SlideShare a Scribd company logo
Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Τα αίτια του σχίσματος
Σελ,42-43
Το Σχίσμα του 1054 ή Σχίσμα των δύο Εκκλησιών είναι η διαίρεση και διάσπαση της
κοινωνίας μεταξύ της Δυτικής και της Ανατολικής Εκκλησίας
Το Σχίσμα του 1054, ήταν το γεγονός που διαίρεσε το Χριστιανισμό σε Δυτικό
Καθολικισμό και Ανατολική Ορθοδοξία.
Αν και εντοπίζεται χρονολογικά στο έτος 1054, όταν ο Πάπας
Λέων Θ΄ και ο Πατριάρχης Μιχαήλ Α΄ Κηρουλάριος αντάλλαξαν
μεταξύ τους αναθέματα, το σχίσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης
ήταν στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης
περιόδου αποξένωσης μεταξύ των δύο Εκκλησιών.
Με τη διαίρεση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας σε Ανατολική και Δυτική,
αργά αλλά βαθμιαία διακρίθηκε και η Εκκλησία σε Ανατολική και Δυτική.
Τον 11ο μ.Χ. αιώνα οι διαφορές μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας
είχαν πολλαπλασιαστεί και ενταθεί.
• https://www.preceden.com/timelines/586137----------------------
--
https://www.preceden.com/timelines/
Τον 5ο και τον 6ο μ.Χ. αιώνα ο Πάπας αντιδρά έντονα στα ίσα «πρεσβεία
τιμής» (ισοτιμία) των δύο Εκκλησιών (Ανατολικής και Δυτικής), που είχαν
αναγνωριστεί από τις Β΄ και Δ΄ Οικουμενικές Συνόδους.
Στους αιώνες αυτούς η Ανατολική Εκκλησία αναπτυσσόταν και άκμαζε,
ενώ η Δυτική παρακολουθούσε τις διαρκείς πολιτικές και κοινωνικές
αλλαγές που συντελούνταν στη Δυτική Ευρώπη και προσπαθούσε να
διατηρήσει το κύρος και τη δύναμη που είχε τους πρώτους μετά Χριστόν
αιώνες.
Στις αρχές του 9ου αι. οι Εκκλησίες Ανατολής και Δύσης βρίσκονται σε διένεξη με
αφορμή τη χειροτονία του Φωτίου και την εκλογή του, σε ελάχιστο χρόνο, ως
Πατριάρχη.
Η διαδικασία αυτή δεν προβλέπεται από τους κανόνες της Εκκλησίας και γι' αυτό
το λόγο δε γίνεται αποδεκτή από τη Δυτική Εκκλησία. Το 879 αναγνωρίζεται
τελικά ο Φώτιος ως νόμιμος Πατριάρχης και από τη Δυτική Εκκλησία, και η κρίση
μεταξύ των Εκκλησιών εκτονώνεται.
δογματικές και εκκλησιαστικές διαφορές:
Α. Η προσθήκη filioque
B. Το πρωτείο του Πάπα
οι Λατίνοι λένε:
«Και εκ του υιού»
α. Στο «Σύμβολο της Πίστεως» η Δυτική
Εκκλησία προσέθεσε τη λέξη filioque (Το
Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του
Yιού). Όμως, αυτή η διπλή εκπόρευση του
Αγίου Πνεύματος και από τον Πατέρα και
από τον Yιό καταλύει το δόγμα της Αγίας
Τριάδας, γιατί κάθε πρόσωπό της είναι
μοναδικό, ανεπανάληπτο και έχει τα δικά
του αποκλειστικά χαρακτηριστικά.
OΠατέρας είναι αγέννητος -άναρχος, ο Yιός
γεννάται από τον Πατέρα και το Άγιο
Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα. Η
ανάμειξη των αποκλειστικών αυτών
ιδιοτήτων των προσώπων της Αγίας Τριάδας
δημιουργεί σύγχυση και ακυρώνει την
κοινωνία τους στη βάση της ισότητας και
της διαφοράς. Με την εκπόρευση του Αγίου
Πνεύματος και από τον Πατέρα και από τον
Yιό δεν έχουμε μόνο διαρχία στην Αγία
Τριάδα αλλά και σαφή υποτίμηση του Αγίου
Πνεύματος.
α. Στο «Σύμβολο της Πίστεως» η Δυτική Εκκλησία
προσέθεσε τη λέξη filioque (Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται
και εκ του Yιού). Όμως, αυτή η διπλή εκπόρευση του
Αγίου Πνεύματος και από τον Πατέρα και από τον Yιό
καταλύει το δόγμα της Αγίας Τριάδας, γιατί κάθε πρό-
σωπό της είναι μοναδικό, ανεπανάληπτο και έχει τα δικά
του αποκλειστικά χαρακτηριστικά.
OΠατέρας είναι αγέννητος -άναρχος, ο Yιός γεννάται
από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από
τον Πατέρα. Η ανάμειξη των αποκλειστικών αυτών
ιδιοτήτων των προσώπων της Αγίας Τριάδας δημιουργεί
σύγχυση και ακυρώνει την κοινωνία τους στη βάση της
ισότητας και της διαφοράς. Με την εκπόρευση του Αγίου
Πνεύματος και από τον Πατέρα και από τον Yιό δεν
έχουμε μόνο διαρχία στην Αγία Τριάδα αλλά και σαφή
υποτίμηση του Αγίου Πνεύματος.
To filioque είναι η βασική διαφορά μεταξύ
Παπικών και Ορθοδόξων. Δεν πρόκειται για
μία απλή προσθήκη κάποιας παραπάνω
φράσης ( εκ του Υιού), αλλά για έναν
διαφορετικό τρόπο θεολογίας και ζωής.
β. Η Δυτική Εκκλησία άρχισε να
περιβάλλει το θεσμό του επισκόπου
Ρώμης με εξουσία ασυνήθιστη για την
υπόλοιπη Εκκλησία. Αναγνωρίζεται,
δηλαδή, το ιδιαίτερο πρωτείο του Πάπα
σε θέματα διοίκησης και πίστης στην
Εκκλησία, ο οποίος έτσι τείνει να
αντικαταστήσει το συνοδικό σύστημα
της Εκκλησίας
Αν και οι κύριες αιτίες του
Σχίσματος ήταν δογματικές, η
οριστική ρήξη μεταξύ των
Εκκλησιών επήλθε εξαιτίας
κρίσης στην Ιταλία, στα μέσα
του 11ου μ.Χ. αι.
http://3gym-sykeon.thess.sch.gr
Οι κάτοικοι της νότιας Ιταλίας και της Σικελίας
θαύμαζαν τις παραδόσεις και τη λαμπρότητα
της Ανατολικής Εκκλησίας και Αυτοκρατορίας.
Ο Πάπας Λέων Θ' (10491054) προσπάθησε να
εισαγάγει τα λατινικά έθιμα στη λατρεία, στην
εκκλησιαστική και στην κοινωνική ζωή των πε-
ριοχών αυτών.
http://3gym-sykeon.thess.sch.gr
Ο Πατριάρχης Μιχαήλ Κηρουλάριος (1043-1069) αντέδρασε σθεναρά
και έδωσε εντολή να κλείσουν όλα τα λατινικά μοναστήρια και ναοί
στην Κωνσταντινούπολη. Η αφορμή για το Σχίσμα δόθηκε
Δημιούργησε ένα διάλογο ανάμεσα σε ένα ορθόδοξο και
ένα Παπικό με θέμα το σχίσμα
Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΧΊΑΣΜΑΤΟΣ σελ.42-43

More Related Content

What's hot

Η εικονομαχία
Η εικονομαχίαΗ εικονομαχία
Η εικονομαχία
Evangelia Patera
 
Eκχριστιανισμός σλάβων, βουλγάρων, ρώσων
Eκχριστιανισμός σλάβων, βουλγάρων, ρώσωνEκχριστιανισμός σλάβων, βουλγάρων, ρώσων
Eκχριστιανισμός σλάβων, βουλγάρων, ρώσων
Flora Vivalamusica
 
