SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
Trafikkstyring på E39
Stavanger - Sandnes
Mål med trafikkstyring
Færre ulykker
Redusere risiko knyttet til kø i tunnel
– E39 Eiganestunnelen
– Rv. 13 Ryfast
Bedre fremkommelighet og forutsigbarhet
– Kollektivtrafikken
– Godstrafikken
Overføring fra bil til miljøvennlige
transportformer i storbyområdet
Ulykkestyper
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Utforkj. Påkj. Bakfra Møteul. Kryssul. Fotgj. Ul Annet
Antall ulykker Antall drepte/skadde
Ulykkesfordeling på klokkeslett
0
5
10
15
20
25
% ulykker
% normal
E39
ÅDT – 60.000
3-4 % årlig trafikkvekst.
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
ÅDT
Årstall
Trafikkutvikling på E39 - Auglendshøyden
Kollektivtrafikk og næringstrafikk
11 X-ruter, E90, 70, Sørvestekspressen og
Buss4you, mest trafikk mellom Schancheholen og
Solasplitten
35 % av de lange kjøretøyene befinner seg på
E39 i rushet (0700-0900 og 1400-1700)
2011 Andel tungtrafikk Antall tunge kjøretøy
E39 Auglendshøyden 6 % 3687
E39 Forus 9 % 4596
E39 Folkvord 9 % 3006
00:00
10:00
20:00
30:00
40:00
Reisetid
[mm:ss]
Reisetider E39
2012
Nordover
Sørover
Bakteppe
- Prinsipp tilfartskontroll: slipper ikke inn flere biler enn kapasitetsgrense – unngår
kollaps på hovedveg
- Prinsipp variabel fartsgrense: setter ned hastighet for å bedre kapasiteten noe som
forsinker kollaps på hovedvegen
Tilfartskontroll - rampekontroll
Signalanlegg på påkjøringsrampe for å
kontrollere jevn mating inn på E39 Motorveien
Underskilt:
– 1 bil pr. grønt
– 2 biler pr. grønt
Passer på at kapasiteten på E39 ikke overskrides
Servicenivå: D-E
Tilfartskontroll - rampekontroll
Behov på 20 av 26
påkjøringsramper for å opprettholde
flyt på E39 mellom Sandnes og
Stavanger
18 % reduksjon i ulykker
20-30 % reduksjon i total reisetid
på hovedveien
10 % økt avvikling på hovedveien
Bidrar til overføring fra bil til gange,
sykkel og kollektiv i byområdet
Mer kø på sekundærvegene
Variabel fartsgrense
Fartsgrense tilpasses rådende
forhold
Settes ned før kø oppstår.
10 % reduksjon i ulykker
5 % reduksjon i total reisetid
5 % økt avvikling
Økt kapasitet ved lavere fartsgrense
Trafikkstyring E39
I dag er farten 10-20 km/t i rushtiden
mellom Stavanger og Sandnes
Vi ønsker å mangedoble denne hastigheten
til 60-80 km/t i rushtidene. Samt ha 90
km/t der det ikke er kapasitetsproblemer.
– Systemet vil være dynamisk, slik at
trafikkstyringen vil være på i så kort tidsrom
og så kort strekning som mulig.
Trafikksituasjonen i dag
Konklusjon
Statens vegvesen anbefaler å gå videre med
planlegging av både rampekontroll og variabel
fartsgrense på E39
Åpning av nye
vegsystem
desember 2019
• Eiganestunnelen
• Trafikkapasitet
firefeltsveg:
• ~60.000
kjt/døgn
• Ryfast
• Trafikkapasitet
firefeltsveg:
• ~60.000
kjt/døgn
Eiganestunnelen
Ryfast
Reduserer reisetiden
 Vi har kjørt simulering av reisetiden:
Trafikkstyring
Uten trafikkstyring Med trafikkstyring
Hundvåg – Forus
Morgenrush
25 min 15 min
Forus – Hundvåg
Ettermiddag
25 min 15 min
Trafikkstyring
Schancheholen med rampekontroll
Trafikkstyring
Schancheholen uten
rampekontroll
Oppdrag evaluering ved oppstart
Midlertidig prøveprosjekt
Søknad for endelig
godkjenning
 videre implementering
av trafikkstyring
Evaluering
Resultat oppstrøms rampe
Resultat nedstrøms rampe
Reisetider med Tom-Tom-data
Videre prosess
Oppdatert behovsrapport
fra 2012
– Levert oktober 2023

More Related Content

More from TSF - Trafikksikkerhetsforeningen

Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videreGuro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videreTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik  Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024Håvard Austvik  Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASÅpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder VegsikringskonferansenInnfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder VegsikringskonferansenTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 

More from TSF - Trafikksikkerhetsforeningen (20)

Tor Heimdal NCC Vegsikringskonferansen 2024
Tor Heimdal NCC Vegsikringskonferansen 2024Tor Heimdal NCC Vegsikringskonferansen 2024
Tor Heimdal NCC Vegsikringskonferansen 2024
 
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
 
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
 
Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024
Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024
Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024
 
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videreGuro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre
 
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik  Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024Håvard Austvik  Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
 
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
 
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 2024
Ingrid Dahl Hovland  Vegsikringskonferansen 2024Ingrid Dahl Hovland  Vegsikringskonferansen 2024
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 2024
 
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
 
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASÅpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
 
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
 
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
 
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
 
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
 
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
 
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23
 
EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
 EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
 
Kommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
Kommunale veger og bruer VegsikringskonferansenKommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
Kommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
 
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder VegsikringskonferansenInnfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
 
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
 

Trafikkstyring på E39 Vegsikringskonferansen 2024