SlideShare a Scribd company logo
Thư Ignatius gửi tín
hữu Philadelphia
CHƯƠNG 1
1 I-nhã, còn gọi là Theophorus, kính gửi Hội thánh của Đức Chúa Cha,
và Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, tại Phi-la-đen-phi, xứ A-si;
đã nhận được lòng thương xót, được gắn kết trong sự hòa hợp của Thiên
Chúa, và luôn vui mừng trong cuộc khổ nạn của Chúa chúng ta, và được
hoàn thành trong mọi lòng thương xót qua sự phục sinh của Ngài: Tôi
cũng chào mừng trong máu của Chúa Giêsu Kitô, là máu vĩnh cửu và
không tì vết của chúng ta vui sướng; đặc biệt là nếu họ hiệp nhất với
giám mục, các linh mục ở với ngài, và các phó tế được bổ nhiệm theo ý
định của Chúa Giêsu Kitô; người mà Ngài đã định cư theo ý muốn của
mình một cách vững chắc bởi Chúa Thánh Thần:
2 Vị giám trợ nào mà tôi biết đã nhận được chức vụ vĩ đại đó giữa các
anh em, không phải bởi chính ông ấy, bởi loài người, cũng không phải vì
vinh quang vô ích; nhưng bởi tình yêu của Thiên Chúa Cha và Chúa
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
3 Tôi ngưỡng mộ sự tiết độ của ai; người bằng sự im lặng của mình có
thể làm được nhiều hơn những người khác bằng tất cả những lời nói vô
ích của họ. Vì anh ta tuân theo các mệnh lệnh, như cây đàn hạc phù hợp
với dây đàn.
4 Vì vậy, linh hồn tôi đánh giá tâm trí của mình đối với Thiên Chúa là
hạnh phúc nhất, biết rằng nó có kết quả trong mọi nhân đức và hoàn hảo;
đầy kiên định, không đam mê, và theo mọi sự điều độ của Thiên Chúa
hằng sống.
5 Vậy nên con cái của sự sáng và lẽ thật đã trở thành; chạy trốn sự chia rẽ
và học thuyết sai lầm; nhưng người chăn ở đâu, thì các ngươi như chiên
đi theo đó.
6 Vì có nhiều con sói có vẻ đáng tin với thú vui sai lầm, dẫn dắt những
kẻ chạy theo đường lối của Đức Chúa Trời làm nô lệ; nhưng trong sự hòa
hợp họ sẽ không tìm được chỗ đứng.
7 Vậy hãy kiêng những thứ cỏ xấu mà Chúa Giê-xu không mặc; vì đó
không phải là đồn điền của Cha. Không phải là tôi thấy có sự chia rẽ nào
giữa anh em, mà là mọi sự trong sạch.
8 Vì tất cả những ai thuộc về Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu Christ
đều ở với vị giám mục của họ. Và những ai ăn năn trở lại hiệp nhất với
Hội thánh, thì những người này cũng sẽ là tôi tớ của Đức Chúa Trời, để
họ có thể sống theo Chúa Giê-su.
9 Hỡi anh em, đừng bị lừa dối; nếu ai theo anh ta mà gây chia rẽ trong
hội thánh, người đó sẽ không được thừa hưởng vương quốc của Đức
Chúa Trời. Nếu ai đi theo bất kỳ ý kiến nào khác, người ấy không đồng ý
với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô.
10 Vì vậy, các con hãy cố gắng tham dự cùng một Thánh Thể.
11 Vì chỉ có một thịt của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ; và
một chén hòa trong máu Ngài; một bàn thờ;
12 Cũng như chỉ có một giám mục, cùng với linh mục đoàn, và các chấp
sự là bạn tôi tớ của tôi: để mọi việc anh em làm, hãy làm theo ý muốn
Đức Chúa Trời.
CHƯƠNG 2
1 Hỡi anh em của tôi, tình yêu tôi dành cho anh em càng làm cho tôi trở
nên rộng lớn hơn; và có niềm vui lớn lao trong bạn, tôi cố gắng bảo vệ
