SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
ФОРМУВАННЯ
МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
УЧНІВ
Моральне виховання - виховна
діяльність школи і сім'ї, що має на меті
формування стійких моральних якостей,
потреб, почуттів, навичок і звичок
поведінки на основі засвоєння ідеалів,
норм і принципів моралі, участь у
практичній діяльності
Мораль - це система ідей, принципів, законів, норм і правил поведінки та діяльності, які регулюють
гуманні стосунки між людьми за будь-якої ситуації на демократичних засадах. Мораль - це
імперативно-оцінний спосіб ставлення людини до дійсності, котрий регулює поведінку людей з
огляду на принципове протиставлення добра і зла.
Моральність - охоплює моральні погляди, переконання, почуття, стосунки, поведінку людей.
Моральна свідомість - одна із сторін суспільної свідомості, яка у вигляді уявлень і понять
відображає реальні відношення і регулює моральний бік діяльності людини.
Моральні почуття - запити, оцінки, відношення, спрямованість духовного розвитку особистості.
Моральні звички - корисні для суспільства стійкі форми поведінки, що стають потребою і
здійснюються за будь-якої ситуації та умов.
Моральна спрямованість - стійка суспільна позиція особистості, що формується на світоглядній
основі, мотивах поведінки і виявляється як властивість особистості в різних умовах.
Моральні переконання – це внутрішньо прийняті особистістю, укорінені в її свідомості уявлення і
поняття про добро і зло, про правильні і неправильні моральні відносини; це, інакше кажучи, стійкі,
тверді погляди людини на свою власну поведінку і поведінку інших людей.
Моральна оцінка – це внутрішня міра, якою користується людина у своєму ставленні до власної
поведінки і поведінки інших людей, суспільних подій і явищ. Вона обумовлюється досвідом людини,
її світоглядом, інформацією про предмет оцінки
Принципи виховання:
•цілеспрямованість виховання;
•обов’язковий зв'язок виховання з життям;
•єдність свідомості та поведінки у вихованні.;
•виховання в праці;
•комплексний підхід у вихованні ґрунтується на діалектичній
взаємозалежності педагогічних явищ і процесів;
•виховання особистості в колективі;
•поєднання поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю
до нього;
•індивідуальний підхід до учнів у вихованні;
•принцип системності, послідовності й наступності у вихованні;
•єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадськості
Методи виховання моральних цінностей:
словесні методи (бесіда, роз'яснення, розповідь), за допомогою
яких формуються нові знання і поглиблюються, уточнюються
вже існуючі;
метод позитивного прикладу, в основі застосування якого
лежить прагнення дитини до наслідування оточуючих;
методи вимоги, вправляння, створення виховуючих ситуацій,
які забезпечують формування поведінкових умінь і навичок на
основі певних знань;
методи заохочення та покарання, серед яких особливу увагу
доцільно приділити методу використання природних наслідків
Система моральних цінностей людини:
Завдання вчителя – створювати всією системою засобів виховного впливу такі моральні
відносини, при яких би дитина переживала задоволення від того, що вона своїми
вчинками, своєю поведінкою приносить радість людям, творить добро для них. Це –
азбука морального виховання.
Спілкування у діяльності і через спільну діяльність впливає на моральне обличчя дитини,
збагачує її моральний досвід, задовольняє потребу у самоствердженні.
Громадська активність дитини забезпечується, на думку А. С. Макаренка, тим, що
дитина виконує різні соціальні функції: організатори (лідера) і виконавця. Мораль
формується у родині.
Сімейні цінності - моральні основи життя сім'ї, стосунки поколінь, закони подружньої
вірності, піклування про дітей, пам'ять про предків, моральне ставлення людини до
суспільства, до праці, до інших людей та ін.
Завдання морального виховання в школі - формування національної свідомості й
самосвідомості, прагнення жити в гармонії з природою, свідомої дисципліни, обов'язку
та відповідальності, поваги до закону, до старших, до жінки.
Формування національної свідомості та
самосвідомості передбачає: виховання любові до
рідної землі, до свого народу, готовності до праці в ім'я
України, освоєння національних цінностей (мови,
території, культури), відчуття своєї причетності до
розбудови національної державності, патріотизм, що
сприяє утвердженню національної гідності, залучення
учнів до практичних справ розбудови державності,
формування почуття гідності й гордості за свою
Батьківщину
Формування системи життєвих цінностей дитини довготривала та копітка
робота, плануючи здійснюючи яку, педагогу необхідно враховувати такі
особливості (за О. Сухомлинскою): - свідомість учня не може одночасно
обробити значний масив нової інформації, тому нові цінності потрібно
подавати послідовно невеликими порціями; - у процесі вдосконалення ціннісних
орієнтацій особистості необхідно передбачати регулярну переоцінку цінностей,
витиснення одних іншими - більш високими; - важливо забезпечити для кожної
дитини вироблення власної ієрархії цінностей, що залежить від особистісних
якостей, його інтересів і потреб, а також того середовища, що включає сімейні
цінності й цінності найближчого оточення; - засвоєння цінностей, усвідомлення
їхньої сутності необхідно забезпечувати одночасно на двох рівнях:
інтелектуальному й емоційному; - ефективне формування системи
індивідуальних цінностей відбувається в умовах вибору людиною цінностей з
різних альтернатив, бо саме в цьому випадку вибір відбувається в силу власного
волевиявлення
Форми роботи:
• перегляд відеофільмів з подальшим їх обговоренням;
• лекції представників соціальних служб;
• виставки малюнків, стіннівок (тематичні)
• виховні години на правову тематику, про здоровий спосіб
життя;
• рухливі ігри на свіжому повітрі;
• індивідуальні бесіди з дітьми та батьками
• участь у шкільних та міських заходах
• екскурсії
Чітка та цілеспрямована робота
педагогічного колективу, сім’ї щодо
прищеплення дітям навичок
моральності: доброзичливості,
щирості, відкритості, порядності,-
буде сприяти свідомому вибору
учнями правильної життєвої позиції
Висновки

