Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2018'de Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlyas Teker

55,799 views

Published on

Webrazzi Summit 2017'de anlattığım bu yöntemleri siteniz üzerinde uygulayarak 2018'de daha fazla organik trafiğe ve dolaylı olarak daha fazla gelire sahip olabilirsiniz.

Published in: Marketing
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Copas Url to Download This eBook === http://ebookdfsrewsa.justdied.com/1325294403-qui-est-le-plus-beau-de-tous-2018-chats-eleves-dans-l-examen-beaux-seduisants-et-dangereux.html
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD THI5 BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... ACCESS WEBSITE for All Ebooks ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD THI5 BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... ACCESS WEBSITE for All Ebooks ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

2018'de Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlyas Teker

 1. 1. @ I LYA S T E K E R 2 0 1 8 ' D E O R G A N I K T R A F İ Ğ İ N İ Z İ E N A Z % 5 0 A RT T I R A C A K İ Ş E YA R AYA N 2 1 Y Ö N T E M
 2. 2. I LYA S T E K E R K I M D I R ? 10+ yıllık SEO deneyimi S A N F R A N C I S C O Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yerel ve global bir çok dijital pazarlama projesini yönetme Quoridor oyununda uzman :)
 3. 3. B E R A B E R Ç A L I Ş T I Ğ I M A R K A L A R D A N B A Z I L A R I
 4. 4. B E N İ N E R E L E R D E G Ö R D Ü N Ü Z ? M E X I C O
 5. 5. A D V I S O RY B O A R D M E M B E R
 6. 6. H T T P : / / W W W. M O U N T N O W. C O M / B E S T- S E O - E X P E RT S /
 7. 7. İ L E T İ Ş İ M D E K A L A L I M @ I LYA S T E K E R M E @ I LYA S T E K E R . C O M M E X I C O
 8. 8. H AY D İ B A Ş L AYA L I M M E X I C O
 9. 9. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T 2018 Geliyor
 10. 10. S E O Y O N U N D E N FA R K L I L I K L A R D A H A S E RT B İ R R E K A B E T E H A Z I R M I S I N I Z ?
 11. 11. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Google Günde 3-5 Algoritma Güncellemesi Yapmaya Başladı Bile
 12. 12. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Üstelik Arama Sonuçları Hiç Olmadığı Fazla Kadar Dalgalanıyor
 13. 13. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Üstelik Arama Sonuçları Hiç Olmadığı Fazla Kadar Dalgalanıyor
 14. 14. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Önce Biraz Geriye Giderek BaşlayalımPeki Yaklaşan Mobile-First Indexing Algoritması?
 15. 15. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T A N L A Ş I L A N 2 0 1 8 Ç O K D A H A Z O R L U G E Ç E C E K
 16. 16. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T A N L A Ş I L A N 2 0 1 8 Ç O K D A H A Z O R L U G E Ç E C E K B İ Z
 17. 17. A D A P T O R D I E @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 18. 18. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 19. 19. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T P E K İ B İ Z N A S I L AYA K TA K A L A C A Ğ I Z ?
 20. 20. İnsanlar için yap, 
 robotlar için optimize et. A N A V İ Z Y O N U M U Z B U D E Ğ İ L S E U Z U N VA D E D E S E O ’ D A B A Ş A R I YA K A L A M A M I Z Z O R @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 21. 21. 2 1 Y Ö N T E M İ 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 22. 22. 2 1 Y Ö N T E M İ 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 23. 23. 2 1 Y Ö N T E M İ 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 24. 24. 2 1 Y Ö N T E M İ 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 25. 25. 2 1 Y Ö N T E M İ 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 26. 26. T E K N I K Y Ö N T E M L E R
 27. 27. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Tüm Teknik SEO Elementlerinin Düzenli Kontrolü & Hataların Düzeltilmesi
 28. 28. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Indexlenmeyen Sayfalarımız Var mı?
 29. 29. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Canonical Değeri Farklı Olan Sayfalarımız Var mı?
 30. 30. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Robots.txt’den Hangi URL Yapıları Engellenmiş? Halen Engelli Kalmalı mı?