bạn khỏi nguy hiểm; hay đúng hơn không phải tôi, mà là Chúa Giêsu
Kitô; Bị trói buộc vào người đó, tôi càng sợ hãi hơn, vì chỉ đang trên con
đường đau khổ.
2 Nhưng lời cầu nguyện của anh em với Đức Chúa Trời sẽ làm cho tôi
được trọn vẹn, hầu cho tôi có thể đạt đến phần mà Đức Chúa Trời thương
xót đã ban cho tôi: Chạy đến Tin Lành như đến với xác thịt của Đấng
Christ; và cho các Tông đồ về linh mục của nhà thờ.
3 Chúng ta cũng hãy yêu mến các vị tiên tri, vì chính họ đã dẫn chúng ta
đến Phúc Âm, để chúng ta trông cậy nơi Đấng Christ và trông đợi Ngài.
4 Cũng nhờ Ngài mà họ được cứu trong sự hiệp một với Đức Chúa Jêsus
Christ; là những người thánh thiện, đáng được yêu mến và ngạc nhiên;
5 Là những người đã nhận được lời chứng từ Chúa Giêsu Kitô và được
liệt kê trong Tin Mừng về niềm hy vọng chung của chúng ta.
6 Nhưng nếu có ai rao giảng luật pháp Do Thái cho các ngươi, thì đừng
nghe theo người ấy; vì thà tiếp nhận giáo lý của Đấng Christ từ một
người đã chịu cắt bì còn hơn là tiếp nhận đạo Do Thái từ một người chưa
chịu cắt bì.
7 Nhưng nếu người này hoặc người kia không nói về Đức Chúa Giê-su
Christ, thì đối với tôi, chúng chẳng khác nào là đài tưởng niệm và mồ mả
của người chết, trên đó chỉ có ghi tên người ta mà thôi.
8 Vậy hãy chạy trốn những thủ đoạn gian ác và cạm bẫy của kẻ thống trị
thế gian này; kẻo bất cứ lúc nào bị áp bức bởi sự xảo quyệt của hắn, các
bạn sẽ trở nên lạnh lùng trong lòng bác ái của mình. Nhưng hãy cùng
nhau đến một nơi với một trái tim không chia cắt.
9 Và tôi chúc phước cho Đức Chúa Trời của tôi vì tôi có một lương tâm
tốt đối với các bạn, và không ai trong số các bạn có điều gì để khoe
khoang dù công khai hay riêng tư, rằng tôi đã gây khó khăn cho anh ấy
dù nhiều hay ít.
10 Tôi mong tất cả những người mà tôi đã trò chuyện với nhau đừng trở
thành nhân chứng chống lại họ.
11 Vì dù một số người có thể lừa dối tôi theo xác thịt, nhưng thần linh
đến từ Đức Chúa Trời thì không hề bị lừa dối; vì nó biết nó đến từ đâu và
đi đâu, và khiển trách những bí mật của trái tim.
12 Tôi đã khóc khi ở giữa anh em; Tôi nói lớn: hãy phục vụ giám mục,
linh mục và các phó tế.
13 Có người cho rằng tôi nói điều này là báo trước sự chia rẽ sẽ xảy ra
giữa anh em.
14 Nhưng chính anh ta là nhân chứng của tôi, vì anh ta mà tôi bị ràng
buộc rằng tôi không biết gì về bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng tinh thần
đã lên tiếng, nói về điều này một cách khôn ngoan: Đừng làm gì nếu
không có giám mục:
15 Hãy giữ thân thể mình như đền thờ của Đức Chúa Trời: Hãy yêu
thương sự hiệp nhất; Sư đoàn chạy trốn; Hãy là những người theo Chúa
Kitô như Người đã theo Chúa Cha.
16 Vậy nên tôi đã làm như chính mình, như một người hòa hợp với nhau.
Vì nơi nào có chia rẽ và thịnh nộ, Thiên Chúa không ngự.
17 Nhưng Chúa tha thứ cho tất cả những ai ăn năn, nếu họ trở lại với sự
hiệp nhất của Thiên Chúa và hội đồng giám mục.
18 Vì tôi tin cậy vào ân điển của Chúa Giê-xu Christ rằng Ngài sẽ giải
thoát anh chị em khỏi mọi xiềng xích.
