SlideShare a Scribd company logo
“เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ” ด้วย
Social Network Commerce
ภาวุธ พงษ์วทยภานุ (ป้อม)
      ิ

 - กรรมการผูจดการ บริษัท ตลาด ดอท คอม จากัด www.TARAD.com, www.ThaiSecondhand.com
       ้ ั
 - อุปนายก      สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
 - อาจารย์      ม.ศิลปากร คณะไอซีที. ม.ศรีปทุม และ สถาบัน Net Design
 - ที่ปรึกษา-อดีตเลขาธิการ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย www.Webmaster.or.th

E-Mail  : pawoot@tarad.com       URL   : www.Pawoot.com
Twitter.com/pawoot            Facebook.com/pawoot
BB PIN : 21C29B8E
Agenda
• Social Network Commerce
 – 5 ขั้นตอนตัวเองให้พร้อมกับการขายของผ่าน
  Social Network
• Social Network Location Base
• Augmented Reality
• สร้างกระแสสินค้าและแบรนด์ด้วย Social
 Network
ขั้นตอนการซื้อสินค้า
  (Purchasing Funnal)

             Social Network
             - Facebook
             - Twitter
             Web Site, Blog,
              VDO, Review              E-Commerce
การสั่งซื้อสินค้า (online to online)


                           ไปซือที่เว็บไซต์ (E-Commerce)
                             ้
                                      (Action)
Twitter สร้างการรับรู้
(Awareness)
        เว็บ Review สร้างความสนใจ ตัดสินใจ
        (Interest & Desire)
การสั่งซื้อสินค้า (online to offline)Twitter สร้างการรับรู้
(Awareness)                     ไปซือในงาน Commart
                             ้
                                 (Action)
         เว็บบอร์ด สร้างความสนใจ ตัดสินใจ
         (Interest & Desire)
1. เตรียมตัวเองให้พร้อม
ตัวเองพร้อมแล้วรึยัง?
• Social Network ของตัวเอง
 – Social Network ที่ใช้
 – การออกแบบ (Background, Theme)
 – คนดูแล การตอบโต้

• เว็บไซต์ของตัวเอง
 – E-Commerce (พร้อมสั่งซื้อสินค้าหรือเปล่า?)
www.facebook.com
Twitter.com/windows7Thai
หน้าของ Microsoft Thailand Small Business
http://www.microsoft.com/thailand/smallbusiness/
ชาระเงินได้ทันทีผาน
                              ่
                     (Online Payment)
ส่วนขาย Software ของ Microsoft Thailand
http://www.msonlinestore.com/
การเชื่อมโยงของ TrafficTwitter.com/windows7Thai  www.facebook.com  เว็บไซต์ Microsoft
              เว็บไซต์ขายสินค้า
2. สร้างตัวตน-จุดยืนให้ชัด
      (Positioning)
1. บุคคล (Individual)
2. องค์กร-แบรนด์ (Corporate –Brand)
ตัวเองไม่น่าสนใจทายังไง?
ลอง “เติมหมา” เข้าไปครับ จะดูอบอุ่นขึ้น
การสร้างตัวตนขององค์กร
ให้ข้อมูลสินค้า-บริการ
ห่วงใย-ใส่ใจ
สื่อสาร-พูดคุย
จุดยืนขององค์กรใน Social Network
 • ให้ข้อมูลสินค้า-บริการ
 • ห่วงใยใส่ใจ
 • สื่อสาร-พูดคุย

หากคูแข่งใช้ Social Network ด้วยแล้วเราจะทายังไงดี?
    ่
ให้ดู positioning, สร้าง network หรือเครือข่ายให้กว้าง
กว่า และเข้าถึงให้ "ตรงกลุมเป้าหมาย“, Creativity และการ
             ่
สร้างสรรค์
3.สร้าง network ให้กว้าง
การทาให้คนเข้ามาอยู่ใน Network ของคุณ?
• ถามตัวเองก่อนว่า "คุณมีอะไรให้เค้าน่าตามหรือ
 ดึงให้เค้าเข้ามาร่วมใน network ของคุณบ้าง?"
• ใช้ร่วมกับสื่ออื่นๆ ออนไลน์, offline
• แจกของ เกมส์ ล่อ ดึง กระตุ้นให้คนมาเข้าร่วม
 – เพื่อนชวนเพื่อน
 – กิจกรรมให้คนเข้ามาร่วมเล่นใน Social Network
KTC แจก 200 แต้ม เพียงคุณมี facebook

