SlideShare a Scribd company logo

Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 2023.pptx

Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Kjersti Leiren Boag, prosjektleder, Statens vegvesen Myndighet og regelverk

1 of 11
Download to read offline
METR
Elektroniske Trafikkreguleringer
Vegsikringskonferansen 2023
Kjersti Leiren Boag, Statens vegvesen, Myndighet og Regelverk
Enklere reisehverdag og økt
konkurranseevne for
næringslivet
Mer for pengene Effektiv bruk av ny
teknologi
Bidra til oppfyllelse av
Norges klima- og
miljømål
Nullvisjon for drepte og
hardt skadde i trafikken
Et effektivt, miljøvennlig og
trygt transportsystem
Toppmål med tilhørende
styringsindikatorer,
strategisk retning og strategiske
prosjekter utgjør virksomhetsstrategien i
Statens vegvesen
Toppmål
Strategiske
prosjekter
Strategisk retning
Fremtidens
digitale veg
Digitale nyttetjenester til
kundene
Heldigitalisert verdikjede
for veg
1.1
Kostnadseffektivisering
interne kostnader
1.2 Kostnadseffektivisering
veg
2.1 Digitalisering 3.1 Klimagassutslipp 4.1 Antall drepte og hardt
skadde
5.1
Fremkommelighet
(reisetidsforsinkelse)
5.2 Kundetilfredshet
Styrings-
indikatorer
Forutsigbar fremkommelighet
Trafikksikkerhet Bærekraft
Behovet for elektronisk trafikkreguleringer - METR
For å kunne realisere gradvis innføring
av automatisert kjøring på vegnettet
trenger vi en digital maskinlesbar
versjon av:
● Generelle trafikkregler (lover og regler)
● Trafikkreguleringer (statiske og dynamiske)
Trafikkregler-
og reguleringer
Digitalisering
Brukere
METR = Management of Electronic Traffic Regulations
Vi må utvikle et system for en effektiv og sikker
distribusjon av elektroniske trafikkreguleringer
- METR
Utvikling, administrasjon og distribusjon av METR
Forenklet bilde av hovedprosesser i forvaltning av elektroniske trafikkreguleringer
Lovverk,
planlegging og
vedtak
Oversettelse
(digitalisering)
Kontroll og
validering
Distribusjon Bruk
Utarbeidelse av
veg- og
trafikkrelaterte
lover og forskrifter
Planlegge og vedta
trafikkreguleringer
Omforming til
maskinlesbare veg- og
trafikkrelaterte lover
og forskrifter
Omforming til
maskinlesbare
trafikkreguleringer
Kontroll av:
1. ekthet og gyldighet
2. evt. konflikt med andre
lover og forskrifter
3. evt. konflikt med andre
trafikkreguleringer
Sikker lagring og
distribusjon til
sluttbruker
Bruk av elektroniske
trafikkregler (ETR)
● METR vil være en forutsetning
for en gradvis automatisering av
føreroppgaver og innføring og
bruk av fullt automatiserte
kjøretøy.
● Gående, syklende og f.eks.
micromobilitet vil ha nytte av
METR gjennom applikasjoner på
egen mobiltelefon.
● Støtter universell utforming.
Brukere av METR
● Vegholdere og entreprenører som gjennomfører tiltak på vegen vil bruke METR, f.eks. ved vegarbeid.
● Nasjonale, regionale, lokale vegmyndigheter og politi vil være viktige aktører i et METR system.
METR
Endring av lovene (fra analoge til digitale)
● I dagens lovverk er det et krav om at ethvert kjøretøy skal ha en fører, som
har en rekke plikter og oppgaver.
● Automatiseringsprosessen vil medføre at føreroppgaver overtas av en
maskin.
● Deler av lovverket er basert på menneskelig vurdering med moral/etikk
som basislinje (Vegtrafikklovens §1-5). Slike paragrafer kan ikke uten videre
oversettes til styringsinstrukser for automatiske systemer på SAE nivå 3-5.
§ 3.Grunnregler for trafikk.
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det
ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig
blir hindret eller forstyrret.
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg
ved vegen.
Vegtrafikkloven :
Bilfører

Recommended

Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...
Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...
Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021
Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021
Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14
ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14
ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14Bymiljoetaten
 
