SlideShare a Scribd company logo
‫السن‬ ‫وكبار‬ ‫والطفولة‬ ‫واألسرة‬ ‫المرأة‬ ‫وزارة‬
‫والطفو‬ ‫واألسرة‬ ‫للمرأة‬ ‫الجهوية‬ ‫المندوبية‬‫ل‬‫السن‬ ‫وكبار‬ ‫ة‬
‫بالمنستير‬
27-04-2019‫باملنسخير‬ ‫العلوم‬‫بقصر‬
Serge Tisseron
3
4
‫مشتركت‬ ‫اف‬‫ر‬‫إش‬ ‫سلط‬(‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬:‫الصحت‬/‫التربيت‬/
‫السن‬‫وكبار‬ ‫والطفولت‬ ‫وألاسرة‬ ‫أة‬‫ر‬‫امل‬/‫الدينيت‬ ‫ن‬‫و‬‫الشؤ‬)
5
•‫الالكترونيت‬ ‫ألالعاب‬ ‫ضحايا‬ ‫ألاطفال‬ ‫عدد‬ ‫جفاع‬‫ر‬‫ا‬
•‫الخوحد‬ ‫وأمراض‬ ‫العسلت‬ ‫في‬ ‫الشاشاث‬ ‫حسبب‬
•‫جفاع‬‫ر‬‫ا‬‫السلوكاث‬‫ألاطفال‬ ‫لدى‬ ‫العنيفت‬
6
•‫ٍلى‬ ‫النفل‬‫إكدار‬:
•‫الخَرف‬‫ٍلى‬‫الحدًثت‬ ٌ‫الاجؾا‬ ‫وصائل‬ ٌ‫أهىا‬
•‫الخَرف‬‫ٍلى‬‫وجىىيفها‬ ‫اصخَمالها‬ ‫هيفيت‬
•‫النفل‬‫إكدار‬‫ٍلى‬ً‫جمل‬‫بَك‬ٌ‫اصخَما‬ ‫اث‬‫ر‬‫مها‬‫الحاصىب‬
•ٌ‫الاجؾا‬ ‫وصائل‬ ٌ‫اصخَما‬ ‫في‬ ‫صحيت‬ ‫وصلىواث‬ ‫مىاكف‬ ‫النفل‬ ‫إهضاب‬
‫الحدًثت‬
7
8
‫الفضاء‬ ‫الوسائل‬
‫واملسخلسماث‬
‫ى‬‫املحخو‬/‫البيداغوجي‬ ‫ي‬ ‫الخمش‬ ‫الفرعي‬ ‫النشاط‬
-‫كاٍت‬
‫الخيغيه‬
-‫لىحاث‬
‫جرصيخيت‬
-‫مَللاث‬
-ُ‫مىاك‬
‫الحاصىب‬
‫والخلفاز‬ ‫الحاصىب‬ ٌ‫اصخَما‬ ‫فىابه‬ ‫ٍلى‬ ‫الخَرف‬ ‫ـ‬
‫الركميت‬ ‫واللىحاث‬
-‫الركميت‬ ‫واللىحاث‬ ‫الحاصىب‬ ‫ٍلى‬ ‫اإلاحافيت‬
-‫والىلاظ‬‫الحىار‬ ‫ٍىد‬ ‫الركميت‬ ‫اللىحاث‬ ٌ‫اصخَما‬ ‫ٍدم‬
‫الغير‬ ُ‫م‬
-‫ألاول‬ ‫ٍىد‬‫أو‬ ‫الىىم‬ ‫ٍىد‬‫أو‬ ‫الؾباح‬ ‫في‬ ‫اصخَمالها‬ ‫ٍدم‬
-‫الخلفاز‬‫جهاز‬ ‫ؽىث‬ ً‫م‬ ‫الخخفيك‬
‫في‬ ‫ًدضبب‬ ‫ما‬ ‫ول‬ ً‫وم‬ ‫الجضم‬ ‫صالمت‬ ‫ٍلى‬ ‫اإلاحافيت‬ ‫ـ‬
‫ه‬‫ر‬‫فر‬.
-‫ام‬‫ر‬‫واحت‬ ‫جماٍيت‬ ‫بؾفت‬ ‫الغاعاث‬ ٌ‫اصخَما‬‫آلاخر‬
‫آلاداب‬
‫الضلىهيت‬
9
‫الفضاء‬ ‫الوسائل‬
‫واملسخلسماث‬
‫ى‬‫املحخو‬/‫البيداغوجي‬ ‫ي‬ ‫الخمش‬ ‫النشاط‬
‫الفرعي‬
‫داخلي‬:
‫كاٍت‬
‫الخيغيه‬
‫مجضماث‬/
‫ر‬‫ؽى‬/
‫صىم‬‫ر‬
-‫حضميت‬‫أدواث‬‫الحدًثت‬ ٌ‫الاجؾا‬ ‫وصائل‬ ٌ‫وأهىا‬
-‫الحاصىب‬‫جهاز‬ ‫ميىهاث‬ ‫حضميت‬‫وألاهترهاث‬
-‫حضميت‬‫صلىواث‬‫صحيت‬ ‫اصخَماالث‬‫أو‬ٌ‫الاجؾا‬ ‫لىصائل‬
‫الحدًثت‬.
‫إغىاء‬
‫اد‬‫س‬‫ال‬
‫ي‬‫اللغى‬
‫داخلي‬:
‫فقاء‬
ُ‫الخجم‬
-‫مغاهد‬
‫ة‬‫ر‬‫مؾى‬
-‫كؾؿ‬
ٌ‫أمفا‬
-‫مَللاث‬
-ٌ‫حى‬ ‫ة‬‫ر‬‫مؾى‬ ‫وكؾؿ‬ ‫مغاهد‬ ‫جرجيب‬ ‫وإٍادة‬ ‫جرجيب‬‫وصائل‬
‫الحدًثت‬ ٌ‫الاجؾا‬
-‫ة‬‫ر‬‫مؾى‬ ‫ومغاهد‬ ‫مَللاث‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ك‬
-ًٍ ‫الحدًث‬‫صلىواث‬‫اإلاَيػ‬ ُ‫الىاك‬ ً‫م‬ ‫مَيىت‬:‫أمام‬ ‫الجلىش‬
‫الحاصىب‬/‫الخلفاز‬ ‫مغاهدة‬/‫ألالَاب‬‫الاهتروهيت‬/ٌ‫الجىا‬ ‫الهاجف‬
-‫كؾيرة‬ ‫كؾؿ‬ ‫صرد‬ٌ‫باصخَما‬ ‫مرجبنا‬ ‫صحيا‬ ‫مىفىٍا‬ ٌ‫جدىاو‬
‫الحاصىب‬
‫الخىاؽل‬
‫ي‬‫الغفى‬
10
‫الفضاء‬ ‫الوسائل‬
‫واملسخلسماث‬
‫ى‬‫املحخو‬/‫البيداغوجي‬ ‫ي‬ ‫الخمش‬ ‫النشاط‬
‫الفرعي‬
‫الخيغيه‬ ‫كاٍت‬
-‫اللَب‬ ‫صاحت‬
‫اق‬‫ر‬‫أو‬ ‫ـ‬
‫أكالم‬ ‫ـ‬
‫حَليميت‬ ‫هخب‬ ‫ـ‬
‫يت‬‫ز‬‫مىا‬
-‫ٍىاؽرها‬ ‫وحَيين‬ ‫مجمىٍت‬ ً‫جيىي‬
-‫وصائل‬ ‫جؾييف‬‫جلليدًت‬ ‫حدًثت‬ ٌ‫اجؾا‬/‫مىمالث‬
‫الخلفاز‬ ‫مىمالث‬ ٌ‫الجىا‬ ‫الهاجف‬ ‫مىمالث‬ ‫حاصىب‬‫جهاز‬
-ٌ‫الاجؾا‬ ‫وصيلت‬ ‫بين‬ ‫اإلاىنليت‬ ‫الَالكاث‬ ‫إًجاد‬
‫جلابلها‬ ‫التي‬ ‫وألاعياء‬ ‫الحدًثت‬.
‫ؤلاًلاو‬
‫للخفىير‬
‫اإلاىنلي‬
‫الخيغيه‬ ‫كاٍت‬
-‫اللَب‬ ‫صاحت‬
‫مجضماث‬
‫مخخلفت‬ ‫ألدواث‬
‫اإلاىاصب‬ ‫بالركم‬ ‫للمجمىٍت‬‫الترميز‬ ‫ـ‬
(‫الحاصىب‬ ‫أدواث‬ ‫مجمىٍت‬/‫الؾىث‬ ‫أدواث‬ ‫مجمىٍت‬/
‫ة‬‫ر‬‫الؾى‬ ‫أدواث‬ ‫مجمىٍت‬/‫الفيدًى‬ ‫ادواث‬ ‫مجمىٍت‬)...
‫الَد‬
11
‫الفضاء‬ ‫الوسائل‬
‫واملسخلسماث‬
‫ى‬‫املحخو‬/‫البيداغوجي‬ ‫ي‬ ‫الخمش‬ ‫النشاط‬
‫الفرعي‬
‫داخلي‬:
-‫كاٍت‬
‫الخيغيه‬
-‫كاٍت‬
‫الاٍالميت‬
-ً‫ره‬
‫الحاصىب‬
-‫حاصىب‬
‫اؼ‬‫ر‬‫ـأك‬‫فىئيت‬
-‫برمجياث‬
‫جؾىير‬ ‫آلت‬
‫مؾدح‬
‫فىئي‬ ‫ماسح‬
-‫الحاصىب‬ ‫ميىهاث‬ ‫ٍلى‬ ‫الخَرف‬
-‫القىئي‬ ‫اللرؼ‬ ‫ٍلى‬ ‫الخَرف‬
-‫الخَرف‬‫الرصام‬ ‫برمجيت‬ ‫ٍلى‬paint‫الرصم‬ ‫وهيفيت‬
-ً‫الخلىي‬ ‫برمجياث‬ ‫ٍلى‬ ‫الخَرف‬
-‫وألالىان‬ ٌ‫ألاعيا‬ ‫ألَاب‬‫اإلاىنليت‬ ‫وألالَاب‬ ‫واليل‬...
-ٌ‫ألامفا‬ ‫ؽىث‬ ‫حسجيل‬