     วิธีการง่ายๆครับ เพียงแค่เข้าไป
 ที่ http://www.facebook.com/ktcrealprivi
          lege?ref=s
 เสร็จแล้วกด Become a Fan หรือ ร่วมเป็น
           แฟน

เริมต้นใช้ Facebook ในองค์กร
  ่

  การที่เราเปิดตัว Facebook ภายในองค์กรก่อน เพื่อ
เป็นการทดสอบความพร้อมในการบริหารจัดการกับ
Facebook เพราะถือว่าเป็นเครื่องมือใหม่ที่ยังคงต้อง
ใช้เวลาในการเรียนรู้ และมองในแง่ข้อดีของ Social
Network พนักงานเคทีซีมีประมาณ 800 คน หากคน
ทั้ง 800 คน ชวนเพื่อนในเครือข่าย Facebook ของ
ตัวเองเข้าร่วมเป็น Fan Page ของเคทีซี ตอนนี้
สัดส่วนของสมาชิก Facebook 1 คนจะมีเพื่อนใน
เครือข่ายประมาณ 120 คน ดังนั้น ลองคิดเล่นๆ ว่า
หากพนักงาน 800 คน จะได้สมาชิกเข้ามาเป็น Fan
Page เท่าไร
4. การกระจายข้อมูลผ่าน Social
 Network สื่อสารให้ถูกรูปแบบ
“พูดในสิ่งเราอยากพูด-เราได้
     ประโยชน์”
 “บ.ตลาดทัวร์ จัดทัวร์เที่ยวทั่วโลก”
    โทร : 02-298-0999
“พูดในสิ่งที่ลูกค้าอยากฟัง และ
    ได้ประโยชน์”
 “สิงหานี้ สินค้าแบรน์แนม
       ที่ฮองกงลดราคาทั้งเกาะ
         ่
    ทัวร์ฮองกงราคาประหยัด ตลาดทัวร์ 02-298-0999 “คลิกเลย”
       ่
Facebook Ads
www.facebook.com/advertising/
โฆษณาแหวนรับวันวาเลนไทน์
 “แหวนราคาพิเศษ สาหรับวาเลนไทน์”
  Average CTR = 0.054%
            For Women Ads
             Click  Impression  CTR
             12,173  13,882,590  0.088%
For Men Ads
 Click  Impression  CTR
 8,146   8,764,221  0.093%
ความถี่ในการสื่อสาร ควรจะสือสาร
               ่
 กับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนือง ?
              ่

ไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการสื่อสาร ว่าเป็นอย่างไร
   แต่อย่างน้อย 2-3 ข้อความต่อวัน
Twitter Case
เทคนิคการเพิ่ม RT ให้มากที่สด
                ุ
• ข้อความต้องเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อคนทั่วไป
• ข้อมูลข่าวสารปัจจุบน น่าตื่นเต้น (ที่ยังไม่มีคน Tweet)
            ั
• ไอเดียใหม่ๆ ที่บรรเจิด
• ข้อความอันเป็นลามก (ไม่มาก) ต้องใช้ Tag #หื่น
• ข้อความที่ "โดนใจ" เป็นปรัชญา เจ๋งๆ
• ข้อความตลก
• ถามคาถาม ขอความเห็น อันนี้จากประสบการณ์ตรงครับ ผม
 ตั้งชื่อลูกตัวเองจาก Twitter
• แจกของรางวัล
แจกฟรี.! BlackBerry

