SlideShare a Scribd company logo

Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23

Bærekraft og miljø Marit Brandtsegg, direktør Myndighet og regelverk, Statens vegvesen

1 of 13
Download to read offline
Vegsikringskonferansen 2023
BÆREKRAFT OG MILJØ
Marit Brandtsegg, direktør
Statens Vegvesen, Myndighet og regelverk
08.02.2023
Foto: Eline Karlsdatter Fladseth / Visit Northwest
Enklere reisehverdag og økt
konkurranseevne for næringslivet
Mer for pengene Effektiv bruk av ny teknologi Bidra til oppfyllelse av Norges
klima- og miljømål
Nullvisjon for drepte og hardt
skadde i trafikken
Et effektivt, miljøvennlig og trygt
transportsystem
Toppmål med tilhørende styringsindikatorer,
strategisk retning og strategiske prosjekter utgjør
virksomhetsstrategien i Statens vegvesen
Toppmål
Strategiske
prosjekter
Strategisk retning
Fremtidens digitale veg Digitale nyttetjenester til kundene
Heldigitalisert verdikjede for veg
1.1 Kostnadseffektivisering
interne kostnader
1.2 Kostnadseffektivisering veg
2.1 Digitalisering 3.1 Klimagassutslipp 4.1 Antall drepte og hardt skadde 5.1 Fremkommelighet
(reisetidsforsinkelse)
5.2 Kundetilfredshet
Styringsindikatorer
Forutsigbar fremkommelighet
Trafikksikkerhet Bærekraft
Mer for pengene - Ta vare på det vi har, utbedre der vi kan, og
bygge nytt der vi må
E39 Lotetunnelen nord
Foto: Ole-Mathias Nes / Statens vegvesen
Verdien av mobilitet
En velfungerende økonomi
er avhengig av god
mobilitet
Folk må på jobb, og varer
må ut til næringslivet
og forbrukerne
God mobilitet tiltrekker seg
arbeidskraft og stimulerer
til nye investeringer i
næringslivet
Foto: Unsplash
5
Mange byggherrer – Statens Vegvesen ansvarlig for helheten
Myndighet og regelverk i
Vegdirektoratet er til for
alle vegeiere.
Enheten jobber med hele
vegtransportsystemet.
6
Bærekraft er et premiss for alt vi gjør.
Det er spesielt fem områder vi har stor påvirkning
på, og som vi jobber systematisk for å lykkes med
Bærekraft
Ringvirkninger for lokalsamfunn
og trafikanter
Vi skal ha et trygt og tilgjengelig
transportsystem som legger til rette for
miljøvennlige fremkomstmidler:
• Nullvisjonen for drepte eller hardt skadde
i trafikken
• Nullvekstmålet for persontransport i byer
• Nasjonalt sykkelmål: 8% sykkelandel på
landsbasis og 20% i store byområder
• Vi skal redusere negative helsevirkninger
som følge av støy fra vegtrafikk
• Vi skal legge til rette for universelt
utformet reisekjede
Seriøsitet og arbeidsforhold
i leverandørkjeden
Vi skal ha nulltoleranse for sosial
dumping og arbeidslivskriminalitet i
leverandørkjeden og transport-
næringen:
• Vi skal følge opp tiltakene i
regjeringens handlingsplan mot
sosial dumping i transportsektoren
Biologisk mangfold og
økosystemer
Vi skal ta vare på naturen og ha null
netto tap av biologisk mangfold:
• Vi skal redusere tap av arealer
med høy forvaltningsverdi .
• Vi skal redusere den totale
arealbruken til utbyggings-
porteføljen.
Ressursbruk og
sirkulærøkonomi
Vi skal ta vare på det vi har, utbedre
der vi kan og bygge nytt der vi må:
• Vi skal være en pådriver for
sirkulærøkonomi i planlegging,
bygging og drift av veg
Foto: Per Ritzler / Statens vegvesen
Klimagassutslipp og
klimatilpasning
Vi skal kutte klimagassutslipp fra
transportsektoren i tråd med Norges
forpliktelser:
• Vi skal gjøre vegnettet
motstandsdyktig gjennom helhetlig
arbeid med klimatilpasning
• Vi skal redusere klimagassutslipp fra
vegtransporten med 55% innen 2030
• Vi skal redusere klimagassutslipp fra
anlegg og drift med 55 % innen 2030
• Vi skal redusere klimagassutslipp fra
egen virksomhet med 55 % innen 2030