19 Tuy nhiên, tôi khuyên anh em đừng làm điều gì vì xung đột mà phải
làm theo sự hướng dẫn của Đấng Christ.
20 Vì tôi có nghe có người nói; trừ khi tôi thấy nó được viết trong
nguyên bản, tôi sẽ không tin nó được viết trong Phúc âm. Và khi tôi nói,
Nó được viết; họ đã trả lời những gì nằm trước mắt họ trong những bản
sao bị hỏng.
21 Nhưng đối với tôi, Chúa Giêsu Kitô thay vì tất cả những tượng đài
không bị hư hỏng trên thế giới; cùng với những tượng đài không tì vết đó,
thập tự giá, cái chết, sự phục sinh và đức tin của Ngài; mà tôi mong
muốn, qua lời cầu nguyện của bạn, được xưng công chính.
22 Các thầy tế lễ thật là tốt; nhưng tốt hơn nhiều là Thầy Tế Lễ Thượng
Phẩm, người đã được giao phó Nơi Chí Thánh; và chỉ có ai được giao
phó những bí mật của Thiên Chúa.
23 Ngài là cửa Cha; qua đó Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp và tất cả các nhà
tiên tri đều tham gia; cũng như các Sứ đồ và nhà thờ.
24 Và tất cả những điều này hướng tới sự hiệp nhất của Thiên Chúa. Tuy
nhiên Tin Mừng có một số. những gì trong đó vượt xa tất cả các thời kỳ
khác; cụ thể là sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế, Chúa Giêsu Kitô, cuộc
khổ nạn và sự phục sinh của Người.
25 Vì các nhà tiên tri được yêu mến đã nhắc đến Ngài; nhưng phúc âm là
sự hoàn hảo của sự liêm khiết. Vì vậy, tất cả cùng nhau là tốt, nếu bạn tin
với lòng bác ái.
CHƯƠNG 3
1 Về vấn đề giáo hội An-ti-ốt ở Sy-ri, tôi được biết rằng qua lời cầu
nguyện và lòng nhiệt thành của các bạn trong Chúa Giê-su Christ, giáo
hội đó sẽ ở trong hòa bình; Nó sẽ trở thành các bạn, với tư cách là Hội
thánh của Đức Chúa Trời, tấn phong một chấp sự nào đó để đến với họ
với tư cách là đại sứ của Đức Chúa Trời; để Ngài có thể vui mừng với họ
khi họ gặp nhau và tôn vinh danh Đức Chúa Trời.
2 Phước thay cho người nào trong Chúa Giê Su Ky Tô, là người xứng
đáng với chức vụ như vậy; và chính anh em cũng sẽ được vinh hiển.
3 Bây giờ nếu bạn sẵn lòng, bạn không thể làm điều này vì ân điển của
Đức Chúa Trời; cũng như các nhà thờ lân cận khác đã cử họ đến, một số
giám mục, một số linh mục và phó tế.
4 Về Philo, phó tế của Cilicia, một người xứng đáng nhất, anh ấy vẫn
phục vụ tôi bằng lời của Chúa: cùng với Rheus của Agathopolis, một
người tốt độc nhất, người đã theo tôi ngay cả từ Syria, không liên quan
đến cuộc sống của anh ấy: Những điều này cũng làm chứng cho bạn.
5 Và chính tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì anh em đã tiếp nhận họ như Chúa
sẽ tiếp nhận anh em. Nhưng đối với những người đã làm nhục họ, xin
cho họ được tha thứ nhờ ân sủng của Chúa Giêsu Kitô.
6 Lòng bác ái của anh em ở Troas chào mừng anh em: từ đâu mà bây giờ
tôi viết thư cho Burrhus, người được những người ở Ephesus và Smyrna
sai đến cùng với tôi, vì lòng tôn trọng.
7 Nguyện xin Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ tôn vinh họ; người
mà họ hy vọng, cả về xác thịt, tâm hồn và tinh thần; trong đức tin, trong
tình yêu, trong sự hiệp nhất. Tạm biệt Chúa Giêsu Kitô, niềm hy vọng
chung của chúng ta.