More Related Content

What's hot

презентація
презентаціяпрезентація
презентаціяyanaanya
 
Моніторинг соціалізації випускника початкової школи
Моніторинг соціалізації випускника початкової школиМоніторинг соціалізації випускника початкової школи
Моніторинг соціалізації випускника початкової школиТамила Черепанова
 
мотивація
мотивація мотивація
мотивація yanaanya
 
1 презентація пед.досвіду
1 презентація пед.досвіду1 презентація пед.досвіду
1 презентація пед.досвідуserdj phil
 
опис досвіду
опис досвідуопис досвіду
опис досвідуyanaanya
 
Педрада березень-2016
Педрада березень-2016Педрада березень-2016
Педрада березень-2016270479
 
Виховна система школи як оптимальний простір життєтворчості
Виховна система школи як оптимальний простір життєтворчостіВиховна система школи як оптимальний простір життєтворчості
Виховна система школи як оптимальний простір життєтворчостіAdrian Savko
 
Презентація досвіду виховної роботи класного керівника
Презентація досвіду виховної роботи класного керівникаПрезентація досвіду виховної роботи класного керівника
Презентація досвіду виховної роботи класного керівникаMasha1212
 
Cистема воховної роботи у Великолучківській ЗОШ І-ІІ ступенів
Cистема воховної роботи у Великолучківській ЗОШ І-ІІ ступенівCистема воховної роботи у Великолучківській ЗОШ І-ІІ ступенів
Cистема воховної роботи у Великолучківській ЗОШ І-ІІ ступенівSch_novluchky
 
семінар доклад
семінар докладсемінар доклад
семінар доклад15062006
 
rонфлікт
rонфліктrонфлікт
rонфліктyanaanya
 
презентація сухомлинський
презентація сухомлинськийпрезентація сухомлинський
презентація сухомлинськийSl H
 
Опис досвіду роботи класного керівника Митчик Галина Феодосіївна
Опис досвіду роботи класного керівника Митчик Галина ФеодосіївнаОпис досвіду роботи класного керівника Митчик Галина Феодосіївна
Опис досвіду роботи класного керівника Митчик Галина ФеодосіївнаРоман Олександрович Лемак
 
Програма самоврядування в початковій школі
Програма самоврядування в початковій школіПрограма самоврядування в початковій школі
Програма самоврядування в початковій школі270479
 
Презентація виховної системи класного керівника
Презентація виховної системи класного керівникаПрезентація виховної системи класного керівника
Презентація виховної системи класного керівникаbaidaruslan
 
презентація майстер клас
презентація майстер класпрезентація майстер клас
презентація майстер класyanaanya
 