-‫وفقاءاث‬ ٌ‫ألامفا‬ ‫ألوغنت‬ ‫ر‬‫ؽى‬ ‫الخلال‬‫فت‬‫و‬‫الر‬
‫ومباٍتها‬ ‫ومَالجتها‬ ‫الحاصىب‬‫جهاز‬ ‫ٍلى‬ ‫وهللها‬
-‫الىصائه‬ ‫مخَددة‬ ُ‫ي‬‫ر‬‫مغا‬‫اهجاز‬
‫الحاصىب‬
12
‫الفضاء‬ ‫الوسائل‬
‫واملسخلسماث‬
‫ى‬‫املحخو‬/‫البيداغوجي‬ ‫ي‬ ‫الخمش‬ ‫النشاط‬
‫الفرعي‬
‫الخيغيه‬ ‫كاٍت‬
(ٌ‫ألاعغا‬ ‫عت‬‫ر‬‫و‬)
-‫ملؾاث‬/‫ر‬‫ؽى‬/
‫ـ‬ ‫ملفاث‬
‫ملفاث‬ ً‫وجيىي‬ ‫وجلؾيم‬ ‫كؿ‬ ‫ـ‬:
-‫ومىمالجه‬ ‫للحاصىب‬
-ٌ‫اصخَما‬ ‫كىاٍد‬‫الغاعت‬
‫كؿ‬
‫وجلؾيم‬
‫الخيغيه‬ ‫كاٍت‬
(ٌ‫ألاعغا‬ ‫عت‬‫ر‬‫و‬)
‫جؾىير‬ ‫اق‬‫ر‬‫أو‬ ‫ـ‬
ً‫جلىي‬ ‫أكالم‬ ‫ـ‬
‫ـ‬ ‫مائيت‬ ‫ألىان‬ ‫ـ‬
ً‫وجلىي‬ ‫صم‬‫ر‬ ‫ـ‬:
-‫الحدًثت‬ ٌ‫الاجؾا‬ ‫وصائل‬ ‫أدواث‬
-‫ميىهاث‬‫الحاصىب‬
‫صم‬‫ر‬
ً‫وجلىي‬
‫كاٍت‬‫الخيغيه‬
(‫اللىلبت‬ ‫عت‬‫ر‬‫و‬)
ٌ‫ؽلؾا‬/‫عجين‬
‫ة‬‫ر‬‫الىجا‬ ‫ق‬‫مسحى‬/
‫ق‬‫ر‬‫الى‬ ‫عجين‬..
‫ـ‬‫بَك‬ ‫كىلبت‬‫الحدًثت‬ ٌ‫الاجؾا‬ ‫وصائل‬:
‫ومىمالجه‬ ‫الحاصىب‬/‫الخلفاز‬/ٌ‫الجىا‬/‫آالث‬
‫الخؾىير‬
‫كىلبت‬
13
‫الفضاء‬ ‫الوسائل‬
‫واملسخلسماث‬
‫ى‬‫املحخو‬/‫البيداغوجي‬ ‫ي‬ ‫الخمش‬ ‫النشاط‬
‫الفرعي‬
(‫عت‬‫ر‬‫و‬
‫اإلاضرح‬)
‫كفاز‬ ‫ائط‬‫ر‬ٍ
‫مخخلفت‬ ‫وىل‬/
‫ىل‬ ‫مضرح‬/
‫ائط‬‫ر‬ٍ ‫مضرح‬
-‫ر‬‫جؾى‬‫عيل‬ ‫ٍلى‬ ٌ‫ألامفا‬ ُ‫م‬ ‫كؾيرة‬ ‫مغاهد‬ ‫وبىاء‬
‫بين‬‫حىار‬‫والىخاب‬ ‫الحاصىب‬..‫فىائد‬ ‫إلى‬ ‫والخَرـ‬
‫الحاصىب‬‫ومخامره‬‫اءة‬‫ر‬‫الل‬ ‫وفىائد‬ ‫الىخاب‬ ُ‫ومىاف‬
‫واللؾؿ‬.
-‫ان‬‫ر‬‫إع‬‫مضخلسماث‬ ‫إٍداد‬ ‫في‬ ً‫ممى‬‫كدر‬‫بأهثر‬ ٌ‫ألامفا‬
ً‫وجلىي‬ ‫كؿ‬ ً‫م‬ ‫الَرـ‬‫وجرهيب‬
‫مضرح‬
‫الرهح‬
‫اليل‬ ‫ودمى‬
‫ائط‬‫ر‬َ‫وال‬
14
‫الفضاء‬ ‫الوسائل‬
‫واملسخلسماث‬
‫ى‬‫املحخو‬/‫البيداغوجي‬ ‫ي‬ ‫الخمش‬ ‫النشاط‬
‫الفرعي‬
‫اليغال‬ ‫كاٍت‬
-ُ‫الخجم‬ ‫فقاء‬
‫ائه‬‫ر‬‫ع‬/‫اؼ‬‫ر‬‫أك‬
/‫حسجيل‬‫جهاز‬
ٌ‫حى‬ ‫وألاهاعيد‬ ‫الغىائيت‬ ‫اإلالنىٍاث‬ ‫بَك‬ ً‫جحفي‬
ٌ‫مىفى‬‫الحاصىب‬.
‫أغىيت‬‫اء‬‫س‬‫أج‬‫الىمبيىجر‬
‫أوغىدة‬ ً‫حف‬‫حاصىب‬ ‫أحلى‬ ‫حاصىبي‬
‫إوغاد‬/‫غىاء‬
‫اليغال‬ ‫كاٍت‬
-ُ‫الخجم‬ ‫فقاء‬
‫ائه‬‫ر‬‫ع‬/‫اؼ‬‫ر‬‫أك‬
/‫حسجيل‬‫جهاز‬
‫اكؾت‬‫ر‬ ‫وأهاعيد‬ ‫مغىاة‬ ‫حللاث‬:‫ؽلت‬ ‫ذاث‬ ‫ولماتها‬
ٌ‫باإلاىفى‬:‫ٍلى‬ ‫اكؾت‬‫ر‬ ‫حرواث‬‫وابخيار‬ ‫جؾميم‬ ً‫ًمى‬
‫حفيها‬ ‫جم‬ ‫التي‬ ‫الضابلت‬ ‫ألاهاعيد‬ ‫أوغام‬
‫أوغنت‬
‫إًلاٍيت‬
15
‫الفضاء‬ ‫الوسائل‬
‫واملسخلسماث‬
‫ى‬‫املحخو‬/‫البيداغوجي‬ ‫ي‬ ‫الخمش‬ ‫النشاط‬
‫الفرعي‬
ُ‫مىاك‬
‫ألالَاب‬
‫الرمسيت‬
ً‫ره‬ ُ‫مىك‬
‫مجهس‬ ‫الحاصىب‬
-‫صت‬‫ر‬‫مما‬‫جأثيثه‬ ُ‫ًل‬ ‫الحاصىب‬ ً‫ره‬ ‫في‬ ‫الاٍالميت‬ ‫وغال‬
‫جربىيت‬ ‫برمجياث‬ ً‫ويخقم‬ ‫حاصىب‬ ‫أجهسة‬‫أو‬‫بجهاز‬
‫اإلارحلت‬ ‫وخؾىؽياث‬ ٌ‫ألامفا‬ ‫اهخماماث‬ ُ‫م‬ ‫جدىاصب‬
‫الَمريت‬
‫ألَاب‬
‫مسيت‬‫ر‬
‫كاٍت‬
‫الخيغيه‬
‫والضاحت‬
‫جيت‬‫ر‬‫الخا‬
‫مؾدح‬-‫اث‬‫ر‬‫ه‬
‫ٍلب‬-
‫إلايىهاث‬ ‫ر‬‫ؽى‬
‫الحاصىب‬...
-‫ألَاب‬‫اإلافاهيم‬ ‫لخىفيح‬ ٌ‫ألامفا‬ ‫بين‬ ‫وجىاؽل‬ ٌ‫اجؾا‬
‫الؾىث‬ ٌ‫باهخلا‬ ‫اإلاخؾلت‬
-‫والَالكت‬ ‫الحاصىب‬ ‫بميىهاث‬ ‫جخَلم‬ ‫حرهيت‬ ‫ألَاب‬
‫بينها‬
‫ألَاب‬
‫داخليت‬
‫جيت‬‫ر‬‫وخا‬
16
‫الفضاء‬ ‫الوسائل‬
‫واملسخلسماث‬
‫ى‬‫املحخو‬/‫البيداغوجي‬ ‫ي‬ ‫الخمش‬ ‫النشاط‬
‫الفرعي‬
‫اإلاؤصضت‬
‫تها‬‫ر‬‫يا‬‫ز‬ ُ‫إلاسم‬
‫اءاث‬‫ر‬‫اج‬ ‫اجمام‬
‫الضالمت‬ ‫ل‬‫و‬‫عر‬
-‫لإلٍالميت‬ ‫ي‬‫الجهى‬‫اإلارهس‬ ‫إلى‬ ‫حلت‬‫ر‬‫أو‬ ‫خرجت‬ ‫جىييم‬
‫لخأمين‬ ‫اهت‬‫ر‬‫ع‬ ‫ٍلد‬ ‫ام‬‫ر‬‫اب‬ ‫وامياهيت‬ ‫للنفل‬ ‫اإلاىجهت‬
‫الركميت‬ ‫الثلافت‬ ٌ‫مجا‬ ‫في‬ ٌ‫لألمفا‬ ‫يبيت‬‫ر‬‫جد‬ ‫اث‬‫ر‬‫دو‬
-‫فيها‬ ‫ًخَرف‬ ‫الَلىم‬‫للؾر‬ ‫حلت‬‫ر‬‫أو‬ ‫خرجت‬ ‫جىييم‬
‫الحدًثت‬ ٌ‫الاجؾا‬ ‫وصائل‬ ‫ٍلى‬ ‫النفل‬
‫خرجاث‬
17
•‫التنشيطي‬ ‫المشروع‬ ‫في‬ ‫األولياء‬ ‫اشراك‬
•‫الحديثة‬ ‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫حول‬ ‫أنشطة‬ ‫وتقديم‬ ‫لألولياء‬ ‫مفتوحة‬ ‫أيام‬ ‫تنظيم‬
•‫مخاطر‬ ‫حول‬ ‫لألولياء‬ ‫تحسيسية‬ ‫أيام‬ ‫تنظيم‬‫األنترنات‬‫االلكترونية‬ ‫واأللعاب‬
‫األطفال‬ ‫على‬ ‫عامة‬ ‫االلكترونية‬ ‫واألجهزة‬ ‫والشاشات‬
18
19
20
21
22
ترشيد استعمال وسائل الاتصال الحديثة والأنترنات
ترشيد استعمال وسائل الاتصال الحديثة والأنترنات