More Related Content

Similar to Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

Vietnamese - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Vietnamese - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfVietnamese - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Vietnamese - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Vietnamese - Testament of Benjamin.pdf
Vietnamese - Testament of Benjamin.pdfVietnamese - Testament of Benjamin.pdf
Vietnamese - Testament of Benjamin.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bài Giảng Chủ nhật tháng 3
Bài Giảng Chủ nhật tháng 3Bài Giảng Chủ nhật tháng 3
Bài Giảng Chủ nhật tháng 3DONXUAN
 
Hoi dap kinh thanh
Hoi dap kinh thanhHoi dap kinh thanh
Hoi dap kinh thanh
co_doc_nhan
 
Hoi dap kinh thanh
Hoi dap kinh thanhHoi dap kinh thanh
Hoi dap kinh thanh
co_doc_nhan
 
Vietnamese - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Pau...
Vietnamese - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Pau...Vietnamese - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Pau...
Vietnamese - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Pau...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
ôN tập các kinh xưng tội
ôN tập các kinh xưng tộiôN tập các kinh xưng tội
ôN tập các kinh xưng tội
CngTrn675453
 
Thông Tin Dân Chúa Tháng 03/2021
Thông Tin Dân Chúa Tháng 03/2021Thông Tin Dân Chúa Tháng 03/2021
Thông Tin Dân Chúa Tháng 03/2021
Tien Nguyen
 
Câu nguyện tuần hành
Câu nguyện tuần hànhCâu nguyện tuần hành
Câu nguyện tuần hành
Bach Phan
 
Vietnamese - 2nd Maccabees.pdf
Vietnamese - 2nd Maccabees.pdfVietnamese - 2nd Maccabees.pdf
Vietnamese - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tong hop
Tong hopTong hop
Tong hop
co_doc_nhan
 
Tong hop
Tong hopTong hop
Tong hop
Long Do Hoang
 
Vietnamese - Tobit.pdf
Vietnamese -  Tobit.pdfVietnamese -  Tobit.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Vietnamese.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Vietnamese.pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Vietnamese.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Vietnamese.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Vietnamese - Testament of Gad.pdf
Vietnamese - Testament of Gad.pdfVietnamese - Testament of Gad.pdf
Vietnamese - Testament of Gad.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Vietnamese - Testament of Joseph.pdf
Vietnamese - Testament of Joseph.pdfVietnamese - Testament of Joseph.pdf
Vietnamese - Testament of Joseph.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Vietnamese - The Protevangelion.pdf
Vietnamese - The Protevangelion.pdfVietnamese - The Protevangelion.pdf
Vietnamese - The Protevangelion.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Nhan lanh va gin giu su chua lanh
Nhan lanh va gin giu su chua lanhNhan lanh va gin giu su chua lanh
Nhan lanh va gin giu su chua lanh
co_doc_nhan
 
Lich su tin dieu ba ngoi dgm phaolo bui van doc
Lich su tin dieu ba ngoi dgm phaolo bui van docLich su tin dieu ba ngoi dgm phaolo bui van doc
Lich su tin dieu ba ngoi dgm phaolo bui van docTung Thanh
 
Nhom thanh cong
Nhom thanh congNhom thanh cong
Nhom thanh cong
co_doc_nhan
 

Similar to Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf (20)

Vietnamese - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Vietnamese - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfVietnamese - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Vietnamese - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Vietnamese - Testament of Benjamin.pdf
Vietnamese - Testament of Benjamin.pdfVietnamese - Testament of Benjamin.pdf
Vietnamese - Testament of Benjamin.pdf
 
Bài Giảng Chủ nhật tháng 3
Bài Giảng Chủ nhật tháng 3Bài Giảng Chủ nhật tháng 3
Bài Giảng Chủ nhật tháng 3
 
Hoi dap kinh thanh
Hoi dap kinh thanhHoi dap kinh thanh
Hoi dap kinh thanh
 
Hoi dap kinh thanh
Hoi dap kinh thanhHoi dap kinh thanh
Hoi dap kinh thanh
 
Vietnamese - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Pau...
Vietnamese - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Pau...Vietnamese - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Pau...
Vietnamese - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Pau...
 
ôN tập các kinh xưng tội
ôN tập các kinh xưng tộiôN tập các kinh xưng tội
ôN tập các kinh xưng tội
 
Thông Tin Dân Chúa Tháng 03/2021
Thông Tin Dân Chúa Tháng 03/2021Thông Tin Dân Chúa Tháng 03/2021
Thông Tin Dân Chúa Tháng 03/2021
 
Câu nguyện tuần hành
Câu nguyện tuần hànhCâu nguyện tuần hành
Câu nguyện tuần hành
 
Vietnamese - 2nd Maccabees.pdf
Vietnamese - 2nd Maccabees.pdfVietnamese - 2nd Maccabees.pdf
Vietnamese - 2nd Maccabees.pdf
 
Tong hop
Tong hopTong hop
Tong hop
 
Tong hop
Tong hopTong hop
Tong hop
 
Vietnamese - Tobit.pdf
Vietnamese -  Tobit.pdfVietnamese -  Tobit.pdf
Vietnamese - Tobit.pdf
 
