SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο
μάθησης και διδασκαλίας γιατί παρέχει στον
εκπαιδευτικό τη δυνατότητα σχεδιασμού
δραστηριοτήτων που θα υποστηρίζουν την
διερευνητική και με νόημα μάθηση.
Επειδή όμως:
παρέχει πολλές πληροφορίες, τις οποίες οι
μαθητές δεν μπορούν να αξιολογήσουν και
 η μη οργανωμένη πλοήγηση μπορεί να έχει ως
συνέπεια οι πληροφορίες να μείνουν αταξινόμητες
και χωρίς οργάνωση
προτείνεται να χρησιμοποιούνται τα Webquests.
Πρόκειται για «…δομημένες μορφές
δραστηριοτήτων αναζήτησης της
πληροφορίας μέσα από συγκεκριμένες
φάσεις και προτεινόμενες ιστοσελίδες για τη
στήριξη έρευνας συγκεκριμένου θέματος
από τους μαθητές.» (Ασκιανάκη, 2008).
Η πληροφορία αποτελεί πρωτογενές
υλικό προς επεξεργασία και οικοδόμησης
της γνώσης.
Με το Webquest οι μαθητές στα πλαίσια της
διερευνητικής μάθησης συλλέγουν, οργανώνουν
και επεξεργάζονται πληροφορίες.
Οι ιστοεξερευνήσεις σχεδιάζονται ώστε να
οριοθετούν τη δραστηριότητα των μαθητών,
εστιάζοντας στη χρήση της πληροφορίας και όχι
στην απλή αναζήτησή της, και
υποστηρίζοντας την καλλιέργεια της συνθετικής,
αναλυτικής σκέψης και της κριτικής ικανότητας
(Παπανικολάου, 2004).
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διαμορφώσει
θετική στάση του μαθητή απέναντι στην μάθηση
υιοθετώντας την ερευνητική - ανακαλυπτική
Δομή webquest
Σελίδα του μαθητή
Εισαγωγή (Introduction) με την κεντρική ιδέα του
σεναρίου.
Εργασία ή Αποστολή (Task) ορίζει την εργασία και το
ρόλο των μαθητών.
Διαδικασία (Process) περιγράφει τον τρόπο εργασίας
των μαθητών.
Αξιολόγηση (Evaluation) περιγράφει τον τρόπο
αξιολόγησης των στόχων του μαθήματος και
δράσεων-προϊόντων μαθητών.
Συμπέρασμα (Conclusion) συνοψίζει ανακεφαλαιώνει,
προτείνει.
Σελίδα καθηγητή
Πλήρης καταγραφή της διδακτικής πρότασης.
Χαρακτηριστικά διδακτικής προσέγγισης
ιστοεξερεύνησης
 Πρωτότυπο σενάριο
 Κατάλληλα ερωτήματα
 Επιλογή Πηγών από Διαδίκτυο
 Ομαδική εργασία με ανάθεση ρόλων
 Μορφή αξιολόγησης: περιγραφική
Αξιολόγηση
Οι
Η επιλογή των προτεινόμενων πηγών πρέπει να γίνεται με άξονες:
 Περιεχόμενο :
 Να περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με τη δραστηριότητα των
μαθητών.
 Το υλικό τους να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των μαθητών.
 Η παρουσίαση των θεμάτων να είναι ενδιαφέρουσα και
ελκυστική για τους μαθητές.
 Μορφή (σχεδιασμός site)
 Η πολυπλοκότητά τους να ανταποκρίνεται στις δεξιότητες
πλοήγησης των μαθητών.
Θέτουμε ερωτήματα/προβλήματα ανοιχτού τύπου που
απαιτούν από τους μαθητές να
προτείνουν νέες ιδέες,
να αναλύσουν,
να συγκρίνουν,
να συνθέσουν,
να πάρουν αποφάσεις, και
να απαντήσουν σε ανοιχτά θέματα κάνοντας τις δικές
υποθέσεις και αναπτύσσοντας τη δική τους οπτική.
π.χ. να αναλάβουν ρόλους: δημοσιογράφου, ιστορικού,
αρχαιολόγου κτλ.
Το Webquest αποτελεί συνεργατικό
περιβάλλον μάθησης που μπορεί να
υποστηρίξει την ομαδοσυνεργατική μέθοδο.
Τα μέλη κάθε ομάδας βρίσκονται σε
αλληλεξάρτηση μεταξύ τους, καθώς η ομάδα
για να ολοκληρώσει το έργο της χρειάζεται τη
συμβολή του κάθε μέλους και, αντίστροφα, η
επιτυχία του κάθε μέλους εξαρτάται από τη
συμβολή των υπόλοιπων μελών της ομάδας
(Χαραλάμπους, 2000, σελ. 62).
Το συνεργατικό περιβάλλον μάθησης του Webquest
επιφυλάσσει στον εκπαιδευτικό τον ρόλο του συμβούλου και
του καθοδηγητή παρά του παρουσιαστή και του ομιλητή.
Καθώς δεν ελέγχει ολοκληρωτικά το περιβάλλον μάθησης
μοιράζεται με τους μαθητές τη γνώση ως συνεργάτης και
συντονιστής της μαθησιακής διαδικασίας.
Θέτει ερωτήματα χωρίς να δίνει έτοιμες απαντήσεις,
ενθαρρύνει την πρωτοβουλία των μαθητών, παρεμβαίνει και
αξιοποιεί τις ευκαιρίες για μάθηση που προκύπτουν κατά τη
διάρκεια της εργασίας των μαθητών.
Τέλος, βοηθά τους μαθητές να αναστοχαστούν πάνω στις
εμπειρίες και τα νοήματα που αποκόμισαν.
του μαθητή
ΜΤΤ
Τέλος……
Οι μαθητές
εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία μάθησης,
αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη μάθησή
τους,
δρουν πιο αυτόνομα,
μαθαίνουν να εξετάζουν θέματα από πολλές οπτικές
καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη,
συλλέγουν και κατηγοριοποιούν πληροφορίες με
σκοπό να απαντήσουν σε ερωτήματα και
αποκτούν κίνητρα για μάθηση.