More Related Content

What's hot

Curriculum d'informatique aux Troncs Communs, fondements et choix.
Curriculum d'informatique aux Troncs Communs, fondements et choix.Curriculum d'informatique aux Troncs Communs, fondements et choix.
Curriculum d'informatique aux Troncs Communs, fondements et choix.
Haddi Abderrahim
 
ENTREPRENEURIAT
ENTREPRENEURIAT ENTREPRENEURIAT
ENTREPRENEURIAT
democraticopinion
 
Présentation digitalisation des entreprises, évolution ou révolution
Présentation digitalisation des entreprises, évolution ou révolutionPrésentation digitalisation des entreprises, évolution ou révolution
Présentation digitalisation des entreprises, évolution ou révolution
tpillon
 
متى تفشل العلاقات العامة في مهمتها؟؟
متى تفشل العلاقات العامة في مهمتها؟؟متى تفشل العلاقات العامة في مهمتها؟؟
متى تفشل العلاقات العامة في مهمتها؟؟
Naif Althayt
 
ميادين الذكاء الاصطناعي
ميادين الذكاء الاصطناعيميادين الذكاء الاصطناعي
ميادين الذكاء الاصطناعيnada labib
 
Gestion des ressources humaines www.cours-economie.com
Gestion des ressources humaines www.cours-economie.comGestion des ressources humaines www.cours-economie.com
Gestion des ressources humaines www.cours-economie.com
jamal yasser
 
SI_MCC_2020_21.pptx
SI_MCC_2020_21.pptxSI_MCC_2020_21.pptx
SI_MCC_2020_21.pptx
Conferenceiwwsd
 
1 introduction informatique
1 introduction informatique1 introduction informatique
1 introduction informatique
CEFRI-UAC
 
1. fondements grh
1. fondements grh1. fondements grh
1. fondements grh
Khadija mdn
 
A. Berrichi (Gestion risques professionnels - sept 2018)
A. Berrichi (Gestion risques professionnels - sept 2018)A. Berrichi (Gestion risques professionnels - sept 2018)
A. Berrichi (Gestion risques professionnels - sept 2018)
Université Mohamed Premier
 
Ergonomie en entreprise
Ergonomie en entrepriseErgonomie en entreprise
Ergonomie en entreprise
HR SCOPE
 
L'entreprise et son environnement
L'entreprise et son environnementL'entreprise et son environnement
L'entreprise et son environnement
noureddine amerouane
 
De l'idée à l'opportunité entrepreneuriale
De l'idée à l'opportunité entrepreneurialeDe l'idée à l'opportunité entrepreneuriale
De l'idée à l'opportunité entrepreneuriale
Bruno M. Wattenbergh
 
E-recrutement
E-recrutement E-recrutement
E-recrutement
Safa Aoun
 
Recrutement 2.0 au Maroc
Recrutement 2.0 au MarocRecrutement 2.0 au Maroc
Recrutement 2.0 au Maroc
Aregrag Maroua
 
Systèmes d'information, société de l'information
Systèmes d'information, société de l'informationSystèmes d'information, société de l'information
Systèmes d'information, société de l'information
Clément Dussarps
 
Gestion production
Gestion productionGestion production
Gestion productionTyler Cr
 
Gestion de carrière
Gestion de carrièreGestion de carrière
Gestion de carrière
Imane SBAI
 
Effectuation, l'entrepreneuriat pour tous
Effectuation, l'entrepreneuriat pour tousEffectuation, l'entrepreneuriat pour tous
Effectuation, l'entrepreneuriat pour tous
Stéphane Geneix
 
SYSTEMES-INTERACTIFS-D-AIDE-A-LA-DECISION-SIAD-1.pdf
SYSTEMES-INTERACTIFS-D-AIDE-A-LA-DECISION-SIAD-1.pdfSYSTEMES-INTERACTIFS-D-AIDE-A-LA-DECISION-SIAD-1.pdf
SYSTEMES-INTERACTIFS-D-AIDE-A-LA-DECISION-SIAD-1.pdf
Dhiaeddineabdelli
 

What's hot (20)

Curriculum d'informatique aux Troncs Communs, fondements et choix.
Curriculum d'informatique aux Troncs Communs, fondements et choix.Curriculum d'informatique aux Troncs Communs, fondements et choix.
Curriculum d'informatique aux Troncs Communs, fondements et choix.
 