Frode Hvattum, strategidirektør Ruter
Frode Hvattum, strategidirektør RuterFrode Hvattum, strategidirektør Ruter
Frode Hvattum, strategidirektør Ruterinsam
 
GIS i fremtidens kommuner - Geodata sommerkonferanse 2013
GIS i fremtidens kommuner - Geodata sommerkonferanse 2013GIS i fremtidens kommuner - Geodata sommerkonferanse 2013
GIS i fremtidens kommuner - Geodata sommerkonferanse 2013Geodata AS
 
Telecom World vårkonferansen 2015 Utfordringer for norsk telepolitikk
Telecom World vårkonferansen 2015 Utfordringer for norsk telepolitikkTelecom World vårkonferansen 2015 Utfordringer for norsk telepolitikk
Telecom World vårkonferansen 2015 Utfordringer for norsk telepolitikkDavid Hansen
 
Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen...
Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen...Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen...
Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen...Bymiljoetaten
 

More Related Content

Similar to Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 2023.pptx

Elektronisk samhandling og utveksling mellom Noark systemer
Elektronisk samhandling og utveksling mellom Noark systemerElektronisk samhandling og utveksling mellom Noark systemer
Elektronisk samhandling og utveksling mellom Noark systemerolskars
 
Vegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøet
Vegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøetVegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøet
Vegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøetTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007
Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007
Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007 Ulf Harry Evensen
 
Software 2016 digitalisering av offentlig virksomhet kveles langsomt av tek...
Software 2016  digitalisering av offentlig virksomhet kveles langsomt av tek...Software 2016  digitalisering av offentlig virksomhet kveles langsomt av tek...
Software 2016 digitalisering av offentlig virksomhet kveles langsomt av tek...Sophus Lie-Nielsen
 
Svein Erik Wilthil: eKommune - lokale strategier og mulige veivalg
Svein Erik Wilthil: eKommune - lokale strategier og mulige veivalgSvein Erik Wilthil: eKommune - lokale strategier og mulige veivalg
Svein Erik Wilthil: eKommune - lokale strategier og mulige veivalgFriprogsenteret
 
2015 02-11 systemanalyser i nav
2015 02-11 systemanalyser i nav2015 02-11 systemanalyser i nav
2015 02-11 systemanalyser i navPetter Hafskjold
 
Capgemini Presentasjon Difis E Forvaltningskonferanse V1 0
Capgemini Presentasjon Difis E Forvaltningskonferanse  V1 0Capgemini Presentasjon Difis E Forvaltningskonferanse  V1 0
Capgemini Presentasjon Difis E Forvaltningskonferanse V1 0Thor-Chriristian Lorange
 
Sykkelseminar 12/1-2017: Kommunen som byggherre – presentasjon av ny veileder...
Sykkelseminar 12/1-2017: Kommunen som byggherre – presentasjon av ny veileder...Sykkelseminar 12/1-2017: Kommunen som byggherre – presentasjon av ny veileder...
Sykkelseminar 12/1-2017: Kommunen som byggherre – presentasjon av ny veileder...Bymiljoetaten
 
Smart kommune mobil puls - mesh 0504-2016 - final
Smart kommune  mobil puls - mesh 0504-2016 - finalSmart kommune  mobil puls - mesh 0504-2016 - final
Smart kommune mobil puls - mesh 0504-2016 - finalBjørn Sloth
 
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010Devoteam daVinci
 
Offentlige visjoner for digitalisering
Offentlige visjoner for digitaliseringOffentlige visjoner for digitalisering
Offentlige visjoner for digitaliseringJonas Ariansen
 
BK2011 Trafikanten - Et webprosjekt med full oppgradering av karttjenester
BK2011 Trafikanten - Et webprosjekt med full oppgradering av karttjenesterBK2011 Trafikanten - Et webprosjekt med full oppgradering av karttjenester
BK2011 Trafikanten - Et webprosjekt med full oppgradering av karttjenesterGeodata AS
 
Kreutzer Finansnæringen og den digitale revolusjon IKT-Norge FinTech
Kreutzer Finansnæringen og den digitale revolusjon IKT-Norge FinTechKreutzer Finansnæringen og den digitale revolusjon IKT-Norge FinTech
Kreutzer Finansnæringen og den digitale revolusjon IKT-Norge FinTechIKT-Norge
 
