Aralin 2 likas na yaman ng asya

70,959 views

Published on

16 Comments
18 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
70,959
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
472
Actions
Shares
0
Downloads
1,347
Comments
16
Likes
18
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aralin 2 likas na yaman ng asya

 1. 1. LIKAS NA YAMAN NG ASYA ARALIN 2
 2. 2. ALAMIN
 3. 3. BALIK – ARAL SA KATANGIANG PISIKAL GAWAIN 1
 4. 4. GAWAIN 1: BALIK ARAL SA KATANGIANG PISIKAL Magbalik-aral ka sa iyong mga natutunan tungkol sa pisikal na katangian ng Asya upang maisagawa ang mga sumusunod :
 5. 5. GAWAIN 1: BALIK ARAL SA KATANGIANG PISIKAL Lagyan ng marka o gu-hit ang mapa ng Asya upang maipakita ang paghahating pangrehiyon nito. Maaari kang gumamit ng anumang panulat o pangkulay para dito. Isulat ang pangalan ng rehiyon sa tapat ng isinagawang pagmamarka.
 6. 6. GAWAIN 1: BALIK ARAL SA KATANGIANG PISIKAL Isulat sa kahong nakalaan sa bawat rehiyon ang iyong konsepto ukol sa katangiang pisikal nito.
 7. 7. KABAN NG YAMAN KO, IGUHIT MO! GAWAIN 2
 8. 8. GAWAIN 2: KABAN NG YAMAN KO IGUHIT MO! Malaki ang pakinabang natin sa ating likas na yaman. Anumang nasa ating paligid na bahagi ng ating kalikasan ay tumutustos sa ating pangangailangan upang mabuhay, at nililinang din ng tao para sa kanyang kabuhayan at paghahanapbuhay.
 9. 9. GAWAIN 2: KABAN NG YAMAN KO IGUHIT MO! Sa ibaba ay makikita mo ang hanay ng mga larawan ng mga produkto. Isulat mo sa da- kong ibaba nito kung ito’y yamang lupa, yamang tubig, o yamang mineral. Sa karugtong na pu-wang nito ay iguhit mo ang yamang likas na pinanggalingan ng produktong ipinapakita. Sa pamamagitan nito ay matutukoy mo ang pauna mong mga kaalaman sa kapakinabangan ng ating kapaligiran.
 10. 10. TALAHANAYAN NG PAGLALAHAT GAWAIN 3
 11. 11. GAWAIN 3: TALAHANAYAN NG PAGLALAHAT Ang gawaing ito ay magsisilbi mong gamit sa pagtataya ng iyong kaalaman at panukat ng pag unlad ng iyong ganap na pag-unawa sa aralin. Mula sa simula, habang dumadaloy ang talakayan, at bago matapos ang mga gawain sa modyul na ito ay magtatala ka ng iyong mga kaisipan batay sa hinihingi ng bawat kolum ng talahanayan. Mahalagang maging tapat sa pagsagot ng bawat aytem nang sa gayon ay makamit mo ang wastong pagtataya. Ang kolum lamang na kulay puti ang iyo munang
 12. 12. LINANGINPAANONG ANG PATULOY NA PAGLINANG AT PAKIKIBAGAY NG TAO SA KAPALIGIRAN AY NAGBUNSOD SA PAG -UNLAD NG KABIHASNAN AT KULTURA NG ISANG PAMAYANAN?
 13. 13. PAGSUSURI NG LARAWAN GAWAIN 4
 14. 14. GAWAIN 4: PAGSUSURI NG LARAWAN Nakahanay sa iyo ang iba’t ibang larawan na nagpapakita ng ugnayan ng tao at ng kalikasan. Pansinin at suriin ang bawat isa. Matapos nito’y maging handa sa pagsagot sa mga pangprosesong tanong sa ibaba.
 15. 15. PAMPROSESONG TANONG 1. Anu-anong uri ng likas na yaman ang nakikita mo sa larawan? Paano nililinang ng mga tao ang mga ito?
 16. 16. PAMPROSESONG TANONG 1. Anu-anong uri ng likas na yaman ang nakikita mo sa larawan? Paano nililinang ng mga tao ang mga ito? 2. Sa palagay mo, may pinsala din kayang naidudulot ang paglinang ng ating kapaligiran? Kung meron, sa anong mga pagkakataon ito nagaganap?
 17. 17. PAMPROSESONG TANONG 1. Anu-anong uri ng likas na yaman ang nakikita mo sa larawan? Paano nililinang ng mga tao ang mga ito? 2. Sa palagay mo, may pinsala din kayang naidudulot ang paglinang ng ating kapaligiran? Kung meron, sa anong mga pagkakataon ito nagaganap? 3. Karamihan ba sa ating mga pangangailangan at kagustuhan ay tinutugunan ng ating mga likas na