 31. 31. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Mobil / Desktop SEO Performans Farklılıkları Neler?
 32. 32. Filtre Sayfalarını Google’a Indexletmemek (Özellikle E-Ticaret Siteleri) @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 33. 33. Etiket Sayfalarına Gereğinden Fazla Değer Yüklememeliyiz @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 34. 34. Arama Sonuç Sayfalarımızı Google’a Kapatmalıyız @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 35. 35. Sitenin Mobil ve Desktop Versiyonunun Hızlı Yüklenmesi @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 36. 36. Siteniz Yavaş Açıldığında Ziyaretçi Kaybediyorsunuz! https://testmysite.withgoogle.com
 37. 37. Sitenizi Hızlandırmak İçin Kullanabileceğiniz Araçlar Favorim @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 38. 38. Site Değerini Tek Yapı Altında Toplamalıyız @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T HTTP://www.siteadi.com/ HTTPS://www.siteadi.com HTTP://siteadi.com/ HTTP://www.siteadi.com vb HTTPS://www.siteadi.com/
 39. 39. Tüm 404 Veren Sayfalarımızı Anasayfaya Yönlendirmemeliyiz @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 40. 40. Daha Kontrol Etmemiz Gereken Çok Şey Var
 41. 41. T E K N İ K Y Ö N T E M L E R
 42. 42. İ Ç E R İ K Y Ö N T E M L E R İ
 43. 43. Bir Günde Üretilen / Tüketilen İçerik Milyonlarca @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 44. 44. Artık daha fazla içeriğe değil, daha kaliteli içeriklere ihtiyacımız var.
 45. 45. Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 46. 46. Bir yerlere mi gitsek? @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 47. 47. Bir yerlere mi gitsek? Popüler yerler nereler? Nereye gitsek? @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 48. 48. Bir yerlere mi gitsek? Popüler yerler nereler? Nereye gitsek? Karar verilmesi satın alınma süreçleri @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 49. 49. Bir yerlere mi gitsek? Popüler yerler nereler? Nereye gitsek? Karar verilmesi satın alınma süreçleri Tatile gitmeden önce, giderken, şehre varınca @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 50. 50. Bir yerlere mi gitsek? Popüler yerler nereler? Nereye gitsek? Karar verilmesi satın alınma süreçleri Tatile gitmeden önce, giderken, şehre varınca Gidilen yerle ilgili ne yenir, görülür vb @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 51. 51. Bir yerlere mi gitsek? Popüler yerler nereler? Nereye gitsek? Karar verilmesi satın alınma süreçleri Tatile gitmeden önce, giderken, şehre varınca Gidilen yerle ilgili ne yenir, görülür vb Eve dönüş telaşı, tatil sonrası durumlar @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 52. 52. Bir yerlere mi gitsek? Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 53. 53. Popüler yerler nereler? Nereye gitsek? Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 54. 54. Karar verilmesi satın alınma süreçleri Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 55. 55. Tatile gitmeden önce, giderken, şehre varınca Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 56. 56. Gidilen yerle ilgili ne yenir, görülür vb Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 57. 57. Eve dönüş telaşı, tatil sonrası durumlar Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 58. 58. Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz? İlk sayfada Tefal’in sitesinden ilgili hiçbir içerik yok, ama müşterilerin sorunu var @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 59. 59. Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz? @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 60. 60. İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz? Eğlendiriyor Musunuz? İlham @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 61. 61. Fayda @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz? Eğlendiriyor Musunuz?
 62. 62. Eğlence @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz? Eğlendiriyor Musunuz?
 63. 63. Eğlence @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz? Eğlendiriyor Musunuz?