Компетентність учителя29.10.2015
Компетентність учителя29.10.2015Компетентність учителя29.10.2015
Компетентність учителя29.10.2015270479
 
презентація родинне сонцеколо
презентація родинне сонцеколопрезентація родинне сонцеколо
презентація родинне сонцеколоdenyshi123
 

What's hot (20)

презентація
презентаціяпрезентація
презентація
 
Моніторинг соціалізації випускника початкової школи
Моніторинг соціалізації випускника початкової школиМоніторинг соціалізації випускника початкової школи
Моніторинг соціалізації випускника початкової школи
 
мотивація
мотивація мотивація
мотивація
 
1 презентація пед.досвіду
1 презентація пед.досвіду1 презентація пед.досвіду
1 презентація пед.досвіду
 
опис досвіду
опис досвідуопис досвіду
опис досвіду
 
Педрада березень-2016
Педрада березень-2016Педрада березень-2016
Педрада березень-2016
 
Виховна система школи як оптимальний простір життєтворчості
Виховна система школи як оптимальний простір життєтворчостіВиховна система школи як оптимальний простір життєтворчості
Виховна система школи як оптимальний простір життєтворчості
 
Презентація досвіду виховної роботи класного керівника
Презентація досвіду виховної роботи класного керівникаПрезентація досвіду виховної роботи класного керівника
Презентація досвіду виховної роботи класного керівника
 
Cистема воховної роботи у Великолучківській ЗОШ І-ІІ ступенів
Cистема воховної роботи у Великолучківській ЗОШ І-ІІ ступенівCистема воховної роботи у Великолучківській ЗОШ І-ІІ ступенів
Cистема воховної роботи у Великолучківській ЗОШ І-ІІ ступенів
 
381 socializaciya osobystosti
381 socializaciya osobystosti381 socializaciya osobystosti
381 socializaciya osobystosti
 
семінар доклад
семінар докладсемінар доклад
семінар доклад
 
rонфлікт
rонфліктrонфлікт
rонфлікт
 
презентація сухомлинський
презентація сухомлинськийпрезентація сухомлинський
презентація сухомлинський
 
Опис досвіду роботи класного керівника Митчик Галина Феодосіївна
Опис досвіду роботи класного керівника Митчик Галина ФеодосіївнаОпис досвіду роботи класного керівника Митчик Галина Феодосіївна
Опис досвіду роботи класного керівника Митчик Галина Феодосіївна
 
Програма самоврядування в початковій школі
Програма самоврядування в початковій школіПрограма самоврядування в початковій школі
Програма самоврядування в початковій школі
 
Презентація виховної системи класного керівника
Презентація виховної системи класного керівникаПрезентація виховної системи класного керівника
Презентація виховної системи класного керівника
 
презентація майстер клас
презентація майстер класпрезентація майстер клас
презентація майстер клас
 
Сухомлинский
СухомлинскийСухомлинский
Сухомлинский
 
Компетентність учителя29.10.2015
Компетентність учителя29.10.2015Компетентність учителя29.10.2015
Компетентність учителя29.10.2015
 
презентація родинне сонцеколо
презентація родинне сонцеколопрезентація родинне сонцеколо
презентація родинне сонцеколо
 

Similar to формування

Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів
Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів
Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів OlgaKalayda
 
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»paginec
 
виховна система 8 класу
виховна система 8 класувиховна система 8 класу
виховна система 8 класуСофія Кріцак
 
духовно моральне виховання д¦тей на заняттях автомодельного гуртка
духовно моральне виховання д¦тей на заняттях автомодельного гурткадуховно моральне виховання д¦тей на заняттях автомодельного гуртка
духовно моральне виховання д¦тей на заняттях автомодельного гурткаНаталья Качковская
 
опис досвіду роботи
опис досвіду роботиопис досвіду роботи
опис досвіду роботиyulya cheholka
 
основна частина, висновки, додатки
основна частина, висновки, додаткиосновна частина, висновки, додатки
основна частина, висновки, додаткиnelarina
 
зміст і структура морального виховання
зміст і структура морального вихованнязміст і структура морального виховання
зміст і структура морального вихованняОксана Кикоть
 
Опис виховної сиситеми класу
Опис виховної сиситеми класуОпис виховної сиситеми класу
Опис виховної сиситеми класуAlyona Bilyk
 
