SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
TIIMITYÖTÄ JA
YHTEISÖLLISTÄ OPPIMISTA
UUDESSA LUKIOSSA
SARI HALAVAARA & JUHA-PEKKA LEHTONEN
ITK2021 HÄMEENLINNA
2.12.2021
Sari Halavaara, FM, ADE
Historian ja yhteiskuntaopin opettaja 1984 -
Otaniemen lukio
sari.halavaara@opetus.espoo.fi
Juha-Pekka Lehtonen, FM, ADE
Historian ja yhteiskuntaopin opettaja 1988 -
Otaniemen lukio
juha-pekka.lehtonen@opetus.espoo.fi
https://www.slideshare.net/juhapekkalehtonen5
MIKÄ ON SUOMI KUNTOON PROJEKTI
• "Suomi kuntoon" on yhteiskuntaopissa (YH01) toteutettava
haastepohjaisen oppimisen malliin (Challege Based Learning)
perustuva projekti.
• Ratkaistaan todelliseen elämään liittyviä yhteiskunnallisia
ongelmia, jotka kiinnostavat opiskelijoita ja ovat arkea lähellä
Kohti parempaa demokratiaa toim. Matti Rautiainen 2018
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/60058/978-951-39-7594-4.pdf
Tiimityötä ja yhteisöllistä yhteiskuntaopin oppimista;
Kleio 3/2021 https://www.dropbox.com/s/bv0xalecc4mqq6e/Kleio%203%3A2021.pdf?dl=0
Evens Foundation https://evensfoundation.be/prizes/critical-education/evens-prize-for-
education-2020
CHALLENGE BASED LEARNING - PROJEKTIN VAIHEET
MITÄ OPS SANOO YLEISESSÄ OSASSA?
Oppimiskäsitys
• Opiskelija tulkitsee, analysoi ja arvioi eri muodoissa esitettyä dataa
• Kehittää ratkaisuja ja luo uudenlaisia kokonaisuuksia yhdistäen tietoja ja taitoja uudella
tavalla.
• Ohjaus ja rakentava palaute auttavat opiskelijaa asettamaan omia tavoitteita,
kehittämään ajatteluaan ja työskentelemään tarkoituksenmukaisella tavalla
• Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajien,
asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa erilaisissa ympäristöissä.
• Opiskelijaa ohjataan havaitsemaan käsitteiden, tiedonalojen ja osaamisen välisiä
yhteyksiä sekä soveltamaan aiemmin oppimaansa muuttuvissa tilanteissa.
• Opiskelija osaa arvioida ja kehittää opiskelu- ja ajattelutaitojaan. Onnistumisen
kokemukset ja rohkaiseva ohjaus vahvistavat uskoa omiin mahdollisuuksiin ja innostavat
opiskeluun.
Opiskelumenetelmät
• Monipuolisia opetus-, ohjaus- ja opiskelumenetelmiä
• Rakennetaan kokonaisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää
osaamista.
• Edistävät oppimaan oppimista ja kehittävät kriittistä ja luovaa ajattelua.
• Työskentely, joka kytkee opiskeltavat tiedot ja taidot omiin
kokemuksiinsa että ympäristössä ja yhteiskunnassa esiintyviin ilmiöihin.
• Opiskelijaa ohjataan ratkomaan avoimia tehtäviä, havaitsemaan
ongelmia sekä esittämään kysymyksiä ja etsimään vastauksia.
• Edistää opiskelijan aktiivista työskentelyä ja yhteistyötaitojen
kehittymistä.
• Opiskelija käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa sekä
itsenäisessä että yhteisöllisessä työskentelyssä.
TVT ITSENÄISESSÄ JA YHTEISÖLLISESSÄ SISÄLLÖNTUOTANNOSSA
Blogit ja oppimis-
päiväkirjat
Challenge based
learning -projektit
DST - Digitaalinen
