SlideShare a Scribd company logo
SCRIITORI ROMANI
I. LITERATURA PAŞOPTISTĂ
Manifestul romantismului românesc  care promova inspiraţia din istoria, natura şi folclorul românesc
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],VASILE ALECSANDRI
[object Object],[object Object]
MARII CLASICI
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
M.Eminescu Poetul naţional al românilor “ omul deplin al culturii româneşti” ( Constantin Noica ) “ Mânuirea perfectă a limbii materne”
ION CREANGĂ ( 1830 – 1889 ) Creangă este cel mai mare povestitor român şi unul dintre cei mai mari povestitori europeni- Fraţii Grimm, Perault şi Anderson. Opera de maturitate este scrierea memorialistică “Amintiri din copilărie”. “ Povestea lui Harap-Alb” este cel mai reprezentativ basm al lui Creangă.
ION LUCA CARAGIALE ( 1852 – 1912 ) Este cel mai mare dramaturg din literatura română. I.L.Caragiale a creat o operă în care se disting cu uºurinþă 3 universuri diferite: comic , tragic si fantastic .
IOAN SLAVICI ( 1848 – 1925 ) El este considerat “părintele nuvelei româneşti”  şi “un Balzac al satului românesc”. Nuvela “ Moara cu noroc ” este una dintre cele mai reuşite din cele aproape 100 de nuvele şi schiţe scrise de Slavici. Alături de Caragiale este considerat creatorul nuvelei realiste şi psihologice .
[object Object],[object Object],[object Object]
GARABET IBRAILEANU Poporanism  “ Viaţa românească ” Iaşi ( 1906 – 1916 ) Constantin Stere, Paul Bujor şi Garabet Ibrăileanu - orientare opusă sămănătorismului ; - nume datorat simpatiei pentru popor ; - preia ideile “Daciei literare”; - revista “Viaţa românească” este cea mai importantă de după 1900. La ea au colaborat toţi marii scriitori ai vremii .
NICOLAE IORGA Sămănătorismul  “ Sămănătorul ”,  Bucureşti ( 1901 – 1910 ) Al. Vlahuţă, G. Coşbuc şi N. Iorga Polemica aprinsă a lui Iorga  ( tradiţionalist- sat ) cu Ovid Densusianu  ( modernist-oraş ). - orientare ostilă modernismului ( oraşului, înnoirilor ); - numele este dat de revista “Semănătorul”.
POET SAMANATORIST  GEORGE COŞBUC  ( 1866 – 1918 ) Poet ardelean , născut la Hordou, lângă Năsăud. Face parte din literatura de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX . Scrie o poezie sămănătoristă . Principalele teme ale operei sale sunt: iubirea şi natura, marile evenimente din viaţa satului  ( nunta în “Nunta Zamfirei” şi moartea în “Moartea lui Fulger”), poezia socială , poezia evocării trecutului istoric românesc ( şi a Războiului de Independenţă ).
POET POPORANIST  OCTAVIAN GOGA  ( 1881 – 1938 ) Poet ardelean , născut la Răşinari, judeţul Sibiu. Face parte din literatura de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX . Scrie o poezie poporanistă . “ Eu am văzut în ţăran un om chinuit al pământului ; n-am putut să-l văd în acea atmosferă în care l-a văzut Alecsandri în pastelurile sale şi nici n-am putut să-l văd încadrat în acea lumină de veselie a lui Coşbuc”. ” Eu, graţie structurii mele sufleteşti, am crezut totdeauna că scriitorul trebuie să fie un luptător, un deschizător de drumuri, un mare pedagog al neamului din care face parte, un om care filtrează durerile poporului prin sufletul lui şi se transformă într-o trâmbiţă de alarmă ”.