ENTREPRENEURIAT
ENTREPRENEURIAT ENTREPRENEURIAT
ENTREPRENEURIAT
 
Présentation digitalisation des entreprises, évolution ou révolution
Présentation digitalisation des entreprises, évolution ou révolutionPrésentation digitalisation des entreprises, évolution ou révolution
Présentation digitalisation des entreprises, évolution ou révolution
 
متى تفشل العلاقات العامة في مهمتها؟؟
متى تفشل العلاقات العامة في مهمتها؟؟متى تفشل العلاقات العامة في مهمتها؟؟
متى تفشل العلاقات العامة في مهمتها؟؟
 
ميادين الذكاء الاصطناعي
ميادين الذكاء الاصطناعيميادين الذكاء الاصطناعي
ميادين الذكاء الاصطناعي
 
Gestion des ressources humaines www.cours-economie.com
Gestion des ressources humaines www.cours-economie.comGestion des ressources humaines www.cours-economie.com
Gestion des ressources humaines www.cours-economie.com
 
SI_MCC_2020_21.pptx
SI_MCC_2020_21.pptxSI_MCC_2020_21.pptx
SI_MCC_2020_21.pptx
 
1 introduction informatique
1 introduction informatique1 introduction informatique
1 introduction informatique
 
1. fondements grh
1. fondements grh1. fondements grh
1. fondements grh
 
A. Berrichi (Gestion risques professionnels - sept 2018)
A. Berrichi (Gestion risques professionnels - sept 2018)A. Berrichi (Gestion risques professionnels - sept 2018)
A. Berrichi (Gestion risques professionnels - sept 2018)
 
Ergonomie en entreprise
Ergonomie en entrepriseErgonomie en entreprise
Ergonomie en entreprise
 
L'entreprise et son environnement
L'entreprise et son environnementL'entreprise et son environnement
L'entreprise et son environnement
 
De l'idée à l'opportunité entrepreneuriale
De l'idée à l'opportunité entrepreneurialeDe l'idée à l'opportunité entrepreneuriale
De l'idée à l'opportunité entrepreneuriale
 
E-recrutement
E-recrutement E-recrutement
E-recrutement
 
Recrutement 2.0 au Maroc
Recrutement 2.0 au MarocRecrutement 2.0 au Maroc
Recrutement 2.0 au Maroc
 
Systèmes d'information, société de l'information
Systèmes d'information, société de l'informationSystèmes d'information, société de l'information
Systèmes d'information, société de l'information
 
Gestion production
Gestion productionGestion production
Gestion production
 
Gestion de carrière
Gestion de carrièreGestion de carrière
Gestion de carrière
 
Effectuation, l'entrepreneuriat pour tous
Effectuation, l'entrepreneuriat pour tousEffectuation, l'entrepreneuriat pour tous
Effectuation, l'entrepreneuriat pour tous
 
SYSTEMES-INTERACTIFS-D-AIDE-A-LA-DECISION-SIAD-1.pdf
SYSTEMES-INTERACTIFS-D-AIDE-A-LA-DECISION-SIAD-1.pdfSYSTEMES-INTERACTIFS-D-AIDE-A-LA-DECISION-SIAD-1.pdf
SYSTEMES-INTERACTIFS-D-AIDE-A-LA-DECISION-SIAD-1.pdf
 

Similar to ترشيد استعمال وسائل الاتصال الحديثة والأنترنات

اليوم الوطني للصحة بمؤسسات ما قبل الدراسة
اليوم الوطني للصحة بمؤسسات ما قبل الدراسةاليوم الوطني للصحة بمؤسسات ما قبل الدراسة
اليوم الوطني للصحة بمؤسسات ما قبل الدراسة
Mouez Babba
 
عرض حول مؤسسات المحاضن المدرسية
عرض حول مؤسسات المحاضن المدرسيةعرض حول مؤسسات المحاضن المدرسية
عرض حول مؤسسات المحاضن المدرسية
Anis Ben Abdallah
 
Viral hemorrhagic fever.pdf
Viral hemorrhagic fever.pdfViral hemorrhagic fever.pdf
Viral hemorrhagic fever.pdf
ALi ameer
 
Approaches to treatment of drug abuse
Approaches to treatment of drug abuseApproaches to treatment of drug abuse
Approaches to treatment of drug abuse
ehab elbaz
 
المحاضرة السادسة طفيليات Parasitology 6 -2022
المحاضرة السادسة طفيليات Parasitology 6 -2022المحاضرة السادسة طفيليات Parasitology 6 -2022
المحاضرة السادسة طفيليات Parasitology 6 -2022
Dr Souad Alsaqabi
 
July2019
July2019July2019
الضريبة على الدخل.pdf
الضريبة على الدخل.pdfالضريبة على الدخل.pdf
الضريبة على الدخل.pdf
sammalha
 
العنف ضد الاطفـــــــال
العنف ضد الاطفـــــــالالعنف ضد الاطفـــــــال
العنف ضد الاطفـــــــال
Amal Khalil
 
دليل زي الحديد مفيش
دليل زي الحديد مفيشدليل زي الحديد مفيش
دليل زي الحديد مفيش
May Haddad MD.MPH
 
واقع تطوير منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية بالمدارس العربية في مالي...
واقع تطوير منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية بالمدارس العربية في مالي...واقع تطوير منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية بالمدارس العربية في مالي...
واقع تطوير منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية بالمدارس العربية في مالي...
KEITA Djakaridja
 
دليل العلاج الثلاثي
دليل العلاج الثلاثيدليل العلاج الثلاثي
دليل العلاج الثلاثي
Association de Lutte Contre le Sida
 
Guide sur le traitement ARV en arabe
Guide sur le traitement ARV en arabeGuide sur le traitement ARV en arabe
Guide sur le traitement ARV en arabe
ITPCMENA
 
Food allergy and intolerance
Food allergy and intoleranceFood allergy and intolerance
Food allergy and intolerance
Univ. of Tripoli
 
الخطة العامة لبرنامج تعزيز
الخطة العامة لبرنامج تعزيز الخطة العامة لبرنامج تعزيز
الخطة العامة لبرنامج تعزيز
Eman Oumi
 
Medicine Fund Project for Syrian Refugees-Oct 2014
Medicine Fund Project for Syrian Refugees-Oct 2014Medicine Fund Project for Syrian Refugees-Oct 2014
Medicine Fund Project for Syrian Refugees-Oct 2014Ahmad Fatayrji
 
عرض أ سماي فايزة توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمه أمهات الأطفال المصابين با...
 عرض أ سماي فايزة توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمه أمهات الأطفال المصابين با... عرض أ سماي فايزة توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمه أمهات الأطفال المصابين با...
عرض أ سماي فايزة توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمه أمهات الأطفال المصابين با...
Technodisability Conference
 
020915 PUBLIC RELEASE EEOC CHARGE AGAINST 1ST HERITAGE CREDIT (Arabic)
020915 PUBLIC RELEASE EEOC CHARGE AGAINST 1ST HERITAGE CREDIT (Arabic)020915 PUBLIC RELEASE EEOC CHARGE AGAINST 1ST HERITAGE CREDIT (Arabic)
020915 PUBLIC RELEASE EEOC CHARGE AGAINST 1ST HERITAGE CREDIT (Arabic)
VogelDenise
 
Arabic 021912 email tounitedstatescongress
Arabic  021912 email tounitedstatescongressArabic  021912 email tounitedstatescongress
Arabic 021912 email tounitedstatescongress
VogelDenise
 
Cyber violence directed against vulnerable groups in society - women - childr...
Cyber violence directed against vulnerable groups in society - women - childr...Cyber violence directed against vulnerable groups in society - women - childr...
Cyber violence directed against vulnerable groups in society - women - childr...
dr. Yehia atwa El-Zont
 

Similar to ترشيد استعمال وسائل الاتصال الحديثة والأنترنات (20)