tarinankerronta
”Tuntituotokset”
Omat e-kirjat
Digitaaliset
aikajanat
Pakopelit
SUOMI KUNTOON
PROJEKTIN VAIHEET
Aivoriihi
Ryhmien perustaminen
Aiheiden valinta
Big picture – Videon tuottaminen
Tutkiva oppiminen – dynaaminen ryhmätyö
Oman tutkimuksen tekeminen
Vaikuttamissuunnitelma
Presentaatio – opponointi ja vertaisarviointi
VS.
AIVORIIHI - MITÄ ASIOITA SUOMESSA PITÄISI KORJATA?
Lisää teksti napsauttamalla
Jamboard
työskentely
AIHEIDEN VALINTA
DYNAAMINEN RYHMÄTYÖ
Yhteisöllinen
ongelman-
ratkaisu
Jokainen jäsen tuo
oppimisympäristöön
omat taitonsa ja
panoksensa.
Vahvistuva osallisuus
Kommunikoinnin
varmistaminen:
- Jaetut dokumentit
- Viestintäkanavat
(esim. WhatsApp)
THE BIG IDEA - "HOUSTON … WE HAVE A PROBLEM"
• Ryhmien ensimmäinen tuotos on
muutaman minuutin kestävä video.
• Siinä kuvataan ongelma ja siihen
liittyvät keskeiset yhteiskunnalliset
kysymykset. Video luo ison kuvan
ilmiöstä.
• Media- ja teknologiataidot opitaan
käytännön toiminnan kautta.
• Video toteutetaan Adobe Sparkilla
TUTKIVAA OPPIMISTA YHTEISÖLLISESTI
• Tiedonhakua
ja
informaation
analysointia
• Kriittistä
ajattelua
OMA TUTKIMUS
• Oman kyselytutkimuksen, joka
liittyy käsiteltävään aiheeseen.
• Google Forms kyselyä levitetään
oppilaskunnan Whatsapp -
ryhmissä.
• Opiskelijat
suunnittelevat kyselylomakkeita ja
analysoivat tekemiään graafeja.
• Vertailua vastaaviin
valtakunnallisiin tuloksiin
VAIKUTTAMISSUUNNITELMA
• Opiskelijoiden omia itsenäisiä
rohkeita avauksia
• Parhaimmillaan
käytännöllinen "action plan"
• Benchmarking hallituksen,
puolueiden ja
kansalaisjärjestöjen
tarjoamista ratkaisuista
• Kenen vastuulla on ongelman
ratkaiseminen
Koulu
Kunta
Yksilö
Valtio
Euroopan
unioni
ACTION PLAN
TULOSTEN ESITTELY
AKTIIVINEN
TYÖSKENTELY
• Passiivisen
kuuntelun
välttäminen
• Cornell-
muistiinpanot
VERTAISARVIOINTI JA
OPPONOINTI
Kriteereinä
- Asiantuntemus/sisältö
- Kommunikointi
- Tekninen toteutus
SUOMI KUNTOON –
ONNISTUU MYÖS
ETÄNÄ
• Aivoriihet sähköisillä alustoilla
(Jamboard, Padlet)
• Big idea video: Adobe
Sparkilla onnistuu yhteisöllinen
videon teko
• Yhteisöllinen tuottaminen:
Opettaja luo Google Meetiin
useita meet-huoneita ryhmille.
Ovat käytössä kaiken aikaa
• Oppitunneilla opettaja
vierailee ryhmissä
• Yhteiset dokumentit jaetaan myös
opettajalle
Lukion perusongelmia Havaittuja muutoksia
Passivisuus Aktiivisuus
Iso lukio: tehdas / liukuhihna Oppilastuntemus lisääntyy
Frontaaliopetus Yhteisöllisyys
Päättöviikon koe
Oppiminen on prosessi.
Monipuolinen arviointi
Yksin tekeminen
Dynaaminen työskentely /
Vastuunkanto
ONNISTUMISIA
NEXT STEP -
TUOTEKEHITTELYÄ
• Yhden opintopisteen
jatkokurssi: Yhteiskunnallisen
vaikuttamisen opintojakso
• Ideointia: asiantuntijoiden
kommentointi, etäyhteydet tunnille,
paikallisdemokratia - seminaarit
• Oppiainerajat ylittyvät - laaja-alainen
osaaminen
• Työelämän taidot kehittyvät - geneeriset
taidot
• Ns. kaverikurssien rakentaminen yli
ainerajojen