Alexandru Macedonski  ( 1854 – 1920 ) Principalul susţinător al modernizării literaturii şi artei româneşti- prin articolelele publicate în revista “ Literatorul ” Părintele mişcării poetice moderne  Biografie: Convins de măreţia lui, Macedonski citea de pe un tron aurit , “jilţul Maestrului”, pictat de fiul său Alexis, cu 3 trepte simbolice ale gloriei. La moarte , a cerut să fie acoperit cu petale de trandafiri .
POET SIMBOLIST  GEORGE BACOVIA  ( 1881 – 1957 )  ( George Vasiliu ) Cel mai mare poet simbolist român . Bacovia a dus o existenţă retrasă, fiind marcat sufleteşte de monotonia vieţii din târgurile de provincie, cu atmosferă sufocantă , obositoare. În opera lui întâlnim toate instrumentele tehnicii simboliste : simbolul, sugestia, corespondenţele, muzicalitatea, cromatica, olfactivul, prozodia, precum şi temele şi motivele ce ilustrează şi definesc acest curent: singurătatea melancolia, spleen-ul, misterul, evadarea, natura ( motive: ploaia, anotimpuri nevrotice ), nevroza, iubirea deprimantă, oraşul sufocant.
[object Object],[object Object]
Literatura interbelica
TRADITIONALISTI NECHIFOR VASILE CRAINIC VOICULESCU EUGEN LUCIAN TUDOR ION LOVINESCU BLAGA ARGHEZI BARBU MIHAIL  CAMIL GEORGE MIRCEA  LIVIU SADOVEANU  PETRESCU CALINESCU ELIADE REBREANU MODERNISTI
NECHIFOR CRAINIC TEORETICIANUL TRADITIONALISMULUI ORTODOXIST
VASILE VOICULESCU IMPORTANT POET INTERBELIC TRADITIONALIST
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
POET INTERBELIC  LUCIAN BLAGA  ( 1895 – 1961 ) Poet, dramaturg, eseist şi prozator  interbelic . A fost profesor de filosofie . Sistemul său filosofic se regăseşte în opera literară ( cunoaştere luciferică, paradisiacă, Marele Anonim, cenzura trancedentală, spaţiu mioritic , metaforă revelatorie şi plasticizantă ). “ Poetul este nu atât un mânuitor, cât şi un mântuitor al cuvintelor. El scoate cuvintele din starea lor naturală şi le aduce în starea de graţie”. (“Elanul Insulei”)
POET INTERBELIC  TUDOR ARGHEZI  ( 1880 – 1967 ) ( Ion Theodorescu ) Al doilea poet, după Eminescu, care revoluţionează limbajul poetic.  Primul volum de versuri îi apare în 1927 , când poetul are 47 de ani . Titlul , “ Cuvinte potrivite ”, se referă la munca de artizan a poetului. Arghezi foloseşte estetica urâtului în volumul “ Flori de mucigai”. În “ Psalmi se întâlneşte oscilaţia permanentă a poetului între credinţă şi tăgadă.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PROZATOR INTERBELIC  MIHAIL SADOVEANU ( 1880-1961 ) “ Ceahlăul literaturii române “ ” STEFAN CEL MARE al literaturii române“. Sadoveanu a scris povestiri şi romane (aproximativ 120 ). Proza lui are 2000 de personaje (Pompiliu Marcea). OPERA : Perioada antebelică : ”Povestiri”, “Soimii”, “Dureri înăbuşite” şi “Crâşma lui moş Precu”. Perioada interbelică :”Tara de dincolo de negură”,”Hanu Ancuţei”, “Zodia Cancerului sau vremea Ducăi-Vodă”, “Baltagul” (1930) = scris la 50 de ani , “Creanga de aur” şi “Fraţii Jderi”. Perioada postbelică : “Mitrea Cocor”=roman al colectivizării .