اليوم الوطني للصحة بمؤسسات ما قبل الدراسة
اليوم الوطني للصحة بمؤسسات ما قبل الدراسةاليوم الوطني للصحة بمؤسسات ما قبل الدراسة
اليوم الوطني للصحة بمؤسسات ما قبل الدراسة
 
عرض حول مؤسسات المحاضن المدرسية
عرض حول مؤسسات المحاضن المدرسيةعرض حول مؤسسات المحاضن المدرسية
عرض حول مؤسسات المحاضن المدرسية
 
Viral hemorrhagic fever.pdf
Viral hemorrhagic fever.pdfViral hemorrhagic fever.pdf
Viral hemorrhagic fever.pdf
 
childabusesyria2004
childabusesyria2004childabusesyria2004
childabusesyria2004
 
Approaches to treatment of drug abuse
Approaches to treatment of drug abuseApproaches to treatment of drug abuse
Approaches to treatment of drug abuse
 
المحاضرة السادسة طفيليات Parasitology 6 -2022
المحاضرة السادسة طفيليات Parasitology 6 -2022المحاضرة السادسة طفيليات Parasitology 6 -2022
المحاضرة السادسة طفيليات Parasitology 6 -2022
 
July2019
July2019July2019
July2019
 
الضريبة على الدخل.pdf
الضريبة على الدخل.pdfالضريبة على الدخل.pdf
الضريبة على الدخل.pdf
 
العنف ضد الاطفـــــــال
العنف ضد الاطفـــــــالالعنف ضد الاطفـــــــال
العنف ضد الاطفـــــــال
 
دليل زي الحديد مفيش
دليل زي الحديد مفيشدليل زي الحديد مفيش
دليل زي الحديد مفيش
 
واقع تطوير منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية بالمدارس العربية في مالي...
واقع تطوير منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية بالمدارس العربية في مالي...واقع تطوير منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية بالمدارس العربية في مالي...
واقع تطوير منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية بالمدارس العربية في مالي...
 
دليل العلاج الثلاثي
دليل العلاج الثلاثيدليل العلاج الثلاثي
دليل العلاج الثلاثي
 
Guide sur le traitement ARV en arabe
Guide sur le traitement ARV en arabeGuide sur le traitement ARV en arabe
Guide sur le traitement ARV en arabe
 
Food allergy and intolerance
Food allergy and intoleranceFood allergy and intolerance
Food allergy and intolerance
 
الخطة العامة لبرنامج تعزيز
الخطة العامة لبرنامج تعزيز الخطة العامة لبرنامج تعزيز
الخطة العامة لبرنامج تعزيز
 
Medicine Fund Project for Syrian Refugees-Oct 2014
Medicine Fund Project for Syrian Refugees-Oct 2014Medicine Fund Project for Syrian Refugees-Oct 2014
Medicine Fund Project for Syrian Refugees-Oct 2014
 
عرض أ سماي فايزة توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمه أمهات الأطفال المصابين با...
 عرض أ سماي فايزة توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمه أمهات الأطفال المصابين با... عرض أ سماي فايزة توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمه أمهات الأطفال المصابين با...
عرض أ سماي فايزة توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمه أمهات الأطفال المصابين با...
 
020915 PUBLIC RELEASE EEOC CHARGE AGAINST 1ST HERITAGE CREDIT (Arabic)
020915 PUBLIC RELEASE EEOC CHARGE AGAINST 1ST HERITAGE CREDIT (Arabic)020915 PUBLIC RELEASE EEOC CHARGE AGAINST 1ST HERITAGE CREDIT (Arabic)
020915 PUBLIC RELEASE EEOC CHARGE AGAINST 1ST HERITAGE CREDIT (Arabic)
 
Arabic 021912 email tounitedstatescongress
Arabic  021912 email tounitedstatescongressArabic  021912 email tounitedstatescongress
Arabic 021912 email tounitedstatescongress
 
Cyber violence directed against vulnerable groups in society - women - childr...
Cyber violence directed against vulnerable groups in society - women - childr...Cyber violence directed against vulnerable groups in society - women - childr...
Cyber violence directed against vulnerable groups in society - women - childr...
 

More from Mouez Babba

مقاربات
مقارباتمقاربات
مقاربات
Mouez Babba
 
Images approches
Images approchesImages approches
Images approches
Mouez Babba
 
الملف التربوي الرقمي
الملف التربوي الرقميالملف التربوي الرقمي
الملف التربوي الرقميMouez Babba
 
المساعد في التربية الوالدية
المساعد في التربية الوالديةالمساعد في التربية الوالدية
المساعد في التربية الوالدية
Mouez Babba
 
الدليل البيداغوجي للتنشيط الاجتماعي التربوي
الدليل البيداغوجي للتنشيط الاجتماعي التربويالدليل البيداغوجي للتنشيط الاجتماعي التربوي
الدليل البيداغوجي للتنشيط الاجتماعي التربوي
Mouez Babba
 
إدارة الاجتماعات
إدارة الاجتماعاتإدارة الاجتماعات
إدارة الاجتماعاتMouez Babba
 
كتاب المهرجان الوطني للأطفال الأدباء
كتاب المهرجان الوطني للأطفال الأدباءكتاب المهرجان الوطني للأطفال الأدباء
كتاب المهرجان الوطني للأطفال الأدباء
Mouez Babba
 
مقاربات القيادة00
مقاربات القيادة00مقاربات القيادة00
مقاربات القيادة00Mouez Babba
 
صفات القيادة
صفات القيادةصفات القيادة
صفات القيادةMouez Babba
 
نشاط الإعلامية بروضة الأطفال
نشاط الإعلامية بروضة الأطفالنشاط الإعلامية بروضة الأطفال
نشاط الإعلامية بروضة الأطفالMouez Babba
 
المحضنة المدرسية والتنشئة الإجتماعية
المحضنة المدرسية والتنشئة الإجتماعيةالمحضنة المدرسية والتنشئة الإجتماعية
المحضنة المدرسية والتنشئة الإجتماعيةMouez Babba
 

More from Mouez Babba (13)

مقاربات
مقارباتمقاربات
مقاربات
 
المقارب
المقاربالمقارب
المقارب
 
Images approches
Images approchesImages approches
Images approches
 
Gabes01
Gabes01Gabes01
Gabes01
 
الملف التربوي الرقمي
الملف التربوي الرقميالملف التربوي الرقمي
الملف التربوي الرقمي
 
المساعد في التربية الوالدية
المساعد في التربية الوالديةالمساعد في التربية الوالدية
المساعد في التربية الوالدية
 
الدليل البيداغوجي للتنشيط الاجتماعي التربوي
الدليل البيداغوجي للتنشيط الاجتماعي التربويالدليل البيداغوجي للتنشيط الاجتماعي التربوي
الدليل البيداغوجي للتنشيط الاجتماعي التربوي
 
إدارة الاجتماعات
إدارة الاجتماعاتإدارة الاجتماعات
إدارة الاجتماعات
 
كتاب المهرجان الوطني للأطفال الأدباء
كتاب المهرجان الوطني للأطفال الأدباءكتاب المهرجان الوطني للأطفال الأدباء
كتاب المهرجان الوطني للأطفال الأدباء
 
مقاربات القيادة00
مقاربات القيادة00مقاربات القيادة00
مقاربات القيادة00
 
صفات القيادة
صفات القيادةصفات القيادة
صفات القيادة
 
نشاط الإعلامية بروضة الأطفال
نشاط الإعلامية بروضة الأطفالنشاط الإعلامية بروضة الأطفال
نشاط الإعلامية بروضة الأطفال
 
المحضنة المدرسية والتنشئة الإجتماعية
المحضنة المدرسية والتنشئة الإجتماعيةالمحضنة المدرسية والتنشئة الإجتماعية
المحضنة المدرسية والتنشئة الإجتماعية
 

Recently uploaded

لرفع مستوي التدريب حقيبة لتدريب المدربين
لرفع مستوي التدريب حقيبة لتدريب المدربينلرفع مستوي التدريب حقيبة لتدريب المدربين
لرفع مستوي التدريب حقيبة لتدريب المدربين
GergesIbrahim5
 
مفهوم النخب_c2a9ebf68281ad450b0aec32b2014d05.pptx
مفهوم النخب_c2a9ebf68281ad450b0aec32b2014d05.pptxمفهوم النخب_c2a9ebf68281ad450b0aec32b2014d05.pptx
مفهوم النخب_c2a9ebf68281ad450b0aec32b2014d05.pptx
movies4u7
 