More Related Content

Similar to Tiimityötä ja yhteisöllistä oppimista

Verkostojen rooli koulujen kansainvälistämisessä
Verkostojen rooli koulujen kansainvälistämisessäVerkostojen rooli koulujen kansainvälistämisessä
Verkostojen rooli koulujen kansainvälistämisessä
Tiina Sarisalmi
 
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaVerkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Harto Pönkä
 
LUOTI someosaaminen
LUOTI someosaaminenLUOTI someosaaminen
LUOTI someosaaminen
Anne Rongas
 
TVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatus
TVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatusTVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatus
TVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatus
Pekka Mertala
 

Similar to Tiimityötä ja yhteisöllistä oppimista (20)

21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
 
Verkostojen rooli koulujen kansainvälistämisessä
Verkostojen rooli koulujen kansainvälistämisessäVerkostojen rooli koulujen kansainvälistämisessä
Verkostojen rooli koulujen kansainvälistämisessä
 
Menestyvät järjestöt 2016 Valta vapaaehtoisille - Anne Rongas ja Ville Ven...
Menestyvät järjestöt 2016 Valta vapaaehtoisille - Anne Rongas ja Ville Ven...Menestyvät järjestöt 2016 Valta vapaaehtoisille - Anne Rongas ja Ville Ven...
Menestyvät järjestöt 2016 Valta vapaaehtoisille - Anne Rongas ja Ville Ven...
 
Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet
Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet
Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet
 
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
 
Tvt opetuksessa
Tvt opetuksessa Tvt opetuksessa
Tvt opetuksessa
 
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaVerkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
 
Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217
 
Sosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussa
 
Mobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessa
Mobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessaMobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessa
Mobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessa
 
Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?
Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?
Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?
 
tkiva oppiminen, I kerta 25.10.2011, blogit ja googlen palvelut
tkiva oppiminen, I kerta 25.10.2011, blogit ja googlen palveluttkiva oppiminen, I kerta 25.10.2011, blogit ja googlen palvelut
tkiva oppiminen, I kerta 25.10.2011, blogit ja googlen palvelut
 
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetVerkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
 
Yhteisollinen oppiminen 131011
Yhteisollinen oppiminen 131011Yhteisollinen oppiminen 131011
Yhteisollinen oppiminen 131011
 
Pedagogin digitystä 7.10.20
Pedagogin digitystä 7.10.20 Pedagogin digitystä 7.10.20
Pedagogin digitystä 7.10.20
 
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
 
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14
 
LUOTI someosaaminen
LUOTI someosaaminenLUOTI someosaaminen
LUOTI someosaaminen
 
DevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avulla
DevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avullaDevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avulla
DevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avulla
 
TVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatus
TVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatusTVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatus
TVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatus
 

More from Juha-Pekka Lehtonen

More from Juha-Pekka Lehtonen (20)

cMOOC lukiolaiset yliopisto-opiskelijoina.pptx
cMOOC lukiolaiset yliopisto-opiskelijoina.pptxcMOOC lukiolaiset yliopisto-opiskelijoina.pptx
cMOOC lukiolaiset yliopisto-opiskelijoina.pptx
 
Lukiolaiset podcastereina.pptx
Lukiolaiset podcastereina.pptxLukiolaiset podcastereina.pptx
Lukiolaiset podcastereina.pptx
 
