2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlyas Teker

Ilyas Teker
Ilyas TekerFormer SEO Director at iProspect Chicago
@ I LYA S T E K E R
2 0 1 8 ' D E O R G A N I K
T R A F İ Ğ İ N İ Z İ E N
A Z % 5 0
A RT T I R A C A K İ Ş E
YA R AYA N 2 1
Y Ö N T E M
I LYA S T E K E R K I M D I R ?
10+ yıllık SEO deneyimi
S A N F R A N C I S C O
Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yerel
ve global bir çok dijital pazarlama
projesini yönetme
Quoridor oyununda uzman :)
B E R A B E R Ç A L I Ş T I Ğ I M A R K A L A R D A N B A Z I L A R I
B E N İ N E R E L E R D E G Ö R D Ü N Ü Z ?
M E X I C O
A D V I S O RY
B O A R D
M E M B E R
H T T P : / / W W W. M O U N T N O W. C O M / B E S T- S E O - E X P E RT S /
İ L E T İ Ş İ M D E K A L A L I M
@ I LYA S T E K E R
M E @ I LYA S T E K E R . C O M
M E X I C O
H AY D İ B A Ş L AYA L I M
M E X I C O
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
2018 Geliyor
S E O Y O N U N D E N FA R K L I L I K L A R
D A H A S E RT
B İ R R E K A B E T E
H A Z I R
M I S I N I Z ?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Google Günde 3-5 Algoritma Güncellemesi Yapmaya Başladı Bile
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Üstelik Arama Sonuçları Hiç Olmadığı Fazla Kadar Dalgalanıyor
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Üstelik Arama Sonuçları Hiç Olmadığı Fazla Kadar Dalgalanıyor
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Önce Biraz Geriye Giderek BaşlayalımPeki Yaklaşan Mobile-First Indexing Algoritması?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
A N L A Ş I L A N 2 0 1 8
Ç O K D A H A
Z O R L U G E Ç E C E K
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
A N L A Ş I L A N 2 0 1 8
Ç O K D A H A
Z O R L U G E Ç E C E K
B İ Z
A D A P T O R D I E
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
P E K İ B İ Z N A S I L AYA K TA K A L A C A Ğ I Z ?
İnsanlar için yap, 

