Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
@ I LYA S T E K E R
2 0 1 8 ' D E O R G A N I K
T R A F İ Ğ İ N İ Z İ E N
A Z % 5 0
A RT T I R A C A K İ Ş E
YA R AYA N 2 ...
I LYA S T E K E R K I M D I R ?
10+ yıllık SEO deneyimi
S A N F R A N C I S C O
Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yerel
ve glo...
B E R A B E R Ç A L I Ş T I Ğ I M A R K A L A R D A N B A Z I L A R I
B E N İ N E R E L E R D E G Ö R D Ü N Ü Z ?
M E X I C O
A D V I S O RY
B O A R D
M E M B E R
H T T P : / / W W W. M O U N T N O W. C O M / B E S T- S E O - E X P E RT S /
İ L E T İ Ş İ M D E K A L A L I M
@ I LYA S T E K E R
M E @ I LYA S T E K E R . C O M
M E X I C O
H AY D İ B A Ş L AYA L I M
M E X I C O
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
2018 Geliyor
S E O Y O N U N D E N FA R K L I L I K L A R
D A H A S E RT
B İ R R E K A B E T E
H A Z I R
M I S I N I Z ?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Google Günde 3-5 Algoritma Güncellemesi Yapmaya Başladı Bile
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Üstelik Arama Sonuçları Hiç Olmadığı Fazla Kadar Dalgalanıyor
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Üstelik Arama Sonuçları Hiç Olmadığı Fazla Kadar Dalgalanıyor
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Önce Biraz Geriye Giderek BaşlayalımPeki Yaklaşan Mobile-First Indexing ...
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
A N L A Ş I L A N 2 0 1 8
Ç O K D A H A
Z O R L U G E Ç E C E K
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
A N L A Ş I L A N 2 0 1 8
Ç O K D A H A
Z O R L U G E Ç E C E K
B İ Z
A D A P T O R D I E
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
P E K İ B İ Z N A S I L AYA K TA K A L A C A Ğ I Z ?
İnsanlar için yap, 

robotlar için optimize et.
A N A V İ Z Y O N U M U Z B U D E Ğ İ L S E
U Z U N VA D E D E S E O ’ D A...
2 1 Y Ö N T E M İ 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
2 1 Y Ö N T E M İ 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
2 1 Y Ö N T E M İ 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
2 1 Y Ö N T E M İ 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
2 1 Y Ö N T E M İ 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
T E K N I K Y Ö N T E M L E R
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Tüm Teknik SEO Elementlerinin Düzenli Kontrolü
& Hataların Düzeltilmesi
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Indexlenmeyen Sayfalarımız Var mı?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Canonical Değeri Farklı Olan Sayfalarımız Var mı?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Robots.txt’den Hangi URL Yapıları Engellenmiş?
Halen Engelli Kalmalı mı?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Mobil / Desktop SEO Performans Farklılıkları Neler?
Filtre Sayfalarını Google’a Indexletmemek
(Özellikle E-Ticaret Siteleri)
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Etiket Sayfalarına Gereğinden Fazla Değer Yüklememeliyiz
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Arama Sonuç Sayfalarımızı Google’a Kapatmalıyız
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Sitenin Mobil
ve Desktop
Versiyonunun
Hızlı
Yüklenmesi
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Siteniz Yavaş Açıldığında Ziyaretçi Kaybediyorsunuz!
https://testmysite.withgoogle.com
Sitenizi Hızlandırmak İçin Kullanabileceğiniz Araçlar
Favorim
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Site Değerini Tek Yapı Altında Toplamalıyız
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
HTTP://www.siteadi.com/
HTTP...
Tüm 404 Veren
Sayfalarımızı
Anasayfaya
Yönlendirmemeliyiz
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Daha Kontrol Etmemiz Gereken Çok Şey Var
T E K N İ K Y Ö N T E M L E R
İ Ç E R İ K Y Ö N T E M L E R İ
Bir Günde
Üretilen / Tüketilen
İçerik Milyonlarca
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Artık daha fazla içeriğe değil, daha kaliteli içeriklere ihtiyacımız var.
Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
Bir
yerlere
mi
gitsek?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamal...
Bir
yerlere
mi
gitsek?
Popüler
yerler
nereler?
Nereye
gitsek?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Öncelikle ...
Bir
yerlere
mi
gitsek?
Popüler
yerler
nereler?
Nereye
gitsek?
Karar
verilmesi
satın alınma
süreçleri
@ I LYA S T E K E R #...
Bir
yerlere
mi
gitsek?
Popüler
yerler
nereler?
Nereye
gitsek?
Karar
verilmesi
satın alınma
süreçleri
Tatile
gitmeden
önce,...
Bir
yerlere
mi
gitsek?
Popüler
yerler
nereler?
Nereye
gitsek?
Karar
verilmesi
satın alınma
süreçleri
Tatile
gitmeden
önce,...
Bir
yerlere
mi
gitsek?
Popüler
yerler
nereler?
Nereye
gitsek?
Karar
verilmesi
satın alınma
süreçleri
Tatile
gitmeden
önce,...
Bir
yerlere
mi
gitsek?
Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
Popüler
yerler
nereler?
Nereye
gitsek?
Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
Karar
verilmesi
satın alınma
süreçleri
Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
Tatile
gitmeden
önce,
giderken,
şehre
varınca
Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
Gidilen
yerle ilgili
ne yenir,
görülür vb
Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
Eve dönüş
telaşı, tatil
sonrası
durumlar
Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz?
İlk sayfada Tefal’in sitesinden ilgili hiçbir...
Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M...
İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz?
Eğlendiriyor Musunuz?
İlham
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I...
Fayda
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz?
Eğlendiriyor Musunu...
Eğlence
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz?
Eğlendiriyor Musu...
Eğlence
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz?
Eğlendiriyor Musu...
Eğlence
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz?
Eğlendiriyor Musu...
Bu İçerik İlgi Çekecek Mi? Yoksa Diğerleri Gibi Sıradan Mı?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
İçeriği Zayıf / Kalitesiz ya da Boş Olan Sayfalarımız Neler?
Hedef Kitleniz Yazmayı Düşündüğünüz
İçerikle İlgili Neleri Arıyorlar?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Yazının Uzunluğu Belirli Hacmin Üzerinde Olmalı
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
% 5 2 B Ü Y Ü K K I S I M
Kelime Araştırması İçin Kullanabileceğiniz Araçlar
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Nasıl Bir İçerik Üretsem Diye Düşünmenize Yardımcı Olsun
answerthepublic.com
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M...
Doğru Adımlar Organik Trafiğinizi Böyle Arttırabilir
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Ö R N E K M Ü Ş T E ...
Doğru ve yeterli hacimde
hız optimizasyonu yapılmış
görsel kullanımı
Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Tedarikçiden
Gelen Ürün
Açıklamalarını
Aynen
Kullanmayın!
(Özellikle E-Ticaret
Siteleri)
Rakipleriniz Neler Paylaşıyor? En Çok Trafik Alan Sayfaları Neler?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Düşük Kalitede
Olan İçerikleri
Sitede Tutmaya
Devam
Etmemeliyiz
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
%55 Organik Trafik Artışı
Sadece 72 Yazı İle Ayda 87.000 Organik Trafik Nasıl Alınır?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
İ Ç E R İ K Y Ö N T E M L E R İ
B A C K L I N K Y Ö N T E M L E R İ
Daha Fazla Backlink Değil, Kaliteli Backlink için Strateji Geliştirin
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
D ...
Backlink Anchor
Textleri Sadece
Money Keywords
Olmasın
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Backlink Çalışması Yaparken
Siteleri Belirli Filtrelerden Geçirmeliyiz
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Yeni Backlink Kazanımı İçin Fikir bulmak / İlham almak
bigumigu.com
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
https://www.signs.com/branded-in-memory/
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Yeni Backlink Kazanımı İçin Fik...
231 farklı siteden
2.600 backlink
5.000’den fazla
sosyal paylaşım
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Yeni B...
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Rakiplerimiz Bizim
Sahip Olmadığımız
Hangi Linklere
Sahipler?