ιστορία β΄ λυκείου
ιστορία β΄ λυκείουιστορία β΄ λυκείου
ιστορία β΄ λυκείου
cgialopsos
 
Ι. Ιουδαϊσμός
Ι. ΙουδαϊσμόςΙ. Ιουδαϊσμός
Ι. Ιουδαϊσμός
Papanikolaou Dimitris
 
ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (1054 μ.Χ.)
ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (1054 μ.Χ.)ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (1054 μ.Χ.)
ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (1054 μ.Χ.)
2lykeio
 
Η εκκλησία ανοίγεται και εξαπλώνεται
Η εκκλησία ανοίγεται και εξαπλώνεταιΗ εκκλησία ανοίγεται και εξαπλώνεται
Η εκκλησία ανοίγεται και εξαπλώνεται
Papanikolaou Dimitris
 
δ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηρος
δ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηροςδ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηρος
δ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηρος
desphan
 
5. Αθηνα πορεία προς τη δημοκρατία
5. Αθηνα  πορεία προς τη δημοκρατία5. Αθηνα  πορεία προς τη δημοκρατία
5. Αθηνα πορεία προς τη δημοκρατία
Kvarnalis75
 
5. O μυκηναϊκός κόσμος
5. O μυκηναϊκός κόσμος5. O μυκηναϊκός κόσμος
5. O μυκηναϊκός κόσμος
Kvarnalis75
 
1. O Iουστινιανός και το έργο του
1. O Iουστινιανός και το έργο του1. O Iουστινιανός και το έργο του
1. O Iουστινιανός και το έργο του
Kvarnalis75
 
Θρησκευτικά Α' Λυκείου (15 διαγωνίσματα)
Θρησκευτικά Α' Λυκείου (15 διαγωνίσματα)Θρησκευτικά Α' Λυκείου (15 διαγωνίσματα)
Θρησκευτικά Α' Λυκείου (15 διαγωνίσματα)
Kats961
 
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Kvarnalis75
 
8. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ
8. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ8. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ
8. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ
Ελενη Ζαχου
 
ρατσισμός ξενοφοβία - μετανάστες
ρατσισμός  ξενοφοβία - μετανάστεςρατσισμός  ξενοφοβία - μετανάστες
ρατσισμός ξενοφοβία - μετανάστες
angitan
 
5η ώρα η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη
5η ώρα η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη5η ώρα η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη
5η ώρα η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη
Ελενη Ζαχου
 
γ γυμν μάθ 20 βυζαντινή τέχνη συνολικο
γ γυμν μάθ 20 βυζαντινή τέχνη συνολικογ γυμν μάθ 20 βυζαντινή τέχνη συνολικο
γ γυμν μάθ 20 βυζαντινή τέχνη συνολικο
Roy Akanthopoulou
 
Θεολογία και Οικολογία
Θεολογία και ΟικολογίαΘεολογία και Οικολογία
Θεολογία και Οικολογία
Δήμητρα Τζίνου
 
υπερ των παντων ενωσεως
υπερ των παντων ενωσεωςυπερ των παντων ενωσεως
υπερ των παντων ενωσεως
Papanikolaou Dimitris
 

What's hot (20)

Η εικονομαχία
Η εικονομαχίαΗ εικονομαχία
Η εικονομαχία
 
Eκχριστιανισμός σλάβων, βουλγάρων, ρώσων
Eκχριστιανισμός σλάβων, βουλγάρων, ρώσωνEκχριστιανισμός σλάβων, βουλγάρων, ρώσων
Eκχριστιανισμός σλάβων, βουλγάρων, ρώσων
 
ιστορία β΄ λυκείου
ιστορία β΄ λυκείουιστορία β΄ λυκείου
ιστορία β΄ λυκείου
 
Ι. Ιουδαϊσμός
Ι. ΙουδαϊσμόςΙ. Ιουδαϊσμός
Ι. Ιουδαϊσμός
 
ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (1054 μ.Χ.)
ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (1054 μ.Χ.)ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (1054 μ.Χ.)
ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (1054 μ.Χ.)
 
Η εκκλησία ανοίγεται και εξαπλώνεται
Η εκκλησία ανοίγεται και εξαπλώνεταιΗ εκκλησία ανοίγεται και εξαπλώνεται
Η εκκλησία ανοίγεται και εξαπλώνεται
 
δ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηρος
δ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηροςδ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηρος
δ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηρος
 
5. Αθηνα πορεία προς τη δημοκρατία
5. Αθηνα  πορεία προς τη δημοκρατία5. Αθηνα  πορεία προς τη δημοκρατία
5. Αθηνα πορεία προς τη δημοκρατία
 
το σχίσμα του 1054
το σχίσμα του 1054το σχίσμα του 1054
το σχίσμα του 1054
 
5. O μυκηναϊκός κόσμος
5. O μυκηναϊκός κόσμος5. O μυκηναϊκός κόσμος
5. O μυκηναϊκός κόσμος
 
1. O Iουστινιανός και το έργο του
1. O Iουστινιανός και το έργο του1. O Iουστινιανός και το έργο του
1. O Iουστινιανός και το έργο του
 
Θρησκευτικά Α' Λυκείου (15 διαγωνίσματα)
Θρησκευτικά Α' Λυκείου (15 διαγωνίσματα)Θρησκευτικά Α' Λυκείου (15 διαγωνίσματα)
Θρησκευτικά Α' Λυκείου (15 διαγωνίσματα)
 
το σχίσμα του 1054
το σχίσμα του 1054το σχίσμα του 1054
το σχίσμα του 1054
 
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
 
8. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ
8. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ8. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ
8. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ
 
ρατσισμός ξενοφοβία - μετανάστες
ρατσισμός  ξενοφοβία - μετανάστεςρατσισμός  ξενοφοβία - μετανάστες
ρατσισμός ξενοφοβία - μετανάστες
 
5η ώρα η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη
5η ώρα η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη5η ώρα η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη
5η ώρα η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη
 
γ γυμν μάθ 20 βυζαντινή τέχνη συνολικο
γ γυμν μάθ 20 βυζαντινή τέχνη συνολικογ γυμν μάθ 20 βυζαντινή τέχνη συνολικο
γ γυμν μάθ 20 βυζαντινή τέχνη συνολικο
 
Θεολογία και Οικολογία
Θεολογία και ΟικολογίαΘεολογία και Οικολογία
Θεολογία και Οικολογία
 
υπερ των παντων ενωσεως
υπερ των παντων ενωσεωςυπερ των παντων ενωσεως
υπερ των παντων ενωσεως
 

Similar to Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ

Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης: Θέματα εκκλησιολογίας
Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης: Θέματα εκκλησιολογίαςΜητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης: Θέματα εκκλησιολογίας
Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης: Θέματα εκκλησιολογίας
Σάββας Παυλίδης
 
Άρση Αναθεμάτων
Άρση ΑναθεμάτωνΆρση Αναθεμάτων
Άρση Αναθεμάτων
papakostev
 
Σχίσμα Ορθόδοξων- Καθολικών
Σχίσμα Ορθόδοξων- ΚαθολικώνΣχίσμα Ορθόδοξων- Καθολικών
Σχίσμα Ορθόδοξων- Καθολικών
JohnMour1
 
δ.ε.33 -Οι Προτεστάντες στην εποχή μας
δ.ε.33 -Οι Προτεστάντες στην εποχή μαςδ.ε.33 -Οι Προτεστάντες στην εποχή μας
δ.ε.33 -Οι Προτεστάντες στην εποχή μας
desphan
 
Διδακτική ενότητα η χριστιανοσύνη στο σύγχρονο κόσμο
Διδακτική ενότητα η χριστιανοσύνη στο σύγχρονο κόσμοΔιδακτική ενότητα η χριστιανοσύνη στο σύγχρονο κόσμο
Διδακτική ενότητα η χριστιανοσύνη στο σύγχρονο κόσμο
Αλμπανάκη Ξανθή
 
καθολική εκκλησία
καθολική εκκλησίακαθολική εκκλησία
καθολική εκκλησία
Lyraki Maria
 