OPH LOPS tuunaamo 8.2.2023
OPH LOPS tuunaamo 8.2.2023OPH LOPS tuunaamo 8.2.2023
OPH LOPS tuunaamo 8.2.2023
 
Digital Storytelling - Students as historians
Digital Storytelling - Students as historiansDigital Storytelling - Students as historians
Digital Storytelling - Students as historians
 
XIII Lukiopäivät.pptx
XIII Lukiopäivät.pptxXIII Lukiopäivät.pptx
XIII Lukiopäivät.pptx
 
Lops tuunaamo 6.5.2021
Lops tuunaamo 6.5.2021Lops tuunaamo 6.5.2021
Lops tuunaamo 6.5.2021
 
Digitaalinen tarinankerronta Espoon Veso 1/2020
Digitaalinen tarinankerronta Espoon Veso 1/2020Digitaalinen tarinankerronta Espoon Veso 1/2020
Digitaalinen tarinankerronta Espoon Veso 1/2020
 
Virtuaalitodellisuus oppimisen tukena
Virtuaalitodellisuus oppimisen tukenaVirtuaalitodellisuus oppimisen tukena
Virtuaalitodellisuus oppimisen tukena
 
Escape espoon veso 2019 syksy
Escape espoon veso 2019 syksyEscape espoon veso 2019 syksy
Escape espoon veso 2019 syksy
 
Lukiolaiset virtuaalitodellisuuden sisällöntuottajina
Lukiolaiset virtuaalitodellisuuden sisällöntuottajinaLukiolaiset virtuaalitodellisuuden sisällöntuottajina
Lukiolaiset virtuaalitodellisuuden sisällöntuottajina
 
Digitaalisen sisällöntuotannon arviointi peruskoulussa
Digitaalisen sisällöntuotannon arviointi peruskoulussaDigitaalisen sisällöntuotannon arviointi peruskoulussa
Digitaalisen sisällöntuotannon arviointi peruskoulussa
 
ICT - Enhancing Learning in Olari Upper Secondary School
ICT - Enhancing Learning in Olari Upper Secondary SchoolICT - Enhancing Learning in Olari Upper Secondary School
ICT - Enhancing Learning in Olari Upper Secondary School
 
Escape - pakopelit oppimisessa
Escape - pakopelit oppimisessaEscape - pakopelit oppimisessa
Escape - pakopelit oppimisessa
 
Escape - Breakout Rooms in Education
Escape - Breakout Rooms in EducationEscape - Breakout Rooms in Education
Escape - Breakout Rooms in Education
 
Escape! - pakopeli oppimisessa
Escape! - pakopeli oppimisessaEscape! - pakopeli oppimisessa
Escape! - pakopeli oppimisessa
 
Digitaalinen tarinankerronta VESO Espoo 2017
Digitaalinen tarinankerronta VESO Espoo 2017Digitaalinen tarinankerronta VESO Espoo 2017
Digitaalinen tarinankerronta VESO Espoo 2017
 
Digital Storytelling - Students as Historians
Digital Storytelling - Students as HistoriansDigital Storytelling - Students as Historians
Digital Storytelling - Students as Historians
 
Kansalaisen digikurssin arviointi
Kansalaisen digikurssin arviointiKansalaisen digikurssin arviointi
Kansalaisen digikurssin arviointi
 
ITK 2017 Hämeenlinna
ITK 2017 HämeenlinnaITK 2017 Hämeenlinna
ITK 2017 Hämeenlinna
 
Uuden vuosituhannen taitojen arviointi - Kerava 27.8.2016
Uuden vuosituhannen taitojen arviointi - Kerava 27.8.2016Uuden vuosituhannen taitojen arviointi - Kerava 27.8.2016
Uuden vuosituhannen taitojen arviointi - Kerava 27.8.2016
 