    170 คลิก
    22 คนส่งต่อ
5. การวัดผล
Measurement StepVisitor  Online Advertising     Web Site     Conversion (CSR)
     • Impression (imp)  • Page View (PV)    • Sale & Order
                            • Conversion Cost
     • Click (CTR)     • Unique IP (UIP)    [Ads Cost/No. Sale]
                • New, Return Visitor  • Conversion Ratio
                             [order/visitor]
                • Time on Site     • Avg Rev/Customer
                            • Acquisition Cost
                • Bounce Rate      [Ads Cost/No. Click]
วิธีการวัดผลการตลาดผ่าน Twitter
เราจะวัดผลมันได้อย่างไร หากเรานาเอา Twitter เป็น
เครื่องมือในเชิงการตลาด
         ใช้วัดว่า Twitter ของคุณ มีคนตาม (Follow) มีเพื่อน (Friends) และ
         Update เท่าไรแล้ว โดยสามารถเป็นกราฟ เปรียบเทียบกับคนอื่นๆ ได้
         เลย เจ๋งมาก
ระบบทา Short URL ที่สามารถ Track ได้ว่า
มีคนคลิกที่ลิงค์ที่คุณส่งไปใน Twitter กี่คน
แล้ว (สามารถวัดผลได้เลย)
Market Monitoring
  (Tweetdeck.com)
http://tweetstats.com
เครื่องมือช่วยวัดว่าพฤติกรรมการ Tweet ของเราเป็นอย่างไรบ้าง (ละเอียดดีมาก)
http://www.trendrr.com
เครื่องมือช่วยวัดผลการตลาดผ่าน SocialNetwork ใช้ได้หลายบริการ
มาก เช่น Twitter, Youtube, Google
สร้างกระแสสินค้าและแบรนด์
  ด้วย Social Network
"86% ของคนทั่วไปมักไม่เชื่อสิ่ง
 ที่สินค้าหรือ Brand พูดถึงตัวเอง
        แต่
 78% ของคนทั่วไปมักเชื่อใน
   สิ่งที่คนอืนพูดถึง Brand"
        ่
“ทาให้คนอื่นพูดถึงสินค้า
บริการของคุณในทางที่ดีสิ”
ใครคือ
“ผู้มีอิทธิพลกับลูกค้าของคุณ?”

           ผู้มีอิทธิพลแกงค์
           “กุงเกงตุง ฮัดช่า.!”
ผู้มีอิทธิพลอยู่ที่ไหน?
• บ่อน? สนามม้า? ในสภา?? (อันสุดท้ายน่ากัว)
• เว็บบอร์ด เฉพาะทาง
 เช่น มือถือ (ห้อง mbk pantip.com, siamphone, pdamobiz.com)
 เครื่องสาอางค์ (โต๊ะเครื่องแป้ง pantip, jeban)

• Facebook, Twitter ที่มีคนตามเยอะๆ
• Blog ส่วนตัว

“ต้องเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณ”
อ้างอิง
                   • Influence = มีอิทธิพล
                   (Follower, RT, อ้างอิง, บ่อย)
                   • Signal = การแนะนาต่อข้อมูล
                    (Link, #, Reference, RT)
                   • Generosity = ความเอื้อเฟื้อ
                   (RT ของคนอืนๆ)
                         ่
                   • Velocity = ความเร็ว ความบ่อย
                   • Clout = มีคนอ้างอิงเยอะ

http://www.twitalyzer.com
วัดผลความมีศกยภาพของการทาการตลาดของ Twitter แต่ละ Account
      ั
ตัวอย่างการตลาดของการใช้ผู้มี
   อิทธิพล (Influencer)

          มีอิทธิพลนะเฟ้ย.!
HTC Online Dealer

    HTC Magic
    โทรศัพท์รน Android Phone เพิ่งเปิดตัว
         ุ่
    ของ Google เข้าถึงกลุ่มคนไอทีได้ดี
    มีกระแสมาก่อนหน้านี้ คนไอทีสนใจ
ผู้มีอิทธิพลในกลุ่ม Geek และ IT

     มีอิทธิพลนะเฟ้ย
• Influence = มีอิทธิพล     • Generosity = ความเอื้อเฟื้อ
 (Follower, RT, อ้างอิง, บ่อย)  (RT ของคนอื่นๆ)
• Signal = การแนะนาต่อข้อมูล   • Velocity = ความเร็ว ความบ่อย
 (Link, #, Reference, RT)    • Clout = มีคนอ้างอิงเยอะ
สรุปผลการจากการใช้ผู้มีอิทธิพล
•  เพิ่มการรับรู้ของสินค้าได้ดีมาก (Awareness)
•  สินค้าเป็นที่พูดถึงและบอกต่อกัน
•  สร้างอิทธิพลให้หลายๆ คนอยากได้โทรศัพท์รนนีุ้่
•  จานวนคนเข้าเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น (Traffic)
•  ยอดขายเพิ่มมากขึน (Sale)
            ้