Backlink Alan Sayfalarınızdan 404 Hata Kodu Dönen Var mı?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Rakiplerle Birlikte Backlinklerin Tür Dağılım Yüzdeleri
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Anasayfa ve Alt Sayfaya Gelen Backlinklerin Dağılımı Nasıl?
B A C K L I N K Ç A L I Ş M A L A R I N I Z A
D İ K K AT E T M E Z S E N I Z
B A C K L I N K Y Ö N T E M L E R İ
D İ Ğ E R Y Ö N T E M L E R
AdWords
Datalarınızı SEO
Çalışmalarınız
İçin Kullanın
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
+%20 Organik CTR Artışı
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Hangi Kelimelere
AdWords Reklamı
Veriyor?
Bunları SEO İçin
Nasıl Kullanı...
T E Ş E K K Ü R L E R
@ I LYA S T E K E R
2018'de Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlyas Teker
2018'de Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlyas Teker
2018'de Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlyas Teker
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2018'de Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlyas Teker

Webrazzi Summit 2017'de anlattığım bu yöntemleri siteniz üzerinde uygulayarak 2018'de daha fazla organik trafiğe ve dolaylı olarak daha fazla gelire sahip olabilirsiniz.

 • Be the first to comment

2018'de Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlyas Teker

 1. 1. @ I LYA S T E K E R 2 0 1 8 ' D E O R G A N I K T R A F İ Ğ İ N İ Z İ E N A Z % 5 0 A RT T I R A C A K İ Ş E YA R AYA N 2 1 Y Ö N T E M
 2. 2. I LYA S T E K E R K I M D I R ? 10+ yıllık SEO deneyimi S A N F R A N C I S C O Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yerel ve global bir çok dijital pazarlama projesini yönetme Quoridor oyununda uzman :)
 3. 3. B E R A B E R Ç A L I Ş T I Ğ I M A R K A L A R D A N B A Z I L A R I
 4. 4. B E N İ N E R E L E R D E G Ö R D Ü N Ü Z ? M E X I C O
 5. 5. A D V I S O RY B O A R D M E M B E R
 6. 6. H T T P : / / W W W. M O U N T N O W. C O M / B E S T- S E O - E X P E RT S /
 7. 7. İ L E T İ Ş İ M D E K A L A L I M @ I LYA S T E K E R M E @ I LYA S T E K E R . C O M M E X I C O
 8. 8. H AY D İ B A Ş L AYA L I M M E X I C O
 9. 9. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T 2018 Geliyor
 10. 10. S E O Y O N U N D E N FA R K L I L I K L A R D A H A S E RT B İ R R E K A B E T E H A Z I R M I S I N I Z ?
 11. 11. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Google Günde 3-5 Algoritma Güncellemesi Yapmaya Başladı Bile
 12. 12. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Üstelik Arama Sonuçları Hiç Olmadığı Fazla Kadar Dalgalanıyor
 13. 13. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Üstelik Arama Sonuçları Hiç Olmadığı Fazla Kadar Dalgalanıyor
 14. 14. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Önce Biraz Geriye Giderek BaşlayalımPeki Yaklaşan Mobile-First Indexing Algoritması?
 15. 15. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T A N L A Ş I L A N 2 0 1 8 Ç O K D A H A Z O R L U G E Ç E C E K
 16. 16. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T A N L A Ş I L A N 2 0 1 8 Ç O K D A H A Z O R L U G E Ç E C E K B İ Z
 17. 17. A D A P T O R D I E @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 18. 18. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 19. 19. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T P E K İ B İ Z N A S I L AYA K TA K A L A C A Ğ I Z ?
 20. 20. İnsanlar için yap, 
 robotlar için optimize et. A N A V İ Z Y O N U M U Z B U D E Ğ İ L S E U Z U N VA D E D E S E O ’ D A B A Ş A R I YA K A L A M A M I Z Z O R @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 21. 21. 2 1 Y Ö N T E M İ 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 22. 22. 2 1 Y Ö N T E M İ 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 23. 23. 2 1 Y Ö N T E M İ 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 24. 24. 2 1 Y Ö N T E M İ 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 25. 25. 2 1 Y Ö N T E M İ 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 26. 26. T E K N I K Y Ö N T E M L E R
 27. 27. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Tüm Teknik SEO Elementlerinin Düzenli Kontrolü & Hataların Düzeltilmesi
 28. 28. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Indexlenmeyen Sayfalarımız Var mı?
