SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
V. Rikke Rysgaard
1
Emner i dag
• Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
• Temaanalyse om frontalkollisioner
• Tværanalyse om uopmærksomhed i trafikken
• Spørgsmål
2
Havarikommissionen (2001)
 At erhverve ny viden til forbedring af
trafiksikkerheden
 Foretage tværfaglige dybdeanalyser af
hyppigt forekommende alvorlige ulykker
(temaer). 25-30 ulykker.
 På baggrund af analyser komme med
konkrete anbefalinger
 Viden indgår ikke i politiets opklaringsarbejde
3
Dataindsamling (Indrapportering via Politiet)
4
Produkter
5
Frontalkollisioner
6
Baggrund
Fokusområde i
Færdselssikkerhedskommissionens
handlingsplan
22% af dødsulykker 2021
Definition på frontalkollision:
En ulykke mellem to parter, der kører ligeud på
samme vej, men med modsat kørselsretning
28 ulykker med alvorlig personskade indsamlet
September 2020 til november 2021
7
Hvorfor kom førerne over i modgående
vognbane?
8
Hvorfor…
• For rigtig mange var det ikke en
bevidst handling
• Enkelte manøvrefejl og mistet
herredømme
9
De 3 hyppigste
årsager
10
Uopmærksomhed/
distraktion
• I lidt over 50% af ulykkerne
• Kørte på ukomplicerede strækninger
• Både i kurver og på strækninger
• Teknologien distraherede
• Andre faldt i staver
• Træthed kan have medvirket – i en del
tilfælde var der indikationer på træthed
11
Træthed
• I en tredjedel af ulykkerne
• Ukompliceret vejforløb
• Førerne havde kørt i op til 1,5 time.
• Mange unge mænd (18-20) – søvnunderskud,
meget arbejde m.v.
• Desuden 55+ mænd på udflugt
• Ofte sovende medpassager
12
Påvirkning
8 af førerne der kom over i den modsatte
vognbane var påvirket
• Narkotika, medicin, alkohol – i nogle
tilfælde flere stoffer på én gang
• Indikationer på misbrugsproblem
13
Nogle førere mistede
kontrollen over køretøjet
I knap en femtedel af ulykkerne mistet kontrol -
ofte i kombination med uopmærksomhed
/distraktion/let påvirkning /for høj hastighed
Eksempler:
• Høj varebil i glat føre, kraftig vind
• Uopmærksom fører, hjulpar i rabatten
• Motorcyklist: For høj fart i skarp kurve
14
2 førere kørte med vilje
over vejmidten
• En hasarderet overhaling i tæt trafik
• For at kunne køre gennem et sving med
højere hastighed – føreren så ikke
modpart på grund af høj beplantning i
rabat
15
Modparternes reaktioner
16
Modparterne havde i
bedste fald få sekunder
• Knapt halvdelen havde mindre end 1,5
sekund og kunne ikke nå at reagere
• De øvrige havde 2-4 sekunder og nåede i
varierende omfang at bremse/undvige
• Enkelte af disse tøvede med at bremse
• 2 undveg uhensigtsmæssigt mod venstre
17
Hvorfor blev skaderne så alvorlige?
18
Alvorligere skader ved små overlap
I 5 frontalkollisioner var overlappet kun ca. 10%.
Her sås generelt meget alvorlige skader hos førerne.
Bilers evne til at absorbere energi ved kollision med små
overlap er begrænset:
• A-stolpen og dens forlængelse skubbes typisk ind i
kabinen
• Instrumentpanel og rat trykkes tilbage mod førerens
hoved og overkrop. Kollisionskræfterne skubber samtidig
føreren frem.
19
Lidt mindre alvorligt ved overlap op til 50%
Generelt lidt lavere alvorlighedsgrad ved
overlap op til 50% - sås i 12 kollisioner:
• Bilernes kollisionszoner er bedre til at
absorbere kraften
• Bilerne vil typisk fortsætte i en rotation,
hvorved påvirkningen af personerne
reduceres
20
Placering for tæt på
rattet gav skader
I 3 tilfælde sad personer, som ikke var så høje,
for langt fremme uden at have justeret på rat
og ryglæn.
Det medførte bl.a. ansigtsskader på grund af for
tæt placering på airbag.
21
Tværanalyse:
Uopmærksomhed
i alvorlige trafikulykker
• 22
Baggrund
Mange ulykker relaterer sig til
uopmærksomhed.
Uopmærksomhed medvirkede i over en
tredjedel af de alvorlige ulykker,
Havarikommissionen har dybdeanalyseret.
Formål med tværanalysen er at nuancere
debatten.
23
Datagrundlag
12 seneste temaanalyser
I alt 321 ulykker
Heraf 119 med uopmærksomhed
24
Fokus på
trafikanternes rolle
Havarikommissionen har fokus på samspillet
mellem trafikant, vej, omgivelser og køretøj.
Ofte medvirker flere forhold til en ulykke.
MEN
I denne analyse fokus på trafikanternes rolle.
I mange tilfælde medvirkede også andre
forhold.
25
Politirapporter/Interviews Rekonstruktion af ulykken
26.
Viden om uopmærksomhed bygger bl.a. på
Fund på ulykkessted
27.
Uopmærksomhed ses i mange situationer
28.
Lavt opmærksomhedsniveau/træthed
F.eks. Frontalkollisioner (Tema 18) F.eks. Bagendekollisioner
(Tema 17 varebilsulykker)
Uopmærksomhed ved træthed
Ved træthed
• Indhentning og bearbejdning af
informationer begrænses
• Koncentrationsbesvær
• Tendens til at falde i staver og blive
mentalt fraværende
Træthed og uopmærksomhed hænger
sammen – glidende overgange i
opmærksomheds- og bevidsthedstilstanden
29
F.eks. Dårlig oversigt F.eks. Vanskelig manøvre
30.
Opmærksomhedskrævende trafiksituationer
F.eks. Trafikeret kryds
Social distraktion Teknologibaseret distraktion
31.
Mange slags distraktorer
Andre distraktorer
Uopmærksomhed ses hos alle slags trafikanter
32
Mere info på www.hvu.dk
Spørgsmål?
33