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (14)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
 
Φύλλο εργασίας-Ιστορία Γ Γυμν- Ενότητα 22
Φύλλο εργασίας-Ιστορία Γ Γυμν- Ενότητα 22Φύλλο εργασίας-Ιστορία Γ Γυμν- Ενότητα 22
Φύλλο εργασίας-Ιστορία Γ Γυμν- Ενότητα 22
 
Προσδιορισμοί -Αρχαία Ελληνικά.θεωρία-ασκήσεις
Προσδιορισμοί -Αρχαία Ελληνικά.θεωρία-ασκήσειςΠροσδιορισμοί -Αρχαία Ελληνικά.θεωρία-ασκήσεις
Προσδιορισμοί -Αρχαία Ελληνικά.θεωρία-ασκήσεις
 
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΔΥΟ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΡΑ,ΜΑΡΙΛΙΑ,Α2
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΔΥΟ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΡΑ,ΜΑΡΙΛΙΑ,Α2ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΔΥΟ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΡΑ,ΜΑΡΙΛΙΑ,Α2
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΔΥΟ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΡΑ,ΜΑΡΙΛΙΑ,Α2
 
Λ. Μαβίλης, Λήθη
Λ. Μαβίλης, ΛήθηΛ. Μαβίλης, Λήθη
Λ. Μαβίλης, Λήθη
 
ΕΦΗΒΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΦΗΒΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΕΦΗΒΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΦΗΒΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΕΝΟΤΗΤΑ 6
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΕΝΟΤΗΤΑ 6ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΕΝΟΤΗΤΑ 6
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΕΝΟΤΗΤΑ 6
 
"ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΔΕΩΝ" ,ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑΚΗ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ...
"ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΔΕΩΝ" ,ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑΚΗ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ..."ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΔΕΩΝ" ,ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑΚΗ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ...
"ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΔΕΩΝ" ,ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑΚΗ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ...
 
"ουδέν νεώρερο από το δυτικό μέτωπο" φύλλο εργασίας-Ιστορία Γ Γυμν
"ουδέν νεώρερο από το δυτικό μέτωπο" φύλλο εργασίας-Ιστορία Γ Γυμν"ουδέν νεώρερο από το δυτικό μέτωπο" φύλλο εργασίας-Ιστορία Γ Γυμν
"ουδέν νεώρερο από το δυτικό μέτωπο" φύλλο εργασίας-Ιστορία Γ Γυμν
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙ...
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙ...ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙ...
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙ...
 