The Book of Prophet Habakkuk-Vietnamese.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Vietnamese.pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Vietnamese.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Vietnamese.pdf
 
Vietnamese - Testament of Gad.pdf
Vietnamese - Testament of Gad.pdfVietnamese - Testament of Gad.pdf
Vietnamese - Testament of Gad.pdf
 
Vietnamese - Testament of Joseph.pdf
Vietnamese - Testament of Joseph.pdfVietnamese - Testament of Joseph.pdf
Vietnamese - Testament of Joseph.pdf
 
Vietnamese - The Protevangelion.pdf
Vietnamese - The Protevangelion.pdfVietnamese - The Protevangelion.pdf
Vietnamese - The Protevangelion.pdf
 
Nhan lanh va gin giu su chua lanh
Nhan lanh va gin giu su chua lanhNhan lanh va gin giu su chua lanh
Nhan lanh va gin giu su chua lanh
 
Lich su tin dieu ba ngoi dgm phaolo bui van doc
Lich su tin dieu ba ngoi dgm phaolo bui van docLich su tin dieu ba ngoi dgm phaolo bui van doc
Lich su tin dieu ba ngoi dgm phaolo bui van doc
 
Nhom thanh cong
Nhom thanh congNhom thanh cong
Nhom thanh cong
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. Thư Ignatius gửi tín hữu Philadelphia CHƯƠNG 1 1 I-nhã, còn gọi là Theophorus, kính gửi Hội thánh của Đức Chúa Cha, và Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, tại Phi-la-đen-phi, xứ A-si; đã nhận được lòng thương xót, được gắn kết trong sự hòa hợp của Thiên Chúa, và luôn vui mừng trong cuộc khổ nạn của Chúa chúng ta, và được hoàn thành trong mọi lòng thương xót qua sự phục sinh của Ngài: Tôi cũng chào mừng trong máu của Chúa Giêsu Kitô, là máu vĩnh cửu và không tì vết của chúng ta vui sướng; đặc biệt là nếu họ hiệp nhất với giám mục, các linh mục ở với ngài, và các phó tế được bổ nhiệm theo ý định của Chúa Giêsu Kitô; người mà Ngài đã định cư theo ý muốn của mình một cách vững chắc bởi Chúa Thánh Thần: 2 Vị giám trợ nào mà tôi biết đã nhận được chức vụ vĩ đại đó giữa các anh em, không phải bởi chính ông ấy, bởi loài người, cũng không phải vì vinh quang vô ích; nhưng bởi tình yêu của Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 3 Tôi ngưỡng mộ sự tiết độ của ai; người bằng sự im lặng của mình có thể làm được nhiều hơn những người khác bằng tất cả những lời nói vô ích của họ. Vì anh ta tuân theo các mệnh lệnh, như cây đàn hạc phù hợp với dây đàn. 4 Vì vậy, linh hồn tôi đánh giá tâm trí của mình đối với Thiên Chúa là hạnh phúc nhất, biết rằng nó có kết quả trong mọi nhân đức và hoàn hảo; đầy kiên định, không đam mê, và theo mọi sự điều độ của Thiên Chúa hằng sống. 5 Vậy nên con cái của sự sáng và lẽ thật đã trở thành; chạy trốn sự chia rẽ và học thuyết sai lầm; nhưng người chăn ở đâu, thì các ngươi như chiên đi theo đó. 6 Vì có nhiều con sói có vẻ đáng tin với thú vui sai lầm, dẫn dắt những kẻ chạy theo đường lối của Đức Chúa Trời làm nô lệ; nhưng trong sự hòa hợp họ sẽ không tìm được chỗ đứng. 7 Vậy hãy kiêng những thứ cỏ xấu mà Chúa Giê-xu không mặc; vì đó không phải là đồn điền của Cha. Không phải là tôi thấy có sự chia rẽ nào giữa anh em, mà là mọi sự trong sạch. 8 Vì tất cả những ai thuộc về Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu Christ đều ở với vị giám mục của họ. Và những ai ăn năn trở lại hiệp nhất với Hội thánh, thì những người này cũng sẽ là tôi tớ của Đức Chúa Trời, để họ có thể sống theo Chúa Giê-su. 9 Hỡi anh em, đừng bị lừa dối; nếu ai theo anh ta mà gây chia rẽ trong hội thánh, người đó sẽ không được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Nếu ai đi theo bất kỳ ý kiến nào khác, người ấy không đồng ý với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. 