хзош № 70 проект модель виховної системи
хзош № 70 проект модель виховної системихзош № 70 проект модель виховної системи
хзош № 70 проект модель виховної системиolga_ruo
 
презентація досвіду з морального виховання
презентація досвіду з морального вихованняпрезентація досвіду з морального виховання
презентація досвіду з морального вихованняryabich1976
 
Проект виховання моральних почуттів молодших школярів
Проект виховання моральних почуттів молодших школярівПроект виховання моральних почуттів молодших школярів
Проект виховання моральних почуттів молодших школярівEretr Wer
 
принципи виховання
принципи вихованняпринципи виховання
принципи вихованняVanya0508
 
презентація школа №91
 презентація школа №91 презентація школа №91
презентація школа №91Sergey Mischenko
 
Модуль2. Тема 4. Духовний та соціальний розвиток особистості
Модуль2. Тема 4. Духовний та соціальний розвиток особистостіМодуль2. Тема 4. Духовний та соціальний розвиток особистості
Модуль2. Тема 4. Духовний та соціальний розвиток особистостіstecenko_nm
 
презентація організаційна культура
презентація організаційна культурапрезентація організаційна культура
презентація організаційна культураmetodistinf
 

Similar to формування (20)

Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів
Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів
Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів
 
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»
 
5
55
5
 
1
11
1
 
Вернидуб
ВернидубВернидуб
Вернидуб
 
виховна система 8 класу
виховна система 8 класувиховна система 8 класу
виховна система 8 класу
 
духовно моральне виховання д¦тей на заняттях автомодельного гуртка
духовно моральне виховання д¦тей на заняттях автомодельного гурткадуховно моральне виховання д¦тей на заняттях автомодельного гуртка
духовно моральне виховання д¦тей на заняттях автомодельного гуртка
 
200
200200
200
 
опис досвіду роботи
опис досвіду роботиопис досвіду роботи
опис досвіду роботи
 
основна частина, висновки, додатки
основна частина, висновки, додаткиосновна частина, висновки, додатки
основна частина, висновки, додатки
 
зміст і структура морального виховання
зміст і структура морального вихованнязміст і структура морального виховання
зміст і структура морального виховання
 
освітня практика керівники
освітня практика керівникиосвітня практика керівники
освітня практика керівники
 
Опис виховної сиситеми класу
Опис виховної сиситеми класуОпис виховної сиситеми класу
Опис виховної сиситеми класу
 
хзош № 70 проект модель виховної системи
хзош № 70 проект модель виховної системихзош № 70 проект модель виховної системи
хзош № 70 проект модель виховної системи
 
презентація досвіду з морального виховання
презентація досвіду з морального вихованняпрезентація досвіду з морального виховання
презентація досвіду з морального виховання
 
Проект виховання моральних почуттів молодших школярів
Проект виховання моральних почуттів молодших школярівПроект виховання моральних почуттів молодших школярів
Проект виховання моральних почуттів молодших школярів
 
принципи виховання
принципи вихованняпринципи виховання
принципи виховання
 
презентація школа №91
 презентація школа №91 презентація школа №91
презентація школа №91
 
Модуль2. Тема 4. Духовний та соціальний розвиток особистості
Модуль2. Тема 4. Духовний та соціальний розвиток особистостіМодуль2. Тема 4. Духовний та соціальний розвиток особистості
Модуль2. Тема 4. Духовний та соціальний розвиток особистості
 
презентація організаційна культура
презентація організаційна культурапрезентація організаційна культура
презентація організаційна культура
 

More from ufkbyf2205

презентація1
презентація1презентація1
презентація1ufkbyf2205
 
факультативи
факультативифакультативи
факультативиufkbyf2205
 
привітання ато
привітання атопривітання ато
привітання атоufkbyf2205
 
засідання школи молодого вчителя початкових класів
засідання школи молодого вчителя початкових класівзасідання школи молодого вчителя початкових класів
засідання школи молодого вчителя початкових класівufkbyf2205
 
краєзн музей
краєзн музейкраєзн музей
краєзн музейufkbyf2205
 
презентация Microsoft power point
презентация Microsoft power pointпрезентация Microsoft power point
презентация Microsoft power pointufkbyf2205
 