Φύλλο εργασίας- Ιστορία Γ -Μακεδονικός Αγώνας
Φύλλο εργασίας- Ιστορία Γ -Μακεδονικός ΑγώναςΦύλλο εργασίας- Ιστορία Γ -Μακεδονικός Αγώνας
Φύλλο εργασίας- Ιστορία Γ -Μακεδονικός Αγώνας
 
Για μια δημιουργική σχέση με τη Λογοτεχνία
Για μια δημιουργική σχέση με τη ΛογοτεχνίαΓια μια δημιουργική σχέση με τη Λογοτεχνία
Για μια δημιουργική σχέση με τη Λογοτεχνία
 
Πηνελόπη Δέλτα, Πρώτες ενθυμήσεις, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Γυμνα...
Πηνελόπη Δέλτα, Πρώτες ενθυμήσεις, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Γυμνα...Πηνελόπη Δέλτα, Πρώτες ενθυμήσεις, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Γυμνα...
Πηνελόπη Δέλτα, Πρώτες ενθυμήσεις, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Γυμνα...
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ :Η ΚΑΛΥΒΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ-ΘΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΑΝΑ,ΤΑΞΗ Α΄
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ :Η ΚΑΛΥΒΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ-ΘΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΑΝΑ,ΤΑΞΗ Α΄ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ :Η ΚΑΛΥΒΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ-ΘΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΑΝΑ,ΤΑΞΗ Α΄
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ :Η ΚΑΛΥΒΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ-ΘΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΑΝΑ,ΤΑΞΗ Α΄
 

Similar to Webquest

αξιολόγηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων χρηστικότητα και λειτουρ...
αξιολόγηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων χρηστικότητα και λειτουρ...αξιολόγηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων χρηστικότητα και λειτουρ...
αξιολόγηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων χρηστικότητα και λειτουρ...
Nikos Amanatidis
 
ιστοεξερευνησεις παπανικολαου
ιστοεξερευνησεις παπανικολαουιστοεξερευνησεις παπανικολαου
ιστοεξερευνησεις παπανικολαου
pandoraki
 
παρουσίαση Webquest
παρουσίαση Webquestπαρουσίαση Webquest
παρουσίαση Webquest
lelman
 
παρουσίαση Web2 new
παρουσίαση Web2 newπαρουσίαση Web2 new
παρουσίαση Web2 new
lelman
 
στρατηγικές ψηφιακών σημειώσεων που εμβαθύνουν τη σκέψη των σπουδαστών
στρατηγικές ψηφιακών σημειώσεων  που εμβαθύνουν τη σκέψη των σπουδαστώνστρατηγικές ψηφιακών σημειώσεων  που εμβαθύνουν τη σκέψη των σπουδαστών
στρατηγικές ψηφιακών σημειώσεων που εμβαθύνουν τη σκέψη των σπουδαστών
Μαυρουδης Μακης
 
τι είναι τα Webquests
τι είναι τα Webquestsτι είναι τα Webquests
τι είναι τα Webquests
Kostis Talampiris
 
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
KONSTANTINOS KALEMIS
 
παρουσίαση Web2 new
παρουσίαση Web2 newπαρουσίαση Web2 new
παρουσίαση Web2 new
lelman
 
σενάριο και φύλλα εργασίας η επιστροφή του ανδρέα, λογοτεχνία ταρενίδου -βιτω...
σενάριο και φύλλα εργασίας η επιστροφή του ανδρέα, λογοτεχνία ταρενίδου -βιτω...σενάριο και φύλλα εργασίας η επιστροφή του ανδρέα, λογοτεχνία ταρενίδου -βιτω...
σενάριο και φύλλα εργασίας η επιστροφή του ανδρέα, λογοτεχνία ταρενίδου -βιτω...
Dimitra Stagia
 

Similar to Webquest (20)

αξιολόγηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων χρηστικότητα και λειτουρ...
αξιολόγηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων χρηστικότητα και λειτουρ...αξιολόγηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων χρηστικότητα και λειτουρ...
αξιολόγηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων χρηστικότητα και λειτουρ...
 