 64. 64. Eğlence @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz? Eğlendiriyor Musunuz?
 65. 65. Bu İçerik İlgi Çekecek Mi? Yoksa Diğerleri Gibi Sıradan Mı? @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 66. 66. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T İçeriği Zayıf / Kalitesiz ya da Boş Olan Sayfalarımız Neler?
 67. 67. Hedef Kitleniz Yazmayı Düşündüğünüz İçerikle İlgili Neleri Arıyorlar? @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 68. 68. Yazının Uzunluğu Belirli Hacmin Üzerinde Olmalı @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 69. 69. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 70. 70. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T % 5 2 B Ü Y Ü K K I S I M
 71. 71. Kelime Araştırması İçin Kullanabileceğiniz Araçlar @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 72. 72. Nasıl Bir İçerik Üretsem Diye Düşünmenize Yardımcı Olsun answerthepublic.com @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 73. 73. Doğru Adımlar Organik Trafiğinizi Böyle Arttırabilir @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Ö R N E K M Ü Ş T E R I B L O G U ( E - T I C A R E T )
 74. 74. Doğru ve yeterli hacimde hız optimizasyonu yapılmış görsel kullanımı
 75. 75. Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 76. 76. Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 77. 77. Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 78. 78. Tedarikçiden Gelen Ürün Açıklamalarını Aynen Kullanmayın! (Özellikle E-Ticaret Siteleri)
 79. 79. Rakipleriniz Neler Paylaşıyor? En Çok Trafik Alan Sayfaları Neler? @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 80. 80. Düşük Kalitede Olan İçerikleri Sitede Tutmaya Devam Etmemeliyiz @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 81. 81. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T %55 Organik Trafik Artışı
 82. 82. Sadece 72 Yazı İle Ayda 87.000 Organik Trafik Nasıl Alınır? @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 83. 83. İ Ç E R İ K Y Ö N T E M L E R İ
 84. 84. B A C K L I N K Y Ö N T E M L E R İ
 85. 85. Daha Fazla Backlink Değil, Kaliteli Backlink için Strateji Geliştirin @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T D A H A FA Z L A B A C K L I N K D A H A K A L İ T E L İ B A C K L I N K
 86. 86. Backlink Anchor Textleri Sadece Money Keywords Olmasın @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 87. 87. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 88. 88. Backlink Çalışması Yaparken Siteleri Belirli Filtrelerden Geçirmeliyiz @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 89. 89. Yeni Backlink Kazanımı İçin Fikir bulmak / İlham almak bigumigu.com @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 90. 90. https://www.signs.com/branded-in-memory/ @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Yeni Backlink Kazanımı İçin Fikir bulmak / İlham almak
 91. 91. 231 farklı siteden 2.600 backlink 5.000’den fazla sosyal paylaşım @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Yeni Backlink Kazanımı İçin Fikir bulmak / İlham almak
 92. 92. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Rakiplerimiz Bizim Sahip Olmadığımız Hangi Linklere Sahipler?
 93. 93. Backlink Alan Sayfalarınızdan 404 Hata Kodu Dönen Var mı? @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 94. 94. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Rakiplerle Birlikte Backlinklerin Tür Dağılım Yüzdeleri
 95. 95. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Anasayfa ve Alt Sayfaya Gelen Backlinklerin Dağılımı Nasıl?
 96. 96. B A C K L I N K Ç A L I Ş M A L A R I N I Z A D İ K K AT E T M E Z S E N I Z
 97. 97. B A C K L I N K Y Ö N T E M L E R İ
 98. 98. D İ Ğ E R Y Ö N T E M L E R
 99. 99. AdWords Datalarınızı SEO Çalışmalarınız İçin Kullanın @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 100. 100. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T +%20 Organik CTR Artışı
 101. 101. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Hangi Kelimelere AdWords Reklamı Veriyor? Bunları SEO İçin Nasıl Kullanırız?
 102. 102. T E Ş E K K Ü R L E R @ I LYA S T E K E R

×