تعلم البرمجة للأطفال- مفتاح المستقبل الرقمي.pdf
تعلم البرمجة للأطفال- مفتاح المستقبل الرقمي.pdfتعلم البرمجة للأطفال- مفتاح المستقبل الرقمي.pdf
تعلم البرمجة للأطفال- مفتاح المستقبل الرقمي.pdf
elmadrasah8
 
الطفرات الجينية.pptx.......................................
الطفرات الجينية.pptx.......................................الطفرات الجينية.pptx.......................................
الطفرات الجينية.pptx.......................................
hakim hassan
 
عرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptx
عرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptxعرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptx
عرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptx
miloudaitblal001
 
تدريب ف دوره على برنامج 3 2 d max
تدريب ف دوره على برنامج 3 2 d maxتدريب ف دوره على برنامج 3 2 d max
تدريب ف دوره على برنامج 3 2 d max
maymohamed29
 
تدريب ف دوره على برنامج 3 1 d max
تدريب ف دوره على  برنامج 3 1 d maxتدريب ف دوره على  برنامج 3 1 d max
تدريب ف دوره على برنامج 3 1 d max
maymohamed29
 
ورشة تحليل الممارسات المهنية (قطب الإنسانيات).pptx
ورشة تحليل الممارسات المهنية (قطب الإنسانيات).pptxورشة تحليل الممارسات المهنية (قطب الإنسانيات).pptx
ورشة تحليل الممارسات المهنية (قطب الإنسانيات).pptx
akrimo1978
 

Recently uploaded (8)

لرفع مستوي التدريب حقيبة لتدريب المدربين
لرفع مستوي التدريب حقيبة لتدريب المدربينلرفع مستوي التدريب حقيبة لتدريب المدربين
لرفع مستوي التدريب حقيبة لتدريب المدربين
 
مفهوم النخب_c2a9ebf68281ad450b0aec32b2014d05.pptx
مفهوم النخب_c2a9ebf68281ad450b0aec32b2014d05.pptxمفهوم النخب_c2a9ebf68281ad450b0aec32b2014d05.pptx
مفهوم النخب_c2a9ebf68281ad450b0aec32b2014d05.pptx
 
تعلم البرمجة للأطفال- مفتاح المستقبل الرقمي.pdf
تعلم البرمجة للأطفال- مفتاح المستقبل الرقمي.pdfتعلم البرمجة للأطفال- مفتاح المستقبل الرقمي.pdf
تعلم البرمجة للأطفال- مفتاح المستقبل الرقمي.pdf
 
الطفرات الجينية.pptx.......................................
الطفرات الجينية.pptx.......................................الطفرات الجينية.pptx.......................................
الطفرات الجينية.pptx.......................................
 
عرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptx
عرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptxعرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptx
عرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptx
 
تدريب ف دوره على برنامج 3 2 d max
تدريب ف دوره على برنامج 3 2 d maxتدريب ف دوره على برنامج 3 2 d max
تدريب ف دوره على برنامج 3 2 d max
 
تدريب ف دوره على برنامج 3 1 d max
تدريب ف دوره على  برنامج 3 1 d maxتدريب ف دوره على  برنامج 3 1 d max
تدريب ف دوره على برنامج 3 1 d max
 
ورشة تحليل الممارسات المهنية (قطب الإنسانيات).pptx
ورشة تحليل الممارسات المهنية (قطب الإنسانيات).pptxورشة تحليل الممارسات المهنية (قطب الإنسانيات).pptx
ورشة تحليل الممارسات المهنية (قطب الإنسانيات).pptx
 