ιστοεξερευνησεις παπανικολαου
ιστοεξερευνησεις παπανικολαουιστοεξερευνησεις παπανικολαου
ιστοεξερευνησεις παπανικολαου
 
Ιστοεξερευνήσεις (Webquests)
Ιστοεξερευνήσεις (Webquests)Ιστοεξερευνήσεις (Webquests)
Ιστοεξερευνήσεις (Webquests)
 
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώναξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
 
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώναξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
 
Wiki as an educational tool: a case study
Wiki as an educational tool: a case studyWiki as an educational tool: a case study
Wiki as an educational tool: a case study
 
παρουσίαση Webquest
παρουσίαση Webquestπαρουσίαση Webquest
παρουσίαση Webquest
 
παρουσίαση Web2 new
παρουσίαση Web2 newπαρουσίαση Web2 new
παρουσίαση Web2 new
 
Synergatiki mathisi
Synergatiki mathisiSynergatiki mathisi
Synergatiki mathisi
 
στρατηγικές ψηφιακών σημειώσεων που εμβαθύνουν τη σκέψη των σπουδαστών
στρατηγικές ψηφιακών σημειώσεων  που εμβαθύνουν τη σκέψη των σπουδαστώνστρατηγικές ψηφιακών σημειώσεων  που εμβαθύνουν τη σκέψη των σπουδαστών
στρατηγικές ψηφιακών σημειώσεων που εμβαθύνουν τη σκέψη των σπουδαστών
 
Web quest1
Web quest1Web quest1
Web quest1
 
τι είναι τα Webquests
τι είναι τα Webquestsτι είναι τα Webquests
τι είναι τα Webquests
 
Blogs In Education
Blogs In EducationBlogs In Education
Blogs In Education
 
Μαθαίνω τον τόπο μου: Όταν η Τοπική Ιστορία… πάει σχολείο μέσα από ένα πρόγρα...
Μαθαίνω τον τόπο μου: Όταν η Τοπική Ιστορία… πάει σχολείο μέσα από ένα πρόγρα...Μαθαίνω τον τόπο μου: Όταν η Τοπική Ιστορία… πάει σχολείο μέσα από ένα πρόγρα...
Μαθαίνω τον τόπο μου: Όταν η Τοπική Ιστορία… πάει σχολείο μέσα από ένα πρόγρα...
 
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
 
απαντήσεις στις ερωτήσεις
απαντήσεις στις ερωτήσειςαπαντήσεις στις ερωτήσεις
απαντήσεις στις ερωτήσεις
 
Teachers for Europe 2013
Teachers for Europe 2013Teachers for Europe 2013
Teachers for Europe 2013
 
παρουσίαση Web2 new
παρουσίαση Web2 newπαρουσίαση Web2 new
παρουσίαση Web2 new
 
σενάριο και φύλλα εργασίας η επιστροφή του ανδρέα, λογοτεχνία ταρενίδου -βιτω...
σενάριο και φύλλα εργασίας η επιστροφή του ανδρέα, λογοτεχνία ταρενίδου -βιτω...σενάριο και φύλλα εργασίας η επιστροφή του ανδρέα, λογοτεχνία ταρενίδου -βιτω...
σενάριο και φύλλα εργασίας η επιστροφή του ανδρέα, λογοτεχνία ταρενίδου -βιτω...
 
Χριστίνα Κανάκη Αναζήτηση πηγών και ερευνητική εργασία
Χριστίνα Κανάκη Αναζήτηση πηγών και ερευνητική εργασίαΧριστίνα Κανάκη Αναζήτηση πηγών και ερευνητική εργασία
Χριστίνα Κανάκη Αναζήτηση πηγών και ερευνητική εργασία
 

More from Georgiadou Agathi

γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοιγενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
Georgiadou Agathi
 
ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣΣΟΛΩΜΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Georgiadou Agathi
 
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ
Georgiadou Agathi
 
παπαδιαμάντης ονειρο στο κύμα
παπαδιαμάντης ονειρο στο κύμαπαπαδιαμάντης ονειρο στο κύμα
παπαδιαμάντης ονειρο στο κύμα
Georgiadou Agathi
 
ΒΙΖΥΗΝΟΥ, ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ
ΒΙΖΥΗΝΟΥ, ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥΒΙΖΥΗΝΟΥ, ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ
ΒΙΖΥΗΝΟΥ, ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ
Georgiadou Agathi
 
