelen Backlinklerin Dağılımı Nasıl?
 • 54. B A C K L I N K Ç A L I Ş M A L A R I N I Z A D I K K AT E T M E Z S E N I Z
 • 55. B A C K L I N K A N A L I Z I
 • 56. İ Ç E R İ K A N A L İ Z İ
 • 58. Bir Dönem Haber Sitelerinin Kurnazlığı: Keyword Stuffing @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 • 59. @ I LYA S T E K E R
 • 60. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 • 61.
 • 62. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 • 63. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 • 64. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Rakibin Trafik Alıp Bizim Trafik Almadığımız Kelimeler Neler? Mobil ve Desktop Ayrı Bakmalıyız
 • 65. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Hangi Kelimelerde Feature Snippet Sonucu Kazanmış
 • 66. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Hangi Kelimelerde Feature Snippet Sonucu Kazanmış
 • 67. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Hangi Kelimelere AdWords Reklamı Veriyor? Bunları SEO İçin Nasıl Kullanırız?
 • 68. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Mobil’de Pozisyon Kazanıp Desktop’ta Pozisyon Kazanmayan Kelimeler Neler? Kelimeler Örnektir.
 • 69. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Mobil’de Pozisyon Kazanıp Desktop’ta Pozisyon Kazanmayan Kelimeler Neler? Kelimeler Örnektir.
 • 70. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Sezonsal Aramalarda Rakibin Üstün Olduğu Kelimeler Var Mı?
 • 71. Rakiplerin İçerikleri Ortalama Kaç Kelime @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 • 72. İ Ç E R İ K A N A L İ Z İ
 • 73. T Ü M T R A F İ K A N A L İ Z İ
 • 74. Rakip Genel Trafik Analizinden Neler Öğrenebiliriz? Similarweb.com
 • 75. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Tüm Trafiğe Göre Ay Ay Pazar Payı Dağılımı Nasıl Değişiyor?
 • 76. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Hangi Rakip Ne Kadar Trafik Alıyor?
 • 77. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Toplam Trafiğin Desktop ve Mobil Dağılımı Nasıl?
 • 78. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Etkileşim Oranları Nasıl?
 • 79. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Kim Hangi Ülkeden Daha Fazla Trafik Alıyor?
 • 80. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Hangi Rakip Hangi Kanaldan Daha Fazla Trafik Alıyor?
 • 81. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Hangi Sitelerde Daha Çok Reklam Veriyorlar?
 • 82. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Bulunduğumuz Kategorideki Bilmediğimiz Başka Rakipler Var Mı?
 • 83. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Bulunduğumuz Sektöre Yeni Giren Rakipler Var Mı?
 • 84. T Ü M T R A F İ K A N A L İ Z İ
 • 85.
 • 86. AdWords Datalarınızı SEO Çalışmalarınız İçin Mutlaka Kullanın @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 • 87. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I +%20 Organik CTR Artışı
 • 88.
 • 89. Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 • 90. Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 • 91. Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 • 92. Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 • 93. Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 • 94. T E Ş E K K Ü R L E R @ I LYA S T E K E R