Erfaringer fra tilsynssaker i 2020 og hva vegaktører kan lære fra dette Vegsi...
Erfaringer fra tilsynssaker i 2020 og hva vegaktører kan lære fra dette Vegsi...Erfaringer fra tilsynssaker i 2020 og hva vegaktører kan lære fra dette Vegsi...
Erfaringer fra tilsynssaker i 2020 og hva vegaktører kan lære fra dette Vegsi...TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 

Similar to Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 2023.pptx (20)

Elektronisk samhandling og utveksling mellom Noark systemer
Elektronisk samhandling og utveksling mellom Noark systemerElektronisk samhandling og utveksling mellom Noark systemer
Elektronisk samhandling og utveksling mellom Noark systemer
 
Vegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøet
Vegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøetVegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøet
Vegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøet
 
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23
 
Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007
Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007
Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007
 
Software 2016 digitalisering av offentlig virksomhet kveles langsomt av tek...
Software 2016  digitalisering av offentlig virksomhet kveles langsomt av tek...Software 2016  digitalisering av offentlig virksomhet kveles langsomt av tek...
Software 2016 digitalisering av offentlig virksomhet kveles langsomt av tek...
 
Svein Erik Wilthil: eKommune - lokale strategier og mulige veivalg
Svein Erik Wilthil: eKommune - lokale strategier og mulige veivalgSvein Erik Wilthil: eKommune - lokale strategier og mulige veivalg
Svein Erik Wilthil: eKommune - lokale strategier og mulige veivalg
 
2015 02-11 systemanalyser i nav
2015 02-11 systemanalyser i nav2015 02-11 systemanalyser i nav
2015 02-11 systemanalyser i nav
 
Shortsea prosesser its_norge_trond_hovland
Shortsea prosesser its_norge_trond_hovlandShortsea prosesser its_norge_trond_hovland
Shortsea prosesser its_norge_trond_hovland
 
Capgemini Presentasjon Difis E Forvaltningskonferanse V1 0
Capgemini Presentasjon Difis E Forvaltningskonferanse  V1 0Capgemini Presentasjon Difis E Forvaltningskonferanse  V1 0
Capgemini Presentasjon Difis E Forvaltningskonferanse V1 0
 
Sykkelseminar 12/1-2017: Kommunen som byggherre – presentasjon av ny veileder...
Sykkelseminar 12/1-2017: Kommunen som byggherre – presentasjon av ny veileder...Sykkelseminar 12/1-2017: Kommunen som byggherre – presentasjon av ny veileder...
Sykkelseminar 12/1-2017: Kommunen som byggherre – presentasjon av ny veileder...
 
Smart kommune mobil puls - mesh 0504-2016 - final
Smart kommune  mobil puls - mesh 0504-2016 - finalSmart kommune  mobil puls - mesh 0504-2016 - final
Smart kommune mobil puls - mesh 0504-2016 - final
 
Både føre vár og etter snar
Både føre vár og etter snarBåde føre vár og etter snar
Både føre vár og etter snar
 
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
 
Anette Aanesland, Nye Veier AS, Veisikringskonferansen 2017
Anette Aanesland, Nye Veier AS, Veisikringskonferansen 2017Anette Aanesland, Nye Veier AS, Veisikringskonferansen 2017
Anette Aanesland, Nye Veier AS, Veisikringskonferansen 2017
 
Offentlige visjoner for digitalisering
Offentlige visjoner for digitaliseringOffentlige visjoner for digitalisering
Offentlige visjoner for digitalisering
 
BK2011 Trafikanten - Et webprosjekt med full oppgradering av karttjenester
BK2011 Trafikanten - Et webprosjekt med full oppgradering av karttjenesterBK2011 Trafikanten - Et webprosjekt med full oppgradering av karttjenester
BK2011 Trafikanten - Et webprosjekt med full oppgradering av karttjenester
 
På sporet av kjøreveisavgiften
På sporet av kjøreveisavgiftenPå sporet av kjøreveisavgiften
På sporet av kjøreveisavgiften
 