  มาย้าอีกทีว่ามีอิทธิพลนะเฟ้ย
“Location”
FourSquare.com
Social Network + Augmented Reality
Augmented + Location + E-Commerce
ตัวอย่างการนา Social
Network ไปใช้กับธุรกิจ
 • ภายนอก (ลูกค้า)
 • ภายใน (พนักงาน)
Social Network กับ “ลูกค้า”
Social Network กับ “องค์กร”
การช่วยกันทา Social Network ในองค์กร

• พนักงานช่วยกันส่ง ข้อความผ่าน Social
 Network ของแต่ละคนผ่าน Facebook, Twitter,
 Hi5, Email
• พนักงาน 100 คน X เพือน 100 คน = 10,000 คนเห็น
            ่
• ถ้าคน 10,000 คน ส่งต่ออีก ให้ 10 คนดู


  100,000 คนเห็นทันที ภายใน 1-2 ชม.
อนาคตของ Social Network
• Network จะกว้างและเข้าถึงกลุ่มคนได้กว้างมาก
 ขึน รองรับกับคนทัวโลกมากขึ้น
  ้        ่
• ช่องทางการเข้าถึง (Channels) จะมีมากขึ้น และ
 ง่ายมากขึน
      ้
 กล้อง + youtube, flickr
• Automatic มากขึน – Personal indentify
         ้
• จะฉลาดมากขึน (intelligent) - Augmented Suduko vdo
        ้
• Social Network เฉพาะ (Niche & Vertical)
Contact & Question
 www.Pawoot.com
      ข่าวสาร-บทความ-ทิปเทคนิคการทา
      •  E-Commerce E-Marketing
      • สอบถามปัญหาได้ที่ Web Board
      • หนังสือ & สัมมนา
      •  Useful Web Link


      * รับฟรี.! ทิป-เทคนิคด้าน e-
        commerce และ e-marketing ส่งฟรี
        ทาง email ทุกเดือน สมัครฟรี.! ที่
        เว็บไซต์.!
จบ
         สอบถามหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม
          www.Pawoot.com

            โหลด Slide ได้ที่
       http://www.slideshare.net/pawoot

ภาวุธ พงษ์วทยภานุ
      ิ
E-Mail : pawoot@tarad.com  โทร : 02 541-4100
BB PIN : 21C29B8E      Twitter.com/pawoot
Facebook.com/pawoot

More Related Content

What's hot

เริ่มต้นค้าขายออนไลน์ให้เจิดและเกิด!! ด้วย Ecommerce Marketing
เริ่มต้นค้าขายออนไลน์ให้เจิดและเกิด!! ด้วย Ecommerce Marketingเริ่มต้นค้าขายออนไลน์ให้เจิดและเกิด!! ด้วย Ecommerce Marketing
เริ่มต้นค้าขายออนไลน์ให้เจิดและเกิด!! ด้วย Ecommerce MarketingThanawat Malabuppha
 
มันต้องสู้! ปลาเล็กกินปลาใหญ่ SMEs จะแข่งกับ Ecommerce รายใหญ่ยังไง?
มันต้องสู้! ปลาเล็กกินปลาใหญ่ SMEs จะแข่งกับ Ecommerce รายใหญ่ยังไง?มันต้องสู้! ปลาเล็กกินปลาใหญ่ SMEs จะแข่งกับ Ecommerce รายใหญ่ยังไง?
มันต้องสู้! ปลาเล็กกินปลาใหญ่ SMEs จะแข่งกับ Ecommerce รายใหญ่ยังไง?
Thanawat Malabuppha
 
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay SolutionsPay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
05 วิวัฒนาการการค้าออนไลน์
05 วิวัฒนาการการค้าออนไลน์05 วิวัฒนาการการค้าออนไลน์
05 วิวัฒนาการการค้าออนไลน์
Saran Yuwanna
 