10 Vì vậy, các con hãy cố gắng tham dự cùng một Thánh Thể. 11 Vì chỉ có một thịt của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ; và một chén hòa trong máu Ngài; một bàn thờ; 12 Cũng như chỉ có một giám mục, cùng với linh mục đoàn, và các chấp sự là bạn tôi tớ của tôi: để mọi việc anh em làm, hãy làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. CHƯƠNG 2 1 Hỡi anh em của tôi, tình yêu tôi dành cho anh em càng làm cho tôi trở nên rộng lớn hơn; và có niềm vui lớn lao trong bạn, tôi cố gắng bảo vệ bạn khỏi nguy hiểm; hay đúng hơn không phải tôi, mà là Chúa Giêsu Kitô; Bị trói buộc vào người đó, tôi càng sợ hãi hơn, vì chỉ đang trên con đường đau khổ. 2 Nhưng lời cầu nguyện của anh em với Đức Chúa Trời sẽ làm cho tôi được trọn vẹn, hầu cho tôi có thể đạt đến phần mà Đức Chúa Trời thương xót đã ban cho tôi: Chạy đến Tin Lành như đến với xác thịt của Đấng Christ; và cho các Tông đồ về linh mục của nhà thờ. 3 Chúng ta cũng hãy yêu mến các vị tiên tri, vì chính họ đã dẫn chúng ta đến Phúc Âm, để chúng ta trông cậy nơi Đấng Christ và trông đợi Ngài. 4 Cũng nhờ Ngài mà họ được cứu trong sự hiệp một với Đức Chúa Jêsus Christ; là những người thánh thiện, đáng được yêu mến và ngạc nhiên; 5 Là những người đã nhận được lời chứng từ Chúa Giêsu Kitô và được liệt kê trong Tin Mừng về niềm hy vọng chung của chúng ta. 6 Nhưng nếu có ai rao giảng luật pháp Do Thái cho các ngươi, thì đừng nghe theo người ấy; vì thà tiếp nhận giáo lý của Đấng Christ từ một người đã chịu cắt bì còn hơn là tiếp nhận đạo Do Thái từ một người chưa chịu cắt bì. 7 Nhưng nếu người này hoặc người kia không nói về Đức Chúa Giê-su Christ, thì đối với tôi, chúng chẳng khác nào là đài tưởng niệm và mồ mả của người chết, trên đó chỉ có ghi tên người ta mà thôi. 8 Vậy hãy chạy trốn những thủ đoạn gian ác và cạm bẫy của kẻ thống trị thế gian này; kẻo bất cứ lúc nào bị áp bức bởi sự xảo quyệt của hắn, các bạn sẽ trở nên lạnh lùng trong lòng bác ái của mình. Nhưng hãy cùng nhau đến một nơi với một trái tim không chia cắt. 9 Và tôi chúc phước cho Đức Chúa Trời của tôi vì tôi có một lương tâm tốt đối với các bạn, và không ai trong số các bạn có điều gì để khoe khoang dù công khai hay riêng tư, rằng tôi đã gây khó khăn cho anh ấy dù nhiều hay ít. 10 Tôi mong tất cả những người mà tôi đã trò chuyện với nhau đừng trở thành nhân chứng chống lại họ. 11 Vì dù một số người có thể lừa dối tôi theo xác thịt, nhưng thần linh đến từ Đức Chúa Trời thì không hề bị lừa dối; vì nó biết nó đến từ đâu và đi đâu, và khiển trách những bí mật của trái tim. 12 Tôi đã khóc khi ở giữa anh em; Tôi nói lớn: hãy phục vụ giám mục, linh mục và các phó tế. 13 Có người cho rằng tôi nói điều này là báo trước sự chia rẽ sẽ xảy ra giữa anh em. 14 Nhưng chính anh ta là nhân chứng của tôi, vì anh ta mà tôi bị ràng buộc rằng tôi không biết gì về bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng tinh thần đã lên tiếng, nói về điều này một cách khôn ngoan: Đừng làm gì nếu không có giám mục: 15 Hãy giữ thân thể mình như đền thờ của Đức Chúa Trời: Hãy yêu thương sự hiệp nhất; Sư đoàn chạy trốn; Hãy là những người theo Chúa Kitô như Người đã theo Chúa Cha. 16 Vậy nên tôi đã làm như chính mình, như một người hòa hợp với nhau. Vì nơi nào có chia rẽ và thịnh nộ, Thiên Chúa không ngự. 17 Nhưng Chúa tha thứ cho tất cả những ai ăn năn, nếu họ trở lại với sự hiệp nhất của Thiên Chúa và hội đồng giám mục. 18 Vì tôi tin cậy vào ân điển của Chúa Giê-xu Christ rằng Ngài sẽ giải thoát anh chị em khỏi mọi xiềng xích. 19 Tuy nhiên, tôi khuyên anh em đừng làm điều gì vì xung đột mà phải làm theo sự hướng dẫn của Đấng Christ. 