ROMANCIER INTERBELIC  LIVIU REBREANU ( 1885-1944 ) L.Rebreanu este un scriitor interbelic . Dacă “ Ion ” prezintă dorinţa pătimaşă de a avea pământ, “ Răscoala”este romanul răscoalei ţărăneşti de la 1907, iar “ Pădurea spânzuraţilor ” urmăreşte conştiinţa unui locotenent în armata austro-ungară, neştiind dacă să dezerteze, ca să nu lupte împotriva românilor, sau dacă să-şi îndeplinească datoria faţă de imperiu, trăgând în fraţii din “Tară”.
ROMANCIER INTERBELIC  CAMIL PETRESCU ( 1894 – 1957 ) Poet, prozator, dramaturg şi eseist interbelic . Camil Petrescu este unul din creatorii romanului citadin modern şi cel mai de seamă romancier analist al lucidităţii şi autenticităţii . Adept al modernismului lovinescian , Camil Petrescu este cel care, prin opera lui, fundamentează principiul sincronismului, altfel spus, contribuie la sincronizarea literaturii române cu literatura europeană (europenizarea literaturii române), prin aducerea unor noi principii estetice ca autenticitatea , substanţialitatea , relativismul şi prin crearea personajului intelectual lucid şi analitic.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PROZATOR INTERBELIC / POSTBELIC MIRCEA ELIADE  ( 1907 – 1986 ) Prozator şi istoric al religiilor . După perioda în care a făcut studii în India a scris celebrul roman de dragoste “ Maitreyi ”. Pleacă din ţară. Va fi profesor de istoria religiilor, va preda la diferite Universităţi şi va primi foarte multe distincţii de la acestea. Opera beletristică scrisă în străinătate este redactată  tot în limba română.
[object Object],[object Object]
ROMANCIER POSTBELIC  MARIN PREDA  ( 1922 – 1980 ) M. Preda este cel mai cunoscut prozator postbelic . “ Moromeţii ” este primul şi cel mai important roman al lui Marin Preda. Maturitatea sa artistică este ilustrată de romane: Morome ţ ii I – 1955; II - 1967; Risipitorii - 1962; Intrusul - 1968; Marele singuratic - 1972; Delirul - 1975; Cel mai iubit dintre pământeni , 3 volume - 1980.
Generaţia ’60   ( NEOMODERNISMUL ) ,[object Object],[object Object]
NEOMODERNISM = GENERATIA ‘60  NICHITA STĂNESCU  ( 1933 – 1983 ) Cel mai important poet postbelic, din generaţia ’60. Locul deosebit al poetului în poezia românească este demonstrat de faptul că este un inovator al limbajului artistic , fapt care explică înţelegerea mai anevoioasă a poeziei sale. Poezia lui este ermetică , pentru că se apropie de matematică prin limbajul încifrat, iniţiatic . Unele dintre cele mai discutate versuri: “Frunză verde de albastru/ mă doare un cal măiastru/ şi-am zis pară de un măr, minciună de adevăr”.
NEOMODERNISM = GENERATIA ‘60  MARIN SORESCU  ( 1936-1997 ) Poet şi dramaturg contemporan, face parte din generaţia ’60. Aparţinând trilogiei declarate “Setea muntelui de sare”, “ Iona ” este piesa care i-a adus lui Sorescu consacrarea în teatru , fiind cea mai explicit poematică.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
POET, PROZATOR, PUBLICIST SI ESEIST POSTMODERNIST  Mircea Cărtărescu (n. 1 iunie 1956 în Bucureşti) este considerat de critica literară drept cel mai important dintre poeţii generaţiei optzeciste. E un teoretician important al postmodernismului românesc, şi un autor contemporan de succes, apreciat atât în ţară cât şi în străinătate. Operele sale au fost traduse în limbile engleză, italiană, franceză, spaniolă, poloneză, suedeză, bulgară, maghiară, etc.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 