Kreutzer Finansnæringen og den digitale revolusjon IKT-Norge FinTech
Kreutzer Finansnæringen og den digitale revolusjon IKT-Norge FinTechKreutzer Finansnæringen og den digitale revolusjon IKT-Norge FinTech
Kreutzer Finansnæringen og den digitale revolusjon IKT-Norge FinTech
 
Erfaringer fra tilsynssaker i 2020 og hva vegaktører kan lære fra dette Vegsi...
Erfaringer fra tilsynssaker i 2020 og hva vegaktører kan lære fra dette Vegsi...Erfaringer fra tilsynssaker i 2020 og hva vegaktører kan lære fra dette Vegsi...
Erfaringer fra tilsynssaker i 2020 og hva vegaktører kan lære fra dette Vegsi...
 
14.10 Rune Elvik
14.10 Rune Elvik14.10 Rune Elvik
14.10 Rune Elvik
 

More from TSF - Trafikksikkerhetsforeningen

Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videreGuro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videreTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASÅpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder VegsikringskonferansenInnfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder VegsikringskonferansenTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 

More from TSF - Trafikksikkerhetsforeningen (20)

Tor Heimdal NCC Vegsikringskonferansen 2024
Tor Heimdal NCC Vegsikringskonferansen 2024Tor Heimdal NCC Vegsikringskonferansen 2024
Tor Heimdal NCC Vegsikringskonferansen 2024
 
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
 
Trafikkstyring på E39 Vegsikringskonferansen 2024
Trafikkstyring på E39 Vegsikringskonferansen 2024Trafikkstyring på E39 Vegsikringskonferansen 2024
Trafikkstyring på E39 Vegsikringskonferansen 2024
 
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
 
Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024
Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024
Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024
 
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videreGuro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre
 
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
 
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
 
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 2024
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 2024Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 2024
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 2024
 
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
 
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASÅpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
 
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
 
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
 
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
 
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
 
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
 
EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
 EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
 
Kommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
Kommunale veger og bruer VegsikringskonferansenKommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
Kommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
 
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder VegsikringskonferansenInnfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
 