Το σχίσμα του 1054
Το σχίσμα του 1054Το σχίσμα του 1054
Το σχίσμα του 1054
marelef755
 
ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
papakostev
 
26. πνευματικη διακονια ιεροσυνη - α λυκείου
26. πνευματικη διακονια ιεροσυνη - α λυκείου26. πνευματικη διακονια ιεροσυνη - α λυκείου
26. πνευματικη διακονια ιεροσυνη - α λυκείου
nimessalas53
 
Η Χριστιανοσύνη στο σύγχρονο κόσμο
Η Χριστιανοσύνη στο σύγχρονο κόσμοΗ Χριστιανοσύνη στο σύγχρονο κόσμο
Η Χριστιανοσύνη στο σύγχρονο κόσμο
Δήμητρα Τζίνου
 
ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ
ΤΟ ΣΧΙΣΜΑΤΟ ΣΧΙΣΜΑ
ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ
fivaras21
 
Το σχίσμα του 1054 μ.Χ.
Το σχίσμα του 1054 μ.Χ.Το σχίσμα του 1054 μ.Χ.
Το σχίσμα του 1054 μ.Χ.
desphan
 
12. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας
12.  Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας  12.  Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας
12. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας
ΠΕ 01 ΜΠΑΛΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ (1054), ΜΑΙΡΗΤΖΩΡΤΣΟΥ
ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ (1054), ΜΑΙΡΗΤΖΩΡΤΣΟΥΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ (1054), ΜΑΙΡΗΤΖΩΡΤΣΟΥ
ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ (1054), ΜΑΙΡΗΤΖΩΡΤΣΟΥ
Iliana Kouvatsou
 
δε.36 - Οι ρωμαιοκαθολικοί στην εποχή μας
δε.36 - Οι ρωμαιοκαθολικοί στην εποχή μαςδε.36 - Οι ρωμαιοκαθολικοί στην εποχή μας
δε.36 - Οι ρωμαιοκαθολικοί στην εποχή μας
desphan
 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
ομοιοτητες και διαφορες μεταξυ των χριστιανικων ομολογιων
ομοιοτητες και διαφορες μεταξυ των χριστιανικων ομολογιωνομοιοτητες και διαφορες μεταξυ των χριστιανικων ομολογιων
ομοιοτητες και διαφορες μεταξυ των χριστιανικων ομολογιων
Καπετανάκης Γεώργιος
 

Similar to Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ (20)

Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης: Θέματα εκκλησιολογίας
Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης: Θέματα εκκλησιολογίαςΜητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης: Θέματα εκκλησιολογίας
Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης: Θέματα εκκλησιολογίας
 
Άρση Αναθεμάτων
Άρση ΑναθεμάτωνΆρση Αναθεμάτων
Άρση Αναθεμάτων
 
Σχίσμα Ορθόδοξων- Καθολικών
Σχίσμα Ορθόδοξων- ΚαθολικώνΣχίσμα Ορθόδοξων- Καθολικών
Σχίσμα Ορθόδοξων- Καθολικών
 
δ.ε.33 -Οι Προτεστάντες στην εποχή μας
δ.ε.33 -Οι Προτεστάντες στην εποχή μαςδ.ε.33 -Οι Προτεστάντες στην εποχή μας
δ.ε.33 -Οι Προτεστάντες στην εποχή μας
 
Διδακτική ενότητα η χριστιανοσύνη στο σύγχρονο κόσμο
Διδακτική ενότητα η χριστιανοσύνη στο σύγχρονο κόσμοΔιδακτική ενότητα η χριστιανοσύνη στο σύγχρονο κόσμο
Διδακτική ενότητα η χριστιανοσύνη στο σύγχρονο κόσμο
 
καθολική εκκλησία
καθολική εκκλησίακαθολική εκκλησία
καθολική εκκλησία
 
Το σχίσμα του 1054
Το σχίσμα του 1054Το σχίσμα του 1054
Το σχίσμα του 1054
 
ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
 
οι προτεστάντες
οι προτεστάντεςοι προτεστάντες
οι προτεστάντες
 
26. πνευματικη διακονια ιεροσυνη - α λυκείου
26. πνευματικη διακονια ιεροσυνη - α λυκείου26. πνευματικη διακονια ιεροσυνη - α λυκείου
26. πνευματικη διακονια ιεροσυνη - α λυκείου
 
Η Χριστιανοσύνη στο σύγχρονο κόσμο
Η Χριστιανοσύνη στο σύγχρονο κόσμοΗ Χριστιανοσύνη στο σύγχρονο κόσμο
Η Χριστιανοσύνη στο σύγχρονο κόσμο
 
ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ
ΤΟ ΣΧΙΣΜΑΤΟ ΣΧΙΣΜΑ
ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ
 
Το σχίσμα του 1054 μ.Χ.
Το σχίσμα του 1054 μ.Χ.Το σχίσμα του 1054 μ.Χ.
Το σχίσμα του 1054 μ.Χ.
 
12. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας
12.  Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας  12.  Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας
12. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας
 
β’ βατικανή-σύνοδος
β’ βατικανή-σύνοδοςβ’ βατικανή-σύνοδος
β’ βατικανή-σύνοδος
 
ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ (1054), ΜΑΙΡΗΤΖΩΡΤΣΟΥ
ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ (1054), ΜΑΙΡΗΤΖΩΡΤΣΟΥΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ (1054), ΜΑΙΡΗΤΖΩΡΤΣΟΥ
ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ (1054), ΜΑΙΡΗΤΖΩΡΤΣΟΥ
 
Ppt11
Ppt11Ppt11
Ppt11
 
δε.36 - Οι ρωμαιοκαθολικοί στην εποχή μας
δε.36 - Οι ρωμαιοκαθολικοί στην εποχή μαςδε.36 - Οι ρωμαιοκαθολικοί στην εποχή μας
δε.36 - Οι ρωμαιοκαθολικοί στην εποχή μας
 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
 
ομοιοτητες και διαφορες μεταξυ των χριστιανικων ομολογιων
ομοιοτητες και διαφορες μεταξυ των χριστιανικων ομολογιωνομοιοτητες και διαφορες μεταξυ των χριστιανικων ομολογιων
ομοιοτητες και διαφορες μεταξυ των χριστιανικων ομολογιων
 

More from Ελενη Ζαχου

ο ανθρωπος ως δημιουργος
ο ανθρωπος ως δημιουργοςο ανθρωπος ως δημιουργος
ο ανθρωπος ως δημιουργος
Ελενη Ζαχου
 
10η ώρα ο ανθρωπος ως δημιουργος
10η ώρα ο ανθρωπος ως δημιουργος10η ώρα ο ανθρωπος ως δημιουργος
10η ώρα ο ανθρωπος ως δημιουργος
Ελενη Ζαχου
 
9η αρσεν και θηλυ εποιησεν
9η αρσεν και θηλυ εποιησεν9η αρσεν και θηλυ εποιησεν
9η αρσεν και θηλυ εποιησεν
Ελενη Ζαχου
 
9η αρσεν και θηλυ
9η αρσεν και θηλυ9η αρσεν και θηλυ
9η αρσεν και θηλυ
Ελενη Ζαχου
 
8α.ο ανθρωπος δημιουργια θεου
8α.ο ανθρωπος δημιουργια θεου8α.ο ανθρωπος δημιουργια θεου
8α.ο ανθρωπος δημιουργια θεου
Ελενη Ζαχου
 
7η ώρα α.αυτος ο κοσμος χωρις θεο;
7η ώρα  α.αυτος ο κοσμος χωρις θεο;7η ώρα  α.αυτος ο κοσμος χωρις θεο;
7η ώρα α.αυτος ο κοσμος χωρις θεο;
Ελενη Ζαχου
 
7η ώρα α. αυτος ο κοσμος χωρις θεο;
7η ώρα α. αυτος ο κοσμος χωρις θεο;7η ώρα α. αυτος ο κοσμος χωρις θεο;
7η ώρα α. αυτος ο κοσμος χωρις θεο;
Ελενη Ζαχου
 