ترشيد استعمال وسائل الاتصال الحديثة والأنترنات

 • 1. ‫السن‬ ‫وكبار‬ ‫والطفولة‬ ‫واألسرة‬ ‫المرأة‬ ‫وزارة‬ ‫والطفو‬ ‫واألسرة‬ ‫للمرأة‬ ‫الجهوية‬ ‫المندوبية‬‫ل‬‫السن‬ ‫وكبار‬ ‫ة‬ ‫بالمنستير‬ 27-04-2019‫باملنسخير‬ ‫العلوم‬‫بقصر‬
 • 3. 3
 • 4. 4 ‫مشتركت‬ ‫اف‬‫ر‬‫إش‬ ‫سلط‬(‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬:‫الصحت‬/‫التربيت‬/ ‫السن‬‫وكبار‬ ‫والطفولت‬ ‫وألاسرة‬ ‫أة‬‫ر‬‫امل‬/‫الدينيت‬ ‫ن‬‫و‬‫الشؤ‬)
 • 5. 5 •‫الالكترونيت‬ ‫ألالعاب‬ ‫ضحايا‬ ‫ألاطفال‬ ‫عدد‬ ‫جفاع‬‫ر‬‫ا‬ •‫الخوحد‬ ‫وأمراض‬ ‫العسلت‬ ‫في‬ ‫الشاشاث‬ ‫حسبب‬ •‫جفاع‬‫ر‬‫ا‬‫السلوكاث‬‫ألاطفال‬ ‫لدى‬ ‫العنيفت‬
 • 6. 6 •‫ٍلى‬ ‫النفل‬‫إكدار‬: •‫الخَرف‬‫ٍلى‬‫الحدًثت‬ ٌ‫الاجؾا‬ ‫وصائل‬ ٌ‫أهىا‬ •‫الخَرف‬‫ٍلى‬‫وجىىيفها‬ ‫اصخَمالها‬ ‫هيفيت‬ •‫النفل‬‫إكدار‬‫ٍلى‬ً‫جمل‬‫بَك‬ٌ‫اصخَما‬ ‫اث‬‫ر‬‫مها‬‫الحاصىب‬ •ٌ‫الاجؾا‬ ‫وصائل‬ ٌ‫اصخَما‬ ‫في‬ ‫صحيت‬ ‫وصلىواث‬ ‫مىاكف‬ ‫النفل‬ ‫إهضاب‬ ‫الحدًثت‬
 • 7. 7
 • 8. 8 ‫الفضاء‬ ‫الوسائل‬ ‫واملسخلسماث‬ ‫ى‬‫املحخو‬/‫البيداغوجي‬ ‫ي‬ ‫الخمش‬ ‫الفرعي‬ ‫النشاط‬ -‫كاٍت‬ ‫الخيغيه‬ -‫لىحاث‬ ‫جرصيخيت‬ -‫مَللاث‬ -ُ‫مىاك‬ ‫الحاصىب‬ ‫والخلفاز‬ ‫الحاصىب‬ ٌ‫اصخَما‬ ‫فىابه‬ ‫ٍلى‬ ‫الخَرف‬ ‫ـ‬ ‫الركميت‬ ‫واللىحاث‬ -‫الركميت‬ ‫واللىحاث‬ ‫الحاصىب‬ ‫ٍلى‬ ‫اإلاحافيت‬ -‫والىلاظ‬‫الحىار‬ ‫ٍىد‬ ‫الركميت‬ ‫اللىحاث‬ ٌ‫اصخَما‬ ‫ٍدم‬ ‫الغير‬ ُ‫م‬ -‫ألاول‬ ‫ٍىد‬‫أو‬ ‫الىىم‬ ‫ٍىد‬‫أو‬ ‫الؾباح‬ ‫في‬ ‫اصخَمالها‬ ‫ٍدم‬ -‫الخلفاز‬‫جهاز‬ ‫ؽىث‬ ً‫م‬ ‫الخخفيك‬ ‫في‬ ‫ًدضبب‬ ‫ما‬ ‫ول‬ ً‫وم‬ ‫الجضم‬ ‫صالمت‬ ‫ٍلى‬ ‫اإلاحافيت‬ ‫ـ‬ ‫ه‬‫ر‬‫فر‬. -‫ام‬‫ر‬‫واحت‬ ‫جماٍيت‬ ‫بؾفت‬ ‫الغاعاث‬ ٌ‫اصخَما‬‫آلاخر‬ ‫آلاداب‬ ‫الضلىهيت‬
 • 9. 9 ‫الفضاء‬ ‫الوسائل‬ ‫واملسخلسماث‬ ‫ى‬‫املحخو‬/‫البيداغوجي‬ ‫ي‬ ‫الخمش‬ ‫النشاط‬ ‫الفرعي‬ ‫داخلي‬: ‫كاٍت‬ ‫الخيغيه‬ ‫مجضماث‬/ ‫ر‬‫ؽى‬/ ‫صىم‬‫ر‬ -‫حضميت‬‫أدواث‬‫الحدًثت‬ ٌ‫الاجؾا‬ ‫وصائل‬ ٌ‫وأهىا‬ -‫الحاصىب‬‫جهاز‬ ‫ميىهاث‬ ‫حضميت‬‫وألاهترهاث‬ -‫حضميت‬‫صلىواث‬‫صحيت‬ ‫اصخَماالث‬‫أو‬ٌ‫الاجؾا‬ ‫لىصائل‬ ‫الحدًثت‬. ‫إغىاء‬ ‫اد‬‫س‬‫ال‬ ‫ي‬‫اللغى‬ ‫داخلي‬: ‫فقاء‬ ُ‫الخجم‬ -‫مغاهد‬ ‫ة‬‫ر‬‫مؾى‬ -‫كؾؿ‬ ٌ‫أمفا‬ -‫مَللاث‬ -ٌ‫حى‬ ‫ة‬‫ر‬‫مؾى‬ ‫وكؾؿ‬ ‫مغاهد‬ ‫جرجيب‬ ‫وإٍادة‬ ‫جرجيب‬‫وصائل‬ ‫الحدًثت‬ ٌ‫الاجؾا‬ -‫ة‬‫ر‬‫مؾى‬ ‫ومغاهد‬ ‫مَللاث‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ك‬ -ًٍ ‫الحدًث‬‫صلىواث‬‫اإلاَيػ‬ ُ‫الىاك‬ ً‫م‬ ‫مَيىت‬:‫أمام‬ ‫الجلىش‬ ‫الحاصىب‬/‫الخلفاز‬ ‫مغاهدة‬/‫ألالَاب‬‫الاهتروهيت‬/ٌ‫الجىا‬ ‫الهاجف‬ -‫كؾيرة‬ ‫كؾؿ‬ ‫صرد‬ٌ‫باصخَما‬ ‫مرجبنا‬ ‫صحيا‬ ‫مىفىٍا‬ ٌ‫جدىاو‬ ‫الحاصىب‬ ‫الخىاؽل‬ ‫ي‬‫الغفى‬
 • 10. 10 ‫الفضاء‬ ‫الوسائل‬ ‫واملسخلسماث‬ ‫ى‬‫املحخو‬/‫البيداغوجي‬ ‫ي‬ ‫الخمش‬ ‫النشاط‬ ‫الفرعي‬ ‫الخيغيه‬ ‫كاٍت‬ -‫اللَب‬ ‫صاحت‬ ‫اق‬‫ر‬‫أو‬ ‫ـ‬ ‫أكالم‬ ‫ـ‬ ‫حَليميت‬ ‫هخب‬ ‫ـ‬ ‫يت‬‫ز‬‫مىا‬ -‫ٍىاؽرها‬ ‫وحَيين‬ ‫مجمىٍت‬ ً‫جيىي‬ -‫وصائل‬ ‫جؾييف‬‫جلليدًت‬ ‫حدًثت‬ ٌ‫اجؾا‬/‫مىمالث‬ ‫الخلفاز‬ ‫مىمالث‬ ٌ‫الجىا‬ ‫الهاجف‬ ‫مىمالث‬ ‫حاصىب‬‫جهاز‬ -ٌ‫الاجؾا‬ ‫وصيلت‬ ‫بين‬ ‫اإلاىنليت‬ ‫الَالكاث‬ ‫إًجاد‬ ‫جلابلها‬ ‫التي‬ ‫وألاعياء‬ ‫الحدًثت‬. ‫ؤلاًلاو‬ ‫للخفىير‬ ‫اإلاىنلي‬ ‫الخيغيه‬ ‫كاٍت‬ -‫اللَب‬ ‫صاحت‬ ‫مجضماث‬ ‫مخخلفت‬ ‫ألدواث‬ ‫اإلاىاصب‬ ‫بالركم‬ ‫للمجمىٍت‬‫الترميز‬ ‫ـ‬ (‫الحاصىب‬ ‫أدواث‬ ‫مجمىٍت‬/‫الؾىث‬ ‫أدواث‬ ‫مجمىٍت‬/ ‫ة‬‫ر‬‫الؾى‬ ‫أدواث‬ ‫مجمىٍت‬/‫الفيدًى‬ ‫ادواث‬ ‫مجمىٍت‬)... ‫الَد‬
 • 11. 11 ‫الفضاء‬ ‫الوسائل‬ ‫واملسخلسماث‬ ‫ى‬‫املحخو‬/‫البيداغوجي‬ ‫ي‬ ‫الخمش‬ ‫النشاط‬ ‫الفرعي‬ ‫داخلي‬: -‫كاٍت‬ ‫الخيغيه‬ -‫كاٍت‬ ‫الاٍالميت‬ -ً‫ره‬ ‫الحاصىب‬ -‫حاصىب‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫ـأك‬‫فىئيت‬ -‫برمجياث‬ ‫جؾىير‬ ‫آلت‬ ‫مؾدح‬ ‫فىئي‬ ‫ماسح‬ -‫الحاصىب‬ ‫ميىهاث‬ ‫ٍلى‬ ‫الخَرف‬ -‫القىئي‬ ‫اللرؼ‬ ‫ٍلى‬ ‫الخَرف‬ -‫الخَرف‬‫الرصام‬ ‫برمجيت‬ ‫ٍلى‬paint‫الرصم‬ ‫وهيفيت‬ -ً‫الخلىي‬ ‫برمجياث‬ ‫ٍلى‬ ‫الخَرف‬ -‫وألالىان‬ ٌ‫ألاعيا‬ ‫ألَاب‬‫اإلاىنليت‬ ‫وألالَاب‬ ‫واليل‬... -ٌ‫ألامفا‬ ‫ؽىث‬ ‫حسجيل‬ -‫وفقاءاث‬ ٌ‫ألامفا‬ ‫ألوغنت‬ ‫ر‬‫ؽى‬ ‫الخلال‬‫فت‬‫و‬‫الر‬ ‫ومباٍتها‬ ‫ومَالجتها‬ ‫الحاصىب‬‫جهاز‬ ‫ٍلى‬ ‫وهللها‬ -‫الىصائه‬ ‫مخَددة‬ ُ‫ي‬‫ر‬‫مغا‬‫اهجاز‬ ‫الحاصىب‬