Tο wiki ωσ εργαλειο ψηφιακου σχολειου
Tο wiki ωσ εργαλειο ψηφιακου σχολειουTο wiki ωσ εργαλειο ψηφιακου σχολειου
Tο wiki ωσ εργαλειο ψηφιακου σχολειου
Georgiadou Agathi
 
ψηφιακη αφηγηση ο μικρός πρίγκιπας
ψηφιακη αφηγηση ο μικρός πρίγκιπαςψηφιακη αφηγηση ο μικρός πρίγκιπας
ψηφιακη αφηγηση ο μικρός πρίγκιπας
Georgiadou Agathi
 

More from Georgiadou Agathi (19)

το μοντέλο του ρόμβου
το μοντέλο του ρόμβουτο μοντέλο του ρόμβου
το μοντέλο του ρόμβου
 
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοιγενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
 
Selides iwannou
Selides iwannouSelides iwannou
Selides iwannou
 
ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣΣΟΛΩΜΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
 
Selides iwannou
Selides iwannouSelides iwannou
Selides iwannou
 
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ
 
παπαδιαμάντης ονειρο στο κύμα
παπαδιαμάντης ονειρο στο κύμαπαπαδιαμάντης ονειρο στο κύμα
παπαδιαμάντης ονειρο στο κύμα
 
ΒΙΖΥΗΝΟΥ, ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ
ΒΙΖΥΗΝΟΥ, ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥΒΙΖΥΗΝΟΥ, ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ
ΒΙΖΥΗΝΟΥ, ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ
 
γραμματολογια β λυκειου
γραμματολογια β λυκειουγραμματολογια β λυκειου
γραμματολογια β λυκειου
 
Logotexnia b gel logotexnikoi charaktires
Logotexnia b gel logotexnikoi charaktiresLogotexnia b gel logotexnikoi charaktires
Logotexnia b gel logotexnikoi charaktires
 
Ierotelestia anagnwsis
Ierotelestia anagnwsisIerotelestia anagnwsis
Ierotelestia anagnwsis
 
Όψεις του ναζισμού
Όψεις του ναζισμούΌψεις του ναζισμού
Όψεις του ναζισμού
 
Tο wiki ωσ εργαλειο ψηφιακου σχολειου
Tο wiki ωσ εργαλειο ψηφιακου σχολειουTο wiki ωσ εργαλειο ψηφιακου σχολειου
Tο wiki ωσ εργαλειο ψηφιακου σχολειου
 
Ο ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ
Ο ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣΟ ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ
Ο ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ
 
η γλώσσα της ποίησης
η γλώσσα της ποίησηςη γλώσσα της ποίησης
η γλώσσα της ποίησης
 
Κ. ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ
Κ. ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣΚ. ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ
Κ. ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ
 
Μ. Σαχτούρης, Ο Ελεγκτής
Μ. Σαχτούρης, Ο ΕλεγκτήςΜ. Σαχτούρης, Ο Ελεγκτής
Μ. Σαχτούρης, Ο Ελεγκτής
 
ψηφιακη αφηγηση ο μικρός πρίγκιπας
ψηφιακη αφηγηση ο μικρός πρίγκιπαςψηφιακη αφηγηση ο μικρός πρίγκιπας
ψηφιακη αφηγηση ο μικρός πρίγκιπας
 
Liddell scott
Liddell scottLiddell scott
Liddell scott
 

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptxΕπανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
 
Ποια είμαι εγώ; Ποιος είσαι εσύ;
Ποια είμαι εγώ;         Ποιος είσαι εσύ;Ποια είμαι εγώ;         Ποιος είσαι εσύ;
Ποια είμαι εγώ; Ποιος είσαι εσύ;
 
Παρουσίαση δράσεων στην Τεχνόπολη. 2023-2024
Παρουσίαση δράσεων στην Τεχνόπολη. 2023-2024Παρουσίαση δράσεων στην Τεχνόπολη. 2023-2024
Παρουσίαση δράσεων στην Τεχνόπολη. 2023-2024
 
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική ΑυτοκρατορίαΗ απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
 
Safe Driving - Εργασία για την ασφαλή οδήγηση 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Safe Driving - Εργασία για την ασφαλή οδήγηση 2ο Γυμνάσιο ΑλεξανδρούποληςSafe Driving - Εργασία για την ασφαλή οδήγηση 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Safe Driving - Εργασία για την ασφαλή οδήγηση 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
 
Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
 
Ο ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (Η ΝΟΣΟΣ), ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
Ο ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (Η ΝΟΣΟΣ), ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣΟ ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (Η ΝΟΣΟΣ), ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
Ο ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (Η ΝΟΣΟΣ), ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
 
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο ΑθήναςΑνακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1ο
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1ο
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1ο
 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΡΑΜΜΟΖΗΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΡΑΜΜΟΖΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΡΑΜΜΟΖΗΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΡΑΜΜΟΖΗΣ
 
Βενετία, μια πόλη πάνω στο νερό, Βασιλική Μπράβου - Αποστολία Μπάρδα
Βενετία, μια πόλη πάνω στο νερό, Βασιλική Μπράβου - Αποστολία ΜπάρδαΒενετία, μια πόλη πάνω στο νερό, Βασιλική Μπράβου - Αποστολία Μπάρδα
Βενετία, μια πόλη πάνω στο νερό, Βασιλική Μπράβου - Αποστολία Μπάρδα
 
Ρατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειες
Ρατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειεςΡατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειες
Ρατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειες
 
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
 
Παρουσίαση θεατρικού στην Τεχνόπολη. 2023-2024
Παρουσίαση θεατρικού στην Τεχνόπολη. 2023-2024Παρουσίαση θεατρικού στην Τεχνόπολη. 2023-2024
Παρουσίαση θεατρικού στην Τεχνόπολη. 2023-2024
 
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βία
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βίαΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βία
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βία
 
Inclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Inclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο ΑλεξανδρούποληςInclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Inclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
 
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
 
Η Αγία του Θεού Σοφία, ΣΟΦΙΑ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
Η Αγία του Θεού Σοφία, ΣΟΦΙΑ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΗ Αγία του Θεού Σοφία, ΣΟΦΙΑ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
Η Αγία του Θεού Σοφία, ΣΟΦΙΑ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
 
Μάχη του Πουατιέ,ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑ ΟΠΡΙΝΕΣΚΟΥ
Μάχη του Πουατιέ,ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑ ΟΠΡΙΝΕΣΚΟΥΜάχη του Πουατιέ,ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑ ΟΠΡΙΝΕΣΚΟΥ
Μάχη του Πουατιέ,ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑ ΟΠΡΙΝΕΣΚΟΥ
 
ΧΑΝΟΣ ΚΡΟΥΜΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ,ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΑΣΤΕΒΑ
ΧΑΝΟΣ ΚΡΟΥΜΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ,ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΑΣΤΕΒΑΧΑΝΟΣ ΚΡΟΥΜΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ,ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΑΣΤΕΒΑ
ΧΑΝΟΣ ΚΡΟΥΜΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ,ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΑΣΤΕΒΑ
 