6η ώρα. η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη σελ19 21
6η ώρα. η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη σελ19 216η ώρα. η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη σελ19 21
6η ώρα. η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη σελ19 21
Ελενη Ζαχου
 
6η ώρα η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη σελ 19 21
6η ώρα η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη σελ 19 216η ώρα η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη σελ 19 21
6η ώρα η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη σελ 19 21
Ελενη Ζαχου
 
5η ώρα η αγια γραφη μα ολοκληρη βιβλιοθηκη
5η ώρα η αγια γραφη μα ολοκληρη βιβλιοθηκη5η ώρα η αγια γραφη μα ολοκληρη βιβλιοθηκη
5η ώρα η αγια γραφη μα ολοκληρη βιβλιοθηκη
Ελενη Ζαχου
 
4η ωρα εικονες σχετικες με την αγια γραφη
4η ωρα εικονες σχετικες με την αγια γραφη4η ωρα εικονες σχετικες με την αγια γραφη
4η ωρα εικονες σχετικες με την αγια γραφη
Ελενη Ζαχου
 
4η ώρα εικονες σχετικες για την αγία γραφη
4η ώρα εικονες σχετικες για την αγία γραφη4η ώρα εικονες σχετικες για την αγία γραφη
4η ώρα εικονες σχετικες για την αγία γραφη
Ελενη Ζαχου
 
3η ωρα λιγα λογια για την αγια γραφη
3η ωρα λιγα λογια για την αγια γραφη3η ωρα λιγα λογια για την αγια γραφη
3η ωρα λιγα λογια για την αγια γραφη
Ελενη Ζαχου
 
3η ώρα λιγα λογια για την αγία γραφη
3η ώρα λιγα λογια για την αγία γραφη3η ώρα λιγα λογια για την αγία γραφη
3η ώρα λιγα λογια για την αγία γραφη
Ελενη Ζαχου
 
2η ωρα η φιλοξενια του αβρααμ συναντηση με τον θεο
2η ωρα η φιλοξενια του αβρααμ συναντηση με τον θεο2η ωρα η φιλοξενια του αβρααμ συναντηση με τον θεο
2η ωρα η φιλοξενια του αβρααμ συναντηση με τον θεο
Ελενη Ζαχου
 
2η ωρα η φιλοξενια του αβρααμ συναντηση με τον προσωπικο θεο
2η ωρα η φιλοξενια του αβρααμ συναντηση με τον προσωπικο θεο2η ωρα η φιλοξενια του αβρααμ συναντηση με τον προσωπικο θεο
2η ωρα η φιλοξενια του αβρααμ συναντηση με τον προσωπικο θεο
Ελενη Ζαχου
 
1η ωρα το περασμα
1η ωρα το περασμα1η ωρα το περασμα
1η ωρα το περασμα
Ελενη Ζαχου
 
1η ωρα ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ
1η ωρα ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ1η ωρα ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ
1η ωρα ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ
Ελενη Ζαχου
 
Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗΗ ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Ελενη Ζαχου
 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ
Ελενη Ζαχου
 

More from Ελενη Ζαχου (20)

ο ανθρωπος ως δημιουργος
ο ανθρωπος ως δημιουργοςο ανθρωπος ως δημιουργος
ο ανθρωπος ως δημιουργος
 
10η ώρα ο ανθρωπος ως δημιουργος
10η ώρα ο ανθρωπος ως δημιουργος10η ώρα ο ανθρωπος ως δημιουργος
10η ώρα ο ανθρωπος ως δημιουργος
 
9η αρσεν και θηλυ εποιησεν
9η αρσεν και θηλυ εποιησεν9η αρσεν και θηλυ εποιησεν
9η αρσεν και θηλυ εποιησεν
 
9η αρσεν και θηλυ
9η αρσεν και θηλυ9η αρσεν και θηλυ
9η αρσεν και θηλυ
 
8α.ο ανθρωπος δημιουργια θεου
8α.ο ανθρωπος δημιουργια θεου8α.ο ανθρωπος δημιουργια θεου
8α.ο ανθρωπος δημιουργια θεου
 
7η ώρα α.αυτος ο κοσμος χωρις θεο;
7η ώρα  α.αυτος ο κοσμος χωρις θεο;7η ώρα  α.αυτος ο κοσμος χωρις θεο;
7η ώρα α.αυτος ο κοσμος χωρις θεο;
 
7η ώρα α. αυτος ο κοσμος χωρις θεο;
7η ώρα α. αυτος ο κοσμος χωρις θεο;7η ώρα α. αυτος ο κοσμος χωρις θεο;
7η ώρα α. αυτος ο κοσμος χωρις θεο;
 
6η ώρα. η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη σελ19 21
6η ώρα. η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη σελ19 216η ώρα. η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη σελ19 21
6η ώρα. η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη σελ19 21
 
6η ώρα η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη σελ 19 21
6η ώρα η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη σελ 19 216η ώρα η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη σελ 19 21
6η ώρα η αγια γραφη μια ολοκληρη βιβλιοθηκη σελ 19 21
 
5η ώρα η αγια γραφη μα ολοκληρη βιβλιοθηκη
5η ώρα η αγια γραφη μα ολοκληρη βιβλιοθηκη5η ώρα η αγια γραφη μα ολοκληρη βιβλιοθηκη
5η ώρα η αγια γραφη μα ολοκληρη βιβλιοθηκη
 
4η ωρα εικονες σχετικες με την αγια γραφη
4η ωρα εικονες σχετικες με την αγια γραφη4η ωρα εικονες σχετικες με την αγια γραφη
4η ωρα εικονες σχετικες με την αγια γραφη
 
4η ώρα εικονες σχετικες για την αγία γραφη
4η ώρα εικονες σχετικες για την αγία γραφη4η ώρα εικονες σχετικες για την αγία γραφη
4η ώρα εικονες σχετικες για την αγία γραφη
 
3η ωρα λιγα λογια για την αγια γραφη
3η ωρα λιγα λογια για την αγια γραφη3η ωρα λιγα λογια για την αγια γραφη
3η ωρα λιγα λογια για την αγια γραφη
 
3η ώρα λιγα λογια για την αγία γραφη
3η ώρα λιγα λογια για την αγία γραφη3η ώρα λιγα λογια για την αγία γραφη
3η ώρα λιγα λογια για την αγία γραφη
 
2η ωρα η φιλοξενια του αβρααμ συναντηση με τον θεο
2η ωρα η φιλοξενια του αβρααμ συναντηση με τον θεο2η ωρα η φιλοξενια του αβρααμ συναντηση με τον θεο
2η ωρα η φιλοξενια του αβρααμ συναντηση με τον θεο
 
2η ωρα η φιλοξενια του αβρααμ συναντηση με τον προσωπικο θεο
2η ωρα η φιλοξενια του αβρααμ συναντηση με τον προσωπικο θεο2η ωρα η φιλοξενια του αβρααμ συναντηση με τον προσωπικο θεο
2η ωρα η φιλοξενια του αβρααμ συναντηση με τον προσωπικο θεο
 
1η ωρα το περασμα
1η ωρα το περασμα1η ωρα το περασμα
1η ωρα το περασμα
 
1η ωρα ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ
1η ωρα ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ1η ωρα ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ
1η ωρα ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ
 
Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗΗ ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ
 

Recently uploaded

Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptxΔ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
36dimperist
 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptxΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
roulazax
 
Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
elyiem
 
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
elyiem
 
TABOO ΠΑΙΧΝΙΔΙ με Θεματα γλώσσας , ιστορίας , φυσικής
TABOO ΠΑΙΧΝΙΔΙ με Θεματα γλώσσας , ιστορίας , φυσικήςTABOO ΠΑΙΧΝΙΔΙ με Θεματα γλώσσας , ιστορίας , φυσικής
TABOO ΠΑΙΧΝΙΔΙ με Θεματα γλώσσας , ιστορίας , φυσικής
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
elyiem
 
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
Σάσα Καραγιαννίδου - Πέννα
 
ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docxερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
VetaPougaridou1
 