Recommended

Vegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøet
Vegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøetVegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøet
Vegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøetTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...
Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...
Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Frokostmote 12 april 2018 Nye Veier
Frokostmote 12 april 2018 Nye VeierFrokostmote 12 april 2018 Nye Veier
Frokostmote 12 april 2018 Nye VeierIngrid Dahl Hovland
 
Frode Hvattum, strategidirektør Ruter
Frode Hvattum, strategidirektør RuterFrode Hvattum, strategidirektør Ruter
Frode Hvattum, strategidirektør Ruterinsam
 
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021
Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021
Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 

More Related Content

Similar to Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23

Skog bygg - fiber - energi - østlandsskogbruket
Skog  bygg - fiber - energi - østlandsskogbruketSkog  bygg - fiber - energi - østlandsskogbruket
Skog bygg - fiber - energi - østlandsskogbruketSkog22
 
Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig Vegsikringskonferansen 2020
Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig Vegsikringskonferansen 2020Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig Vegsikringskonferansen 2020
Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig Vegsikringskonferansen 2020TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Skog bygg - fiber - energi - hedmark og oppland fylkeskommuner even mengshol
Skog bygg - fiber - energi - hedmark og oppland fylkeskommuner even mengsholSkog bygg - fiber - energi - hedmark og oppland fylkeskommuner even mengshol
Skog bygg - fiber - energi - hedmark og oppland fylkeskommuner even mengsholSkog22
 
Konsekvenser for samfunn og miljø ved bruk av landstrøm
Konsekvenser for samfunn og miljø ved bruk av landstrømKonsekvenser for samfunn og miljø ved bruk av landstrøm
Konsekvenser for samfunn og miljø ved bruk av landstrømHavnetekniskgruppe
 
Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016
Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016
Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016insam
 
Skog bygg- fiber - energi - norges skogeierforbund
Skog bygg- fiber - energi - norges skogeierforbundSkog bygg- fiber - energi - norges skogeierforbund
Skog bygg- fiber - energi - norges skogeierforbundSkog22
 
Bedre trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljo Vegsikringskonferansen 2020
Bedre trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljo Vegsikringskonferansen 2020Bedre trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljo Vegsikringskonferansen 2020
Bedre trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljo Vegsikringskonferansen 2020TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Ålesund Shortsea Bring Linehaul Arild Oterhals
Ålesund Shortsea Bring Linehaul Arild OterhalsÅlesund Shortsea Bring Linehaul Arild Oterhals
Ålesund Shortsea Bring Linehaul Arild OterhalsHans Kristian Haram
 
Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?
Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?
Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?IKT-Norge
 
Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen...
Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen...Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen...
Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen...Bymiljoetaten
 
Skog bygg-fiber-energi -treindustrien
Skog bygg-fiber-energi -treindustrien Skog bygg-fiber-energi -treindustrien
Skog bygg-fiber-energi -treindustrien Skog22
 
Transport 2.0: Odd Eivind Gabrielsen, Bring
Transport 2.0: Odd Eivind Gabrielsen, BringTransport 2.0: Odd Eivind Gabrielsen, Bring
Transport 2.0: Odd Eivind Gabrielsen, Bringinsam
 
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 

Similar to Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23 (20)

Anette Aanesland, Nye Veier AS, Veisikringskonferansen 2017
Anette Aanesland, Nye Veier AS, Veisikringskonferansen 2017Anette Aanesland, Nye Veier AS, Veisikringskonferansen 2017
Anette Aanesland, Nye Veier AS, Veisikringskonferansen 2017
 
Shortsea Nordvest 2010 Bring Linehaul Arild Oterhals
Shortsea Nordvest 2010 Bring Linehaul Arild OterhalsShortsea Nordvest 2010 Bring Linehaul Arild Oterhals
Shortsea Nordvest 2010 Bring Linehaul Arild Oterhals
 
Skog bygg - fiber - energi - østlandsskogbruket
Skog  bygg - fiber - energi - østlandsskogbruketSkog  bygg - fiber - energi - østlandsskogbruket
Skog bygg - fiber - energi - østlandsskogbruket
 
Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig Vegsikringskonferansen 2020
Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig Vegsikringskonferansen 2020Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig Vegsikringskonferansen 2020
Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig Vegsikringskonferansen 2020
 
Skog bygg - fiber - energi - hedmark og oppland fylkeskommuner even mengshol
Skog bygg - fiber - energi - hedmark og oppland fylkeskommuner even mengsholSkog bygg - fiber - energi - hedmark og oppland fylkeskommuner even mengshol
Skog bygg - fiber - energi - hedmark og oppland fylkeskommuner even mengshol
 