 29. 29. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Canonical Değeri Farklı Olan Sayfalarımız Var mı?
 30. 30. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Robots.txt’den Hangi URL Yapıları Engellenmiş? Halen Engelli Kalmalı mı?
 31. 31. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Mobil / Desktop SEO Performans Farklılıkları Neler?
 32. 32. Filtre Sayfalarını Google’a Indexletmemek (Özellikle E-Ticaret Siteleri) @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 33. 33. Etiket Sayfalarına Gereğinden Fazla Değer Yüklememeliyiz @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 34. 34. Arama Sonuç Sayfalarımızı Google’a Kapatmalıyız @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 35. 35. Sitenin Mobil ve Desktop Versiyonunun Hızlı Yüklenmesi @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 36. 36. Siteniz Yavaş Açıldığında Ziyaretçi Kaybediyorsunuz! https://testmysite.withgoogle.com
 37. 37. Sitenizi Hızlandırmak İçin Kullanabileceğiniz Araçlar Favorim @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 38. 38. Site Değerini Tek Yapı Altında Toplamalıyız @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T HTTP://www.siteadi.com/ HTTPS://www.siteadi.com HTTP://siteadi.com/ HTTP://www.siteadi.com vb HTTPS://www.siteadi.com/
 39. 39. Tüm 404 Veren Sayfalarımızı Anasayfaya Yönlendirmemeliyiz @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 40. 40. Daha Kontrol Etmemiz Gereken Çok Şey Var
 41. 41. T E K N İ K Y Ö N T E M L E R
 42. 42. İ Ç E R İ K Y Ö N T E M L E R İ
 43. 43. Bir Günde Üretilen / Tüketilen İçerik Milyonlarca @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 44. 44. Artık daha fazla içeriğe değil, daha kaliteli içeriklere ihtiyacımız var.
 45. 45. Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 46. 46. Bir yerlere mi gitsek? @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 47. 47. Bir yerlere mi gitsek? Popüler yerler nereler? Nereye gitsek? @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 48. 48. Bir yerlere mi gitsek? Popüler yerler nereler? Nereye gitsek? Karar verilmesi satın alınma süreçleri @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 49. 49. Bir yerlere mi gitsek? Popüler yerler nereler? Nereye gitsek? Karar verilmesi satın alınma süreçleri Tatile gitmeden önce, giderken, şehre varınca @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 50. 50. Bir yerlere mi gitsek? Popüler yerler nereler? Nereye gitsek? Karar verilmesi satın alınma süreçleri Tatile gitmeden önce, giderken, şehre varınca Gidilen yerle ilgili ne yenir, görülür vb @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 51. 51. Bir yerlere mi gitsek? Popüler yerler nereler? Nereye gitsek? Karar verilmesi satın alınma süreçleri Tatile gitmeden önce, giderken, şehre varınca Gidilen yerle ilgili ne yenir, görülür vb Eve dönüş telaşı, tatil sonrası durumlar @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 52. 52. Bir yerlere mi gitsek? Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 53. 53. Popüler yerler nereler? Nereye gitsek? Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 54. 54. Karar verilmesi satın alınma süreçleri Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 55. 55. Tatile gitmeden önce, giderken, şehre varınca Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 56. 56. Gidilen yerle ilgili ne yenir, görülür vb Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 57. 57. Eve dönüş telaşı, tatil sonrası durumlar Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
 58. 58. Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz? İlk sayfada Tefal’in sitesinden ilgili hiçbir içerik yok, ama müşterilerin sorunu var @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 59. 59. Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz? @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 60. 60. İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz? Eğlendiriyor Musunuz? İlham @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 61. 61. Fayda @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz? Eğlendiriyor Musunuz?
 62. 62. Eğlence @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz? Eğlendiriyor Musunuz?