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptxΦιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
36dimperist
 
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
elyiem
 

Recently uploaded (10)

Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptxΔ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptxΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
 
Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
 
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
 
TABOO ΠΑΙΧΝΙΔΙ με Θεματα γλώσσας , ιστορίας , φυσικής
TABOO ΠΑΙΧΝΙΔΙ με Θεματα γλώσσας , ιστορίας , φυσικήςTABOO ΠΑΙΧΝΙΔΙ με Θεματα γλώσσας , ιστορίας , φυσικής
TABOO ΠΑΙΧΝΙΔΙ με Θεματα γλώσσας , ιστορίας , φυσικής
 
Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
 
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
 
ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docxερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
 
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptxΦιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
 
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
 

Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ

 • 1. Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Τα αίτια του σχίσματος Σελ,42-43
 • 2. Το Σχίσμα του 1054 ή Σχίσμα των δύο Εκκλησιών είναι η διαίρεση και διάσπαση της κοινωνίας μεταξύ της Δυτικής και της Ανατολικής Εκκλησίας
 • 3. Το Σχίσμα του 1054, ήταν το γεγονός που διαίρεσε το Χριστιανισμό σε Δυτικό Καθολικισμό και Ανατολική Ορθοδοξία. Αν και εντοπίζεται χρονολογικά στο έτος 1054, όταν ο Πάπας Λέων Θ΄ και ο Πατριάρχης Μιχαήλ Α΄ Κηρουλάριος αντάλλαξαν μεταξύ τους αναθέματα, το σχίσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης ήταν στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης περιόδου αποξένωσης μεταξύ των δύο Εκκλησιών.
 • 4. Με τη διαίρεση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας σε Ανατολική και Δυτική, αργά αλλά βαθμιαία διακρίθηκε και η Εκκλησία σε Ανατολική και Δυτική. Τον 11ο μ.Χ. αιώνα οι διαφορές μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας είχαν πολλαπλασιαστεί και ενταθεί.
 • 6. Τον 5ο και τον 6ο μ.Χ. αιώνα ο Πάπας αντιδρά έντονα στα ίσα «πρεσβεία τιμής» (ισοτιμία) των δύο Εκκλησιών (Ανατολικής και Δυτικής), που είχαν αναγνωριστεί από τις Β΄ και Δ΄ Οικουμενικές Συνόδους. Στους αιώνες αυτούς η Ανατολική Εκκλησία αναπτυσσόταν και άκμαζε, ενώ η Δυτική παρακολουθούσε τις διαρκείς πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές που συντελούνταν στη Δυτική Ευρώπη και προσπαθούσε να διατηρήσει το κύρος και τη δύναμη που είχε τους πρώτους μετά Χριστόν αιώνες.
 • 7. Στις αρχές του 9ου αι. οι Εκκλησίες Ανατολής και Δύσης βρίσκονται σε διένεξη με αφορμή τη χειροτονία του Φωτίου και την εκλογή του, σε ελάχιστο χρόνο, ως Πατριάρχη. Η διαδικασία αυτή δεν προβλέπεται από τους κανόνες της Εκκλησίας και γι' αυτό το λόγο δε γίνεται αποδεκτή από τη Δυτική Εκκλησία. Το 879 αναγνωρίζεται τελικά ο Φώτιος ως νόμιμος Πατριάρχης και από τη Δυτική Εκκλησία, και η κρίση μεταξύ των Εκκλησιών εκτονώνεται.
 • 8. δογματικές και εκκλησιαστικές διαφορές: Α. Η προσθήκη filioque B. Το πρωτείο του Πάπα
 • 9. οι Λατίνοι λένε: «Και εκ του υιού»
 • 10. α. Στο «Σύμβολο της Πίστεως» η Δυτική Εκκλησία προσέθεσε τη λέξη filioque (Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Yιού). Όμως, αυτή η διπλή εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και από τον Πατέρα και από τον Yιό καταλύει το δόγμα της Αγίας Τριάδας, γιατί κάθε πρόσωπό της είναι μοναδικό, ανεπανάληπτο και έχει τα δικά του αποκλειστικά χαρακτηριστικά. OΠατέρας είναι αγέννητος -άναρχος, ο Yιός γεννάται από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα. Η ανάμειξη των αποκλειστικών αυτών ιδιοτήτων των προσώπων της Αγίας Τριάδας δημιουργεί σύγχυση και ακυρώνει την κοινωνία τους στη βάση της ισότητας και της διαφοράς. Με την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και από τον Πατέρα και από τον Yιό δεν έχουμε μόνο διαρχία στην Αγία Τριάδα αλλά και σαφή υποτίμηση του Αγίου Πνεύματος.
 • 11. α. Στο «Σύμβολο της Πίστεως» η Δυτική Εκκλησία προσέθεσε τη λέξη filioque (Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Yιού). Όμως, αυτή η διπλή εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και από τον Πατέρα και από τον Yιό καταλύει το δόγμα της Αγίας Τριάδας, γιατί κάθε πρό- σωπό της είναι μοναδικό, ανεπανάληπτο και έχει τα δικά του αποκλειστικά χαρακτηριστικά. OΠατέρας είναι αγέννητος -άναρχος, ο Yιός γεννάται από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα. Η ανάμειξη των αποκλειστικών αυτών ιδιοτήτων των προσώπων της Αγίας Τριάδας δημιουργεί σύγχυση και ακυρώνει την κοινωνία τους στη βάση της ισότητας και της διαφοράς. Με την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και από τον Πατέρα και από τον Yιό δεν έχουμε μόνο διαρχία στην Αγία Τριάδα αλλά και σαφή υποτίμηση του Αγίου Πνεύματος.
 • 12. To filioque είναι η βασική διαφορά μεταξύ Παπικών και Ορθοδόξων. Δεν πρόκειται για μία απλή προσθήκη κάποιας παραπάνω φράσης ( εκ του Υιού), αλλά για έναν διαφορετικό τρόπο θεολογίας και ζωής.
 • 13. β. Η Δυτική Εκκλησία άρχισε να περιβάλλει το θεσμό του επισκόπου Ρώμης με εξουσία ασυνήθιστη για την υπόλοιπη Εκκλησία. Αναγνωρίζεται, δηλαδή, το ιδιαίτερο πρωτείο του Πάπα σε θέματα διοίκησης και πίστης στην Εκκλησία, ο οποίος έτσι τείνει να αντικαταστήσει το συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας
 • 14. Αν και οι κύριες αιτίες του Σχίσματος ήταν δογματικές, η οριστική ρήξη μεταξύ των Εκκλησιών επήλθε εξαιτίας κρίσης στην Ιταλία, στα μέσα του 11ου μ.Χ. αι. http://3gym-sykeon.thess.sch.gr
 • 15. Οι κάτοικοι της νότιας Ιταλίας και της Σικελίας θαύμαζαν τις παραδόσεις και τη λαμπρότητα της Ανατολικής Εκκλησίας και Αυτοκρατορίας. Ο Πάπας Λέων Θ' (10491054) προσπάθησε να εισαγάγει τα λατινικά έθιμα στη λατρεία, στην εκκλησιαστική και στην κοινωνική ζωή των πε- ριοχών αυτών. http://3gym-sykeon.thess.sch.gr
 • 16. Ο Πατριάρχης Μιχαήλ Κηρουλάριος (1043-1069) αντέδρασε σθεναρά και έδωσε εντολή να κλείσουν όλα τα λατινικά μοναστήρια και ναοί στην Κωνσταντινούπολη. Η αφορμή για το Σχίσμα δόθηκε
 • 17. Δημιούργησε ένα διάλογο ανάμεσα σε ένα ορθόδοξο και ένα Παπικό με θέμα το σχίσμα Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΧΊΑΣΜΑΤΟΣ σελ.42-43