Priceza eCommerce Talk 2016 - Target Audience
Priceza eCommerce Talk 2016 - Target AudiencePriceza eCommerce Talk 2016 - Target Audience
Priceza eCommerce Talk 2016 - Target Audience
Priceza Group
 
O2O Offline to Online - Digital Marketing for SMEs
O2O Offline to Online - Digital Marketing for SMEsO2O Offline to Online - Digital Marketing for SMEs
O2O Offline to Online - Digital Marketing for SMEs
Enabler Space (Orion Co., Ltd)
 
E commerce thailand update 25 jul 2013
E commerce thailand update 25 jul 2013E commerce thailand update 25 jul 2013
E commerce thailand update 25 jul 2013thumbsup
 
e-Commerce Trend 2562 by ETDA
e-Commerce Trend 2562 by ETDAe-Commerce Trend 2562 by ETDA
e-Commerce Trend 2562 by ETDA
Peerasak C.
 

What's hot (9)

เริ่มต้นค้าขายออนไลน์ให้เจิดและเกิด!! ด้วย Ecommerce Marketing
เริ่มต้นค้าขายออนไลน์ให้เจิดและเกิด!! ด้วย Ecommerce Marketingเริ่มต้นค้าขายออนไลน์ให้เจิดและเกิด!! ด้วย Ecommerce Marketing
เริ่มต้นค้าขายออนไลน์ให้เจิดและเกิด!! ด้วย Ecommerce Marketing
 
มันต้องสู้! ปลาเล็กกินปลาใหญ่ SMEs จะแข่งกับ Ecommerce รายใหญ่ยังไง?
มันต้องสู้! ปลาเล็กกินปลาใหญ่ SMEs จะแข่งกับ Ecommerce รายใหญ่ยังไง?มันต้องสู้! ปลาเล็กกินปลาใหญ่ SMEs จะแข่งกับ Ecommerce รายใหญ่ยังไง?
มันต้องสู้! ปลาเล็กกินปลาใหญ่ SMEs จะแข่งกับ Ecommerce รายใหญ่ยังไง?
 
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay SolutionsPay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
 
05 วิวัฒนาการการค้าออนไลน์
05 วิวัฒนาการการค้าออนไลน์05 วิวัฒนาการการค้าออนไลน์
05 วิวัฒนาการการค้าออนไลน์
 
Priceza eCommerce Talk 2016 - Target Audience
Priceza eCommerce Talk 2016 - Target AudiencePriceza eCommerce Talk 2016 - Target Audience
Priceza eCommerce Talk 2016 - Target Audience
 
O2O Offline to Online - Digital Marketing for SMEs
O2O Offline to Online - Digital Marketing for SMEsO2O Offline to Online - Digital Marketing for SMEs
O2O Offline to Online - Digital Marketing for SMEs
 
E commerce thailand update 25 jul 2013
E commerce thailand update 25 jul 2013E commerce thailand update 25 jul 2013
E commerce thailand update 25 jul 2013
 
e-Commerce Trend 2562 by ETDA
e-Commerce Trend 2562 by ETDAe-Commerce Trend 2562 by ETDA
e-Commerce Trend 2562 by ETDA
 
Case Study : E-bay
Case Study : E-bayCase Study : E-bay
Case Study : E-bay
 

Similar to Social Network Marketing Increase Sale V1 00

Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
การโฆษณาผ่าน Online Rich Media
การโฆษณาผ่าน Online Rich Mediaการโฆษณาผ่าน Online Rich Media
การโฆษณาผ่าน Online Rich Media
nattatira
 
Twitter E Commerce V1.10
Twitter E Commerce V1.10Twitter E Commerce V1.10
Twitter E Commerce V1.10
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Twitter for E Commerce V1.00
Twitter for E Commerce V1.00Twitter for E Commerce V1.00
Twitter for E Commerce V1.00
gueste3b5f5
 
ความสามารถในการแข่งขัน ในโลกดิจิตอล ทีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
ความสามารถในการแข่งขัน ในโลกดิจิตอล ทีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วความสามารถในการแข่งขัน ในโลกดิจิตอล ทีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
ความสามารถในการแข่งขัน ในโลกดิจิตอล ทีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
KASETSART UNIVERSITY
 