Tiimityötä ja yhteisöllistä oppimista

 • 1. TIIMITYÖTÄ JA YHTEISÖLLISTÄ OPPIMISTA UUDESSA LUKIOSSA SARI HALAVAARA & JUHA-PEKKA LEHTONEN ITK2021 HÄMEENLINNA 2.12.2021
 • 2. Sari Halavaara, FM, ADE Historian ja yhteiskuntaopin opettaja 1984 - Otaniemen lukio sari.halavaara@opetus.espoo.fi Juha-Pekka Lehtonen, FM, ADE Historian ja yhteiskuntaopin opettaja 1988 - Otaniemen lukio juha-pekka.lehtonen@opetus.espoo.fi https://www.slideshare.net/juhapekkalehtonen5
 • 3. MIKÄ ON SUOMI KUNTOON PROJEKTI • "Suomi kuntoon" on yhteiskuntaopissa (YH01) toteutettava haastepohjaisen oppimisen malliin (Challege Based Learning) perustuva projekti. • Ratkaistaan todelliseen elämään liittyviä yhteiskunnallisia ongelmia, jotka kiinnostavat opiskelijoita ja ovat arkea lähellä Kohti parempaa demokratiaa toim. Matti Rautiainen 2018 https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/60058/978-951-39-7594-4.pdf Tiimityötä ja yhteisöllistä yhteiskuntaopin oppimista; Kleio 3/2021 https://www.dropbox.com/s/bv0xalecc4mqq6e/Kleio%203%3A2021.pdf?dl=0 Evens Foundation https://evensfoundation.be/prizes/critical-education/evens-prize-for- education-2020
 • 4. CHALLENGE BASED LEARNING - PROJEKTIN VAIHEET
 • 5. MITÄ OPS SANOO YLEISESSÄ OSASSA? Oppimiskäsitys • Opiskelija tulkitsee, analysoi ja arvioi eri muodoissa esitettyä dataa • Kehittää ratkaisuja ja luo uudenlaisia kokonaisuuksia yhdistäen tietoja ja taitoja uudella tavalla. • Ohjaus ja rakentava palaute auttavat opiskelijaa asettamaan omia tavoitteita, kehittämään ajatteluaan ja työskentelemään tarkoituksenmukaisella tavalla • Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajien, asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa erilaisissa ympäristöissä. • Opiskelijaa ohjataan havaitsemaan käsitteiden, tiedonalojen ja osaamisen välisiä yhteyksiä sekä soveltamaan aiemmin oppimaansa muuttuvissa tilanteissa. • Opiskelija osaa arvioida ja kehittää opiskelu- ja ajattelutaitojaan. Onnistumisen kokemukset ja rohkaiseva ohjaus vahvistavat uskoa omiin mahdollisuuksiin ja innostavat opiskeluun.
 • 6. Opiskelumenetelmät • Monipuolisia opetus-, ohjaus- ja opiskelumenetelmiä • Rakennetaan kokonaisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää osaamista. • Edistävät oppimaan oppimista ja kehittävät kriittistä ja luovaa ajattelua. • Työskentely, joka kytkee opiskeltavat tiedot ja taidot omiin kokemuksiinsa että ympäristössä ja yhteiskunnassa esiintyviin ilmiöihin. • Opiskelijaa ohjataan ratkomaan avoimia tehtäviä, havaitsemaan ongelmia sekä esittämään kysymyksiä ja etsimään vastauksia. • Edistää opiskelijan aktiivista työskentelyä ja yhteistyötaitojen kehittymistä. • Opiskelija käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa sekä itsenäisessä että yhteisöllisessä työskentelyssä.
 • 7.