Konsekvenser for samfunn og miljø ved bruk av landstrøm
Konsekvenser for samfunn og miljø ved bruk av landstrømKonsekvenser for samfunn og miljø ved bruk av landstrøm
Konsekvenser for samfunn og miljø ved bruk av landstrøm
 
Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016
Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016
Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016
 
Skog bygg- fiber - energi - norges skogeierforbund
Skog bygg- fiber - energi - norges skogeierforbundSkog bygg- fiber - energi - norges skogeierforbund
Skog bygg- fiber - energi - norges skogeierforbund
 
Bedre trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljo Vegsikringskonferansen 2020
Bedre trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljo Vegsikringskonferansen 2020Bedre trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljo Vegsikringskonferansen 2020
Bedre trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljo Vegsikringskonferansen 2020
 
Ålesund Shortsea Bring Linehaul Arild Oterhals
Ålesund Shortsea Bring Linehaul Arild OterhalsÅlesund Shortsea Bring Linehaul Arild Oterhals
Ålesund Shortsea Bring Linehaul Arild Oterhals
 
Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?
Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?
Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?
 
2017.11.07 eba hms dag
2017.11.07 eba hms dag2017.11.07 eba hms dag
2017.11.07 eba hms dag
 
Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen...
Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen...Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen...
Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen...
 
Shortsea oslofjord2012 tollpost_karin_hansesaetre
Shortsea oslofjord2012 tollpost_karin_hansesaetreShortsea oslofjord2012 tollpost_karin_hansesaetre
Shortsea oslofjord2012 tollpost_karin_hansesaetre
 
Jon Sjølander
Jon SjølanderJon Sjølander
Jon Sjølander
 
Skog bygg-fiber-energi -treindustrien
Skog bygg-fiber-energi -treindustrien Skog bygg-fiber-energi -treindustrien
Skog bygg-fiber-energi -treindustrien
 
Kundesamling 3.5.2017
Kundesamling 3.5.2017Kundesamling 3.5.2017
Kundesamling 3.5.2017
 
Byggnæringens landsforening 130913
Byggnæringens landsforening 130913Byggnæringens landsforening 130913
Byggnæringens landsforening 130913
 
Transport 2.0: Odd Eivind Gabrielsen, Bring
Transport 2.0: Odd Eivind Gabrielsen, BringTransport 2.0: Odd Eivind Gabrielsen, Bring
Transport 2.0: Odd Eivind Gabrielsen, Bring
 
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
 

More from TSF - Trafikksikkerhetsforeningen

Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videreGuro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videreTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASÅpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder VegsikringskonferansenInnfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder VegsikringskonferansenTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 

More from TSF - Trafikksikkerhetsforeningen (20)

Tor Heimdal NCC Vegsikringskonferansen 2024
Tor Heimdal NCC Vegsikringskonferansen 2024Tor Heimdal NCC Vegsikringskonferansen 2024
Tor Heimdal NCC Vegsikringskonferansen 2024
 
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
 
Trafikkstyring på E39 Vegsikringskonferansen 2024
Trafikkstyring på E39 Vegsikringskonferansen 2024Trafikkstyring på E39 Vegsikringskonferansen 2024
Trafikkstyring på E39 Vegsikringskonferansen 2024
 
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
 
Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024
Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024
Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024
 
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videreGuro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre
 
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
 
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 2024
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 2024Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 2024
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 2024
 
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
 
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASÅpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
 
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
 
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
 
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
 
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
 
EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
 EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
 
Kommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
Kommunale veger og bruer VegsikringskonferansenKommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
Kommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
 
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder VegsikringskonferansenInnfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
 
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
 
Workzone Safety Vegsikringskonferansen
Workzone Safety VegsikringskonferansenWorkzone Safety Vegsikringskonferansen
Workzone Safety Vegsikringskonferansen
 
MC Trafikkmiljø NMCU Veisikringskonferansen 2023.pptx
MC Trafikkmiljø NMCU Veisikringskonferansen 2023.pptxMC Trafikkmiljø NMCU Veisikringskonferansen 2023.pptx
MC Trafikkmiljø NMCU Veisikringskonferansen 2023.pptx
 

Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23

 • 1. Vegsikringskonferansen 2023 BÆREKRAFT OG MILJØ Marit Brandtsegg, direktør Statens Vegvesen, Myndighet og regelverk 08.02.2023 Foto: Eline Karlsdatter Fladseth / Visit Northwest
 • 2. Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet Mer for pengene Effektiv bruk av ny teknologi Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål Nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem Toppmål med tilhørende styringsindikatorer, strategisk retning og strategiske prosjekter utgjør virksomhetsstrategien i Statens vegvesen Toppmål Strategiske prosjekter Strategisk retning Fremtidens digitale veg Digitale nyttetjenester til kundene Heldigitalisert verdikjede for veg 1.1 Kostnadseffektivisering interne kostnader 1.2 Kostnadseffektivisering veg 2.1 Digitalisering 3.1 Klimagassutslipp 4.1 Antall drepte og hardt skadde 5.1 Fremkommelighet (reisetidsforsinkelse) 5.2 Kundetilfredshet Styringsindikatorer Forutsigbar fremkommelighet Trafikksikkerhet Bærekraft
 • 3. Mer for pengene - Ta vare på det vi har, utbedre der vi kan, og bygge nytt der vi må E39 Lotetunnelen nord Foto: Ole-Mathias Nes / Statens vegvesen
 • 4. Verdien av mobilitet En velfungerende økonomi er avhengig av god mobilitet Folk må på jobb, og varer må ut til næringslivet og forbrukerne God mobilitet tiltrekker seg arbeidskraft og stimulerer til nye investeringer i næringslivet Foto: Unsplash
 • 5. 5 Mange byggherrer – Statens Vegvesen ansvarlig for helheten Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet er til for alle vegeiere. Enheten jobber med hele vegtransportsystemet.
 • 6. 6 Bærekraft er et premiss for alt vi gjør. Det er spesielt fem områder vi har stor påvirkning på, og som vi jobber systematisk for å lykkes med Bærekraft Ringvirkninger for lokalsamfunn og trafikanter Vi skal ha et trygt og tilgjengelig transportsystem som legger til rette for miljøvennlige fremkomstmidler: • Nullvisjonen for drepte eller hardt skadde i trafikken • Nullvekstmålet for persontransport i byer • Nasjonalt sykkelmål: 8% sykkelandel på landsbasis og 20% i store byområder • Vi skal redusere negative helsevirkninger som følge av støy fra vegtrafikk • Vi skal legge til rette for universelt utformet reisekjede Seriøsitet og arbeidsforhold i leverandørkjeden Vi skal ha nulltoleranse for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i leverandørkjeden og transport- næringen: • Vi skal følge opp tiltakene i regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren Biologisk mangfold og økosystemer Vi skal ta vare på naturen og ha null netto tap av biologisk mangfold: • Vi skal redusere tap av arealer med høy forvaltningsverdi . • Vi skal redusere den totale arealbruken til utbyggings- porteføljen. Ressursbruk og sirkulærøkonomi Vi skal ta vare på det vi har, utbedre der vi kan og bygge nytt der vi må: • Vi skal være en pådriver for sirkulærøkonomi i planlegging, bygging og drift av veg Foto: Per Ritzler / Statens vegvesen Klimagassutslipp og klimatilpasning Vi skal kutte klimagassutslipp fra transportsektoren i tråd med Norges forpliktelser: • Vi skal gjøre vegnettet motstandsdyktig gjennom helhetlig arbeid med klimatilpasning • Vi skal redusere klimagassutslipp fra vegtransporten med 55% innen 2030 • Vi skal redusere klimagassutslipp fra anlegg og drift med 55 % innen 2030 • Vi skal redusere klimagassutslipp fra egen virksomhet med 55 % innen 2030
 • 7. 7 Innhente, analysere og visualisere data Etablere dataflyt Analysere innsatsfaktorer for optimalisering Ekstern datadeling Beregninger og metodikk Sikre kapasitet til analyse og dataplattform for god måloppnåelse Data og innsikt for å prioritere og vise effekt av tiltak Dataflyt for oppfølging av mål og indikatorer Lage gode framskrivinger for å sikre måloppnåelse over tid Data og innsikt Ø N S K E T E F F E K T B E S K R I V E L S E Lage en anskaffelsesstrategi for virksomheten som helhet Samordne kontraktskrav for å oppnå best mulig effekt på bærekraft Innovasjon og innovative løsninger Gi forutsigbarhet for våre leverandører og få best mulige løsninger fra markedet i et kostnads- og bærekraftperspektiv Enhetlig bruk av anskaffelser som et strategisk verktøy Økt