More Related Content

What's hot

Mari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romane
Olesea_Moldovan
 
Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02
Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02
Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02
cipilica
 
Arta poetica prezentare_profesor
Arta poetica prezentare_profesorArta poetica prezentare_profesor
Arta poetica prezentare_profesor
liliionela
 
Expresionismul în literatura universală
Expresionismul în literatura universalăExpresionismul în literatura universală
Expresionismul în literatura universală
Ovidiu Moldovan
 
1 nichita stanescu liceu pedagogic de prezentat gata
1 nichita stanescu  liceu pedagogic de prezentat gata 1 nichita stanescu  liceu pedagogic de prezentat gata
1 nichita stanescu liceu pedagogic de prezentat gata
nicoluca10
 
Alecsandri vasile dridri (tabel crono)
Alecsandri vasile  dridri (tabel crono)Alecsandri vasile  dridri (tabel crono)
Alecsandri vasile dridri (tabel crono)
Grama Violeta
 

What's hot (19)

Modele epice in romanul interbelic
Modele epice in romanul interbelicModele epice in romanul interbelic
Modele epice in romanul interbelic
 
Mari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romane
 
Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02
Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02
Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02
 
Mara
MaraMara
Mara
 
Arta poetica prezentare_profesor
Arta poetica prezentare_profesorArta poetica prezentare_profesor
Arta poetica prezentare_profesor
 
Mihai-Eminescu
Mihai-EminescuMihai-Eminescu
Mihai-Eminescu
 
In dulcele stil clasic -Nichita Stanescu
In dulcele stil clasic -Nichita StanescuIn dulcele stil clasic -Nichita Stanescu
In dulcele stil clasic -Nichita Stanescu
 
Eminescu
EminescuEminescu
Eminescu
 
Mihai eminescu
Mihai eminescuMihai eminescu
Mihai eminescu
 
Expresionismul în literatura universală
Expresionismul în literatura universalăExpresionismul în literatura universală
Expresionismul în literatura universală
 
Somnoroase pasarele de Mihai Eminescu
Somnoroase pasarele de Mihai EminescuSomnoroase pasarele de Mihai Eminescu
Somnoroase pasarele de Mihai Eminescu
 
1 nichita stanescu liceu pedagogic de prezentat gata
1 nichita stanescu  liceu pedagogic de prezentat gata 1 nichita stanescu  liceu pedagogic de prezentat gata
1 nichita stanescu liceu pedagogic de prezentat gata
 
Charles baudelaire jurnale-intime
Charles baudelaire jurnale-intimeCharles baudelaire jurnale-intime
Charles baudelaire jurnale-intime
 
Mihai eminescu
Mihai eminescuMihai eminescu
Mihai eminescu
 
Alecsandri vasile dridri (tabel crono)
Alecsandri vasile  dridri (tabel crono)Alecsandri vasile  dridri (tabel crono)
Alecsandri vasile dridri (tabel crono)
 
2 mihai eminescu
2 mihai eminescu2 mihai eminescu
2 mihai eminescu
 
Clasicii
ClasiciiClasicii
Clasicii
 
Dor de eminescu
Dor de eminescuDor de eminescu
Dor de eminescu
 
Album Eminescu
Album EminescuAlbum Eminescu
Album Eminescu
 

Viewers also liked (6)

Amintiri din copilarie
Amintiri din copilarieAmintiri din copilarie
Amintiri din copilarie
 
I.L. Caragiale
I.L. CaragialeI.L. Caragiale
I.L. Caragiale
 
George cosbuc
George cosbucGeorge cosbuc
George cosbuc
 
Mari Romani!
Mari Romani!Mari Romani!
Mari Romani!
 
Criticismul Junimist
Criticismul JunimistCriticismul Junimist
Criticismul Junimist
 
Criticismul junimist
Criticismul junimistCriticismul junimist
Criticismul junimist
 

Similar to Prezentarescriitori littérature roumaine

Evoluţia poeziei
Evoluţia poezieiEvoluţia poeziei
Evoluţia poeziei
viviana
 
Ioan slavici autor canonic
Ioan slavici autor canonicIoan slavici autor canonic
Ioan slavici autor canonic
Cris Kristinel
 
Evoluția culturii limbei române
Evoluția culturii limbei româneEvoluția culturii limbei române
Evoluția culturii limbei române
Dumitru Maros
 
Romanta soarelui-1.pptx proiect limba ro
Romanta soarelui-1.pptx proiect limba roRomanta soarelui-1.pptx proiect limba ro
Romanta soarelui-1.pptx proiect limba ro
Andreeaarng
 

Similar to Prezentarescriitori littérature roumaine (20)

Carți jubiliare 2020
Carți jubiliare 2020Carți jubiliare 2020
Carți jubiliare 2020
 