 63. 63. Eğlence @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz? Eğlendiriyor Musunuz?
 64. 64. Eğlence @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz? Eğlendiriyor Musunuz?
 65. 65. Bu İçerik İlgi Çekecek Mi? Yoksa Diğerleri Gibi Sıradan Mı? @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 66. 66. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T İçeriği Zayıf / Kalitesiz ya da Boş Olan Sayfalarımız Neler?
 67. 67. Hedef Kitleniz Yazmayı Düşündüğünüz İçerikle İlgili Neleri Arıyorlar? @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 68. 68. Yazının Uzunluğu Belirli Hacmin Üzerinde Olmalı @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 69. 69. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 70. 70. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T % 5 2 B Ü Y Ü K K I S I M
 71. 71. Kelime Araştırması İçin Kullanabileceğiniz Araçlar @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 72. 72. Nasıl Bir İçerik Üretsem Diye Düşünmenize Yardımcı Olsun answerthepublic.com @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 73. 73. Doğru Adımlar Organik Trafiğinizi Böyle Arttırabilir @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Ö R N E K M Ü Ş T E R I B L O G U ( E - T I C A R E T )
 74. 74. Doğru ve yeterli hacimde hız optimizasyonu yapılmış görsel kullanımı
 75. 75. Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 76. 76. Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 77. 77. Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 78. 78. Tedarikçiden Gelen Ürün Açıklamalarını Aynen Kullanmayın! (Özellikle E-Ticaret Siteleri)
 79. 79. Rakipleriniz Neler Paylaşıyor? En Çok Trafik Alan Sayfaları Neler? @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 80. 80. Düşük Kalitede Olan İçerikleri Sitede Tutmaya Devam Etmemeliyiz @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 81. 81. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T %55 Organik Trafik Artışı
 82. 82. Sadece 72 Yazı İle Ayda 87.000 Organik Trafik Nasıl Alınır? @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 83. 83. İ Ç E R İ K Y Ö N T E M L E R İ
 84. 84. B A C K L I N K Y Ö N T E M L E R İ
 85. 85. Daha Fazla Backlink Değil, Kaliteli Backlink için Strateji Geliştirin @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T D A H A FA Z L A B A C K L I N K D A H A K A L İ T E L İ B A C K L I N K
 86. 86. Backlink Anchor Textleri Sadece Money Keywords Olmasın @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 87. 87. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 88. 88. Backlink Çalışması Yaparken Siteleri Belirli Filtrelerden Geçirmeliyiz @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 89. 89. Yeni Backlink Kazanımı İçin Fikir bulmak / İlham almak bigumigu.com @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 90. 90. https://www.signs.com/branded-in-memory/ @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Yeni Backlink Kazanımı İçin Fikir bulmak / İlham almak
 91. 91. 231 farklı siteden 2.600 backlink 5.000’den fazla sosyal paylaşım @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Yeni Backlink Kazanımı İçin Fikir bulmak / İlham almak
 92. 92. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Rakiplerimiz Bizim Sahip Olmadığımız Hangi Linklere Sahipler?
 93. 93. Backlink Alan Sayfalarınızdan 404 Hata Kodu Dönen Var mı? @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 94. 94. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Rakiplerle Birlikte Backlinklerin Tür Dağılım Yüzdeleri
 95. 95. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Anasayfa ve Alt Sayfaya Gelen Backlinklerin Dağılımı Nasıl?
 96. 96. B A C K L I N K Ç A L I Ş M A L A R I N I Z A D İ K K AT E T M E Z S E N I Z
 97. 97. B A C K L I N K Y Ö N T E M L E R İ
 98. 98. D İ Ğ E R Y Ö N T E M L E R
 99. 99. AdWords Datalarınızı SEO Çalışmalarınız İçin Kullanın @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
 100. 100. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T +%20 Organik CTR Artışı
 101. 101. @ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T Hangi Kelimelere AdWords Reklamı Veriyor? Bunları SEO İçin Nasıl Kullanırız?
 102. 102. T E Ş E K K Ü R L E R @ I LYA S T E K E R

×