Editor's Notes

 1. Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος ή Σύνοδος της Χαλκηδόνας, διενεργήθηκε στο ομώνυμο προάστιο της Κωνσταντινούπολης, το 451. Συνεκλήθη από τους αυτοκράτορες Μαρκιανό και Πουλχερία, προήδρευσαν οι παπικοί αντιπρόσωποι και ο Κωνσταντινουπόλεως Ανατόλιος και ως κύριο στόχο είχε «την καταδίκη της αντιθέτου προς το νεστοριανισμό αιρέσεως του μονοφυσιτισμού». Η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος ορίζει (28ος Κανόνας) ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης έχει ισοτιμία (“ίσα πρεσβεία τιμής„) με τον Επίσκοπο Ρώμης: «τά ἴσα πρεσβεῖα ἀπένειμαν τῷ τῆς νέας Ῥώμης Ἁγιωτάτῳ Θρόνῳ» (28ος κανών) «την ισοτιμία απένειμαν στον Αγιότατο Θρόνο της Νέας Ρώμης» (28ος κανών) Αντίδραση του Πάπα, που θεωρεί ότι ο εκάστοτε Επίσκοπος Ρώμης είναι ο διάδοχος του Απόστολου Πέτρου, άρα πρέπει να χαίρει το “Πρωτείο" ερμηνεύοντας το λόγο: «λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν Ἐκκλησίαν». (Ματθ. 16,18) (= Λέω ότι εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα κτίσω την Εκκλησία μου). Αντίδραση Πάπα Φήλιξ Γ' 484 Το 484 ο Πάπας Φήλιξ Γ' συγκαλεί στη Ρώμη μια σύνοδο η οποία αφορίζει τον Ακάκιο,ενώ στην Κωνσταντινούπολη ο πατριάρχης με τη σειρά του αφορίζει τον Φήλικα Γ’, τον οποίο διαγράφει από τα Δίπτυχα της Εκκλησίας(Ακακιανό Σχίσμα, 484-519). Έτσι οι δύο Εκκλησίες βρίσκονται εκ νέου χωρισμένες. Αθανασιανό Σύμβολο 542 Το Αθανασιανό Σύμβολο (αποδίδεται –για κάποιους ψευδώς- στο Μέγα Αθανάσιο) αναφέρει ότι «Το Άγιο Πνεύμα δεν γίνεται, ούτε δημιουργείται, ούτε παράγεται, αλλά εκπορεύεται από τον Πατέρα και τον Υιό». Σύνοδος Τολέδου 589 Η τρίτη σύνοδος του Τολέδο προβάλλεται εδώ και αιώνες ως η πρώτη επίσημη συνοδική χρήση του filioque, ως η σύνοδος κατά την οποία έγινε η προσθήκη στο Σύμβολο με την μορφή του “et filio”. Η Σύνοδος του Τολέδο στρέφεται εναντίον «εκείνων που δεν δηλώνουν φανερά ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και τον Υιό». Σύνοδος του Άαχεν 809 Στα 809 ο Καρλομάγνος, επιθυμώντας να εμφανίσει την ηγεμονία του ως συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τους δε κατοίκους του Ανατολικού τμήματος της Αυτοκρατορίας ως αιρετικούς, ενέκρινε παρανόμως στη Σύνοδο του Άαχεν τον τύπο του Συμβόλου με το filioque, προσπαθώντας να το μεταβάλει σε επίσημο δόγμα της Δυτικής Χριστιανοσύνης. Απόφαση της Συνόδου του Άαχεν ότι το Filioque (=από τον Υιό) ήταν απαραίτητο για τη σωτηρία. Ο Πάπας αντιτίθετο σε τέτοιο βαθμό στην προσθήκη ώστε διέταξε να χαραχθεί σε δύο αργυρές ασπίδες το Σύμβολο, λατινιστί και ελληνιστί άνευ της προσθήκης. Τοποθέτηση του Φωτίου στον Πατριαρχικό θρόνο 855 Ο Καίσαρας Βάρδας παύει τον Ιγνάτιο από τον πατριαρχικό θρόνο και τοποθετεί τον Φώτιο, ο οποίος κατηγορεί τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία για θέματα λατρείας και εκκλησιαστικής τάξης. Φώτειο Σχίσμα 867 Επί Μιχαήλ Γ' Μέθυσου πραγματικός κυβερνητης του κράτους ήταν ο καίσαρ Βάρδας ο οποίος δεν είχε καλές σχέσεις με τον Ιγνάτιο Κωνσταντινουπόλεως ο οποίος συνδεόταν με την προηγούμενη αυτοκράτορα την Θεοδώρα. Ο Ιγνάτιος διώχθηκε από το 857 και το 858 ανήλθε ο Φώτιος. Έτσι δημιουργήθηκαν δύο παρατάξεις, μία υπέρ του Φωτίου και μία υπέρ του Ιγνατίου. Ο Πάπας Νικόλαος Α' που επιθυμούσε να αποδείξει την οικουμενικότητα της εξουσίας του επενέβη και τάχθηκε υπέρ του Ιγνατίου κρίνοντας την εκλογή του Φωτίου αντικανονική. Ο Πάπας Ρώμης Νικόλαος Α' επιχείρησε να εισάγει ετεροδιδασκαλίες και καινοτομίες στην νεοσυσταθείσα Βουλγαρική Εκκλησία, ενώ επιχείρησε να παρέμβει στην έριδα μεταξύ Φωτίου και Ιγνατίου, προκειμένου να επιβάλει μαζί με τις άλλες λατινικές καινοτομίες και το παπικό μοναρχικό πρωτείο εξουσίας. Η αντίδραση από τον Φώτιο ήλθε άμεσα, όταν το 866 έστειλε εγκύκλιο προς τους Πατριάρχες της Ανατολής μετά από απόφαση της ενδημούσας Συνόδου της Κωνσταντινούπολης με την οποία κατήγγειλε τις ετεροδιδασκαλίες (filioque) και τις αντικανονικές ενέργειες του Πάπα.Στα 867, ο Φώτιος συγκάλεσε Σύνοδο που αμφισβήτησε τα δικαιώματα της Εκκλησίας της Ρώμης στη Βουλγαρία καθώς και το δικαίωμα του Πάπα να κρίνει την κανονικότητα της εκλογής άλλων Πατριαρχών και καταδίκασε ορισμένες λατινικές δογματικές θέσεις. Τελικά ο επίσκοπος Ρώμης αναγνώρισε τον Φώτιο ως Πατριάρχη (το 879). Παρεμβολή του filioque από τον Πάπα Βενέδικτο Η' 1014 Η επιγραφή του Πάπα Λέοντα του Γ' στις ασπίδες, εξαφανίστηκε με διαταγή του Πάπα Βενέδικτου Η' το 1014, οπότε αυτός διέταξε την προσθήκη του filioque στο Σύμβολο μετά από παράκληση του Ερρίκου Β' της Γερμανίας. Το Σχίσμα του 1054 1054 Τη 16η Ιουλίου 1054 ο Καρδινάλιος Ουμβέρτος έστειλε παπική αντιπροσωπεία στην Αγία Σοφία. Την ώρα του εσπερινού εισήλθαν στον ναό και άφησαν στην Αγία Τράπεζα βούλα με την οποία αφοριζόταν ο Μιχαήλ Κηρουλάριος και ο Λέωντας Αχρίδας. Καθώς αποχωρούσαν ο