Evoluţia poeziei
Evoluţia poezieiEvoluţia poeziei
Evoluţia poeziei
 
Importanta marilor clasici
Importanta marilor clasiciImportanta marilor clasici
Importanta marilor clasici
 
Ioan slavici autor canonic
Ioan slavici autor canonicIoan slavici autor canonic
Ioan slavici autor canonic
 
Ion Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitateaIon Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitatea
 
Margarita IULIC, Valentina VACARCIUC. Documente bibliofile în colecţia de căr...
Margarita IULIC, Valentina VACARCIUC. Documente bibliofile în colecţia de căr...Margarita IULIC, Valentina VACARCIUC. Documente bibliofile în colecţia de căr...
Margarita IULIC, Valentina VACARCIUC. Documente bibliofile în colecţia de căr...
 
2014 mihaieminescu
2014 mihaieminescu 2014 mihaieminescu
2014 mihaieminescu
 
Prezentare literatura populara biblioteca
Prezentare literatura populara bibliotecaPrezentare literatura populara biblioteca
Prezentare literatura populara biblioteca
 
Evoluția culturii limbei române
Evoluția culturii limbei româneEvoluția culturii limbei române
Evoluția culturii limbei române
 
Bicentenar Arany János
Bicentenar Arany JánosBicentenar Arany János
Bicentenar Arany János
 
marii clasici - Copy (1).pptx
marii clasici - Copy (1).pptxmarii clasici - Copy (1).pptx
marii clasici - Copy (1).pptx
 
Aleea clasicilor
Aleea clasicilorAleea clasicilor
Aleea clasicilor
 
Rolul literaturii in perioada Pasoptista
Rolul literaturii in perioada PasoptistaRolul literaturii in perioada Pasoptista
Rolul literaturii in perioada Pasoptista
 
Aleea Clasicilor
Aleea ClasicilorAleea Clasicilor
Aleea Clasicilor
 
Floryn3l Prezentare
Floryn3l PrezentareFloryn3l Prezentare
Floryn3l Prezentare
 
Romanta soarelui-1.pptx proiect limba ro
Romanta soarelui-1.pptx proiect limba roRomanta soarelui-1.pptx proiect limba ro
Romanta soarelui-1.pptx proiect limba ro
 
Henryk Sienkiewicz - 175 de ani de la naștere
Henryk Sienkiewicz - 175 de ani de la naștere Henryk Sienkiewicz - 175 de ani de la naștere
Henryk Sienkiewicz - 175 de ani de la naștere
 
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada PasoptistaStudiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
 
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
 
Canetti, elias limba salvata (ed. dacia, 1984) - ctrl
Canetti, elias  limba salvata (ed. dacia, 1984) - ctrlCanetti, elias  limba salvata (ed. dacia, 1984) - ctrl
Canetti, elias limba salvata (ed. dacia, 1984) - ctrl
 

More from Laurence Ryf (10)

Option athletisme
Option athletismeOption athletisme
Option athletisme
 
Presentation lycees de_saint-maur_2012-2013
Presentation lycees de_saint-maur_2012-2013Presentation lycees de_saint-maur_2012-2013
Presentation lycees de_saint-maur_2012-2013
 
Braga uma cidade do norte portugal
Braga uma cidade do norte portugalBraga uma cidade do norte portugal
Braga uma cidade do norte portugal
 
Braga uma cidade do norte portugal
Braga uma cidade do norte portugalBraga uma cidade do norte portugal
Braga uma cidade do norte portugal
 
L’enfant et la riviere morgan
L’enfant et la riviere morganL’enfant et la riviere morgan
L’enfant et la riviere morgan
 
Diaporama pr sentation pour lyc-es de saint-maur correction 04 fev.-version 9...
Diaporama pr sentation pour lyc-es de saint-maur correction 04 fev.-version 9...Diaporama pr sentation pour lyc-es de saint-maur correction 04 fev.-version 9...
Diaporama pr sentation pour lyc-es de saint-maur correction 04 fev.-version 9...
 