20 Vì tôi có nghe có người nói; trừ khi tôi thấy nó được viết trong nguyên bản, tôi sẽ không tin nó được viết trong Phúc âm. Và khi tôi nói, Nó được viết; họ đã trả lời những gì nằm trước mắt họ trong những bản sao bị hỏng. 21 Nhưng đối với tôi, Chúa Giêsu Kitô thay vì tất cả những tượng đài không bị hư hỏng trên thế giới; cùng với những tượng đài không tì vết đó, thập tự giá, cái chết, sự phục sinh và đức tin của Ngài; mà tôi mong muốn, qua lời cầu nguyện của bạn, được xưng công chính. 22 Các thầy tế lễ thật là tốt; nhưng tốt hơn nhiều là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, người đã được giao phó Nơi Chí Thánh; và chỉ có ai được giao phó những bí mật của Thiên Chúa. 23 Ngài là cửa Cha; qua đó Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp và tất cả các nhà tiên tri đều tham gia; cũng như các Sứ đồ và nhà thờ. 24 Và tất cả những điều này hướng tới sự hiệp nhất của Thiên Chúa. Tuy nhiên Tin Mừng có một số. những gì trong đó vượt xa tất cả các thời kỳ khác; cụ thể là sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế, Chúa Giêsu Kitô, cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Người. 25 Vì các nhà tiên tri được yêu mến đã nhắc đến Ngài; nhưng phúc âm là sự hoàn hảo của sự liêm khiết. Vì vậy, tất cả cùng nhau là tốt, nếu bạn tin với lòng bác ái. CHƯƠNG 3 1 Về vấn đề giáo hội An-ti-ốt ở Sy-ri, tôi được biết rằng qua lời cầu nguyện và lòng nhiệt thành của các bạn trong Chúa Giê-su Christ, giáo hội đó sẽ ở trong hòa bình; Nó sẽ trở thành các bạn, với tư cách là Hội thánh của Đức Chúa Trời, tấn phong một chấp sự nào đó để đến với họ với tư cách là đại sứ của Đức Chúa Trời; để Ngài có thể vui mừng với họ khi họ gặp nhau và tôn vinh danh Đức Chúa Trời. 2 Phước thay cho người nào trong Chúa Giê Su Ky Tô, là người xứng đáng với chức vụ như vậy; và chính anh em cũng sẽ được vinh hiển. 3 Bây giờ nếu bạn sẵn lòng, bạn không thể làm điều này vì ân điển của Đức Chúa Trời; cũng như các nhà thờ lân cận khác đã cử họ đến, một số giám mục, một số linh mục và phó tế. 4 Về Philo, phó tế của Cilicia, một người xứng đáng nhất, anh ấy vẫn phục vụ tôi bằng lời của Chúa: cùng với Rheus của Agathopolis, một người tốt độc nhất, người đã theo tôi ngay cả từ Syria, không liên quan đến cuộc sống của anh ấy: Những điều này cũng làm chứng cho bạn. 5 Và chính tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì anh em đã tiếp nhận họ như Chúa sẽ tiếp nhận anh em. Nhưng đối với những người đã làm nhục họ, xin cho họ được tha thứ nhờ ân sủng của Chúa Giêsu Kitô. 6 Lòng bác ái của anh em ở Troas chào mừng anh em: từ đâu mà bây giờ tôi viết thư cho Burrhus, người được những người ở Ephesus và Smyrna sai đến cùng với tôi, vì lòng tôn trọng. 7 Nguyện xin Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ tôn vinh họ; người mà họ hy vọng, cả về xác thịt, tâm hồn và tinh thần; trong đức tin, trong tình yêu, trong sự hiệp nhất. Tạm biệt Chúa Giêsu Kitô, niềm hy vọng chung của chúng ta.