διάκονος του ναού έτρεξε από πίσω τους κρατώντας την παπική βούλα και ζητώντας τους να την ανακαλέσουν. Εκείνοι αρνήθηκαν και εκείνος την έριξε στον δρόμο. Ο αυτοκράτορας προκειμένου να αποκλιμακώσει την ένταση εφοδίασε με δώρα τους παπικούς λεγάτους. «Ὅστις ἄν τῇ πίστει καί τῇ θυσίᾳ τῆς Ρωμαϊκῆς καί Ἀποστολικῆς Καθέδρας ἀντιλέγῃ ἀνάθεμα ἔστω καί μήτε λεγέσθω Ὀρθόδοξος ἀλλά λεγέσθω προζυμίτης καί νέος Ἀντίχριστος». ( = Όποιος τυχόν αντιλέγει στην πίστη και στη θυσία της Ρωμαϊκής και της Αποστολικής Έδρας, ας έχει το ανάθεμα και ας μη ονομάζεται Ορθόδοξος αλλά ας ονομάζεται προζυμίτης και νέος Αντίχριστος). Στις 20 Ιουλίου ο Κηρουλάριος,παρουσία αυτοκρατορικών αξιωματούχων, ανέστρεψε το ανάθεμα κατά των συντακτών του και στις 24 Ιουλίου έγινε το ίδιο σε μια σύνοδο 16 μητροπολιτών και 5 αρχιεπισκόπων.Οι Πατριάρχες της Ανατολής (Αλεξάνδρειας και Ιεροσολύμων) ακολούθησαν τις εντολές του Κηρουλάριου και διέγραψαν το όνομα του Πάπα από τα δίπτυχά τους. Τα γεγονότα αυτά συντέλεσαν στο Σχίσμα των δυο Εκκλησιών το οποίο «ήταν μια περίπτωση προσωπικού αλλολοαφορισμού δύο ιεραρχών».
 2. Η Πρώτη σύνοδος της Κωνσταντινούπολης, γνωστή ως Β΄ Οικουμενική Σύνοδος, ήταν η Εκκλησιαστική Σύνοδος που διενεργήθηκε το 381 μ.Χ. και συγκλήθηκε από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, μετά από προτροπή του Μελετίου Αντιοχείας. Στόχος της ήταν η εκκλησιαστική ειρήνευση, αλλά και η «επίλυση των αναφυέντων εν τη εκκλησία κρίσιμων θεολογικών και διοικητικών προβλημάτων». Η Β' Οικουμενική Σύνοδος (3ος Κανόνας) αναφέρει: «τόν μέντοι Κωνσταντινουπόλεως Ἐπίσκοπον ἔχειν τά πρεσβεῖα τῆς τιμῆς μετά τόν τῆς Ῥώμης Ἐπίσκοπον, διά τό εἶναι αὐτήν Νέαν Ῥώμην». ( = ο Επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως έχει τα πρεσβεία της τιμής μετά τον Επίσκοπο της Ρώμης, διότι αύτη είναι η Νέα Ρώμη). Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος ή Σύνοδος της Χαλκηδόνας, διενεργήθηκε στο ομώνυμο προάστιο της Κωνσταντινούπολης, το 451. Συνεκλήθη από τους αυτοκράτορες Μαρκιανό και Πουλχερία, προήδρευσαν οι παπικοί αντιπρόσωποι και ο Κωνσταντινουπόλεως Ανατόλιος και ως κύριο στόχο είχε «την καταδίκη της αντιθέτου προς το νεστοριανισμό αιρέσεως του μονοφυσιτισμού». Η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος ορίζει (28ος Κανόνας) ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης έχει ισοτιμία (“ίσα πρεσβεία τιμής„) με τον Επίσκοπο Ρώμης: «τά ἴσα πρεσβεῖα ἀπένειμαν τῷ τῆς νέας Ῥώμης Ἁγιωτάτῳ Θρόνῳ» (28ος κανών) «την ισοτιμία απένειμαν στον Αγιότατο Θρόνο της Νέας Ρώμης» (28ος κανών) Αντίδραση του Πάπα, που θεωρεί ότι ο εκάστοτε Επίσκοπος Ρώμης είναι ο διάδοχος του Απόστολου Πέτρου, άρα πρέπει να χαίρει το “Πρωτείο" ερμηνεύοντας το λόγο: «λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν Ἐκκλησίαν». (Ματθ. 16,18) (= Λέω ότι εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα κτίσω την Εκκλησία μου).
 3. https://cognoscoteam.gr/%E1%BC%A1-%E1%BC%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%E1%BF%86%CF%82-%E1%BC%90%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%BF%CE%BB%E1%BF%86%CF%82-%CF%84%CE%BF%E1%BF%A6-filioque/Ἡ κυριώτερη καί βασικώτερη θεολογική τάση εἶναι ἡ σύγχυση τῆς θεολογίας καί τῆς οἰκονομίας στήν Ἁγία Τριάδα Ἡ κυριώτερη καί βασικώτερη θεολογική τάση εἶναι ἡ σύγχυση τῆς θεολογίας καί τῆς οἰκονομίας στήν Ἁγία Τριάδα Γιά τίς θεολογικές καί γλωσσικές προϋποθέσεις τοῦ ἁγίου Ἀμβροσίου καί τῶν λοιπῶν Λατίνων Πατέρων πού ὁδήγησαν στό Filioque ὁ καθηγ.Γεώργιος Μαρτζέλος γράφει:«Ἡ διαφοροποίηση αὐτή τοῦ Ἀμβροσίου ἀπό τό Μ. Βασίλειο δέν εἶναι δύσκολο νά ἐξηγηθεῖ· ὀφείλεται πρῶτα-πρῶτα στήν ἀδυναμία τῆς λατινικῆς θεολογικῆς γλώσσας, κατά τήν ὁποία, ὅπως ἤδη εἴπαμε, τό ρῆμα prodecere τόσο στίς λατινικές μεταφράσεις τῆς Ἁγ. Γραφῆς ὅσο καί στή λατινική θεολογική παράδοση δηλώνει ὄχι μόνο τήν ἀΐδια προέλευση ἀλλά καί τήν οἰκονομική ἀποστολή τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Πνεύματος, καί ἔπειτα ‒ πράγμα πού εἶναι καί τό σημαντικότερο ‒ στό γεγονός ὅτι ὁ Ἀμβρόσιος συνεχίζει ἐν προκειμένῳ τήν παράδοση τῶν προηγούμενων Λατίνων πατέρων, κάνοντας Θεολογία μέσα στά πλαίσια τῆς Οἰκονομίας, χωρίς νά διακρίνει σαφῶς ἀνάμεσα στήν ἀΐδια ἐκπόρευση τοῦ Ἁγ. Πνεύματος καί τήν οἰκονομική ἀποστολή του στόν κόσμο» Πέραν ὅμως τούτων ὑφίστανται καί πολιτικές προϋποθέσεις τῆς ἐπιβολῆς τοῦ Filioque. Συγκεκριμένα ὁ αὐτοκράτωρ τῶν Φράγκων Κάρολος ὁ Μέγας ἵδρυσε τόν Η‘ μ.Χ. αἰώνα τήν Ἁγία Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία τοῦ Γερμανικοῦ Ἔθνους. Ὁ Μέγας Κάρολος θεωροῦσε τήν ὑπ̉ αὐτοῦ ἱδρυθεῖσα αὐτοκρατορία ὡς τήν μόνη νόμιμη συνέχεια καί διάδοχο τῆς ἀρχαίας Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας καί τήν μόνη ἐκπρόσωπο τοῦ οἰκουμενικοῦ Χριστιανισμοῦ. Ὡς ἐκ τούτου ἀμφισβητεῖ τήν νομιμότητα τῆς ἤδη ὑφισταμένης Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ρώμης.