 18. 18. PAMPROSESONG TANONG 4. Ano sa tingin mo ang mainam na solusyon kung paanong matutugunan ng likas na yaman ng isang bansa ang lumalaking dami ng populasyon nito gayong ang lupa naman ay hindi lumalaki?
 19. 19. PAMPROSESONG TANONG4. Ano sa tingin mo ang mainam na solusyon kung paanong matutugunan ng likas na yaman ng isang bansa ang lumalaking dami ng populasyon nito gayong ang lupa naman ay hindi lumalaki? 5. Masasabi mo bang mas uunlad ang isang bansa kung sagana ito sa likas na yaman? Bakit?
 20. 20. SAMA-SAMA, TUKLASIN ANG YAMAN NG ASYA GAWAIN 5
 21. 21. GAWAIN 4: GAWAIN 5 SAMA-SAMA, TUKLASIN ANG YAMAN NG ASYA Ngayon ay alam mo na ang konsepto ng likas na yaman at ang mga uri nito. Atin na-mang alamin ang pagkakaiba- iba ng mga yamang likas sa iba’t ibang rehiyon ng Asya at kung paano umaayon at umaangkop ang mga tao dito.
 22. 22. GAWAIN 4: GAWAIN 5 SAMA-SAMA, TUKLASIN ANG YAMAN NG ASYA Ang bahaging ito ay isang pangkatang gawain. Muli ay hahanap ka ng iyong mga makakasama at bubuo kayo ng pangkat. Hanggat maaari ay makasama mo ang iba mo namang mga kamag-aaral. Kapag nakabuo na ng limang pangkat ang klase na may halos parehong bilang ng kasapi, matatanggap ninyo ang inyong task card.
 23. 23. PAMPROSESONG TANONG 1. Magsagawa ng paghahambing ng likas na yaman ng dalawa mula sa limang rehiyon. Ano ang puna o masasabi mo tungkol dito?
 24. 24. PAMPROSESONG TANONG1. Magsagawa ng paghahambing ng likas na yaman ng dalawa mula sa limang rehiyon. Ano ang puna o masasabi mo tungkol dito? 2. Paano nakakaapekto ang mga anyong lupa, anyong tubig, at kagubatan sa pamumuhay ng mga Asyano? Maglahad ng mga halimbawa.
 25. 25. PAMPROSESONG TANONG 1. Magsagawa ng paghahambing ng likas na yaman ng dalawa mula sa limang rehiyon. Ano ang puna o masasabi mo tungkol dito? 2. Paano nakakaapekto ang mga anyong lupa, anyong tubig, at kagubatan sa pamumuhay ng mga Asyano? Maglahad ng mga halimbawa. 3. Mayroon bang mga bansa sa Asya na salat sa likas na yaman ngunit maunlad, at mga bansang sagana sa likas na yaman ngunit hindi gaanong maunlad? Paano ito nangyari?
 26. 26. BALITAAN GAWAIN 6
 27. 27. WAIN 4: GAWAIN 6 BALITAAN Madalas nating naririnig at nababalitaan na isa sa mga seryosong suliraning kinakaharap ng ating bansa at mga bansa sa Asya ay ang pagkasira ng kalikasan, bilang epekto ng ilang hindi kanais-nais na pamamaraan ng industriyalisasyon. Suriin mo ang isa sa mga balitang nailathala ukol dito at matapos nito’y ipahayag mo ang iyong puna at saloobin sa pamamagitan ng mga pamprosesong tanong.
 28. 28. PAMPROSESONG TANONG  1. Ano ang suliraning inilahad sa balita? Sino ang direktang apektado ng suliraning into?
 29. 29. PAMPROSESONG TANONG  1. Ano ang suliraning inilahad sa balita? Sino ang direktang apektado ng suliraning into?  2. Sa inilahad sa balita, ano ang dahilan ng pagkakaroon ng ganitong seryosong suliranin? Makatu-wiran bang gumawa ng mga hakbang sa pag-unlad gamit ang industriyalisasyon kahit sawalang ba-hala ang kapaligira? Bakit?
 30. 30. PAMPROSESONG TANONG  1. Ano ang suliraning inilahad sa balita? Sino ang direktang apektado ng suliraning into?  2. Sa inilahad sa balita, ano ang dahilan ng pagkakaroon ng ganitong seryosong suliranin? Makatu-wiran bang gumawa ng mga hakbang sa pag-unlad gamit ang industriyalisasyon kahit sawalang ba-hala ang kapaligira? Bakit?  3. Ayon sa may-akda, ano-ano ang mga posibleng solusyon upang mapigil o mahinto ang mga inilahad na problema? Anong mga proyekto ang dapat na isagawa? Sa palagay mo, posible bang maisakatu-paran ito? Sa papaanong paraan?