урок здор 1
урок здор 1урок здор 1
урок здор 1ufkbyf2205
 
урок здор
урок здорурок здор
урок здорufkbyf2205
 
сурми звитягитт
сурми звитягиттсурми звитягитт
сурми звитягиттufkbyf2205
 
бібліотека
бібліотекабібліотека
бібліотекаufkbyf2205
 
дзвінок
дзвінокдзвінок
дзвінокufkbyf2205
 
Літній мовний табір
Літній мовний табір Літній мовний табір
Літній мовний табір ufkbyf2205
 
звіт керівника 2017
звіт керівника 2017звіт керівника 2017
звіт керівника 2017ufkbyf2205
 
гкк нат.олег.
гкк нат.олег.гкк нат.олег.
гкк нат.олег.ufkbyf2205
 
свято героїв
свято героївсвято героїв
свято героївufkbyf2205
 
день цивільного захисту
день цивільного захистудень цивільного захисту
день цивільного захистуufkbyf2205
 

More from ufkbyf2205 (20)

статут
статутстатут
статут
 
презентація1
презентація1презентація1
презентація1
 
факультативи
факультативифакультативи
факультативи
 
привітання ато
привітання атопривітання ато
привітання ато
 
акція
акціяакція
акція
 
засідання школи молодого вчителя початкових класів
засідання школи молодого вчителя початкових класівзасідання школи молодого вчителя початкових класів
засідання школи молодого вчителя початкових класів
 
Flowers06
Flowers06Flowers06
Flowers06
 
краєзн музей
краєзн музейкраєзн музей
краєзн музей
 
презентация Microsoft power point
презентация Microsoft power pointпрезентация Microsoft power point
презентация Microsoft power point
 
урок здор 1
урок здор 1урок здор 1
урок здор 1
 
урок здор
урок здорурок здор
урок здор
 
сурми звитягитт
сурми звитягиттсурми звитягитт
сурми звитягитт
 
музей
музеймузей
музей
 
бібліотека
бібліотекабібліотека
бібліотека
 
дзвінок
дзвінокдзвінок
дзвінок
 
Літній мовний табір
Літній мовний табір Літній мовний табір
Літній мовний табір
 
звіт керівника 2017
звіт керівника 2017звіт керівника 2017
звіт керівника 2017
 
гкк нат.олег.
гкк нат.олег.гкк нат.олег.
гкк нат.олег.
 
свято героїв
свято героївсвято героїв
свято героїв
 
день цивільного захисту
день цивільного захистудень цивільного захисту
день цивільного захисту
 

Recently uploaded

Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...ssuser7541ef1
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr4book
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxssuserd1824d
 
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Collaborator.pro
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік24tvua
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстанняestet13
 
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptxЕнергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptxssuserd1824d
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxssuserd1824d
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...ssuser7541ef1
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіAdriana Himinets
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області24tvua
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...estet13
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВestet13
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиtetiana1958
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...ssuser7541ef1
 

Recently uploaded (15)

Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
 
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання
 
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptxЕнергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливості
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 