Στά πλαίσια αὐτῆς τῆς ἀμφισβητήσεως ἀποκαλεῖ τούς ἀνατολικούς Ρωμαίους (τούς νῦν ἀποκαλουμένους Βυζαντινούς) ὡς Γραικούς καί τό κυριώτερο ἀμφισβητεῖ τήν νομιμότητα καί τήν δογματική ὀρθότητα τῆς Πατερικῆς θεολογικῆς παραδόσεως. Τώρα συντάσσονται ἀπό τούς Φράγκους θεολόγους οἱ πρῶτοι λίβελλοι contra errores Graecorum (=κατά τῶν πλανῶν τῶν Ἑλλήνων) καί ἀνασύρεται καί υἱοθετεῖται τό Filioque. Κατά τόν μακαριστό π. Σπυρίδωνα Μπιλάλη «εἶναι ὅμως πλέον ἤ βέβαιον, ὅτι τό Filioque εὗρε ἰσχυράν πολιτικήν προστασίαν ἐκ μέρους τοῦ πανισχύρου αὐτοκράτορος τῶν Γάλλων καί τῶν Γερμανῶν, Καρόλου τοῦ Μεγάλου. Ἡ αὐλή τοῦ Καρόλου ἀπετέλεσε θεολογικήν καί πολιτικήν στέγην τοῦ Filioque»[8]. Ἔτσι ὁ Μ. Κάρολος συγκαλεῖ τήν σύνοδο τῆς Φραγκφούρτης τό 794 ἡ ὁποία ὑπεστήριξε τό Filioque καί ἀπεκήρυξε τήν Ζ‘ οἱκουμενική Σύνοδο καί ἐπίσης συγκαλεῖ τήν σύνοδο τοῦ Ἀκυϊσγράνου (Ἄαχεν) τό 809, στήν ὁποία οἱ συμμετέχοντες διαιρέθηκαν σέ δύο παρατάξεις, αὐτήν τοῦ Μ. Καρόλου πού ὑπεστήριζαν τό Filioque καί αὐτή τοῦ πάπα Λέοντος τοῦ Γ‘ πού ἀντετίθεντο στήν νεωτερική προσθήκη τοῦ Filioque. Τίς Συνόδους αὐτές ὁ Μ. Φώτιος ἀπεκάλεσε «ἀγέλας δυσσεβούσας». Μάλιστα οἱ Φράγκοι θεολόγοι θεωροῦσαν ὅτι τό Filioque ἀποτελοῦσε πρόοδο ἔναντι τῆς Πατερικῆς θεολογίας στήν κατανόηση τοῦ μυστηρίου τῆς Ἁγίας Τριάδος.Ἔτσι λοιπόν βλέπουμε ὅτι ὁ Μ. Κάρολος χρησιμοποίησε τήν θεολογία κατά τό δοκοῦν γιά νά στηρίξει πολιτικές σκοπιμότητες.
 4. https://cognoscoteam.gr/%E1%BC%A1-%E1%BC%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%E1%BF%86%CF%82-%E1%BC%90%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%BF%CE%BB%E1%BF%86%CF%82-%CF%84%CE%BF%E1%BF%A6-filioque/Ἡ κυριώτερη καί βασικώτερη θεολογική τάση εἶναι ἡ σύγχυση τῆς θεολογίας καί τῆς οἰκονομίας στήν Ἁγία Τριάδα Ἡ κυριώτερη καί βασικώτερη θεολογική τάση εἶναι ἡ σύγχυση τῆς θεολογίας καί τῆς οἰκονομίας στήν Ἁγία Τριάδα Γιά τίς θεολογικές καί γλωσσικές προϋποθέσεις τοῦ ἁγίου Ἀμβροσίου καί τῶν λοιπῶν Λατίνων Πατέρων πού ὁδήγησαν στό Filioque ὁ καθηγ.Γεώργιος Μαρτζέλος γράφει:«Ἡ διαφοροποίηση αὐτή τοῦ Ἀμβροσίου ἀπό τό Μ. Βασίλειο δέν εἶναι δύσκολο νά ἐξηγηθεῖ· ὀφείλεται πρῶτα-πρῶτα στήν ἀδυναμία τῆς λατινικῆς θεολογικῆς γλώσσας, κατά τήν ὁποία, ὅπως ἤδη εἴπαμε, τό ρῆμα prodecere τόσο στίς λατινικές μεταφράσεις τῆς Ἁγ. Γραφῆς ὅσο καί στή λατινική θεολογική παράδοση δηλώνει ὄχι μόνο τήν ἀΐδια προέλευση ἀλλά καί τήν οἰκονομική ἀποστολή τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Πνεύματος, καί ἔπειτα ‒ πράγμα πού εἶναι καί τό σημαντικότερο ‒ στό γεγονός ὅτι ὁ Ἀμβρόσιος συνεχίζει ἐν προκειμένῳ τήν παράδοση τῶν προηγούμενων Λατίνων πατέρων, κάνοντας Θεολογία μέσα στά πλαίσια τῆς Οἰκονομίας, χωρίς νά διακρίνει σαφῶς ἀνάμεσα στήν ἀΐδια ἐκπόρευση τοῦ Ἁγ. Πνεύματος καί τήν οἰκονομική ἀποστολή του στόν κόσμο» Πέραν ὅμως τούτων ὑφίστανται καί πολιτικές προϋποθέσεις τῆς ἐπιβολῆς τοῦ Filioque. Συγκεκριμένα ὁ αὐτοκράτωρ τῶν Φράγκων Κάρολος ὁ Μέγας ἵδρυσε τόν Η‘ μ.Χ. αἰώνα τήν Ἁγία Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία τοῦ Γερμανικοῦ Ἔθνους. Ὁ Μέγας Κάρολος θεωροῦσε τήν ὑπ̉ αὐτοῦ ἱδρυθεῖσα αὐτοκρατορία ὡς τήν μόνη νόμιμη συνέχεια καί διάδοχο τῆς ἀρχαίας Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας καί τήν μόνη ἐκπρόσωπο τοῦ οἰκουμενικοῦ Χριστιανισμοῦ. Ὡς ἐκ τούτου ἀμφισβητεῖ τήν νομιμότητα τῆς ἤδη ὑφισταμένης Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ρώμης.Στά πλαίσια αὐτῆς τῆς ἀμφισβητήσεως ἀποκαλεῖ τούς ἀνατολικούς Ρωμαίους (τούς νῦν ἀποκαλουμένους Βυζαντινούς) ὡς Γραικούς καί τό κυριώτερο ἀμφισβητεῖ τήν νομιμότητα καί τήν δογματική ὀρθότητα τῆς Πατερικῆς θεολογικῆς παραδόσεως. Τώρα συντάσσονται ἀπό τούς Φράγκους θεολόγους οἱ πρῶτοι λίβελλοι contra errores Graecorum (=κατά τῶν πλανῶν τῶν Ἑλλήνων) καί ἀνασύρεται καί υἱοθετεῖται τό Filioque. Κατά τόν μακαριστό π. Σπυρίδωνα Μπιλάλη «εἶναι ὅμως πλέον ἤ βέβαιον, ὅτι τό Filioque εὗρε ἰσχυράν πολιτικήν προστασίαν ἐκ μέρους τοῦ πανισχύρου αὐτοκράτορος τῶν Γάλλων καί τῶν Γερμανῶν, Καρόλου τοῦ Μεγάλου. Ἡ αὐλή τοῦ Καρόλου ἀπετέλεσε θεολογικήν καί πολιτικήν στέγην τοῦ Filioque»[8]. Ἔτσι ὁ Μ. Κάρολος συγκαλεῖ τήν σύνοδο τῆς Φραγκφούρτης τό 794 ἡ ὁποία ὑπεστήριξε τό Filioque καί ἀπεκήρυξε τήν Ζ‘ οἱκουμενική Σύνοδο καί ἐπίσης συγκαλεῖ τήν σύνοδο τοῦ Ἀκυϊσγράνου (Ἄαχεν) τό 809, στήν ὁποία οἱ συμμετέχοντες διαιρέθηκαν σέ δύο παρατάξεις, αὐτήν τοῦ Μ. Καρόλου πού ὑπεστήριζαν τό Filioque καί αὐτή τοῦ πάπα Λέοντος τοῦ Γ‘ πού ἀντετίθεντο στήν νεωτερική προσθήκη τοῦ Filioque. Τίς Συνόδους αὐτές ὁ Μ. Φώτιος ἀπεκάλεσε «ἀγέλας δυσσεβούσας». Μάλιστα οἱ Φράγκοι θεολόγοι θεωροῦσαν ὅτι τό Filioque ἀποτελοῦσε πρόοδο ἔναντι τῆς Πατερικῆς θεολογίας στήν κατανόηση τοῦ μυστηρίου τῆς Ἁγίας Τριάδος.Ἔτσι λοιπόν βλέπουμε ὅτι ὁ Μ. Κάρολος χρησιμοποίησε τήν θεολογία κατά τό δοκοῦν γιά νά στηρίξει πολιτικές σκοπιμότητες.