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
 

Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 2023.pptx

 • 1. METR Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 2023 Kjersti Leiren Boag, Statens vegvesen, Myndighet og Regelverk
 • 2. Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet Mer for pengene Effektiv bruk av ny teknologi Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål Nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem Toppmål med tilhørende styringsindikatorer, strategisk retning og strategiske prosjekter utgjør virksomhetsstrategien i Statens vegvesen Toppmål Strategiske prosjekter Strategisk retning Fremtidens digitale veg Digitale nyttetjenester til kundene Heldigitalisert verdikjede for veg 1.1 Kostnadseffektivisering interne kostnader 1.2 Kostnadseffektivisering veg 2.1 Digitalisering 3.1 Klimagassutslipp 4.1 Antall drepte og hardt skadde 5.1 Fremkommelighet (reisetidsforsinkelse) 5.2 Kundetilfredshet Styrings- indikatorer Forutsigbar fremkommelighet Trafikksikkerhet Bærekraft
 • 3. Behovet for elektronisk trafikkreguleringer - METR For å kunne realisere gradvis innføring av automatisert kjøring på vegnettet trenger vi en digital maskinlesbar versjon av: ● Generelle trafikkregler (lover og regler) ● Trafikkreguleringer (statiske og dynamiske) Trafikkregler- og reguleringer Digitalisering Brukere METR = Management of Electronic Traffic Regulations Vi må utvikle et system for en effektiv og sikker distribusjon av elektroniske trafikkreguleringer - METR
 • 4. Utvikling, administrasjon og distribusjon av METR Forenklet bilde av hovedprosesser i forvaltning av elektroniske trafikkreguleringer Lovverk, planlegging og vedtak Oversettelse (digitalisering) Kontroll og validering Distribusjon Bruk Utarbeidelse av veg- og trafikkrelaterte lover og forskrifter Planlegge og vedta trafikkreguleringer Omforming til maskinlesbare veg- og trafikkrelaterte lover og forskrifter Omforming til maskinlesbare trafikkreguleringer Kontroll av: 1. ekthet og gyldighet 2. evt. konflikt med andre lover og forskrifter 3. evt. konflikt med andre trafikkreguleringer Sikker lagring og distribusjon til sluttbruker Bruk av elektroniske trafikkregler (ETR)
 • 5. ● METR vil være en forutsetning for en gradvis automatisering av føreroppgaver og innføring og bruk av fullt automatiserte kjøretøy. ● Gående, syklende og f.eks. micromobilitet vil ha nytte av METR gjennom applikasjoner på egen mobiltelefon. ● Støtter universell utforming. Brukere av METR ● Vegholdere og entreprenører som gjennomfører tiltak på vegen vil bruke METR, f.eks. ved vegarbeid. ● Nasjonale, regionale, lokale vegmyndigheter og politi vil være viktige aktører i et METR system. METR
 • 6. Endring av lovene (fra analoge til digitale) ● I dagens lovverk er det et krav om at ethvert kjøretøy skal ha en fører, som har en rekke plikter og oppgaver. ● Automatiseringsprosessen vil medføre at føreroppgaver overtas av en maskin. ● Deler av lovverket er basert på menneskelig vurdering med moral/etikk som basislinje (Vegtrafikklovens §1-5). Slike paragrafer kan ikke uten videre oversettes til styringsinstrukser for automatiske systemer på SAE nivå 3-5. § 3.Grunnregler for trafikk. Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen. Vegtrafikkloven : Bilfører
 • 7. Noen utfordringer Kjøretøyenes kamerasystem for skiltgjenkjenning Photos: J. Harrod-Booth / K. Evensen Nordiske vinterforhold ● Stengte veger og kolonnekjøring pga. værforhold ● Midlertidig vegstengning besluttet lokalt og på kort varsel. Kan ha ulike relevans for ulike kjøretøygrupper. ● Krav om bruk av kjetting (tunge kjøretøy)
 • 8. Standardisering • Utvikling av et METR system er avhengig av internasjonal standardisering og samarbeid. • Norge er representert i mange grupper hvor dette diskuteres. • SVV leder en standardiseringsgruppe hvor dette er et direkte tema: • ISO TC204/WG19 Mobility Integration utvikler standarder for METR. • USDOT* har en aktiv rolle i arbeidet og vil benytte disse i sitt nasjonale arbeid med METR, og har allerede tatt dette inn i sin ITS arkitektur. • CEN TC278/WG17 Mobility Integration er en Europeisk tvillinggruppe til ISO gruppen. Informasjon om standardiseringsarbeidet og workshops er tilgjengelig her: https://iso-tc204.github.io/iso24315p1/metr_overview.html Digitalisering av Trafikkreguleringer (METR) ISO TC 204 ITS Management of Eletronic Traffic Regulations (METR) UNECE EU Direktiv, Forordninger og anbefalinger USDOT* = United States Department of Transport
 • 9. 2 System for verifisering av oversatte regler 2 1 System for distribusjon av elektroniske regler 3 System for innsamling og behandling av data 4 System for bruk av elektroniske trafikkregler 5 System for registrering og behandling av avvik 6 System for oversettelse av regelverk til elektroniske regler 1 Ansvarlig for trafikkregel/regulering METR Bruker (menneske og/eller maskin) Norsk METR som et system av systemer basert på ISO 24315-2 3 4 5 6
 • 10. Oppsummering ● Digitalisering av trafikkreguleringer og regler er et arbeid som vil involvere store deler av Statens vegvesen og også berøre mange eksterne aktører. ● En forutsetning for bruk av fullt automatiserte kjøretøy på det offentlige vegnettet + gevinster for kjøretøy med avanserte førerstøttesystemer (korrekt informasjon som blir tolket riktig => Trafikksikkerhet!!) ● Vegmyndigheter vil dra nytte av standardisering og automatisering av prosesser og prosedyrer knyttet til vedtak, forvaltning og distribusjon av elektroniske trafikkreguleringer. ● Standardisering og internasjonalt samarbeid er helt nødvendig ● Parallelle løp og prosjekter – gjensidig avhengighet ● Utvikling av METR trenger høy fokus og prioritet i tiden fremover! PKI Vegdata HD kart
 • 11. Foto: Bernt Nilsen Tryggere, enklere og grønnere reisehverdag

Editor's Notes

 1. E105 Bøkfjordbrua i øst-Finnmark. Foto: Bernt Nilsen