Theatre architecture cecile walid mohamed
Theatre architecture cecile walid mohamedTheatre architecture cecile walid mohamed
Theatre architecture cecile walid mohamed
 
Présentation diaporama
Présentation diaporamaPrésentation diaporama
Présentation diaporama
 
Presentation powerpoint97
Presentation powerpoint97Presentation powerpoint97
Presentation powerpoint97
 
Segpa rabelais st_maur diaporama
Segpa rabelais st_maur diaporamaSegpa rabelais st_maur diaporama
Segpa rabelais st_maur diaporama
 

Prezentarescriitori littérature roumaine

 • 2. I. LITERATURA PAŞOPTISTĂ
 • 3. Manifestul romantismului românesc care promova inspiraţia din istoria, natura şi folclorul românesc
 • 4.
 • 5.
 • 7.
 • 8. M.Eminescu Poetul naţional al românilor “ omul deplin al culturii româneşti” ( Constantin Noica ) “ Mânuirea perfectă a limbii materne”
 • 9. ION CREANGĂ ( 1830 – 1889 ) Creangă este cel mai mare povestitor român şi unul dintre cei mai mari povestitori europeni- Fraţii Grimm, Perault şi Anderson. Opera de maturitate este scrierea memorialistică “Amintiri din copilărie”. “ Povestea lui Harap-Alb” este cel mai reprezentativ basm al lui Creangă.
 • 10. ION LUCA CARAGIALE ( 1852 – 1912 ) Este cel mai mare dramaturg din literatura română. I.L.Caragiale a creat o operă în care se disting cu uºurinþă 3 universuri diferite: comic , tragic si fantastic .
 • 11. IOAN SLAVICI ( 1848 – 1925 ) El este considerat “părintele nuvelei româneşti” şi “un Balzac al satului românesc”. Nuvela “ Moara cu noroc ” este una dintre cele mai reuşite din cele aproape 100 de nuvele şi schiţe scrise de Slavici. Alături de Caragiale este considerat creatorul nuvelei realiste şi psihologice .
 • 12.
 • 13. GARABET IBRAILEANU Poporanism “ Viaţa românească ” Iaşi ( 1906 – 1916 ) Constantin Stere, Paul Bujor şi Garabet Ibrăileanu - orientare opusă sămănătorismului ; - nume datorat simpatiei pentru popor ; - preia ideile “Daciei literare”; - revista “Viaţa românească” este cea mai importantă de după 1900. La ea au colaborat toţi marii scriitori ai vremii .
 • 14. NICOLAE IORGA Sămănătorismul “ Sămănătorul ”, Bucureşti ( 1901 – 1910 ) Al. Vlahuţă, G. Coşbuc şi N. Iorga Polemica aprinsă a lui Iorga ( tradiţionalist- sat ) cu Ovid Densusianu ( modernist-oraş ). - orientare ostilă modernismului ( oraşului, înnoirilor ); - numele este dat de revista “Semănătorul”.
 • 15. POET SAMANATORIST GEORGE COŞBUC ( 1866 – 1918 ) Poet ardelean , născut la Hordou, lângă Năsăud. Face parte din literatura de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX . Scrie o poezie sămănătoristă . Principalele teme ale operei sale sunt: iubirea şi natura, marile evenimente din viaţa satului ( nunta în “Nunta Zamfirei” şi moartea în “Moartea lui Fulger”), poezia socială , poezia evocării trecutului istoric românesc ( şi a Războiului de Independenţă ).
 • 16. POET POPORANIST OCTAVIAN GOGA ( 1881 – 1938 ) Poet ardelean , născut la Răşinari, judeţul Sibiu. Face parte din literatura de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX . Scrie o poezie poporanistă . “ Eu am văzut în ţăran un om chinuit al pământului ; n-am putut să-l văd în acea atmosferă în care l-a văzut Alecsandri în pastelurile sale şi nici n-am putut să-l văd încadrat în acea lumină de veselie a lui Coşbuc”. ” Eu, graţie structurii mele sufleteşti, am crezut totdeauna că scriitorul trebuie să fie un luptător, un deschizător de drumuri, un mare pedagog al neamului din care face parte, un om care filtrează durerile poporului prin sufletul lui şi se transformă într-o trâmbiţă de alarmă ”.