What's Social Commerce
What's Social CommerceWhat's Social Commerce
What's Social Commerce
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Technique to Delivery Information via the Internet
Technique to Delivery Information via the InternetTechnique to Delivery Information via the Internet
Technique to Delivery Information via the Internet
Rachabodin Suwannakanthi
 
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For Brand
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For BrandDAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For Brand
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For Brand
DAAT_TH
 
Social crm and Online reputation management
Social crm and Online reputation management Social crm and Online reputation management
Social crm and Online reputation management
prop2morrow
 
Tara Dsol Casestudy V2.0
Tara Dsol Casestudy V2.0Tara Dsol Casestudy V2.0
Tara Dsol Casestudy V2.0
Anantachai Ittiworapong
 
Using Social Media for success
Using Social Media for successUsing Social Media for success
Using Social Media for successSmith Boonchutima
 
อบรม E-commerce [พื้นฐานการตลาดออนไลน์]
อบรม E-commerce [พื้นฐานการตลาดออนไลน์]อบรม E-commerce [พื้นฐานการตลาดออนไลน์]
อบรม E-commerce [พื้นฐานการตลาดออนไลน์]
Vasin Permsup
 
Social Media Marketing
Social Media MarketingSocial Media Marketing
Social Media Marketing
Khonkaen University
 
Social media อาวุธสื่อสารโลกออนไลน์
Social media อาวุธสื่อสารโลกออนไลน์Social media อาวุธสื่อสารโลกออนไลน์
Social media อาวุธสื่อสารโลกออนไลน์
Kongdej Keesukpan
 
My opinion about Digital Trend @ DAATDAY 2015
My opinion about Digital Trend @ DAATDAY 2015My opinion about Digital Trend @ DAATDAY 2015
My opinion about Digital Trend @ DAATDAY 2015
Moonshot Digital
 
Social media marketing โดย ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์
Social media marketing โดย ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์Social media marketing โดย ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์
Social media marketing โดย ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์
Khonkaen University
 

Similar to Social Network Marketing Increase Sale V1 00 (20)

Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
 
การโฆษณาผ่าน Online Rich Media
การโฆษณาผ่าน Online Rich Mediaการโฆษณาผ่าน Online Rich Media
การโฆษณาผ่าน Online Rich Media
 
Twitter E Commerce V1.10
Twitter E Commerce V1.10Twitter E Commerce V1.10
Twitter E Commerce V1.10
 
E-Marketing by TARAD
E-Marketing by TARADE-Marketing by TARAD
E-Marketing by TARAD
 
Twitter for E Commerce V1.00
Twitter for E Commerce V1.00Twitter for E Commerce V1.00
Twitter for E Commerce V1.00
 
ความสามารถในการแข่งขัน ในโลกดิจิตอล ทีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
ความสามารถในการแข่งขัน ในโลกดิจิตอล ทีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วความสามารถในการแข่งขัน ในโลกดิจิตอล ทีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
ความสามารถในการแข่งขัน ในโลกดิจิตอล ทีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
 
What's Social Commerce
What's Social CommerceWhat's Social Commerce
What's Social Commerce
 
Technique to Delivery Information via the Internet
Technique to Delivery Information via the InternetTechnique to Delivery Information via the Internet
Technique to Delivery Information via the Internet
 
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For Brand
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For BrandDAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For Brand
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For Brand
 
Social crm and Online reputation management
Social crm and Online reputation management Social crm and Online reputation management
Social crm and Online reputation management
 
Tara Dsol Casestudy V2.0
Tara Dsol Casestudy V2.0Tara Dsol Casestudy V2.0
Tara Dsol Casestudy V2.0
 
Using Social Media for success
Using Social Media for successUsing Social Media for success
Using Social Media for success
 
E commerce1
E commerce1E commerce1
E commerce1
 
อบรม E-commerce [พื้นฐานการตลาดออนไลน์]
อบรม E-commerce [พื้นฐานการตลาดออนไลน์]อบรม E-commerce [พื้นฐานการตลาดออนไลน์]
อบรม E-commerce [พื้นฐานการตลาดออนไลน์]
 