формування

 • 2. Моральне виховання - виховна діяльність школи і сім'ї, що має на меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участь у практичній діяльності
 • 3. Мораль - це система ідей, принципів, законів, норм і правил поведінки та діяльності, які регулюють гуманні стосунки між людьми за будь-якої ситуації на демократичних засадах. Мораль - це імперативно-оцінний спосіб ставлення людини до дійсності, котрий регулює поведінку людей з огляду на принципове протиставлення добра і зла. Моральність - охоплює моральні погляди, переконання, почуття, стосунки, поведінку людей. Моральна свідомість - одна із сторін суспільної свідомості, яка у вигляді уявлень і понять відображає реальні відношення і регулює моральний бік діяльності людини. Моральні почуття - запити, оцінки, відношення, спрямованість духовного розвитку особистості. Моральні звички - корисні для суспільства стійкі форми поведінки, що стають потребою і здійснюються за будь-якої ситуації та умов. Моральна спрямованість - стійка суспільна позиція особистості, що формується на світоглядній основі, мотивах поведінки і виявляється як властивість особистості в різних умовах. Моральні переконання – це внутрішньо прийняті особистістю, укорінені в її свідомості уявлення і поняття про добро і зло, про правильні і неправильні моральні відносини; це, інакше кажучи, стійкі, тверді погляди людини на свою власну поведінку і поведінку інших людей. Моральна оцінка – це внутрішня міра, якою користується людина у своєму ставленні до власної поведінки і поведінки інших людей, суспільних подій і явищ. Вона обумовлюється досвідом людини, її світоглядом, інформацією про предмет оцінки
 • 4. Принципи виховання: •цілеспрямованість виховання; •обов’язковий зв'язок виховання з життям; •єдність свідомості та поведінки у вихованні.; •виховання в праці; •комплексний підхід у вихованні ґрунтується на діалектичній взаємозалежності педагогічних явищ і процесів; •виховання особистості в колективі; •поєднання поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього; •індивідуальний підхід до учнів у вихованні; •принцип системності, послідовності й наступності у вихованні; •єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадськості
 • 5. Методи виховання моральних цінностей: словесні методи (бесіда, роз'яснення, розповідь), за допомогою яких формуються нові знання і поглиблюються, уточнюються вже існуючі; метод позитивного прикладу, в основі застосування якого лежить прагнення дитини до наслідування оточуючих; методи вимоги, вправляння, створення виховуючих ситуацій, які забезпечують формування поведінкових умінь і навичок на основі певних знань; методи заохочення та покарання, серед яких особливу увагу доцільно приділити методу використання природних наслідків
 • 6. Система моральних цінностей людини: Завдання вчителя – створювати всією системою засобів виховного впливу такі моральні відносини, при яких би дитина переживала задоволення від того, що вона своїми вчинками, своєю поведінкою приносить радість людям, творить добро для них. Це – азбука морального виховання. Спілкування у діяльності і через спільну діяльність впливає на моральне обличчя дитини, збагачує її моральний досвід, задовольняє потребу у самоствердженні. Громадська активність дитини забезпечується, на думку А. С. Макаренка, тим, що дитина виконує різні соціальні функції: організатори (лідера) і виконавця. Мораль формується у родині. Сімейні цінності - моральні основи життя сім'ї, стосунки поколінь, закони подружньої вірності, піклування про дітей, пам'ять про предків, моральне ставлення людини до суспільства, до праці, до інших людей та ін. Завдання морального виховання в школі - формування національної свідомості й самосвідомості, прагнення жити в гармонії з природою, свідомої дисципліни, обов'язку та відповідальності, поваги до закону, до старших, до жінки.
 • 7. Формування національної свідомості та самосвідомості передбачає: виховання любові до рідної землі, до свого народу, готовності до праці в ім'я України, освоєння національних цінностей (мови, території, культури), відчуття своєї причетності до розбудови національної державності, патріотизм, що сприяє утвердженню національної гідності, залучення учнів до практичних справ розбудови державності, формування почуття гідності й гордості за свою Батьківщину
 • 8. Формування системи життєвих цінностей дитини довготривала та копітка робота, плануючи здійснюючи яку, педагогу необхідно враховувати такі особливості (за О. Сухомлинскою): - свідомість учня не може одночасно обробити значний масив нової інформації, тому нові цінності потрібно подавати послідовно невеликими порціями; - у процесі вдосконалення ціннісних орієнтацій особистості необхідно передбачати регулярну переоцінку цінностей, витиснення одних іншими - більш високими; - важливо забезпечити для кожної дитини вироблення власної ієрархії цінностей, що залежить від особистісних якостей, його інтересів і потреб, а також того середовища, що включає сімейні цінності й цінності найближчого оточення; - засвоєння цінностей, усвідомлення їхньої сутності необхідно забезпечувати одночасно на двох рівнях: інтелектуальному й емоційному; - ефективне формування системи індивідуальних цінностей відбувається в умовах вибору людиною цінностей з різних альтернатив, бо саме в цьому випадку вибір відбувається в силу власного волевиявлення
 • 9. Форми роботи: • перегляд відеофільмів з подальшим їх обговоренням; • лекції представників соціальних служб; • виставки малюнків, стіннівок (тематичні) • виховні години на правову тематику, про здоровий спосіб життя; • рухливі ігри на свіжому повітрі; • індивідуальні бесіди з дітьми та батьками • участь у шкільних та міських заходах • екскурсії
 • 10. Чітка та цілеспрямована робота педагогічного колективу, сім’ї щодо прищеплення дітям навичок моральності: доброзичливості, щирості, відкритості, порядності,- буде сприяти свідомому вибору учнями правильної життєвої позиції Висновки