 • 12. 12 ‫الفضاء‬ ‫الوسائل‬ ‫واملسخلسماث‬ ‫ى‬‫املحخو‬/‫البيداغوجي‬ ‫ي‬ ‫الخمش‬ ‫النشاط‬ ‫الفرعي‬ ‫الخيغيه‬ ‫كاٍت‬ (ٌ‫ألاعغا‬ ‫عت‬‫ر‬‫و‬) -‫ملؾاث‬/‫ر‬‫ؽى‬/ ‫ـ‬ ‫ملفاث‬ ‫ملفاث‬ ً‫وجيىي‬ ‫وجلؾيم‬ ‫كؿ‬ ‫ـ‬: -‫ومىمالجه‬ ‫للحاصىب‬ -ٌ‫اصخَما‬ ‫كىاٍد‬‫الغاعت‬ ‫كؿ‬ ‫وجلؾيم‬ ‫الخيغيه‬ ‫كاٍت‬ (ٌ‫ألاعغا‬ ‫عت‬‫ر‬‫و‬) ‫جؾىير‬ ‫اق‬‫ر‬‫أو‬ ‫ـ‬ ً‫جلىي‬ ‫أكالم‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫مائيت‬ ‫ألىان‬ ‫ـ‬ ً‫وجلىي‬ ‫صم‬‫ر‬ ‫ـ‬: -‫الحدًثت‬ ٌ‫الاجؾا‬ ‫وصائل‬ ‫أدواث‬ -‫ميىهاث‬‫الحاصىب‬ ‫صم‬‫ر‬ ً‫وجلىي‬ ‫كاٍت‬‫الخيغيه‬ (‫اللىلبت‬ ‫عت‬‫ر‬‫و‬) ٌ‫ؽلؾا‬/‫عجين‬ ‫ة‬‫ر‬‫الىجا‬ ‫ق‬‫مسحى‬/ ‫ق‬‫ر‬‫الى‬ ‫عجين‬.. ‫ـ‬‫بَك‬ ‫كىلبت‬‫الحدًثت‬ ٌ‫الاجؾا‬ ‫وصائل‬: ‫ومىمالجه‬ ‫الحاصىب‬/‫الخلفاز‬/ٌ‫الجىا‬/‫آالث‬ ‫الخؾىير‬ ‫كىلبت‬
 • 13. 13 ‫الفضاء‬ ‫الوسائل‬ ‫واملسخلسماث‬ ‫ى‬‫املحخو‬/‫البيداغوجي‬ ‫ي‬ ‫الخمش‬ ‫النشاط‬ ‫الفرعي‬ (‫عت‬‫ر‬‫و‬ ‫اإلاضرح‬) ‫كفاز‬ ‫ائط‬‫ر‬ٍ ‫مخخلفت‬ ‫وىل‬/ ‫ىل‬ ‫مضرح‬/ ‫ائط‬‫ر‬ٍ ‫مضرح‬ -‫ر‬‫جؾى‬‫عيل‬ ‫ٍلى‬ ٌ‫ألامفا‬ ُ‫م‬ ‫كؾيرة‬ ‫مغاهد‬ ‫وبىاء‬ ‫بين‬‫حىار‬‫والىخاب‬ ‫الحاصىب‬..‫فىائد‬ ‫إلى‬ ‫والخَرـ‬ ‫الحاصىب‬‫ومخامره‬‫اءة‬‫ر‬‫الل‬ ‫وفىائد‬ ‫الىخاب‬ ُ‫ومىاف‬ ‫واللؾؿ‬. -‫ان‬‫ر‬‫إع‬‫مضخلسماث‬ ‫إٍداد‬ ‫في‬ ً‫ممى‬‫كدر‬‫بأهثر‬ ٌ‫ألامفا‬ ً‫وجلىي‬ ‫كؿ‬ ً‫م‬ ‫الَرـ‬‫وجرهيب‬ ‫مضرح‬ ‫الرهح‬ ‫اليل‬ ‫ودمى‬ ‫ائط‬‫ر‬َ‫وال‬
 • 14. 14 ‫الفضاء‬ ‫الوسائل‬ ‫واملسخلسماث‬ ‫ى‬‫املحخو‬/‫البيداغوجي‬ ‫ي‬ ‫الخمش‬ ‫النشاط‬ ‫الفرعي‬ ‫اليغال‬ ‫كاٍت‬ -ُ‫الخجم‬ ‫فقاء‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ع‬/‫اؼ‬‫ر‬‫أك‬ /‫حسجيل‬‫جهاز‬ ٌ‫حى‬ ‫وألاهاعيد‬ ‫الغىائيت‬ ‫اإلالنىٍاث‬ ‫بَك‬ ً‫جحفي‬ ٌ‫مىفى‬‫الحاصىب‬. ‫أغىيت‬‫اء‬‫س‬‫أج‬‫الىمبيىجر‬ ‫أوغىدة‬ ً‫حف‬‫حاصىب‬ ‫أحلى‬ ‫حاصىبي‬ ‫إوغاد‬/‫غىاء‬ ‫اليغال‬ ‫كاٍت‬ -ُ‫الخجم‬ ‫فقاء‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ع‬/‫اؼ‬‫ر‬‫أك‬ /‫حسجيل‬‫جهاز‬ ‫اكؾت‬‫ر‬ ‫وأهاعيد‬ ‫مغىاة‬ ‫حللاث‬:‫ؽلت‬ ‫ذاث‬ ‫ولماتها‬ ٌ‫باإلاىفى‬:‫ٍلى‬ ‫اكؾت‬‫ر‬ ‫حرواث‬‫وابخيار‬ ‫جؾميم‬ ً‫ًمى‬ ‫حفيها‬ ‫جم‬ ‫التي‬ ‫الضابلت‬ ‫ألاهاعيد‬ ‫أوغام‬ ‫أوغنت‬ ‫إًلاٍيت‬
 • 15. 15 ‫الفضاء‬ ‫الوسائل‬ ‫واملسخلسماث‬ ‫ى‬‫املحخو‬/‫البيداغوجي‬ ‫ي‬ ‫الخمش‬ ‫النشاط‬ ‫الفرعي‬ ُ‫مىاك‬ ‫ألالَاب‬ ‫الرمسيت‬ ً‫ره‬ ُ‫مىك‬ ‫مجهس‬ ‫الحاصىب‬ -‫صت‬‫ر‬‫مما‬‫جأثيثه‬ ُ‫ًل‬ ‫الحاصىب‬ ً‫ره‬ ‫في‬ ‫الاٍالميت‬ ‫وغال‬ ‫جربىيت‬ ‫برمجياث‬ ً‫ويخقم‬ ‫حاصىب‬ ‫أجهسة‬‫أو‬‫بجهاز‬ ‫اإلارحلت‬ ‫وخؾىؽياث‬ ٌ‫ألامفا‬ ‫اهخماماث‬ ُ‫م‬ ‫جدىاصب‬ ‫الَمريت‬ ‫ألَاب‬ ‫مسيت‬‫ر‬ ‫كاٍت‬ ‫الخيغيه‬ ‫والضاحت‬ ‫جيت‬‫ر‬‫الخا‬ ‫مؾدح‬-‫اث‬‫ر‬‫ه‬ ‫ٍلب‬- ‫إلايىهاث‬ ‫ر‬‫ؽى‬ ‫الحاصىب‬... -‫ألَاب‬‫اإلافاهيم‬ ‫لخىفيح‬ ٌ‫ألامفا‬ ‫بين‬ ‫وجىاؽل‬ ٌ‫اجؾا‬ ‫الؾىث‬ ٌ‫باهخلا‬ ‫اإلاخؾلت‬ -‫والَالكت‬ ‫الحاصىب‬ ‫بميىهاث‬ ‫جخَلم‬ ‫حرهيت‬ ‫ألَاب‬ ‫بينها‬ ‫ألَاب‬ ‫داخليت‬ ‫جيت‬‫ر‬‫وخا‬
 • 16. 16 ‫الفضاء‬ ‫الوسائل‬ ‫واملسخلسماث‬ ‫ى‬‫املحخو‬/‫البيداغوجي‬ ‫ي‬ ‫الخمش‬ ‫النشاط‬ ‫الفرعي‬ ‫اإلاؤصضت‬ ‫تها‬‫ر‬‫يا‬‫ز‬ ُ‫إلاسم‬ ‫اءاث‬‫ر‬‫اج‬ ‫اجمام‬ ‫الضالمت‬ ‫ل‬‫و‬‫عر‬ -‫لإلٍالميت‬ ‫ي‬‫الجهى‬‫اإلارهس‬ ‫إلى‬ ‫حلت‬‫ر‬‫أو‬ ‫خرجت‬ ‫جىييم‬ ‫لخأمين‬ ‫اهت‬‫ر‬‫ع‬ ‫ٍلد‬ ‫ام‬‫ر‬‫اب‬ ‫وامياهيت‬ ‫للنفل‬ ‫اإلاىجهت‬ ‫الركميت‬ ‫الثلافت‬ ٌ‫مجا‬ ‫في‬ ٌ‫لألمفا‬ ‫يبيت‬‫ر‬‫جد‬ ‫اث‬‫ر‬‫دو‬ -‫فيها‬ ‫ًخَرف‬ ‫الَلىم‬‫للؾر‬ ‫حلت‬‫ر‬‫أو‬ ‫خرجت‬ ‫جىييم‬ ‫الحدًثت‬ ٌ‫الاجؾا‬ ‫وصائل‬ ‫ٍلى‬ ‫النفل‬ ‫خرجاث‬
 • 17. 17 •‫التنشيطي‬ ‫المشروع‬ ‫في‬ ‫األولياء‬ ‫اشراك‬ •‫الحديثة‬ ‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫حول‬ ‫أنشطة‬ ‫وتقديم‬ ‫لألولياء‬ ‫مفتوحة‬ ‫أيام‬ ‫تنظيم‬ •‫مخاطر‬ ‫حول‬ ‫لألولياء‬ ‫تحسيسية‬ ‫أيام‬ ‫تنظيم‬‫األنترنات‬‫االلكترونية‬ ‫واأللعاب‬ ‫األطفال‬ ‫على‬ ‫عامة‬ ‫االلكترونية‬ ‫واألجهزة‬ ‫والشاشات‬
 • 18. 18
 • 19. 19
 • 20. 20
 • 21. 21
 • 22. 22