Social Media Marketing
Social Media MarketingSocial Media Marketing
Social Media Marketing
 
Social media อาวุธสื่อสารโลกออนไลน์
Social media อาวุธสื่อสารโลกออนไลน์Social media อาวุธสื่อสารโลกออนไลน์
Social media อาวุธสื่อสารโลกออนไลน์
 
Digital maketing
Digital maketingDigital maketing
Digital maketing
 
My opinion about Digital Trend @ DAATDAY 2015
My opinion about Digital Trend @ DAATDAY 2015My opinion about Digital Trend @ DAATDAY 2015
My opinion about Digital Trend @ DAATDAY 2015
 
Social media marketing โดย ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์
Social media marketing โดย ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์Social media marketing โดย ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์
Social media marketing โดย ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์
 
E Marketing
E MarketingE Marketing
E Marketing
 

More from Pawoot (Pom) Pongvitayapanu

E-Commerce Bubble 2016
E-Commerce Bubble 2016E-Commerce Bubble 2016
E-Commerce Bubble 2016
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue) Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand E-Commerce & Online, part 2 confessions of an e-commerce exec - pl...
Thailand E-Commerce & Online, part 2  confessions of an e-commerce exec - pl...Thailand E-Commerce & Online, part 2  confessions of an e-commerce exec - pl...
Thailand E-Commerce & Online, part 2 confessions of an e-commerce exec - pl...
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
9 fundamentals for e-commerce in thailand
9 fundamentals for e-commerce in thailand9 fundamentals for e-commerce in thailand
9 fundamentals for e-commerce in thailand
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, incThailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand e-commerce report 55
Thailand e-commerce report 55Thailand e-commerce report 55
Thailand e-commerce report 55
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.comMobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Internet User Profile 2013
Thailand Internet User Profile 2013Thailand Internet User Profile 2013
Thailand Internet User Profile 2013
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012
Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012
Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand payment Report 2010 (Thai)
Thailand payment Report 2010 (Thai)Thailand payment Report 2010 (Thai)
Thailand payment Report 2010 (Thai)
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand payment Report 2011 (Thai)
Thailand payment Report 2011 (Thai)Thailand payment Report 2011 (Thai)
Thailand payment Report 2011 (Thai)
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
E-mail marketing benchmark_apac_2012
E-mail marketing benchmark_apac_2012E-mail marketing benchmark_apac_2012
E-mail marketing benchmark_apac_2012
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 

More from Pawoot (Pom) Pongvitayapanu (20)

E-Commerce Bubble 2016
E-Commerce Bubble 2016E-Commerce Bubble 2016
E-Commerce Bubble 2016
 
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue) Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
 
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
 
Thailand E-Commerce & Online, part 2 confessions of an e-commerce exec - pl...
Thailand E-Commerce & Online, part 2  confessions of an e-commerce exec - pl...Thailand E-Commerce & Online, part 2  confessions of an e-commerce exec - pl...
Thailand E-Commerce & Online, part 2 confessions of an e-commerce exec - pl...
 
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
 
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
 
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
 
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
 
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
 
9 fundamentals for e-commerce in thailand
9 fundamentals for e-commerce in thailand9 fundamentals for e-commerce in thailand
9 fundamentals for e-commerce in thailand
 
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
 
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, incThailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
 
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
 
Thailand e-commerce report 55
Thailand e-commerce report 55Thailand e-commerce report 55
Thailand e-commerce report 55
 
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.comMobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
 
Thailand Internet User Profile 2013
Thailand Internet User Profile 2013Thailand Internet User Profile 2013
Thailand Internet User Profile 2013
 
Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012
Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012
Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012
 
Thailand payment Report 2010 (Thai)
Thailand payment Report 2010 (Thai)Thailand payment Report 2010 (Thai)
Thailand payment Report 2010 (Thai)
 
Thailand payment Report 2011 (Thai)
Thailand payment Report 2011 (Thai)Thailand payment Report 2011 (Thai)
Thailand payment Report 2011 (Thai)
 
E-mail marketing benchmark_apac_2012
E-mail marketing benchmark_apac_2012E-mail marketing benchmark_apac_2012
E-mail marketing benchmark_apac_2012
 

Social Network Marketing Increase Sale V1 00