Webquest

 • 1.
 • 2. Το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας γιατί παρέχει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα σχεδιασμού δραστηριοτήτων που θα υποστηρίζουν την διερευνητική και με νόημα μάθηση. Επειδή όμως: παρέχει πολλές πληροφορίες, τις οποίες οι μαθητές δεν μπορούν να αξιολογήσουν και  η μη οργανωμένη πλοήγηση μπορεί να έχει ως συνέπεια οι πληροφορίες να μείνουν αταξινόμητες και χωρίς οργάνωση προτείνεται να χρησιμοποιούνται τα Webquests.
 • 3. Πρόκειται για «…δομημένες μορφές δραστηριοτήτων αναζήτησης της πληροφορίας μέσα από συγκεκριμένες φάσεις και προτεινόμενες ιστοσελίδες για τη στήριξη έρευνας συγκεκριμένου θέματος από τους μαθητές.» (Ασκιανάκη, 2008). Η πληροφορία αποτελεί πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία και οικοδόμησης της γνώσης.
 • 4. Με το Webquest οι μαθητές στα πλαίσια της διερευνητικής μάθησης συλλέγουν, οργανώνουν και επεξεργάζονται πληροφορίες. Οι ιστοεξερευνήσεις σχεδιάζονται ώστε να οριοθετούν τη δραστηριότητα των μαθητών, εστιάζοντας στη χρήση της πληροφορίας και όχι στην απλή αναζήτησή της, και υποστηρίζοντας την καλλιέργεια της συνθετικής, αναλυτικής σκέψης και της κριτικής ικανότητας (Παπανικολάου, 2004).
 • 5. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διαμορφώσει θετική στάση του μαθητή απέναντι στην μάθηση υιοθετώντας την ερευνητική - ανακαλυπτική Δομή webquest Σελίδα του μαθητή Εισαγωγή (Introduction) με την κεντρική ιδέα του σεναρίου. Εργασία ή Αποστολή (Task) ορίζει την εργασία και το ρόλο των μαθητών. Διαδικασία (Process) περιγράφει τον τρόπο εργασίας των μαθητών. Αξιολόγηση (Evaluation) περιγράφει τον τρόπο αξιολόγησης των στόχων του μαθήματος και δράσεων-προϊόντων μαθητών. Συμπέρασμα (Conclusion) συνοψίζει ανακεφαλαιώνει, προτείνει. Σελίδα καθηγητή Πλήρης καταγραφή της διδακτικής πρότασης.
 • 6. Χαρακτηριστικά διδακτικής προσέγγισης ιστοεξερεύνησης  Πρωτότυπο σενάριο  Κατάλληλα ερωτήματα  Επιλογή Πηγών από Διαδίκτυο  Ομαδική εργασία με ανάθεση ρόλων  Μορφή αξιολόγησης: περιγραφική Αξιολόγηση
 • 7. Οι Η επιλογή των προτεινόμενων πηγών πρέπει να γίνεται με άξονες:  Περιεχόμενο :  Να περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με τη δραστηριότητα των μαθητών.  Το υλικό τους να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των μαθητών.  Η παρουσίαση των θεμάτων να είναι ενδιαφέρουσα και ελκυστική για τους μαθητές.  Μορφή (σχεδιασμός site)  Η πολυπλοκότητά τους να ανταποκρίνεται στις δεξιότητες πλοήγησης των μαθητών.
 • 8. Θέτουμε ερωτήματα/προβλήματα ανοιχτού τύπου που απαιτούν από τους μαθητές να προτείνουν νέες ιδέες, να αναλύσουν, να συγκρίνουν, να συνθέσουν, να πάρουν αποφάσεις, και να απαντήσουν σε ανοιχτά θέματα κάνοντας τις δικές υποθέσεις και αναπτύσσοντας τη δική τους οπτική. π.χ. να αναλάβουν ρόλους: δημοσιογράφου, ιστορικού, αρχαιολόγου κτλ.
 • 9. Το Webquest αποτελεί συνεργατικό περιβάλλον μάθησης που μπορεί να υποστηρίξει την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Τα μέλη κάθε ομάδας βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση μεταξύ τους, καθώς η ομάδα για να ολοκληρώσει το έργο της χρειάζεται τη συμβολή του κάθε μέλους και, αντίστροφα, η επιτυχία του κάθε μέλους εξαρτάται από τη συμβολή των υπόλοιπων μελών της ομάδας (Χαραλάμπους, 2000, σελ. 62).
 • 10. Το συνεργατικό περιβάλλον μάθησης του Webquest επιφυλάσσει στον εκπαιδευτικό τον ρόλο του συμβούλου και του καθοδηγητή παρά του παρουσιαστή και του ομιλητή. Καθώς δεν ελέγχει ολοκληρωτικά το περιβάλλον μάθησης μοιράζεται με τους μαθητές τη γνώση ως συνεργάτης και συντονιστής της μαθησιακής διαδικασίας. Θέτει ερωτήματα χωρίς να δίνει έτοιμες απαντήσεις, ενθαρρύνει την πρωτοβουλία των μαθητών, παρεμβαίνει και αξιοποιεί τις ευκαιρίες για μάθηση που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εργασίας των μαθητών. Τέλος, βοηθά τους μαθητές να αναστοχαστούν πάνω στις εμπειρίες και τα νοήματα που αποκόμισαν.
 • 11. του μαθητή ΜΤΤ Τέλος…… Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία μάθησης, αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη μάθησή τους, δρουν πιο αυτόνομα, μαθαίνουν να εξετάζουν θέματα από πολλές οπτικές καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη, συλλέγουν και κατηγοριοποιούν πληροφορίες με σκοπό να απαντήσουν σε ερωτήματα και αποκτούν κίνητρα για μάθηση.