robotlar için optimize et.
A N A V İ Z Y O N U M U Z B U D E Ğ İ L S E
U Z U N VA D E D E S E O ’ D A B A Ş A R I YA K A L A M A M I Z Z O R
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
2 1 Y Ö N T E M İ 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
2 1 Y Ö N T E M İ 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
2 1 Y Ö N T E M İ 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
2 1 Y Ö N T E M İ 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
2 1 Y Ö N T E M İ 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
T E K N I K Y Ö N T E M L E R
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Tüm Teknik SEO Elementlerinin Düzenli Kontrolü
& Hataların Düzeltilmesi
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Indexlenmeyen Sayfalarımız Var mı?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Canonical Değeri Farklı Olan Sayfalarımız Var mı?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Robots.txt’den Hangi URL Yapıları Engellenmiş?
Halen Engelli Kalmalı mı?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Mobil / Desktop SEO Performans Farklılıkları Neler?
Filtre Sayfalarını Google’a Indexletmemek
(Özellikle E-Ticaret Siteleri)
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Etiket Sayfalarına Gereğinden Fazla Değer Yüklememeliyiz
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlyas Teker
Arama Sonuç Sayfalarımızı Google’a Kapatmalıyız
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Sitenin Mobil
ve Desktop
Versiyonunun
Hızlı
Yüklenmesi
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Siteniz Yavaş Açıldığında Ziyaretçi Kaybediyorsunuz!
https://testmysite.withgoogle.com
Sitenizi Hızlandırmak İçin Kullanabileceğiniz Araçlar
Favorim
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Site Değerini Tek Yapı Altında Toplamalıyız
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
HTTP://www.siteadi.com/
HTTPS://www.siteadi.com
HTTP://siteadi.com/
HTTP://www.siteadi.com
vb
HTTPS://www.siteadi.com/
Tüm 404 Veren
Sayfalarımızı
Anasayfaya
Yönlendirmemeliyiz
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Daha Kontrol Etmemiz Gereken Çok Şey Var
T E K N İ K Y Ö N T E M L E R
İ Ç E R İ K Y Ö N T E M L E R İ
Bir Günde
Üretilen / Tüketilen
İçerik Milyonlarca
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Artık daha fazla içeriğe değil, daha kaliteli içeriklere ihtiyacımız var.
Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
Bir
yerlere
mi
gitsek?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
Bir
yerlere
mi
gitsek?
Popüler
yerler
nereler?
Nereye
gitsek?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
Bir
yerlere
mi
gitsek?
Popüler
yerler
nereler?
Nereye
gitsek?
Karar
verilmesi
satın alınma
süreçleri
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
Bir
yerlere
mi
gitsek?
Popüler
yerler
nereler?
Nereye
gitsek?
Karar
verilmesi
satın alınma
süreçleri
Tatile
gitmeden
önce,
giderken,
şehre
varınca
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
Bir
yerlere
mi
gitsek?
Popüler
yerler
nereler?
Nereye
gitsek?
Karar
verilmesi
satın alınma
süreçleri
Tatile
gitmeden
önce,
giderken,
şehre
varınca
Gidilen
yerle ilgili
ne yenir,
görülür vb
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
Bir
yerlere
mi
gitsek?
Popüler
yerler
nereler?
Nereye
gitsek?
Karar
verilmesi
satın alınma
süreçleri
Tatile
gitmeden
önce,
giderken,
şehre
varınca
Gidilen
yerle ilgili
ne yenir,
görülür vb
Eve dönüş
telaşı, tatil
sonrası
durumlar
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
Bir
yerlere
mi
gitsek?
Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
Popüler
yerler
nereler?
Nereye
gitsek?
Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
Karar
verilmesi
satın alınma
süreçleri
Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
Tatile
gitmeden
önce,
giderken,
şehre
varınca
Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
Gidilen
yerle ilgili
ne yenir,
görülür vb
Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
Eve dönüş
telaşı, tatil
sonrası
durumlar
Öncelikle Hedef Kitleyi Doğru Tanımalı ve Anlamalıyız
Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz?
İlk sayfada Tefal’in sitesinden ilgili hiçbir
içerik yok, ama müşterilerin sorunu var
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz?
Eğlendiriyor Musunuz?
İlham
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Fayda
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz?
Eğlendiriyor Musunuz?
Eğlence
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz?
Eğlendiriyor Musunuz?
Eğlence
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz?
Eğlendiriyor Musunuz?
Eğlence
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz?
Eğlendiriyor Musunuz?
Bu İçerik İlgi Çekecek Mi? Yoksa Diğerleri Gibi Sıradan Mı?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
İçeriği Zayıf / Kalitesiz ya da Boş Olan Sayfalarımız Neler?
Hedef Kitleniz Yazmayı Düşündüğünüz
İçerikle İlgili Neleri Arıyorlar?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Yazının Uzunluğu Belirli Hacmin Üzerinde Olmalı
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
% 5 2 B Ü Y Ü K K I S I M
Kelime Araştırması İçin Kullanabileceğiniz Araçlar
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Nasıl Bir İçerik Üretsem Diye Düşünmenize Yardımcı Olsun
answerthepublic.com
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Doğru Adımlar Organik Trafiğinizi Böyle Arttırabilir
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Ö R N E K M Ü Ş T E R I B L O G U ( E - T I C A R E T )
Doğru ve yeterli hacimde
hız optimizasyonu yapılmış
görsel kullanımı
2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlyas Teker
Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Tedarikçiden
Gelen Ürün
Açıklamalarını
Aynen
Kullanmayın!
(Özellikle E-Ticaret
Siteleri)
Rakipleriniz Neler Paylaşıyor? En Çok Trafik Alan Sayfaları Neler?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Düşük Kalitede
Olan İçerikleri
Sitede Tutmaya
Devam
Etmemeliyiz
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
%55 Organik Trafik Artışı
Sadece 72 Yazı İle Ayda 87.000 Organik Trafik Nasıl Alınır?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
İ Ç E R İ K Y Ö N T E M L E R İ
B A C K L I N K Y Ö N T E M L E R İ
Daha Fazla Backlink Değil, Kaliteli Backlink için Strateji Geliştirin
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
D A H A FA Z L A B A C K L I N K D A H A K A L İ T E L İ B A C K L I N K
Backlink Anchor
Textleri Sadece
Money Keywords
Olmasın
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Backlink Çalışması Yaparken
Siteleri Belirli Filtrelerden Geçirmeliyiz
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Yeni Backlink Kazanımı İçin Fikir bulmak / İlham almak
bigumigu.com
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
https://www.signs.com/branded-in-memory/
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Yeni Backlink Kazanımı İçin Fikir bulmak / İlham almak
231 farklı siteden
2.600 backlink
5.000’den fazla
sosyal paylaşım
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Yeni Backlink Kazanımı İçin Fikir bulmak / İlham almak
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Rakiplerimiz Bizim
Sahip Olmadığımız
Hangi Linklere
Sahipler?
Backlink Alan Sayfalarınızdan 404 Hata Kodu Dönen Var mı?
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Rakiplerle Birlikte Backlinklerin Tür Dağılım Yüzdeleri
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Anasayfa ve Alt Sayfaya Gelen Backlinklerin Dağılımı Nasıl?
B A C K L I N K Ç A L I Ş M A L A R I N I Z A
D İ K K AT E T M E Z S E N I Z
B A C K L I N K Y Ö N T E M L E R İ
D İ Ğ E R Y Ö N T E M L E R
AdWords
Datalarınızı SEO
Çalışmalarınız
İçin Kullanın
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
+%20 Organik CTR Artışı
@ I LYA S T E K E R # W E B R A Z Z I S U M M I T
Hangi Kelimelere
AdWords Reklamı
Veriyor?
Bunları SEO İçin
Nasıl Kullanırız?
2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlyas Teker
T E Ş E K K Ü R L E R
@ I LYA S T E K E R
1 of 105