 • 17. Alexandru Macedonski ( 1854 – 1920 ) Principalul susţinător al modernizării literaturii şi artei româneşti- prin articolelele publicate în revista “ Literatorul ” Părintele mişcării poetice moderne Biografie: Convins de măreţia lui, Macedonski citea de pe un tron aurit , “jilţul Maestrului”, pictat de fiul său Alexis, cu 3 trepte simbolice ale gloriei. La moarte , a cerut să fie acoperit cu petale de trandafiri .
 • 18. POET SIMBOLIST GEORGE BACOVIA ( 1881 – 1957 ) ( George Vasiliu ) Cel mai mare poet simbolist român . Bacovia a dus o existenţă retrasă, fiind marcat sufleteşte de monotonia vieţii din târgurile de provincie, cu atmosferă sufocantă , obositoare. În opera lui întâlnim toate instrumentele tehnicii simboliste : simbolul, sugestia, corespondenţele, muzicalitatea, cromatica, olfactivul, prozodia, precum şi temele şi motivele ce ilustrează şi definesc acest curent: singurătatea melancolia, spleen-ul, misterul, evadarea, natura ( motive: ploaia, anotimpuri nevrotice ), nevroza, iubirea deprimantă, oraşul sufocant.
 • 19.
 • 21. TRADITIONALISTI NECHIFOR VASILE CRAINIC VOICULESCU EUGEN LUCIAN TUDOR ION LOVINESCU BLAGA ARGHEZI BARBU MIHAIL CAMIL GEORGE MIRCEA LIVIU SADOVEANU PETRESCU CALINESCU ELIADE REBREANU MODERNISTI
 • 22. NECHIFOR CRAINIC TEORETICIANUL TRADITIONALISMULUI ORTODOXIST
 • 23. VASILE VOICULESCU IMPORTANT POET INTERBELIC TRADITIONALIST
 • 24.
 • 25. POET INTERBELIC LUCIAN BLAGA ( 1895 – 1961 ) Poet, dramaturg, eseist şi prozator interbelic . A fost profesor de filosofie . Sistemul său filosofic se regăseşte în opera literară ( cunoaştere luciferică, paradisiacă, Marele Anonim, cenzura trancedentală, spaţiu mioritic , metaforă revelatorie şi plasticizantă ). “ Poetul este nu atât un mânuitor, cât şi un mântuitor al cuvintelor. El scoate cuvintele din starea lor naturală şi le aduce în starea de graţie”. (“Elanul Insulei”)
 • 26. POET INTERBELIC TUDOR ARGHEZI ( 1880 – 1967 ) ( Ion Theodorescu ) Al doilea poet, după Eminescu, care revoluţionează limbajul poetic. Primul volum de versuri îi apare în 1927 , când poetul are 47 de ani . Titlul , “ Cuvinte potrivite ”, se referă la munca de artizan a poetului. Arghezi foloseşte estetica urâtului în volumul “ Flori de mucigai”. În “ Psalmi se întâlneşte oscilaţia permanentă a poetului între credinţă şi tăgadă.
 • 27.
 • 28. PROZATOR INTERBELIC MIHAIL SADOVEANU ( 1880-1961 ) “ Ceahlăul literaturii române “ ” STEFAN CEL MARE al literaturii române“. Sadoveanu a scris povestiri şi romane (aproximativ 120 ). Proza lui are 2000 de personaje (Pompiliu Marcea). OPERA : Perioada antebelică : ”Povestiri”, “Soimii”, “Dureri înăbuşite” şi “Crâşma lui moş Precu”. Perioada interbelică :”Tara de dincolo de negură”,”Hanu Ancuţei”, “Zodia Cancerului sau vremea Ducăi-Vodă”, “Baltagul” (1930) = scris la 50 de ani , “Creanga de aur” şi “Fraţii Jderi”. Perioada postbelică : “Mitrea Cocor”=roman al colectivizării .