 • 8. TVT ITSENÄISESSÄ JA YHTEISÖLLISESSÄ SISÄLLÖNTUOTANNOSSA Blogit ja oppimis- päiväkirjat Challenge based learning -projektit DST - Digitaalinen tarinankerronta ”Tuntituotokset” Omat e-kirjat Digitaaliset aikajanat Pakopelit
 • 9. SUOMI KUNTOON PROJEKTIN VAIHEET Aivoriihi Ryhmien perustaminen Aiheiden valinta Big picture – Videon tuottaminen Tutkiva oppiminen – dynaaminen ryhmätyö Oman tutkimuksen tekeminen Vaikuttamissuunnitelma Presentaatio – opponointi ja vertaisarviointi VS.
 • 10. AIVORIIHI - MITÄ ASIOITA SUOMESSA PITÄISI KORJATA?
 • 11.
 • 13.
 • 15.
 • 16. DYNAAMINEN RYHMÄTYÖ Yhteisöllinen ongelman- ratkaisu Jokainen jäsen tuo oppimisympäristöön omat taitonsa ja panoksensa. Vahvistuva osallisuus Kommunikoinnin varmistaminen: - Jaetut dokumentit - Viestintäkanavat (esim. WhatsApp)
 • 17. THE BIG IDEA - "HOUSTON … WE HAVE A PROBLEM" • Ryhmien ensimmäinen tuotos on muutaman minuutin kestävä video. • Siinä kuvataan ongelma ja siihen liittyvät keskeiset yhteiskunnalliset kysymykset. Video luo ison kuvan ilmiöstä. • Media- ja teknologiataidot opitaan käytännön toiminnan kautta. • Video toteutetaan Adobe Sparkilla
 • 18. TUTKIVAA OPPIMISTA YHTEISÖLLISESTI • Tiedonhakua ja informaation analysointia • Kriittistä ajattelua
 • 19.
 • 20.
 • 21. OMA TUTKIMUS • Oman kyselytutkimuksen, joka liittyy käsiteltävään aiheeseen. • Google Forms kyselyä levitetään oppilaskunnan Whatsapp - ryhmissä. • Opiskelijat suunnittelevat kyselylomakkeita ja analysoivat tekemiään graafeja. • Vertailua vastaaviin valtakunnallisiin tuloksiin
 • 22. VAIKUTTAMISSUUNNITELMA • Opiskelijoiden omia itsenäisiä rohkeita avauksia • Parhaimmillaan käytännöllinen "action plan" • Benchmarking hallituksen, puolueiden ja kansalaisjärjestöjen tarjoamista ratkaisuista • Kenen vastuulla on ongelman ratkaiseminen Koulu Kunta Yksilö Valtio Euroopan unioni ACTION PLAN
 • 23.
 • 27. SUOMI KUNTOON – ONNISTUU MYÖS ETÄNÄ • Aivoriihet sähköisillä alustoilla (Jamboard, Padlet) • Big idea video: Adobe Sparkilla onnistuu yhteisöllinen videon teko • Yhteisöllinen tuottaminen: Opettaja luo Google Meetiin useita meet-huoneita ryhmille. Ovat käytössä kaiken aikaa • Oppitunneilla opettaja vierailee ryhmissä • Yhteiset dokumentit jaetaan myös opettajalle
 • 28. Lukion perusongelmia Havaittuja muutoksia Passivisuus Aktiivisuus Iso lukio: tehdas / liukuhihna Oppilastuntemus lisääntyy Frontaaliopetus Yhteisöllisyys Päättöviikon koe Oppiminen on prosessi. Monipuolinen arviointi Yksin tekeminen Dynaaminen työskentely / Vastuunkanto ONNISTUMISIA
 • 29. NEXT STEP - TUOTEKEHITTELYÄ • Yhden opintopisteen jatkokurssi: Yhteiskunnallisen vaikuttamisen opintojakso • Ideointia: asiantuntijoiden kommentointi, etäyhteydet tunnille, paikallisdemokratia - seminaarit • Oppiainerajat ylittyvät - laaja-alainen osaaminen • Työelämän taidot kehittyvät - geneeriset taidot • Ns. kaverikurssien rakentaminen yli ainerajojen