Recommended

Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinde... by
Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinde...Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinde...
Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinde...Ilyas Teker
90.9K views128 slides
2023 Yeni: Rakiplerinizden Neyi Farklı Yaparak Trafiğinizi Kolayca Artırabili... by
2023 Yeni: Rakiplerinizden Neyi Farklı Yaparak Trafiğinizi Kolayca Artırabili...2023 Yeni: Rakiplerinizden Neyi Farklı Yaparak Trafiğinizi Kolayca Artırabili...
2023 Yeni: Rakiplerinizden Neyi Farklı Yaparak Trafiğinizi Kolayca Artırabili...Ilyas Teker
53.9K views84 slides
Değişen Google Algoritmalarına Göre Kaliteli İçerik Nedir? by
Değişen Google Algoritmalarına Göre Kaliteli İçerik Nedir?Değişen Google Algoritmalarına Göre Kaliteli İçerik Nedir?
Değişen Google Algoritmalarına Göre Kaliteli İçerik Nedir?Ilyas Teker
88.9K views163 slides
En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik? by
En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?
En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?Ilyas Teker
15.1K views70 slides
2023'te Daha İyi SEO Performansı İçin Site Hızınızı Artıracak 12 İpucu by
2023'te Daha İyi SEO Performansı İçin Site Hızınızı Artıracak 12 İpucu2023'te Daha İyi SEO Performansı İçin Site Hızınızı Artıracak 12 İpucu
2023'te Daha İyi SEO Performansı İçin Site Hızınızı Artıracak 12 İpucuIlyas Teker
71.5K views164 slides
2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır... by
2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır...2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır...
2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır...Ilyas Teker
13.3K views50 slides