 • 29. ROMANCIER INTERBELIC LIVIU REBREANU ( 1885-1944 ) L.Rebreanu este un scriitor interbelic . Dacă “ Ion ” prezintă dorinţa pătimaşă de a avea pământ, “ Răscoala”este romanul răscoalei ţărăneşti de la 1907, iar “ Pădurea spânzuraţilor ” urmăreşte conştiinţa unui locotenent în armata austro-ungară, neştiind dacă să dezerteze, ca să nu lupte împotriva românilor, sau dacă să-şi îndeplinească datoria faţă de imperiu, trăgând în fraţii din “Tară”.
 • 30. ROMANCIER INTERBELIC CAMIL PETRESCU ( 1894 – 1957 ) Poet, prozator, dramaturg şi eseist interbelic . Camil Petrescu este unul din creatorii romanului citadin modern şi cel mai de seamă romancier analist al lucidităţii şi autenticităţii . Adept al modernismului lovinescian , Camil Petrescu este cel care, prin opera lui, fundamentează principiul sincronismului, altfel spus, contribuie la sincronizarea literaturii române cu literatura europeană (europenizarea literaturii române), prin aducerea unor noi principii estetice ca autenticitatea , substanţialitatea , relativismul şi prin crearea personajului intelectual lucid şi analitic.
 • 31.
 • 32. PROZATOR INTERBELIC / POSTBELIC MIRCEA ELIADE ( 1907 – 1986 ) Prozator şi istoric al religiilor . După perioda în care a făcut studii în India a scris celebrul roman de dragoste “ Maitreyi ”. Pleacă din ţară. Va fi profesor de istoria religiilor, va preda la diferite Universităţi şi va primi foarte multe distincţii de la acestea. Opera beletristică scrisă în străinătate este redactată tot în limba română.
 • 33.
 • 34. ROMANCIER POSTBELIC MARIN PREDA ( 1922 – 1980 ) M. Preda este cel mai cunoscut prozator postbelic . “ Moromeţii ” este primul şi cel mai important roman al lui Marin Preda. Maturitatea sa artistică este ilustrată de romane: Morome ţ ii I – 1955; II - 1967; Risipitorii - 1962; Intrusul - 1968; Marele singuratic - 1972; Delirul - 1975; Cel mai iubit dintre pământeni , 3 volume - 1980.
 • 35.
 • 36. NEOMODERNISM = GENERATIA ‘60 NICHITA STĂNESCU ( 1933 – 1983 ) Cel mai important poet postbelic, din generaţia ’60. Locul deosebit al poetului în poezia românească este demonstrat de faptul că este un inovator al limbajului artistic , fapt care explică înţelegerea mai anevoioasă a poeziei sale. Poezia lui este ermetică , pentru că se apropie de matematică prin limbajul încifrat, iniţiatic . Unele dintre cele mai discutate versuri: “Frunză verde de albastru/ mă doare un cal măiastru/ şi-am zis pară de un măr, minciună de adevăr”.
 • 37. NEOMODERNISM = GENERATIA ‘60 MARIN SORESCU ( 1936-1997 ) Poet şi dramaturg contemporan, face parte din generaţia ’60. Aparţinând trilogiei declarate “Setea muntelui de sare”, “ Iona ” este piesa care i-a adus lui Sorescu consacrarea în teatru , fiind cea mai explicit poematică.
 • 38.
 • 39. POET, PROZATOR, PUBLICIST SI ESEIST POSTMODERNIST Mircea Cărtărescu (n. 1 iunie 1956 în Bucureşti) este considerat de critica literară drept cel mai important dintre poeţii generaţiei optzeciste. E un teoretician important al postmodernismului românesc, şi un autor contemporan de succes, apreciat atât în ţară cât şi în străinătate. Operele sale au fost traduse în limbile engleză, italiană, franceză, spaniolă, poloneză, suedeză, bulgară, maghiară, etc.
 • 40.
 • 41.
 • 42.