Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

hyteairo seuranta syyskuu 2018

96 views

Published on

hyteairo ohjelman seurantakalvot syyskuulta 2018

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

hyteairo seuranta syyskuu 2018

  1. 1. #HYTEAIRO SEURANTA Arviointimalli hyvinvointirobotiikan ja tekoälyn tilanteeseen ja #HYTEAIRO-ohjelman etenemiseen Tilanne: Työpaja 25.9.2018
  2. 2. #HYTEAIRO – TILANNEKUVA 1. TARKASTELUJAKSO 1.10.2018 Etunimi Sukunimi2 Kokonaisuus Arvioitavat tavoitteet Tilannekuvaus Yhteistyön toimintamallit Eri osapuolien kansallisen yhteistyön toimivuus, toiminnan haittatekijöiden poistaminen ja edellytysten luominen Lainsäädäntö monimutkaista ja usein rajoittavaa. Ei kansallisia suosituksia.Pirstaloitunutta. Rahoituskanavia on, mutta Sote rahoitusmallit eivät välttämättä tue vaikuttavankaan ratkaisun käyttöönottoa.. Tietoisuus AiRon mahdollisuuksista Kansalaisten ja ammattilaisten tietoisuus hyvinvoinnin AiRo-ratkaisujen mahdollisuuksista. Alan osaaminen, tutkimus ja koulutus. Tiedon jakamisessa puutteita, ei selkeää omistajaa eikä kanavaa. Osaamisen kehittäminen pirstaleista, kuitenkin henkilöillä tarve täydennyskoulutukseen. Liiketoimintamahdollisuudet ja vienti Kansalliset toimenpiteet liiketoimintamahdollisuuksien ja viennin kehittämiseksi. Kotimarkkinoiden arvon ja viennin kehitys. Positiivista terveysteknologiavienti yleensä, Airo –alan toimijat vasta tulossa. Hardware osaaminen heikoissa kantimissa Suomessa, tarvitaan selkeitä toimenpiteitä. AiRon hyödyntämisen laajuus Robotiikan ja tekoälyn hyödyntämisen laajuus hyvinvointialan palveluissa ja palvelujärjestelmän osana. Hyödyntämisen leviäminen ja kehitys. Kuntouksessa ja logistiikassa jo valmiita ratkaisuja, joita voitaisiin ottaa käyttöön, samoin lääkehuollossa. Tarvitaan mittareita sekä selvitys, kuinka paljon robotteja on käytössä esimerkiksi sairaaloissa. Pohja Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20 OHJELMAN YHTEENVETO
  3. 3. #HYTEAIRO – YHTEISTYÖN TOIMINTAMALLIT 1.10.2018 Etunimi Sukunimi3 Kokonaisuus - Erikseen arvioitavat alakohdat Tilannekuvaus Lainsäädäntö • Rajoittaa tällä hetkellä, ei tiedetä missä määrin ja miten paljon rajoittaen. • Toissijaisen tiedon käytön laki mahdollistaan datan hyödyntämisen uudella tavalla. Ratkaisujen arviointi • Yhteiskunnallisen ison vaikuttavuuden arviointi puuttuu. • Yksittäisiä arviointeja tehty. • Johdonmukainen toimintamalli ratkaisujen arviointiin puuttuu. • Ei tiedetä miten pitäisi arvioida. Suositusten toteutuminen • Yleensä ei ole suosituksenia edes piloteista – vieminen käytäntöön puuttuu. • Kansallisia suosituksia ei ole, eikä tahoa, joka tekisi. Rahoitustoimenpiteet • Rahoituskanavia on. • Sote rahoitusmallit eivät välttämättä tue vaikuttavankaan ratkaisun käyttöönottoa. • Ei osata suunnitella/hyödyntää rahoitusta ekosysteeminä.
  4. 4. #HYTEAIRO – TIETOISUUS AIRON MAHDOLLISUUKSISTA 1.10.2018 Etunimi Sukunimi4 Kokonaisuus - Erikseen arvioitavat alakohdat Tilannekuvaus Viestintä • Tiedon jakamisessa selkeitä puutteita (siiloutuminen, minäi itse), sattumanvaraisuus. • Sopiva viestintäkanava puuttuu. • Omistajuuden puute. Opetus • Sirpaleisuus, ei valtakunnallisesti yhtenäistä/yhtenäisiä käytänteitä. • Hyvien käytänteiden jakaminen. • Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa. Osaaminen • Ei riittävästi poikkitieteellistä korkeakoulutason osaamista. • Henkilöillä tarve täydennyskoulutukseen. • Uudenlaista osaamista omaavia henkilöitä toimialalle. Tutkimus • Alalta tehtyjen julkaisujen määrä. • Haettavan rahoituksen määrä – kansallinen/kv. • Vaikuttavuus/merkittävyys kansainvälisesti.
  5. 5. #HYTEAIRO – LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET JA VIENTI 1.10.2018 Etunimi Sukunimi5 Kokonaisuus - Erikseen arvioitavat alakohdat Tilannekuvaus AiRo-palveluiden kansallinen konseptointi Konseptia ei ole. Yksittäisiä paikallisia konsepteja. Yhteiset vienninedistämisen ponnistelut Business Finlandin Social Robotics osion sisältävä prosessi tulossa. Airo –toimijat pitäisi törmäyttää. Terveysteknologian vienti yleisesti ++ Kansallisten markkinoiden arvon kehitys Yksittäisiä pieniä firmoja, kohdennetuissa palveluissa lähinnä erikoishoidossa. Viennin kehitys Airo hardwarea ei tehdä Suomessa juuri lainkaan.Osaaminen on pirstaloitunut. Sadaasta yrityksestä n. 10 tekee core AI:ta, muut kehittävät palveluita, ei tietoa kuinka suuri osa näitä on hyteä. Keskittyy Suomeen.
  6. 6. #HYTEAIRO – AIRON HYÖDYNTÄMISEN LAAJUUS 1.10.2018 Etunimi Sukunimi6 Kokonaisuus - Erikseen arvioitavat alakohdat Tilannekuvaus Kotona • Erittäin vähäistä. • Yksityismarkkinat puuttuvat. Kuntoutuksessa • Kaikkia mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty. • Kehittyvä alue (enemmän kuin kotona) • Kappalehintojen kalleus esteenä (pienet markkinat) • Investointiosaamisen puute. Sairaaloissa • Leikkaus- ja logistiikkarobotit (lukumäärä) mittarit. • Tekoälykokeilut (lukumäärä) (HUS, TAYS, TYKS) • Terveyskylä. Lääkehuollossa • Lääkehuoltorobotit (sairaalat, apteekit) • Robottiannostelijat kotona.

×