markedsdialog med leverandører og entreprenører Anskaffelser Kartlegge potensialet for sirkulære løsninger Igangsette piloter for sirkulære løsninger med størst potensiale Bygge opp samarbeid med bransjen Oversikt over innsatsfaktorer og avfall Benytte sirkulære prinsipper for å redusere klimagassutslipp Sette virksomheten i stand til å være en pådriver for sirkulærøkonomi Sirkulære løsninger Klimatilpasning Helthetlig klimatilpasning av vegnettet gjennom: ▪ forebygging av skader ▪ sikringstiltak på vegnettet ▪ håndtering av hendelser ▪ restitusjon etter hendelser ▪ systematisk læring fra egne erfaringer Planlegge og prosjektere med tanke på motstandsdyktig vegnett Drifte vegnettet med hensyn til risiko og beredskap Forhindre uønskede hendelser Et motstandsdyktig vegnett med minst like god oppetid i 2030 som i dag Krav og regelverk Utnytte potensialet i regelverket for å få til mer bærekraftige løsninger Legge opp til mer fleksible løsninger og funksjonsbaserte krav Effektivisere og modernisere regelverket for å øke ambisjonen for bærekraft uten at det går på bekostning av de andre toppmålene Redusere den totale ressursbruken for ny veginfrastruktur 3 Satsingsområder for 2023
 • 8. 8 Vi har tett oppfølging av direkte klimagassutslipp Utvikling av direkte klimagassutslipp historisk og frem til 2030 Figuren viser direkte klimagassutslipp for ferje, anlegg, og drift av vegnettet. Tallene er beregnet fra økonomisk aktivitet til tonn CO2, med unntak av ferje som er rapporterte verdier. HVA VISER TALLENE? • Vi er godt i gang med å redusere totale direkte klimagassutslipp med 55 % fra 2020-nivå • Nedgangen er hovedsakelig drevet av reduksjon i utslipp for ferje • Det er usikkerhet knyttet til når markedet kan levere nullutslippsløsninger HVORDAN KAN TALLGRUNNLAGET BLI BEDRE? • Utslipp fra anlegg og drift er beregnet basert på økonomisk aktivitet, og innebærer dermed større usikkerhet i framskrivningene. Ferje rapporterer faktiske verdier • Tallene inkluderer ikke utslipp fra arealbruksendringer BEDRE RAPPORTERING GIR OSS BEDRE STYRING PÅ KLIMA • Alle større prosjekter estimerer og rapporterer klimagassutslipp • Nye kontrakter har krav om rapportering av klimagassutslipp og energiforbruk
 • 10. 10 Nasjonal ladestrategi Statens vegvesen skal, i dialog med Nye Veier AS og Enova, utarbeide en plan for ladestasjoner for tunge kjøretøy langs riksveinettet som viser hvor og når Mer fleksibel statlig virkemiddelbruk vil øke sannsynligheten for å lykkes Vi vil følge gjennomføringen av anskaffelsene til Enova tett for å sikre at det dekker behovet som ligger i NTP For å redusere barrierer mot å etablere ladestasjoner, skal vi også etablere og kommunisere en tydelig utleiestrategi og vilkår ved etablering på etatens arealer. Parallelt skal vi etablere de første offentlige ladestasjonene langs riksveinettet, på døgnhvileplasser og rasteplasser, og eventuelt andre arealer.
 • 11. 11 Kravene i vegnormalene påvirker klima, ressursbruk og biologisk mangfold Veinormal N100: Nye regler for vegbygging skal gi bedre tilpasning i terrenget • Noen eksempler: • N200 Vegbygging er oppdatert og gjør det mulig å gjenbruke asfalt til slitelag i større grad enn tidligere • Det medfører at verdien av kvalitetsmaterialene ikke reduseres gjennom bruk til mindre krevende formål • N400 Bruprosjektering og N500 Vegtunneler er oppdatert med krav for å finne gode løsninger for klima, miljø og bærekraft i enkeltprosjekter • N100 Veg- og gateutforming ble sendt på høring høsten 2022 med forslag om endringer i innslagspunkt for 2/3 og 4- feltsveger, samt endrede krav til hastighet, som gjør det enklere å finne en rasjonell og klima- og naturvennlig trase
 • 12. 12 ▪ Større fleksibilitet for utbygger mht. standardvalg ▪ Økt mulighet for gjenbruk av eksisterende veg og mulige kostnadsbesparelser ▪ Enklere å legge vegen utenom sårbare områder og redusere arealinngrep (redusert krav til linjeføring, stoppsikt, mindre bruk av tuneller mm) ▪ Ikke føre til standardsprang som blir vanskelig for trafikantene å oppfatte ▪ Opprettholde dagens sikkerhetsnivå, jf. toppmålene og ambisjonene i NTP Vegnormalene skal gi fleksibilitet og bærekraft
 • 13. Tryggere, enklere og grønnere reisehverdag