More Related Content

More from TSF - Trafikksikkerhetsforeningen

Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASÅpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder VegsikringskonferansenInnfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder VegsikringskonferansenTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023
 Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023 Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023
Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Trafikksikkerhetsfordelene ved vegdesign Vegsikringskonferansen
Trafikksikkerhetsfordelene ved vegdesign VegsikringskonferansenTrafikksikkerhetsfordelene ved vegdesign Vegsikringskonferansen
Trafikksikkerhetsfordelene ved vegdesign VegsikringskonferansenTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 202...
Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 202...Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 202...
Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 202...TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 

More from TSF - Trafikksikkerhetsforeningen (20)

Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
 
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASÅpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
 
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
 
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
 
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
 
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
 
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
 
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23
 
EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
 EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
 
Kommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
Kommunale veger og bruer VegsikringskonferansenKommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
Kommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
 
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder VegsikringskonferansenInnfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
 
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
 
Workzone Safety Vegsikringskonferansen
Workzone Safety VegsikringskonferansenWorkzone Safety Vegsikringskonferansen
Workzone Safety Vegsikringskonferansen
 
MC Trafikkmiljø NMCU Veisikringskonferansen 2023.pptx
MC Trafikkmiljø NMCU Veisikringskonferansen 2023.pptxMC Trafikkmiljø NMCU Veisikringskonferansen 2023.pptx
MC Trafikkmiljø NMCU Veisikringskonferansen 2023.pptx
 
Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023
 Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023 Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023
Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023
 
MC-trafikkmiljø Svendsen Vegsikringskonferansen
MC-trafikkmiljø Svendsen VegsikringskonferansenMC-trafikkmiljø Svendsen Vegsikringskonferansen
MC-trafikkmiljø Svendsen Vegsikringskonferansen
 
Skjermbruk og Human factor Vegsikringskonferansen
Skjermbruk og Human factor VegsikringskonferansenSkjermbruk og Human factor Vegsikringskonferansen
Skjermbruk og Human factor Vegsikringskonferansen
 
Trafikksikkerhetsfordelene ved vegdesign Vegsikringskonferansen
Trafikksikkerhetsfordelene ved vegdesign VegsikringskonferansenTrafikksikkerhetsfordelene ved vegdesign Vegsikringskonferansen
Trafikksikkerhetsfordelene ved vegdesign Vegsikringskonferansen
 
Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 202...
Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 202...Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 202...
Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 202...
 
Gode lesbare trafikkmiljø Skilt Vegsikringskonferansen
 Gode lesbare trafikkmiljø Skilt Vegsikringskonferansen Gode lesbare trafikkmiljø Skilt Vegsikringskonferansen
Gode lesbare trafikkmiljø Skilt Vegsikringskonferansen
 

Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024

 • 2. Emner i dag • Havarikommissionen for Vejtrafikulykker • Temaanalyse om frontalkollisioner • Tværanalyse om uopmærksomhed i trafikken • Spørgsmål 2
 • 3. Havarikommissionen (2001)  At erhverve ny viden til forbedring af trafiksikkerheden  Foretage tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende alvorlige ulykker (temaer). 25-30 ulykker.  På baggrund af analyser komme med konkrete anbefalinger  Viden indgår ikke i politiets opklaringsarbejde 3
 • 7. Baggrund Fokusområde i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 22% af dødsulykker 2021 Definition på frontalkollision: En ulykke mellem to parter, der kører ligeud på samme vej, men med modsat kørselsretning 28 ulykker med alvorlig personskade indsamlet September 2020 til november 2021 7
 • 8. Hvorfor kom førerne over i modgående vognbane? 8
 • 9. Hvorfor… • For rigtig mange var det ikke en bevidst handling • Enkelte manøvrefejl og mistet herredømme 9
 • 11. Uopmærksomhed/ distraktion • I lidt over 50% af ulykkerne • Kørte på ukomplicerede strækninger • Både i kurver og på strækninger • Teknologien distraherede • Andre faldt i staver • Træthed kan have medvirket – i en del tilfælde var der indikationer på træthed 11
 • 12. Træthed • I en tredjedel af ulykkerne • Ukompliceret vejforløb • Førerne havde kørt i op til 1,5 time. • Mange unge mænd (18-20) – søvnunderskud, meget arbejde m.v. • Desuden 55+ mænd på udflugt • Ofte sovende medpassager 12
 • 13. Påvirkning 8 af førerne der kom over i den modsatte vognbane var påvirket • Narkotika, medicin, alkohol – i nogle tilfælde flere stoffer på én gang • Indikationer på misbrugsproblem 13
 • 14. Nogle førere mistede kontrollen over køretøjet I knap en femtedel af ulykkerne mistet kontrol - ofte i kombination med uopmærksomhed /distraktion/let påvirkning /for høj hastighed Eksempler: • Høj varebil i glat føre, kraftig vind • Uopmærksom fører, hjulpar i rabatten • Motorcyklist: For høj fart i skarp kurve 14
 • 15. 2 førere kørte med vilje over vejmidten • En hasarderet overhaling i tæt trafik • For at kunne køre gennem et sving med højere hastighed – føreren så ikke modpart på grund af høj beplantning i rabat 15
 • 17. Modparterne havde i bedste fald få sekunder • Knapt halvdelen havde mindre end 1,5 sekund og kunne ikke nå at reagere • De øvrige havde 2-4 sekunder og nåede i varierende omfang at bremse/undvige • Enkelte af disse tøvede med at bremse • 2 undveg uhensigtsmæssigt mod venstre 17
 • 18. Hvorfor blev skaderne så alvorlige? 18
 • 19. Alvorligere skader ved små overlap I 5 frontalkollisioner var overlappet kun ca. 10%. Her sås generelt meget alvorlige skader hos førerne. Bilers evne til at absorbere energi ved kollision med små overlap er begrænset: • A-stolpen og dens forlængelse skubbes typisk ind i kabinen • Instrumentpanel og rat trykkes tilbage mod førerens hoved og overkrop. Kollisionskræfterne skubber samtidig føreren frem. 19
 • 20. Lidt mindre alvorligt ved overlap op til 50% Generelt lidt lavere alvorlighedsgrad ved overlap op til 50% - sås i 12 kollisioner: • Bilernes kollisionszoner er bedre til at absorbere kraften • Bilerne vil typisk fortsætte i en rotation, hvorved påvirkningen af personerne reduceres 20
 • 21. Placering for tæt på rattet gav skader I 3 tilfælde sad personer, som ikke var så høje, for langt fremme uden at have justeret på rat og ryglæn. Det medførte bl.a. ansigtsskader på grund af for tæt placering på airbag. 21
 • 23. Baggrund Mange ulykker relaterer sig til uopmærksomhed. Uopmærksomhed medvirkede i over en tredjedel af de alvorlige ulykker, Havarikommissionen har dybdeanalyseret. Formål med tværanalysen er at nuancere debatten. 23
 • 24. Datagrundlag 12 seneste temaanalyser I alt 321 ulykker Heraf 119 med uopmærksomhed 24
 • 25. Fokus på trafikanternes rolle Havarikommissionen har fokus på samspillet mellem trafikant, vej, omgivelser og køretøj. Ofte medvirker flere forhold til en ulykke. MEN I denne analyse fokus på trafikanternes rolle. I mange tilfælde medvirkede også andre forhold. 25
 • 26. Politirapporter/Interviews Rekonstruktion af ulykken 26. Viden om uopmærksomhed bygger bl.a. på Fund på ulykkessted
 • 27. 27. Uopmærksomhed ses i mange situationer
 • 28. 28. Lavt opmærksomhedsniveau/træthed F.eks. Frontalkollisioner (Tema 18) F.eks. Bagendekollisioner (Tema 17 varebilsulykker)
 • 29. Uopmærksomhed ved træthed Ved træthed • Indhentning og bearbejdning af informationer begrænses • Koncentrationsbesvær • Tendens til at falde i staver og blive mentalt fraværende Træthed og uopmærksomhed hænger sammen – glidende overgange i opmærksomheds- og bevidsthedstilstanden 29
 • 30. F.eks. Dårlig oversigt F.eks. Vanskelig manøvre 30. Opmærksomhedskrævende trafiksituationer F.eks. Trafikeret kryds
 • 31. Social distraktion Teknologibaseret distraktion 31. Mange slags distraktorer Andre distraktorer
 • 32. Uopmærksomhed ses hos alle slags trafikanter 32
 • 33. Mere info på www.hvu.dk Spørgsmål? 33