More Related Content

What's hot

2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs... by
2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...
2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...Ilyas Teker
84.5K views94 slides
Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak) by
Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)
Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)Serbay Arda Ayzit
2.2K views29 slides
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru... by
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...Uğur Eskici
2.6K views76 slides
Anahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre Sınıflandırmak by
Anahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre SınıflandırmakAnahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre Sınıflandırmak
Anahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre SınıflandırmakAnalytics Meetup
111 views57 slides
Canberk Bolat & Barış Vidin - İzleniyorsunuz by
Canberk Bolat & Barış Vidin - İzleniyorsunuzCanberk Bolat & Barış Vidin - İzleniyorsunuz
Canberk Bolat & Barış Vidin - İzleniyorsunuzCypSec - Siber Güvenlik Konferansı
797 views39 slides
SEO ve Girişimcilik - İTÜ Çekirdek by
SEO ve Girişimcilik - İTÜ ÇekirdekSEO ve Girişimcilik - İTÜ Çekirdek
SEO ve Girişimcilik - İTÜ ÇekirdekMehmet Aktug
312 views81 slides

What's hot(8)

2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs... by Ilyas Teker
2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...
2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...
Ilyas Teker84.5K views
Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak) by Serbay Arda Ayzit
Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)
Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)
Serbay Arda Ayzit2.2K views
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru... by Uğur Eskici
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...
Uğur Eskici2.6K views
Anahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre Sınıflandırmak by Analytics Meetup
Anahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre SınıflandırmakAnahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre Sınıflandırmak
Anahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre Sınıflandırmak
Analytics Meetup111 views
SEO ve Girişimcilik - İTÜ Çekirdek by Mehmet Aktug
SEO ve Girişimcilik - İTÜ ÇekirdekSEO ve Girişimcilik - İTÜ Çekirdek
SEO ve Girişimcilik - İTÜ Çekirdek
Mehmet Aktug312 views
Ümit YILMAZ - Yeni Yöntemlerle Kelime Araştırması / SEO Strateji Meetup by Analytics Akademi
Ümit YILMAZ - Yeni Yöntemlerle Kelime Araştırması / SEO Strateji Meetup Ümit YILMAZ - Yeni Yöntemlerle Kelime Araştırması / SEO Strateji Meetup
Ümit YILMAZ - Yeni Yöntemlerle Kelime Araştırması / SEO Strateji Meetup
Analytics Akademi911 views
26.06.18 Digitalzone Meetups - Sesli Arama (Voice Search) Optimizasyonu by Hande Parmaksız
26.06.18 Digitalzone Meetups - Sesli Arama (Voice Search) Optimizasyonu26.06.18 Digitalzone Meetups - Sesli Arama (Voice Search) Optimizasyonu
26.06.18 Digitalzone Meetups - Sesli Arama (Voice Search) Optimizasyonu
Hande Parmaksız586 views

Similar to 2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlyas Teker

Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz? by
Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?
Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?Analytics Akademi
371 views94 slides
Grafiket Adworks Kreatif Sunum by
Grafiket Adworks Kreatif SunumGrafiket Adworks Kreatif Sunum
Grafiket Adworks Kreatif SunumGörkem Bozkır
130 views45 slides
Proje Başarı Hikayeleri by
Proje Başarı HikayeleriProje Başarı Hikayeleri
Proje Başarı HikayeleriEmre Alıç
4K views54 slides
Girişimciler i̇çin Sosyal Medya Eğitimi- Gökhan Çelebi by
Girişimciler i̇çin Sosyal Medya Eğitimi- Gökhan ÇelebiGirişimciler i̇çin Sosyal Medya Eğitimi- Gökhan Çelebi
Girişimciler i̇çin Sosyal Medya Eğitimi- Gökhan ÇelebiODTÜ TEKNOKENT YÖNETİM A.Ş.
723 views26 slides
HapCozumKatalog by
HapCozumKatalogHapCozumKatalog
HapCozumKatalogYelda Gurbuz Erdogan
176 views28 slides
Yusuf BARUTÇU - SEO Bütçesi Planlamanın Püf Noktaları by
Yusuf BARUTÇU - SEO Bütçesi Planlamanın Püf NoktalarıYusuf BARUTÇU - SEO Bütçesi Planlamanın Püf Noktaları
Yusuf BARUTÇU - SEO Bütçesi Planlamanın Püf NoktalarıAnalytics Akademi
519 views68 slides

Similar to 2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlyas Teker(8)

2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlyas Teker