 31. 31. TALAHANAYAN NG PAGLALAHAT GAWAIN 7
 32. 32. GAWAIN 7: TALAHANAYAN NG PAGLALAHAT Taglay ang iyong mga kaalaman mula sa mga isinagawang pagtalakay tungkol sa likas na yaman ng Asya ay handa ka na para sa ikalawang bahagi ng iyong pagtataya. Pupunan mo ng sagot ang ikalawa at ikatlong kolum nang kumpleto at may ganap na pagpapayaman.
 33. 33. UNAWAINPAANONG ANG PAG-ANGKOP AT PAGLINANG NG TAO SA KANYANG KAPALIGI-RAN AY NAGBIGAY-DAAN SA PAGHUBOG AT PAG- UNLAD NG KABIHASNANG ASYANO?
 34. 34. AKAP KA (ATING KALINGAIN) GAWAIN 8
 35. 35. GAWAIN 8: AKAP KA (ATING KAPALIGIRAN, KALINGAIN) Layon ng gawaing ito na magbigay sa ‘yo ng pagmumulat tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng ilan sa mga lugar ng Asya sa usapin ng isyu at problemang pangkapaligiran. Basahin mong mabuti at suriin ang bawat detalye ng balita, lathalin, o pahayag, at pagkatapos ay gawin ang graphic organizer na nasa ibabang bahagi nito. Kumuha at maghinuha ng impormasyon Ang gawaing ito ay maaaring gawing pangkatan o indibidwal.
 36. 36. KAISIPAN SA LARAWAN GAWAIN 9
 37. 37. GAWAIN 9: KAISIPAN SA LARAWAN Bakit mahalagang panatilihin ang balanseng ekolohikal ng rehiyong Asya? Bakit dapat isulong ang pangangalaga ng kalikasan? Tunghayan ang tatlong poster sa ibaba at isulat sa cloud callout ang kaisipang nakapaloob dito. Gawing batayan ang mga tanong sa itaas.
 38. 38. TALAHANAYAN NG PAGLALAHAT GAWAIN 10
 39. 39. GAWAIN 10: TALAHANAYAN NG PAGLALAHAT Matapos mong palalimin ang iyong pag-unawa sa aralin, ay iyo nang pupunan ng wastong kasagutan ang natitirang dalawang kolum ng pagtatayang into. Dapat mong tandaan na ang mga una mong sagot ay dapat mong balikan upang maging malinaw sa ‘yo ang naging pag- unlad ng iyong pagkatuto.
 40. 40. ISABUHAY
 41. 41. SINING AT TALAKAYAN SA KALIKASAN GAWAIN 11
 42. 42. GAWAIN 11: SINING AT TALAKAYAN SA KALIKASAN Mahalagang mapakinggan ang punto de bista at pananaw ng mga kabataan sa mga usapin at isyu sa kasalukuyan lalo’t higit ang tungkol sa kapaligiran at kalikasan. Na-pakarami nang adbokasiya ang isinagawa at patuloy na isinasagawa upang imulat ang la-hat sa wastong pangangalaga ng kalikasan. Sa gawaing ito ay magdadaos kayo ng isang kumperensyang pangkabataan na nakatuon sa likas na yaman ng Asya at ang katangian at kahalagahan nito.
 43. 43. LATHALAIN GAWAIN 12
 44. 44. GAWAIN 12: LATHALAIN Bilang paghahanda sa gagawin mong proyekto sa huling bahagi ng Unang Markahan, ang Travel Brochure, ay gagawa ka ng isang lathalain o feature tungkol sa kagandahan ng yamang likas ng Asya. Dapat ay mababasa dito ang mahahalagang impormasyon tungkol sa inilalarawan, gayundin ang kahalagahan nito at kung paano ito nililinang ng tao. Mas mainam kung makaka-kuha ka ng istoryang kapupulutan ng inspirasyon na may kinalaman sa lugar o bagay na ito. Ito ay mamarka-han batay a nilalaman, organisasyon ng ideya, kakayahang manghikayat, kaayusan at kalinisan, at mga karagdagang kaalaman o istorya na nakapagbigay- ningning sa lathala.
 45. 45. REFERENCE AP G8 – LM pp. 36 - 55 AP G8 – TG pp. 1- 55
 46. 46. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 47. 47. All is well, all is well, all is well May the odds be ever in your favor Good vibes =)
 48. 48. PREPARED BY: JARED RAM A. JUEZAN TEACHER I, AP 7 JUNE 7-8, 2014 THANK YOU VERY MUCH!

×